Skip to main content

Full text of "Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bliothecarum romanarum praeter quam Vaticanae .."

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Ottawa 


http://www.archive.org/details/cataloguscodicuOOponc 


CATALOGUS 

CODICUM HAGIOGRAPHICOMM 

LATINOEUM 
BIBLIOTHECARUM ROMANARUM 


Albertus PONGELET, S. I. 


CATALOGUS 


CODICUM HAGIOGRAPHICORUM 


LATINORUM 


BIBLIOTUECARUM ROMANARUM 


PRAETER  aUAM  VATICAIVAE 


Prodiit in appendice 

ad  ANALECTA  BOLLANDIANA 

tom. XXIV-XXVIII 


BRUXELLIS 

APUD  EDITORES 

°22, Boulevard Saint-Michel 

1909 


BHL. = Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis. Bruxellis, 

1898-1901. 
Catal. Lat. Brux. = Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae regiae 

Bruxellensis. Pars I. Codices latini membranei. Bruxellis,  1886, 1889. 

Tomi duo. 
Catal. Lat. Paris. = Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquio- 

rum saeculo XVI qui asservantur in bibliotheca nationali Parisiensi. 

Bruxellis, 1889-1893. Tomi quattuor. 
Mir. BVM. = Index miraculorum B. V. Mariae editus in Anal. Boll.  XXI. 

241-360. 


FEB 1 1 1950 

I4T9S 


I.  ARCHIVUM  CAPITULI 

SANCTI   PETRI   IN  VATICANO 


CODEX A. 2 (alias A) 

Membraneus, foliorum 262 [sign. 1-170, 170 bis, 171-190, 190 bis, 191-260] 
(0m,48 X 0m,35), paginis bipartitis exaratus variis manibus saec. X/XI. Multa menda 
admiserunt librarii neglegentes vel parum docti. 

1. (Fol. 1-9V) Passio S.Martinae martyris. = BHL. 5587.  Ian. 1. 

2. (Fol. 9v-24) Relatio Amphilochii episcopi Iconii de vita et 
miraculis beati Basilii archiepiscopi Neocesareae Gappadociae. = 
BHL. 1022. 

Deest inscriptio. Constat hoc exemplar, sicut et alia vix non omnia, 
quae vidimus, capitulis pluribus quam quae edita sunt. Quare non abs 
re fore putamus, si plenam libelli formam ad hunc codicem atque ad 
exemplar Vaticanum 1194 distinctius explicaverimus. 

1) Initium ut BHL. 1022 usque ad cap. 7 extr. : cum omni domo sua cre- 

dentem in Domino. 

2) § De femina quae censum solvebat. Inc. Et cum sanctus egrederelur, 

adest muliercula — Des. qukquid abstulit ab ea dupliciter de pro- 
priis rebus. 

3) § De Iuliano apostata. Inc. Per idem tempus lulianus pessimus impe- 

rator pergens conlra Persas — Des. et participarentur divinorum 
officiorum. 

4) § De diacono qui libellum tenebat (et de aliis). Inc. Quo facto et eo sancta 

exaltante, signum faclum non est — Des. cultum paternum impen- 
dens summo Christi sacerdoli. 

5) = BHL. 1022, cap. 8. Inc. Helladius autem sanctae recordationis — 

Des. glorificanlem et laudantem Deum. Amen. 

6) = BHL. 1022, cap. 9. Inc. Enarravit autem el hoc praedictus — Des. Hoc 

autem magno miraculo facto ... in saecula saeculorum. Amen. 

7) = BHL. 1022, cap. 11. Inc. Fralres, narrationem volo facere... Ephraem 

nobilis existens —  Des. secundum quod dictum fuerat ad illos 
(= BHL. 2564). 

8) § De Deo odibili Valente. Inc.DumDeo perosus Valens — Des. insaecula 

saeculorum torquendus. 

CATAL.  LAT.  ROM. 1 


2 I.  ARGHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 2. 9) = BHL. 1022, cap. 10. a) Inc. Mulier quaedam nobilis genere et divilibus 

saecularibus orta, et vanitatibus huius mundi composita — Des. 
certantes in bonis operibus et glorificantes Deum et dominum 
nostrum lesum Christum. 
vel P) Inc. Mulier aulem quaedam divitiis et nobilitate compta et reli- 
qua vanae huius vitae officio prae cunctis elata — Des. qui fideliter 
ad ipsos accedunt. 
10) § De Ioseph hebraeo. Inc. Hic loseph cum praecelleret in arte medicina- 
lis disciplinae — Des. cum aliis sacerdolibus dormit. Requievit autem 
Basilius, qui angelica vita super terram conversalus est... Amen. 

3. (Fol. 24-25v) Passio ss. mm. Marciani presbyteri, Macarii et 
Stratoclini et Protogeni. Ian. 2. 

Inc. Temporibus Maximiani imperatoris, qui regnavit post Diocletianum 
imperatorem, factum esl tale signum in Capitolio, ut Iovis... 

Des. ut ibidem decollarentur in fundo Suppliciucno territorio Corae 
miliario ab urbe trigesimo, ubi hodie corpora eorum requiescunt inpace, 
regnante Domino... Amen. 

4. (Fol. 25v-26v) Passio ss. mm. Fructuosi episcopi, Accurius et 
Eulogius diaconus. = BHL. 3196. Ian. 3. 

Inc. Sub Valeriano... — Reliquis omissis, des. : Sed in hoc Domini el 
Salvatoris nostri non defuere magnalia, cui honor... Amen (= Act. SS. 
num. 6 med.). 

5. (Fol. 26v-40v)  Passio ss. mm. Iuliani et Basilissae. = BHL. 

4532. Ian. 13 (ita corr. swp. ras.). 

Deest prologus. 

6. (Fol. 40v-45v) Vita et acta S. Symeonis prophetae et monachi, 
qui stetit in columna annum unum super pedem unum. = BHL. 
7957. Ian. 5. 

7. (Fol. 45v-48) Passio S. Firminae mart. Ian. 10. 

Inc. Temporibus Diocleliani augusti cucurrit sacra praeceptio //////////// 
ad Olympiadem quendam consutarem, et cum diu inquisitio fieret, nun- 
tiatum est ei quod esset puella virgo, nomine Firmina, filia Calpurnii 
praefecti urbis in quodam fundo suo sedens et fervens in Spiritu sanclo... 

Des. Audiens haec quaestionarius, nomine Ursianus, misit ad quendam 
presbyterum, nomine Valentinum, rogans eum ut baptizaret eum. Et dum 
percepisset baptismum, fuit in carcere aliquantos dies. El dum hoc audisset 

(ita corr. sup. ras.) Megelius augustalis, ecce ilerumpost paucos dies<C > 

de carcere et misit eum Ravennam, et ibi eum capile truncari praecepit sub 
die idus ianuarias ; requievit in pace, glorificantcs (corr. -cate) Deum 
Patrem... Amen. 

8. (Fol. 48-55) Vita et conversatio S. Theodorae Alexandrinae. 

Ian. 12. 


SANCTI  PETRI  IN  VATICANO 6 

Inc. In diebas Zenonis imperatoris et Gregorii praefecti Alexandriae erat   Cod. A. 2. 
quaedam mulier, Theodora nomine, iuncta viro, pulchra facie et divitum 
parentum filia... 

Des. Defunctui est autem et archimandrita monaslerii, et feceruntpro 
eo abbatem Theodorum, qui beatae Theodorae filius fuit spiritualis et 
{-alis et sup. ras. corr.) archimandrita (-lae corr.). Et Deus glorificalus est 
el glorificatur in saecula, qui facit mirabilia magna solus... Amen. 
Cf. BHL. 8070. 

9. (Fol. 55-55v) Natale et passio SS. Felicis presbyteri, et ambo 
fratres. = BHL. 2880. ' Ian. 14. 

Inc. Cum fervor. . . interficeret, duos fratres simili modo Felicem et Feli- 
cem gratia dignos presbyteros — Des. Ubi pacis tempore fabricata est 
basilica, in qua beneficia divina exuberant orationibus eius usque in 
hodiernum diem, ad laudem... Amen. 

10. (Fol. 55v-56v) Item de alio Felice fratre eius. = BHL. 2885. 

11. (Fol. 56v, 89-92v) Passio S. Potiti mart. = JRHL. 6908. Ian. 15. 

12. (Fol. 92v-96v, 81-88v, 73-75) Vita B. Mauri abbatis. = BHL. 

5773. Ian 15. 

Desunt epistula et prologus. 

13. (Fol. 75-79v) Natale SS. Gyriaci, Largi et Smaragdi. = BHL. 
5235. Aug. 8. 

Adnotavit fol. 75 litteris rubris alia manus : In hac enim gesta contine- 
tur passio sancti Marcelli papae, quae est mense ianuario die XVI. 

14. (Fol. 79v-80v et 65-69) Vita S. Antonii. Ian. 17. 

Inc. Beatus Antonius abbas cum esset in civitate Patras in monasterio, 
non valebat servitium Dei facere quomodo ipse cupiebat, quia cotidie vide- 
bat ad se venire multas gentes saeculares — Des. tumulum (sancti Pauli 
Thebaei) ex more composuit in summum verticem montis Cedron, quae 
(corr. qui) cst iuxta Sinay. Antonius vero reversus est in cellulam illam 
sedensque in magna humilitate deprecans Deum cunctis diebus vitae suae ; 
et indutus est tonicam (corr. tunica) beati senis, quam (corr. quae) de foliis 
palmae facta fuerat. lpse vero primum monasterium in lerra illa fecit, 
praestante Domino... Amen. 

15. (Fol. 69-72v, 57-64v, 97-lllv) Vita S. Antonii monachi edita a 
S. Hieronymo presbytero. 

Inc. prol. Bonum certamen constituistis vobis contra monachos qui sunt 
in Aegypto, ut aut similes silis illis. — Inc. Antonius genere quidam erat 
Aegyptius, natus de parentibus nobilibus, quod Greci[s] dicunt eugenis — 
Des. et quando se vesiiunt ea, quasi mandata ipsius ferrent cum gaudio. — 
Inc. epil. Haec est fmis vitae corporalis Antoni — Des. sed et magis quasi 
seductores conculcant, expellunt eos, quasi corruplores hominum probati 
sunt. — Inc. epil. Evagrii. Tamen prudentes qui legere voluerint hanc 
scripturam ut dent veniam si graeci[$] sermonis vim — Des. ut in omnibus 


Z 
7 

C3R7 


7ff<H 


4 I.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 2. clarificetur nomen ipsius per magistrum et ortatorem nostrum lcsum 

Christum... Amen. Cf. BHL. 609. 

16. (Fol. 112-112v) Vita et conversatio S. Aquilae et Priscae. 

Ian. 18. 

Inc. Audacius autem scripsi vobis, fratres exparte. . . etc. ut Rom. 15. 15 — 
Des. sit analhema, Maran Atha. Gratia Domininostri vobiscum. Caritas 
mea cum omnibus in Christo lesu, qui vivit... Amen (Cf. I Cor. 16. 22-24). 

Omnia ex epistulis S. Pauli apostoli. 

17. (Fol. 112v-127v) Passio S. Sebastiani et aliorum sanctorum. = 
BHL. 7543. Ian. 20. 

18. (Fol. 127v-130) Natale ss. mm. Marii, Marthae, Audifax et 
Abbacum. = BHL. 5543. Ian. 20. 

19. (Fol. 130-133) Passio S. Agnes. = BHL. 156. Ian. 21. 

20. (Fol. 133-136) Passio S. Vincentii levitae. = BHL. 8628, 8633. 

Ian. 22. 

21. (Fol. 136-143v) Passio B. Anastasii mart. = BHL. 411. 

22. (Fol. 143v-146v) Miracula B. Anastasii incliti martyris, quod 
factum est temporibus papae Constantini urbis Romae, temporibus 
piissimi imperatori<s> Anastasii GPtani in monasterio qui appellatur 
Aqua Salvia. = BHL. 412. 

23. (Fol. 146v-149v) Vita B. Pauli eremitae. = BHL. 6596. Ian. 10. 

24. (Fol. 149v-155) Passio SS. Abbacyri et Iohannis. = BHL. 
2078. Ian. 31. 

25. (Fol. 156-162) Passio S. Blasii. = BHL. 1379. Febr. 3. 

26. (Fol. 162-165) Natale S. Agathae mart. = BHL. 134. Febr. 5. 

Inc. ln provincia Sicilia inurbe... 

27. (Fol. 165-168v) Passio S. Iulianae virg. = BHL. 4523. Febr. 7. 

Cum prologo p, initio o. 

28. (Fol. 168v-170bis) Passio ss. mm. Zotici, Amantii, Gerealis et 
Primitivi. = BHL. 9028. Febr. 10. 

29. (Fol. 170bis-177v) Passio S. Tatianae virg. = BHL. 7989. 

Febr. 9 {corr. 8.) 
Inc. Regnante in orbe terrarum domino nostro lesu Christo... 

30. (Fol. 177v-183) Passio S. Sabini Ganosini ep. = BHL. 7443. 

Febr. 9. 

Contractis ultimis sententiis, des. (cf. Act. SS., num. 24) : protinus et 

manus scribentis et aures fatigantur auditoris. E quibus perpauca scripsi- 

mus ad laudem domini nostri lesu Christi et consolalionem noslrorum, ipso 

tribuente... Amen. 

31. (Fol. 183-185) Passio S. Valentini. = BHL. 8460.   Febr. 14. 

32. (Fol. 185-186v) Passio S. Valentini presb.= BHL. 8466. 

Des. ut BHL. 5543. 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO O 

33. (Fol. 187-195*) PassioB.Theodorimart.==£flL.8086.Febr.7.   God4A.2. 

34. (Fol. 195^-200) SS.Faustini et Iobittae.=-£#L.2837.Febr.l5. 

35. (Fol. 200-204*) Vita B. Austrobertae. = BHL. 833.  Febr. 7. 

36. (Fol. 204v-207) Miraculum eiusdem virginis post transitum. = 
BHL. 834. 

37. (Fol. 207v-212) Passio ss. martyrum decies milium. Febr. 21. 

Inc. prol. Salvalore nostro lesu Christo apparente, orta est magna seditio 
christianorum excitans iustos adpoenam. — Inc. Adrianus vero et Antonius 
imperatores habentes praelium cum Eufratensibus et Agarensibus elegerunt 
virorum pugnatorum numerum novem milia — Des. Expelle, Domine, 
omnem operationem diabolicam (cod. -cas) et omnem immundum spiritum, 
quia gloriosus es in saecula. Amen. Finierunt autem sancli martyres vice- 
simaprima die mensis februarii, regnante Domino... Amen. Gf. BHL. 20. 

38. (Fol. 212-215^) Passio S. Afrae vlr%.= BHL. 108, 109.Febr.17. 

Inc. Aput regias civilates Augustae erat Narcissus episcopus tempore 
quo... 

39. (Fol. 215v-218) Passio S. Polycarpi. Febr.23. 

Inc. Ecclesia quae incolatur apud Smyrnam ecclesiae Dei quae est in 
filio melior... Haec quae circa martyres et beatum Polycarpum, qui tam- 
quam signaculum signans per martyrium quiescere fecit persecutionem — 
Des. a generalione in generatione, amen. Oramus vos bene valere, fratres, 
agentis satis evangelii verbo Christi lesu... sic fiat mihi in regno Iesu 
Christi eius vestigiis invenwi. — Inc. epil. I. Haec transcripsit quidem 
Gaius ab Herenei discipuli Policarpi — Inc. epil. II. Ego vero Pionius de 
praedicto conscripto requirens... Amen. Cf. BHL. 6870. 

40. (Fol. 218v-225v) Passio S. Theodosiae. = BHL. 8090. April.3. 

Inc. ut in codice Duacensi 840 (Anal. Boll., XX, 396, 8°). 

41. (Fol. 225v-234v) Vita et religio B. Habramii et Mariae. 

Inc. prol. Fratres carissimi, volo vobis enarrare religionem bonam et 
perfectam admirabilis viri. — Inc. Hic igilur beatus parentes habuit dives 
valde; diligebant autem illum super mensuram humanae affectionis — 
Des. Quaeso te, sancte dominator, salvam fac animam meam in regno luo 
et dignum me fac ut cum beato Habramio, cuius memoriam scripsimus, 
participem me fieriubi chorus sanctorum consistit, adiuvante}Domino... 
Amen. Gf. BHL. 12. 

42. (Fol. 234v-239v) Passio SS. XL martyrum. = BHL. 7540. 

Mart. 9. 
Des. epilogus. et credentibus in Trinitate et Unitate forte reliquerunt 
exemplum. Passi sunt autem... Amen. 

43. (Fol. 239v-252v) Passio SS. Leu<cii>, Thyrsi et Gallicinii. = 
BHL. 8280. 

Inc. ln illis diebus, tempore quo... 


6 I.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 2.     44. (Fol. 252v-255) Vita vel Passio B. Mauricii et aliorum trecen- 
torum decem e.t octo martyrum. = BHL. 5737. 

Des. reliqua vero scripta sunt in libro vitae. Passi sunt autem beatissi- 
morum martyrum legiones... Amen. 

45. (Fol. 255-257v) <PassioS.Mauritiietsociorum>.=£#L.5741. 

Reliquis omissis, des. (cf. Act. SS., num. 14 extr.) lta vir sanctus con- 
sorlium sanctorum celeri profcssione promeruit, qui primus ad revelatio- 
nem Theodori Vallensis episcopi ostensus et cum hymnis et laudibus eum 
(add. sup. lin.) sepelivit. 

46. (Fol. 258-259v) <PassioS.Dionysiietsociorum>. = JB#L.2175. 

Reliquis foliis perditis, supersunt solummodo fragmenta duo a cap. 17 
med. ad cap. 20 med. et a cap. 30 med. ad cap. 32 med. Erravit autem qui 
fol. 258 adnotavit haec fragmenta ad principium tertii voluminis signati 
littera C (= cod. A 4) pertinere et ibi reliquam Passionem haberi. 


CODEX A. 3 (alias B) 

Membraneus, foliorum sign. 15-172, 174-238 (0m,450 X 0m,335), paginis bipartitis 
exaratus saec. XIII. Perierunt prima folia 1-14, sed et ultima post fol. 238. 

Est hoc Lectionarium ad usum divini officii compositum, in quo descriptae sunt 
multae legendae sanctorum, aliquando integrae, saepius vero rescissis nonnullis 
locis decurtatae vel etiam in epitomen contractae. Quae cum omnes sint notissi- 
mae, paucis pro more nostro eas recensuisse satis erit. 

1. (Fol. 15-18) Dionysius, Rusticus et Eleutherius (BHL. 2175). 

2. (Fol. 18-20) Sergius et Bacchus (BHL. 7599). 

3. (Fol. 20-22v) Callistus papa (BHL. 1523). 

4. (Fol. 22v-24v) Lucas evangelista (BHL. 4973). 

5. (Fol. 24v-26v) Chrysanthus et Daria (BHL. 1787). 

6. (Fol. 26v-29v) Simon et Iudas apostoli (BHL. 7749). 

7. (Fol. 29v-30*) Germanus ep. Gapuanus (BHL. 3465). 

8. (Fol. 30v-33v) Quintinus m. Viromandensis (BHL. 6999). 

9. (Fol. 33v-34v) Inventio S. Quintini (BHL. 7000), 

10. (Fol. 37-38) Gaesarius mart. (BHL. 1511). 

11. (Fol. 38-39) Leonardus Nobiliacensis (BHL. 4862). 

12. (Fol. 39-42^) Quattuor Goronati (BHL. 1837). 

13. (Fol. 42v-43v) Tryphon mart. 

Inc. Cum essel beatus Triphon annorum duodecim ludum exercens cum 
coaelaneis pueris. . . 

14. (Fol. 43^-47) Martinus ep.Turonensis (BHL. 5610,5613, 5619). 

15. (Fol. 47-50) Martinus papa (BHL. 5597). 

16. (Fol. 50-51) Briccius ep. Turonensis (BHL. 1452). 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO / 

17. (Fol. 51-54) Glemens papa (BHL. 1848). 

18. (Fol. 54-59) Gaecilia v. et m. (BHL. 1495). 

19. (Fol. 59-61) Ghrysogonus mart. (BHL. 1795). 

20. (FoL 61-62v) Gatharina v. et m. (ex Passione quae legitur in 
codicibus Vallicellanis X90, XXIV53). 

21. (Fol. 63-66) Andreas apostolus (BHL. 428). 

22. (Fol. 66-68) Viviana v. et m. (BHL. 1322). 

23. (Fol. 68-69) Barbara v. et m. (BHL. 915). 

24. (Fol. 69-70v) Sabas abbas (BHL. 7406). 

25. (Fol. 70v-75) Nicolaus ep. Myrensis (BHL. 6105-6108). 

26. (Fol. 75-77) Ambrosius ep. Mediolanensis (BHL. 377). 

27. (Fol. 77-78) Savinus ep. et mart. (BHL. 7452). 

28. (Fol. 78-83v) Damasus papa (BHL. 2087). 

29. (Fol. 83v-85v) Lucia v. et m. (BHL. 4992). 

30. (Fol. 85v-87) Eustratius, Auxentius et soc. (ex Passione quae 
legitur in codice Vallicellano V6). 

31. (Fol. 87-90) Thomas apostolus (BHL. 8136). 

2. (Fol. 90-91) Gregorius presb. m. Spoleti (BHL. 3677). 

33. (Fol. 91-93v) Silvester papa (BHL. 7726). 

34. (Fol. 93v-97v) Basilius ep.Caesariensis(£iIL. 1022 [cod, A.2]). 

35. (Fol. 97v-98) Felix et Adauctus (BHL. 2880 [cod. A. 2]). 

36. (Fol. 98-98v) Alius Felix (BHL. 2885). 

37. (Fol. 98v-100) Maurus abbas (BHL. 5773). 

38. (Fol. 100-101) Marcellus papa (BHL. 5234). 

39. (Fol. 101-102) Antonius abbas (cod. A. 214). 

40. (Fol. 102-103) Aquila et Prisca (cod. A. 216). 

41. (Fol. 103-104v) Sebastianus mart. (BHL. 7543). 

42. (Fol. 104v-105v) Marius, Martha et soc. (BHL. 5543). 

43. (Fol. 105v-108v) Agnes v. et m. (BHL. 156). 

44. (Fol. 108M10) Vincentius diac. (BHL. 8633). 

45. (Fol. 110-111) Anastasius Persa. 

Ex recensione diversa ab editis. Inc. : Post haec praemotis quindenis 
ferme diebus eundem sibi non disparem principem (cf. BHL. 408, n. 33) — 
Des. Victoriosissimus igitur martyr Anastasius XXII ianuariidie ... suum 
agonisma gratanter suscepit pro nomine lesu Christi, qui ... Amen. 
(Gf. ibid., num. 35 extr.) 

46. (Fol. lll-lllv) Emerentiana (BHL. 156). 

47. (Fol. 114-114v) Agnes secundo (BHL. 156). 

48. (Fol. 114v-115) Papias et Maurus (BHL. 5234). 

49. (Fol. 115-117) Abbacyrus et Iohannes (BHL. 2078). 

50. (Fol. 117-120) Blasiusep. (BHL. 1379). 

51. (Fol. 120-123) Agatha m. (BHL. 134). 

52. (Fol. 123-124) Scholastica v. (BHL. 7514). 


8 I.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 3.     53. (Fol. 124-125v) Valentinus episcopus (BHL. 8460). 

54. (FoL 125v-126v) Valentinus presbyter (BHL. 8466). 

55. (FoL 126M29) Matthias apostolus (BEL. 5695). ' 

56. (Fol. 129-130*) Quadraginta martyres (BHL. 7540). 

57. (Fol. 130^-132^) Gregorius I papa (BHL. 3641). 

58. (Fol. 132M36) Benedictus ab. Gasinensis (BHL. 1102). 
59: (Fol. 136-137*) Tiburtius et Valerianus (BHL. 8483). 

60. (Fol. 137M39) Georgius martyr (BHL. 3393). 

61. (FoL 139-141) Marcus evangelista (BHL. 5276). 

62. (Fol. 141-142*) Vitalis (BHL. 3514). 

63. (Fol. 142*-143) Philippus apostolus (BHL. 6816). 

64. (Fol. 143-144*) Iacobus apostolus (BHL. 4095). 

65. (Fol. 144^-146) Alexander papa (BHL. 266). 

66. (Fol. 146-147) Inventio crucis (BHL. 4169). 

67. (Fol. 147-151^) Iohannes ante Portam Latinam (BHL. 4321), 

68. (Fol. 153-154*) Gordianus et Epimachus (BHL. 3612). 

69. (Fol. 154v-156v) Pancratius mart. (ex Passione quae legitur in 
codice Vallicellano XVI34). 

70. (Fol. 156v-158v) Bonifatius mart. Tarsi (BHL. 1413). 

71. (Fol. 158*-159*) Potentiana v. (BHL. 6991). 

72. (Fol. 159v-160v) Urbanus I papa(£#L. 8376, 8374). 

73. (Fol. 160v-161v) Petronilla v. (BHL. 6061, 6062). 

74. (Fol. 162*-164v) Marcellinus et Petrus (BHL. 5231). 

75. (Fol. 164*465*) Primus et Felicianus (BHL. 6923). 

76. (Fol. 165*-167*) Barnabas apostolus (BHL. 983). 

77. (Fol. 167*-168*) Basilides et soc. mm. (BHL. 1018). 

78. (Fol. 168*-169) Vitus et Modestus (BHL. 8714). 

79. (FoL 169-171*) Marcellianus et Marcus (BHL. 7543). 

80. (Fol. 171M74) Gervasius et Protasius (BHL. 3514). 

81. (Fol. 174-174v) Paulinus ep. Nolanus (BHL. 6558). 

82. (Fol. 174v-176v) Iohannes et Paulus (BHL. 3236, 3241). 

83. (Fol. 176M78) Processus et Martinianus (BHL. 6947). 

84. (Fol. 178-179) Septem fratres (BHL. 2853). 

85. (Fol. 179-179v) Rufina et Secunda (BHL. 7359). 

86. (Fol. 180-182) Nabor et Felix (BHL. 6029). 

87. (FoL 182-183) Girycus et Iulitta (cod. A.411). 

88. (Fol. 183-184v) Alexius conf. (cod. A. 43). 

89. (Fol. 184v-185v) Symphorosa (BHL. 7971). 

90. (Fol. 185v-186v) Praxedis v. (BHL. 6920). 

91. (Fol. 186v-188) Maria Magdalena (BHL. 5450). 

92. (Fol. 188M90) Apollinaris ep. Ravennas (BHL. 623). 

93. (Fol. 190-190v) Ghristina v. et m. (cod. A. 420). 

94. (FoL 190v-192v) Iacobus apostolus (BHL. 4057). 


SANGTI  PETRI  IN  VATICANO 9 

95. (Fol. 192v-193v) Pantaleon mart. (BHL. 6437). God. A. 3. 

96. (Fol. 193v-194) Nazarius et Gelsus {BHL. 6040). 

97. (Fol. 194-194*) Felix papa (BHL. 2857). 

98. (Fol. 195-196) Simplicius, Faustinus et Beatrix (BHL. 7790). 

99. (Fol. 196-197*) Abdon et Sennen (BHL. 6). 

100. (Fol. 197v-198v) Machabaei (BHL. 5106). 

101. (Fol. 198v-200v) Stephanus papa (BHL. 7845). 

102. (Fol. 200v-201) Iustinus presb. 

Inc. Eo itaque tempore erat vir quidam, nomine lustinus, genere Roma- 
nus — Des. paene ut BHL. 4584. 

103. (Fol. 201-203) Sixtus, Felicissimus et Agapitus (BHL.lSOl). 

104. (Fol. 203-204v) Donatus (BHL. 2291). 

105. (Fol. 204v-206) Cyriacus, Largus et Smaragdus(£iIL.2056). 

106. (Fol. 206-206v) Romanus (BHL. 4753). 

107. (Fol. 207-210) Laurentius diac. m. (BHL. 4753). 

108. (Fol. 210-210v) Tiburtius (BHL. 7543). 

109. (Fol. 210v-211) Susanna v. et m. (BHL. 7937). 

110. (Fol. 211-212) Euplus mart. (BHL. 2729). 

111. (Fol. 212v-213v) Hippolytus mart. (BHL. 3961). 

112. (Fol. 213v-214) Eusebius (BHL. 2740). 

113. (Fol. 214-215) Agapitus (BHL. 125). 

114. (Fol. 215-216) Aurea v. (BHL. 808). 

115. (Fol. 216-218) Bartholomaeus apostolus (BHL. 1002, 1003). 

116. (Fol. 218-220) Peregrinus, Pontianus et soc. mm. (BHL. 
2742). 

117. (Fol. 220-220v) Augustinus ep. Hipponensis (BHL. 785). 

118. (Fol. 220v-221v) Hermes (BHL. 266). 

119. (Fol. 222-222v) Savina virgo (BHL. 7407). 

120. (Fol. 223-223v) Felix et Adauctus (BHL. 2880). 

121. (Fol. 223v-224) Paulinus ep. = supra 81. 

122. (Fol. 224-225) Aegidius abbas (BHL. 93). 

123. (Fol. 225-226) Passiosancti ////////// (Dionysii?) martyris. 

In raargine notatum est : Haec Passio a principio usque ad fmem vacat. 
Exscripta est nimirum hoc loco ultima pars lectionum de S. Dionysio quae 
leguntur supra K 

124. (Fol. 226-226v) Protus et Hyacinthus (BHL. 2666). 

125. (Fol. 228v-229v) Gornelius papa (BHL. 1958). 

126. (Fol. 229v-230) Cyprianus ep. Garthaginiensis (BHL. 2038). 

127. (Fol. 230-231) Exattatio sanctae crucis (BHL. 4178). 

128. (Fol. 231-232) Lucia et Geminianus (BHL. 4985). 

129. (Fol. 232-233) Eustachius et soc. mm. (BHL 2760). 

130. (Fol. 233-235v) Matthaeus apostolus (BHL. 5691). 

131. (Fol. 235v-237v) Mauritius et soc. mm. (BHL. 5737). 


10 I.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 3.     132. (Fol. 237v-238v) Thecla v. 

Inc. El haec Paulo dicenle in media ecclesia in domo Onesifori, Thecla 

quaedam virgo — Des. profecta est Seleuciam, et mullos illuminavit verbo, 

et cum bono somno dormivit in pace. Amen. Spem habete in misericordia 

domini nostrilesu Christi, qui cum Patre... Amen. Pertinet haec narratio 

.    adaliquam ex recensionibus C apud 0. von Gebhardt, Passio S. Theclae 

(Leipzig, 1902). 
133. (Fol. 238v) Gosmas et Damianus'(£#L. 1970). 

CODEX A. 4 (alias C) 

Membraneus, foliorum 238 [sign. 1-146, 146 bis, 147-216, 218-238] (0m,472 X 
0m,340), paginis bipartitis exaratus saec. XI. In hoc volumine et in codice A. 5 
mendis plurimis inquinati sunt libelli, quae tollere nisa est locis bene multis 
manus correctoris paulo recentior. 

(Fol. 1-2V). Vid. infra, n° 61. 

1. (Fol. 2v-8) Passio ss. mm. Sophiae cum tribus filie sue Pistis et 
Helpis et Agapes (corr. cum tribus fili sui Pisti et Helpi et Agape). 

Iul. 31. 
Inc. Universe seminator in omnem quae sub caelo est et terra ab Iesu 
Christo salvatore nostro — Des. Hoc autem contigit Adriano imperatori 
impio tyranno secundum propheliam sanctarum virginum Dei. Martyriza- 
tae sunt autem... Amen. Eiusdem recensionis exemplar non ita mendis 
corruptum repperimus in codice capituli Veronensis 95, saec. IX, fol. 151 v- 
162v; ex quo prima verba hic non piget apponere : Verbo seminato in 
omnem, quae sub caelo esi, terram ab Iesu Christo... 

2. (Fol. 8-12v) Actum monachi S. Paterniani confessoris tempori- 
bus Diocletiani imperatoris. = BHL. 6473. Iul. 10. 

Inc. Erat aulem grandis persecutio christianorum temporibus Diocletiani 
imperatoris ; cumque sanclus Paternianus esset in tristilia magna positus 
— Des. requiescit aulem sanctus Paternianus in vico (vico co corr.) Tanari 
inler Senegalliam et Pisaurium. Deo gralias. Et celebratur dies festivilatis 
eius decima die mensis iulii, regnante Domino... Amen. 

3. (Fol. 12v-16v) Vita et acta viri Dei Alexii. Iul. 17. 

Inc. Erat vir Dei, nomine Eufemianus, fidelis et timens Deum in civitate 
Romana — Des. Et de ipso monumento exieba t odor sicut de aromalibus. 
Si quis autempetierit aliquid iustum a Domino, pro eo exaudiet illum 
Deus et dabit ei (eras.) relribulionem omnibus sperantibus in eum, 
praestanie Domino... Amen. (Quae litteris rarioribus distinximus, a cor- 
rectore scripta sunt in locis rasis). Cf. BIIL. 286 sqq. 

4. (Fol. 16v-18v) Passio SS. Nicandri et Marciani. Iun. 17. 


SANCTI  PETRI  IN  VATIGANO 11 

Inc. Sic iam ad Nicandri Marcianique virorum sanctorum quae contra 
diabolum habuerunt exponenda certamina properabo. Nam memorati 
igitur viri inter armatos quidem huius saeculi militantes — Des. Post haec 
percussor orariis oculis martyrum circumdatis, iniecto gladio, finem mar- 
tyrii conquisivit. Requieverunt autem... Amen. 

5. (Fol. 18v-28) Vita et passio beatissimae virg. Febroniae. Iun. 5. 

Inc. ut BHL. 2844. Omissis ultimis verbis,des. Tunc condientes reliquias 
aromatibus posuerunt eam in capsa aurea mense iunio indic. Vet habierunt 
singuli[s] inpropriis suis gaudentes et glorificantes Deum, cui est honor... 
Amen. 

6. (Fol. 28-30) Passio Rufinae et Secundae. = BHL.1359. Iul. 10. 

7. (Fol. 30-31) Passio beatissimae virginis  Praxedis. =  BHL. 
6920. Iul.21. 

8. (Fol. 31^-38) Passio S. Apollenaris. = BHL. 623. Iul. 23. 

9. (Fol. 38-39) Passio et Acta B. Felicis mart. atque pont. = 
BHL. 2857. Iul. 29. 

10. (Fol. 39-42) Passio ss. mm. septem fratrum septem Dormien- 
tium apud Ephesum. = BHL. 2313. Aug. 10. 

11. (Fol. 42-52) SS. Quirici et Iulittae Passio. Iul. 15. 

Hic titulus manu prima descriptus est in infimo fol. 42; quae vero 
scripta erant fol. 42v-44 et in priore parte fol. 44v, pumice abrasa sunt. 
Postea vero, scilicet saec. XIII, descripta est fol. 42v-43 brevis Passio 
eorundem sanctorum quae inc. lnclitam sanctorum martyrum Quirici et 
lulittae vitam ego Theodorus cpiscopus veracem invenire cupiens, repperi 
adeo mendacem ut luce clarius ab haereticis scripta cognosci valeat quam 
ab aliquo christiano dictata... Hic (senex nempe ipsius provinciae, qui se 
iactabat procreatum eorundem sanctorum prosapia) praelibatam astrue- 
bat martyram augustali genere procreatam, el antiquam genealogiam — 
Des. quisque sibi rapere fideliter festinabat. Haec omnia, sicut a chrislia- 
nissimo Martiano tribuno luslini imperatoris cancellario referente accepi, 
sic omnibus fidelibus ego Theodorus praesul fideliter scribere studui, ut 
discant non fabulosis scripturis sed veritali consentire. Non enim indigel 
Veus nostro mendacio, qui veritatem se esse testatus est, dicens : " Ego sum 
via veritas et vita „. lpsi gloria... Amen. Gf. BHL. 1801. Tum eadem manu 
saec. XIII scriptum est fol. 43v-44 initium Vitae S. Aegidii (vid. infra, 12), 
ita ut vacuae rebnquerentur altera pars fol. 44 et pars prior fol. 44\ Inde 
ab altera parte fol. 44v legitur, manu prima exarata, Passio SS. Giryci et 
Iulittae, quae mutila inc. \dant ad te mala et non appropinquavit taberna- 
culo tuo. Et dum haec orasset, in caminum conversi sunt. Et ecce media 
nocte coepit infans psallere et dicere : Domine, labia mea aperies — Des. 
Angelus autem Domini descendit de caelo et custodivit mcmbra eorum 
donec ostenderet (os- corr. sup. ras.) eis Dominus dignos eorum sepultores, 
qui eos (corr. sup. ras.) in pace digne sepelierunt. Passi sunt autem. . . Amen. 


12 I.  ARCHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 4.     12. (Fol. 43v-44) Natale S. Aegidii abbatis. =BHL. 93.   Sept. 1. 
Vid. supra, ad 1 1. Reliquis omissis, desinit abrupte : quendam homun- 
cionem cernunt prae foribus legentem, verum | (num. 7 med.). 

13. (Fol. 52-58v) Passio ss. martyrum mille quadringenti octua- 
ginta martyrum mense iunio die XXII, quorum vigilia cum silentio 
et ieiunio est celebranda. = BHL.&&1L 

Sequuntur 11 versus, si ita fas est loqui, 

qui inc. :    Martyrum mille quicumque festa sanctorum 
Octingenta quatuor centi fusi cruore 

et des. :     Si hominum precibus homo ipse placalus 

Misericors in quantum Deus largitur et donat. Amen. 

14. (Fol. 58v-60v) SS. mm. Protasii et Gervasii. = BHL. 3514. 

Iul. 19. 

15. (Fol. 60v-64) Vita vel obitus Paulini ep. Nolani.= £#L.6558. 

Iun. 22. 

16. (Fol. 64-65v) Miraculum B. Paulini. = BHL. 6560. 

Omissis ultimis sententiis, des. : servus factus est solus, ut esset poslmo- 
dum liber cum multis (= P.L., LXXVII, 220 extr.). 

17. (Fol. 65v-67v) Passio SS. Processi et Martiniani. = BHL. 
6947. Iul. 2. 

18. (Fol. 67v-74) Passio S. Pantaleonis. = BHL. 6437. 

Iul. 26 (corr. 27). 

19. (Fol. 74-78) Passio S. Marinae virg. Iul. 17. 

Inc. Omnes aure[s] audientes audite, corde intelligite, sensum ponite. Vir- 
gines proponite vos, sicut ista nova puella et tenera; lectiones legentes ita 
laborate, ut accipiatis talem coronam et mereatis requiem dignitatis habere 
cum beata Tecla et sancta Susanna et beatissima Marina Theodosi filia, 
quae erat super palria idola adorabant, et ipsa unicam habebat de se 
natam — Des. et statim salvi fiebant a languoribus suis. — Inc. epil. Ego 
aulem Teotinus tuli[(] corpus beatae Marinae ct rcposui in sarcofago novo — 
Des. omnes oraiiones et certamina illius scribere curavi. Completum est 
aulem martyrium eius... Amen. Cf. BHL. 5303 sqq. 

20. (Fol. 78-85) Passio S. Grestinae virg. Iul. 24. 

Inc. Erat quaedam puella pulchra nimis de genere magno, virginiiatem 
custodiens et spem Dei habens et Christum die noctuque dcprecans — Des. 
Venit autem quidam de genere eius, qui et ipse credidcrat Domino perprae- 
dicationem eius, et curavii ex more corpus eius, et collocavit eam in optimo 
loco, regnante Domino... Amen. Cf. BHL. 1748 sqq. 

2 1 . (Fol. 85^-88) Passio ss. mm. Nazari et Gelsi.= BHL. 6044). Iul.28. 

22. (Fol. 88-89) Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatrices. = 
BHL. 7790. Iul. 29. 

23. (Fol. 89-90v) NataleSS.Machabaeorum. = £i?L.5106. Aug. 1. 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 13 

24. (Fol. 90*-96) Passio S. Stephani papae. = BHL. 7845. Aug. 2.   Cod. A. 4. 

25. (Fol. 96-98) S. Donati ep. = BHL. 2289. Aug. 7. 

Reliquis omissis, des. : Eodem die baptizati sunt propter mirabilia quae 
fecit Deusper Donatum servum suum homines sepluaginta novem, et disces- 
serunl omnes laudantes Dominum, qui regnatin saecula saeculorum. Amen. 

26. (Fol. 98-101) De miraculis S. Donati. 

Incipit (sine prologo) ut BHL. 2304; desinit ut BHL. 2291. 

27. (Fol. 101-109) Passio Polochronii, Parmenii, Abdon et Sennes, 
Xysti, Felicissimi et Agapiti, et Laurentii et aliorum sanctorum. = 
BHL. 6884, 6, 7801, 4754. Aug. 10. 

28. (Fol. 109-111*) PassioS.Hippolytimart.=£#L.3961.Aug.l3. 

29. (Fol. 111M18) Passio S. Susannae. = BHL. 7937.  Aug. 11. 

30. (Fol. 118-119*) Passio S. Eupli levitae et mart. = BHL. 2729. 

Aug. 12. 

31. (Fol. 119v-120) Acta Liberii et Eusebii presbyteri in urbe 
Roma. = BHL. 2740. Aug. 14. 

32. (Fol. 120-122*) Passio S. Agapiti mart. = BHL. 125. Aug. 18. 

33. (Fol. 123-132) Passio S. Adriani mart. = BHL. 3744. Sept. 8. 

34. (Fol. 132-138*) Passio S. Ianuarii, Sossi, Festi, Desiderii, 
Euticii, Acutii. = BHL. 4134. Sept. 23. 

35. (Fol. 138*-139v) Passio S. Symphorosae. = £flL. 7971.Aug.l. 

36. (Fol. 140-142) Passio SS. Eusebii, Vincentii et Peregrini et 
Pontiani martyris. = BHL. 2742. Mai. 26. 

37. (Fol. 142-143) Passio S. Gassiani mart. = J3#L.1626. Aug. 13. 

38. (Fol. 143-147*) PassioS.Marcellinaevirg. = £HL.5223.Iul.l7. 

Sequitur epitaphium eiusdem : Marcellina tuos cum vita solveret artus... 

39. (Fol. 148-153) Passio SS. Aureae martyris, Gyriaci, Maximi, 
Archelai, Theodori et aliorum sanctorum. = BHL. 808, 809. Aug. 24. 

40. (Fol. 153-154*) Passio S.Genesii mart. = £#L. 3320. Aug.25. 

41. (Fol. 154*-169v) Acta et Passio B. Felicis mart. atque pont. 
edita a B. Bonifatio mart. et pont. Iul. 29. 

Inc. Quiapius conditor facturam suam non deserit, hominum mala per 
patientiam tolerat etper eorum conversionem aliquando pulchre emendat — 
Des. ut audeamus omnes hoc dicere : ■ Te Domine Felix, iprae duc „ ; dic 
pro nobis tuo Christo : u Da veniam, neca hostem, conserva civem, qui 
regnas... Amen. „ 

En veneranda dies cunctis morlalibus adest. . . 
Initio ipse carens ac sine fine manens 
Per infinita saeculorum saecula. Amen. 

Est haec longa narratio conscripta partim prosa oratione, partim car- 
minibus, qua multa aliunde nota referuntur de Gonstantino imperatore, de 
Silvestro papa, Liberio papa, Eusebio presbytero, Felice II papa, aliis. Hanc 


14 I.  ARCHIVUM  GAPITULI 

Cod. A, 4. a S. Bonifatio conscriptam esse in solo lemmate traditur, neque quicquam 

in libello ipso legitur quo figmentum illud innuatur. 

42. (Fol. 169*-172*) Passio S. Seraphiae virg. = £i?L.7586.Iul.29. 

43. (Fol. 172*473) Passio S.Savinaemart. = £#L.7407. Aug.29. 

44. (Fol. 173-174) Passio SS. Felicis et Adaucti. = BHL. 2880. 

Aug. 30. 

45. (Fol. 175-179) S. Savinaevirg. Aug. 29. 

Inc. Tempore illo Savinus nobilis et dives in oppido Samonensi, amisso 
palre et matre, nutriebatur in domo familiae — Des. Tunc venerabile corpus 
eius condientes aromatibus cum hymnis et laudibus sepulturae tradide- 
runt. Obiit autem beata Savina famula Christi 1111 kal. sept., regnante 
Domino... Amen. Cf. BHL. 7408. 

46. (Fol. 179-181) In exaltatione sanctae crucis. = BHL. 4178. 

Sept. 14. 

47. (Fol. 181-182) PassioS.Corneliipapae.=£#L.1958.Sept.l4. 

48. (Fol. 182-183) PassioS. Cypriani mart. = £#L. 2038. Sept. 14. 

Des. Post non multos dies Galerius Maximus proconsul decessit a civi- 
tate cum gloria et triumpho magno. Requievit autem beatus Cyprianus in 
pace... Amen. 

49. (Fol. 183-188) Passio S. Cypriani et  S. Iustinae. = BHL. 
2047, 2050. 

Exemplar mendis refertum, quae partim correxit, etsi non feliciter, 
manus recentior. 

50. (Fol. 188-193*) Passio S. Euphemiae. = BHL. 2708. Sept. 16. 

Exemplar valde corruptum. Sic v. g. inc. Sub Dioctetiano imperatore 
pro domino autem Christo in Europa... 

51. (Fol. 194-199*) Passio S. Luciae et Geminiani. = BHL. 4985. 

Sept. 16. 

52. (Fol. 199^-206) Passio S. Margaritae virg. = BHL. 5303. 

Des. sanctus sanctus sanclus dominus Deus sabaoth. Pleni sunt caeli et 
terra gloria tua. — Inc.epil. Ego enim Tectimus tuli[i] reliquias beatae Mar- 
garitae et posui[t\ eas in scrinio quam feci de lapidem — Des. et transmisi 
omnibus unicuique christianis quod vidi et audivi in veritate. Complevil 
autem certamen suum in pace die tertia decima mense ianuarii. Omnes 
audite, corde compungite, sensum ponite in Deum et intellegite et orate in 
una Trinitate, et memoriam beatissimae Margaritae facite, ut sua nos 
prece commemorare dignetur ante Dominum... Amen. 

53. (Fol. 206-212v)NataleS.Eustathiimart.= £HL.2760.Sept.20. 

54. (Fol. 212^-213^ 215-218*). Natale S. Theclae mart. 

Inc. Veniente Paulo lconium post fugam, fuerunt ei duo comiles. — Foliis 
perditis, desinit mutila : Et quaedam mulieres mittebant folium, aliae 
nardum, aliae vero cassiam, aliae amomum, quaedam vero unguentum 


SANGTI  PETRI  IN  VATICANO 15 

preliosum, in tantum ut omnes besliae odoris | . Gf. 0. von Gebhardt,   Cod. A. 4. 
Passio S. Theclae (Leipzig, 1902), p. 3-99 (Gb). 

55. (Fol. 214-214v, 220-220v, 219). <Passio SS. Mauritii et socio- 
rum>. - BHL. 5739, 

Foliis perditis, periit pars maior Passionis. 

56. (FoL 219-219v, 222-222v, 221-221v) Passio ss. mm. Gosmae et 
Damiani. = BHL. 1970. Sept. 27. 

Foliis perditis, superest solummodo pars libelli. 

57. (Fol. 223-227) Vita S. Pauli monachi. = BHL. 6596.    Iul. 1. 

58. (Fol. 227-227v) Passio S. Symeonis ep. et Ignatii. Iul. 2. 

Inc. ln tempore illo sub Nerva et Traiano imperatoribus, cum essetper- 
secutio chrislianorum, accusaverunt quidam de haerelicis Symonem (-onem 
al. man. sup. ras.) consobrinum Domini — Des. utpanis mundus efficiar. 
Et haec dicens martyrium consummavit inpace... Amen. 

59. (Fol. 227v-230) Passio S. Naboris et Felicis. Iul. 12. 

Inc. Reqnante impio Maximiano in civitate Mediolanensi erat (crevit al. 
man. sup. ras.) persecutio ingens christianorum — Des. Quorum corpora 
noctu sepelivit quaedam matrona, nomine Savina, cum aromatibus ex 
facultatibus suis. Ubi florent oraliones eorum usque in hodiernum diem. 
Passisuntautem... Amen. Gf. BHL. 6028,6029. 

60. (Fol. 230-23 lv) Revelatio quae ostensa est S. Stephano papae 
et memoria de consecratione altaris SS. Petri et Pauli quod est ante 
sepulcrum S. Dionysii. = BHL. 2176. 

, Sequitur haec adnotatio : Hunc libellum Otfredus peccator, presbyter 
monasterii beatissimi martyris Dionysii reverentissimo domno Leoni papae 
Romam misit ad locum ubi domnus Stephanus papa in honorem ct venera- 
tionem supradicti martyris monasterium consiruxit et clerum delegavit, 
quatenus ob memoriam eiusdem martyris ordo passionis ipsius cognoscatur 
et annuatim fidelibus recitetur in populis, VII. videlicet idus octobris, 
quando festivilas celebratur ipsius. 

61. (Fol. 231v-238v et l-lv) (Litterae Ludovici imperatoris et 
Hilduini de SS. Dionysio et sociis eius). = BHL. 2172, 2173, 2174. 

CODEX A. 5 (alias D) 

Membraneus, foliorum 284 [sign. 1-184, 184 bis, 185-283] (0m,482 X 0m,350), 
paginis bipartitis exaratus saec. XI, eadem nempe manu qua codex A. 4. 

1. (Fol. 1-4V) Vita S. Antonini mart. = BHL. 572, 573. 

Foliis perditis, desinit mutila : Eodem namque tempore quo beatissimi 
eiusdem martyris caput aprincipeiam dicto Festo... causa astitit sicut 
revelative percantatur quo cive | 


16 I.  ARGHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 5.     2. (Fol. 5-10) <Vita S. Pelagiae>. = BHL. 6607. 

Foliis perditis, incipit mutila : Misericors enim Deus, qui non vult 
hominem in hac vitaperire... 

3. (Fol. 10-llv)RelatiopassionisS.Paraziates.=£JiL.6414.Oct.7. 

Inc. Erat... una cum abbaiissa sua Laurentia... 

4. (Fol. llv-17) Vita S. Hieronymi presb. = BHL. 3871. Sept.30. 

5. (Fol. 17-20v) Passio S. Quintini mart. = BHL. 6999.   Oct. 31. 

6. (Fol. 20v-21v) Inventio S. Quintini mart. = BHL. 7000. 

7. (Fol. 21v-24v) Vita S. Germani ep. = BHL. 3465. 

8. (Fol. 24v-29) Passio SS. Maximi, Eusebii presb., Marcelli diac, 
Adriae, Hippolyti, Paulinae, Neonis, Mariae, Martanae, Valeriae. = 
BHL. 3970. Nov. 13. 

Des. Et dum complerentur dies vitae eorum [Martanae et Valeriaej, 
post annos XIII in eodem loco el ipsae sepultae sunt, die 1111 idus novem- 
bris in confessione Domini laetantes, praestante Domino... Amen. 

9. (Fol. 29-38v) Vita S. Ambrosii ep. = BHL. 377. 

10. (Fol. 38v-43v) Vita S. Fursei. Dicta S. Gregorii papae. = 
BHL. 3209. 

Post verba sed de una radice amaritudinis generantur (Act. SS. num. 21 
med.) reliquis omissis,sequitur (fol. 42v-43v) : Visio III,*quae inc. Scriplum 
namque legiiur quod idem raplus esset ex corpore et a vespere usque ad 
gallos cantu corpore exutus angelicorum agminum aspeclus intueri et 
audes bealas meruit audire (cf. Bedae, Hist. eccl. III, 19) — et des. Si enim 
sanctus vir propter vestimentum unius viri morlui in peccatis suis, quod 
ulique non propter avaritiam, sed propter salutem animae susceperat 
(cf. BHL. 3209, Act. SS. num. 29), poena[m] damnatus fuit, quid nos 
miseri et indigni pensemus , qui multa et innumerabilia nonpropter salutem 
sed propter avaritiam suscipimus, qui statim ubi moriluros homines cogno- 
scimus, inde gaudemus et praeparamus ad praedam quasi corvi ad cada- 
vera mortuorum ? 

11. (Fol. 43v-44) Vita B. Thaisis meretricis. = BHL. 8013. 

Des. Et cum eduxisset eam inde illa die, quindecim dies supervixit, et 
migravit a saeculo. 

12. (Fol. 44v-47) Passio S. Abbibi martyris et confessoris. 

Inc. Anno sexcentesimo regni Alexandri Macedonis consulalu Licinii, 
exercilante lulio et Baracio, in diebus Conae episcopi Edessae, fecit persecu- 
tionem Licinius ecclesiae Christi — Des. Finitus est aulem sanctus Abbibus 
secunda die seplembris mensis. Ego autem Theophilus abnegans deos multos et 
confessus Christum, qui super omnia verus Deus est, scripsi memoriam sancti 
et gloriosi martyris et confessoris Abbibi, sicut scripsi sanctorum confesso- 
rum Samonis et Guriae, utper eorum inlercessionem... Amen. Versio libelli 
graeci inediti, dequo Anal. Boll. XXIV, 17825; Catal. Gr. Vatic. 8635, etc. 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 17 

13. (Fol. 47-53v) Miraculum factum per sanctos confessores Samo-   Cod. A. 5. 
nem et Guriam et Abbibum in Eufimiam puellam. 

Inc. prol. Nunc tempus est opportunum psallere cum pneumatosforo 
David et dicere : " Prope est Dominus contritis corde,,, — Inc. A nno septin- 
gentesimo septimo secundum Alexandrum, malitiosum et exitiosum genus 
Uuinorum in Romanis partibus advenientes et multa et varia loca deva- 
tantes ... processerunt usque ad Edessam — Des. Communis autem glori- 
ficaiio ad dominum noslrum lesum Christum facta est, qui non despicit 
sperantes in s et qui confugiunt ad reliquias et virtulem sanctorum mar- 
tyrum. lpsi autem dece gloria... Amen. Haec est versio libelli graeci 
inediti, de quo Anal. Boll. XXIV, 17826; Catal. Gr. Valic. 3525. 

Sequitur epistula Leonis illius, qui libellos hos ( 1 2 et 1 3) in latinum de 
graeco convertit. En illam : 

Sophistico ac prudentissimo et cum omni reverentia nominando Stephano 
sanctae Romanae sedis secundicerio Leo humilis interpres lalinorum ac 
ellinicorum in Domino Hysraheli opto salutem. Quia intentum te, frater 
karissime, in Dei servitio et circa sacram scripturam studiosissimum esse 
novi et curam et sol iciludinem in gestis sanctorum te habere perspexi, gra- 
tias immensas Christo retlulimus, qui te talem ad correctionem multorum in 
ecclesia sua in hoc tempore in<i ?>quo inposilo largire dignatus es<t ?>. 
Sed quia meam parvilatem lua sanctiias postulavit, ut sanctorum Samo- 
nae et Guriae et Abbibi gesta el eorum miraculum de graeco in latinum 
convertere<m> stilum, per tuas sacras orationes prout intellexi, tuo 
nomini dicavi. Tu ilaque, dilectissime, utriusque linguae studium exer- 
cens, si quid perperam dixerim (cod. -rit) siilo fraterno corrigere studeas. 
Si quid (cod. quis) bene, redemptori laudes referamus, qui nobi[li]s 
gratiam interprelandi secundum apostolum largiri dignatus est. 

14. (Fol. 53v-55v) Passio Thalomei ep.  et Romani et aliorum 
XXXVIII. = BHL. 6985. Aug. 24. 

15. (Fol. 55v-63v) Sanctorum passio Sergi et Bacchi. = BHL. 
7599. Oct. 7. 

16. (Fol. 63v-67) Passio S. Galixti papae. = BHL. 1523.  Oct. 14. 

17. (Fol. 67-75v) Passio SS. Ghrysanti et Dariae. = BHL. 1787. 

Oct. 25. 

18. (Fol. 75v-78v)  Passio S. Caesarii diaconi.  = BHL. 1511. 

Nov. 1. 

19. (Fol. 78v-80) Acta Valentiniani christianissimi de mirabilibus 
S. Gaesarii diaconi. = BHL. 1517. 

20. (Fol. 84v-90) Passio ss. mm. Quattuor Goronatorum. = BHL. 
1837. Nov. 8. 

21. (Fol. 90v-94) Passio S. Theodori. = BHL. 8077. Nov. 9. 

22. (Fol. 94-96) Sermo de miraculis imaginis Salvatoris. 

Inc. prol. et Inc. ut BHL. 4230. - Des. ut BHL. 4228. 

CATAL. LAT. ROM. 2 


18 I.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 5.     23. (Fol. 96-101 v) Acla B. Martini Turonensis ep. = BHL. 5610. 

Nov. 12. 

Desunt epislula et prologus. Reliquis omissis, des. Ita virtute Martini 

ibi tanlum cst ignis operalus, ubi est iussus (c. 14 sub init., P.L., XX, 168c). 

24. (Fol. 101M03) Obitus S. Martini. = BHL. 5613. 

Deest prologus. 

25. (Fol. 103-103v) Qualiter Turonici furati sunt corpus B. Mar- 
tini. = BHL. 5619. 

26. (Fol. 103v-107v) Passio S. Mennae.= BHL. 5921.    Nov. 11. 

27. (Fol. 107M23) Vita sancti ac beatissimi Martini papae urbis 
Romae et martyris Christi. = BHL. 5596. 

28. (Fol. 123) Metrum adonium (de S. Martino). 

Inc. Promere celsum voce canora hunc iuvat herum... — Des. quo 
mereamur visere laeti regna beata. Cf. Chevalier, Repert. hymnol. 15613. 

29. (Fol. 123-134v) Passio S. Gaeciliae. = BHL. 1495.    Nov. 22. 

30. (FoL 134M36) Revelatio domni Pascali papae que vidit in 
basilicaB.Petri apostolorum principis de inventione corporis B.Cae- 
ciliae martyris. = BHL. 1499. 

Des. pauperlatis inopia consumi videbatur, idcircopio iuvamine consu- 
lens praephatum hospitalem cum fundis et casalibus atque massis seu etiam 
colonis sive domibus necnon familiis, et omnia sicut in episcopali libro 
legitur,pro iam dicta congregatione et subsidium istius ecclesiae condona- 
vit. Amen. 

31. (Fol. 136-140) Passio B. Clemenlis. = BHL. 1848.   Nov. 23. 

32. (Fol. 140-141v) Miraculum S. Clementis. = BHL. 1855. 

Inc. In divinis voluminibus... 

33. (Fol. 141v-142) Aliud miraculum. = BHL. 1857. 

34. (Fol. 142-143v) Eodem die Passio S. Felicitatis cum septem 
filiis suis, quae dicitur Septem Fratrum VI idus iulii. 

Inc. Temporibus Antonini erat quaedam mulier, Felicitas nomine, 
vidua — Des. ut BHL. 2853. 

35. (Fol. 143v-147v) Passio S. Chrysogoni mart. = BHL. 1795. 

Nov. 24. 

36. (Fol. 147v-157v) Passio S. Triphonis mart. = BHL. 8340. 

Nov. 10. 
Deest prologus. Des. Superslites autem cum essent ipsius parentes, gene- 
rosos per insigniavirlutumsuarum ejfecit. Passus est autem... Amen. 

37. (Fol. 157v-160) Passio beatissimae virginis Vivianae et patris 
et matris. = BHL. 1322. Dec. 2. 

Deest clausula (Explicit ...) 

38. (Fol. 160-170) PassioS.Mercuriimart. = ML.5933.Nov.25. 

39. (Fol. 170-178v) Passio S. Heccaterine mart. Nov. 25. 


SANGTI  PETRI  IN  VATICANO 19 

Inc. Anno tricesimo (corr. tricentesimo) quinto, regnante impio et iniquo Cod. A. 5. 
Maxentio imperatore, erat multa insania idolorum adeo ut paene totus 
mundus diversis erroribus repleretur — Des. Satellites autem accipientes 
illam secundum Caesaris iussionem decollaverunt eam vicesima quinta die 
mensis novembris. Finito... Sequitur epilogus BHL. 1661, in quo hic pro 
Athanasius scriptum est Anastasius. 

40. (Fol. 178M81) Passio S. Barbarae virg. = BHL. 915.  Dec. 4. 

41. (Fol. 181-191) Acta B. Nicolai Myrensis ep. = BHL. 6104- 

6108. Dec. 6. 

Periit folium inter fol. 188 et 189. 

42. (Fol. 191-194v) Passio S. Savini ep. = BHL. 7452.    Dec. 7. 

43. (Fol. 194v-196v) Passio S. Zenonis (ep. Veronensis).   Dec. 7. 

Inc. Ponite in cordibus, carissimi fratres, priscas victorias patrum, 
qualiter contra diabolum et suos pugnaverunt satellites — Des. ut aqua 
in specie muri erecta et almum ingrediculum non adiret. Quin divulgatum 
Christi miraculum, adcrevit per orbem veneratio sancta timoris adversus 
Christi sacerdotem ex illa die Dei nutu et deinceps. De cuius doclrina 
rutilat ecclesia. Non eius suffragante precibus nostra deleatur delicta ad 
Chrislum qui cum Patre... Amen. 

Periit folium inter fol. 194 et 195. 

44. (Fol. 196M98) Vita S. Britii. = BHL. 1452. Nov. 13. 

45. (Fol. 198-212) Passio ss. mm. Eustratii, Auxentii, Eugenii, 
Orestis, Nardarii. Dec. 13. 

Inc. lmperantibus Diocletiano et Maximiano auguslis, omnis Romano- 
rum principatus idolorum servitute repletus erat... — Des. Etprecor omnes 
qui audiunt, ut pro me apud Dominum intercedere dignentur... Amen. 
Cf. BHL. 2778. 

46. (Fol. 212-214) Passio S. Luciae. = BHL. 4992. Dec. 13. 

47. (Fol. 214-215) Passio S. Grispinae. = BHL. 1989.     Dec. 9. 

Inc. Sancta vero Crispina sub Diocletiano et Maximiano consulibus die 
nonarum decembrium apud Coloniam Tebastinam in secretario... — Des. 
qui sic me adoemonibus tuis dignatus est liberare. Ipsi gloria... Amen. 

48. (Fol. 215-217) Passio S. Eulaliae virg. = BHL. 2696. Dec. 10. 

Des. Sepultaesta Donalo presbytero, qui eam confortabat... 

49. (Fol. 217-222) Passio ss. mm. Patermuthii, Gopris, Alexandri 
militi. = BHL. 6471. Dec. 11. 

50. (Fol. 222-223v) Passio sexaginta martyrum qui passi sunt a 
Sarracenis. Dec. 17. 

Anal. Boll., t. XXIII, p. 300-303. 

51. (Fol. 223v-225) Passio S. Gregorii Spoletini et S. Victoriae. = 
BHL. 3677. Dec. 23. 

52. (Fol. 225-257) Vita beatissimi Sabae confessoris atque abba- 
tis. = BHL. 7406. 


20 I.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 5. 53. (Fol. 257-260v) De vita sanctissimi abbatis Sabae tria capitula 
in heroicum translata metrum. 

Inc. praefatio (prosa). Honestis in Chrislo moribus adornato Bellizoni 
religioso praesbitero alque monacho Teuzo, bonorum pro dolor faex mona- 
chorum, aeternam in Christo beatitudinem. Scio, karissime frater, quoniam 
perfecta Christi caritas quemcumque inflammaverit... 

Longiuscula hac epistula id unum docet Teuzo se id quod Bellizo ex 
venerabilis abbatis sui (^mscribitTeuzo) Iohannis desiderio petierat, se 
praestitisse, ut nempe heroico metro describeret tria capitula beatissimi 
Sabae. 

Teuzo autem postquam Iohannem abbatem allocutus est sex versicu- 
lis, qui inc. : 

Aulica syderei tibi dent obsonia regni...- 
tria capitula subdidit, quae incipiunt 

I. Magnificus Christi sectator iure colendus... 
II. Tempore non modico postquam terrestria linquens... 
III. Forte loco sancto qui Gethsemani vocitatur. . . 
Des. III. Cum quo nunc gaudet, laeti veniamus et ipsi, 

quod ipse praestare digneris, lesu Christe, salvator mundi, qui 
cum Patre... Amen. 

54. (Fol. 260v-268v) PassioB.Eugeniaevirg.=itfTL.2667.Dec.25. 

55. (Fol. 269-283v) Acta B. Silvestri papae. = BHL. 7741, 7742, 
7734. Dee. 30. 

Praecedit vero non prologus BHL. 7725, sed ille qui editus est apud 
Narbey, Supplement aux Acta Sanctorum, t. II, p. 166. 

CODEX A. 6 (alias E) 

Membraneus, foliorum 270 {Qm,4>15 X 0m,330), paginis bipartitis exaratus 
saec. XIV. Continet Passiones et Vitas sanctorum ad usum officii ecclesiastici divi- 
sas in lectiones alias brevissimas, alias non ita breves, alias longissimas — et de 
singulis quidem sanctis adsunt lectiones modo 3, modo 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 20, 24, 25, vel etiam 32. — Passiones autem vel Vitae non raro integrae 
sunt exscriptae, saepe tamen locis rescissis decurtatae. Quas paucis recensuisse 
satis erit. 

1. (Fol. 1-10) Vita S. Martini ep. et conf. (BHL. 5610, 5613, 5619). 

2. (Fol. 10-12) Passio S. Martini papae etmart.(ML. 5597). 

3. (Fol. 12-13) Natalis S. Britii ep. et conf. (BHL. 1452). 

4. (Fol. 13-20v) Passio S. Gaeciliae virg. et mart. (BHL. 1495). 

5. (Fol. 20v-23) PassioS. Glementi mart. (BHL. 1848). 

6. (Fol. 23-25) Passio S. Anastasiae virg. et mart.(##L. 1795). 

7. (Fol. 25-27v) Passio S. Gaterinae virg. et mart. (cod. A. 539). 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 21 

8. (Fol. 27v) <De S. Petro ep. Alexandrino>. 

Inc. Temporibus Maximini lyranni, ut Eusebius in octavo ecclesiasticae 
hisloriae libro refert, multi pro fide Christi martyrio coronati sunt — 
Des. Cum quo simul et alii plures episcopi trucidantur mensis novembris 
die vicesima quinla. 

9. (Fol. 27v-30v) Passio S. Andreae apost. (BHL. 428). 

Praecedit prologus (inc. Andreas frater Petri carne ...), idem qui legi- 
tur in cod. Vaticano lat. 1194, in cod. Vallicellano I1 et alibi. 

10. (Fol. 30v-33v) In S. Vivianae virg. 

Inc. Post mortem Constantini et Constantis, cum solus Constantinus 
imperaret multisque foret occupatus negoliis, Iulianus in partibus Gallia- 
rum factus est imperator — Des. Erat autem quaedam mulier, Olympias 
nomine, de genere Flaviani ; quae cum audisset lulianum extinctum... 
Frequenter aulem per sacerdotem ac diaconum fplebi fidelium divina ibi 
mysteria celebrari faciens sanclorum memorias honorabat. Earum meritis 
et nobis Christus subveniat, qui cum Patre... Amen. Gf. BHL. 1323. 

11. (Fol. 33v-36) Passio S. Barbarae virg. et mart. 

Inc. Post Aurelium Alexandrum Maximinus absque decrelo senatus in 
regni apicem subrogatur. Hoc imperante, Marcianus praesidebat Nicome- 
diae; quae civitas — Des. Et virgineum corpus fraglans odore martyrii 
multis adoraminibus conditum, composito capite, digno sepelivit honore, 
ad laudem... Amen. 

12. (Fol. 36-42) Vita S. Sabae conf. (BHL. 7406). 

13. (Fol. 42-49) Vita S. Nicolai (BHL. 6105, 6106). 

14. (Fol. 49-56) Vita S. Ambrosii ep. et conf. (BHL. 377). 

15. (Fol. 56-59v) Passio S. Savini ep. et mart. (cod. Vallicella- 
nusH.81, n° 16). 

16. (Fol. 59v-67) In festo S. Damaxi papae et conf. (BHL. 2087). 

17. (Fol. 67-69^) Passio S. Luciae (BHL. 4992). 

18. (Fol. 69-75) Passio S. Eustratii mart. (cod. A. 545). 

19. (Fol. 75-82) Passio S. Thomae apost. (BHL. 8136). 

20. (Fol. 82-84) S. Victoriae virg. (BHL. 8591). 

21. (Fol. 84v-86v) Passio S. Gregorii Spoletini mart. (BHL. 3677). 

22. (Fol. 87-89) Miracula S. Stephani (BHL. 7866). 

23. (Fol. 89-93v)  In festo S.  Iohannis ante  Portam  Latinam 
(BHL. 4321). 

24. (Fol. 96v-101v)  Passio  S. Thomae  Gantuariensis  martyris 
(BHL 8206). 

25. (Fol. 101v-115v) In festo S. Silvestri papae et conf. (BHL. 
7741, 7742, 7733). 

Praecedit proiogus non BHL. 7725, sed ille qui editus est apud 
G. Narbey, Supplement aux Acta Sanctorum, t. II, p. 166. 


22 I.  ARCHIVUM  GAPITULI 

God. A. 6.     26. (Fol. 115v-124v) Vita B. Basilii confessoris edita ab Amphilo- 
chio Iconii episcopo (BHL. 1024). 

27. (Fol. 124M30) Vita S. Macharii conf. (BHL. 5104). 

28. (Fol. 130-133) <Vita S. Pauli Thebaei> (BHL. 6596). 

29. (Fol. 133-137v) Passio S. Hilarii martyris (BHL. 3885, 3887). 

Sequitur (fol. 137v-138v) epistula ad Apram filiam ed. P.L., X. 349-352. 

30. (Fol. 138v-144) Passio S. Margaritae virg. (BHL. 5308). 

31. (Fol. 144-146v) Miracula S. Filicis ep. (BHL. 2874). 

32. (Fol. 146v-147) Prologus (sic) (BHL. 2876). 

33. (Fol. 147-148) InS. Felici presb. (BHL. 2885). 

34. (Fol. 148-158v) Vita B. Benedicti [immo Mauri] conf. (BHL. 
5773). 

35. (Fol. 158v-162) Passio ss. mm. Saturnini et Sisignii et socio- 
rum eius (BHL. 7493). 

36. (Fol. 162-165v) In festo S. Antonii conf. (BHL. 609). 

37. (Fol. 165v-166v) Passio SS. Aquilo et Prisca. 

Inc. Ad deprecandum sanctorum Aquilae et Priscae auxilium — Des. 
nos quoque incitavit (cf. cod. Vallicellani VII46 lectiones vm et ix). 

38. (Fol. 166v-170v) Passio S. Sebastiani (BHL. 7543). 

39. (Fol. 170M73^) Passio S. Agnetis virg. (BHL. 156). 

40. (Fol. 173M79) Passio S. Anastasii (BHL. 408). 

41. (Fol. 179-182) Passio S. Vincentii mart. (BHL. 8639). 

42. (Fol. 186v-192^) Passio ss. mm. Cyri et Iohannis( BHL. 2078). 

43. (Fol. 194v-200) Passio S. Blasii ep. et mart. (BHL. 1379). 

44. (Fol. 200-202v) Passio S. Agathae virg. et mart. (BHL. 133). 

45. (Fol. 202v-204) In festo S. Helenae (BHL. 3772).     Febr. 8. 

46. (Fol. 204-205) Passio S. Datianae virg. et mart. (BHL. 7989). 

47. (Fol. 205v-206) Vita et obitus S. Scholasticae (BHL. 7514). 

48. (Fol. 206-207v) Passio S. Valentini presb. (BHL. 8465). 

49. (Fol. 207v-208v) Passio S. Valentini presb. (BHL. 8460). 

50. (Fol. 208v-209v) Natale S.  Gonstantiae (codices Vallicellani 
VII69, X16). Febr. 18. 

51. (Fol. 211-212v) Passio sanctorum quadraginta (BHL.1540). 

52. (Fol. 212v-214v) Vita S. Benedicti ab. (BHL. 1102). 

53. (Fol. 217^-219) Passio SS. Tiburtii et Valeriani (BHL. 8483). 

54. (Fol. 219-220v) Passio S. Georgii mart. (BHL. 3393). 

55. (Fol. 220*-222v) Passio S. Marci evangelistae (BHL. 5276). 

56. (Fol. 222v-223v) Passio S. Vitalis mart. (BHL. 3514). 

Inc. Ego servus Christi Philippus intra domum mea<m> sanctorum 
corpora cum filio meoZrapui et sepelivi. Quorum mater Valeria et pater 
Philippus.... Quorum pater Vitalis militans Paulino consulari... 

57. (Fol.;224-225)^Passio ss. apost. Philippi et Iacobi (BHL. 6816). 


SANGTI  PETRI  IN  VATICANO 23 

58. (Fol. 225-226v) Passio S. Iacobi apost. (BHL. 4095). Cod. A. 6. 

59. (Fol. 226v-228) PassioS.Alexandri papaeetmart.(£#L.266). 

60. (Fol. 228-229) <In> inventione sanctae crucis (BHL. 4169). 

61. (Fol. 229-233v) PassioS.Iohannisapost.etevang.(£LfL.4321). 

62. (Fol. 233v-236) Translatio corporis B. Stephani protomartyris 
ad Urbem (BHL. 7878-7880). 

63. (Fol. 237v-239v) Passio SS. Gordiani et Epimachi(ML. 3612). 

64. (Fol. 239v-240v) Passio S. Pancratii mart. (cod.  Vallicella- 
nus XVI34). 

65. (Fol. 240v-241v) <Gesta SS. Nerei et Achillei> (BHL. 6059, 
6063). 

66. (Fol. 241v-243v) Passio S. Bonifatii mart. (BHL. 1413). 

67. (Fol. 243v-244v) Natale S. Potentianae virg. (BHL. 6991). 

68. (Fol. 244v-245v) Passio S. Urbani papae et mart. (BHL. 8376, 
8374). 

69. (Fol. 245v-246v) <In> nativitate S. Petronillae (BHL. 6061, 
6062). 

70. (Fol. 248-250) In natale SS. Marcellini et Petri (BHL. 5231). 

71. (Fol. 250-251) Passio ss. mm. Primi et Feliciani ( BHL. 6922). 

72. (Fol. 251-252) Passio S. Basilidis (BHL. 1018). 

73. (Fol. 252-252v) Passio SS. Viti et Modesti (BHL. 8714). 

74. (Fol. 252v-255) Passio SS. Marcellini et Marci (BHL. 7543). 

75. (Fol. 255-256v) Passio SS. Gervasi et Protasi (BHL. 3514). 

76. (Fol. 256v-257v) Passio SS.Marci et Marcelliani (immo sancto- 
rum martyrum in Palestina sub Chosroa ; cf. BHL. 5673). 

Inc. Anno quarlo Eraclii illustrissimi imperatoris egressus est Chosroe 
rex Persarum cum exercitu multo contra Hierosolymam — Des. Venientes 
aulem duodecim viri, qui occulte facli fuerant christiani, collegerunt cor- 
pora eorum cum summa diligeniia et sepelierunt ea, ad laudem... Amen. 

77. (Fol. 257v-258v) Natalis S. Paulini Nolani ep. (BHL. 6558). 

78. (Fol. 258v-260) Passio SS. Iohannis et  Pauli (BHL. 3236, 
3238, 3240). 

79. (Fol. 260-262) Passio ss. mm. Processi et Martiniani (BHL. 
6947). 

80. (Fol. 262-263) Passio SS. Septem Fratrum (BHL. 2853). 

81. (Fol. 263-264) Passio SS. Rufinae et Secundae (BHL. 7359). 

82. (Fol. 264-266) Passio SS. Naboris et Felicis (BHL. 6029). 

83. (Fol. 266-267) Passio SS. Quirici et Iulitae (cod. A.411 : Inpli- 
ta<m> sanctorum martyrum ... vitamego Theodorus ...). 

84. (Fol. 267-268v) In festo S. Alexii conf. (cod. A.43). 

85. (Fol. 268v-269v) Passio S. Symphorosae cum septemfiliis suis 
(BHL. 7971). 

86. (Fol. 269v-270v) Passio S. Praxedis virg.et mart. (BHL. 6920). 


24 I.  ARCHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 6.     87. (Fol. 270v) In festo S. Mariae Magdalenae (BHL. 5439). 
Foliis perditis, superest solum initium. 


CODEX A. 7 (alias F) 

Membraneus, foliorum 210 (0m,495 X 0m,345), paginis bipartitis exaratus variis 
manibus saec. XIII et XIV. 

Gontinet lectiones ad matutinum recitari solitas, tum de tempore tum de sanctis. 
Has ultimas, quae cum illis permixtae sunt, paucis recensere visum est. 

1. (Fol. 2v-3) Saturninus et Sisinnius (BEL. 7493). 

2. (Fol. 3-5) Andreas apost. (BHL. 428). 

3. (Fol. 6-6*) Viviana v. et m. (BHL. 1322). 

4. (Fol. 8V-9V) Barbara v. et m. (BHL. 915). 

5. (Fol. 9V-10) Sabas ab. (BHL. 7406). 

6. (Fol. 10-12) Nicolaus ep.Myrensis (BHL. 6105, 6107, 6108). 

7. (Fol. 12v-13v) Ambrosius ep. Mediolanensis (BHL. 377). 

8. (Fol. 13v-14v) Savinus ep. et mart. (BHL. 7452). 

9. (Fol. 17v-19v) Damasus papa (BHL. 2087). 

10. (Fol. 20-21v) Lucia v. et m. (BHL. 4992). 

11. (Fol. 21v-22) Eustratius m. (cod. A.545). 

12. (Fol. 27-28v) Thomas apost. (BHL. 8136). 

13. (Fol. 29-29v) Gregorius " ep. Spoletinus „ (BHL. 3677). 

14. (Fol. 38-38v) Thomas ep. Gantuariensis (BHL. 8211). 

15. (Fol. 40-41) Silvester papa (BHL. 7742, 7726). 

16. (Fol. 42-42v) Basilius ep. Gaesariensis. 

Inc. Beaius Basilius, Cappadox genere, postquam ornne mundanarum 
sludium lillerarum adeplus est, cognoscens ibi salutem esse nonposse... 

17. (Fol. 50v-51) Telesphorus papa. 

Ex Libro pontificali. Sequuntur litterae : Credimus sanclam fidem (Jaffe- 
Kaltenbrunner, 34). 

18. (Fol. 51v-52) Hyginuspapa. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Multa mihi fiducia (Jaffe-K., 36). 

19. (Fol. 52-53) Paulus primus eremita (BHL. 6596). 

20. (Fol. 55-55v) Iulianus et Gelsus (ex Adone, 9 ian.). 

21. (Fol. 55v-56) " Passio sanctorum martyrum Felicis et ambo- 
rum fratrum „ (BHL. 2880). 

22. (Fol. 56) De alio Felice fratre eius (BHL. 2885). 

23. (Fol. 56v) Maurus ab. (BHL. 5773). 

24. (Fol. 56v-57v) Marcellus papa (BHL. 5234). 

25. (FoL 59-59v) Antonius abbas (cod. A. 2U). 

26. (Fol. 59v-60) Vita SS. Aquilae et Priscae = cod. A. 216. 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 25 

27. (Fol. 60-61) Sebastianus mart. (BHL. 7543). 

28. (Fol. 61-61v) Fabianus papa. 

Ex Libroponl. Sequuntur litterae : Divinis praeceptis (Jaffe-K., 92). 

29. (Fol. 61v-62) Marius, [Martha, Audifax et Abbacum (BHL. 
5543). 

30. (Fol. 62-64) Agnes v. et m. (BHL. 156). 

31. (Fol. 64-65) Vincentius levita et m. (BHL. 8633). 

32. (Fol. 65-65v) Anastasius mart. (cod. A. 345). 

33. (Fol. 65v) Emerentiana v. et m. (BHL. 156). 

34. (Fol. 69) Natale S. Agnetis secundo (BHL. 156). 

35. (Fol. 69-69v) Papias et Maurus (BHL. 5234). 

36. (Fol. 70-71v) Abbacyruset Iohannes (BHL. 2078). 

37. (Fol. 73v-75) Blasius ep. et m. (BHL. 1379). 

38. (Fol. 75-76v) Agatha v. et m. (BHL. 133). 

39. (Fol. 79-80) Scholastica v. (BHL. 7514). 

40. (Fol. 82v-83) Valentinus presb. (BHL. 8463). 

41. (Fol. 86v-87v) Matthias apost. (BHL. 5695). 

42. (Fol. 100v-102) SS. Quadraginta martyres (BHL. 7540). 

43. (Fol. 103-104v) Gregorius Magnus (BHL. 3641). 

44. (Fol. 106-107v) Longinus mart. (BHL. 4965). 

45. (Fol. 112v-114) Benedictus ab. Gasinensis (BHL. 1102). 

46. (Fol. 124v-125) Sixtus I papa. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : Carissimi, fideliter agite (J affe-K.,31). 

47. (Fol. 152v-153v) Tiburtius et Valerianus mart. (BHL. 8483). 

48. (Fol. 160v-161v) Georgius mart. (BHL. 3393). 

49. (Fol. 161v-163) Marcus evang. (BHL. 5276). 

50. (Fol. 163) Gletus papa et mart. 

Ex Libro pontificali. 

51. (Fol. 163M64) Vitalis mart. (cod. A. 656). 

52. (Fol. 175^-176) Philippus apost. (BHL. 6816). 

53. (Fol. 176-176v) Iacobus apost. (BHL. 4095). 

54. (Fol. 176v-177v) Alexander papa et mart. (BHL. 266). 

55. (Fol. 177v-178) Inventio sanctae crucis (BHL. 4169). 

56. (Fol. 178-179v) Translatio corporis B. Stephani protomartyris 
ad Urbem (BHL. 7878-7880). 

57. (Fol. 179v-181) Iohannes apost. et evang. ante Portam Lati- 
nam (BHL. 4321). 

58. (Fol. 181) u In sancti Angeli „ (BHL. 5948). 

59. (Fol. 182-183) Gordianus et Epimachus (BHL. 3612). 

60. (Fol. 183-184) Pancratius mart. (codex Vallicellanus XVI34). 

61. (Fol. 184-184v) Nereus et Achilleus (BHL. 6059, 6064). 

62. (Fol. 184v-185v) Bonifatius mart. (BHL. 1413). 


26 I.  ARGHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 7.     63. (Fol. 185M86) Potentiana v. (BHL. 6991). 

64. (Fol. 186-187) Urbanus I papa (BHL. 8376, 8374). 

65. (Fol. 187-187*) Eleutherius papa. 

Ex Libro pontificali. Sequuntur litterae : Magno munere misericordiae 
(Jaffe-K., 68). 

66. (Fol. 187v-188v) Iohannes I papa et mart. 

Ex Libro pontificali et Gregorii Magni Dialogis. 

67. (Fol..l88M89) Petronilla (BHL. 6061, 6062). 

68. (Fol. 197-198) Marcellinus et Petrus (BHL. 5230). 

69. (Fol. 198-198v) Primus et Felicianus (BHL. 6922). 

70. (Fol. 198v-200) Barnabas apost. (BHL. 983). 

71. (Fol. 200) Basilides et soc. mm. (BHL. 1018). 

72. (Fol. 200-201) Antonius de Padua (BHL. 592). 

73. (Fol. 201-20iv) Vitus et Modestus (BHL. 8714). 

74. (Fol. 201v-202v) Marcellianus et Marcus (BHL. 7543). 

75. (Fol. 202v-203v) Gervasius et Protasius (BHL. 3514). 

76. (Fol. 203v-204) ■ Sanctorum multorum „ (cod. A. 676). 

77. (Fol. 204v) Paulinus ep. Nolanus (BHL. 6558). 

78. (Fol. 207v-208v) Iohannes et Paulus (BHL. 3236, 3238). 

79. (Fol. 209v-210) Leo IV papa. 

Ex Libro pontificali. 

80. (Fol. 212-213v) Processus et Martinianus (BHL. 6947). 

81. (Fol. 218-218v) Septem fratres (BHL. 2853). 

82. (Fol. 218^-219) Rufma et Secunda (BHL. 7359). 

83. (Fol. 219^-220) Nabor et Felix (BHL. 6029). 

84. (Fol. 220-221) Pius I papa et mart. 

Ex Libro pontificali. Sequuntur litterae : Gratias agimus, fratres 
(Jaffe-K., 43). 

85. (Fol. 221-222) Anacletus papa et mart. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Benedictus Deus (Jaffe-K., 2 vel 4). 

86. (Fol. 222-223) Quiricus et Iulitta (cod. A. 411 : Inclitam ...). 

87. (Fol. 223-224) Alexius conf. (cod. A. 43). 

88. (Fol. 224-225) Symphorosa cum septem filiis (BHL. 7971). 

89. (Fol. 225-226) Margarita v. et m. 

Inc. Beatissima auiem Margarita erat Theodosii filia, qui erat gentilium 
patriarcha et idola adorabat — Des. sanabantur a languoribus suis et 
credebant. Ego Tlieolinus iuli reliquias beatae Margaritae et reposui eas 
in scrineo, quod feci de lapide... Omnes audite, corde intelligite, sensum 
apponite... Amen. Gf. cod. A. 452. 

90. (Fol. 226-226v) Praxedes v. et m. (BHL. 6920). 

91. (Fol. 226^-228) Maria Magdalena (BHL. 5439). 

92. (Fol. 228-229) Apollinaris ep. Ravennas (BHL. 623). 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 27 

93. (Fol. 229-229^) Ghristina v. et m. (cod. A. 420). God. A, 7. 

94. (Fol. 229^-231) Iacobus Maior apost. (BHL. 4057). 

95. (Fol. 231-231v) Pantaleo mart.(£H£..6437). 

96. (Fol. 231^-232) Victor papa. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : Magna mihi gratulatio (Jaffe-K., 74). 

97. (Fol. 232-232^) Nazarius et Gelsus (BHL. 6039). 

98. (Fol. 232v-233) Felix II papa (BHL. 2857). 

99. (Fol. 233-233v) Simplicius, Faustinus et Beatrix (BHL. 7790). 

100. (Fol. 233^) Serapia v, et m. (BHL. 7586). 

101. (Fol. 233^-235) Abdon et Sennes (BHL. 6). 

102. (Fol. 236^-237) Machabaei (BHL. 5106). 

103. (Fol. 237-238) Stephanus I papa (BHL. 7845). 

104. (Fol. 238-239) Inventio corporis S. Stephani protomartyris 
(BHL. 7851). 

105. (Fol. 239-240) Iustinus (BHL. 4585). 

106. (Fol. 240v-242) Sixtus, Felicissimus et Agapitus (BHL.7801, 
4754). 

107. (Fol. 242-242^) Donatus mart. (BHL. 2291). 

108. (Fol. 242v-243v) Cyriacus,LargusetSmaragdus(£jffL.2056). 

109. (Fol. 244-245) Laurentius diac. et m. (BHL. 4754). 

110. (Fol.245) Tiburtius mart. (BHL. 7543). 

111. (Fol. 245-245v) Susanna v. et m. (BHL. 7937). 

112. (Fol. 245^-246) Euplus m. (BHL. 2729). 

113. (Fol. 246^-247) Hippolytus mart. (BHL. 3961). 

114. (Fol. 249v-250v) Agapitus mart. (BHL. 125). 

115. (Fol. 254) Aurea v. et m. (BHL. 808). 

116. (Fol. 255^-256) Bartholomaeus apost. (BHL. 1002, 1003). 

117. (Fol. 256-257) Peregrinus, Vincentius, Eusebius et Pontianus 
(BHL. 2742). 

118. (Fol. 258-259v) Augustinus ep. Hipponensis (BHL. 785). 

119. (Fol. 262-262v) Aegidius abbas (BHL. 93). 

120. (Fol. 262v-263v) Antoninus mart. (BHL. 572). 

121. (Fol. 263^-265) Zeno mart. Nicomediae (BHL. 8999). 

122. (Fol. 268) Hadrianus et soc. mm. (BHL. 3744). 

123. (Fol. 269^-270) Protus et Hyacinthus (BHL. 2666). 

124. (Fol. 271v) Cornelius papa (BHL. 1958). 

125. (Fol. 271^-272) Cyprianus ep. (BHL. 2038). 

126. (Fol. 272) Exaltatio sanctae crucis (BHL. 4178). 

127. (Fol. 272v) Lucia et Geminianus mm. (BHL. 4985). 

128. (Fol. 274v-276) Matthaeus apost. (BHL. 5691). 

129. (Fol. 276-277) Mauritius et soc. mm. (BHL. 5737). 

130. (Fol. 277-277v) Linus papa. 

Ex Libro pontificali. 


28 I.  ARGHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 7.     131. (Fol. 278) Thecla v. (cod. A. 3132). 

132. (Fol. 278v-279v) Eustachius et soc. mm. (BHL. 2760). 

133. (Fol. 280-281v) Gosmas et Damianus (BHL. 1970). 

134. (Fol. 282-282v) ■ In sancti Angeli „ (BHL. 5948). 

Cf. supra n° 58. 

135. (Fol. 283-284*) Hieronymus presb. (BHL. 3870). 

136. (Fol. 287v-288v) Franciscus Assisiensis (BHL. 3096). 

Inc. Conversionis suae tempus iam erat viginti annorum spalio consum- 
matum, sicut sibi divina innotuerat voluntate... (Act. SS., Oct. t. II, 
p. 713, num. 109). 

137. (Fol. 289v-290v) Sergius etBacchus(£#L. 7599). 

138. (Fol. 291-292) Marcus papa (BHL. 5295). 

139. (Fol. 292-294) Dionysius, Rusticus et  Eleutherius  (BHL. 
2175). 

140. (Fol. 294-295) Gerbonius ep. (BHL. 1729). 

141. (Fol. 297-299) Calixtus papa (BHL. 1523). 

142. (Fol. 300-301v) Lucas evang. (BHL. 4973). 

143. (Fol. 305-306) Ghrysantus et Daria (BHL. 1787). 

144. (Fol. 306-307) Evaristus papa. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Consuluistis nos (Jaffe-K., 20). 

145. (Fol. 308-309v) Simon et Iudas (BHL. 7749). 

146. (Fol. 310v-311) Germanus ep. Gapuanus (BHL. 3465). 

147. (Fol. 311) Quintinus mart. (BHL. 6999). 

148. (Fol. 313-314) Gaesarius mart. (BHL. 1511). 

149. (Fol. 316v-317v) Leonardus conf. (BHL. 4862, 4863). 

150. (Fol. 318v-319v) Quattuor Goronati (BHL. 1837). 

151. (Fol. 320v) Theodorus mart. 

Inc. Temporibus Maximiani et Maximini imperatorum tentus est beatus 
Theodorus et simul cum eo alii multi tirones ad militandum... 

152. (Fol. 320v-321) Tryphon mart. (cod. A. 313). 

153. (Fol. 321-322v) Martinus ep. Turonensis (BHL. 5610, 5619). 

154. (Fol. 322v-323v) Martinus papa (BHL. 5597). 

155. (Fol. 323v-324) Bricius ep. Turonensis (BHL. 1452). 

156. (Fol. 328-329) Gaecilia v. et m. (BHL. 1495). 

157. (Fol. 329-330) Glemens papa (BHL. 1848). 

158. (Fol. 330-330v) Ghrysogonus mart. (BHL. 1795). 

Foliis perditis, deest finis. 

CODEX A. 8 (alias G) 

Membraneus, foliorum 429 [1-125, 125 bis, 126-131, 131 bis, 132-427] (0m,348 X 
0m,248), paginis bipartitis belle exaratus saec. XV. 


SANGTI  PETRI  IN  VATICANO 29 

Insunt Legendae sanctorum quae in sacrosancta basilica principis apostolorum 
de Urbe in matutinali officio leguntur (cf. fol. 1, fol. 111). Nimirum praeter aliquot 
sermones et homilias quae, ut alias solemus, negleximus, reperire est ad singulos 
dies lectiones de sanctis desumptas ex Passionibus et Vitis sanctorum bene notis, 
quae modo integrae, modo partim sunt exscriptae. De quibus videantur quae adno- 
tavimus ad codicem A. 9. 

Fol. 1-104 descriptae sunt legendae ab adventu ad pascha, addito (fol. 104Y-105) 
Vitarum indice. Folia 105v-110v vacant. Folia 111-412 implent legendae a pascha 
usque ad adventum, reliqua vero (fol. 412-427) lectiones in festo Gorporis Ghristi 
et per octavam eiusdem. Folia 284 et 293 vacua relicta sunt. 

CODEX A. 9 (alias H) 

Membraneus, foliorum I-X et sign. 1-230, 240-269 (0m,33 X 0m,24), paginis 
bipartitis exaratus anno 1339 : Expliciunt legende et passiones sanctorum, quorum 
propriumpotui<t> inveniriper anni circulum; quas fecerunt scribidominiprior et 
capitulum basilice apostolorum de Urbe anno dominice incarnationis M°. CCC° 
XXXVllll0, pontificatus domini pape Benedicii anno V°, scripteper me presbiterum 
B. de Novaria (f. 264v-265). 

Insunt 1° adnotatio (fol. Ir). ln singulis festivitatibus infra scriptis vigilie decan- 
tantur, in quibus canonici duos denarios in vigilia et duos in missa percipiant. 
Festivitates autem sunt he.... Sequitur illarum elenchus. 
2* (Fol. II-IVV) Lectiones de SS. Iuliano et Gelso, de quibus infra, 1. 
3° (Fol. V-XV) Kalendarium, ex quo pauca quaedam, quae notatu digna visa 
sunt, descripsimus : 

ad d. 25 martii : Annuntialio beatae virginis Mariae et consecratio altaris 

beati Pelri facta a Calistopapa secundo. 
ad d. 21 augusti : Sancti Privati episcopi martyris. 
ad d. 9 septembris : S. Gorgonii mart. et lordani abbatis et confessoris, 
ad d. 17 septembris, add. al. man. saec. XV : Sancti Lamberti martyris in 

capella dominorum canonicorum Sancti Petri. 
ad d. 6 novembris... : Consecratio allaris sancte Marie de Canzellis anno 

Domini M.CC.XVl". 
ad d. 17 novembris, manu saec. XV: Dedicatio altaris Salvatoris de pace. 
4° (Fol. 1-221Y) Festivitates sanctorum per anni circulum, hoc est lectiones de 
singulis sanctis in officio recitandae ; quae magnam partem e priscis Lectionariis 
capituli (supra A.2-A.6) vel exscriptae, vel excerptae sunt. Huius Lectionarii A.9 
apographum est Lectionarium A.8, quod cum A.9, paucissimis locis exceptis, 
omnino convenit. Unde cum legendas in iis contentas paucis recensendas duxe- 
rimus, utrasque simul recensebimus ; in quorum indice codicem A.9 littera H, 
codicem A.8 littera G designabimus. 

5° (Fol. 221v-230r)  Lectiones in sollemnitate Corporis Ghristi et per octavas 
eiusdem. 


30 


I.  ARCHIVUM  GAPITULI 


God. A. 9.     6° (Fol. 240-261) Legendae de communi sanctorum. 

7° (Fol. 261-264v) Lectiones * in commemoratione et veneratione B. Virginis 
Marie „. 

8° (Fol. 264v-265v) Glausula descripta superius (Expliciunt...). 

9° (Fol. 265-267, 267-268% 268v-269v) Lectiones in festo S. Trinitatis, in festo 
S. Ivonis (vid. infra 191), in festo S. Sophiae et filiorum eius (vid. infra 192). 


Cod. A. 8     1. (H. fol. II-IVV; g. fol. 36v-41) SS. Gelsus et Iulianus mart. 

et A. 9. Inc. lectio I : In provincia Syriae natale sanctorum luliani et Celsi ac 

venerabilis virginis Basilissae. Quae Basilissa cum dicto luliano despon- 
sata fuisset simulque cum sponso primo intrasset secreta cubiculi silentia — 
Des. lectio VIII : In quo loco Dominus indeficientem produxit fontem, de 
quo sanctum baptisterium inundatur. Passisunt... Amen (cf. BHL. 4532). 
Inc. lectio IX (de puero daemoniaco meritis S. Gelsi liberato) : Post 
temporum multa curricula domini Paschalis papae tempore in urbe Roma 
quendam novem annorum puerum, cuiusdam de Campo Martio, qui voca- 
batur Alexius, filium — Des. ad propria cum gaudio remearunt, ad lau- 
dem... Amen. 

2. (H. fol. l-lv ; G. fol. 1-2) Saturninus et Sisinnius mart. (ex Adone). 

3. (H. 1V-2V; G. 2-4v) Andreas apost. (BHL. 428). 

4. (H. 3-4; G. 5v-7) Viviana v. et m. (BHL. 1322). 

5. (H. 4-5; G. 7V-9V) Barbara v. et m. (BHL. 915). 

6. (H. 5-6v; G. 9V-11V) Sabas abbas (BHL. 7406). 

7. (H. 6V-7V; G. llv-13v) Nicolaus ep. Myrensis (BHL. 6105). 

8. (H. 7V-8V; G. 13v-15v) Ambrosius ep.Mediolanensis(J5i/L.377). 

9. (H. 8V-10; G. 15M 7V) Savinus ep. m. (BHL. 7452). 

10. (H. 10-11 ; G. 17v-19v) In festo conceptionis B. V. Mariae (ex 
BHL. 5343). 

Inc. Factum est autem ut encaeniorum festivitas appropinquaret ; unde 
cum nonnullis contribulibus suis et loachim ascendit. Ea ibi tempestate 
lsachar pontifex erat. . . 

11. (H. ll-12v; G. 19v-22v) Miracula de conceptione B. Virginis 

Mariae. 

Ex sermone Pseudo-Anselmi (P.L., CLIX, 319 sqq.), nempe Mir. BMV. 

90 + 1698, 1713, 832. 

12. (H. 12M3V; G. 22v-24) Melchiades papa. 

Ex Libro pontificali. Sequuntur litterae : Apostoli verba (Jaffe-Kalten- 

BRUNNER, 171). 

13. (H. 13v-14v; G. 24-25v) Damasus papa. 

Ex Libropontificali et Vita BHL. 2087. 

14. (H. 14v-16; G. 25v-28) Lucia v. et m. (BHL. 4992). 

15. (H. 16-16v; G. 28-29) Thomas apost. (BHL. 8136). 


SANGTI  PETRI  IN  VATICANO 31 

16. (H. 17-18* ; G. 30-32) Gregorius Spoletinus (BHL. 3677). God. A. 8 

17. (H. deest; G. 32-33) Anastasia m. (BHL. 1795). *t A- 9- 

18. (H. 18v-19v; g. 33-35) Telesphorus papa. 

Ex Libropont. Sequunturlitterae: Credimus sanc tamfidem (3 atfe-K., 34). 

19. (H, 19v-20v; G. 35-36v) Hyginus papa. 

Ex Libropont. Adsunt litterae : Multa mihi fiducia (Jaffe-K., 34). 

20. (H. 20; G. 36 v) Paulus Thebaeus(ex Legenda aurea). 

21. (H. 20v-21v; G. 41-43) Felix et Adauctus (BHL. 2880). 

22. (H. 21v; G. 43) Maurus abbas (BHL. 5773). 

23. (H. 21v-23; G. 43-45v) Marcellus papa (BHL. 5234). 

24. (H. 23-24v; G. 45v-47v) Antonius abbas (cod. A. 214). 

25. (H. 24v-25v; G. 47v-49) Marius, Martha, Audifax et Abacum 
(BHL. 5543). 

26. (H. 25 ; G. 49-49v) Fabianus papa. 

Ex Libro pontificali. 

27. (H. 25v-26v; G. 49v-51) Sebastianus (BHL. 7543). 

28. (H. 26v-28; G. 51-53) Agnes v. et m. (BHL. 156). 

29. (H. 28-29; G. 53-54v) Vincentius m. (BHL. 8630). 

30. (H. 29; G. 54v-55) Anastasius Persa (cod. A. 345). 

31. (H. 29-30; G. 55-56v) Emerentiana (BHL. 156). 

32. (H. 31v-33v; G. 59-61) B. Agnes secundo (BHL. 156). 

33. (H. 33-34; G. 61-62v) Papias et Maurus (BHL. 5234). 

34. (H. 34-35; G. 62v-64v) Gyrus et Iohannes (BHL. 2078). 

35. (H. 35-36v; G. 64v-67) Ignatius ep. et m. (BHL. 4263). 

36. (H. 37v-39; G. 69-70v) Blasius ep. et m. (BHL. 1379). 

37. (H. 39-40; G. 70v-72v) Agatha v. et m. (BHL. 133). 

38. (H. 40-41; G. 72v-74) Scholastica v. (BHL. 7514). 

39. (H. 41-42v; G. 74-76) Eulalia v. et m. (BHL. 2696). 

40. (H. 42v-43v; G. 76-78) Valentinus presb. (BHL. 8463). 

41. (H. 43v-44v; G. 78-80) Iuliana v. et m. (BHL. 4522). 

42. (H. 44V-46;G. 80-81v) Gonstantia v. (codices Vallicellani VII69, 
X16). 

43. (H. 48v-49v; G. 86-88) Herculanus ep. (BHL. 3823). 

44. (H. 49v-50v; G. 88-89v) Thomas de Aquino. 

Inc. Beatus Thomas de Aquino, ordinis Fratrum praedicaiorum doctor 
egregius, de illustri prosapia comitum Aquinorum — Des. nec habuit ali- 
cuius mortalis criminis in volunlate consensum. 

45. (H. 50v-51v; G. 89v-91v) Quadraginta martyres (ex Adone et 
BHL. 7540). 

46. (H. 51v-53; G. 91v-93v) Gregorius Magnus (BHL. 3641). 

47. (H. 53-54; G. 93v-95v) Longinus m. (BHL. 4965). 

48. (H. 54-55v; G. 95v-97v) Benedictus abbas (BHL. 1102). 


32 I.  ARGHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 8    49. (H. 57-58; G. 99v-101v) Sixtus I papa. 

e* A' 9. Ex Libropont. Sequuntur litterae : Carissimi, fideliter agite (Jaffe-K., 31). 

50. (H. 58-59 ; G. 101v-103v) Tiburtius et Valerianus (BHL. 8483). 

51. (H. 59; G. 103v) Anicetus papa. 

Ex Libro pontificali. 

52. (H. 59-59v; G. 103v-104) Soter papa. 

Ex Libro pontificali. 

53. (H. 59v; G. 104) Gaius papa. 

Ex Libro pontificali. 

54. (H. 61-62 ; G. 113-115v) Georgius m. (BHL. 3393). 

55. (H. 62-63v; G. 115v-117v) Marcus evang. (BHL. 5276). 

56. (H. 63v; G. 117v) Cletus papa. 

Ex Libro pontificali. 

57. (H. 63v-64; G. 117M18) Marcellinus papa. 

Ex Libro pontificali. 

58. (H. 64-65; G. 118-120) Vitalis mart. (cod. A. 656). 

59. (H. 65-65v; G. 120-121) Petrus Martyr 0. Praed. 

Inc. Beatus Petrus ab infantia usque ad mortem virginitatem et inno- 
centiam ab omni mortali peccato servavit. Ingressus autem ordinem Fra- 
trum Praedicatorum — Des. et alia multa per eum Dominus dignatus est 
operari ad gloriam nominis sui sancti. 

60. (H. 65v-66; G. 121-121v) Philippus apost. (BHL. 6816). 

61. (H. 66; G. 121M22v) Iacobus Minor apost. (BHL. 4087). 

62. (H. deest; G. 123-123v) Inventio sanctae crucis. 

Inc. Anno CCXXXVI a destructione templi et eversione Hierusalem ... 
gens multa barbarorum congregata est contra Romanos ad bellum duce 
Maxentio...Nocte eadem vir splendidus apparuit ei, dicens : u Constantine, 
ne timeas... „ — Des. obsecrans Dominum... ut dextera, quam munierat 
signo crucis, non macularetur Romano cruore. Sequitur locus desumptus 
ex BHL. 4163. 

63. (H. 66v-67v; G. 124v-125v) Alexander, Eventius, Theodoruset 
Iuvenalis (ex Adone). 

64. (H. 68-69; G. 125v-127) Translatio B. Stephani protomartyris 
ad Urbem (BHL. 7878). 

65. (H. 69-69v; G. 127-127v) S. Iohannes ante Portam Latinam. 

Hieronymus, De vir. inl., c. 9. 

66. (H. 70-70v; G. 128M29) Apparitio S. Michaelis archangeli (ex 
Adone ad d. 29 sept.). 

67. (H. 71-72v; G. 130v-1316/sv) Gordianus et Epimachus (BHL. 
3612). 

68. (H. 72v-73; G. 131fo'sv-133) Nereus et Achilleus (ex Legenda 
aurea). 


SANCTI  PETRI  IN  VATIGANO 33 

69. (H. 73-73v; G. 133-133v) Pancratius (ex Legenda aurea). Cod. A. 

70. (H. 73v-74v; G. 133M36) Bonifatius m. (BHL. 1413). €t A- 9- 

71. (H. 74v-76; G. 136-138) Potentiana v. (BHL. 6991). 

72. (H. 76-77; G. 138-140) Petrus de Murrone, quondam Gae- 
lestinus papa V (BHL. 6745). 

73. (H. 77-78 ; G. 140-142) Urbanus I papa (BHL. 8376, 8374). 

74. (H. 78-79v; g. 142-144) Eleutherius papa. 

Ex Libro pontificali. Sequuntur litterae : Magno munere misericordiae 
(Jaffe-K., 68). 

75. (H. 79v-80v; G. 144-146) Iohannes I papa. 

Ex Libro pontificali et Gregorii Magni Dialogis. 

76. (H. 80v; G. 146-146*) Felix I papa. 

Ex Libro pontificali. 

77. (H. 80v-81v; G. 146M48) Petronilla (BHL. 6061, 6062). 

78. (H. 81v-82; G. 148-149) Marcellinus et Petrus (ex Adone). 

79. (H. 82-82v; g. 149-150) Erasmus ep. et m. (ex Adone). 

80. (H. 82v-83v; G. 150-152) Vincentius ep. et m. (BHL. 8676). 

81. (H. 83v-84v; G. 152-153v) Primus et Felicianus (ex Adone). 

82. (H. 84v-85v; G. 153v-155v) Barnabas apost. (BHL. 983). 

83. (H. 85v-86; G. 155v-156v) Basilides, Cirinus, Nabor et Naza- 
rius <et Gelsus> (ex Adone, 12 iun.). 

84.. (H. 86-87; G. 156v-158v) Antonius de Padua(£#L. 592). 

85. (H. 87-87v;G. 158M60) Vitus, Modestus et Grescentia (ex 
Adone). 

86. (H. 87V-89;G. 160-162v) Marcus et Marcellianus (BHL. 7543). 

87. (H. 89-90; G. 163-165v) Gervasius et Protasius (BHL. 3514). 

88. (H. 90-91; G. 165v-167) Silverius papa. 

Ex Libro pontificali. 

89. (H. 91-92; G. 167-169) Paulinus Nolanus (BHL. 6558). 

90. (H. 94v-95v; G. 174-175v) Iohannes et Paulus (ex Adone). 

91. (H. 96v-97; G. 178-179v) Leo II papa. 

Ex Libro pontificali. 

92. (H. 99v-100v; G. 184v-186v) Processus et Martinianus (BHL. 
6947). 

93. (H. 104; G. 192M93) Septem fratres (ex Adone, 10 iul.). 

94. (H. 105-106; G. 194M97) Pius I papa. 

Ex Libropont. Sequunturlitterae : Gratias agimus, /ra£m(JAFFE-K.,43). 

95. (H. 106-107; G. 197-199v) Nabor et Felix (BHL. 6029). 

96. (H. 107-108; G. 199v-201v) Anacletus papa. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : Benediclus Deus (Jaffe-K., 2 vel 4). 

97. (H. 108-109v; G. 201v-204) Quiricus et Iulitta (cod. A. 411 : 
Inclitam ...). * 

CATAL. LAT. ROM. 3 


34 I.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 8     98. (H. 109v-110v; G. 204-206) Alexius (cod. A. 43). 
et A. 9. 99  (H nov.iiiv. g. 206-208v) Marina (cod. A. 419). 

100. (H. lllv-112v; G. 208v-210v) Symphorosa (BHL. 7971). 

101. (H. 112v-113v; G. 210v-213) Margarita v. et m. (cod. A. 789). 

102. (H. 113v-114v; G. 213-215) Praxedis v. (BHL. 6920). 

103. (H. 116-117; G. 217v-220) Apollinaris ep. (BHL. 623). 

104. (H. 117-118v; G. 220-222v) Ghristina v. et m. (cod. A. 420). 

105. (H. 119v; G. 224v) Ghristophorus m. (ex Adone). 

106. (H. 119v-120v; G.224v-227) AnnamaterB.V.M.(£#L.5343). 

107. (H. 120v-121; G. 227-228v) Pantaleon m. (BHL. 6437). 

108. (H. 121v-122; G. 228v-230) Nazarius et Celsus (BHL. 6040). 

109. (H. 122; G. 230-230v) Victor papa et m. 

Ex Libro pontificali. 

110. (H. 122-122v; G. 230v-231) Innocentius papa.' 

Ex Libro pontificali. 

111. (H. 122v-123; G. 231-232) Felix II papa. 
Ex Adone et ex Libro pontificali. 

112. (H. 123-123v; G. 232-233) Simplicius, Faustinus et Beatrix 
(ex Adone et ex BHL. 7790). 

113. (H. 123v; G. 233-234) Seraphia v. (BHL. 7586). 

114. (H. 123M25; G. 234-236v) Abdon et Sennes (BHL. 6). 

115. (H. 126; G. 238v) Machabaei (BHL. 5106). 

116. (H. 126-127; G. 238v-240v) Stephanus papa et m. 
Ex Adone, ex libello BHL. 7845 et ex Libro ponlificali. 

117. (H. 127-128v; G. 240v-243)  Inventio corporis S. Stephani 
protomartyris (ex Adone). 

118. (H. 128v-129v; G. 243-245v) Iustinus presb. (BHL. 4585). 

119. (H. 129v-130; G. 245 v-246v) B.V.Mariaad KiYes(BHL. 5403). 

120. (H. 130v-131v; G. 247-248v) Dominicus conf. (BHL. 2235). 

121. (H. 131V-132V;G.248V-250V) Sixtus,Felicissimus et Agapitus. 

Ex Libro pontificali et ex BHL. 7801, 4753. 

122. (H. 132v-134; G. 250v-253) Donatus ep. et m. 

Ex Adone et ex BHL. 2189. 

123. (H. 134-135; G. 253-255) Gyriacus, Largus etSmaragdus. 

Ex Adone et ex BHL. 5234. 

124. (H. 135 ; G. 255-256) Romanus miles m.Romae(£#L.4753). 

125. (H. 135M36; G. 256-257v) Laurentius diac. m. (BHL. 4753). 

126. (H. 136v-137v; G. 258v-260v) Tiburtius et Susanna(ex Adone : 
de Tiburtio solo). 

127. (H. 137v-139; G. 260v-263v) GJara v. Assisiensis. 

Inc. 0 quampulchra est casla generatio cum claritate, generatio, inquam, 
virginis sanctae Clarae ; cuius conversatio clarissima mortalibus clarescit 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 35 

in exemplum. Orta namque claris satis natalibus — Des. unde de panno    God. A. 8 
lineo huius sui laboris plura pro altaris sacrificio corporalia fieri fecit et    e* A. 9. 
diversis ecclesiis exhiberi. 

128. (H. 139-140; G. 263-265) Hippolytus m. (ex Adone). 

129. (H. 140-140v; G. 265-266v) Eusebius presb. m. (BHL. 2740). 

130. (H. 140v-141v; g. 266v-268) Assumptio B. V. Mariae. 

Ex sermone Hieronymi (P.L., t. XXX, col. 122 sqq.). 

131. (H. 143-144; G. 271-273v)  In octava S. Laurentii (BHL. 
4753). 

132. (H. 149-150; G. 283v, 285-286v) Agapitus (BHL. 125). 

133. (H. 150-151 ; G. 286v-288v)  Bernardus  ab.  Glarevallensis 
(BHL. 1236). 

134. (H. 151v; G. 288v-289v) Timotheus, Hippolytus et Sympho- 

rianus. 

Ex Legenda aurea, c. 120, 121 (al. 115, 116). 

135. (H. 151M53; G. 289v-291v) Aurea v. et m. (BHL. 808). 

136. (H. 153-154; G. 291v-292v, 294-294v) Bartholomaeus apost. 
(BHL. 1002). 

137. (H. 154-155; G. 294v-296v) Peregrinus, Vincentius, Eusebius 
etPontianus (BHL. 2742). 

138. (H. 155; G. 296v-297) Zephaerinus papa. 

Ex Libro pontificali. 

139. (H. 155-156; G. 297-298v) Augustinus ep. Hipponensis (ex 
Adone). 

140. (H. 156 ; G. 299) Hermes m. (ex Adone). 

141. (H. 157-157v; G. 301) Sabina (ex Adone). 

142. (H. 157v-158; G. 301-302v) Felix et Adauctus (BHL. 2880). 

143. (H. 158-159; G. 302v-304v) Aegidius abbas (BHL. 93). 

144. (H. 159-160v; G. 304v-307) Antoninus m. (BHL 572, 573). 

145. (H. 160v-161v; G. 307-309) Zeno m. (BHL. 8999). 

146. (H. 162v; G. 31 1-31 lv) Adrianus m. (ex Adone). 

147. (H. 168-168v; G. 320v-322v) Exaltatio Crucis. SS. Gornelius 
et Cyprianus. 

De Gornelio ex Libro pontificali ;de Gypriano ex Adone; de exaltatione 
crucis ex BHL. 4178 (inc. : Cumigitur venerabilelignum ab Helena matre 
Constantini inventum fuisset, itaper medium eius est sectum...). 

143- (H. 170-171; G. 324v-326) In festo S. Iordani abbatis. 

Lectionibus novem, ex quibus omnia proferimus, quae vel minimi 
momenti esse videantur, exhibetur initium Vitae S. Iordani abbatis, cuius 
festum die 15 septembris actum esse putaverim; lectiones enim 147 
diei 14, lectiones 149 diei 16 sunt propriae. Grediderim hunc esse B. Ior- 
danum abbatem Pulsanensem, discipulum B. Iohannis a Mathera, prius 


36 I.  ARGHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 8 eremitae, postea abbatis Piilsanensis. De quo Iordano pauca, ut poterat, 

et A. 9. collegit Stiltingus in Act. SS., ad d. 5 sept., t. II, p. 649-50. 

Lectio I. Beatus igitur lordanus ex Apulia oriundus fuit non degeneri 
sanguine de loco qui Mons Viridis appellatur ...permisit (Deus) eumparen- 
tum studio iam septennem litteris dari. 

Lectio II. Habebat autem beatus lordanus Beneventi avunculum; 
<$uius> et solertiae traditus, et tutelae assigndlus est, ita ut eius diligentia 
liberalibus instrueretur ofjiciis... 

Lectio V. ltaque divino nutu Spirituspuer Domini lordanus gravissima 
et desperabili correptus aegritudine vidit quadam die tres quasdam lectulo 
suo terribiles astitissepersonas... (Erant hae unus angelus et duo daemo- 
nes ; auctore angelo, vovet Iordanus se avunculi scholam non iam aditu- 
rum, utpote sibi periculis plenam). 

Lectio VIII. Denique dum crebra patrui cogeretur instantia, ut contra 
votum prohibita repeteret studia, fugam sibi necessitate vetiti coactus 
indixit. Etsecedens clanculo intra sepem tuentibus vitibus circumdatamper 
triduum sine cibo potuque delatuit. Expleta autem die tertia, vidit assisten- 
tem sibi venerabilem eremitam lohannem, virum sanctitatis et gratiaeple- 
num, virtutibus et miraculis indubitanter egregium. Cuius ante personam 
profecto nec fama nec facie noverat. 

Lectio IX. Tunc cum eodem alius quidam pontificaliter infulatus et 
vultu reverendus apparuit, qui puerum Dei beato lohanni custodiendum 
studiosius et erudiendum summa videbatur intentione committere. Cumque 
beatus lohannes omnem se alacriter opem vel operam circa illum promit- 
teret impensurum, prospicit adolescentulus sacer antepedes suos tria mala 
gustu et odore suavissima. Quorum sumens unum comedit. Ex cuius esu 
plene refectus omni praeteritae famis inedia caruit. 

Reliqua desunt. 

149. (H. 171-171*; G. 326-327*) Lucia et Geminianus (BHL. 4989). 

150. (H. 171M72; G. 327*-328) Euphemia v. (ex Adone). 

151. (H. 172-172*; G. 328-329) Matthaeus apost. (BHL. 5690). 

152. (H. 173-174; G. 330-331*) Mauritius et soc. (BHL. 5748). 

153. (H. 174; G. 332) Linus papa. 
Ex Libro pontificali. 

154. (H. 174-175; G. 332-333^) Tecla v. 

Initium recensionis simillimae illi quam ed. 0. von Gebhardt, Passio 
S. Theclae (Leipzig, 1902), p. 160-69. 

155. (H. 175-176*; G. 333*-335*) Eustachius et soc. (BHL. 2760). 

156. (H. 176*-177* ; G. 335*-337*) Gyprianus et Iustina(ex Adone). 

157. (H. 177*-178*; G.337*-339) Gosmas et Damianus(exAdone). 

158. (H. 178*; G. 339-339*) In dedicatione basilicae S. Michaelis 
archangeli (ex Adone). 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 37 

159. (H. 179v-180v; G. 341-343) Hieronymus presb. (ex Adone et   Cod. A. 8 
ex epistulis Hieronymi). et A- 9- 

160. (H. 180v-181v; G. 343-344v)  Remigius  ep. Remensis (ex 
Legenda aurea, c. 16). 

161. (H. 181v-182v; G. 344v-346v) Franciscus Assisiensis (BHL. 
3110). 

162. (H. 182v-183v; G. 346v-348) Sergius et Bacchus (BHL. 7599). 

163. (H. 183v; G. 348-348v) Marcuspapa. 

Ex Libro pontificali. 

164. (H. 183M85; G. 348v-350v) Dionysius, Rusticus et Eleuthe- 
rius (BHL. 2178). 

165. (H. 185-186; G. 350v-352v) Gerbonius ep. (BHL. 1729). 

166. (H. 186-187; G. 352v-354v) Callistus papa (BHL. 1523). 

167. (H. 187-188v; G. 354v-356v) Lucas evang. (BHL. 4973). 

168. (H. 188v-189v; G. 356v-358) Hilarion ab. (ex Adone). ' 

169. (H. 189v-190v; G. 358-360) Ghrysantus etDaria(£i?L. 1787). 

170. (H. 190v-192; G. 360-362) Fronto.ab. (BHL.dm). 

171. (H. 192-193; G. 362-364) Evaristus papa. 

ExLibropont. Sequuntur litterae : Consuluistis nos (cf. Jaffe-K.,20). 

172. (H. 193-194; G. 364-365v) SimonetIudasapost.(£#L.7749). 

173. (H. 194-195; G. 365v-367v) Germanus ep. Capuanus (BHL. 
3465). 

174. (H. 195-196; G. 367v-369) Quintinus m. (BHL. 6999). 

175. (H. 197-198v; G. 371-372*) Vitalis et Agricola (BHL. 8690). 

176. (H. 198v-199v; G. 372v-374v) Leonardus conf. (BHL. 4862). 

177. (H. 199v-200v; G. 374v-376) Quattuor Goronati (BHL. 1837). 

178. (H. 200v-201v; G. 376-378) Theodorus tiro. 

Inc. JSatale sancti Theodori martyris temporibus Maximiani et Maxi- 
mini imperatorum. Erat igitur beatus Theodorus vir insignis ac robustus, 
qui tunc iemporis erat Euchaie urbis praefeclus — Des. omnis haec 
Euchaita civitas cognoscat et credat quia tu es solus et verus Deus per 
cuncta saeculorum saecula vivens et regnans. 

179. (H. 201v-202v; G. 378-380) TryphonetRespicius(cod.A.313). 

180. (H. 202v-203v; G. 380-381v) Martinus ep. Turonensis (BHL. 
5610). 

181. (H. 203v; G. 381v) Mennas m. (ex Adone). 

182. (H. 203v-205; G. 381v-384) Martinus I papa (BHL. 5595). 

183. (H. 205-206; G. 384-385v)  Iohannes  Ghrysostomus (BHL. 
4379). 

184. (H. 206-206v; G. 385v-387) Britius ep. (BHL. 1452). 

185. (H. 215v-216v; G. 4#lv-403v)  Elisabeth lantgravia Thurin- 
giae (BHL. 2510). 


38 I.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 8     186. (H. 216^ ; G. 403*404) Pontianus papa. 
e     ' Ex Libro pontificali. 

187. (H. 216^-218; G. 404-406) Caecilia v. et m. (BHL. 1495). 

188. (H. 218-219; G. 406-408) Glemens I papa. 

Ex Hieronymo, De vir. inl., c. 15, ex Libro ponlificali et ex BHL. 1848. 

189. (H. 219-220; G. 44)8-410) Ghrysogonus m. (ex Adone). 

190. (H. 220-221v; G. 410-412) Gatharina v. et m. (BHL. 1663). 

191. (H. 267-268^; G. deest) Ivo conf. 

Inc. ln Brictannia minori, regnante in Francia et Navarra Philippo 
cognomine Pulchro, floruit in pago Trecorensi — Des. sanctorum manda- 
vit ascribi catalogo cum maximis, quae longum esset enarrare, sollemniis. 
Cuius festiva sollemnitas XIHI0 kalendas iunii celebratur. 

192. (H. 268^-269^; G. deest) Sophia et tres filiae (BHL. 2966). 

Foliis perditis, superest solum initium. 


CODEX B. 43 

Membraneus, foliorum 171 (0m,335 X 0m,220), paginis bipartitis exaratus saec.X; 
folia 10-17 saec. XIII exarata sunt continentque eadem quae fol. 3-9v leguntur. 

(Fol. 1M71) <Vita S. Gregorii Magni>. = BHL. 3641. 


CODEX B. U 

Membraneus, foliorum 115 (0m,320 X 0m,229), exaratus saec. XV. 

1. (Fol. 1-98^) Vita B. Gregorii papae. = BHL. 3641. 

2. (Fol. 99-115) De S. Iohan<n>e Crisostimo. = BHL. 4376. 

CODEX B. 50 

Membraneus, foliorum 181 (0m,354 X 0m,235), paginis bipartitis exaratussaec.XI. 

1. (Fol. 114-116v) Vita B. Pauli primi eremitae edita a S. Hiero- 
nymo. == BHL. 6596. Ian. 10. 

2. (Fol. 116M31) Vita S. Mauri abbatis. = BHL. 5773.   Ian. 15. 

3. (Fol. 131-147) Vita S. Basilii archiepiscopi. Ian. 9. 

Inc. prol. et Inc. ut BHL. 1024 — Desinit : et coniunctus est cum sum- 
mis sacerdotibus summus sacerdos et cum praedicatoribus magni verbi toni- 
truus. Requievit autem, qui angelicam actionem in terra actitavit... Amen. 

4. (Fol. 148-170v) Vita B. Antonii monachi. = BHL. 609. 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 39 

Des. et totius corruptionis artifices. Depositus est sanctus Antonius sexto 
decimo kalendas februarias, regnante Domino... Amen. 
5. (Fol. 170v-181v) Vita  S.  Hilarionis  edita  a  S.  Hieronymo 
presbytero = BHL. 3879. 

CODEX C. 95 

Membraneus, foliorum 205 (0m,42 X 0m,29), paginis bipartitis exaratus saec. XII. 
Continet libros sacros a Genesi ad librum Iosue. Subiunctum est 

(Fol. 205 v, saec. XIII) De vindicta Domini facta in Iudaeos a Tito 
et Vespasiano. 

Inc. ln diebus Tiberii Claudii Caesaris sub tetrarcha Pontio Pilato etc. 
omnino ut in codice S. Mariae Maioris B8 (vid. infra). Foliis perditis, 
superest solum initium. 

CODEX C.  107 

Membraneus, foliorum 249 (0m,42 X 0m,29), paginis bipartitis exaratus variis 
manibus saec. XII/XIII. 

1. (Fol. 3V-4V) VitaS. Silvestri papae. = BHL. 7726. 

Exscriptum est solum initium. 

2. (Fol. 5) <De SS. Petro et Paulo apostolis>. = BHL. 6670, 6573, 
6663 (solus prologus). 

3. (Fol. 51-54v) <LibellusdenativitateB.V.Mariae>.= ^l?L.5343. 

4. (Fol. 77v-79, saec. XIII) Passio S. Thomae Cantuariensis ep. = 
BHL. 8211. 

5. (Fol. 80v-81, saec. XIII) De S. Basilio. 

Inc. Beatus Basilius Cappadox genere postquam omne mundanarum 
studium litterarum adeptus est, cognoscens ibi salutem esse nonposse (1) — 
Des. lulianus excoriatur et super corium eius usque hodie reges Persarum 
sedentes exultant. 

6. (Fol. 100-101) Passio SS. Iuliani et Celsi. 

Ex Adone. 

CODEX C. 128 

Membraneus, foliorum 180 (0m,375 X 0ra,260), exaratus saec. XIV et picturis 
ornatus. 

(1) Desinithaec lectio : baptizati cum omni domo suagratias agentes Deo. Sequi- 
tur altera lectio, quae inc. : lulianus pessimus imperator pergens contra Persas... 
et des. ut supra. 


40 I.  ARGHIVUM  GAPITULI 

God. G. 128.    Fol. 1 : Ex re signalur lacobus liber iste vocalur. 

Ipsum scribenti sit gloria sitque legenti. 

Totum implet Pseudo-Callisti opus de S. Iacobo, de quo cf. H. L. D. Ward, Cata- 
logue of Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum, 1. 1 
(London, 1883), p. 562-71 ; cf. p. 557-60. 

Spatium suis locis relictum est, ut carminibus adderentur notae musicae; quae 
tamen additae non sunt. 

Haec est porro summa operis : 

Fol. l-2v:'Epistula BHL. 4072 (sola scilicet epistula). 

Fol. 2V-117 : Liber I constans capitulis 31 (sermonibus nempe et officiis de 
S. Iacobo). 

Fol. 117-128v : Liber II = BHL. 4072. Deest hic epistula, quae supra legitur. 
Deest et ultima pars, cum libellus desinat {Act. SS., num. 248 extr.) : ipsa anima 
in sidereis sedibus sit coronata. Quod ipse praestare dignetur... 

F. 129-133v : Liber III = BHL. 4062a, 4063, 4067, 4061, 4072a, et demum breve 
capitulum De tubis S. Iacobi, quod inc. : Traditur quod ubicumque melodia 
tubae... et des. : prosternuntur aeriaepotestates. 

F. 133v-146v : Liber IV = BHL. 1589-1594, 1596; quae sequitur epistula spuria : 
Crebro, dilectissimi... (Jaffe-Loewenfeld, 7111). 

F. 146v-174 : Liber V = BHL. 4073. 

F. 174-180v : Appendix, seu cantus et laudes, quae inc. : Ado episcopus Tre- 
censis. Nostra phalanx plaudat laeta (= Chevalier, Repert. hymn. 30022), et 
quorum ultima sunt BHL. 4076, 4075, 4064. 


CODEX C. 129 

Membraneus, foliorum A et sign. 1-132 (0m,37 X 0m,26), large et splendide exa- 
ratus saec. XIV picturisque egregiis ornatus. 

Folio Ar non ineleganter scripta sunt haec saec. XVII : Missarum librum et sancti 
Georgii martyris historiam hanc a lacobo de Stephanescis, Petri filio, diacono car- 
dinale, magnae eruditionis etpietalis viro, editam, iussu et impensa eiusdem Iottus 
clarissimus sui temporis pictor auro minio ac transmarino caeruleo eleganter adeo 
ornavit, ut ars cum maleria certare videatur. ln quo itidem sancti Petri de Mur- 
rone Romani pontificis, quaem Caeleslinum V dixerunt, ad vivum expressa imago 
[nempe fol. 123], in cuius venerabili vultu nescio quid angelicum dixeris relucere, 
non multo post ab eius obdormitione facta cum eius missa conspicitur. Huius siqui- 
dem lacobi, praeter familiae splendorem, quippe qui Nicolai 111 pronepos extitit, 
summa retigio et in ornandis templis insignis magnificentia efjulsil. Navicula in 
paradiso ex eleganti musivo et principum apostolorum icona in hac bibliotheca in 
indica nuce ab ipso lotto eiusdem lacobi sumptibus depicta egregia admirationis 
opera id quam maxime testantur. A Bonifatio VIII ex canonico Sancti Petri et 
Rotae auditore ad sacram purpuram evectus Vaticanam basilicam, cuius canonica- 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 41 

tum, quamdiu vixil, retinuit, amplissimis donis ac praediorum reditibus decoravit. 
Obiit Avenione sui cardinalatus anno XLVIII, salutis MCCCXXXXHI ; relatus ad 
Urbem in basilica eadem sepultus fuit, sui ingenii monumenta relinquens ; e quibus 
de centesimo iubileo deque Caelestini V electione pererudila leguntur opuscula. 

Evangelista abbas Carbonesius Bononiensis 1. V. D., sacrosanctae Vaticanae 
basilicae canonicus bibliothecarius, praestantis operis codicem integumento hoc 
ornandum aere suo curavit anno Domini MDCl. 

Praeter missas, quae potius ad liturgicos scriptores spectant, leguntur in codice 
haec opuscula hagiographica. 

1. (Fol. 16v-41) Iacobi Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconi 
cardinalis famosum beati Georgii miraculum, quomodo idem martyr 
unicam regis filiam a morsu draconis eripuit, draconem ipsum inter- 
fecit, regempatrem puellae regnique eius optimates ac eiusdem 
regni populum ad fidem Ghristi convertit, necnon et de quibusdam 
aliis sancti miraculis. 

Inc. prol. Etsi gloriosi martyris et athletae Christi Georgii gesta, lau- 
des, pugnam palmaeque victoriam maiorum nobis scripta texuerunt — 
Inc. Erat in provincia Capadociae civitas metropolis Lasia decora nimis et 
populorum multitudine referta — Des. statimque petra, prout antea 
fuerat, solidala est. Haec et alia miracula beatus Georgius in provincia 
Capadociae (cod. Capod-) peregit, dispensante Domino... Amen. — Inc. 
epilogus. Mira igitur haec etsi inconcinne, devote tamen... utcumque 
descripsimus. — Des. tenui calamo suo devotius tempore pandemus. 
Amen. 

2. (Fol. 41-68) Historia Iacobi Sancti Georgii ad Velum Aureum 
diaconi (cod. -nus) cardinalis de illustrissimo beati Georgii martyrio 
ac de eiusdem martyris passionis gestis. 

Inc. prol. lllustrissimum beati Georgiiathletae Christi martyrium, quod 
inter coronas martyrum ecclesia Dei venerabiliter honorat — Inc. lmpe- 
rantibus igitur Dioclitiano et Maximiano, sub praeside Datiano tanla per- 
secutio christianorum fuit — Des. quibus et aliorum et mea excitaretur 
devotio, fides cresceret, salus obveniret ; quod ipse praestare dignetur. . . 
Amen. 

3. (Fol. 68-69v) Translatio capitis B. Georgii a basilica Sancta 
Sanctorum ad ecclesiam B. Georgii sitam in re[li]gione secunda, de 
qua in historia supra fit mentio (1). 

Inc. Zacharias natione graecus ex patre Polochronio sedit annis 
decem — Des. per eundem sacratissimum martyrem operari dignatur. 

(1) Nimirum in extremo libello 2, fol. 66v-67 : ac ut [a] cunctis id pateat cunc- 
tisque translationis eius modus innotescat, translationem ipsam verbis propriis, 
ut in eadem ecclesia nostra reperimus, subiciemus. 


42 I.  ARGHIVUM  GAPITULI 


CODEX C. 135 

Membraneus, foliorum 130 (0m,37 X 0m,26), paginis bipartitis exaratus saec. XI a 
Raginaldo Aretino scriptore, iubente Peregrino presbytero (fol. 127). 

(Fol. 127M30, add. saec. XII) <Passio S. Zenonis>. = BHL. 8999. 


CODEX D. 175 

Ghartaceus, foliorum 357 (0m,279 X 0m,205), exaratus variis manibus saec. XV. 

1. (Fol. 235-245v) Vita S. Ambrosii ep. = BHL. 377. 

2. (Fol. 245v-252) Vita S. Hilarii ep. = BHL. 3885, 3887. 

Praecedit, tamquam Prologus S. Hilarii Pictavensis episcopi, epistula 
BHL. 7657. Deest prologus libelli 3887. 

3. (Fol. 252-254) Epistula ad Apram filiam suam/ 

P.L., t. X, col. 549-52. 

4. (Fol. 254-273^) De S. Iohanne Chrysostomo. = BHL. 4376. 

5. (Fol. 273^-275) <De S. Iohanne Chrysostomo>. 

Ex Cassiodori Historiae tripertitae libro X (cf. BHL. 4375), cap. 4 extr.- 
cap. 6. Inc. Non solum providentiam urbis Constantinopolitanae habebat — 
Des. humiliari cogeret et limeret. 

6. (Fol. 275-299*) Vita B. Antonii monachi. = BHL. 609. 

Desunt epilogi ambo. 

7. (Fol. 300-307*) Vita B. Gregorii papae. 

Lectiones desumptae ex BHL. 3641. 

8. (Fol. 308-31 lv) Vita vel passio gloriosi martyris atque ponti- 
ficis Volusiani edita ab eiusdem successore Gregorio Turonensi 
archiepiscopo. 

Inc. prol. ln sanclorum patrum voluminibus satis patet, dilectissimi, 
quod consuetudo frequens interesse dinoscitur — Inc. Sanctus igitur mar- 
tyr et pontifex Volusianus ex senatoria dignitate Romanae urbis exstitit 
oriundus — Des. aeternum regnum adepturi sumus per eum qui vivit et 
regnat... 

Sequuntur lectiones per octavas S. Volusiani seu sermones aliquot, qui 
incipiunt 

a) (Fol. 311v-312v) Hodiernae, dilectissimi fratres, sanctissimi atque 
bealissimi patroni nostri Volusiani festivitatis celebramus diem — Des. 
si sociemur illi tam fide quam et religione. 

b) (Fol. 312v-313) Inc. Festivus dies, fratres carissimi, beati martyris 
Volusiani imminet — Des. morti traditum gladioqueperemptum. 


SANGTI PETRI IN VATIGANO 43 

c) (Fol. 313-313Y) Inc. prol. Inter praeclaras et innumeras christianae 
religionis laudes. — Inc. Cum igitur in sacrosancta Fuxensi ecclesia regu- 
laris vitae disciplina nondum fulgeret — Des. pauco post tempore non 
convalescens succubuit ipse. 

d) (Fol. 314-314v) Inc. Cum quorundam pretiosorum martyrum insi- 
gnia — Des. dignum percipiunt gaudium. 

e) (Fol. 314Y-315) Inc. Omnipotentis Dei miseratio, cuius consilia velut 
abyssus multa — Des. conferre dignatus est beneficia. 

f) (Fol. 315v-320) Inc. Beatissimus athleta Christi martyr et pontifex 
Volusianus, cuius non immerito memoriampraesens celebrat ecclesia,tot et 
tantis — Des. ubi eius intercessione praestat (cod. praestantur) Deus 
beneficia, Christo largiente... Amen. 

9. (Fol. 320-325v) In translatione B. Volusiani. Haec est evidens 
ratio et auctoritas huius translationis. 

Inc. Anno ab incarnatione Domini M.C.XXIlper Dei gratiam et inspi- 
rationem ortum est consilium de transferendo corpore sancti Volusiani — 
Des. vitam suam complevit. 

Insunt aliquot sermones, quos singillatim recensere non vacat. 

10. (Fol. 325v-326) Miracula S. Volusiani. 

Solus index capitulorum, qui inc. : De mutis animalibus nullo ducente 
per longum iter corpus illius portantibus — et des. de milite qui equum 
carri rapuit. 

11. (Fol. 328-346v) Vita B. Basilii archiepiscopi. = BHL. 1024. 


CODEX D. 179 

Chartaceus, foliorum 68 (0m,206 X 0m,136), exaratus saec. XV. 

1 . (Fol. 24v-49v) Transitus B. Hieronymi cardinalis. 

Narratio ex notis apocryphis libellis desumpta, quae inc. : Patri reve- 
rendissimo Damaso Portuensi episcopo scribens mei memoriam facies — 
Des. et his dictis, societas omnis disparuit. 

2. (Fol. 50-66) Vita gloriosi Hieronymi collecta ex tractatibus 
eius ac SS. Augustini, Damasii, Gregorii, Blasii et aliorum sanctorum 
patrum. = BHL. 3873. 

CODEX D. 180 

Chartaceus, foliorum 108 (0m,295 X 0m,220), exaratus saec. XV. 
Gontinet Iohannis Andreae opus quod inscriptum est " Hieronymianum opus „. 
Cf. BHL. 3876. 


44 I.  ARGHIVUM  CAPITULI 

CODEX D. 190 

Membraneus, foliorum 185 (0m,278 X 0m,204), exaratus saec. XV. 

1. (Fol. 3-107) Vita S. Bernardi abbatis Clarevallensis. = BHL. 
1217-1220. 

Praemissae sunt (fol. 1-3) litterae quaternae Alexandri III papae de 
canonizatione S. Bernardi (= Jaffe-Loewenfeld, 12328, 12330, 12329, 
12331). 

2. (Fol. 107-113) Sermo in anniversario. = BHL. 1229. 

3. (Fol. 113-1 18v) Item de eodem sermo novus ex veteri a S. Hila- 
rio Arelatensi episcopo de B. Honorato olim editus et detractis 
versibus aliquantis ad beati patris nostri memoriam, cum offerre 
ipse se videretur, assumptus. Sermo B. Hilarii Arelatensis episcopi 
in festivitate B. Bernardi. = BHL. 1230. 

4. (Fol. 119-134) Vita S. Paulae edita a B. Hieronymo presbytero 
et confessore. = BHL. 6548. 

5. (Fol. 134-138) Natale S. Pauli eremitae edita a S. Hieronymo 
presbytero. = BHL. 6596. Ian. 10. 

6. (Fol. 138-142) Miraculum S. Anastasii, quod fecit in monasterio 
Aquae Salviae temporibus papae Constantini et imperatoris Ana- 
stasii. = BHL. 412. 

7. (Fol. 142v-158v) Vita S. Mauri abbatis. = BHL. 5773. 

Desunt epistula et prologus. 

8. (Fol. 162-184*) Vita B. Iohannis Chrysostomi. = BHL. 4376. 

9. (Fol. 184v-185v) <De S. Iohanne Chrysostomo>. = Cod.D. 1755. 

Des. humiliari cogeret el timeret etc. etc. 

CODEX D. 206 

Membraneus, foliorum A, B et sign. 1-254 (0m,290 X 0m,215), paginis bipartitis 
exaratus saec. XIII, umore nonnihil corruptus. 
Insunt Petri Damiani opera multa, inter quae 

1. (Fol. 54-54v) Epistula <a S. Petro Damiani> Alexandro papae 
missa de vita Rudolphi Egubini ep. = BHL. 7282. 

2. (Fol. 54v-56v) Vita venerabilis viri Dominici Loricati. = BHL. 


3. (Fol. 105-116v) Vita B. Romualdi ab.et eremitae. = £#L.7324. 

4. (Fol. 205-238)  Vita  S.  Bernardi  Clarevallensis  abbatis. = 
BHL. 1217-1220. 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 45 

5. (Fol. 238-238v) Sermo in laude S. Bernardi. = BHL. 1221. 

6. (Fol. 238v-240v) Sermo domni Gaufridi abbatis in anniversario 
S. Bernardi. - BHL. 1229. 

7. (Fol. 240v-242v) Sermo a S. Hilario Arelatensi episcopo de 
B. Honorato olim editus et, detractis versibus aliquantis, ad beati 
patris nostri memoriam assumptus. = BHL. 1230. 

Sequitur (fol. 242v-243) alius sermo, qui inc. : Arripit sibi calamum..., 
et (fol. 243-243v) quattuor epistulae Alexandri III papae de canonizatione 
S. Bernardi; cf. supra ad cod. D. 1901. 


CODEX E. 17 

Membraneus, foliorum 140 (0m,29 X 0m,21), exaratus saec. IX, praeter folia 1-5 
et 139-140, quae saec. XII suppleta sunt. 

1. (Fol. 1-1 34v) Liber itinerarii B. Glementis papae et eius reco- 
gnitionis translatus per Turranium Ruffinum. = BHL. 6644. 

Reliquis  omissis, des. : valedicens eis a Laoditia proficiscitur multum 
desiderabilis (P.G., 1. 1, p. 1452, c). 

2. (Fol. 134v-140) Epistula S. Clementis  ad  Iacobum  fratrem 
Domini de obitu apostoli Petri et de ordinatione sua. = BHL. 6646. 


CODEX E. 18 

Membraneus,  foliorum  226  (0m,312  X  0m,217),  paginis  bipartitis  exaratus 
saec. XIV. Margo superior a muribus corrosus est. 
Inest Legenda aurea. 

CODEX E. 19 

Chartaceus, foliorum 286 (0m,291 X 0,m216), paginis bipartitis exaratus saec.XV. 

Continet tum Legendam auream (fol. l-254v), tum narrationes ex Vitis Patrum 
aliaque exempla et miracula undique collecta (fol. 255-286v), quae singillatim 
recensenda minime videntur. 

CODEX E. 25 

Membraneus, foliorum 56 (0m,292 X 0m,205), exaratus saec. XIV et picturis 
ornatus. 

1 . (Fol. 1-2) Nativitas, origo seu prosapia (cod. prosopia) gloriosae 
Mariae Magdalenae sororisque eius Marthae, et Lazari. 


46 I.  ARGHIVUM  GAPITULI 

1*God. E. 25« *nc* u* BHL. 5451, omisso prologo. — Des. morte devicta redivivum. 

Haec depriori vita eius iuxta evangeliorum seriem breviter perstrinxisse 
sufficiat. Et licet plerisque relationis series prolixioris materiae stilo man- 
data, qualiter eadem beata Maria Magdalene, divina ordinante clementia, 
cum sancto Maximino, Lazaro et Marlha mare transierit et in Aquensem 
regni Provinciae regionem pervenerit, veluti in ipsius praesulis vita 
digestum est, inpromptu habeatur, hanc tamen nostrae parvitatis scedulam 
edere curavimus, ut ad quorum notitiam maiora non pervenerint, saltem 
veritatis indaginem quaerentibus haec nosse complaceat (vid. prologum 
libelli BHL. 5443). 

2. (Fol. 2-9) Legenda translationis gloriosae Mariae Magdaienae, 
videlicet qualiter in monasterio Vizeliacensi in Borgondia Eduensis 
diocesis eius sacratissimum corpus tempore Girardi de Rosselione, 
Provinciae ac Borgondiae comitis, per beatum Badilonem exstitit 
translatum. = BHL. 5491. Mart. 19. 

3. (Fol. 21-22). Qualiter Britonem in se confidentem de naufragio 
liberavit. 

Prologus. Miraculorum vero magnitudinem ipsius dilectricis Dei quia 
plurima suntultra illa quae perfratrem Vincencium inSpeculo historiali, 
libro XXlll0, capitulo c°liij°, et per fratrum lacobum lanuensem in 
Legenda aurea recitantur, in eodem monasterio in diversis voluminibus 
scripta sunt, sermo nosternon sufficit comprehendere, unum tamen ob fide- 
lium devotionem dignum duximus inserendum, cetera vero brevitatis causa 
obmittendo. — Inc. Nobilis vir quidam Brito terrenis facultatibus latus ita 
circa beatae Mariae Magdalenae obsequia devotus erat et stabilis — Des. 
paenitentiam accepit, et rebus atque facultatibus suis accurate disposuit. 


CODEX E. 40 

Membraneus, foliorum 22 (0m,220 X 0m,167), exaratus an. 1602 (cf. fol. 2, 21) et 
capitulo S. Petri dono datus anno 1603 ab ipsius bibliothecario Bernardino Paulino 
Florentino (fol. 1). 

(Fol. 12-20v) Vita S. Magni martyris archiepiscopi Tranensis. = 
BHL. 5167. 

Ultimis libelli verbis subiuncta est haec narratiuncula, quam alibi non 
repperimus : Inde vero milites abeuntes transierunt flumen, cui nomen 
Legula, sole iam vergente ad occasum ; nocteque superveniente, lites et con- 
tentiones inter ipsos ortae sunt et eodem spirilu quo olim concitali quasi 
hosles se ipsos aggrediuntur, et vicissim propriis gladiis se interemerunt. Et 
hoc quidem iusto Ihi iudicio factum est, ut diaboli martyres se facerent, qui 
Christi martyres perdere venerant. Corpora vero eorum eadem nocte a lupis 


SANGTI  PETRI  IN  VATIGANO 47 

dilaniata et comesta sunt (1) ; quo in facto omnipotens Deussatis manifeste 
nobis ostendit quod eorum animae a malignis spiritibus essent raptae, 
quorum cadavera tradila fuerant lupis devoranda. 


CODEX E. 42 

Membraneus, foliorum 34 (0m 265 X 0m,175), exaratus saec. XIV. 

1. (Fol. 3-10v) De inventione et revelatione ac translatione sanctis- 
simi vultus venerabilis Leboini liber. = BHL. 4236. 

2. (Fol. 10v-32) <Miracula sanctissimi vultus>. 

Inc. Hucusque Leboinus. Inferiora vero eiusdem ecclesiae venerabites 
clerici Deum timentes, qui noverunt aut a veracibus viris seu etiam ab ipsis 
aegrotis iam sanatis audierunt el pro certo cognoverunt, ne diuturnitale 
temporis oblivioni traderentur, Utleris commendaverunt. 

Sequitur prologus, qui inc. : Post descriptam a beato viro Leboino dia- 
cono sancti vultus historiam...; tum ipse libellus, qui inc. : De calciamento 

SANCTI  VULTUS  CUIDAM  PAUPERI  MIRABILITER   OBLATO.  lllud  qUOque  qUOd 

omnipotens Deus... luvenis quidam de Galliae partibus ad dominicum 
sepulcrum Hierosolymam proficisci desiderans... et des. cui suam sanctarn 
crucem magnifice magnificanti sit laus... Amen. 


CODEX H. 58 

Membraneus, foliorum 150 (0m,285 X 0m,200), exaratus partim paginis bipartitis 
(fol. 1-80, 122-150), variis manibus saec. IX et X. 

1. (Fol. 59-79) Martyrologium Bedae presbyteri. 

Inc. Mense ianuario habet dies XXXI, luna eius XXX, nox habet hora 

XVI, die hora VIII Die I octaba Domini et circumcisio eius. Roma 

natale sancte Martine posita ad sanctum Adrianum in onichinum. — 
Des. (31 dec.) ln provincia Siciliae civitate Cathanensium Stephani, 
Pontiani, Attali, Faviani, Corneli, Sexti, Floridi, Quintiani, Menerbini, 
Simphroriani. 

2. (Fol. 81-84v) Passio S. Luciae virg. = BHL. 4992.    Dec. 13. 

Desinit : sepelierunt illud in civitate Syracusana sub Paschasio consu- 
lare <die> iduum decembrium, imperantibus Dioclitiano et Maximiano, 
apud nos ... regnante domino nostro lesu Christo... Amen. 

3. (Fol. 84M02v) paSsio SS. Eustratii et sociorum eius. = BHL. 
2778. Dec. 13. 

(1) Cf. Act. SS., Aug. t. III, p. 707, num. 30 extr. 


48 I.  ARCHIVUM  GAPITULI  S.  PETRI  IN  VATICANO 

His addendus erat codex qui in catalogo manuscripto p. 92 " Historia eccle- 
siastica, n° 21 „ ita est designatus : Liber corio veteri coopertus in 4° pergameno 
manuscriptus continens vitas et gesta ss. patrum monachorum eorumque exempla 
in lib. 111, et deficit in principio et in fine. Non tamen repertus est liber; sed 
neque in altero catalogo manuscripto, qui solus sigla exhibet, quibus voluminum 
series distincta est (Al, A2 etc), illae VitaePatrum sunt recensitae. 


II.  ARCMVUM  CAPITULI 

SANCTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 


CODEX A. 67 

Membraneus, foliorum I-VI et sign. 1-282 (0m,320 x 0m,215), paginis bipartitis 
exaratus saec. XIII/XIV praeter primum ternionem (fol. I-VI), qui scriptus est 
saec. XIV. Perierunt aliquot folia inter fol. 159 et 160. 

1 . (Fol. I-Vv) Vita sancti ac beatissimi confessoris Iuliani Geno- 
mannensis episcopi. Ian. 27. 

Lectiones novem desumptae ex BHL. 4544. Inc. Ad collocandum... 

Ipse autem codex (fol. 1-282) continet lectiones de sanctis ad matuti- 
num legi solitas, easque ex documentis notis excerptas. Quare eas paucis 
more nostro recensere satis habebimus. 

2. (Fol. 1-1 v) Saturninus et Sisinnius (ex Adone). 

3. (Fol. 1V-7V) Andreas apost. (BHL. 428). 

4. (Fol. 9V-14) Nicolaus ep. Myrensis (BHL. 6105). 

5. (Fol. 14-15v) Ambrosius ep. Mediolanensis (BHL. 377). 

6. (Fol. 15v) Melchiades papa (ex Libro pontificali). 

7. (Fol. 15v-16) Damasus papa (ex Libro pont.). 

8. (Fol. 16-19) Lucia v. et m. (BHL. 4992). 

9. (Fol. 19-19v) Thomas apost. (ex Legenda aurea). 

10. (Fol. 21-21v) Hyginus papa (ex Libro poitt.). 

11. (Fol. 21v-22) Felix et Adauctus (BHL. 2880). 

12. (Fol. 22-24v) Marcellus papa (BHL. 5234). 

13. (Fol. 24v-26) Antonius ab. 

Inc. Bealus Antonius abbas cum esset in civitale Patras... Gf. codex 
archivi S. Petri A. 214. 

14. (Fol. 26-27v) Marius,Martha,Audifax etAbbacuc(£#L.5543). 

15. (Fol. 27v-28) Fabianus papa (ex Libro pont.). 

16. (Fol. 28-31) Sebastianus (BHL. 7543). 

17. (Fol. 31-36) Agnes v. et m. (BHL. 156). 

18. (Fol. 36-39) Vincentius diac. m. (BHL. 8633). 

19. (Fol. 39-40) Anastasius Persa m. 

Inc. Post haec praemotis quindenis ferme diebus eundem sibi non dis[si]- 

CATAL. LAT.  ROM. 4 


50 II.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 67. parem et alios nonnullos ad intcrficiendum Dei martyrem etplurimos alios 

chrislianorum captivos transmisit. . . Cf. codex archivi S. Petri A. 345. 

20. (Fol. 40-40) Emerentiana v. et m. (BHL. 156). 

21. (Fol. 44v-45v) In S. Agnetis secundo (BHL. 156). 

22. (Fol. 48v-49) Blasius ep. et m. (ex Adone). 

23. (Fol. 49-50v) Agatha v. et m. (ex Adonis libello de festiv. apost). 

24. (Fol. 53v-54v) XL martyres (ex Adone). 

25. (Fol. 54v-55) Gregorius Magnus papa (ex Libro pont.). 

26. (Fol. 55-58) Benedictus ab. Gasinensis (BHL. 1102). 

27. (Fol. 58v) Anicetus papa (ex Libro pont.). 

28. (Fol. 58v) Soter papa (ex Libropont). 

29. (Fol. 58v-59) Gaius papa (ex Libro pont.). 

30. (Fol. 59) Georgius m. (ex Adone). 

31. (Fol. 59-60) Marcus evang. 

Inc. ut Hieronymus, Dc vir. inl., c. 8. — Des. defunctus est et a viris reli- 
giosis placita quiete sepultus est VII kal. maias. 

32. (Fol. 60) Cletus papa (ex Libropont.). 

33. (Fol. 60-60v) Marcellinus papa (ex Libro pont.). 

34. (Fol. 60v-61) Vitalis m. (ex Adone). 

35. (Fol. 61-63) Philippus et Iacobus apost. (BHL. 6816, 4087). 

36. (Fol. 65-66) Alexander papa (ex Adone). 

37. (Fol. 66-68) Inventio sanctae crucis (BHL. 4163). 

38. (Fol. 68v-69v) S. Iohannes ante Portam Latinam. 

Hieronymus, De vir. inl., c. 9. 

39. (Fol. 71-71v) Gordianus et Epimachus mart. (ex Adone). 

40. (Fol. 71v-72) Nereus et Achilleus, Pancratius (ex Adone). 

41. (Fol. 72-73v) Bonifatius m. Tarsi (BHL. 1414). 

42. (Fol. 73v) Potentiana v. (ex Adone). 

43. (Fol. 73v-74) Urbanus I papa (ex Libropont.). 

44. (Fol. 74) Eleutherius papa (ex Libro pont). 

45. (Fol. 74-75v) Iohanncsl papa (ex Libro pont.). 

46. (Fol. 75v) Felix I papa (ex Libro pont.). 

47. (Fol. 75v-76) Petronilla v. et m. (BHL. 6061). 

48. (Fol. 76-77v) Marcellinus et Petrus (ex Adone). 

49. (Fol. 77v-78) Erasmus ep. et m. (ex Adone). 

50. (Fol. 78-79) Primus et Felicianus (ex Adone). 

51. (Fol. 79) Barnabas apost. (BHL. 984). 

52. (Fol. 79-79v) Basilides, Girinus, Nabor et Nazarius (ex Adone 
ad d. 12 iun.). 

53. (Fol. 79v-80v) Vitus, Modestus et Grescentia (ex Adone). 

54. (Fol. 80v-81) Marcus et Marcellianus (ex Adone). 

55. (Fol. 81-83) Gervasius et Protasius (BHL. 3514). 

56. (Fol. 83-84) Silverius papa (ex Libro pont.). 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 51 

57. (Fol. 84) Paulinus ep. Nolanus (ex Adone). God. A. 67. 

58. (Fol. 89-90v) Iohannes et Paulus (ex Adone). 

59. (Fol. 90v-91v) Leo II papa (ex Libropont). 

60. (Fol. 98v-101v) Processus et Martinianus (BHL. 6947). 

61. (Fol. 107v) SS. Septem Fratres (ex Adone ad d. 10 iul.). 

62. (Fol. 109v) Pius I papa (ex Libro pont.). 

63. (Fol. 109M10) Anacletus papa (ex Libro pont.). 

64. (Fol. 110) Symphorosa (ex Adone). 

65. (Fol. 110-110v) Praxedis v. (ex Adone). 

66. (Fol. 112v-113) Ghristina v. etm. (ex Adone). 

67. (Fol. 115v) Ghristophorus m. (ex Adone). 

68. (Fol. 115v) Pantaleon m. (ex Adone). 

69. (Fol. 115v-118) Nazarius et Gelsus (BHL. 6040). 

70. (Fol. 118) Victor papa (ex Libro pont.) 

71. (Fol. 118-119) Innocentius papa (ex Libro pont.). 

72. (FoL 119-119v) Felix papa (ex Adone et ex Libro pont.). 

73. (Fol. 119v-120) Simplicius, Faustinus et Beatrix (ex Adone). 

74. (Fol. 120-120v) Abdon et Sennen (ex Adone). 

75. (Fol. 124-125) Stephanus papa et m. (ex Adone et ex Libro 
pont.). 

76. (Fol. 125-126v) Inventio S. Stephani protomart. (ex Adone). 

77. (Fol. 126M29) Sixtus papa (ex Libro pont. et ex BHL.1801). 

78. (Fol. 129-130v) Donatus ep. et m. (ex Adone). 

79. (Fol. 130v-131) Cyriacus, Largus etSmaragdus (ex Adone). 

80. (Fol. 131-132v) Laurentius diac. m. (BHL. 4753). 

81. (Fol. 136-138)  Tiburtius et Susanna  (ex  Adone  de  solo 
Tiburtio). 

82. (Fol. 138-139) Hippolytus et Gassianus (ex Adone de solo 
Hippolyto). 

83. (Fol. 139) Eusebius presb. (ex Adone). 

84. (Fol. 159v) Agapitus m. (ex Adone). 

Foliis perditis, superest solum initium. 

85. (Fol. 160v-161) Savina mart. (ex Adone). 

86. (Fol. 161-162) Felix et Adauctus (BHL. 2878). 

87. (Fol. 166M69) Adrianus m. (ex Adone). 

88. (Fol. 169-169v) Dorotheus et Gorgonius (BHL. 3615). 

89. (Fol. 169v) Protus et Hyacinthus (ex Adone). 

90. (Fol. 169v-170v) Gornelius papa (ex IAbro pont.). 

91. (Fol. 170v-172v) Gyprianus ep. (ex Adone). 

92. (Fol. 172v-173v) Exaltatio sanctae crucis (BHL. 4178). 

Inc. ut in codice archivi S. Petri A.8147. 

93. (Fol. 175-175v) Nicomedes mart. (ex Adone). 

94. (Fol. 175v-176v) Lucia et Geminianus (ML.4989). 


52 II.  ARCHIVUM  GAPITULI 

God. A. 67.    95. (Fol. 176M77) Euphemia v. et m. (ex Adone). 

96. (Fol. 177-177v) Matthaeus apost. (ex BHL. 6544, c. 76). 

97. (Fol. 180-182v) Mauritius et soc. (BHL. 5748). 

98. (Fol. 182v) Linus papa (ex IJbro pont). 

99. (Fol. 182v-184) Cyprianus et Iustina (ex Adone). 

100. (Fol. 184-185) Gosmas et Damianus(ex Adone). 

101. (Fol. 185-187) Dedicatio S. Michaelis archangeli (ex Adone). 

102. (Fol. 190v-192v) Hieronymus presb. (ex Adone). 

Sequuntur (fol. 192v-194v) narrationes Hieronymi de se ipso, excerptae 
ex eius epistula ad Eustochium (P.L., t. XXII, col. 398-417). 

103. (Fol. 194v) Remigius ep. (ex Adone). 

104. (Fol. 194M95) Marcus papa (ex Libro pont). 

105. (Fol. 195-195v) Dionysius,Rusticuset Eleutherius (ex Adone). 

106. (Fol. 195v-196) Calixtus papa (ex Libro pont.). 

107. (Fol. 196-197) Lucas evang. (BHL. 4971). 

108. (Fol. 197-198v) Hilarius abbas (ex Adone). 

109. (Fol. 198v-200v) Ghrysantus et Daria (BHL. 1787). 

110. (Fol. 200v) Evaristus papa (ex Libro pont). 

111. (Fol. 200v-201v) Simon et Iudas apost. (BHL. 7752,7753). 

112. (Fol. 206-207v) Vitalis et Agricola (BHL. 8691). 

113. (Fol. 207v-209) Quattuor Goronati (BHL. 1837). 

114. (Fol. 209-209v) Theodorus mart. (ex Adone). 

115. (Fol. 209v-215) Martinus ep. Turonensis (BHL. 5610, 5613, 
5621, 5622, 5619, 5620). 

116. (Fol. 215-21 5V) Mennas mart. (ex Adone). 

117. (Fol. 215v-217v) Martinus I papa (BHL. 5595). 

118. (Fol. 217v-218) Pontianus papa (ex Libro pont.). 

119. (Fol. 218-221) Caecilia v. et m. (BHL. 1495). 

120. (Fol. 221-221v) Glemens I papa (ex Hieronymi de vir. inl, 
c. 15, et ex Libro pont.). 

121. (Fol. 221v-223) Chrysogonus mart. (ex Adone). 

122. (Fol. 223-224v) Iulianus mart. (BHL. 4553). 


CODEX A. 78 (alias A) 

Membraneus, tbliorum sign. 1-229 (0™,515 X 0m,340), paginis bipartitis exaratus 
saec. XII. 

Fol. 1-100 descriptae sunt homiliae Gregorii Magni, abhinc vero sermones et 
Vitae sanctorum. 

1. (Fol. 105-109v) Vita S. Sabae abbatis et conf. = BHL. 7406. 

Des. surgensque eadem hora assumpsi quosdam mecum et ad locum 


SANCTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 53 

mihi significatum profectus sum, et ita omnia inveni ut a sancto martyre 
[Theodoro nempe] mihi dictum fuerat. 

2. (Fol. 109v-112) Passio S.Priscae virginis etmart. = .Bia.6926. 

Inc. Regnante Claudio Caesare, primo anno... 

3. (Fol. 112-116v) Passio ss. mm. Gyri et Iohannis. = BHL. 2078. 

4. (Fol. 116v-117) Passio [S. Ignatii ep. et mart. Hieronymus in 
libro illustrium virorum. = BHL. 4262. 

5. (Fol. 117-119*) Passio S. Georgii mart. = BHL. 3393. 

Omisso initio, inc. Anno ab incarnatione Domini CCXCl residente in 
urbe Romana Marcellino... 

6. (Fol. 119v-122)  Tractatus  de inventione  sanctae crucis. = 
BHL. 4169. 

Des. Beata denique Helena multa dona relinquens sancto Cyriaco, vide- 
licet ad usus pauperum, cum pace ad filium rediit, omnibus Christum 
diligentibus mandans ut diem inventionis sanctae crucis, quae est V nonas 
maias, diligentissime per orbem universum celebrarent, ut cum Domino 
Deo ac salvatore nostro, qui in eadem cruce pro mundi salute ascendit et 
eam suo pretioso sanguine purpuravil, partem habere mereantur, ipso 
praestante... Amen. 

7. (Fol. 122v-124v) Passio S. Bonifatii mart. = BHL. 1413. 

8. (Fol. 124M25) Tractatus de translatione S. Venantii et socio- 
rum eius. 

Sub hoc titulo exscripta est ipsa Yita Iohannis IV papae ex Libro 
pontificali. 

9. (Fol. 125-126) Passio SS. Gantianorum  a S.  Ambrosio  ep. 
edita. = BHL. 1547. 

10. (Fol. 126-127) Passio S.  Symphorosae  et septem filiorum 
eius. = BHL. 7971. 

Des. Quorum corpora olim requieverunl via Tiburtina miliario octavo, 
nunc autem, auxiliante Domino, requiescunt in urbc Roma in basilica 
beati Michahelis archangeli, regnante vero Domino... Amen. 

11. (Fol. 127-128v) Sermo in natale S. Pastoris presb. et conf. 

Inc. prol. Sanctorum vestigia atque miracula, fratres carissimi, per 
omnia passim mundi climata — Inc. Inter quos beatus Pastor inclita 
Romae prosapia orlus — Des. Cuius corpus condiium esl in supra dicto 
titulo cum aromatibus; ubi usque in hodiernum diem Deus praestat 
multapro suis meritis beneficia, regnante Domino... Amen. 

12. (Fol. 128v-131) Passio S. Pantaleonis mart. = BHL. 6437. 

13. (Fol. 131-133) Passio S. Iustini presb. et mart. = BHL. 4584. 

14. (Fol. 133-133v) InnataleS.Eusebiipresb.etconf. = BHL.2740. 

15. (Fol. 133v-135) Passio S. Aureae virg. et mart. 

Inc. Tempore quo Claudius augustus Romanae urbis sumpsit impe- 


54 II.  ARCHIVUM  GAPITULI 

God. A. 78. rium — Des. pars I ut BHL. 808. — Inc. pars II (brevis). Tunc iratus 

Romulus fecit teneri Hippolytum et post diversa tormenta el illataprae- 
cepit — Des. Cuius [nempe SabinianiJ corpus prcsbyter Concordius noctu 
colligcns iuxta corpus beatae Aureae sepelivit, regnante. 

16. (Fol. 135-138v) Vita S. Aegidii abbatis et eonf. = BHL. 93. 

Deest prologus. 

17. (Fol. 138v-141) Passio ss. mm. Luciae et Geminiani. 

Inc. Imperantibus Dioclitiano et Maximiano in urbe Roma, anno tertio 
decimo imperii eorum, saeva pcrsecutio exorta est — Des. Post hacc vero 
deporlati sunt in Siciliam provinciam et illic sancto praeconio dominum 
nostrum Iesum Christum praedicantes glorioso cerlamini illorum sacrilegi 
fmem imponentes, sicut nostro redemptori placuil, palmam victoriae ab 
ipso acceperunt. Completum est martyrium beatorum martyrum Luciae et 
Geminiani XVI kalendas oclobris, regnanle Domino... Amen. 

18. (Fol. 141-144) PassioS.Euphemiaevirg.etmart.=ML.2708. 

Des. et intra se nimium torquebatur. Completum est itaque martyrium 
sanclae Euphemiae XVI die mensis septembris in gloria Dei... Amen. 

19. (Fol. 144-147v) Passio S. Gypriani ep. et mart. et S. Iustinae 
virg. et mart. 

Inc. Conversio. llluminatio domini nostri lesu Christi salvatoris de caelo 
facta est... Addebalur autem et quaedemvirgo lustina christianae fulei, 
cuius maler erat Dusia nomine, in civitate Aniiochia — Des. multus 
populus augebatur chrislianae fidei et convertcbatur ad Christum. Quos 
beatus episcopus sua praedicalione confortabat et confirmabat in fide 
Chrisli, ut forliter persislentes in ea virilitcr pugnarent adversus insidias 
inimici. 

Inc. Passio. Videns autem malignus serpens diabolus quoniam populus 
christianorum muliiplicabatur — Des. Religiosa aulcm quaedam matrona, 
nomine Ruftna, suscepit sanclorum martyrum corpora et in praedio suo 
ea sepelivit. In quo loco variae infirmitates curantur et plurimi sanilatem 
accipiunt eorum sanctis meritis, collaudantes... Amen. 

20. (Fol. 147v-157v) Vita S. Martini papae et mart. = BHL. 5596. 

21. (Fol. 157v-162v) Passio S. Petri Alexandrini ep. et mart. = 
BHL. 6692. 

22. (Fol. 163-166, al. man. saec. XII). Passio S. Gristinae virg. et 


mart. 


Inc. Beatissima martyr Cristina passa est in Vulsinis civilate anno unde- 
cimo. Erat autem maler eius de generc Aniciorum, pater autem eius nomine 
Urbanus — Des. Venit autem quidam (add. sup. lin.) ex genere eius et ipse 
credens in Christo per sanctam Christinam, et accepit corpus ; fecit marty- 
rium dignum passionis eius, et posuit sanctum corpus eius cum omni dili- 
gcntia. Passa estautem... Amen. 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 55 

23. (Fol. 166-167v, al. man. saec. XIII). Passio ss. mm. Nicandri   Cod. A. 78. 
et Marciani. 

Inc. Hinc iam ad Nicandri Marcianique virorum sanctorum, quae 
contra diabolum habuerunt, certamina exponenda properabo. Memorati 
igiturviri inter armatos quidem huius saeculi militantes — Des. Post haec 
percussor orans (immo orario) oculis martyrum circumdatis, iniecto 
gladio, finem martyrii conquisivit. Requicverunt autem Christi martyres 
Nicander et Marcianus XV kal. iuliarum, regnante Domino... Amen. Cf. 
cod. archivi S. Petri A. 44. 

24. (Fol. 168-169) Epitaphia in natale omnium apostolorum edita 
a B. Hieronymo. 

Est hic libellus BHL. 652, mutata tamen serie ita ut apostoli secundum 
ordinem anni liturgici recenseantur. Additae sunt insuper suis locis lau- 
dationes S. Mathiae (= prologus ad BHL. 5695), S. Marci (=BHL. 5274), 
S. Barnabae (ed. in Anal. Boll. II, 301), S. Lucae (Inc. Lucas natione 
Syrus, cuius laus in evangelio canitur...). 


CODEX A. 79 (alias B 

Membraneus, foliorum sign. 9-290 (0m,52 X 0m,37), paginis bipartitis exaratus 
saec. XI/XIl. 

1. (Fol. 9-17) <Vita S. Silvestri papae>. = £#L. 7727, 7731, 7736. 

Foliis perditis, deest vel initium libri II (BHL. 7727). 

2. (Fol. 17-17v) Passio S. Concordiimart. = £#L. 1906.   Ian. 1. 

3. (Fol. 17v-23v) Passio S. Martinae. = BHL.ttSS. Ian. 2. 

4. (Fol. 23v-29v) Passio ss.mm.Iuliani et Basilissae. Ian. 8 (corr. 6). 

Inc. Incipit passio bcatissimoriimmartyrum lulianiel Basilissae, quali- 
ter certamina pro Christo pcrtulcrunt ct ad agonem fidci pervenerunt sub 
Diocliliano et Maximiano impiissimis impcraloribus in Antiochia civitate 
a Marciano praeside sub die VIII idas ianuarias. Erant namque beatus 
lulianus et virgo Basilissa in oratione constantes et vigiliis el parsimoniis, 
quorum fides unita erat in Christo — Des. cuius undis sacrosanctum 
baptisterium inundaiur (cod. mundalur). In quo loco tanta divina bene- 
ficia affluenter credentibus tribuuntur, ut si quis adveniens fidc et creduli- 
tate plenus, statim consequatur medicinam, quacumque fuerit infirmitate 
oppressus. Passi sunt autem sancti martyres Dei VI (corv. Vlll) idus 
ianuarias, regnante Vomino... Amen. Gf. BHL. 4532. 

5. (Fol. 29v-40) Vita et obitus B. Severini. = BHL. 7655, 7657, 

7656. Ian. 8. 

Deest clausula (Habes, egregie...). 

6. (Fol. 4£-42v) Vita B. Basilii ep. et conf. Ghristi. 


56 II.  ARCHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 79. Sub hoc titulo exscriptae sunt solummodo duae narrationes ex Vita 

S. Basilii desumptae : 1° Inc. Claudius (immo Eladius) vero quidam bonae 
confessionis per semetipsum Dei servituli obediens fuit — Des. et reddidit 
eum coniugi suae, ex uno ore glorificantes. . . Amen (cf. BHL. 1022, cap. 8) ; 
°2° ipsum cap. 10 recensionis BHL. 1022. 

7. (Fol. 42v-45) Vita vel actus S. Pauli primi eremitae edita a 
S. Hieronymo presbytero Bethleem. = BHL. 6596. Ian. 10. 

8. (Fol. 45-46) PassioS.Felicisconf.Ghristi.-J5^L.2885. Ian.14. 

9. (Fol. 46-46v) Miraculum S. Felicis Nolani. = BHL. 2876. 

10. (Fol. 46v-48) Vita S. Felicis Nolani. = BHL. 2874. 

11. (Fol. 48-48v) <Passio SS. Felicis et Adaucti>. = BHL. 2880. 

Inc. Cum fervor Dioclitiani et Maximiani sanctos Dei diversis poenis 
interficeret, duos fratres simili modo Felicem et Felicem gratia Dei dignos 
presbyteros — Des. ubi non post multum tempus, quiescente persecutione, 
fabricata est ecclesia, in qua beneficia divina exuberant orationibus eorum 
usque in hodiernum diem, praestante Domino... Amen. Cf. cod. archivi 
S. Petri A. 29. 

12. (Fol. 48v-57v) Vita vel obitus B. Mauri discipuli S. Benedicti. = 
BHL. 5773. Ian. 15. 

Desunt epistula et prologus. 

13. (Fol. 57v-58) <Miracula eiusdem>. 

Sunt haec libelli 5775 sola capitula 29-31 (Act. SS.) : Clericus quidam ... 
infelicem arripuit vitam. 

14. (Fol. 58-61) Passio S. Marcelli papae. = BHL. 5235.  Ian. 16. 

15. (Fol. 61-76v) Vita S. Antonii abbatis et eremitae.= BHL.609. 

Ian. 17. 

Deest epilogus Evagrii. 

16. (Fol. 76v-78v) Passio ss. mm. Marii, Marthae, Audifax et 
Abbacum. = BHL. 5543. Ian. 19. 

17. (Fol. 78v-90) Passio B. Sebastiani mart.= BHL. 7543. Ian. 20. 

18. (Fol. 90-92v) Passio S. Agnetis virginis et martyris Ghristi. = 
BHL. 156. Ian. 21. 

Des. valeat invenire. Passa est autem... Amen. 

19. (Fol. 92v-94) Passio bb. mm. Fructuosi ep., Augurii et Eulogii 
diaconorum, qui passi sunt Tarracona sub Valeriano Tusco Bassoque 
coss. = BHL. 3196, 3206. Ian. 21. 

Inc. In temporibus illis Fructuosus episcopus, Augurius et Eulogius 
diacones die dominica comprehensi sunt. . . 

20. (Fol. 94-97v) Passio S. Vincentii mart. et levitae.     Ian. 22. 

Inc. prologus, qui totus locis communibus continetur : Cum de Dei 
maiestate, sancta et individua Trinitate, honeste loquimur, Deum merito 
laudamus... Meminit scriptor de carmine Prudentii. — Inc. Passio : Glo- 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 57 

riosa sanctorum martyrum passio ct pracclara eorum de principe mundi Cod. A. 79. 
victoria summa nobis est devotione recolenda... et paulo post : Igitur cum 
Datianus iniquissimus praeses Augustanae civitatis principatum teneret, a 
principibus Romanae urbis tale processit edictum — Des. Veneremur ergo 
summa devotione beatissimi Vincentii martyris praeclaram soltemnitatem, 
et debitis eam frequentemus obsequiis, quatenus ad caelorum gaudia ipso 
interveniente pervenire valeamus, praestante eo pro cuius nomine passus 
est... Amen. 

21. (Fol. 97v-98v) Alia miracula. 

Sunt haec duo. Primum inc. : Ad laudem divinae omnipotentiae et glo- 
riambeati Vincentii martyris ad lectiones passionis eius illud miraculum 
iungere curavimus, quod in historiis magnorum virorum de sancto Vin- 
centio conscriptum invenimus. lbi namque refertur quod duo Francorum 
reges Childebertus scilicet et Glotharius simul conspirantes promoverunt se 
cum magno exercitu adversus Augustanam civitatem eo quod imperatis 
tributis parere noluissent — Des. per intcrcessionem sancti Vincentii libe- 
rata est. Gloriam itaque referamus Deo... Amen. Hoc capitulo aliis verbis 
referuntur ea quae narravit Gregorius Turonensis, Hist. Franc, III, 29. 

Alterum miraculum est BHL. 8650. 

Sequitur (fol. 98v-99v) sermo B. Auguslini ed. P.L., t. XXXIX, col. 1255- 
1257, tum (fol. 99v) versus in laude sancti Vincentii martyris, qui inc. 
Ecclesiis cunctis lux haec festiva refulsil. . . et des. felici sorte quievit. 

22. (Fol. 99M04V) S. Anastasii martyris. = BHL. 408.   Ian. 22. 

23. (Fol. 104v-109v) Vita S. Macharii ab. = BHL. 5093, 5096. 

Ian. 2 (ita sup. ras.). 
Post quae duo capitula Rufini (fol. 104v-106) sequuntur (fol. 106-109v) 
bene multae narrationes minores de sanctis Macariis ex Vitis Patrum 
desumptae. 

24. (Fol. 110v-119v) Liber de vita vel obitu seu iteratione S.Paulae 
editus in consolationem B. Eustochiae filiae eius a B. Hieronymo 
presbytero Bethleem. = BHL. 6548. Ian. 26. 

25. (Fol. 119v-121) Vita sanctissimi patroni nostri domni Eugenii 
ep. et conf. = BHL. 2680, 2681. Ian. 31. 

Des. narratio 2681 : in die iudicii. Ego autem causam officii mei implere 
studui. 

26. (Fol. 121-125) Vita vel transitu<s> beatissimi Geminiani 
Motinensis ep. = BHL. 3299. Febr. 1. 

27. (Fol. 125-127) Passio B. Blasii mart. = BHL. 1376.  Febr. 3. 

28. (Fol. 127-129v) Passio B. Agathae virg., quae passa est in 
provincia Siciliae in urbe Catenensium sub Decio imperatore, ipso 
Decio ter proconsule. = BHL. 133. Febr. 5. 

29. (Fol. 129v-130v) Passio B. Dorotheae mart., quaepassa est in 
provincia Gappadocia apud civitatem Gesaream. Febr. 6. 


58 II.  ARCHIVUM  GAPITULI 

God. A. 79. Inc. Fuit quaedam Deipuella, nomine Dorolhea. Haec colidianis diebus 

in caslitate mentis el corporis etsobrietate abstinentiae — Des. meritus fuit 
cum illis qui anteprimam horam usque ad undecimam laboraverunt atque 
aequalempalmamperceperunt, per eum qui glorificat sanctos suos...Amen. 

30. (Fol. 130M31) VitaS.Scholasticaevirg.=JBflL.7515.Febr. 10. 

31 . (Fol. 131-132*) Passio S. Valentini ep. et mart. = BHL. 8460. 

Febr. 14. 

32. (Fol. 132v-138) Passio SS. Faustini et Iovittae martyrum. = 
BHL. 2838. Febr. 15. 

Sequitur (fol. 138) rhythmus de iisdem, qui inc. Sanctorum digna actio 
et praetiosa passio... et des. : et salutari gremio fovete servos quaesumus. 
(Ghevalier, Repcrt. hymn. 33362). 

33. (Fol. 138-141 v) Passio S. Iulianae mart. et virg. = J3.HL.4522. 

Febr. 16. 

Gum prologo (5 et initio o. — Des. et proiectus est Eleusius in locum 

desertum et ibi a volucribus ct besliis devoratus est. Passaestautem... Amen. 

34. (Fol. 141v-144v) Sermo in laude B. Matthiae apostoli ex dictis 
sanctorum patrum, Ghristo favente, delibatus. = BHL. 5695. Febr. 24. 

35. (Fol. 144v-148) Vita beatissimi Gregorii papae urbisRomae.= 
BHL. 3639. Mart. 12. 

Subiunctum est epitaphium, his praemissis : Scriptumque est in tumba 
ipsius epitaphium huiuscemodi. 

36. (Fol. 148-158v)  Vita  beatissimi Benedicti abbatis  edita a 
B. Gregorio papa. = BHL. 1102. Mart. 21. 

37. (Fol. 158v-159) Garmina Pauli diaconi in laude B. Benedicti 
abbatis. = BHL. 1106. 

Solum carmen Ordiar inde... 

» 

38. (Fol. 159-165v) Vita vel  conversatio S. Eupraxiae virginis 
Ghristi. = BHL. 2720. (Mart. 21 add. al. man.). 

Inc. Erat quidam de senalu in regia urbe — Des. Festinemus et nos ipsius 
religiositalem imilare, id est mansuetudinem, humilitatcm, lolerantiam, 
ul et nos similiter dignemur participari aelernam vitam et gaudium et glo- 
riam angclorum et omnium sanctorum, qui rcgnant cum Deo... Amen. 

39. (Fol. 165v-166v)PassioS.Golumbaemart.=ML.1893.Dec.30. 

40. (Fol. 166v-172v) Passio S. Theodosiae mart. = BHL. 8090. 

April. 3 (corr. 2). 
Inc. In illis diebus, Diocletiano et Maximiano ter consulibus, orta est 
persecutio christianis... 

41. (Fol. 172v-174) Passio sanctarum trium sororum Gioniae et 
Irenae atque Agape martyris. = BHL. 118. April. 3. 

42. (Fol. 174-175v) Passio SS. Tiburtii et Valeriani atque Maximi 
martyrum. April. 14. 


SANCTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 59 

Inc. Temporibus Diocletiani et Maximiani pessimorum imperatorum   Cod. A. 79. 
cum beati marlyres Christi Tiburtius et Valerianus titulum christianitatis 
accepissent a bealo Urbano papa, coeperunt in Dei laudibus — Des. Quem 
sancta Caecilia iuxtaubi Tiburtiumet Valerianum sepelierat, in novo sar- 
cofago sepelivit. Passi sunt autem... Amen. 

43. (Fol. 175v-181) Vita S. Mariae eremitae translata de graeco in 
latinum adbreviatim. = BHL. 5417. April. 27. 

Deest prologus. 

44. (Fol. 181-184) PassioS.Calocerimart.=£#L.1529.April.l9. 

Inc. ln tempore illo dum beati martyres Faustinus et lovitta ab impera- 
• tore Adriano pro Christi nomine persecutiones vclpoenas paterentur, attcn- 

dens unus de ministris nomine Kalocerus vidit ipsos Faustinum et lovitlam 
stare foris ante capitolium — Des. Cui cum relecta fuissent, valde placue- 
runt, ita ut iuberet adduci Fauslinum et lovittam. Quibus dixit : u Non 
mihi vultis consentirc ut sacrifmtis diis et liberi iam sitis apoena? „ Qui 
dixerunt : " Nos sacrificamus domino nostro, qui in caelis est „. Tunc 
Adrianus, data sententia, iussit eos puniri. Qui responderunt dicentes : 
" Agimus gratias domino nostro Iesu Christo „. Passus est sanctus ac 
bealissimus marlyr Kalocerus... Amen. 

45. (Fol. 184-188) Passio S. Georgiimart. = ML.3393. April.23. 

Deest prologus (Plerique...). 

46. (Fol. 188-189) Miraculum S. Georgii mart. 

Inc. prologus : Fratres carissimi, scriplum est : Mystcrium regis celare 
et non detegcre bonum cst... et des. : Nunc ... opitulante Domino de mira- 
culis quaeper beatissimum militem suum Georgium ad laudem et gloriam 
sui nominis in basilica ipsius gloriosissimi martyris, quae Ilomae sila est, 
ostendere dignatus est, quoniam ob sacerdotum incuriam vel desidiam 
obstrusa sunt, quaeque plures anle annos seu quae modernis gesia sunt 
temporibus, sicuti vcrissime comperimus, salva fuie, cunctalionc scposita, 
summa cum devolione breviler aliqua accingamur. — Inc. Igitur cum in 
iam praefata sancti Gcorgii Christi martyris ecclesia mansionarius quidam 
die noctuque sicut idiota suo incumbarct (corr. incub-) officio essetque 
uxorio artatus vinculo... Narrat scriptor mansionarium illum, cum, 
suadente uxore, retrahente autem in somnis sancto Georgio, ad mare 
ivisset, ut messem suam inviseret, ab Agarenis esse captum et Panormi 
ab eisdem in carcerem coniectum ; ex quo a sancto Georgio mirum in 
modum liberatus est et subito in agrum suum reportatus. Inde in gratfe- 
rum actionem continentiam in matrimonio servavit,sed et vultum sanctis- 
simi Georgii in unam ex columnis marmoreis honestc depingere fecil 
seque eius pedibus poplexibus (corr. poplil-) flexis exprcssit... — Des. et 
postquam ad regna pervenit aetherea, haec aique alia multa, quae relicta 
sunt, peregit miracula, qui cum Patre... Amen. 


60 II.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 79.    47. (Fol. 189-190*) Passio S. Marci evangelistae. = BHL. 5276. 

April. 25. 

48. (Fol. 190v-193v) Actavel gesta beatissimi et gloriosissimi Marci 
evangelistae, quomodo translatum est corpus eius de Alexandria in 
Venecia. = BHL. 5283, 5284. 

49. (Fol. 193M94) Passio S. Vitalis mart. = BHL. 8699. April. 28. 

50. (Fol. 194-196) Passio S. Turpis (corr. Torpetis) mart. = 
BHL. 8307. April. 29. 

51. (Fol. 196-197v) Passio S. Iacobi apost. = BHL. 4088, 4089. 

Mail. 
Des. in eodem loco prope templum. Triginta annos rexit ecclesiam Hieru- 
salem. Hic est qui iuraverat se non comesturum panem... Hic est qui 
exstitit testis veritatis... Amen. 

52. (Fol. 197v-198) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6813, 6814. 

Mail. 

53. (Fol. 198-199) Passio S. Gomitii mart. <Mai l.> 

Inc. ln diebus illis in Catinensium civitate in loco qui dicitur lnter pri- 
mum sub Claudio imperatore orta est persecutio chrislianorum. Erat qui- 
dam puer, nomine Comitius, annorum circiter triginta, mente et corpore 
caslus, religione veracius, castitate firmus ; ducebatur foras pascens 
armenta. Veniens ad eum Donatus presbyter ut fateretur ei Christum — 
Des. sepelivit autem eum Donatus presbyter qui a<jd> martyrium eum 
primitus conforlaverat. Et decollatus est in locum qui dicitur lntcr pri- 
mum iuxta pontem lapideum. Celebratur autem natalis eius die[m] kalen- 
darum magiarum, regnante Domino... Amen. De qua Passione cf. Act. SS. 
April. t. III, p. 722 (3a ed., p. 729) ; Mai 1. 1, p. 40 (3a ed., p. 41), num. 2. 

54. (Fol. 199-200) PassioS.Sigismundiregis et martyris Ghristi. = 
BHL.llll. Mai2. 

55. (Fol. 200-203) Sermo de inventione sanctae crucis. = BHL. 
4169. Mai 3. 

56. (Fol. 203-206) SS. Alexandri, Eventii ac Theodoli. = BHL. 
266. Mai 3. 

57. (Fol. 206-207v) S. Iuvenalis. = BHL. 4614. Mai 3. 

Inc. Cum de universo orbe. . . 

58. (Fol. 207v-209v) Passio S. Senesii mart. Mai 4. 

Inc. Cum paganorum persecutio post Domini noslri adventum in Christi 
milites atque Domini servos diversis suppliciis exacerbare coeperat — Des. 
suscepto autem corporc sancti Senesii, deductum est in Lucanam civitatem 
et extra portam urbis est collocatum in ecclesia quae dicitur beati Petri 
aposloli iuxia altare eiusdem beati Petri apostoli. In quo loco multa exube- 
ranl beneficia, ad laudem... Amen. 

59. (Fol. 209v-211) Passio S. Victoris mart. = BHL. 8580. Mai 8. 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 61 

60. (Fol. 211-212) Passio ss. mm. Gordiani et Epimachi. = BHL.   Cod. A. 79. 
3612. Mai 10. 

61. (Fol. 212-216) Passio S. Ghristinae virg. et mart. Ghristi. = 
BHL. 1749. Mai 10. 

62. (Fol. 216-220v) Passio SS. Nerei et Achillei martyrum. = 
BHL. 6058-6066. Mai 12. 

63. (Fol. 220v-221) PassioS.Pancratiimart.= £#L.6427. Mai 12. 

64. (Fol. 221-222v) Vita S. Theodori ep. atque conf. Ghristi. = 
BHL. 8087. (Mai 19.) 

65. (Fol. 222v-225) Vita SS. Iusti et Clementis. = BHL. 4606. 

(Man. saec. XV: April. 19). 

66. (Fol. 225-227) Passio S. Eustasii (corr. -chii) mart. 

(Mai 21; corr. rec. : Sept.20). 
Inc. ln diebus Traiani imperatoris idolorum sevitia exhibente erat 
magister militum, nomine Placidus — Des. ei in uno loco sepulti sunt ; ibi 
pacis (cod. pars) tempore, quiescente persecutione, basilica fabricata est. 
Quos sacra devotione mense maio die XXa celebramus, ut de ipsorum 
intercessionibus... Amen. Cf. BHL. 2761. 

67. (Fol. 227-228) Passio S. Iuliae mart. = BHL. 4516.    Mai 22. 

68. (Fol. 228-230) Vita S. Senzii et sociis (corr. sociorum) eius. = 
BHL. 7581. Mai 25. 

69. (Fol. 230-239v) S. Urbani papae.= BHL. 8379, 8380. Mai25. 

Des. innectere destinaverunt. Ad quorum venerabiles sepulturas... 

70. (Fol. 239v-240v) Passio S. Marmeniae. = BHL. 8376. Mai 30. 

71 . (Fol. 240v-243) Passio S. Herasmi mart. = BHL. 2578. 

Iun. 2 (corr. 3). 
Inc. ln diebus Diocletiani imperatoris facta est saevissima persecutio 
christianorum, etiussit imperator — Des. recipiant mercedem suam; cui 
est honor... Amen. 

72. (Fol. 243-244v) Passio ss. mm. Marcellini et Petri. = BHL. 
5231. Iun. 2. 

Notatum est manu saec. XIII in infimo fol. 244v : Vitam sancli Davini 
confessoris require in fine libri, tertiononas iunii; cuius festum devotis- 
sime consuevimus celebrare ad instar festivitalis beali Pantaleonis in 
officio et in pulcrioribus ornamenlis, et eius officiumfit in altari sancti 
Pantaleonis. 

73. (Fol. 244v-246v) Passio SS. Primi et Feliciani. = BHL. 6922. 

Iun. 9. 

74. (Fol. 246v-248) Passio S. Vincentii et Benigni martyrum. = 
BHL. 8676. Iun. 9. 

75. (Fol. 248-251) Vita S. Barnabae apost. = #tfL. 985.  Iun. 11. 

76. (Fol. 251-255v) Passio S. Viti mart. = BHL. 8714.   Iun. 15. 


62 II.  ARCHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 79.    77. (Fol. 255v-256v) Passio SS. Gervasii et Protasii martyrum. = 
BHL. 3514. Iun. 19. 

78. (Fol. 256v-259v) Passio sanctorum decem milium martyrum.= 
BHL. 20. Iun. 22. 

79. (Fol. 259v-261v) Passio SS. Iohannis et Pauli. = BHL. 3237, 
3239. Iun. 26. 

80. (Fol. 261v-264) Vita vel obitus S. Pauli ep. et conf. = BHL. 

6558. Iun. 22 (post corr.). 

Des. navigare dispono. 

8i. (Fol. 264-268v)  Passio  sanctorum  apostolorum  Petri  et 
Pauli. = BHL. 6670, 6573, 6657 . Iun. 29, 

82. (Fol. 268v-272) Passio S. Pauli apost. = BHL 6572, 6570. 

83. (Fol. 272). Versus in honore S. Martialis. Iun. 30. 

Catal. Brux., t. II, p. 438-39. 

84. (Fol. 272-282v) Vita vel actus sanctissimi Martialis episcopi. — 
BHL. 5552. 

85. (Fol. 282v-283v) Passio SS. Processi et Martiniani. = BHL. 
6947. Iul. 2. 

86. (Fol. 283v-284) Translatio S. Martini. = BHL. 5623.    Iul. 4. 

Des. Sed nemo sufficiet omnia eius miracula enarrare quae per eum 
Dominusad laudem suinominis ostendit, cui est honor... Amen. 

87. (Fol. 284-287 v) Passio S. Felicitatis septemque filiorum eius = 
BHL. 2855. Iul. 10. 

Omissis ultimis sententiis, des. : honorifice humaverunt autprocula 
moenibus urbis, quam vetcres vocaverunt Alyfas. lux<t>a quorum sepulcra 
Chrislus... innumera beneficia praestabat. Nam ex obsessis corporibus 
daemonia illic eiciebanlur... depellebantur infirmilates. Christo Iesu 
omnium redemptori gratias referendi, qui cum Patre... Amen. 

88. (Fol. 287v-289) Passio SS. Naboris et Felicis. = BHL. 6029. 

lul. 11. 

89. (Fol. 289-290v, saec. XII/XIII). Tractatus de vita et obitu atque 
miraculis B. Davini confessoris Ghristi = BHL. 2114. 

Postprologum {Ad laudem... manifesta habentur) incipit Vita abrupte: 
Sed cum ab ineunte iuventutis aetate ; cf. Act. SS. annot. a. 


CODEX A. 80 (alias C) 

Membraneus, foliorum sign. 9-353 (0m,430 X 0m,305), paginis bipartitis exaratus 
saec. XI. 

1. (Fol. llv-16v) PassioS.Pantaleonismart. = J5i?L.6439.Iul.27. 

2. (Fol. 16v) Passio S. Christofori mart. = BHL. 1764.    Iul. 25 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 63 

Inc. Regnante Decio in illis lemporibus erat multa insania... Foliis per- 
ditis, supersunt solae primae sententiae. 

3. (Fol. 17-22v) Passio ss. mm. Nazarii et Gelsi. = BHL. 6039. 

Iul. 27. 

4. (Fol. 22v-23) Passio S. Felicis papae. = BHL. 2857.    Iul. 29. 

5. (Fol. 23-23v) Passio ss. mm. Simplicii, Faustini et Beatricis = 
BHL 7790. Iul. 29. 

6. (Fol. 23v-25v) Passio S. Seraphiae virg. = BHL. 7586.  Iul. 29. 

7. (Fol. 25v-28) Sermo Bedae presbyteri de festivitate S. Petri ad 
vincula. = BHL. 6682. Aug. 1. 

8. (Fol. 29-33) Passio S. Stephani papae et mart. = BHL. 7845. 

Aug. 2. 

9. (Fol. 33-34v) Translatio S. Stephani protomartyris. = BHL. 
7851. Aug. 3. 

10. (Fol. 34v-39v) SS. Donati et Hilariani. = BHL. 2294. Aug. 7. 

11. (Fol. 39v-48) Passio ss. mm. Abdon et Sennes, Xisti papae, 
Laurentii, Hippolyti et aliorum sanctorum supradictorum = BHL. 
6884, 6, 7801, 4754, 3961. Iul. 29. 

12. (Fol. 49-55) Natale septem fratrum dormientium^.RHX.2315. 

13. (Fol. 55-60) Passio S. Susannae virg. et mart. = BHL. 7937. 

Aug. 11. 

14. (Fol. 60-61) Passio SS. Eupli et Leuci martyrum. = BHL. 
2729. Aug. 12. 

15. (Fol. 61-61v) Passio S. Cassiani. = BHL. 1626. Aug. 13. 

16. (Fol. 61v-62) Passio S. Eusebii presb. = BHL. 2740. Aug. 14. 

17. (Fol. 62-64) Passio S. Agapiti mart. = BHL. 125.   Aug. 18. 

18. (Fol. 64-67) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1001, 
1002, 1003. Aug. 25. 

19. Fol. 67-68) S. Genesii mart. = BHL. 3320. Aug. 25. 

20. (Fol. 68-72) Passio S. Aureae virg., Gyriaci, Maximi, Archelai, 
Theodori et aliorum sanctorum = BHL. 808, 809. Aug. 24. 

21. (Fol. 72-84v) Vita S. Augustini edita a Possidio Galamensi 
episcopo = BHL. 785. Aug. 28. 

22. (Fol. 89v-90) S. Savinae. = BHL. 7407. Aug. 29. 

23. (Fol. 90-90v) Passio ss. mm. Felicis et Adaucti. = BHL. 
2880. Aug. 30. 

Pumice abradi coepta est tota haec Passio cum initio Passionis 
S. Antonini, quod legebatur fol. 90v; id nempe tunc factum est, quando 
inserta sunt folia 91-93 cum alia Passione SS. Felicis et Adaucti. 

24. (Fol. 91-93v, saec. XII) Passio ss. mm. Felicis et Adacti. 

Inc. Gloriosa sanctorum martyrum Felicis et Adacti passio, qua calicem 
pro calice bibentes bravium felicitatis aeternae sunt consecuti, temporibus 
impiissimorum imperatorum Diocletiani et Maximiani est  executioni 


64 II.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 80. dedita — Des. In qua praefala basilica gloriosissimorum martyrum divina 

beneficia exuberant usque in hodiernum diem. Passi sunt autem... Amen. 
In hoc libello multis verbis exposita sunt ea ipsa quae leguntur in 
Passione BHL. 2880. 

25. (Fol. 90, 94-98) Passio S. Antonini mart. = BHL. 572, 573. 

Deest prologus. ^ 

Des. a Christo salutem. Et in illo loco, ubi positae sunt reliquiae sanctae, 
et ecclesia est fabricata... qui non solvantur a poena. Denique alii viri 
christiani cum magna diligentia quaesierunt corpore cum leva//// manus 
(corr. -nu) sinistra susceptum ex aqua cum digna veneratione in civitate 
Frigdilense honorifice sepulturae tradiderunt, cum loco sacra cum Alma- 
chio et lohanne presbytero ibi sanctorum collocatur corpora. lbi ecclesia 
magna fabricaverunt ad honorem beati Antonini martyris, ubipermanent 
sanctitate et gloriam (corr. -a) usque in praesentem diem. Cuius sanctum 
corpus divisum sepultum veneralur in terris et anima ab angelis in caelo 
suscepta cum ipso laetatur in gloria. Quorum apud nos usque hodie latenter 
nuper in his regionibus sonus et sanctitalem per universum mundumdiffa- 
matur, ipso adiuvante... Amen. Haec barbarus vel scriptor vel scriba. 

26. (Fol. 98-100) S. Seraphiae virg. = BHL. 7586. 

Iam descripta est supra foi. 23v-25. 

27. (Fol. 107-114) PassioS. Adriani mart. = BHL. 3744. Sept.8. 

28. (Fol. 114-122) Passio S. Eugeniae et SS. Proti et Hyacinthi 
mart. = BHL. 2666. Sept. 11. 

29. (Fol. 122-124v) Passio S. Cornelii et Cypriani martyrum. = 
BHL. 1961. Sept. 14. 

Sola Passio Cornelii. 

30. (Fol. 124M26) Exaltatio sanctae crucis=JB#L.4178.Sept.l4. 

31. (Fol. 126-130v) Passio ss. mm. Luciae et Geminiani = BHL. 
4985. Sept. 14. 

32. (Fol. 130M35) Passio S. Eufemiae virg. et mart. = BHL. 
2708. Sept. 16. 

33. (Fol. 135-141) Passio S. Eustachii mart. et sociorum eius = 
BHL. 2760. Sept. 20. 

34. (Fol. 141-145) PassioS.Matthaeiapost = #HL.5691.Sept.21. 

35. (Fol. 145-149^) Passio S. Teclae virg. Sept. 23. 

Inc. Venicnte Paulo lconio post fugam fuerunt duo comitcs — Des. pro- 
fecta cst Seleuciam et multos illuminavit verbum et cum bono somno dor- 
mivitinpace. Amen. Spem habentem in misericordia domini nostri lesu 
Christi, qui cum Patre... Amen. Cf. O. von Gebhardt, Passio S. Theclae 
virginis (Leipzig. 1902), p. 3-127 (Ca). 

36. (Fol. 149v-153v) Passio SS. Cypriani et Iustinae martyrum = 
BHL. 2047, 2050. <Sept. 26.> 


SANCTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 65 

37. (Fol. 153M57) Passio ss. mm. Gosmae et Damiani = BHL.   Cod. A. 80. 
1970. Sept. 27. 

38. (Fol. 159-163v) VitaS.Hieronymipresb=J5#L.3871.Sept.30. 

39. (Fol. 163M69) Passio ss. mm. Sergi et Bachi = BHL. 7599. 

Oct. <7.> 

40. (Fol. 169-182) PassioSS.Dionysii,RusticietEleutheriimart.= 
BHL. 2175. Oct. 9. 

Deest prologus. 

41. (Fol. 182-184*) PassioS.Calixtipapae et mart. =£#£.1523. 

Oct. 14. 

42. (Fol. 184v-187v)  Vita vel actus S. Lucae evangelistae. = 
BHL. 4973. Oct. 18. 

43. (Fol. 187v-196v) Vita B. Hilarionis monachi. = BHL. 3879. 

Deest prologus. 

44. (Fol. 196v-202v)  Passio SS. Grisanti  et  Dariae  mart.  = 
BHL. 1787. Oct. 25. 

45. (Fol. 202v-203v) Passio S. Demetrii mart. 

Inc. (sine prol.) ut BHL. 2122 : Cum Maximianus imperator in Thessa- 
lonicensium degeret civitate, homo superstitiosus — Des. Praeterea Leon- 
tius quidam ... erexit in oratorium Thessalonicensium civitatis proprii 
civis et martyris clarioribus templis structuris ad paratiorem et faciliorem 
auditionem gloriosissimum certatorem adducens in Christo lesu... Amen. 

46. (Fol. 203v-208) Passio ss. apost. Simonis et Iudae. = BHL. 
7752, 7753, 7749. Oct. 28. 

Des. omnibus qui aderant nihilo minus et ipso iudice admirantibus ut 
centum viginti annorum senex crucis supplicium pertulisset. Passus est 
aulem die V kal. nov., quo eliam die festum beati ludae coapostoli eius 
honore celebratur, regnante Domino... Amen. 

47. (Fol. 213-215v) Passio S. Gaesarii mart. = £i?L.1511.Nov. 1. 

48. (Fol. 215v-219) Vita S. Leonardi conf. = BHL. 4862.  Nov. 6. 

49. (Fol. 219-223) Passio SS. Quattuor Coronatorum Simphoriani 
Glaudii Nicostrati Castorii et Simplicii mart. = BHL. 1837. Nov.<8.> 

50. (Fol. 223) Dedicatio basilicae Salvatoris. Nov. 9. 

Inc. Hodie, fratres carissimi, sollemnitatem et Salvatoris templi dedica- 
tionem gaudenter celebramus... 
Pia adhortatio, in qua nihil narrationis est. 

51. (Fol. 223-224) Miraculum de imagine Domini in Constantino- 
politana urbe. - 

Inc. Est quidem in ecclesia Sanclae Sophiae puteus coopertus cum cooper- 
iorio aureo et argenteo parato, siquidem qui appellatur puteus sanctus 
usque in hodiernum diem. Quod, sicut a prioribus traditur, ita se habet. 
liem in diebus illis erat quidam christianus in eadem urbe — Des. non ideo 

CATAL.  LAT. ROM. 5 


66 II.  ARCHIVUM  GAPITULI 

God. A. 80. pro nobis proprium fudisset sanguinem. Unde, carissimi, cunclanter nunc 

iterumatque iterum admoneo... Amen. Gf. BHL. 4231. 

52. (Fol. 224-224v) Miracula denimago (sic) sanctae Mariae. = 
Mir.BVM. 808, 858. 

Sequilur (f. 224v) brevis narratio de Abgaro et de imagine Domini 
(Inc. Augarus quidem rex Edessae civitatis misit legatos in lerusalem ad 
Christum...). 

53. (Fol. 224v-226v) Miraculum expositum a B. Athanasio Alexan- 
driae archiepiscopo in miraculis quae fecit imago domini nostri Iesu 
Ghristi. = BHL. 4230. 

Des. potius ut BHL. 4228. 

54. (Fol. 226v-228v) Passio S. Theodori mart. = BHL. 8077. 

55. (Fol. 228v-237) Vita beatissimi Martini Turonensis ep. = 
BHL. 5610. 

Desunt epistula et prologus. 

56. (Fol. 237-238) De obitu S. Martini Turonici. = BHL. 5613. 

Deestprologus. 

57. (Fol. 238-238v) De transitu B. Martini. = BHL. 5619. 

58. (Fol. 238v) De miraculis B. Martini. = BHL. 5621. 

59. (Fol. 238v-239) De translatione corporis S. Martini. = BHL. 
5623. 

60. (Fol. 239-245v) Passio S. Triphonis mart. = BHL. 8339. 

Nov. 10. 

61. (Fol. 245v-254v) GestaS.Martinipapae.=£#L.5596.Nov.l2. 

62. (Fol. 254v-255v) VitaS.Briciiep.etconf.=£#L.1452.Nov.l3. 

63. (Fol. 255v-258v) Passio S. Machuti (martyris deletum a corr.). 

Nov. 15. 
Initium Vitae, quae propius accedit modo ad libellum BHL. 5116, 
modo ad libellum BHL. 5117. Praemissus est, non tamen integer, pro- 
logus BHL. 5117 (Inc. Igilur auctorem). Reliquis omissis, des. Vita : 
proprium nomen Hinnant Carvant monasterium sui magislri plantavit. 
Quam validissimam multi[s\ ex nostris regionibus ad illampalriam euntes 
viderunt, sed nullus s<Cc>it genus illius arboris, sed non, ut multi existi- 
mant, de genere arborum palmarum est. Etilla arborpro sua magnitu- 
dine magnum speciaculum omnibus ad eam venientibus prebet. Finit in 
Centonio depositio sancti Machuti. Amen (cf. BHL. 5116, lib. I, c. 28). 

64. (Fol. 258v-265v) PassioB.Caeciliae virg.etmart. = £fflv.l495. 

Nov. 22. 

65. (Fol. 265v-268) Natale S. Clementis papae et mart. = 
BHL. 1848. Nov. 23. 

66. (Fol. 268-269) Miraculum editum a Gregorio Turonensi epi- 
scopo in laudem B. Clementis. = BHL. 1855. 

Inc. In divinisvoluminibus... 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 67 

67. (Fol. 269) Aliud miraculum B. Clementis. = BHL. 1857. God. A. 80. 

68. (Fol. 269-277) Passio S. Chrysogoni  mart. =  BHL. 1795, 
118, 8093, 401. Nov. 24. 

69. (Fol. 277-282v) Passio S. Katerinae virg. et mart.    Nov. 25. 

Inc. Anno tricesimo quinlo regnante impio et iniquo imperatore Maxentio, 
erat multa insania idolorum. Unde praesidens imperator Maxentius pro 
tribunali in civitate Alexandrina posuit praeceptum — Des. Et venientes 
angeli sustulerunt corpus eius et posuerunt in montem Synai. Et videntes 
multi glorificaverunt Deum. Haec ego Athanasius. Variis translatoribus 
postmodum constat esse vitiatam, adeo ut legi in coetu fidelium minime 
possit. Quam passionem (cod. -nes) ego Athanasius fidelium fratrum devo- 
tione compulsus ... latinis auribus tradere curavi, ad laudem... Amen. 

70. (Fol. 282v-286) PassioS.Iacobiintercisi.= BiZL.4100.Nov.27. 

71. (Fol. 286-289) <Passio> S. Andreae ap. = BHL. 428. Nov.30. 

Praemissus est prologus, qui inc. Andrcas fraler Pelri carne et coheres 
gratia... et des. in qua etiam civitate Patras suspensus occubuit pridie 
kat. decembris. 

72. (Fol. 289-291) Passio S. Vivianae virg. et mart. = BHL. 1322. 

Dec. 2. 
Des. sacrificium offerebant. Plebs fidelis dignum poscat policum, ut qui 
celebrant hunc diem martyris  Vivianae, ipsi sibi mereantur paradisi 
gaudia, cui esthonor... Amen. 

73. (Fol. 291-293) Passio S. Barbarae virg. et mart. = BHL. 915. 

Dec. 4. 

74. (Fol. 293-297^) Vita B. Sabae abbatis. = BHL. 7406.  Dec. 5. 

Deest prologus. — Des. Quod corpus usque in hodiernum diem inlesum 
et integrum in magno monasterio conservatur. Non est enim, ut credimus, 
<mortuus>, sed tamquam in Christo dormiens requiescit (= Vitae grae- 
cae cap. 78 in.). 

75. (Fol. 297v-303v) Vita et miracula S. Nicolai. = BHL. 6121, 
6123, 6124. Dec. 6. 

76. (Fol. 303v-305v) Alium miraculum in sancti Nicolai. = BHL. 
6122. 

77. (Fol. 305v, 311-313) PassioS.Sabiniep.etmart.=J5i?L.7453. 

Dec. 7. 
De foliis 306-310 vid. infra post reliqua omnia. 

78. (Fol. 313-321v) <Vita>S.Ambrosiiarchiepiscopi.=ML.377. 

Dec. 7. 

79. (Fol. 321v-324) Natalis S. Damasi papae. Dec. 11. 

Primo loco venit laudatio BHL. 2085; quam continuo sequitur epi- 
stula Hieronymi ad Damasum : Beatissimo papae Damaso Hieronymus 
(cod. -mo). Gloriam sanclitatis tuae nostra humilitas... (P.L., XXX, 293), 


68 II.  ARCHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 80. tum Damasi ad Hieronymum : Damasus... Gaudet ecclesia tuo fonte... 

(P.L., XIII, 441-42) ; deinde.nullo interposito, ultima pars libelli BHL. 2088 
inde ab : Veniens autem dies pentecostes... (Damasi opera, ed. Sarazanius, 
Romae, 1638, p. 68, lin. 5). 

80. (Fol. 324-326) Passio S. Luciae virg. et mart. = BHL. 4992. 

Dec. 13. 

81. (Fol. 326-335v) Passio  S.  Eustratii  mart. = cod. archivi 
S. Petri A. 545. 

Perdito folio 334, periit aliqua pars. 

82. (Fol. 335v-341^) <PassioS.Thomaeapost.>=£#L. 8143, 8136. 

83. (Fol. 341^-343) <Passio S. Gregorii Spoletini.> = BHL. 3677. 

84. (Fol. 343-346v) <Passio S. Iohannis apostoli.> = BHL. 4321. 

Praemissus est prologus, qui inc. Iohannes hebraice, laiine Domini 
gratia seu columba aut apertus inlerpretatur. Quodam vaticinio... et des. 
ad superiora pulvis ebulliat. Quievit autem apud Ephesum VI kal. ian. 

In foliis 347-349 et folio 351, quod olim erat ultimum et cuius pars 
media ablata est, exscripti sunt sermones et homilia in dedicatione 
ecclesiae. 

Fol. 351v scriptum est alternis lineis nigris etrubris saec. XI extr. 

<.Libr>um l qui gestis sanctorum fartus honestis 

<ISyoscere si queris quis scripserit, ecce doceris. 

Moribus ornatus monachatus arce localus 

Christo dicatus Bibianus nam vocitatus 

Hunc librum faclum Dominoque iuvante peractum 

lussit Anastasius Roman^presbyter almus 

Ecclesi§ tituli Clemenlis martyris almi 

Officio latus sublimi cardinalatus. 

His etenim iunctis sancto sibi foedere nexis 

Gregorio magno iuncto sibi rite Raone ; 

Quem Christus servet, faciat quod in elhere regnet. 

Auxilio quorum perfecit in omne decorum. 

85. (Fol. 352-353v) <Vita S. Aegidii.> = BHL. 93. 

Haec sunt etiam scripta saec. XI. Inc. fragmentum : audiens cupitam 
sibi iam diu vitam ducere, paululum prius oravil et postmodum in eiusruit 
amplexus... (Act. SS., num. 7 extr.), et des. Huius etiam decreli ab aposto- 
licopraefixum detulit secum \ (Act. SS., num. 23 in.). 

Folium 350, minoris formae (0m,23 X 0m,19), scriptum est saec. XII. 
Continet 86. narrationem de sancto Iohanne apostolo in ferventis olei 

1 Lacerata pergamena, deest initium primorum versuum. 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 69 

dolium misso. Supra nempe (fol. 343v), ubi legitur Ad cuius responsionem   Cod. A. 80. 

motus proconsul iussit eum velud rebellem Cesaris, cancellata sunt verba 

quae sequebantur : in dolium ferventis olei mergi. Qui stalim ... iussioni 

regis contraire ; pro hac enim brevi narratione postea legenda fuit longior 

illa quae descripta est fol. 350 et quae inc. : in arta recludi custodia, scri- 

bens de eo imperatori epistolam continentem ita : " Piissimo Caesari atque 

semper Augusto Domitiano procpnsul Ephesiorum salutem. Notificamus 

gloriae vestrae. . . et des. nisi timuisset iussioni regis contraire. 

Folia 306-310, quae inter folia 333 et 335 collocata sunt, paginis bipar- 
titis descripta sunt saec. XII. Insunt 

87. (Fol. 306-3 10v) <Narrationes de S. Nicolao>. 

Inc. Factum est autem ut iret beatus Nicolaus in Miream civitatem, et 
cum fecisset orationem ubi sancti patres convenerant et dedisset pacem 
omnibus, reversus est in monasterium (cf. Anal. Boll., t. XVII, p. 208, 29°). 
Sequuntur narrationes BHL. 6150-6156, 6160, 6161, 6164, 6165, 6167. 

88. (Fol. 310v) Passio S. Sabini ep. et mart. 

Initium Passionis BHL. 7453, tantum nempe quantum scriptum est 
supra fol. 305v. 


CODEX A. 81 (alias D) 

Membraneus, foliorum 304 (0m,52 X 0m,36), paginis bipartitis exaratus saec. XI. 

1. (Fol. 1-5) Passio S. Margaritae. Iul. 13. 

lnc. prol. Quia, auxilianle atque largienle Domino, ad hanc festivitatem 
diei huius quamvis inmeriti celebrandam convenimus — Inc. Quodam vero 
lempore postquam Christus pro redemplione humani generis ex mortuis 
resurrexit — Des. et tulit eas in Antiochia civitate in domo Sincleticen 
matronae. lpse Tectimus erat qui minislrabat beatae Margaritae panem et 
aquam in carcerem ; qui etiam omnia illius certamina ... inspexit et omnes 
orationes eius cum summa reverentia conscripsit ... omnia haec esse vera 
affirmans. Complevit autem agonem suum beatissima Margarita martyr 
Christi et virgo sub die vicesimo mensis iulii... Amen. 

2. (Fol. 5-7v) Passio S. Pelagiae. Oct. 19. 

Inc. Placuit mihi peccatori lacobo scribere vobis spiritualibus fratribus. . . 
Sanctus episcopus Antiochiae civitatis accessivit cpiscopos qui in circuitu 
erantpro aliqua causa — Des. et ita foras muros sepultum est corpusculum 
eius. Portatum est a viris timoratis, etiam sanctis patribus. Haec est vita 
meretricis, haec conversatio peccatricis ; cum qua praestet nobis Dominus 
misericordiam invenire... Amen. 


70 II.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A.81.    3. (Fol. 7V-8V) Passio ss. mm. Quirici et Iulittae. = BHL. 1801. 

lul. 16. 

4. (Fol. 8v-ll) Vita S. Alexii conf. Iul. 17. 

Inc. Temporibus Archadii et Honorii imperatorum fuit quidam homo 
religiosus in urbe Roma cui nomen erat Euphemianus... — Des. Cum 
summa deitas (cod. ds) sancti viri declarare miracula (add. in marg.) 
vellet, ex (cod. et) eius mausoleo (-leum ante corr.) mirifici odoris emanabat 
chrisma. Et (quicumque ex eo unctus fuisset add. sup. lin.) in quacumque 
angustia vel tribulatione positus esset (-tus esset sup. ras.), eius optentu 
liberabantur (-batur eorr.), praestante Domino... Amen. 

5. (Fol. ll-llv) Passio S. Praxedis martyris (delet. a corr.). = 
BHL. 6920. Iul. 21. 

6. (Fol. llv-15) PassioS. Apollenaris episcopi simuletmartyris.= 
BHL. 623. Iul. 23. 

7. (Fol. 15-18) Vita vel conversationes vel passiones undecim fra- 
trum, qui de Syriae partibus profecti sunt iter arripientibus venerunt 
urbe Roma (corr. -bem -am). Iul. 14. 

Inc. Sub tempore luliani imperatoris, qui post residuum tempus ipse 
lulianus ad arma beliica rediit et reversus est sicut canis (canes ante corr.) 
ad vomitum suum et persecutor factus est christianorum, sanclum Anasta- 
sium applicuit in domo cuiusdam sancli Urbani episcopi cum duobus filiis 
suis — Des. Ad cuius (nempe sancti Bricii) tumulum aegri veniunt et 
salvantur, daemoniaci veniunt et expelluntur, elefantiosi veniunt et curan- 
tur. Requiescit idus menses iul. in pace, et ibi praeslanlur benefcia multa 
usque in hodiernum diem ; cui est honor... Amen. Cf. BHL. 1620 sqq. 

8. (Fol. 18-20) PassioS. Iacobi apost. = BHL. 4056, 4057. Iul. 25. 

9. (Fol. 20-22) Passio S. Ghristophori mart. Iul. 25. 

Inc. ln illo tempore quo Dagnus rex regnabat in civitate quae dicitur 
Samon, venit ibi homo qui erat de genere Chananeorum — Des. Et misit 
praeceptum per universum regnum suum, ut quicumque blasphemaret 
Deum christianorum, gladio puniretur. Passus est... Amen. 

10. (Fol. 22-25v) PassioS.Pantaleonismart.^.BiJL.e^SS.Iul.SS. 

11. (Fol. 26-29) Vita S. Symeonis monachi. = BHL. 7957. Iul.27. 

12. (Fol.29-30v) Passio ss. mm. Nazarii et Celsi. — BHL. 6040. 

Iul. 28. 

13. (Fol. 30v-31) Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis. = 
BHL. 7790. Iul. 29. 

14. (Fol. 31-31v) Passio S. Felicis mart. = BHL. 2857.   Iul. 29. 

15. (Fol. 31v-33v) Passio SS. Abdon et Sennen. = BHL. 6884 
et 6. Iul. 30. 

16. (Fol. 33v-35v) Passio trium sororum Fides, Spes, Caritas. = 
BHL. 2969. Iul. 31. 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 71 

Prologus incipit : Sub die quaesitae sunt in urbe Roma prima die augusti   Cod. A. 81. 
mensis intrantis... 

(Fol. 35v-36) Absolutio Petri a vinculis. Aug. 1, 

Ex Actibus apostolorum, c. 24. 

(Fol. 36-37) De morte Eleazari etseptem fratrum. Aug. 1. 

Ex libro II Machabaeorum, cap. 12. Inc. Temporibus Antiochi regis Elea- 
zarus unus de primoribus scribarum... Sequuntur sermones de Macha- 
baeis. 

17. (Fol. 39-42) PassioS.Stephanipontificis.= ML.7845. Aug.2. 

18. (Fol. 42-43v) Inventio corporum sanctorum, id est beati 
Stephani protomartyris, et Nichodemi, et Gamalielis, et Abibon filii 
eiusdem Gamalielis. === BHL. 7851. Aug. 3. 

19. (Fol. 43v-45) Translatio corporis S. Stephani. = BHL. 7858. 

20. (Fol. 45v-46v) Passio ss.mm.Sixti ep.,Felicissimi et Agapiti.= 
BHL. 7801. Aug. 6. 

Inc. Sixtus natione graecus et philosophus sedit anno uno, menses decem, 
dies viginti tres, martyrio coronatus est et cum eo sex diacones sub Decio et 
Valeriano. Eodem vero tempore Decius... 

21. (Fol. 49-53) PassioS.Donatiep.etconfessoris. = #ZIL.2294. 

Aug. 7. 

22. (Fol. 53v-55) Passio S. Cyriaci martyris et aliorum sanctorum. 

Aug. 8. 
/ Inc. Temporibus Diocletiani et Maximiani imperatorum orta est seditio 
christianorum, iubente Diocletiano el Maximiano omnes christianos affligi 
et ad fatigationem laborum deduci. Eodem tempore erat vir sanctissimus 
Marcellus episcopus... (cf. BHL. 2059 a). — Des. Ab eodem die clausum est 
balneum et factus est timor magnus in eadem regione usque in hodiernum 
diem. Corpora vero sanctorum in pace sepulta sunt, ubi orationes eorum 
florent et beneficia exuberant omnibus quaerentibus auxilia eorum, prac- 
stante Domino... Amen. 

23. (Fol. 55-55v) Passio S.Romani martyris, qui passus est in urbe 
Roma sub Decio caesare. 

Inc. Audienle coelu fidelium,martyrum laudetur victoria, qui saevorum 
iussa principum coniemnentes . . . et infra : E quibus Romanus nomine, 
cuius hodie sacra festivitas celebratur, merito occurrit memoriae... Qui 
temporibus Decii et Valeriani pessimorum principum, relictis erroris tene- 
bris, meruit verum cognoscere lumen. Nam cum sanctum Laurentium 
prostratum cerneret in catasta — Des. et sepelivit in crypta in agro Verano. 
Ubi per divinam misericordiam ... beneficia mutli susceperunt, regnante 
Domino... Amen. 

24. (Fol. 55v-58) Passio S. Laurentii mart. = BHL. 4759, 4753. 

Aug. 10. 


72 II.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 81. Inc. Passio : Postquam beatus Sixtus urbis Romae episcopus marlyrii 

coronam adeptus consummavit agonem, venerunt milites et comprehende- 
runt beatum Laurentium... 

25. (Fol. 58-59) Passio S. Tiburtii martyris. Aug. 11. 

Inc. lnterea dum sancto Gaio episcopo quidam simulata fide sociarel... 
Ex BHL. 7543. 

26. (Fol. 59-63v) Passio SS. Septem Dormientium, qui in Epheso 
dormierunt. = BHL. 2315. Aug. 11. 

27. (Fol. 63v-65v) Passio S. Hippolyti mart.=##L.3961. Aug. 13. 

28. (Fol. 65v-66) <Passio>S.Cassianimart.= £#L.1626. Aug. 13. 

29. (Fol. 66-67) Passio S. Eupli diaconi. = BHL. 2729.   Aug. 12. 

30. (Fol.67-67v) Passio S. Eusebii presb.= BHL. 2740. Aug.14. 

31. (Fol. 67v-68v) Vita S. Ursi presb. atque conf. Aug. 15. 

Hoc libello, qui mendis plurimis a librario, ut videtur, inquinatus est, 
eadem prorsus narrantur quae aliis verbis tradita sunt in libello BHL. 8453. 
Nomen episcopo non Ploceanus sed Plutianus datum est. 

Inc. De virtutibus et miraculis quae per electum suum Domini virtus 
operatus est et usque nuncper servum suum operatur, magnum est enim 
indagare; tamen referam e pluribus pauca, prout gessit miracula in 
mundo. Carnem afflixisse, inimicum superasse, de mundo triumphasse 
martyrium. Igilur vir Dei confessor in hac Augustam civitate quasiagnus 
mansuetissimus, vultu simplex — Des. migravit ad Dominum adiunctus 
choris sanctorum inter marcessibiles atque vernantibus floribus ; adiunctus 
est et sacerdotibus Christi Severo et luliano, qui ab hodierna die in pace 
dominica in aeterna requie praecesserunt, regnante Domino... Amen. 

32. (Fol. 68v-70) Passio S. Agapiti mart. = BHL. 125.   Aug. 18. 

Inc. Sub imperatore Aurelio, Antiocho vero praeside, erat... 

33. (Fol. 70-71v) Passio S. Symphoriani mart. = BHL. 7967. 

Aug. 22. 

34. (Fol.71v-72v) PassioS.Timotheimart. = £#L.8296.Aug. 22. 

35. (Fol. 72v-75) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1001, 
1002. Aug. 24. 

Des. migravit ad Dominum. Passus est autem venerabilis apostolus et 
martyr Christi Bartholomaeus XV kal. iul. Cuius venerabile corpus qua- 
liter ex Indorum partibus Lipparitanam sit prius transvectum insulam, 
quove deinceps ordine post longa annorum curricula ex eadem Lyppareos 
insula sit Beneventum perlatum, alio sermone, qui in ipsius translationis 
tempore, nono scilicet kal. seplembr., legendus est, incunclanter ac plenis- 
sime declaratur. Constat ergo quia dum sacrae dormitionis eius hodierno 
gaudio festivitas colitur, duarum nec non translationum illius memoria 
singulos feriatos sacraverit dies. Rite ac dignissime gloriosa itlius cuncto- 
rum votis christicolarum ter in anno celebralur sollemnitas, ad laudem... 
Amen. 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 73 

36. (Fol. 75-77) Passio ss. mm. Pontiani, Eusebii, Peregrini atque   Cod. A. 81. 
Vincentii. Aug. 25. 

Inc. Erat autem in Romana civitate vir prudens, mitis et rectus in fide 
Christi, nomine Pontianus, ortus ex vico qui Canarius dicitur. Cumque 
Commodus imperator reversus fuisset a Germania triumphator, huic 
omnis populus acclamavit dicens — Des. et ut auditum esl eo quod Com- 
modus tyrannus a daemonio strangulatus inventus esset et ut (add. sup. 
lin.) Vilellius clamans expirasset, commovebatur universa civitas ad cor- 
pora beatorum martyrum, et gloriam Deo referebant, qui tantam gloriam 
dedit sanctis suis per Christum dominum nostrum, qui cum Patre... Amen. 
Gf. BHL. 2743. 

37. (Fol. 77-77v) S. Genesii mart. Aug. 25. 

Inc. lmperante Dioclitiano, fuit persecutio ingens christianis. Cessavit 
episcopatus annis quattuor. Sub huius imperio in civitate Arelatensi fuit 
quidam timelicus nomine Genesius — Des. iralus imperator confestim eum 
iussit decollari. Passus est autem... Amen. Gf. BHL. 3319-3321. 

38. (Fol. 77v-78v) Vita S. Rufini conf. = BHL. 7372.    Aug. 26. 

39. (Fol. 78v-80) S.AlexandriPergamensis.=£#L.276. Aug. 26. 

40. (Fol. 80-81v) Passio ss. mm. Ruphi et Carponi. = BHL. 7378. 

Aug. 27. 

41. (Fol. 81v-86v) Vita vel obitus S. Augustini Yponiensis epi- 
scopi. = BHL. 792. Aug. 28. 

42. (Fol. 89v-90v) Inventio capitis S. Iohannis Baptistae. = BHL. 
4290, 4292. 

Deest prologus. — Des. Hoc autem cum fecisset, restiluta est manus 
eius. Est autem celebritas depositio<riis> capitis eiusdem sancti lohannis 
Baptistae V kal. novembris, ad laudem... Amen. 

43. (Fol. 90v-91) S. Savinae virg. et mart. = BHL. 7407. Aug. 29. 

44. (Fol. 91-92) Passio B. Reguli archiepiscopi et martyris 
Christi. = BHL. 7102. Sept. 1. 

Des. beneficia multi suscipiunt. Passus et sepultus est kalendarum die 
septembris. Cuius honorifice est celebranda festivitas. Multi invalidi 
expectant eius beneficia ut valentes fiant, praestante Domino... Amen. 
Cf. Acl. SS., num. 27 extr. 

45. (Fol. 92-94v) Duodecim fratrum. = BHL. 2297. Sept. 1. 

46. (Fol. 94v-96) Passio S. Terentii mart. = BHL. 8003. Sept. 1. 

47. (Fol. 96-98v) Passio S. Antonini martyris, qui passus est in 
territorio Tolosanae civitatis Apamiae castro iuxta fluvium qui Regia 
nuncupatur sub tempore Antonini imperatoris cognomento Pii. . = 
BHL. 572, 573. Sept. 2. 

Sequitur (fol. 98v) carmen : Germine conspicuo... fruitur sine tempore 
doxa. Gf. Anal. Boll. XVII, 78, 2°. 


74 II.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 81.    48. (Fol. 98v-99v) De miraculis eiusdem Antonini. 

Inc. prol. Quoniam quidem veslrae caritati miraculorum gesta ... adno- 
tare pepigimus — Inc. Erat enim ibi fraler quidam Aimarus nomine, qui 
zelo superbiae tumidus — Des. cuius interventione mortis evadere meruit 
sententiam. 

49. (Fol. 99M00) Passio S. Cornelii papae. = .RffL. 1958.Sept.14. 

50. (Fol. 100-100v) PassioS.Cyprianimart.==£#L.2037.Sept.l4. 

51. (Fol. 100v-102) Sermo in exaltatione sanctae crucis. = BHL. 
4178. 

52. (Fol. 102-102v) Passio S. Nichomedis mart. = BHL. 6237. 

Sept. 15. 

53. (Fol. 102v-105) Passio S. Euphemiae mart. = BHL. 2710. 

Sept. 16. 

54. (Fol. 105-108) Luciae et Geminiani. = BHL. 4985.  Sept. 16. 

55. (Fol. 108-1 llv) Passio S. Mathaei apost. et evang. = BHL. 
6544, cap. 76 et BHL. 5690. Sept. 21. 

56. (Fol. lllv-113v) Passio ss. mm. Mauricii, Exuperii, Candidi 
atque Victoris cum sociis eorum. = BHL. 5743. Sept. 22. 

Inc. Temporibus Dioclitiani quondam... 

57. (Fol. 113v-115) Sermo in natale  sanctorum  eiusdem  mar- 

tyrum. 

Inc. Sacra haec hodierna sollemnitas... Cf. B. Krusch, in MG., Scr. rer. 

merov., t. III, p. 23. 

58. (Fol. 115-118) Passio S. Theclae virg. et mart. Christi. = 
BHL. 8023. Sept. 23. 

59. (Fol. 118-120v) Passio S. Iustinae virg. = BHL. 2047, 2050. 

Sept. 26. 
Inc. llluminatio... Audiens (sup. ras.) autem quaedam virgo lustina, 
cuius mater erat Dusias. . . 

60. (Fol. 120v-122v) Passio ss. mm. Cosmae et Damiani. = BHL. 
1971. Sept.27. 

61. (Fol. 122v-123) De mirabilia (corr. -libus) ss. mm. Cosmae et 
Damiani. 

Inc. Quodam vero tempore vir quidam, nomine Malchus, sciens signa et 
mirabilia — Des. sed in redemptionem famulae tuae velociter apparuisti. 
Tibi honor, tibi gloria, tibi laus in saecula saeculorum. Amen. Haec est 
altera recensio miraculi BHL. 1970, num. 15. 

62. (Fol. 123) Alia miracula (corr. Aliud miraculum). 

Inc. Alio vero tempore apud Fremam, in loco ubi corpora sanctorum 
posita sunt, quidam rusticus egressus est — Des. cum nimio timore gratias 
reddiderunt; cui est honor... Amen. Haec est altera recensio miraculi 
BHL. 1970, num. 14. 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 75 

63. (Fol. 123-124v) Dedicatio vel inventio basilicae S. Michaelis  Cod. A.81. 
archangeli. = BHL. 5949, 5948. Sept. 29. 

64. (Fol. 124v-127v) Vita S.  Hieronymi presb. = BHL. 3871. 

Sept. 30. 

65. (Fol. 127v-132v) Vita B. Remigii gloriosissimi  ep. et conf. 
Christi. = BHL. 7155-7158. Oct. 1. 

Des. nemo cognoscit. Cuius ergo gloriosam venerabilemque ac devotissi- 
mam cum omni gaudio celebramus (corr. -emus) diei sollemnitatem, auxi- 
liante Domino... Amen. 

66. (Fol. 132M33) Passio S. Reparatae virg. et mart. = BHL. 
7184. Oct. 8. 

67. (Fol. 133-134) Passio S. Domnini mart. = BHL. 2265. Oct. 9. 

68. (Fol. 134-136) Passio SS. Dionysii, Rustici et Eleutherii. = 
BHL.Vm. Oct.9. 

69. (Fol. 136-138)<Laudatio>eorundemsanctorum.=#i/L.2187. 

70. (Fol. 138-140v) Vita B. Gerbonii conf. atque pont. = BHL. 

1729. Oct. 10. 

Des. protegendo servavit, praestante Domino... Amen. 

71. (Fol. 140M42) PassioS. Calixti papae. = £#£. 1523. Oct.14. 

72. (Fol. 142-144) Sermo in laude S. Lucae evang. = BHL. 4973. 

73. (Fol. 144-151) Vita B. Hilarionis mon. = BHL. 3879. Oct. 21. 

74. (Fol. 151-152) Passio S. Miniati mart. = £i/L. 5965. Oct.25. 

75. (Fol. 152-156) Passio ss. apost. Simonis et Iudae. = BHL. 
7752, 7753, 7750, 7751. Oct. 28. 

76. (Fol. 156-158v) Passio S. Maximi mart. Oct. 30. 

Inc. Sub Antonino praefecto temporibus Dioclitiani et Maximiani impe- 
ratorum facta est ingens persecutio christianorum, ita ut circa domos, 
circa plateas, circa nimphas idola erigerent — Des. omnes vero qui veniunt 
ad eius festivitaiem Dominus custodiat, quia ipse vicit inimicos et coronat 
sanctos suos. Celebratur vero natalis eius iertio kal. novembris ad laudem 
domini nostri lesu Christi eo die quo beati Germani Capuanae civitatis 
episcopi, sed non eodem anno. Nam iste temporibus Dioclitiani et Maxi- 
miani crudelium tyrannorum capite caesus est, ille vero sub lustiniano 
seniore catholico et piissimo imperalore in pace quievit. Exstant itaque 
inter utrosque, id est a Dioclitiano in lustinianum, anni ferme ducenti 
septuaginta tres; inter athletam et confessorcm hic ultimus numerus 
et impar decel; apud nos autem ... regnante Domino... Amen. Cf. 
BHL. 5845, 5846. 

77. (Fol. 158v-160v) Depositio S. Germani Capuani ep. = BHL. 
3465. Oct. 30. 

78. (Fol. 160v-162v) Passio S. Quintini mart. = BHL. 6999, 7000. 

Oct. 31. 

79. (Fol. 166-168) Passio S. Caesarh mart. = BHL. 1511. Nov. 1. 


76 II.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. A. 81. 80. (Fol. 168-168v) De miraculis S. Gaesarii diaconi et martyris, 
quae gesta sunt temporibus Valentiniani christianissimi imperatoris 
augusti. = BHL. 1517. 

Inc. Eo namque tempore quo romanae ecclesiae Damasus... 

81. (Fol. 168v-173v) VitaS.Hilariiep. = BHL. 3885, 3887. Nov. 3. 

Deest prologus libelli BHL. 3887. 

82. (Fol. 173v-176v) Passio SS. Quattuor Coronatorum. = BHL. 
1837.  - Nov.8. 

83. (Fol. 176v-178v) PassioS.Theodorimart.= JB#L.8077.Nov.9. 

84. (Fol. 178v-180) Natale S.Mennae mart. = BHL. 5921. 

Nov. 10 (corr. 11). 

Praecedit hic prologus : Aelerni conditoris praeconia extolluntur, cum 
victricia sanctorum cerlamina per cuncta mundi climata enarrantur ; 
fidelium mentes eo magis in redemptoris sui amore roborantur, quo amplius 
iniquorum rabies experiuntur. lnter innumeras namque martyrum victo- 
rias eximii Mennae gloriosus palmae triumphus non parvo agone micat, 
sicut subsequens sermo declaral. 

Anno igitur secundo temporis sui Dioclitianus . . . 

85. (Fol. 180-187) Vita S. Martini ep. et conf. = BHL. 5610. 

<Nov. ll.> 

86. (Fol. 187-188v) Epistula Severi Sulpicii ad socrum suam Bas- 
sulam, qualiter S. Martinus de hoc mundo recesserit.= BHL. 5613. 

87. (Fol. 188M89) De eodem transitu S. Martini. = BHL. 5619. 

88. (Fol. 189-189v) De eodem transitu S. Martini. == BHL. 5621, 

5622. 

Praecedit locus excerptus ex BHL. 5618, libro I, cap. 2, 3 inde ab iltem 

aliqua de virtutibus sancti ac beatissimi Martini episcopi et confessoris, 

quaepost obitum eius factae sunt ... usque ad : in requie. 

89. (Fol. 189v-190) VitaS.Bricii ep.etconf. = BHL. 1452. Nov. 13. 

90. (Fol. 190-190v) Miraculum B. Martini et de nativitate B. Britii. 

Inc. In illis temporibus cum departibus Pannoniae ad urbem Turonicam 
bealus Martinus properaret — Des. Bricius loco eius subrogatus est, ipso 
iubente, qui vivit... Amen. Haec est fabula illi similis quae de S. Briccio 
pridem prolata est (BHL. 1452). Notatu autem dignum est infantem, 
qui a S. Martino de meretrice genitus esse fingebatur, ipsum S. Bric- 
cium dici. 
9i. (Fol. 190v-192) Vita S. Frigiani conf. atque pont. = BHL. 
3175. Nov. 18. 

92. (Fol. 192-196v) Passio S. Eadmundi regis  et martyris. = 
BHL. 2392. Nov. 20. 

93. (Fol. 196v-202v) Passio S. Gaeciliae mart. = BHL.  1495. 

Nov. 22. 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 77 

94. (Fol. 202v-204v) Passio S. Glementis mart. atque pontificis   Cod. A. 81. 
Romanae urbis. = BHL. 1848. Nov. 23. 

95. (Fol. 204v-205v) Sermo ex libro mirabiliorum S. Glementis 
mart. = BHL. 1855, 1857. 

Inc. ln divinis voluminibus... 

96. (Fol. 205v-218) Vita S. Golumbani conf. =BHL. 1898. Nov. 24. 

Deest epistula. Post prologum inc. Vita : Natus ergo hic inter pri- 
mordia... 

97. (Fol. 218-221) Vita beatissimi Prosperi Regensis urbis anti- 
stitis atque confessoris Christi. = BHL. 6962. Nov. 25. 

98. (Fol. 221-222) De translatione eiusdem. = BHL. 6963. 

Post ultima verba edita sequitur pia quaedam peroratio, quae inc. Nec 
mirum itaque, dilectissimi, si talia ipsis daruisse temporibus, cum Domi- 
nus lesus et hoc in evangelio suis pollicitus fuerit discipulis... etdes. con- 
cessa delictorum venia quandoque perducamur, praestante Vomino... 
Amen. 

99. (Fol. 222-225) Miracula de virtutibus beatissimi Prosperi ep. 
et conf. post eius transitum factis. = BHL. 6965. 

Reliquis omissis, desinit in extremo cap. xvi : declaratum est (Anal. 
Boll, t. XV, p. 219). 

100. (Fol. 225-226v) Vita B. Dalmatii ep.  Rutenae civitatis. = 
BHL. 2084. Nov. 27. 

101. (Fol. 226v-229v) Passio S. Iacobi intercisi. = BHL. 4100. 

Nov. 28. 

102. (Fol. 229v-234) PassioSS,Dariae etChrysanti. = £ia.l787. 

Nov. 29. 

103. (Fol. 234-235v) <Passio et translatio SS. Diodori, Mariani et 
sociorum>. = BHL. 2164. 

Des. alios per diversos titulos cardinales ordinavit digna honorificentia. 
Quorum sanctissimis precibus nobis remissionem tribuere dignetur Omni- 
potens omnium nostrorum facinorum, ut caelica demum gaudia eorum 
suffragiis cum supernis civibus percipere mereamur, per Dominum... 
Amen. 

104. (Fol. 235v-238) PassioS.Andreae apost.= BHL. 428. Nov. 30. 

Praecedit prologus, qui inc. Andreas, qui interpretatur virilis... et des. 
in Patras civitate occubuit pridie kal. decembrium. 

105. (Fol. 238-239v) Passio ss. mm. Iasonis et Mauri.     Dec. 3. 
Inc. prol. Cum sanctorum martyrumpassiones recolimus el devota mente 

eorum sollemnia celebramus — Inc. Numerianus imperator superstitioni et 
idolatriae deditus proposito edicto christianos persequi instituit — Des. 
Locus enim in quo defuncta fuerat (Hilaria) eiusdem erat hortus Hilariae. 
et ex quo sancti martyres passi fuerant ibidem sibi mansionem collocaverat. 


78 II.  ARGHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. 81. Martyrizati sunt autem sancti martyres lason et Maurus et Claudius paler 

eorum apud urbem Romam... Amen. Gf. Passionem SS. Ghrysanthi et 
Dariae, BHL. 1787. 

106, (Fol. 239v-241) Passio S. Vivianae virg. et mart. Christi. = 
BHL. 1322. Dec. 2. 

Deest clausula : Explicit... 

107. (Fol. 241-242v) Passio S. Barbarae virg. et mart. Ghristi. = 
BHL.9U. Dec. 4. 

108.- (Fol. 242v-245v) Tractatus in festo S. Petri ad vincula. = 
BHL. 6663. 

Foliis perditis, des. mutila : cum ego omnem domum paene vacantem 
habeam, lectosque \ (Fabricius, c. xiv in.). 

109. (Fol. 246-254v) Vita vel actus beatissimi Nicolai archiepi- 
scopi metropolis Liceae. == BHL. 6118-6120. 

110. (Fol. 254v-256) Miraculum sanctissimi Nicolai de puero filius 
(corr. filio) Gethronis qui fuit captus. = BHL. 6167. 

111. (Fol. 256-262) Vita S. Ambrosii archiep. = BHL. 377. Dec. 7. 

112. (Fol. 262) Versus miraculorum S. Zenonis Veronensis epi- 
scopi. = Ghevalier, Repert. hymn. 15147. 

113. (Fol. 262-265) Vita S. Zenonis ep. et conf. Ghristi. = BHL. 
9007. Dec. 8. 

Des.adpropria cumsanilate et gaudio revertuntur, praestante Domino. . . 
Amen. 

114. (Fol. 265-268v) Vita S. Syri ep. Papiensis. = BHL. 7976. 

Dec. 9. 

115. (Fol. 268v-269v) PassioS.Eulaliae virg.= £#L.2696.Dec.lO. 

Inc. Erat quaedam virgo, sancta puella et sacralissima Dei in Barcil- 
lona civilate provincia<ey Hispaniae. Sub Datiano praeside saeva fuerat 
christianis orla tempestas. lam enim benedictus Vincentius... 

116. (Fol. 269v-271) Passio S. Luciae virg. et mart. Ghristi. = 
BHL. 4992. Dec. 13. 

117. (Fol. 271-279v) Facta miraculorum B. Agnelli confessoris 
Christi. = BHL. 150, 151. Dec. 14. 

Des. carmen : Et nitido vernas celso sanctoque decore (Ughelli, 
2a ed. 54 c). 

118. (Fol. 279v-282) Passio S. Afrae mart. Ghristi. = BHL. 108, 
109, 111. Dec. 18. 

119. (Fol. 282-287v) Passio  S. Thomae  apost. = BHL. 8143, 
8136. Dec. 21. 

120. (Fol. 287v-289) Passio S.Victoriae virg.= £#L.8591.Dec.23. 

121. (Fol. 289-294v) Passio S. Eugeniae virg. ac mart. Christi. = 
BHL. 2667. Dec. 25. 


SANGTI  IOHANNIS  IN  LATERANO 79 

122. (Fol. 294v-300) Passio S. Anastasiae virg. et mart. Christi. =   Cod. A. 81. 
BHL. 1795, 118, 8093, 401. Dec. 25. 

123. (Fol. 300-304) Vita vel actus S. Iohannis apost. et evang. = 
BHL. 4321. 

Praecedit prologus qui inc. lohannes qui interpretatur gratia Dei, 
apostolus... et des. quando et nativitatis Iohannis Baptistae. 

124. (Fol. 304-304v, add. saec. XII) Epistula B. Leonis papae de 
translatione B. Iacobi apost. = BHL. 4061. Dec. 30. 

Has litteras fol. 304 scribere coepit manus saec. XII, neque perfecit; 
alia autem manus saec. XII integras litteras scripsit fol. 304v. 


III. ARCHIVUM CAPITULI 

SANCTAE  MARIAE  MAIORIS 


CODEX A 


Membraneus,  foliorum  296  (0m,545  X  0,390),  paginis  bipartitis  exaratus 
saec. XII/XIII. 
Signatus est " parte IX; n° XI, lettera A „. 

1. (FoL 1-3?) Passio S. Andreae apost. — JBHL. 428.    Nov. 30. 

Praecedit idem prologus, qui in codice Lateranensi A. 81 104. 

2. (Fol. 3V-6V) Passio S. Bibianae. — BHL. 1322. 

Deest clausula (Explicit...) 

3. (Fol. 6V-8V) Passio S. Barbarae. == BHL. 915. Dec. 4. 

4. (Fol. 8V-12V) Vita S. Sabae abbatis. = BHL. 7406.     Dec. 5. 

Deest prologus. — Des. Corpus vero eius usque in hodiernum diem inlae- 
sum el integrum in magno monasterib conservatur. JSon est enim, ut cre- 
dhnus, mortuus, sed tamquam in Christo dormiens requiescit; cui omncs 
agamus gratias... Amen. Cf. cod. Lateranensem A. 8074. 

5. (Fol. 12v-24v) Vita et actus B. Nicolai archiepiscopi. = BHL. 
6121, 6122, 6150-6156, 6160, 6161, 6164, 6165, 6167. Dec. 6. 

Inter 6122 et 6150 legitur brevis ille locus qui et in codice Latera- 
nensi A. 8087 (Factum est ... in monasterium suum). Prologus libelli6122 
post reliqua omnia exscriptus est. 

6. (Fol. 24v-32) Vita S. Ambrosii archiep. = BHL. 377.   Dec. 7. 

7. (Fol. 32v-35) Passio S. Savini ep. Dec. 7. 

Inc. Regnante Maximiano augusto, saeva persecutio facta est christianis 
ila ut non civitas, non vicus, non habitatio ulla remaneret, ubi idolum 
lovis ex edicto praefecti non erigeretur — Des. spirilum emilteret. Cuius 
corpus Serena vidua collegit, de qua iam superius loculi snmus; quae 
manus eius prius collegeral et, manibus corpori simul appositis, miliario 
plus minus sccundo a civitate Spoletina VII idus decembris eum cum honore 
sepelivit, regnanteDomino... Amen. Gf. BHL. 7451-7454. 

8. (Fol. 35-42) Vita S. Damasi papae. = BHL. 2087.    Dec. 11. 

9. (Fol. 42-43v) Passio S. Luciae. =■ BHL. 4992. Dec. 13. 

CATAL.  LAT.  ROM. 6 


82 III.  ARCHIVUM  GAPITULI 

God. A. 10. (Fol. 43v-52v) Passio S. Eustratii et sociorum eius. = cod. 

archivi S. Petri A. 545. Dec. 13. 

Des. Precor itaque omnis (corr. ~es) qui legerit (corr. -ritis) et audierit 
(corr. -ritis), utpro me... 

11. (Fol. 52v-58v) Passio S. Thomae apost. = BHL. 8143, 8136. 

Dec. 20. 

12. (Fol. 58v-60) PassioS.GregoriiSpoletini.= £i?L.3677.Dec.23. 

13. (Fol. 60-65v) Passio S. Eugeniae. = BHL. 2667.     Dec. 25. 

14. (Fol. 66v-68v) Inventio corporis S. Stephani protomartyris. == 
BHL. 7851. Dec. 26. 

15. (Fol. 68v-70) Translatio S. Stephani de Hierusalem in Con- 
stantinopolim. = BHL. 7858. 

16. (Fol. 70-72v) Translatio S. Stephani de Gonstantynopolym in 
urbem Romam. = BHL. 7878. Mai 6. 

17. (Fol. 72v-76v) PassioS.Iohannisapostoii.==£#L.4321.Dec.27. 

Praecedit prologus qui inc. Iohannes hebraice, latine Domini gratia seu 
columba vel apertus interpretatur... et des. pulvis ebutliat. Vixit autem 
annis sexaginta septem. Quievit autem apud Ephesum VI kal. ianuarias. 
Gf. ad cod. Lateranensem A. 8084. 

18. (Fol. 81-97) Vita S. Silvestri. = BHL. 7741, 7742, 7733, 7735. 

Dec 31. 

In principio legitur prologus de quo supra, pp. 2055, 2125. 

19. (Fol. 97-100) Vita S. Pauli primi eremitae. = BHL. 6596. 

Ian. 10. 

20. (Fol. 100-104v) Passio S. Margaritae. = BHL. 5308.  Ian. 13. 

Deest prologus. 

21. (Fol. 104v-105) NataleS.FelicisinPincis.=.RtfL.2885.Ian.l4. 

22. (Fol. 105-106) Miraculum S. Felicis. — BHL. 2876. 

23. (Fol. 106-108v) NataleS.Pauli(codPaule)heremite.= 5f/i:. 
6595 = supra 19. Ian. 10. 

24. (Fol. 108v-113v) Vita S. Macharii. = BHL. 5104. 

25. (Fol. 113v-117) Passio S. Marcelli papae et aliorum. = BHL. 
5235. Ian. 20. 

26. (Fol. 117-120v) Vita et actus S. Antonii. = BHL. 609. Ian. 17. 

Desunt prologi. — Des. Servaverunt mandata discipuli, involutum 
corpus, utpraeceperat, humo operientes, et nemo interim usque ad hunc diem 
praeter eos, ubi sit conditus, novit (P.L., t. LXXIII, col. 167, cap. 59 med.). 

27. (Fol. 120v-122) In natali SS. Aquilae et Priscae. 

Ex epistulis S. Pauli. Inc. Commendo aulem vobis Phoebem sororem 

nostram, non carne Post verba : Probum etenim dicimus probatum et 

laudabilcm, sequitur : Audacius aulem scripsi... Carilas mea cum omni- 
bus... Amcn (ut in codice archivi S. Petri A. 216). 


SANGTAE  MARIAE  MAIORIS 83 

28. (Fol. 122-123v) Passio SS. Marii, Marthae, Audifax et Abba-    God. A. 
cum. = BHL. 5543. Ian. 20. 

29. (Fol. 123v-124) In natali S. Fabiani papae et mart. 

Ex Libro pontificali. 

30. (Fol. 124-137) Passio S. Sebastiani. = BHL. 7543.    Ian. 20. 

31. (Fol. 137-139^) Passio S. Agnetis. = BHL. 156. Ian. 21. 

32. (Fol. 139M45v) paSsio S.Anastasiimart. = £i7L.408.Ian.22. 

Prima tamen verba post prologum sunt haec: Bealus itaque Anastasius 
de quadam regione Persidis quae Razecli nuncupatur. . . (ut in BHL. 411). 

33. (Fol. 145v-148) Miraculum daemoniacae per S. Anastasium 
factum. = BHL. 412. 

34. (Fol. 148-151) Passio S. Vincentii. = £#L. 8628, 8631. Ian. 22. 

Inc. prol. Rationabile satis est... 

35. (Fol. 151-152) Conversio S. Pauli apostoli doctoris gentium.= 
BHL. 6576. Ian. 25. 

36. (Fol. 152-155*) Passio S. Pauli apost. = BHL. 6570. 

37. (Fol. 155M61) Passio SS. Cyri et Iohannis. = BHL. 2078. 

Iari. 31. 

38. (Fol. 166v-170) Passio S. Blasii. — BHL. 1379. Febr. 3. 

39. (Fol. 170-172) Passio S. Agathae virg. = BHL. 133.  Febr. 5. 

40. (Fol. 172-176) Passio S. Tatianae virg. = BHL. 7989. 

41. (Fol. 176M79) Vita et exitus S. Scholasticae. = BHL. 7517. 

Febr. 10. 
Deest prologus. 

42. (Fol. 179M80*) Natale S.Valentini ep.=#HL.8460.Febr. 14. 

43. (Fol. 181M85) Passio S. Matthiae apost. = BHL. 5695. 

Febr. 24. 
Deest prologus : Matthaeus hebraice. . . 

44. (Fol. 185-188) Natale SS. Quadraginta.=£#L.7540. Mart.9. 

Deest prologus. 

45. (Fol. 188-196) Vita S. Gregorii papae. = BHL. 3641. Mart. 12. 

Deest prologus. Reliquis omissis, des. paulo ante finem libri I : Sed quia 
Gregorius non solum declinare voluisse quin etiam cum magno rangore 
animi (cod. -mum) summum sacerdotium suscepisse (Act. SS., num. 53). 

46. (Fol. 196-202v)VitaS.Benedictiabbatis.=^i?L.1102.Mart.21. 

Foliis perditis, des. mutila : Unde et David propheta cum dixisset : u ln 
labiis meis pronunttavi omnia iudicia „, protinus addidit : ■ oris lui „ (P.L., 
t.LXVI, col. 166 c). 

47. (Fol. 205v-210) Passio S. Georgii. = BHL. 3393. 

Deest prologus : Plerique... 

48. (Fol. 210-212) Passio S. Marci evangelistae. = BHL. 5276. 

Praecedit prologus, qui inc. : Marcus evangelista secundus, Petri disci- 


84 III.  ARGHIVUM  GAPITULI 

Cod. A. pulus eiusque in baplismate filius ... et des.placila quiele sepultus est 

Vll kal. maias. 

Marcus ut alta fremit vox per deserta leonis. 

49. (Fol. 212-213*) Passio SS. Gervasii et Protasii et S. Vitalis. = 
BHL. 3514. 

50. (Fol. 214-214v) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6813, 6817. 

51. (Fol. 215-216v) Passio S. Iacobi apost. 

Inc. prol. lacobus Alphei ob distinctionem prioris cognominatus est — 
Des. cuius natalicium et ordinatio Vlkal. ianuarias creditur. — Inc. Passio 
ut BHL. 4086. — Des. tantaeque sanctitatis ut fimbriam vestimenti eius 
certaiim populi cuperent adtingere. Hic est qui exstitit testis veritatis 
ludaeis et gentibus, quia hic est Christus filius Dei, qui cum Patre... 
Amen. 

52. (Fol. 216v-218v) Inventio sanctae crucis. == BHL. 4170. 

53. (Fol. 219-222v) Passio S. Alexandri papae et mart., et Eventii 
et Theodoli ac Iuvenalis atque Hermes. = BHL. 266. 

54. (Fol. 222^-224) In festo S.Michaelis archangeli. = BHL. 5949, 
5948. 

55. (Fol. 224-225) Passio SS. Gordiani et Epimachi martyrum. = 
BHL. 3612. 

56. (Fol. 225-229) Passio SS. Nerei et Achillei. — BHL. 6058, 
6063, 6064, 6066. 

57. (Fol. 229-230) Passio S. Panchratii mart. = BHL. 6421. 

58. (Fol. 230-232) Passio S. Bonifatii mart. — BHL. 1413. 

59. (Fol. 232-233) Vita S. Pudentianae virg. = BHL. 6991. 

60. (Fol. 233-244v) Passio S. Urbani papae. = BHL. 8379, 8380. 

Des. innectere destinaverant. Ad quorum venerabilessepulturas... Amen. 

61. (Fol. 244v-246) Passio S. Restituti mart. = BHL. 7197. 

Omissa est ultima paragraphus : Requievit autem ibi... 

62. (Fol. 246-247) VitaS.Petronillae virginis.= J5#L. 6061,6062. 

63. (Fol. 247-249) Passio SS. Petri et Marcellini. = BHL. 5231. 

64. (Fol. 249-251v) <Passio S. Erasmi>. = BHL. 2578. 

Des. recipiat mercedem suam; cui est honor... Amen. 

65. (Fol.251v-254) Passio ss.mm.PrimietFeliciani.= ML.6922. 

66. (Fol. 254-258v) Passio S. Barnabae. = BHL. 985. 

67. (Fol. 258v-260) Passio S. Basilidis. = BHL. 1018. 

Praemissus est prologus Passionis BHL. 1020. 

68. (Fol. 260-266) Passio ss. mm. Viti, Modesti atque Grescen- 
tiae. = BHL. 8714. 

69. (Fol. 266-267v) In festo s. Paulini conf. = BHL. 6560. 

70. (Fol. 267v-270) Passio ss. mm. Iohannis et Pauli. = BHL. 
3236, 3238. 


SANGTAE  MARIAE  MAIORIS 85 

71. (Fol. 270v-271) Vita ac legenda S. Leonis papae. Cod. A. 

Ex Libro pontificali de Leone II. 

72. (Fol. 271-277v) In festo S. Petri apost. = BHL. 6670, 6572, 
6661, 6657. 

Foliis perditis, desinit mutila : Et dum sequerer eum, redii Romam, et 
dixit mihi : u Noli timere \ (Lipsius, p. 171, 1. 18). 

73. (Fol. 278-285v) Vita S. Augustini. = BHL. 792. 

74. (Fol. 285v-290) Vita S. Aegidii abbatis. = BHL. 95. 

75. (Fol. 290-294v) Vita S. Hieronymi. = BHL. 3870.   Sept. 30. 

Sequitur locus de quo Catal. Lat. Brux. t. I, p. 16-17, 82°; qui, foliis 
perditis, desinit mutilus : Nec vero sopor ille fuerat aut vana somnia, qui- 
bus saepe diludimur, teste tribunal<3> ante quod iacui (P.L., t. XXII, 
col. 417 in.). 

76. (Fol. 295-296, saec. XIV). Legenda S. Thomae martyris, 
archiepiscopi Gantuariensis. = BHL. 8211. 

Des. venient ad te qui detrahebant sibi et adorabunt vestigia pedum 
tuorum. Passus estautem... Adquamnosperducere... Amen. 

CODEX B 

Membraneus, foliorum sign. 1-61, 60bis, 61bis, 62-307 (0m,497 X 0,365), paginis 
bipartitis exaratus saec. XII/XIII. Tribus manibus folia numeris suis distincta sunt, 
non tamen iuste. Antiquiorem manum, quae in medio margine superiorenumeros 
apposuit, secuti essemus, nisi pars horum numerorum erasa esset. Porro illos 
numeros adnotavimus, qui in dextro foliorum margine exarati sunt. 

Signatus est " parte IX, n° XI, litt. B „. 

1 . (Fol. 1-2*) Passio SS. Processi et Martiniani. = BHL. 6947. Iul. 2. 

2. (Fol. 2^-4) Passio SS. Rufinae et Secundae. = BHL. 7359. 

(Iul. 10). 

3. (Fol. 4-5) Passio S. Felicitatis et filiorum eius. = BHL. 2853. 

Iul. 10. 

4. (Fol. 5-8*) Passio SS. Quirici et Iulittae. = BHL. 1808. 

Deest prologus. 

5. (Fol. 8M1*) Vita S. Alexii. = BHL. 286. 

6. (Fol. llv-15) Passio S. Sperati et sociorum eius. 

Inc. Temporibus luliani impiissimi Caesaris, qui prius suhdiaconus fuit 
sanctae romanae ecclesiae, postea vero dereliquid dominum lesum Christum 
<jet> factus est apostata et christianorum pessimus persecutor in tantum, ut 
plus quam tria milia corpora sanctorum spatio duorum annorum laniando 

occideret Huius autem temporibus anno imperii eius primo fuit qui- 

dam vir, nomine Claudianus, consul Carthaginis — Des. ut BHL. 7534. 


86 III.  ARGHIVUM  CAPITULI 

Cod. B. Est haec recensio fabulosa valde Passionis martyrum Scillitanorum, 

cum narratione inventionis et miraculi quae legitur etiam in libello 
BHL. 7534. Cf. Pio Franchi de' Cavalieri, in Romische Quartalschrift, 
t. XVII (1903), p. 217-18. 

7. (Fol. 15-18) Vita S. Marinae virg. 

Recensio verbis, non rebus, fusior libellis BHL. 5528, 5529. 

Inc. Igitur Marinae sacratissimae virginis genitor cum saecularem 
quidem sed tamen honestam duceret vitam — Des. quotve postmodum mira- 
cula insigniter egerit, breviloquio studens retexere supersedeo. Cuius quoque 
imperatoris tempore mirifica illius conversatio claruerit quove loco oriunda 
extiterit, quia minus patet, hic addere nolui, ne ancilla[e] veritatis serena 
historia qualibet mendacii macula notaretur. Celebratur autem festivitas 
eius... Amen. 

8. (Fol. 18-19) PassioS.SymphorosaecumVIIfiliis.=jBi?L.7971. 

Des. ut in cod\ Lateranensi A. 7810. 

9. (Fol. 19v-24) Vita Praxedis et Pudentianae. 

Prologus. Cum vitam beatarum virginum Praxedis scilicet et Puden- 
tianae de inepto et corrupto sermone meditarer educere, ideo id exequi 
dubitabam, quia a sancto viroPastore dicebatur edita et ob hoc digna 
reverentia videbatur. Ubi vero deprehendi eiusdem operis pulcra principia 
de prologo passionis sancti Crisogoni, qui post centum et eo amplius annos 
a presbyteralu Pastoris passus est, usurpata fuisse (1), el eadem male cum 
sequentibus convenire, utpote si quis volens formare statuam caput quidem 
ipsius ex auro reliqua vero membra fingat de luto, intellexi fore menda- 
cium, necper retractationem ipsius operis beato viro aliquatenus derogari. 
Sed nec eorum vaniloquia me ab hoc avertere debuerunt, qui sanctorum 
gesta ideo legi prohibent, quia multa in eis contineantur quae potius a 
doctoribus ficta quam a sanctis seu illis atque itlis sint effecta personis, 
cum etiam in prophetis, ut beatus Hieronymus super lsaiam astruit, ubi 
scilicet Nabuchodonosor detraclo <ad> inferos insultant principes, quae- 
dam dicantur facta, non quod facta sint sed quod fieri -potuerint (2). 
ltaque firmavi propositum et prosecutus sum vitam virginum praefatarum 
etsi non pulcriori, tamen incorrupto tractatu et quo in earum laudibus 
amplius immoramur. 

Inc. Vita. Post mortem Helii Adriani, a quo Hierusalem, quam Titus 
subverterat, restaurata Elia dicta est, Antoninus cognomento Pius imperii 
sceptra suscepit. Huius temporibus fuit vir in urbe Roma nomine Pudens — 
Des. sacratissimum denique corpus eius sepelivit beatus Pastor, obsequen- 
tibus aliis christianis, iuxta patrem suum Pudentem ctbeatam suamsoro- 
rem Pudentianam in coemeterio supradicto ; qui et ipse obiit VIII kalendas 
augustas. Benedictus per omnia Deus in saecula saeculorum. Amen. 

(1) Cf. BHL. 6991 cumlBHL. 1795. — (2) P.L., t. XXIV, col. 161 b. 


SANGTAE  MARIAE  MAIORIS 87 

10. (Fol. 24^-25) Vita et obitus S. Mariae Magdalenae. = BHL.    Cod. B. 
5456. 

11. (Fol. 25-28) Alia legenda de vita eiusdem S. Mariae Magda- 
lenae. = BHL. 5439. 

Deest prologus. Des. prima splendorem dominicae resurrectionis... 
persensit. Nunc Domine, qui ei tuae misericordiae tantam gratiam contu- 

listi, nobis ipsius propitiare dignare meritis, quatenus reficiamur 

gloria, te annuente... Amen. 

12. (Fol. 28-28^) De obitu S. Mariae Magdalenae. == BHL. 5446. 

Deest prologus. 

13. (Fol. 28v-34v) In S. Apolenaris ep. et mart. = BHL. 623. 

14. (Fol. 34^-37) Passio S. Christinae virg. = BHL. 1754. 

15. (Fol. 37-40) Passio S. Iacobi apost. = BHL. 4057. 

16. (Fol. 40M4) Passio S. Christophori. 

Inc. Fuit gens quaedam in terra repromissionis procerae staturae et 
magnarum virium, de qua exploratores, qui ad eandem terram conside- 
randam a Moyse missi fuerant — Des. Credit ergo ipse et universa civitas 
et omnis adiacens regio. Sepelitur honorifice corpus martyris, et construitur 
ei\basilica; ubi florent beneficia eius usque inpraesentem diem, ad laudem... 
Amen. 

17. (Fol. 44-45) Vita S. Pastoris presb. 

Laudatio, quae inc. Sanctorum vestigia atque miracula, fratres carissimi, 
per omnia passim mundi climata divulgata... et post multa : lnter quos 
beatus Pasior inclita Romae prosapia ortus, divino nutu christianus effectus 

etpost a Paulo egregio doctore — Des. inlra in gaudium Domini tui. 

Cuius corpus conditum est in supra dicto titulo cum aromatibus ; ubi usque 
in hodiernum diem Deus praestat mullapro suis merilis ac precibus bene- 
ficia, regnante Domino... Amen. Gf. Baronium, in adnotationibus ad 
Martyrologium Romanum, die 26 iulii, e. Vid. etiam supra, p. 53, 11°. 

18. (Fol. 45-45v) Passio S. Pastoris mart. 

Inc. Temporibus Diocletiani et Maximiani imperatorum fuit quidam in 
civitate Nicomedia, Sisinnius nomine. Habuit filium unicum, nominePaslo- 
rem — Des. Cuius corpus noctu lohannes presbyter tulit et iuxta clivum 
Cucumeris sepelivit VII kal. augusli. Cf. Baronium, 1. c; Act. SS., Iul. t.YI, 
p. 230, a-b; quo loco non recte interpretati sunt decessores nostri verba, 
ceterum subobscura, Baronii : " ibi etiam [h. e. " in nostra bibtiotheca „, 
cf. cod. Vallicellianos X43 etH. 440'41] ea die de alio Pastore agitur „, 
quasi de Pastore martyre sermo esset in laudatione quae incipit " Sancto- 
rum vestigia „ (supra 17) et quae de solo Pastore presbytero verba facit. 

19. (Fol. 45v-51v) Passio S. Pantaleonis. = BHL. 6437. 

20. (Fol. 51^-54) Passio ss. mm. Nazarii et Celsi. = BHL. 6040. 

21. (Fol. 54-55) Passio S. Felicis papa<e>. — BHL. 2857. 


88 III.  ARGHIVUM  CAPITULI 

Cod. B. 22. (Fol. 55-55v) Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis. = 

BHL. 7790. 

23. (Fol. 55v-58v) Passio S. Seraphiae. = BHL. 7586. 

24. (Fol. 58v-61v) InfestoSS.AbdonetSennen.=£#L.6884et6. 

25. (Fol. 61v-62v) Sermo venerabilis Bedae presbyteri de catenis 
S. Petri. — BHL. 6682. 

26. (Fol. 63v-65) De septem Machabaeis. = BHL. 5106. 

27. (Fol. 65-70v) Passio S. Stefani papae et Boni, Mauri, Fausti et 
aliorum. = BHL. 7845. 

28. (Fol. 70v-71v) Passio S.Iustini. 

Inc. Temporibus Decii imperatoris persecutoris christianorum erat 
quidam presbyter , nomine lustinus, genere Romanus, prosapia nobilis sed 
nobilior sanctitate, quadraginta aetatis gerens annos — Des. Cuius corpus 
a viris christianis noctu inde sublatum sepultum est in crypta in agro 
Verano pridie nonas augustas, ad laudem... Amen. Cf. BHL. 4584. 

29. (Fol. 71v-73) PassioS.Xistipapa<e>,Felicissimiet Agapiti.= 
BHL. 7801. 

Inc. Xistus igitur apud Athenas. . . 

30. (Fol. 73-75v). Vita S. Donati mart. = BHL. 2289. 

31. (Fol. 75v-77v) Passio S. Gyriaci et sociorum eius. 

Inc. ut BHL. 2059 a. — Des. ubi requiescunt in sarcophagis lapideis, 
quae ipsa facere praerogaverat. 

32. (Fol. 77v-78v) Passio S. Romani militis et martyris. = cod. 
Lateranensis A. 8123. 

Des. beneficia mulli susceperunt. In loco autem ubi decollatus est, sedata 
persecutione, parvam ecclesiam christicolae condiderunt, quae usque hodie 
beati Romani militis et martyris memoriam repraesentat, ad laudem... 
Amen. 

33. (Fol. 78v-82v) Passio S. Laurentii. = BHL. 7801, 4753. 

Inc. Tempore quo Decius caesar Philippum primum imperatorem chri- 
stianum eiusque filium dolo interemit, maximam christianis infestationem 
iniecit. Nam dum Romae esset ingressus, sociato sibi Valeriano perfido 
praefeclurae curam contulit primumque beatum Sixtum episcopum cum 
suis diaconibusin custodiam retrudi iussil propter thesauros ecclesiae... 

34. (Fol. 82v-84) Passio S. Tiburtii. 

Inc. Temporibus Diocletiani et Maximiani beatus Tiburtius putcherrimus 
iuvenis, nobilis genere sed nobilior sanctitate, simul cum Chromatio patre 
suo urbis praefecto a sancio Polycarpo presbytero baptizatus est — Des. In 
eodem autem loco apparens a quodam chrisiiano sepultus est; in quo loco 
multa beneficia praestat Christus, ad laudem... Amen. 

Desumpta ex Passione S. Sebastiani BHL. 7543. 

35. (Fol. 84-90v) Passio S. Susannae virg. = BHL. 7937. 


SANGTAE  MARIAE  MAIORIS 89 

36. (Fol. 90v-91v) Passio S. Eupli. = BHL. 2729. God. B. 

37. (Fol. 91v-93) Vita S. Leucii ep. (Brundisini). 

Inc. Fuit in Alexandria civiiate vir nomine Eudecius, et erat vir ille 
simplex et caritate plenus. Hic habebat unicum filium, nomine Eupre- 
scium — Des. Baptizatus est Antiochus et omnis populus civitatis numero 
viginti septem milia, et aedificaverunt ecclesias in honorem sanctae Dei 
genetricis Mariae et sancti lohannis Baptistae. Tunc quidem confirmavit 
eos in fide et doctrina perfectius, et sic obdormivit in Domino duodecimo die 
mensis augusti, regnante Domino... Amen. 

38. (Fol. 93-94v) Passio S. Hippolyti et sociorum eius. = BHL. 

3961. 

Reliquis omissis, des. Tunc beatus lustinus levavit corpora eorum et 

sepelivit iuxta corpus beati Laurentii marlyris in crypta in agro Verano, 

ad laudem... Amen. 

39. (Fol. 94v-95) Passio S. Gassiani mart. 

Narratio valde brevis. Inc. Beatus Cassianus cum adordre idola 
noluisset, interrogatus a persecutore quid arlis haberet, quia pueros notas 
doceret, respondit — Des. et accepit coronam idibus augusti. Sepultus est 
apud Forum Cornelii. Cuius passionem Prudentius poeta descripsit Cf. 
BHL. 1625. 

40. (Fol. 95-95^) Passio S. Eusebii presb. = BHL. 2740. 

41. (Fol. 95v-98) Passio S. Agapiti mart. — BHL. 125. 

42. (Fol. 98-98^) Passio S. Timothei. 

lnc.Sub persecutione Consiantini imperatoris Timotheumquendam virum 
christianissimum venientem ab Antiochia Christum publice praedicantem 
sanctus Silvester hospitio suscepit. — Des. ut huius nominis martyrem 
vicinum exciperet, qui Paulo aposlolo ut quondam Timotheus adhaereret. 
Ex Vita S. Silvestri BHL. 7726 sub initio. 

43. (Fol. 98v-99) Passio S. Simforiani mart. 

Epitome Passionis BHL. 7968. Inc. Tempore Aureliani imperatoris, sub 
Eraclio consulari Augustudini praesidente, ad Berecinthiae malris dae- 
monum profanam sollemnitatem populorum multitudo convenerat. — 
Des. et ibi in parvula cellula tunc sepultus, semper tamen virlutibus se 
publicavit. 

44. (Fol. 99-99v) Passio S. Hippolyti Portuorsis {corr. -uensis) 
episcopi. = BHL. 3964. 

Des. alii quoque aequoris fluminisque immersione ac diversorum tor- 
mentorum cruciatione )sid siderea regna, hoslibus devictis, reportarunt 
triumphos. 

45. (Fol. 99v-100v) Passio S. Aureae virg. 

Inc. Tunc tenta est quaedam virgo sacratissima, nomine Aurea, nobili 
orta indole sed nobilior fide ; quae vicibus audita plurimis, verberibus ae 


90 III.  ARGHIVUM  CAPITULI 

God. B. cruciatibus afflicta, cum a Christi amore nullatenus potuisset amoveri — 

Des. Christiani vero noctu levaverunt pretiosum illud corpus de puteo 
occulte et cum hymnis et laudibus omnique veneratione sepelierunt eum in 
eodem loco non longe ab ipsa fovea, sed quasi pedes plus minus sexaginta, 
in insula quae uno latere litora maris habet a<c> duobus divisione alvei 
Tyberis cingitur, prope eiusdem fluminis ripam habens pasos (corr. passus) 
quasi quinquaginta, XXII die mensis augusti. Ubi cotidie Christi prae- 
stantur beneficia et fructus orationum sancti martyris exuberant usque in 
praesentem diem. Gf. BHL. 808-813. 
,  46. (Fol. 100M05) Passio S. Bartholomaei apost. == BHL. 1002. 

47. (Fol. 105-106*) Passio S. Genesii mart. = J3#L.3320. 

48. (Fol. 106M08) Passio S. Hermetis mart. 

Inc. Cum beatus Alexander papa maximam populi et senatorum partem 
convertisset ad Dominum, praefectum quoque Hermem cum uxore et sorore 
et filiis baptizavit. — Des. Ipsa vero Balbina virgo post devictum saeculi 
huius cursum sepetitur iuxta pairem suum martyrem Quirinum via 
Appia in cimiterio Praetextati pridie kal. aprilis, ad laudem... Ameh. 

49. (Fol. 108-114) Vita S. Augustini edita a Possidio episcopo. = 
BHL. 785. 

Deest prologus. Des. Testamentum nullum fecit... Si quid vero ecclesia 
vel in sumptibus vel ornamentis habuit, fidei presbyteri, qui sub eodem 
domus ecclesiae curam gerebat, dimisit. {P.L., t. XXXII, col. 64, cap. 31 
med.) 

50. (Fol. 115-116) Passio S. Savinae. = BHL. 7407. 

51. (Fol. 116-116v) Passio SS. Felicis et Audacti. = BHL.%880. 

Inc. ut in codice archivi S. Petri A. 29. 

52. (Fol. 116v-121) Vita S. Aegidii conf. = BHL. 93.    Sept. 1. 

Deest prologus. — Des. sacrameniis munitus in sancta confessione 
reddidit spiriium die kalendarum septembrium, regnante Domino... Amen. 

53. (Fol. 121-122) Sanctorum duodecim fratrum. = BHL. 2298. 

54. (Fol. 122-124v) Passio S. Antonini mart. 

Inc. Beatus Antoninus Talosensis Appamiae oppido oriundus, nobilis 
quidem genere sed nobitior sanctitate — Des. Caput etiam inventum est et 
delatum principi Festo... ltaque manifeste claruit quoniam Deus de ipsa 
ara caputpraefali martyris voluit honorare in loco quem ipse peiierat ; ubi 
et honorifice collocatum est, ad laudem... Amen. Cf. BHL. 575. 

55. (Fol. 124M34) Passio S. Adrianimart. = BHL. 3744. 

56. (Fol. 134-135^) Passio SS. Proti etlacinthi. = BHL. 2666. 

Des. et gaudent atque Deo fidem servantes decoltantur. Passi sunt autem 
sancti martyres Christi Prolus et lacinthus tertio idus septembris, rcgnante 
Domino... Amen. 

57. (Fol. 135v-137v) In translatione sanctae crucis. = BHL. 4178. 


SANCTAE  MARIAE  MAIORIS 91 

58. (Fol. 137v-139) Passio S. Cornelii papae. = BHL. 1958. Cod. B. 

59. (Fol. 139-140) Passio S. Cypriani. = BHL. 2038. 

Des. proconsul decessit. Benedictus per omnia Deus... Amen. 

60. (Fol. 140-141*) Passio S. Nicomedis mart. = BHL. 6237. 

61. (Fol. 141M43) Passio ss. mm. Abundii et Abundantii. 

Inc. Templorum ponlifices Diocletiano etMaximiano imperatoribus per- 
suaserunt ut christiani idolis sacrificare nolentes cogerentur aut diversis 
poenis excruciati interficerentur. — Des. et statim decollati sunt. Eadem 
vero nocte venit Theodora matrona cum pueris suis et imposuit eos in 
veiculo suo et portavit eos in praedium suum miliario ab urbe Roma 
octavo. Ubi cum aromatibus et linteaminibus honorifice sepelivit. Passi 
sunt... Amen. 

62. (Fol. 143-145v) Passio SS. Luciae et Geminiani mart. 

Inc. lmperantibus Diocletiano et Maximiano saeva christianis orta est 
persecutio, ita ut non esset locus in quo ad adorandum idola non statue- 
rentur — Des, et dum declinasset a via, invenit sanclorum corpora et 
levans ea honore debilo sepelivit, ad laudem... Amen. 

63. (Fol. 145M47) Passio S. Eufemiae virg. 

Inc. In civitate Calcedonensi sub proconsule Prisco temporibus Diocletiani 
imperatoris erat quaedam virgo, Euphemia nomine, Philosophronis sena- 
toris filia — Des. Corpus autem sanctae Euphemiae suscipientes parentes 
eius honorifice sepelierunt XVlkalendas octobris, ad laudem... Amen. 

64. (Fol. 147-152) Passio S. Matthaei apost. = BHL. 5691. 

Deest prologus. 

65. (Fol. 152-155) Passio S. Mauricii et sociorum eius. = BHL. 

5741. 

Post verba : celeri professione promeruit (Act. SS., num. 14 extr.), reli- 

quis omissis, sequitur : Qui primus ad revelationem Theodori Vallensis 

episcopi et quo quisque loco iacerel ostendit. Quae collecla sanctorum cor- 

pora loci ipsius accepit ecclesia ; ubi mirabilibus innumeris et diversis suam 

sanctcCm potentiam manifestat Christus  dominus noster. Ex hac vero 

legione traduntur trecenti decem et octo martyres coronampalma mariyrii 

percepisse, quibus beatum Gereonem (cod. Gersonem) marlyrem praefuisse 

confirmat antiquitas. 

66. (Fol. 155-156v) Passio SS. Dignae et Meritae virg. = BHL. 
2160, pars II. 

67. (Fol. 156M58) Passio S. Theclae virg. 

Inc. Postquam filius Dei carnem quam de virgine sumpserat ad alta 
caelorum potenter evexit. — Des. et profecla est Seleuciam et multos illumi- 
navit verbo et sanctae conversationis exemplo. Post haec autern obdormivit 
in pace, spem habens in misericordia domini nostri lesu Christi, qui cum 
Patre... Amen. 


92 III.  ARCHIVUM  CAPITULI 

Cod. B. 68. (Fol. 158-166) Passio S. Eustathii mart. et sociorum eius. = 

BHL. 2760. 

69. (Fol. 166-169v) Passio ss. mm. Gosmae et Damiani. 

Inc. Temporibus Diocletiani et Maximiani imperatorum fuit quaedam 
mulier in civitate Egea venerabilis ac timens Deum, nomine Theodote. 
Haec omnibus diebus vitae suae serviens Domino — Des. Omnibus itaque 
rite gestis, sepelierunt eos. Haec autem fratres gcrmani uno spiritu et fide 
usque in praesentem diem caelestia beneficia conferunt in eodem loco. Mar- 
tyrizatisunt vero... Amen. 

70. (Fol. 169v-171v) Dedicatio S. Michaelis archangeli. = BHL. 

5948. 

Omissis ultimis verbis, des. et multa, quae angelicae tantum licent 

potestati gerere, illic miracula fieri comprobantur . 

71. (Fol. 171v-181v) Vita S. Hieronymi collecta ex tractatibus 
eius, Augustini, Damasi, Gregorii, Gelasii et aliorum patrum. = 
BHL. 3873. 

72. (Fol. 181v-182) Vita S. Soffiae et passio filiarum eius. 

Inc. Sedenti in senatu Romae Adriano imperatori sancta Sophia cum 
fUiabus suis ab apparitoribus praesentatur — Des. Tunc gloriosa mater 
tulit universa corpora et sepelivit extra urbem miliario XVIII; ubi post 
triduum orans migravit ad Dominum et ibidem sepulla est pridie kal. octo- 
bris, regnante Domino... Amen. 

Huius narrationis prima verba ex codice Vallicelliano affert Baronius 
in notis ad editionem suam Martyrologii Romani, 30 sept., g. 

73. (Fol. 182-188) -Vita B. Remigii edita ab Ygmaro Remensi 
archiepiscopo. = BHL. 7155. 

Ceteris omissis, des. Et evigilantibus eis kalendis octobris cum sanctis- 
simo corpore sepultum inventum est angelicis manibus positum in fossa 
cryptae retro altare factae, ad laudem... Amen. (ed. Krusch, c. 25, p. 320, 
lin. 20 sqq.). 

74. (Fol. 188-192) Passio SS. Sergii et Bachi. = BHL. 7599. 

Omissis ultimis verbis, des. Diem aulem, qua passus est, annualiter 
custodiunt veluti legitimam bestiae concurrentes a deserto quod est in cir- 
cuitu (cod. -iti) ct commixtae cum omnibus nulli omnino insidiantur, ad 
laudem... Amen. 

75. (Fol. 192-193) Vita B. Marci papae. 

Inc. Marcus genere Romanus, cuiuspaler Priscus nuncupabatur, ponti- 
ficali claruit sede — Des. in patria caelesti ... receptus audire meruit : 
" Euge serve bone ... intra in gaudium Domini tui. „ 

76. (Fol. 193-196v) Passio S. Dionysii et sociorum eius. = BHL. 

2178. 

Omisso initio et fine, inc. Post lesu Christi domini nostri gloriosam 

ascensionem cum beatus apostolus Paulus... etdes. et magnum thesaurum 


SANCTAE  MARIAE  MAIORIS 93 

posteris consecrarel. Passi sunt autem... Amen (= BHL. 2178, num. 3 in. -    Cod. B. 
num. 15 extr.). 

77. (Fol. 197-199v) Passio S. Galixti mart. = BHL. 1523. 

78. (Fol. 200-203) Vita B. Lucae evang. = BHL. 4973. 

Deest prologus. 

79. (Fol. 203-210) Passio S. Chrysanti et Dariae. = BHL. 1787. 

Deest prologus. 

80. (Fol. 210-215v) Passio  apostolorum  Simonis  et  Iudae. = 
BHL. 7749. 

Des. ut in cod. Lateranensi A. 8046. 

81. (Fol. 219v-222) Passio S. Caesarii diaconi et martyris. = 
BHL. 1511. 

Inest rubrica : Passio Felicis et Eusebii ante verba : Post dies autem 
quinque inventus est et ipse servus Dei, nomine Eusebius... 

82. (Fol. 222v-223v) Acta Valentini christianissimi imperatoris de 
mirabilibus B. Caesarii mart. = BHL. 1517. 

83. (Fol. 223v-227v) Vita S. Leonardi conf. — BHL. 4862. 

84. (Fol. 227v-228v) Miraculum B. Leonardi conf. 

Recensio brevior, sed et fabulosior, miraculi BHL. 4874. 

Inc. Post obitum vero bealissimi et gloriosissimi confessoris Leonardi 
contigit quod in partibus Hierosolymitanis inilum fuisset bellum cum 
christianis etSarracenis. — Des. quas fabricare iusserat ad comparationcm 
earum quibus irretitus fuerat in illa barbarica captione et custodia, ad 
laudem... Amen. 

85. (Fol. 228v-233v) Passio SS. Quattuor Coronatorum. = BHL. 
1837. 

86. (Fol. 234-235v)  Legenda ecclesiae Salvatoris quae  ponitur 
prope arcum pietatis. 

Inc. ln urbe Roma infra terminos nonae regionis fuit quoddam templum 
Pietati antiquitus dedicaium. lbi quoque est quidam arcus, qui eodem voca- 
bulo nuncupatur. Uterque locus propter diversa accidentia conditus est ct 
hoc nomine appellatus. Sedprius de templo, quia antiquius, etsubsequenter 
de arcu dicendum est. Tempore quo urbs urbium Roma ab annuis consuli- 
bus regebatur, quidam vir plebeius — Des. Qui beatus pontifex (nempe 
Silvester) merilo semper et ubique debet a christiano populo venerari, sub 
quo Deus universis ecclesiis pacem perpetuam Iribuit, tyrannorum persecu- 
tione cessante, per Chrislum... Amen. 

Opusculo haud scio an inedito narratur 1° templum Pietati constructum 
esse in memoriam pii facinoris filiae illius, quae patrem in carcere lacte 
suo nutrivit; quam rem ex Solino (Polyhist.j, c. 7 extr.) scriptor desumpsit 
(Lege Solinum et hoc ibi discere poteris) ; 2° arcum Pietatis erectum esse in 
eo loco, in quo Traianus imperator iudicium illud memoria dignum in 


94 III.  ARGHIVUM  GAPITULI 

God. B. gratiam pauperculae viduae tulisset (cf. v. gr. Mirabilia Romae, c. 6, ed. 

Parthey, p. 7-8) ; 3° templum Pietatis a Silvestro papa in honorem Salva- 
toris esse dedicatum, postea sub Benedicto IX papae incendio periisse 
atque a fundamentis esse renovatum, iterum autem temporibus Alexan- 
dri II papae esse combustum, tandem reaediflcatum esse sicut nunc cer- 
nitur et a Theobaldo episcopo Sabinensi sollemniter dicatum. 

87. (Fol. 235v-242) Tractatus Nicolai Maniacutie de imagine Late- 
ranensis palatii. 

Inc. prol. Ad audiendam historiam imaginis Salvaloris, quae in sacro 
Lateranensi fulget palatio, aures corporis el cordis erigile — Inc. Salvator 
itaque noster, cuius speciem sacra illa repraesentat imago — Des. ut epu- 
lentur cum eo in saecula saeculorum. Amen. 

Nicolai Maniacutii, canonici regularis Lateranensis, opusculum ex hoc 
ipso codice typis edidit anno 1709 Bonaventura archiepiscopus Nazian* 
zenus, canonicus basilicae Sanctae Mariae Maioris. Gf. Giov. Marangoni, 
Istoria delV antichissimo oratorio, o cappella di San Lorenzo nel patriar- 
chio Lateranense comunemente appellato Sancta Sanctorum... (Roma, 
1747), p. 73. 

88. (Fol. 242-246) Aliud miraculum Salvatoris. 
Inc. praeambulum, prologus et ipse libellus ut in codice Rotomagensi 

U. 36 (cf. Anal. BolL, t. XXIII, p. 182, 13°). — Des. tot et tantis decorare 
consuevit signis atque prodigiis. Hucusque Athanasius. Cetera quae 
sequuntur Petrus iam praelibatus Nicomediae urbis magnificus praesul 
reliquis patribus in concilio residentibus subiungens ait : u Ego quidem 
„ talia scicns, amanlissimi fratres, curavi palam facere vobis ut et in suis 
„ mirabilibus cunctipotentem semper glorificelis Dominum. Date ergo ei 
„ magnificentiam... „ Ad haec universale exclamans concilium ait: * Nihil 
v hac di/finitione est sub caelo quod verius possit credi... „ Terliopost haec 
in sublime diutissime est adclamatum ita : " Fiat, fiat, quia dignum est. „ 
Magnificantes itaque summum Conditorem valefaciendo ad invicem cum 
alacritate nimia regressi sunt ad propria. Christo ergo lesu Domino... laus 
et honor sit... Amen. 

89. (Fol. 246-249v) De vindicta Domini facta[m] in Iudaeos a 
Tito et Vespasiano. 

Inc. ln diebus Tiberii Claudii caesaris sub tetrarcha Pontio Pilato tra- 
ditus fuit Christus ludaeis. Occultum fuit Tiberiiregno. Hicinfirmus erat 
et in nare dextra cancrum habebat et dilaceratam faciem usque ad collum. 
Exivit quidam homo de ludaea, nomine Nathan, filius Naum. — Folio 
perdito, des. mutila : Tunc ingemiscens (Tiberius) et sic ad Dominum cla- 
mans, oculos ad caelum erigens et cum lacrimis dixit : " Domine Deus caeli 
„ et terrae, non me permittas amplius peccare, sed conforta me el animam 
„ meam fac introire in regnum tuum, quia in nomine tuo confido. Libera 


SANGTAE  MARIAE  MAIORIS 95 

„ me ab omnibus malis,  sicut liberasti Danihelem de lacu leonum. „    Cod. B. 
Gf. Tischendorf, Evang. apocr., 2a ed., p. 485. 

90. (Fol. 250-252) <Passio S. Theodorix = BHL. 8077. 

Folio perdito, incipit mutila : metu perterritus comprehendit beatum 
Theodorum et optulil eum publice praesidi, dicens : " Hic pestifer nuper 
electus tiro... „ 

91. (Fol. 252-257v) Passio SS. Tryphonis et Respitii. = BHL. 
8336, 8337. 

92. (Fol. 257v-263) Passio S. Nymphae virg. = BHL. 6256 

93. (Fol. 263-267v) Vita B. Martini ep. = BHL. 5610. 

Desunt epistula et prologus. Reliquis omissis, des. : lta virtute Martini 
ibi tantum est ignis operatus, ubi iussus est (c. 14 sub init., P.L., t. XX, 
col.l68c). 

94. (Fol. 267v-269) Obitus S. Martini ep. = BHL. 5613. 

Deest prologus. 

95. (Fol. 269-269v) Qualiter Turonici furati sunt corpus B. Mar- 
tini. = BHL. 5619. ' 

96. (Fol. 269v-270) Passio S. Mennae mart. 

Ex Adone ad d. 11 novembris. 

97. (Fol. 270-281v) Vita S. Martini papae, qui pro  defensione 
catholicae fidei exilium passus est. = BHL. 5596. 

Deest prologus. 

98. (Fol. 281v-282v) Vita S. Britii ep. = BHL. 1452. 

99. (Fol. 282v-291v) Passio S. Gaeciliae virg. = BHL. 1495. 

100. (Fol. 291v-294v) Passio S. Glementis papae. = BHL. 1848. 

101. (Fol. 294v-296) Passio S. Felicitatis et filiorum eius. 

Inc. Temporibus Antonini erat quaedam mulier, Felicitas nomine, 
vidua, quae cum seplem filiis suis in viduitate permanens — Des. ut 
BHL. 2853. 

102. (Fol. 296-298) Passio S. Ghrisochoni. = BHL. 1795. 

Deestprologus. 

103. (Fol. 298v-306) Passio S. Aecaterine virg. = cod. archivi 
S. Petri A. 539. Nov. 25. 

104. (Fol. 306-307) Passio SS. Saturnini et Sisinni et sociorum 
eius. = BHL. 7493. Nov. 30. 

CODEX [C] 

Periit schedula, qua olim codici locus in pluteis assignabatur, neque aliunde 
resciscere potui quo numero qua littera distingueretur. 
Gonstat codex partibus duabus. 
I. Folia 1-8 (0m,513 X 0,342) paginis bipartitis exarata saec. XI. 


96 III.  ARGHIVUM  CAPITULI  SANGTAE  MARIAE  MAIORIS 

God. G. l. (Fol. 1-5^) Passio S. Georgii mart. = BHL. 3393.    April. 23. 

Deest prologus : Plerique. . . 

2. (Fol. 5v-7v) XLVII. Passio S. Marci evangelistae. = BHL. 5276. 

April. 25. 
Praecedit idem prologus, qui in codice A48. 

3. (Fol. 7v-8v) XLVIII. Natale S. Vitalis et SS. Gervasii et Pro- 
tasii. = BHL. 3514. April. 28. 

II. Folia 9-304 (0m,515 X 0,340) paginis bipartitis exarata saec. XIII. 

Fol. 9r legitur haec rubrica : Liber basilice Sancte Marie Maioris de Urbe. 
lncipiunt homelie et sermones secundum consuetudinem Romane curie per totius 
anni circulum... 

In his nullum documentum hagiographicum. 


IV.  BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

DICTA A VICTORIO  EMMANUELE  II 


1. CODICES « VICTORII  EMMANUELIS » 
CODEX 411 

Membraneus, foliorum 90 (0m,35 X 0,25), paginis bipartitis exaratus saec. XV 
picturisque ornatus. 

1. (Fol. 1-66) Vita B. Francisci. = BHL. 3107. 

2. (Fol. 66-90) Quaedam de miraculis post mortem <B. Fran- 
cisci> ostensis. = BHL. 3109. 

CODEX 559 

Membraneus, foliorum 199 (0m,135 X 0,99), exaratus saec. XV in. Desunt duo 
folia inter ea quae signata suni 4 et 5. 

1. (Fol. 1-114) Vita B. Francisci. = BHL. 3107. 

2. (Fol. 114-156) Quaedam  de  miraculis  ipsius  post  mortem 
sancte ostensis. = BHL. 3109. 

3. (Fol. 156v-199v) (De indulgentia S. Mariae de Portiuncula). 

Exscripta sunt cum suis lemmatibus, iis tamen brevioribus, circiter 
viginti capitula ex Francisci Bartholi de Assisio Tractatu de indulgcntia 
S. Mariae de Portiuncula, perturbato capitulorum ordine et paucis 
quibusdam additis. Quae omnia diligenter recensuit Paulus Sabatier in 
praefatione ad suam editioriem illius Tractatus (Paris, 1900), p. cl-cliii. 


2.  CODIGES  SESSORIANI 

CODEX 4 (alias XXVIII, olim 119) 

Membraneus, foliorum 210 (0m,550 X 0,395), paginis bipartitis exaratus saec. XIV. 
Erat olim monasterii Sancti Anastasii de Aqua Salviaprope Urbem (cf. f. 210v). 

CATAL. LAT.  ROM. 7 


98 BIBLIOTHEGA  NATIONALIS 

Sessor. 4.     Est lectionarius, in quo 

1. (Fol. 22v-25v) Passio S. Agnetis virg. = BHL. 156. 

2. (Fol. 25^-28) Passio B. Anastasii monachi (ex BHL. 411). 

3. (Fol. 43-46) Vita S. Benedicti edita a beato papa Gregorio (ex 
BHL. 1102). 

4. (Fol. 91v-94) Sermo B. Augustini episcopi de miraculis sancti 
protomartyris Stephani. = BHL. 7863. 

5. (Fol. 152^-159) Vita S. Martini (ex  BHL. 5610, 5613, 5619, 
5620,5621,5622). 

CODEX 5 (alias XXIX, olim 118) 

Membraneus, foliorum 248 (0m,532 X 0,362) sign. nunc 1-247 (199 bis), olim 
vero ix-cclxiii (1), paginis bipartitis exaratus saec. XI. 

Accessit in principio foliumunum ex codice quodam evangeliorum saec. XI/XII. 

Fuisse prius codicem abbatiae Nonantulanae asseritur in catalogo manuscripto 
codicum bibliothecae nationalis, qui lectoribus in ipsa bibliotheca praesto est; 
equidem putaverim fuisse monasterii Sancti Salvatoris de Septimo, cum simillimus 
sit codicibus Sessorianis 6 et 7. 

1. (Fol. 1-6)  <Vita  S.  Ambrosii  episcopi  Mediolanensis>.  = 
BHL. 377. 

Primis foliis perditis, incipit mutila : ecclesiam. Cum populus ad seditio- 
nem surgerel inpetendo episcopo... (P.L., t. XIV, col. 29 a). 

2. (Fol. 6-7) S. Zeni episcopi. = BHL. 9006. Dec. 8. 

3. (Fol. 7-10) Vita S. Siri episcopi. = BHL. 7976. Dec. 9. 

4. (Fol. 10-11) Passio S. Luciae mart. = BHL. 4992.   (Dec. 13). 

5. (Fol. ll-15v) Natale S. Thomae apost. = BHL. 8136. Dec. 21. 

6. (Fol. 26-27) Unde supra(nempe de S. Stephano).-= BHL. 7866. 

7. (Fol. 27-28) Sermo S. Eusebii in natali S. Iohannis evange- 
listae. — BHL. 6544, cap. 72, et 4324. 

Initium narrationis 4324 paulo superius apud Eusebium repetitum est, 
ita ut inc. Adhuc apud Asiam demorabatur ipse quem ille amabat dominus 
lesus... 

8. (Fol. 28-31) Passio S. Iohannis apost. et evang. = BHLA320. 

9. (Fol. 33-46^) Vita S. Silvestri confessoris. = BHL. 7725-7727, 
7729, 7731, 7736. Dec. 31. 

10. (Fol. 52-54) Vita S. Pauli primi eremitae. = BHL. 6596. 

Ian. 10. 

11. (Fol. 54-54^) Vita S. Felicis in Pincis. = BHL. 2885.  Ian. 15. 

(1) Nempe ix-li, liii-cxliii, cxliii bis, cxliv-cclxiii ; perierunt folia clvi, glvii, 

ccxxxix, CCXXXX, CCXXXXVIII, CCXXXXIX, CCLXI. 


2.  CODICES  SESSORIANI 99 

12. (Fol. 54v-56v) Passio S. Marcelli papae. = BHL. 5235. Ian. 16#   Sessor. 5. 

13. (Fol. 56v-64v) Natale S. Fabiarii et Sebastiani. = BHL. 7543.* 

Ian. 21 

14. (Fol. 64v-66v) Passio S. Agnes virg. et mart. = BHL. 156* 

Ian. 21* 

15. (Fol. 66v-68v) Passio S. Vincentii mart. = BHL. 8628, 8631. 

Ian. 21. 

16. (Fol. 68v-70v) Miraculum de S. Anastasio. = BHL. 412. 

(Ian. 22). 

17. (Fol. 70v-72) Passio S. Babilli cum tribus pueris sanctis apud 
Antiochia<m>. = BHL. 889. Ian. 24. 

18. (Fol. 73v-74v) Passio ss. mm. Flaviani, Maximi, Secundae, 
Severae, Galendini et Marci. Ian. 29. 

Inc. Post morlem Diocliliani imperatoris regnante Constantino augusto, 
saevissima persecutio facta est christianorum in urbe Roma — Des. 
Veniens autem quaedam (cod. quidam) matrona, nomine Savina, collegit 
corpora sanctorum et sepelivitin eodem loco Pigrus nonas iunias; ubi coti- 
die florent orationes sanctorum per omnia saecula saeculorum. Amen. 

Ipsam hanc Passionem paucis contractam vid. apud Petrum de Natali- 
bus, III, 41. 

19. (Fol. 74v-76) Passio S. Savinae. = BHL. 7408. Ian. 29. 

Inc. Tempore illo Savinus nobilis et dives in oppido Samonensi, amissis 
patre etmatre... 

20. (Fol. 76-82) Vita S. Severi. = BHL. 7684, 7680. Febr. 1. 

Libellus alter priorem excipit, nullo interposito lemmate. 

21. (Fol. 83v-87) Passio S. Blasii mart. = BHL. 1379.   Febr. 3. 

22. (Fol. 87-88v) Passio S. Agathae mart. = BHL. 133.  Febr. 5. 

23. (Fol. 88v-90) Passio S. Yventii ep. = BHL. 4619.    Febr. 8. 

24. (Fol. 90-93v) Vita S. Scolasticae virg. = BHL. 7516, 7517. 

Febr. 10. 

25. (Fol. 93v-95) Passio S. Valentini. = BHL. 8460.   Febr. (14) 

26. (Fol. 95-98) Passio SS. Faustini et Iovittae. = BHL. 2838* 

Febr. 16.* 

27. (Fol. 100-103) Sermo in laude S. Mathiae ex dictis sanctorum 
patrum, Ghristo sanciente, delibatus. = BHL. 5695. Febr. 24. 

28. (Fol. 103-105^) VitaS.Gregoriipapae.=£#L.3639.Mart. 12. 

29. (Fol. 105v-114) Vita S. Benedicti  abbatis.  =  BHL.  1102* 

Mart. 22. 

30. (Fol. 117v-121) PassioS.Georriimart. = £#L.3393.April.24. 

Deest prologus. 

31. (Fol. 121-122v) Passio S. Marci evangelistae. — BHL. 5276. 

April. 25. 


100 BIBLIOTHEGA  NATIONALIS 

Sessor. 5.     32. (Fol. 122v-123) Passio S. Vitalis mart.= BHL. 8699. April. 27. 

33. (Fol. 123-123?) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6813, 6817. 

Mai 1. 

34. (Fol. 123M24) Passio S. Iacobi apost. = BHL. 4088, 4091. 

Mail. 

35. (Fol. 124-127) Passio SS. Alexandri, Eventi et Theodoli. = 
BHL. 266. Mai 3. 

36. (Fol. 127-129) <Inventio sanctae crucis>. = BHL. 4169. 

37. (Fol. 129-130) Sermo ex miraculis sanctae crucis. = BHL. 
7733, 7735. 

Inc. Postquam Constanlinus augustae memoriae imperator sacro per 
beatum Silvestrum lotus (corr. ex locutus) baptismate, cum sanctus 
ipse papa caelestia regna iam petisset, habuit imperator isdem bellum 
Scilarum... 

38. (Fol. 130-130v) Sermo S. Iohannis ante Portam latinam. = 
BHL. 4320. 

Deest prologus. — Reliquis omissis, desinit : Occurrit autem illi omnis 
jiopulus virorum ac mulierum omnes pariter exultantes : " Benedictus qui 
venit in nomineDomini „ (P.G., t. V, col. 1241 bc). 

39. (Fol. 130M31V) Inventio S. Michaelis. = BHL. 5948.   Mai 8. 

40. (Fol. 131M32V) Passio SS. Gordiani et Epimachi. = BHL. 
3612. Mai 10. 

41. (Fol. 132v-136) Passio SS. Nerei et Achillei. = BHL. 6058, 
6060-6064. Mai 12. 

42. (Fol. 136-137) Passio S. Pancratii. = BHL. 6427.     Mai 12. 

43. (Fol. 137-138^ Vita S. Ylarus. = BHL. 3913. 

Inc. lemporibus quo Roma a consulibusgubernatur... 

44. (Fol. 138v-140v) Passio S. Eustasii mart. Mai 20. 

Inc. ln diebus Traiani imperatoris crescebat idolorum saevitia, ipso 
exbcnte (corr. cxibente). Erat magister militum, nomine Placidus — Des. 
Deinde, superveniente nocte, occulte de hoc loco a christianis sublati sunt. 
Ubi post parvum paucum tempus, requiesccnte persecutione, basilica fabri- 
cata est. Quibus sacra devolione mense iunio die vicesimo celebrantes 
sollemnitatem,ut de ipsorum intercessionibus in hoc mundo et in perpetuo 
gaudeamus, per Dominum... Amen. 

45. (Fol. 140M42) Passio S. EleutheriL = BHL. 2451 a.  Mai21. 

46. (Fol. 142-145) Vita S.Zenobiiep.et conf. = £#L.9014.Mai25. 

47. (Fol. 145M47V) Passio S. Proculi. = BHL. 6955. Iun. 1. 

Des. Tunc suscepit eos Leontius cl praecepit militibus suis ut praeirent 
cum eis ad Fulgineam civitalem et ibi joris muros civitatis non longe ab 
urbe decapitati sunt sub die IV id. dec, regnante Domino... Amen. 

48. (Fol. 147v) Passio SS. Marcellini et Petri. = BHL. 5230. Iun. 2. 


2.  CODICES  SESSORIANI 101 

Foliis duobus (sign. olim glvi, clvii) perditis, superest solummodo initium   Sessor. 5. 
Passionis. 

49. (Fol. 148-148v) <Acta S. Alexandri ep. Faesulani>. 

Foliis perditis, incipiunt mutila : Petri et Pauli limina ducitur suorum 
concordi stipatus caterva. Ubi maiori cum reverentia ab universali ponti- 
fice susceptus, canonice consecratus et benedictionibus auctus cum gaudio 
remeavit ad propria. — Des. Sed cum haec studiosius gererenlur, unus ex 
sacerdotibus audacior ceteris temptare cupiens si cutis densitas capilli reti- 
nerent, mox ut capillos manu trahendo tetigit, arefacta obstipuit. Sed ilico 
ut devotari se cocpit, [ut ad] salutem pristinam recepit ; statimque reverentis- 
sime incensantes corpus sanctum virtute coruscum, quod primum populus 
cum clero perficere non quivit, quando summo Deo placuit, adprime pauci 
honestissime. Et hic stetit librarius, linea non impleta. 

50. (Fol. 148M50) Passio SS. Primi et Feliciani. = BHL. 6922. 

Iun. 9. 

51. (Fol. 150v-151v) Passio S. Barnabae apost. = BHL. 984, 983. 

Iun. 11. 

52. (Fol. 151v-153v) Passio S. Viti mart. = BHL. 8712.  Iun. 15. 

53. (Fol. 153v-154v) Passio SS.Gervasii etProtasii.= BHL.35U. 

Iun. 19. 

54. (Fol. 157-159) Passio SS. Iohannis et Pauli. = BHL. 3237, 
3239. Iun. 26. 

55. (Fol.  159-162v)  Passio  sanctorum  apostolorum  Petri  et 
Pauli. = BHL. 6657. Iun. 29. 

56. (Fol. 162v-165v) Passio S. Pauli. = BHL. 6572, 6570.  Iun. 30. 

57. (Fol. 165v-166v) Passio SS. Processi et Martiniani. = BHL. 

6947. Iul. 2. 

Prima verba manu recenti rescripta sunt 

58. (Fol. 166v-167v) S. Felicitatis cum VII filiis suis. = BHL. 2853. 

Iul. 10. 

59. (Fol. 167v-168v) Passio SS. Naboris et Felicis. = BHL. 6029. 

Iul. 11. 

60. (Fol. 168M69) Passio S. Praxedis. = BHL. 6920. 

61. (Fol. 169-169^) Natale S. Mariae Magdalenae. --= BHL. 5456. 

Iul.22. 

62. (Fol. 169v-172v) Passio S. Apolenaris mart. = BHL. 623. 

Iul. 22. 

63. (Fol. 172v-174v) S. Iacobi apostoli, frater Iohannis apost. = 
BHL. 4056, 4A57. Iul. 25. 

64. (Fol. 174v-176) Passio SS. Nazarii et Gelsi. = BHL. 6040. 

lul. 28. 

65. (Fol. 176-176v) Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis. = 
BHL. 7790. Iul. 30. 


102 BIBLIOTHEGA  NATIONALIS 

Sessor. 5.     66. (Fol. 176^-177) S. Felicis ep. = BHL. 2857. Iul. 30. 

67. (Fol. 177-178?) Passio SS. Abdon et Sennen. = BRL. 6884 
et 6. Iul. 30. 

Subiuncta est prima sententia libelli BHL. 7801 (Eodem ... in Tellure). 

68. (Fol. 178?-181?) Passio S. Stephani papae. = BHL. 7845. 

Aug. 3. 

69. (Fol. 181M83) Inventio S. Stephani protomartyris. = BHL. 
7851. Aug. 3. 

70. (Fol. 183-185 v) Passio S. Stephani papae.= supra 68.  Aug. 2. 

71. (Fol. 185v-187) Miraculum de inventione corporis B. Stephani 
protomartyris. = BHL. 7858. 

72. (Fol. 187-188) Passio S. Xysti papae. = BHL. 7809.   Aug. 6. 

73. (Fol. 188-189?) Passio S. Donati ep. = BHL. 2289.   Aug. 7. 

74. (Fol. 189?-191)PassioS.Laurentiimart.= £#L.4753.Aug.l0. 

Inc. ut in codice Lateranensi A. 8124. — Des. lam hora vespertina sepe- 
lierunt eum in crypta via Tiburtina in praedio Cyriacae viduae in agro 
Verano, IV id. aug., regnante Domino... Amen (cf. BHL. 4761). 

75. (Fol. 191-192) PassioS.Hippolytimart. = £#L.3962.Aug.l3. 

76. (Fol. 194-195) Passio S. Agapiti. = BHL. 125. Aug. 18. 

77. (Fol. 195-197?) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1002. 

78. (Fol. 197?-198) Passio B. Genesiimart.= .£HL.3320. Aug.25. 

79. (Fol. 198-199v) PassioS.Alexandrimart.= £iIL.276.Aug.25. 

80. (Fol. 199v-203) NatalisS. Augustini ep.= BRL.im. Aug.28. 

81. (Fol. 203-203^) Passio S. Iohannis Baptistae. Aug. 29. 

Libellus de quo Anat. Boll., t. XI, p. 258, 39°. — Des. et posuerunt illud 
in monumentum, et [irijvenientes nuntiaverunt lesu. Passus est... Amen. 

82. (Fol. 205-207) Passio S. Antonini. = BHL. 572,573.  Sept. 2. 

83. (Fol. 207-208) Item unde supra. 

Narratio, quae legitur etiam in codice Lateranensi A.8148. — Des. mortis 
evadere sententiam. Magnificemus ergo Dominum... Amen. 

84. (Fol. 208-213) Passio SS. Proti et Iacincti et S. Eugeniae. — 
BHL. 2666. Sept. 11. 

85. (Fol. 213-213?) Passio S. Gornelii. = BHL. 1958.   Sept. 14. 

86. (Fol. 213^-214) Passio S. Cypriani. = BHL. 2037.   Sept. 14. 

87. (Fol. 214-215) <In> exultatione (sic) sanctae crucis. = BHL. 
4178. Sept. 14. 

88. (Fol. 215-217?) Passio SS.Luciae et Geminiani. = £i?L.4988. 

Sept. 16. 

Des. ut BHL. 4985. 

89. (Fol. 217v-221) Passio S. Matthaei apostoli et evangelistae. = 
BHL. 5690. Sept. 21. 

90. (Fol. 221-223) Passio ss. mm. Mauricii, Exsuperii, Candidi, 


2.  CODIGES  SESSORIANI 103 

Innocentii atque Victori et sociorum eorum, quae facta est sub per-   Sessor. 5. 
secutoribus Dioclitiano et Maximiano. = BHL. 5744. Sept. 22. 

91. (Fol. 223-224*) Passio SS. Cosmae etDamiani.= BHL. 1971. 

Sept. 27. 

92. (Fol. 224v-227v) Vita vel obitus S. Hieronymi presb. = BHL. 
3871. Oct. 1. 

Sequitur additamentum de quo in Calal. Lat. Brux., t. I, p. 16-17, 22°. 

93. (Fol. 227v) Passio S. Reparatae virg. = BHL. 7184.   Oct. 8. 

Foliis duobus (sign. olim ccxxxix, ccxxxx) abscissis, superest solum 
initium. 

94. (Fol. 228-228v) <Passio SS. Dionysii,Rustici et Eleutherii>. = 
BHL. 2178. 

Foliis abscissis, incipit mutila iperfidos inveniunt dimicantem etpraedi- 
catione continua... (Act. SS., num. 7). 

95. (Fol. 228v-230) Passio S. Galisti. = BHL. 1523. Oct. 14. 

96. (Fol. 230-231v) Natalis S. Lucae apostoli et evangelistae. = 
BHL. 4973. Oct. 18. 

97. (Fol. 232-233) Passio S. Miniati mart. = BHL. 5965. 

98. (Fol. 233-235) Passio apostolorum Simonis et Iudae. = BHL. 
7752, 7753, 7750, 7751. Oct. 28. 

Ablatis foliis duobus (sign. olim ccxxxxvm, ccxxxxvim), periit vix non 
tota pars ultima Passionis. 

99. (Fol. 238) Passio S. Gaesarii mart. = BHL. 1515. 

100. (Fol. 238-238v) Passio ss. mm. Vitalis et Agricolae. = BHL. 
8691. Nov. 4. 

101. (Fol. 238v-239v) Passio S. Domitillae. = £#L. 6066. Nov.6. 

102. (Fol. 239v-242) Passio SS. IV Goronatorum. = BHL. 1837. 

Nov. 8. 

103. (Fol. 242-243v) Passio S. Theodori mart. = BHL. 8077. 

Nov. 9. 

104. (Fol. 243v-247v) Vita S. Martini ep. = BHL. 5610.  Nov. 11. 
Deest epistula. Perditis ultimis foliis, non integra superest Vita. 


CODEX 6 (alias XXX, olim 124) 

Membraneus, fol orum 169 (0m,528 X 0,365), paginis bipartitis exaratus 
saec. XI/XII. 

Erat prius monasterii S. Salvatoris de Septimo Cyslerciensis ordinis et Florentine 
dyocesis (fol. 169v,saec.XV). 

Est hoc Lectionarium continens sermones et homilias praesertim de tempore. 

1. (Fol. 14-15) In natali S. Iohannis apostoli  et  evangelistae. 


104 BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

Sessor. 6.   Sermo S. Eusebii episcopi Caesariensis. De historia ecclesiastica. = 
BHL. 4324. 

Inc. ut in codice Sessoriano 57. 
2. (Fol. 15-16v) Item unde supra. = BHL. 4320. 

Foliis perditis, desinit mutila : Quod cum fuisset impletum, receperunt 
graliam quam amiserant, ita ut etiam | {P.G., t. V, col. 1247 a). 

Pro prologo Melliti {Volo sollicitam...) descriptus est alius qui inc. ut 
BHL. 6544, cap. 72, et des. quae omnia longum est enarrare. Ad ultimum 
quidem ad eundem (cod. eodem) lohannem fleclamus articulum et qualiter 
ad Dominum de hac luce migraverit, explicemus (cf. BHL. 4320, prol. extr.)- 

CODEX 7 (alias XXXI, olim 122) 

Membraneus, foliorum 128 (0m,51 X 0,34), paginis bipartitis exaratus saec. XI/XII. 
Erat prius monasterii S. Salvatoris de Septimo Cysterciensis ordinis et Florentine 
dyocesis (fol. 128v, saec. XV). 

1. (Fol. 37v-39) Miraculum de <i>cona Domini. = BHLAW. 

Inc. Petrus sanctissimus episcopus ISiconiae dixit : * Librum defero 
S. Athanasii et sanctae synodi defero ad legendum... 

2. (Fol. 81-83v) Passio S.Donati ep.et mart.= £#L.2289. Aug. 7. 

3. (Fol. 83v-87v) Passio S. Matthaei apost. et evangelistae. = 
BHL. 6544, cap. 76, et 5690. Sept. 21. 

4. (Fol. 87v-96) Vita S. Martini episcopi. = BHL. 5610, 5613, 
5619, 5620, 5611, 5621-5623. Nov. 11. 

Deest in libello 5610 epistula, in libello 5613 prologus. Praefixa sunt 
lemmata sua solis narrationibus 5621-5623. Inter libellos 5620 et 5611 
insertus est brevis locus excerptus ex BHL. 5618 : ltem aliqua de virtu- 
tibus sancti ac beatissimi Martini, quae post obitum eius facta sunt. . . 
dominica die collocarentur in requie (= lib. I, cap. 3). 

5. (Fol. 96M03) Vita S. Nicholai. == BHL. 6111, 6155, 6156 
(usque ad : et usque in aevum manare non desistunt), 6107, 6108. 

6. (Fol. 103v-104v) Passio S. Valentini. = BHL. 8460.   Febr. 18. 

7. (Fol. 105-106v) <Vita S. Nicolai>. = BHL. 6111, 6107, 6108. 

Foliis rescissis, inc. mutilus libellus 6111 : | literomnium compati neces- 
sitatibus, proquibus et tibi saepius supplicaretur (MoMBRmus,f. 167, col. 1, 
1. 16 sqq.). Haec omnia iam supra scripta erant, n° 5. 

8. (Fol. 106v-112v) <Vita S. Ambrosii  ep. Mediolanensis>.  = 
BHL. 377. 

Foliis perditis, desinit mutila : Per idem tempus cum in extrema parle 
porticus in quo iacebat in uno positi . . . cum de nomine sancti loquerentur 
Simpliciani, nec tamen {P.L., t. XIV, col. 43, c. 46 med.). 


2.  GODICES  SESSORIANI 105 

9. (Fol. 113-128*) <Vita S. Silvestri papae>. = BHL. 7726, 7727. Sessor. 7. 
Foliis perditis, inc. mutila : Palescunt carceres, in lolo orbe hac die ad 
laetitiam festivitatis exeunt, qui se clauserunt pro austeritate culpa- 
rum ... et des. : Veniens autem ad Porphyrium et Torquatum Silvester 
episcopus invenit eos volutantes (cod. voluntates) in terra prae nimia 
angustia, et facta oratione (Mombritius, f. 281, col. I init. - f. 292v; col. 1 
extr.). 

CODEX 39 (alias 1372, olim 72) 

Membraneus, foliorum 105. Gonstat fragmentis codicum variae formae (min. 
0m,23 X 0,16; max. 0m,31 X 0m,22), qui exarati suntsaec. VII-XIII. 
Erat prius abbatiae Nonantulanae. 
Ad rem hagiographicam pertinet 

V. (Fol. 62-65, saec. XI, 0m,28 X 0,21) Passio sanctorum marty- 

rum Septem Fratrum dormientium in Monte Geleo non longe a civi- 

tate Effesum : Maximianus,Malcus,Martinianus, Dionysius, Iohannes, 

Seraphion et Gonstantin<u>s. Oct. 23. 

Inc. ln illo tempore regnabat Decius imperator. Descendit in civitatem 

Constantinam et congregali sunt ante ipsum omnis multiludo civitatis, et 

coepit aedificare templa idolorum in medio civitatis, et praecepit ut sacri- 

ficarent idolis. — Des. Et facta est congregatio magna episcoporum cum 

Theodosio imperatore, et fecerunt ibi memoriam, et festivitates celebrave- 

runt sanctis marlyribus, et iussit imperator Malchi aedificari resusc//a- 

cula mendicis civitatis.  lunc  imperator Theodosius glorificans  Deum 

propter mirabilia et misericordia<rn> quam sibi ostendit Deus de resur- 

rectione mortuorum, graliasque egit Deo Patri et Filio et Spiritu<i> 

sancto cum omnibus  fidelibus sancta<jn> confilentibus Trinitatem et 

credentibus resurrectionem mortuorum per cuncta saecula saeculorum. 

Amen. 

CODEX 40 (alias 1258, olim 132) 

Membraneus, foliorum 210 (0m,295 X 0,200), paginis bipartitis exaratus variis 
manibus beneventanis saec. IX. 

Gontinet (fol. l-184v) quattuor libros Dialogorum S. Gregorii Magni; adsunt 
praeterea 

1. (Fol. 185-199) Vita Fursei. = BEL. 3209. 

2. (Fol. 199-205) <Miracula S. Fursei>. = BHL. 3213. 

Foliis perditis, desunt ultima verba inde ab (aedi)ficaverunt ei eccle- 
siam... 

Haec miracula sicut et ultima pars Vitae (fol. 19SV-199) manu paulo 
recentiore exarata sunt. 


106 BIBLIOTHEGA  NATIONALIS 

Sessor. 40. Quod sequitur (fol. 206-210) opusculum initio mutilum, minime est 

u fragmentum hagiographicum „, ut in catalogo bibliothecae nationalis 
manu exarato perhibetur, sed ultima pars nescio cuius visionis, 

CODEX M (alias 1479, olim 73) 

Membraneus, foliorum I et sign. 1-189 (0m,300 X 0,205),paginis bipartitis exa- 
ratus manu beneventana saec. X (fol. l-183v) ; folium I ex grandiore quodam 
legendario, saec. XI litteris communibus descripto, huc translatum est; fol. 184- 
189 descriptae sunt saeculo XIII rationes expensarum. 

Fol. Iv : Codex 4 (saec. XVI). lste liber est monasterii Nonantulani (saec.XIII). 

1. (Fol. I-I*) <Narratio de S. Nicolao>. = BHL. 6150-6153. 

Narratio prima inc. mutila : ad pedes sancti Nicolai flens et dicens : 
u Miserere, serve Dei... ; ultima vero des. mutila : ab omni aegritudine 
liberavil et sanum et incolumem. | 

2. (Fol. 1-8) Vita S. Pauli eremitae. = BHL. 6596. 

3. (Fol. 8-56v) Vita S. Antonii monachi. = BHL. 609. 

Deest epilogus Evagrii. 

4. (Fol. 56v-76?) Vita B. Hilarionis. = BHL. 3879. 

5. (Fol. 76v-82v) Vita cuiusdam monachi captivi. = BHL. 5190. 

6. (Fol. 82v-90v) Vita S. Symeonis Syri et eremitae. = BHL. 7957. 

7. (Fol. 90v-183v) Liber qui appellatur Paradysus Palladii mona- 
chi, qui fuit discipulus Evagrii. = BHL. 6532. 

Desunt epistula Palladii (Laudo... ) et prologus. — Des. si me pronus 
volueris adorare {P.L., t. LXXIV, col. 342 c). 

CODEX 48 (alias 1266, olim 105) 

Membraneus, foliorum 186 (0m,375 X 0,250), paginis bipartitis exaratus saec. XI. 
Dicunt fuisse olim abbatiae Nonantulanae. 

1. (Fol. 1-4) Passio S. Andreae apost. — BHL. 428. Dec. 1. 

2. (Fol. 4-18v) Vita S. Nicolai ep. Myrensis civitatis. = BHL. 
6105-6107, 6150-6156, 6160, 6161,6163-6165, 6108. 

3. (Fol. 18v-21) Vita S. Zenonis ep. = BHL. 9001. Dec. 8. 

4. (Fol. 21-28) Vita S. Syri Ticinensis ep. = BHL. 7976.   Dec. 9. 

5. (Fol. 28-30v) Natale S. Luciae virg. = BHL. 4992.    Dec. 13. 

6. (Fol. 30v-41) Passio S. Thomae apost. = BHL. 8143, 8138. 

7. (Fol. 45v-53v) Gesta S. Iohannis evangelistae. = BHL. 4320. 

8. (Fol. 55v-90v) Vita S. Silvestri. = BHL. 7726, 7727, 7729, 
7731, 7736. 


2.  GODIGES  SESSORIANI 107 

9. (Fol. 90v-98v) Passio S. Sebastiani. = BHL. 7543. Sessor. 48. 

Reliquis omissis,  des.  et invicem se ad confessionem sancti nominis 
contra diabolica-Csy acies praepararent (Act. SS., n. 37 extr.). 

10. (Fol. 98v-103v) Passio S. Agnes virg. = BHL. 156. 

11. (Fol. 103v-108v) Passio S. Vincentii mart. == J3#L. 8628, 8631. 

12. (Fol. 108v-114) Vita S. Geminiani. = BHL. 3296. 

13. (Fol. 114-115v) Vita S. Severi archiepiscopi (Ravennatis). 

Inc. Igitur de electione sanctiviri ac beatissimi Severi antistiti<is> quod 
superius nominatum est et quod mihi narratum fuit a multis senioribus, 
vobis verissime expleam. Quadam die dum lanisterio praeesset cum coniuge 
sua et dum lanisterii (cod. -rium), ut diximus, ageret officium, ait ad 
coniugem suam : " Vadam et videbo visionem mirabilem, quomodo de alto 
caelo columba veniat „ — Des. in tali pace et tranquillitate defunctus est sub 
die kalendarum februariarum, regnanteVomino... Amen. 

14. (Fol. 119-123) Passio S. Agathae mart. = BHL. 133. 

15. (Fol. 123-132) Passio SS. Faustini et Iovittae. = BHL. 2838. 

16. (Fol. 132-138v) Vita S. Gregorii. = BHL. 3639. 

17. (Fol. 138v-140v) Vita B. Gregorii. = BHL, 3645. 

18. (Fol. 140v-168v) Vita S. Benedicti. == BHL. 1102. 

19. (Fol. 169-171v) PassioS.Tiburtii.= cod.LateranensisA. 8125. 

20. (Fol. 171v-174v) PassioS.Marcievang.=£i£L.5276.April.25. 

21. (Fol. 174v-184v)PassioS.Georgiimart. = ^iYL.3393.April.24. 

Omissis prologo et cap. 1, inc. Anno ab incarnalione Domini ducentc- 
simo nonagesimo primo, residente in urbe Roma Marcellino — Foliis per- 
ditis, desinit mutila : orabat ad Dominum et dicebat : u Creator omnium 
rerum Domine lesu Christe, cui omnia | (Bibl. Casin., p. 347, col. 1). 

Quae sequuntur folia 185, 186 (0m,330 X 0,247) ex alio Legendaiio 
desumpta sunt, quod paginis bipartitis saec. XI descriptum erat. 

22. (Fol. 185-186v) <Vita S. Ambrosii>. = BHL. 377. 

Sola pars ultima inde ab : Honoratus etiam sacerdos ecclesiae Vercel- 
lensis... (P.L., t. XIV, col. 43, c. 47 med.). 

CODEX 49 (alias XXI, olim 102) 

Membraneus, foliorum sign. 2-185 (0m,390 X 0,265), paginis bipartitis exaratus 
saec. XIII. 

Erat prius monasterii Gasaemarii ordinis Gisterciensis Verulanensis dioecesis 
(cf.f.18%25,35,47). 

1. (Fol. 2-4) Passio S. Valentini ep. et mart. = BHL. 8460. 

2. (Fol. 4-5 v) Passio S. Valentini presb. = BHL. 8466. 

Des. ubi decollatus est, ad laudem... Amen. 


108 BIBLIOTHEGA  NATIONALIS 

Sessor. 49.    3. (Fol. 5V-9V) Passio ss. mm. Faustini et lovittae. = BHL. 2837. 

4. (Fol. 9V-15) Passio S. Iulianae virg. et mart. — BHL. 4526. 

5. (Fol. 15-18*) Vita S. Barbati ep. et conf. = BHL. 973. 

6. (Fol. 21-24*) Vita S. Mathiae apost. = BHL. 5695. 

Foliis perditis, incipit mutila : ut incensum poneret. Sed hanc figuram 
licuit exerceri, donec veritas in Christo compleretur... (Act. SS., n. 6 med.). 

7. (Fol. 24v-28) Vita S. Romani abbatis, eruditoris S. Benedicti. = 
BHL. 7305. 

Reliquis omissis, des. sepullus vero est in sua basilica ipsius a fratribus... 
illius congaudendum glorificationi, suae ingemiscendum desolalioni 
(Act. SS., n. 9 extr.). 

8. (Fol. 28-3 lv) Passio ss. mm. quadraginta. — BHL. 7540. 

Foliis perditis, des. mutila : Quis Deus magnus sicut Deus noster ? Tu es 
Deus qui facis mirabilia magna solus, quia eos qui contra nos erant pro 
nobis esse fecisti, sup \ (Act. SS., 14 extr.). 

9. (Fol. 32-41) Liber vitae beati patris nostri Benedicti editus a 
beato Gregorio papa Romano. = BHL. 1102. 

Foliis perditis, inc. mutila post med. cap. xv : iam amplius non 
inhabitetur. Cui vir -Domini respondit : " Roma a gentibus non exter- 
minabitur... 

10. (Fol. 41-41v) Versus Marci poetae. = BHL. 1103. 

11. (Fol. 44-45v) Passio ss. mm. Tiburtii et Valeriani. 

Inc. Temporibus Marci Aurelii et Commodi imperatorum Turcius Alma- 
chius, etc. ut BHL. 8483. — Des. ut BHL. 8486. 

12. (Fol. 45v-53v) Passio S. Georgii mart. = BHL. 3393. 

13. (Fol. 53v-64) Passio S. Adelberti ep. et mart. edita a domno 
Silvestro papa. = BHL. 37. 

Des. ubi merita et virtutes eius exuberant usque in hodiernum diem. 
Passus est autem... Amen (cf. Act. SS., April. t. III, p. 187, annot. h). 

14. (Fol. 64-66v) Passio S. Marci evangelistae. = BHL. 5277. 

Inc. Tempore quo dispersi erant... 

15. (Fol. 69-69v) Passio S. Vitalis mart. — BHL. 8701. 

16. (Fol. 69v-70v) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6813, 6817. 

17. (Fol. 70v-72v) Passio S. Iacobi apost. = cod. S. Mariae Maio- 
ris A51. 

18. (Fol. 72v-76v) Passio S. Alexandri ep. et mart. et sociorum 
eius. = BHL. 266. 

19. (Fol. 76v-79v) Sermo de inventione sanctae crucis. = BHL. 
4169. 

20. (Fol. 79v-80v) Passio SS.  Gordiani  et  Epimachi  mart. = 
BHL. 3612. 

21. (Fol. 80v-81v) Passio S. Pancratii mart. = BHL. 6421. 


2.  GODICES  SESSORIANI 109 

22. (Fol. 81v-85v) Passio ss. mm. Nerei et Achillei. — BHL. 6058,  Sessor. 49. 
6060-6062. 

23. (Fol. 85v-88) Passio S. Bonifacii mart. = BHL. 1413. 

24. (Fol. 88-91) Passio S. Isidori mart. = BHL. 4478a. 

25. (Fol. 91-91v) Relatio Pastoris presbyteri de S. Pudentiana.= 
BHL. 6991. 

26. (Fol. 91v-96v) Passio S. Eustasii sociorumque eius. = BHL. 
2760. 

27. (Fol. 96v-109) Passio S. Urbani papae et aliorum  sancto- 
rum. = BHL. 8379, 8380. 

Post persolvebant legitur clausula : Ad quorum venerabiles sepulturas... 
Cf. Anal. Boll, t. XX, p. 382, 34°. 

28. (Fol. 109-111) Passio SS. Marcellini et Petri. = BHL. 5231. 

29. (Fol. 111-116) Passio S. Herasmi ep. et mart.= BHL. 2585. 

Des. Haec ubi dedit dicta, confestim spiritus exiliens sese teneris immiscuit 
auris ad Dominum pergens, sine fine ubi gaudet in aevum. Obiit autem ... 
Amen. Gf. Anat. Boll., t. XXIII, p. 178, 16°. 

30. (Fol. 116-1 18v) Passio S. Vincentii ep. et mart. = BHL. 8676. 

31. (Fol. 118v-121v) Passio ss. mm. Primi et Feliciani. = BHL. 
6922. 

32. (Fol. 121v-123v) Passio S. Barnabae apost. = BHL. 983. 

33. (Fol. 123v-126v) Sermo in laude B. Barnabae apost. = BHL. 

985. 

Praetermissa est pars III vix non tota. Desinit enim ex graeco elogio ... 

fideliter declaramus. 

34. (Fol. 126M29) Passio S. Basilidis. = BHL. 1018. 

Praemissus est prologus Passionis BHL. 1020. 

35. (Fol. 129-130v) Passio SS. Gansianorum. = BHL. 1547. 

36. (Fol. 130v-137v) PassioS.Viti sociorumque eius. = BHL.81U, 

37. (Fol. 137v-141v) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1001- 
1003. 

38. (Fol. 141v-143) Passio ss. mm. Nicandriet Marciani. = BHL. 
6070. 

39. (Fol. 143-148) Passio ss. mm. Gervasii et Protasii. = BHL. 
3514, 3513. 

40. (Fol. 148-152v) Passio sanctorum mille quadringentorum octo- 
ginta martyrum {lemma scriptum super rasuram). 

Immo Passio SS. Acacii et sociorum, multum similis Passionis BHL. 20. 

Inc. epist. ut in BHL. 20. — Inc. proL Salvalore noslro Iesu Christo appa- 
rente, orta magna iustitia. — Inc. Adrianus et Antoninus imperalores 
praelium cum Eufratensibus habuerunt; elegerunt viros numero 1480 
potentes in fortitudine — Des. Et vox facta est eis dicens : " Exauditae sunt, 
benedicti,  orationes vestrae coram immortale rege Chrislo. Sic autem 


110 BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

Sessor. 49. finierunt sancti martyres passiones suas et perrexerunt ad Dominum. lpsi 

enimdecet laus ... Amen. 

41. (Fol. 152v-157v) Unde supra. = BHL. 5673. 

Inc. Tempore Chosroe impiissimi tyranni cum filio suo Maxentio vene- 
runt irati cum furore diabolico super civitatem sanctam Hierusalem... 

42. (Fol. 157v-158v) Vita S. Paulini. = BHL. 6558. 

Foliis perditis, des. mutila, : quantos intricatos debito a creditoribus suis 
redditapecunia liberavit (Act. SS., num. 6 extr.). 

43. (Fol. 159-160) <Passio SS. Petri et Pauli>. == BHL. 6669. 

Foliis perditis, incipit mutila : maerore consumptus ; et quamvis in aliis 
terrarum partibus Petri esset expertus potentiam, tamen perveniens 
Romam... 

44. (Fol. 160-167v) <Passio SS. Petri et Pauli>. = BHL. 6664. 

Excisum est folium inter fol. 165 et fol. 166. 

45. (Fol. 167v-174v) Passio SS. Petri et Pauli apostolorum. = 
BHL. 6661, 6657, 6659. 

46. (Fol. 174v-181v) Passio S. Pauli. = BHL. 6572, 6576, 6577. 

47. (Fol. 182-185*, saec. XIII) <Passio S. Placidi>. = BHL. 6863. 

Est hoc fragmentum alterius Legendarii. — Deest Passionis initium 
usque ad num. 4 in.  (inc. \toris velud splendidissimum sidus emicuit 
Dc spina militiae saecularis ...) et finis inde a num. 20 extr. (des. eo inter- 
veniente purgatus est. Paraliticus quidam cuius). 


CODEX 53 (alias 1356, olim 66) 

Membraneus, foliorum 63 [sign. 2-60, 60bis, 61-63] (0m,288 X 0,176), manu bene- 
ventana exaratus saec. XI/XII. Madore et murium dentibus multum passus est 
codex : prima folia in ruinam abeunt, folium 55 vix legi potest, folii 60 bis non 
superest nisi parvum fragmentum. 

1. (Fol. 2-50) <Dialogi Sulpicii Severi de S. Martino>. = BHL. 
5614-5616. 

Foliis perdilis, inc. sub initio cap. 18 dialogi I: \ cet suppetunt plura 
recolenti ... (P.L., t. XX, col. 195). Post ultima verba dialogi III scripta 
sunt eiusdem dialogi cap. 15, 16 et initium cap. 17 Quodam itidem die... 
simul tam studiosis auditoribus caena debetur). 

2. (Fol. 50-5 lv) Sermo quando corpus eius translatum est. = 
BHL. 5623. 

3. (Fol. 51v-52) De basilica S. Martini. 

Gregorii Turonensis, Hist. Franc, II, 14, omisso initio et fine. Inc: 
Basilica sancti Martini abest a civitate passos quingenios fere et quinqua- 
ginta... 


2.  CODIGES  SESSORIANI 111 

4. (Fol. 52-55v) Sermo in laude S. Martini. Sessor. 53. 

Inc. Laetemur in Domino, fratres dilectissimi, omni laelilia spiritalis 
gaudii, quos omnipotentia divinae maiestatis egregii sui confessoris, nostri 
quoque praecipui pastoris, iocunditate laetificat annuae sollemnitatis . — 
Des. unicum filium suum,per eundem dominum nostrum lesum Christum. . . 
Amen. 

5. (Fol. 56-606 lsY) Libellus B.  Gregorii Turonensis episcopi de 
miraculis S. Martini. = BHL. 5618. 

Incipit a prologo. Desinit mutilus in medio cap. 5, libri I. 

6. (Fol. 61-62v) <Gregorius Turonensis de S. Martino>. = BHL. 
5619, 5620. 

7. (Fol. 62v-63v) <De S. Martino et de S. Briccio>. 

Alia recensio narratiunculae illius, quae legitur in codice Lateranen si 
A. 8190. 

Inc. Epistula sancti Martini episcopi, quando ad patres Turonicae de 
Pannonia venturus evenit ut oslenderet virtutes. Per universam terram 
faciebat mirabilia. Tunc omnes senatores episcopi et comiles surrexerunt ; 
locuti sunt vana dicentes — Des. veniam tibi petimus. Tunc beatus 
' Mart<inusy dixit : Christus fuit crucifixus ////////////////////// iratus super 
eos, nec ego vobis irascar. 

CODEX 55 (alias 2099, olim 88, tum 134) 

Membraneus, foliorum 200 (0m,28 X 0,20), exaratus saec. VII. Quaedam folia 
rescripta sunt, erasa scriptura unciali saec. VI. Periit folium 171 . 
Erat prius abbatiae Nonantulanae. 

(Fol. 81-88) Epythafium S. Paulae a B. Hieronimo presbitero 
factum. = BHL. 6548. 

CODEX 63 (alias 2102) 

Godici foliorum 226 (0m,270 x 0,180) exaratorum scriptura beneventana saec. IX 
in., adiuncta sunt fragmenta tria (f. 227, f. 228, f. 229-232) aliorum codicum, ex 
quibus hagiographicum est primum. 

Folium 227-227v (0m,267 X nunc 0,173), paginis bipartitis exaratum saec.XI, quod 
continet partem Passionis S. Bartholomaei BHL. 1002 (ed. Bonnet, p. 132, 1. 
p. 139, 1. 8). 

CODEX 75 (alias 1304, olim 220) 

Membraneus, foliorum 140 (0m,258 X 0,190), paginis bipartitis exaratus 
saec. XIV/XV. 


112 BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

Sessor. 73. Erat prius monasterii Sancti Marlini dc Botiis (f. 140v), et quidem anno 1489 
fratcr Gregorius Crispus emerat hunc tibrum a nonno lohannc Theutonico libra- 
rum trium pretio (ibid.). 

1. (Fol. 1-1 19v) Liber de miraculis, operibus ac conversatione 
sanctorum iam in caelis exultantium. 

Prologus. ln hoc sequcnti opusculo ordinantur in certis titulis, utpatct 
in sequenlibus, quaedam narrationes ad praedicationem verbi Dei necessa- 
riae et praccipue illis qui deleclantur in exemplis sanctorum. . . Excerptae 
vero sunt a libris per sanctos patres ab ecclesia catholica approbatis l, vide- 
licct a quatuor libris dialogorum beati Gregorii papae et ab evangeliorum 
omeliis ab eodcm compositis, et a beato Augustino de civiiale Dei, et ab eccle- 
siastica historia, et tripartila a beato Eusebio et beato Hieronymo et de statu 
ecclesiae primitivae composita 2, et ab ecclesiasiica historia Anglorum secun- 
dum Bedam presbyterum, el a libro qui dicitur decem 3 collationes Patrum et 
a libro qui dicitur Paradisus, qui de eadem loquitur, et a libro Barlaan, ct 
de passionali, in quo agilur de passione martyrum, vita et conversatione et 
fine beatorum ceterorumque sanclorum. Narrationes vero apraedictis libris 
excerptae ordinantur XX capitulis principalibus , quorum primum est de 
miraculis beatae et gloriosae virginis Mariae matris Domini ; segundum est 

de sancla cruce et eius virtule ; tertium est de bonis angelis ; vicesimum 

est de morte damnatorum cum adiunciis. Et sciendum quod post primum 
capitulum huius opusculi, in quo primo capitulo ordinaniur miracula 
beatae virginis Mariae, in omnibus aliis, scilicet XIX capilulis, intitulantur 
in principio singularum narrationum de quo libro singulae narrationes, 
quac hicponuntur, sunt excerptae (1). Ista igitur XX praetacta capitula* 
subdividuntur singula in divcrsis et certis capitulis. 

Inc. cap. I. Fuit in Toletana urbe quidam archiepiscopus, qui vocabatur 
Hildefonsus (= Mir. BMV. 590). — Des. cap. XX (Gregorius Magnus, 
Dial., IV, 31) quibusdam (corrige quibus dum) adhuc concessum est vivere, 
licet a malis operibus emendare. 

2. (Fol. 119v-140v) <Epitome historiae Lausiacae>. 

Inc. prol. Suadeo tibi, Saule (immo Lause) serve Dei, ut omni virtute 
mentis difjugias eorum conspectum atque colloquium quorum contrarium 
est bonae viae proposilum. — Des. et ex ipsa comparalione vcl diligentiam 
vel negligenliam meam curiose probare (= BHL. 6532, prooemium ad 
Lausum, versus finem). 

1 cod. approbate. — 2 cod. composite. — 3 vox deleta. — 4 cod. miracula. 

(1) Reapse inde a cap. 2 ita incipiunt singulae paragraplii : Legitur in Vita beati 
JS... ; Gregorius libro... dialogorum narrat; Beda in Historia Anglorum... 
narral; legitur in Vilis Patrum; Vir quidam, sicutnarrat Augustinus dedvitale 
Dei, etc. 


2.  GODIGES  SESSORIANI 113 

Inc. Cum igitur primum Alexandriam urbem attigi secundo Theodosii   Sessor. 73. 
senioris imperatoris consulatu, repperi sanctum Isidorum (= BHL. 6532, 
c. 1). — Des., non impleta ultima linea : Marcum in Sithi degentem ferunt 
in iuventute valde fuisse sapientem et mansuetum memoriamque divi- 
narum scripturarum \ 

CODEX 104 (altas 1408, olim 199) 

Membraneus, foliorum 215 (0m,223 X 0,166), paginis bipartitis exaratus saec. XIV. 
Erat olim monasterii Casaemarii (fol. 1). 
Continet Legendam auream, eamque mutilam. 

CODEX 107 (alias 1324, olim 12) 

Membraneus, foliorum signatorum nunc 1-256, olim vero xxxvn-ccc (0m,206 X 
0,150), paginis bipartitis exaratus saec. XIV. 
Continet Legcndam auream, eamque principio et fine mutilam. 

CODEX 110 (alias 109, alias 1382) 

Membraneus, foliorum sign. 1-147 [51 bis] (0m,205 X 0,140). Constat fragmentis 
sex codicum exaratorum saec. XII et XIII. 
Erat olim monasterii Casaemarii (fol. 85). 

III. Folia 38-60 (0m,202 X 0,138), saec. XIII. 

1. (Fol. 38-60v) Vita S. Pachomii. = BHL. 6410. 

Deest inscriptio : Dominae venerandae... — Perditis foliis, desinit 
mutila : lnduantur autem noctibus lebilones lineos praecincli lumbos, 
habeantque singuii meloten \ (P.L., t. LXXIII, col. 242 c). 

V. Folia 69-84 (0"\203 X 0,138), saec. XII/XIII. 

2. (Fol. 69v-76v) Passio sanctarum virginum undecim mtfium. == 
BHL. 8428-8430. 

3. (Fol. 77-84v) Revelatio divinitus revelata famulae Dei Elisabet 
de XI milibus virginum aliisque martyribus inter eas passis. = 
BHL. 8431. 

Foliis perditis, inc. mutila : pene tamcnper errorem aliter scribi debuerat ; 
sedipsaego scribentem prohibui. Venit autem mecum Cesarius martyr... 
(Acl. SS., num. 2 extr.). 

CODEX 113 (alias 1322, olim 205) 

Membraneus, foliorum 121 (0m,223 X 0,141), exaratus tribus manibus saec. XII, 
Erat olim monasterii Sanctae Mariae de Sagitario (fol. 2, 15v). 

CATAL.  LAT.  ROM. 8 


/ 


114 IV.  BIBLIOTHEGA  NATIONALIS 

Sessor. 113.    (Fol. 16-49) Adhortationes sanctorum patrum ad profectum per- 
fectionis monachorum. = BHL. 6527. 

In medio folio 43r subito fit transitus a § 25 cap. x (... hoc admirare) 
ad § 17 cap. xiv (Duo fralres...) Praeterea quaedam narrationes 
omissae sunt vel loco mutatae. Post ultimam narrationem (... sed ut 
converlatur et vivat) sequitur ex libro BHL. 6529 cap. i, § 16 (P.L., 
t. LXXIII, col. 998-1000), tum ex libro BHL. 6527 cap. xvm § 19, qUae 
narratio in media pagella praerupte desinit : statimque ad supradictum 
monaslerium venit et magistro fratrem (sic) vocavit (P.L., t. c, col. 984 d). 

CODEX 114 (alias 1412) 

Membraneus, foliorum 99 (0m,216 X 0,151), exaratus saec XIII. 
Ante annum 1729 erat monasterii Sanctae Mariae de Aqua Frigida, dioec 
Gomensis (fol. 1, 98v). 

(Fol. 67-98v) Vita S. Brendani abbatis et de conversatione eius et 
discipulis eius. = BHL. 1437. 

CODEX 121 (alias 1378) 

Membraneus, foliorum 151 (0m,207 X 0,130), exaratus saec XIII extr. 

In folio chartaceo 152 descriptus est in parte adversa index libellorum, in parte 
autem aversa notatum saec XIV : lste liber est fratrum de Cumis ordinis 
S. Augustini. 

1. (Fol. l-30v) <Liber de ortu B. Mariae et de infantia Salvato- 
ris>. = BHL. 5336, 5337. 

Incipit libellus 5337 : Et factum est post regrcssionem lesu de Aegypto, 
cum esset in Galilca inchoante quinto anno aelatis eius... 

2. (Fol. 83v-93) In assumptione S. Mariae. 

Inc Cum esset beata Maria diebus ac noclibus vigilans et orans post 
ascensionem domini noslri lesu Chrisli, venit ad eam angelus, dicens : 
" Maria, surge et accipe palmam, quam nunc tibi detuli, quoniam post tres 
dies assumenda es — Des. et praecepil Dominus nubibus ut irent in paradi- 
sum sub arbore vitae. El altulerunt angeli animam sanctae Mariae ct 
posuerunt eam in corporc ipsius, iubente domino noslro lesu Christo ; et 
habebit gloriam ibi in sempiterna saecuta saeculorum. Amen. 

3. (Fol. 93-101v) Passio S. Andreae apostoli. = BHL. 428. 

4. (Fol. 101v-103) In natali S. Iacobi. == BHL. 4093. 

5. (Fol. 103-105) In festivitate S. Philippi. = BHL. 6814. 

6. (Fol. 105-112) PassioS. Georgii mart. 

Inc Factum est sub lempore Daliani imperatoris, qui fuit perseculor 
chrislianorum vel ecclcsiarum, misit ad omnes potestatcs quae sub regno 


2.  GODIGES  SESSORIANI 115 

eius erant. — Des. Et viderunt cuncti suscipi[entes] animam eius ab angelis  Sessor. 121. 
etportari in caelum. Marlyrizatus est autem beatissimus martyr Christi et 
adleta Gcorgius sub die VHIkalendarum maiarum inprovincia Capadociae 
civitate, militans sub Datiano imperalore,  regnante Domino... Amen. 
Cf. BHL. 3369. 

7. (Fol. 113-124) Passio S. Gaeciliae et SS.Valeriani etTiburcii.= 
BHL. 1495. 

Nonnullis omissis. 

8. (Fol. 124-131) Passio S. Iustinae virg. = BHL. 2047. 

9. (Fol. 131-135v) In natali ss. virg. Liberatae et Faustinae. 

Inc. Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei et fidelium mores maiorum 
exemplis instruendos discretionis vestrae celsitudini innotescat sanctissimas 
virgines Liberatam et Fauslinam secundum carnem sorores — Des. et 
potioribus Dei bonis perenniter fruamur (cod. fluamur). Sepultae autem 
sunt in pace in ipsa ecctesia Beati lohannis Baptistae, quam aedificaverunt 
ad honorem Dei... Amen. Cf. Act. SS., Ian. t. II, p. 196-97. 

10. (Fol. 136-140) In natali S. Iohannis evangelistae. = BHL. 
6544 cap. 72, 4324 (omissa ultima parte), 4322. 

11. (Fol. 140v-142v) In natale S. Barnabae apost. 

Inc. Beatus apostolus Barnabas, qualiter fidem catholicam praedi- 
cav<ef>it ... acper martyrii patmam venerit ad coronam gloriae, iuxta 
autenticam seriem et auctoritatem Lucae evangelistae et Iohannis cogno- 
mento Marci mullifida relatione pandere curavimus. Iste est ille Barnabas, 
qui et loseph... Multa alia de eo refert Lucas evangelista, quae propter 
prolixitatem duximus omiltenda. Restat ut iantummodo dicamus quo in 
loco et quo marlyrii gcnere passus est; el quae in sequenti dicturi sumus, 
relatione Iohannis cognomento Marci didicimus. Dominus noster lesus 
Christus quadam nocte apparuit beato Paulo aposlolo, dicens : " JSe prohi- 
beas Barnabam ire Cyprum — Des. ut BHL. 983. 

12. (Fol. 142v-151v) In nativitate S. Iulianae. = BHL. 4523. 

Cum prol. (5 et initio b. 

CODEX 125 (alias 1380) 

Membraneus, foliorum 55 (0m,202 X 0,137), exaratus saec. XV a D. Paulo Georgii 
de Sulmona (cf. fol. 55y). 

(Fol. 2-55v) Vita B. Ioannis de Gapistrano. = BHL. 4360. 

Foliis perditis inter fol. 44 et fol. 45, deest locus inde ab ignitos ligno- 
rum | (= Act. SS. p. 471, n. 101, lin. 12) et prolatum esset conflueretque... 
(ibid., p. 474, n. 114, lin. 2). 

Qui in editione a Vita distinctus est " Prologus „ cum eadem continuo 
coniungitur in codice, ita ut " Vita „ incipiat fol. 4 : Collabentem ferme 


116 IV.  BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

Sessor. 125. Dei civilalem... Verum praemissa est (fol. 2-3v) Fratris Nicolai de Fara 

Minorum minimi praefatio in Vitam beati loannis de Capistrano, quae ex 
hoc codice edita est m Anal. Boll., t. XXIII, p. 321-24. 

CODEX 126 (alias 1509) 

Membraneus, foliorum sign. 1-195, A, B (0m,192 X 0,138), exaratus variis manibus 
saec. XIII (fol. 1-128) et XIV (fol. 129 sqq.) Fuit olim lste liber fratris Boni de 
Stuppanis de Cumis ordinis heremitarum sancti Augustini, et quidem Iste liber 
(est) conventus sancti Augustini de Cumis (fol. 2 ; cf. fol. 195v etfol. Av). 

(Fol. 129-195v) Vita venerabilis Aupes virginis de Cudot. = 
BHL. 306. 

CODEX 147 (alias 2034) 

Membraneus, foliorum 51 (Om,217 X 0,157), constans fragmentis aliquot codicum 
qui exarati erant variis manibus saec. XIII et XIV. 
Erat prius conventus fratrum heremitarum Sancti Augustini de Gumis (fol. l,50v). 

(Fol. 43-47v, saec. XIV) De S. Catherina. = BHL. 1663 a. 

Inc. In urbe Alexandrinorum erat quaedam puella annorum XXllorum 
speciosa valde. . . 

CODEX 297 (alias 2021, olim 203) 

Chartaceus, foliorum 223 (0m,218 X 0,145), exaratus variis manibus saec. XV. 

Fol. 216v legebatur olim lste liber est monasterii (?) fratrum ////////// de Mantua ; 
pro quibus, erasa una voce et aliis mutatis, scripsit manus paulo recentior : lste liber 
est mei fratris Hieronimi de Mantua. 

(Fol. 217-221) <Passio S. Georgii>. = BHL. 3379. 
Folio 217 lacerato, deest initium. 

CODEX 300 (alias 1375) 

Ghartaceus, foliorum 196 [A, B, C, sign. 1-192, D] (0m,233  X 0,165), exaratus 
saec. XV. 
Fol. A-Bv descriptus est index voluminis. 

(Fol. 1-1 14v) Liber de vita et obitu gloriosissimi Hieronymi. 

Inc. Hieronymus Eusebii viri nobilissimi filius ab oppido Stridonis, quod 
a Gothis eversum est — Des. ct ipsius fabricae pecullarium (corr. pecunia- 
rum) subsidium obtulit {= Act. SS., Sept. t. VIII, p. 658, num. 1195 extr.). 
Explicit liber de vita ct obitu sancti Hieronymi. Deo gratias. Die XXVH 
octobris 1475. 


3.  GODIGES  FARFENSES 117 


3.  GODIGES  FARFENSES 

CODEX 5 (alias 270) 

Membraneus, paginarum sign. 1-414, 414&i$, 415-425 (0m,238 X 0,178), exaratus 
saec. XIII. 
Erat prius Monasterii Sancti Angeli de Caieta (fol. 1). 

1. (Pag. 1-82) <Narrationes ex Vitis Patrum>. 

Sunt haec capitula plurima ex libris BHL. 6524-6527 excerpta. Per- 
ditis, ut videtur, quibusdam foliis, initium nunc sumitur a medio cap. 
1 libri BHL. 6524 (Erat quidam apud nos monachus in hac vicina eremo 
commanens... P. L., t. XXI, col. 399 a); sequuntur eiusdem libri BHL. 
6524 cap. 15, 16, 13, 11, 20, 31 ; tum libri BHL. 6525, c. 8-16, 43, 57, 60, 62, 
104, 220; dein libri BHL. 6526, c. 41, 55 et alia bene multa, quae singilla- 
tim recensere operae pretium non est. Notabo solummodo pag. 69-82, 
interposito hoc lemmate Incipiunt narrationes diversae ad oboedientiam, 
ad patientiam et fortitudinem nos coaptantes, quas (cod. quos) de graeco in 
latinum transtulerunt Pelagius diaconus et lohannes subdiaconus ecclesiae 
Romanae, venire dumtaxat libri BHL. 6527 partem seu libellum vn 
{P.L., t. LXXIII, col. 893-905); cuius libri partes iv, v, ni et vi superius 
(pag. 40-69) exscriptae erant. 

Ex eisdem libris de Vitis Patrum quaedam variis in locis postea 
exscripta sunt, nempe pag. 171-174, 181-186, 188-189, 190-200. Sed et 
pag. 200-377 exscriptus est vix non totus liber BHL. 65^2 inde a medio 
cap. 1 : Sanctus iste lsidorus, qui benedictum quondam Antonium... 
(= P.L., t. LXXIV, col. 253 c), omisso tamen cap. 21. 

2. (Pag. 82-89) Vita Pauli primi eremitae descripta a B. Hiero- 
nymo. = BHL. 6596. 

3. (Pag. 89-135) Vita S. Antonii primum scripta ab Athanasio 
episcopo Alexandrino in graeco, translata in latinum ab Evagrio 
presbytero. = BHL. 609. 

4. (Pag. 135-156) Vita S. Hilarionis. = BHL. 3879. . 

5. (Pag. 157-171) Vita Abraham et neptis eius. = BHL. 12. 

Omissis ultimis sex capitulis, des. Quinquaginta siquidem totos conver- 
sationis suae annos magna cum devotione atque humilitate cordis et karitate 
circa Deum et proximum valde sincera institutum spiritale complevit. 
Gloria Deo bonorum omnium perfectori, qui vivit... Amen. 

6. (Pag. 174-178) Vita Malchi monachi captivi descripta a B.Hie- 
ronymo. — BHL. 5190. 

Deest prologus. 

7. (Pag. 178-181) Vita S. Frontonii. = BHL. 3192. 


118 IV.  BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

Farf. 5. Des. Misericors enim Deus, qui nullum vult hominem in hac mortalitate 

perire, statuit in hoc saeculo utper satisfactionem peccata donentur. 

8. (Pag. 186-188) Vita S. Marinae virg. = BHL. 5528. 

9. (Pag. 189-190) Vita S. Taisis. = BHL. 8012. 

10. (Pag. 377-390) Vita cuiusdam monachi de Savigneio, Haimo- 
nis videlicet. 

Exscripta sunt Vitae ed. in Anal. Boll., t. II, p. 500 sqq. prologus et 
capitula 1-10, 55, 11-13, 26, 29, 49, 51-53, 57, 58, 54, 56. Et quidem in cap. 
1-10 convenit codex noster cum recensione pleniore {BHL. 3752), in 
ceteris cum recensione contracta (BHL. 3753). Locus corruptus in c. 10 
(Anal. BolL, t. II, p. 516, 1. 3-5) ita ex nostro codice corrigendus est : quia 
minus diligitis ? Veraciter enim dicitur quia ... et deficit qui summa medu- 
litus non diligit. 

CODEX 27 (alias 278) 

Membraneus, foliorum 193 (0ra,313 X 0,213), continet (f. 7-190v) S. Ambrosii 
expositionem in Lucam saec. XI paginis bipartitis exaratam. 
Praeterea 

1. (Fol. 1-3V, saec. XII) Martyrium S. Pauli apostoli a Lino epi- 
scopo Romano graeca lingua conscriptum et in ecclesiis orientalibus 
destinatum. = BHL. 6570. 

2. (Fol. 190v-193v, saec. XII al. man.) <Vita S. Leonardi>. = 
BHL. 4862. 

Foliis perditis, des. mutila : iransgrediens eliam adusque Germaniam, 
in tantum denique magni\(ficabat...)\ cf. Arbellot, ch. 34. 

CODEX 29 (alias 341) 

Membraneus, foliorum signatorum olim i-ccxc (0m,350 X 0,282), paginis bipartitis 
exaratus saec. IX/X (fol. 7-290) et saec. XI (f. 1-6). Perierunt folia lxxiv et lxxv. 
Fol. 6-6v descriptus est saec. XI index Vitarum. 

1. (Fol. 1-6) VitaS.SeveriarchiepiscopiRavennatis.= 2?i/L.7683. 

2. (Fol. 7-18) Gesta sanctorum Septem apud Ephesum Dormien- 
tium. = BHL. 2315. Aug. 10. 

3. (Fol. 18-21) Passio S. Gratiliani mart. = BHL. 3631. Aug. 12. 

4. (Fol. 21-32) Passio S. Leodegarii ep. et mart. = BHL. 4851. 

Oct. 2. 

5. (Fol. 32-32v) Titulus S. Aredii. 

Ed. ex hoc codice Br. Krusch, in MG., Scr. rer. merov. t. III, p. 610-11. 

6. (Fol. 32v-51v) Vita sancti ac beatissimi Aredii ab. et conf. = 
BHL. 666. Aug. 25. 


3.  CODIGES  FARFENSES 119 

7. (Fol. 51v-52) Titulus S. Aredii. Farf. 29. 

Ed. ex hoc codice Krusch, 1. c, p. 611. 

8. (Fol. 52-61v) Vita S. Martini ep. et conf. == BHL. 5610. 

Desunt tum epistula, tum prologus, tum pars ultima libelli 5610, qui 
des. et per misericordiam Domini absolvendos esse peccatis qui peccare 
desierint-(c3ip. 22 med.). 

9. (Fol. 61v-63) Detransitu S. Martini. = BHL. 5613. 

Deest prologus. 

10. (Fol. 63-64) Item de transitu S. Martini. = BHL. 5619. 

Paucis omissis. — Inc Arcadio veroet Honorio imperatoribus, sanctus 
Martinus... 

11. (Fol. 64-77) NataleS.Sulpiciiep.etconf.=£#L.7930.Ian.l7. 

12. (FoL 77-85v) Liber miraculorum de virtutibus S.Sulpicii, quae 
post eius obitum gesta sunt. = BHL. 7931. 

13. (Fol. 85v-88v) Vita et Passio ss. mm. Marcelli et Apolei. Oct. 7. 

Inc Erat quidam Marcellus nomine. qui vita et studiis et genere, pru- 
dentia quoque et honestate valde clarus habebalur — Des. ut quibus in 
terra diversilas gloria honoris fuerat, passionis una eisapud Deum mane- 
ret de triumpho victoriae corona. Mariyrizaverunt autem die nonarum 
octobris ad laudem... Amen. 

In unius Marcelli historiam conflavit scriptor Passionem Marcelli illius 
qui cum Apuleio martyrium fecisse traditur (cf. BHL. 5251, 5252) et Passio- 
nem Marcelli martyris Tingitani (BHL. 5253). 

14. (Fol. 89-92) Natale ss. mm. Rufi et Carponi. = BHL. 7378. 

Aug. 27. 

15. (Fol. 92-94v) Natale ss. mm. Valentini presb. et Hilarii diac.= 
BHL. 8469, 8470. Nov. 3. 

16. (Fol. 94v-96v) Natale S. Maximi mart. Oct. 25. 

Haec est pars prior Passionis SS. Flaviani, Maximi et sociorum, quae 
Passio legitur etiam in codice Sessoriano 518. 

Inc Post mortem Diocletiani imperatoris augusti . . . facta est christianis 
— Des. ubiflorent orationes sanctorum in saecula saeculorum... Amen. 

17. (Fol. 96v-97v) Gesta uxoris et filiorum S. Maximi. Iun. 5. 

Pars altera eiusdem Passionis. 

Inc Post menses vero duo moritur Constantius Auguslus — Des. Et 
veniens quaedam matrona, nomine Savina, collegit corpora et sepelivit in 
eodem loco sub die nonas iunias ; ubi florent orationes eorum et beneficia ad 
laudem Domini... Amen. 

18. (Fol. 97v-100) Natale SS. Victoris et Coronae. = BHL. 8559. 

Inc Fuit persecutio chrislianis ab imperatore Antonino iemporibus 
Sebastiani ducis Aegypli provinciae Alexandriae. Fuit vir christianus, 
nomine Victor, miles, metuens Dominum. Cui dux dixit : " Victor, litterae 


120 IV.  BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

Farf. 29. mihi venerunt — Des. exivit ab eo sanguis et lac. Populi autem circum- 

stantes admirabantur in omnibus passionibus eius usque ad finem, et mul- 
tiplicati sunt in fide domini noslri lesu Christi. Tunc sanctus Victor passus 
est et beala Corona nono kalendas aprelis, hora nona, benedicentes Domi- 
num. Passi sunt autem in Thebaida in Aegyptum contra civitatem quae 
dicitur Lico, ad laudem... Amen. 

19. (Fol. 100-104v) Natale ss. mm. Dionysii ep., Rustici et Eleu- 
therii. = BHL. 2178. Oct. 9. 

20. (Fol. 105-109*) Sermo de S. Dionysio ep. = BHL.%181. 

21. (Fol. 110-125v) Vita S. Germani episcopi Parisiacae civita- 
tis. = BHL. 3468. Mai 28. 

22. (Fol. 125v-128v) Translatio corporis S. Germani ep: et conf. == 
BHL. 3472, 3473. Iul. 25. 

23. (Fol. 128v-130v) Passio S.Fructuosi ep. = BHL. 3197. Ian. 21. 

24. (Fol. 130v-133) Natale S. Feliciani ep. et mart. = BHL. 2846. 

Ian. 24. 

25. (Fol. 133-136v) Natale S. Babylae ep. et mart. cum tribus par- 
vulis. = BHL. 889. Ian. 24. 

26. (Fol. 136M38) Natale S. Alexandri. = BHL. 280.  Mart. 14. 

27. (Fol. 138-138v) Natale  S.  Gassiani  mart.,  qui  passus  est 
Tingi. — BHL. 1636. Dec. 3. 

28. (Fol. 138v-143) Vita et actus S. Marcialis Lemovecinae civi- 
tatis episcopi. = BHL. 5551, 5561. Iun. 30. 

Deest epilogus libri 5561. 

29. (Fol. 143-147v) Natale S. Felicis ep. et mart. Oct. 30. 

Post longa praeambula, quibus soli loci communes evolvuntur, ubi 
ipsam narrationem aggreditur auctor, pedetentim sequitur Acta S. Felicis 
ep. Spellatensis (BHL. 2886), cum quibus aliquando ad verbum convenit, 
dum tamen saepius multo pluribus verbis, raro paucioribus easdem res 
exponit. Atque in his solis nominibus, ad res quod attinet, ab his aliis 
Actis discrepat : 1° Tarquinius non Spellate, sed in Martanam urbem venit 
(cap. 1); sic noster : Erat quippe urbs quae nuncupabatur Martana, ubi 
erat constitutus episcopus qui appellabatur Felix ; et ita in tota Passione 
de Martana urbe sermo est ; 2° (BHL. 2886, n. 5) ita noster : Audiens autem 
Faustinus socius eius quod Tarquinius belua, inilo consilio, volebat inter- 
ficere S. Felicem; 3° (BHL. 2886, n. 7) ita noster : Christiani ... sanctum 
Felicem transtulerunt et deportaverunt usque ad locum qui vocatur Castri- 
cianum ; ibi vero sepelierunt eum honorifice. 

Inc. Dominus creator et redemptor atque salvalor noster lesus Christus 
per prophetas suos nobis innotescere voluit se venturum esse in mundum et 
nasciturum ex virgine ... et post multa (f. 144v) Temporibus igitur Diocle- 
liani et Maximiani utrisque crudelissimis imperatoribus non modica sed 
maxima in christianos exorta estpersecutio — Des. Regressi sunt christiani 


3.  CODICES  FARFENSES 121 

unusquisque ad hospitium suum laudantes Deum et benedicentes Dominum,    Farf. 29. 
qui vivit... Amen. 

30. (Fol. 147v-149) Passio sanctorum infantum Iusti etPastoris. = 
BHL. 4595. Aug. 8. 

31. (Fol. 150-153) Natale S. Miniae mart. = BHL. 5965. Oct. 25. 

32. (Fol. 153-156) Natale S. Bebianae. = BHL. 1322.    Dec. 2. 

33. (Fol. 156-159) Natale S. Res<ti>tuti mart.=£#L. 7197. Mai29. 

Desunt ultimae sententiae (Requievit autem...). 

34. (Fol. 159-162v) Natale SS. Antimi, Sisinnii, Maximi, Bassi et 
Fabii, Diocletiani et Florentii martyrum. = BHL. 561. Mai 11. 

35. (Fol. 162v-173v) NataleS.Genovefae virg.=£#L.3335.Ian.3. 

36. (Fol. 173v-177) Natale S. Marcelli Parisiacae civitatis ep. = 
BHL. 5248. Nov. 1. 

Deest prologus. 

37. (Fol. 177-186^) Natale S. Romani presb. et monachi. = BHL. 

7307. Nov. 24. 

Des. ut BHL. 7306. 

38. (Fol. 186v-190v) Natale S. Hilari monachi et eremitae. = 
BHL. 3913. Mai 15. 

Inc. Temporibus quo Roma... (ut BHL. 3914). 

39. (Fol. 190v-192) Quomodo S. Basilius peccata cuiusdam mulie- 
ris doluit. 

Inc. Fuit quaedam mulier dives et genere nobilis et circa saeculi liuius 
vana conspicua et opibus ditissima, sed nihil quae Deo placita suntpossi- 
dens. Haec per dispensalionem misericordis Dei (cf. BHL. 1024 : Bibl. 
Casin., p. 217) — Des. et ante maiestatis adstantiam et redditionem bonae 
rationis, quia illidecet gloria... Amen. 

40. (Fol. 192-196v) Passio SS. Herenei ep., Andochi presb., Beni- 
gni presb., Tyrsi diac, Felicis negotiatoris. April. 2. 

Constat partibus tribus 1° prologo quodam (Quamquam non ullis...) et 
brevilaudatione S. Polycarpi (Inter has florentissimas suffragiorum coro- 
nas ...) ; 2° Vita S. Irenaei BHL. 4458; 3° prima parte Passionis S. Ando- 
chii et sociorum BHL. 424 (num. 1-5 med.) Duas priores ex hoc codice 
nuper edidit W. Meyer, Die Legende des h. Albanus des Protomartyr 
Angliae in Texten vor Beda (Berlin, 1904 = Abhandlungen der kon. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, philol.-hist. Klasse, N. F., 
VIII, 1), p. 73-78. 

41. (Fol. 196v-198v) Natale SS. Andochi presb.,  Tyrsi diac. et 
Felicis. = BHL. 424 inde a num. 5 med. Sept. 25. 

Inc. Eodem lempore erat Aurelianus — Des. ubi cotidie virtus Domini 
mire declaratur. lllic lacrimas fundens sanctus Symphorianus vigiliis et 
orationibus <jvacans> parum illis erat de eo loco discedere. Acta sunt haec 
circa sanctos Dei martyres ... Amen. Passi sunt VH kal. octobres. 


122 IV.  BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

Farf. 29.     42. (Fol. 198v-200v) Natale S. Benigni mart. =BHL. 1153. Nov. 1. 

43. (Fol. 200^-206) Natale S. Quintini mart. = BHL. 6999, 7000. 

Oct. 31. 

44. (Fol. 206-207v) Inventio corporis S. Quintini m. = BHL. 701&. 

45. (Fol. 207v-219) Passio ss. mm. Taraci, Probi et Andronici 
VIII kal. apr., necati vero sunt VII id. oct. = BHL. 7981-7983. 

46. (Fol. 219-223) Natale S. Felicis mart. = BHL. 2865. Aug. 1. 

Des. gaudiaduplicantur. Nos vero... Amen. 

47. (Fol. 223-224) Natale S. Maximi levitae. Oct. 19. 

Inc. Sub temporibus Decii imperatoris, qui ipse Decius imperator votens 
opprimere vel superare legem chrisiianam, decreia constituit — Des. ut et 
mundum vincerem et diabolum superarem. Ductusque foris emisit spiritum 
sanctus Maximus levita Christi apud Aueienses provincias, praestante 
Domino... Amen. CLBHL. 5829-5833. 

48. (Fol. 224-225v) Natale S. Saturnini ep.=BHL. 7497. Nov. 29. 

Omissis ultimis verbis, des. beati viri corpus ligneo feretro inmissum 
quam maxime in profundo loco apto latae scrovis condiderunt, regnante 
Domino... Amen. 

49. (Fol. 225v-227) Natale S. Luceiae virg. Dec. 13. 

Inc. Luceia vero sanctimonialis urbica de territorio urbis capta est ab 
Auceia rege barbarorum — Des. et in numero marlyrum ulrique sociantur 
Christo. Etiam et alii, qui tunc missi fuerant in carcere, ibidem quieverunt : 
Antonius, luvenis, Serenus, Theodorus, Dionysius, Apotlonius, Apamia, 
Pionicus, CotreSy Aron, Papeas, Scisatus, Quictorius et cum eis novem. 
Explicit marlyrium sanctae Luceiae virginis die idus decembris etomnium 
martyrum, qui nosiri memores esse dignenlur. Amen. Gf. BHL. 4980. 

50. (Fol. 227-228v) Nata]eS.Golumbaemart.= ML.1893.Ian.l. 

51. (Fol. 228v-237v) Natale S. Theodosiae virg. = BHL. 8090. 

April. 3. 

52. (Fol. 237v-240) Passio S. Dorotheae et Theophili.   April. 29. 

Inc. In jwovincia Cappadociae apud civitatem Caesaream fuil quaedam 
puella — Des. merilus fuit cum illis, qui ante primam horam usque ad 
undecimam laboraverunt, aequalem palmam percipcre per eum quiglorifi- 
catsanctos suos, cui est honor... Amen. CP. BHL. 2321-2323. 

53. (Fol. 240-241v) Natale S. Anatholiae. = BHL. 418.   Iul. 10. 

Des. et laudantes Dominum. Corpus vero Marsi Audacis martyris, qui de 
Oriente venerat, uxor denique eius et filii tulerunt corpus eius cum sua 
omnia naviganles, tollentesque cum pace profecti sunt in terram suam. 
Passa est aulem sancta sacratissima virgo Anatholia Vlidus iulias ; depo- 
sita est enim eiusdem mensis bealissima sexto idus in loco ubi exuberantur 
virtutes domini nostri lesu Chrisli per orationes cius usque in praesentem 
diem, regnante eodem Domino... Amen. Gf. Anal. Boll., t. XXIV, p. 438106. 


3.  CODICES  FARFENSES 123 

54. (Fol. 241V-249*) NataleS.Christinaevirg.=5i/L.1749.Iul.24.   Farf.29. 

55. (Fol. 250-254) Passio S. Sapientiae et trium filiarum eius. = 
BHL. 2969. Iul. 31. 

Incipit ut in codice Lateranensi A. 8116. 

56. (Fol. 254-259v) Natale S.Afrae et comitum eius.= BHL. 108, 
109,111. Oct. 9. 

Inc. ln illis diebus apud Cretam in civitate Augusta ... Similiter libellus 
109 inc. Apud provinciam Cretam, ut diximus... 

57. (Fol. 259v-261) Natale S. Eulaliae virg. = £i7.L.2695. Dec. 13. 

Inc. Erat quaedam virqo sancta puella et sacraiissima Dei in Barcilona 
civitale provincia Spaniae. Sub Daliano praeside saeva fuerat christianis 
orta tempestas. Iamenim benedictus Vincentius... Cf. cod. Lateran. A.81115. 

58. (Fol. 261-267^) Natale S. Aureae. = BHL. 808, 809. Aug.24. 

59. (Fol. 267v-269v) Natale S. Domnini martyris. = BHL. 2265. 

Oct. 9. 

60. (Fol. 269v-272) Vita B. Ursi presb. et conf. de Augusta civi- 
tate. = cod. Lateranensis A. 8131. 

Adnoto lectiones variantes tum in primis verbis (virtus operata est ... 
martyrium est. lgilur fuit vir Dei confessor in hac Agusta civitate), tum 
in ultimis {adiunctus choro sanctorum inter inmarcescibiles atque vernantes 
flores). 

61. (Fol. 272-276) Natale S. Savinae. = BHL. 7408.     Ian. 29. 

62. (Fol. 276-283) Passio martyris Christi S. Pantaleonis.  Iul.28. 

Inc. ut BHL. 6431. — Des. Audiens Maximianus tyrannus omnia quae 
facta sunt iussit succidi arbusculam et ex ea comburere corpus beatissimi 
martyris. Et venientes alii milites fecerunt sicut praeceptum est illis. Et 
sic consummatum est certamen sancti martyris recipiens coronam caeles- 
tema Patre et domino lesu Chrislo, cuiest honor... Amen. 

63. (Fol. 283-290) <Vita S. Vedasti>. = BHL. 8506. 

Deest prologus. 

64. (Fol. 290v) Omelia in die natalis S. Vedasti episcopi dicenda 
ad populum. = BHL. 8509. 

Foliis amissis, superest solum initium. 

CODEX 52 (alias XL) 

Membraneus, foliorum 128 (1) (0m,485 X 0,340), paginis bipartitis  exaratus 
saec. XI. 
Est Lectionarius initio et fine mutilus. 

(1) Multo pluribus foliis codicem olim constitisse novimus vel ex prisca numero- 
rum serie (a xxvi ad ccxxix), qui in superiore margine singulorum foliorum 
inscripti sunt. Hos numeros, qui alicubi glutinatoris scalpro abscissi sunt,quantum 
fieri potuit, indicavimus. 


124 IV.  BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

Farf. 32. l. (Fol.  1-1 v, olim xxvi-xxvr7) <Passio S. Sabini episcopi>. = 

BHL. 7453. 

Foliis perditis, incipit mutila : quia nos non sumus digni, qui relicli 
sumus inpeccatis nostris... (Baluzius, c. ix med.) 

2. (Fol.  1V-4V, olim xxviv-xxvimv)  De venerabili patre nostro 
Thoma. = BHL. 8250. 

Legitur in codice (fol. 1-5V) totus libellus ex ipso editus in MG., Scr. 
t. XI, p. 523-30, cap. 1-20; cuius libelli narratio BHL. 8250 septem prima 
capitula complectitur. 

3. (Fol. 5V-6V, olim xxxv-xxxiv) Passio S. Luciae virg. = BHL. 4992. 

Foliis perditis, superest solum initium. 

4. (Fol. 7-7v, olim xxxv(?)). <Passio S. Thomae apostoli>. = 
BHL. 8136. 

Foliis perditis, periit tum initium, tum finis. 

5. (Fol. 8-8v, olim xxxvm-xxxvinv) <Passio S. Victoriae virg.>. = 
BHL. 8591. 

Foliis perditis, periit initium. 

6. (Fol. 61-62, olim gxlvi-gxlvii) Passio SS. Iohannis et Pauli (ex 
BHL. 3236). Iun. 26. 

7. (Fol. 66-66v, olim cli-gliv) Natale S. Praxedis. = BHL. 6920. 

Iul. 21. 

8. (Fol. 67-67v, olim glii-cliiv) S. Victorini. = BHL. 6064.  Iul. 24. 

9. (Fol. 68v, olim gliiiv) Passio S. Hippolyti mart. = BHL. 3961. 

Aug. 13. 
Folio perdito, superest solum initium. 

10. (Fol. 69) <Passio S. Eusebii presb.> = BHL. 2740. 

Folio perdito, periit initium. 

11. (Fol. 70-70v) Passio S. Agapiti mart. (ex BHL. 125). 

12. (Fol. 72v-74v) Passio ss. mm. Tiburtii et Valeriani. = BHL. 
8483, 8486. 

13. (Fol. 74v). Natale S. Georgii. = BHL. 3393. April. 23. 

Inc. Anno igitur ab incarnatione Domini fere CC, residente in urbe Roma 
Marcellino (cf. cod. Sessorianus 4821).- 
Foliis perditis, superest solum initium. 

14. (Fol. 75-75v, olim clxiii-clxiiiv) <Passio SS. Gordiani et Epi- 
machi>. = BHL. 3612. 

Folio perdito, deest initium. 

15. (Fol. 75v-76v, olim clxiiiv-glxiiiiv) Passio SS. Antimi, Sisinnii 
(ex BHL. 561). Mai 11. 

16. (Fol. 76v, olim glxiiiiv) PassioS.Pancratiimart. = £#L.6421. 

Mai 12. 

Folio perdito, superest solum initium. 


3.  CODICES  FARFENSES 125 

17. (Fol. 77, olim glxxvii) <Passio SS. Marcellini et Petri>. =   Farf. 
BHL. 5231. 

Foliis perditis, superest sola pars ultima. 

18. (Fol. 77-78, olim glxxvii-glxxviii) SS. Gervasii et Protasii. Ex 
tractatu S. Ambrosii (ex BHL. 3513). Iun. 19. 

19. (Fol. 78-79, olim glxxviii-glxxix) Passio sanctorum M.DGGG. 
LXXXta. 

Inc. Salvatore nostro lesu Christo apparente, orta est magna iustitia exci- 
tans iustos adpietatem. Dicam autem quomodo passi sunt, qua etiam occa- 
sione meruerint huiusmodi gratiam. Adrianus et Antoninus imperalores 
praelium cum Eufratensibus elegerunt virorum numero 1180 potentiumin 
fortitudine et industrium in bello. Ascenderunt ergo simul cum eis adver- 
sus hostes (cf. cod. Sessor. 49 40). — Reliquis omissis, des. Tu enim dixisti, 
Domine, per angelum coram septem regibus iudicari nos, et de hoc gratias 
tibi agimus, Domine (cf. BHL. 20, num. 9 extr.). 

20. (Fol. 79-80, olim clxxix-clxxx) Passio SS. Processi et Marti- 
niani. = BHL. 6947. Iul. 2. 

21. (Fol. 80-81v, olim clxxx-clxxxiv) Passio SS. Nazarii et Gelsi 
(ex BHL. 6040). Iul. 28. 

22. (Fol. 81v-82, olim clxxxiv-glxxxii) Passio SS. Simplicii, Fau- 
stini et Beatricis. = BHL. 7790. Iul. 29. 

23. (Fol. 82-82v, olim clxxxii-glxxxiiv) Passio S. Felicis papae. = 
BHL. 2857, Iul. 29. 

24. (Fol. 82v-84, olim clxxxiiv-glxxxiiii) Passio ss. mm. Abdo et 
Senni. = BHL. 6. Iul. 30. 

25. (Fol. 84-85, olim glxxxiiii-clxxxv) Passio S. Stephani papae 
(ex BHL. 7845). Aug. 3. 

26. (Fol. 85-87, olim clxxxv-clxxxvii) Passio S. Donati ep. et 
mart. = BHL. 2289. Aug. 7. 

27. (Fol. 87-88v, olim clxxxvii-glxxxviiiv)  Passio SS. Cyriaci, 
Sisinnii, Largi et Smaragdi. Aug. 8. 

Inc. Eodem tempore quo beatus Cyriacus in custodia a Diocleliano 
augusto teneretur, oblivio erat de eo facia, eo quod multi christiani in cus- 
todia pergerent ad eum. Caeci ab eo illuminabantur et infirmi salvabantur 
a languoribus suis. Coepit itaque Arthemia adaemonio vexari. Quodcum 
nuntiatum fuisset Diocletiano augusto — Des. ut BHL. 5235. 

28. (Fol. 88v-90, olim clxxxvui-clxl) Passio SS. duodecim fra- 
trum (ex BHL. 2297). Sept. 1. 

29. (Fol. 90-91, olim clxl-glxli) Passio ss. mm. Luciae et Gemi- 
niani (ex BHL. 4985). Sept. 16. 

30. (Fol. 91-92, olim clxli-clxlii) Passio S. Ianuarii ep. (ex BHL. 
4115). Sept. 19. 


126 IV.  BIBLIOTHECA  NATIONALIS 

Farf.32.     31. (Fol. 92-95, olim glxlii-glxlv) Vita S. Marci papae. = BHL. 

5293. Oct. 7. 

Des. compos eorum credendus est. Fuit autem temporibus Constantini, 

Nepotiani et Fecundi ex die kalendarum februariarum usque kalendarum 

octobrium. Qui etiam sepultus est in cimiterio Balbinae via Ardealina 

pridie nonas octobris, regnante Domino... Amen. 

32. (Fol. 95-96v, olim clxlv-glxlviv) Vita S. Germani Gapuani 
ep. = BHL. 3465. Oct. 30. 

33. (Fol. 96v-98, olim glxlviv-glxlviii) Passio SS. Quattuor Goro- 
natorum. = BHL. 1838. Nov. 8. 

Deest prologus. — Reliquis omissis, des. llli autem reversi ad officium 
suum omnia quae operabantur in nomine Domini et sanctae crucis signa- 
culo mirabililer et gloriose sine omni reprehensione fiebanl. 

34. (Fol. 98-98v, olim glxlviii-glxlviiiv) Vita vel obitus B. Bricii 
ep. = BHL. 1452. Nov. 13. 

35. (Fol. 98v-100, olim clxlviiiv-gg) Passio S. Theodori mart. (ex 
BHL. 8077). Nov. 9. 


4.  CODIGES  « VARIA  » 

CODEX 12 (alias 519) 

Membraneus, foliorum 35, sign. olim 251, 253-286 (0m,205 X 0,150), paginis 
bipartitis exaratus saec. XIV. 

Continet fragmentum Legendae aurcae inde ab extremo cap. 160 (al. 155) de 
S. Quintino, ad medium cap. 181 (al. 176) de S. Pelagio. 

CODEX 254 (alias 1979) 

Ghartaceus. Gonstat octo fasciculis variae formae exaratis saec. XVII-XIX. Ad 
rem hagiographicam latinam pertinet primum, nempe 

Fol. 1-4V (0m,300 x 0,208, saec. XVII) Vita SS. Iulii et Iuliani. = 
BHL. 4558. 

CODEX 296 (alias 5785) 

Chartaceus. Gonstat tribus fasciculis simul assutis, qui exarati sunt variis 
manibus saec. XVII. 


4-5.  CODICES  * VARIA „  ET  " FONDI  MINORI  „ 127 

Erat olim monasterii Sanctae Mariae in Vallecorsa. Varia 296. 

Solus primus fasciculus rem hagiographicam latinam attingit. 

Fol. 1-8 (0m,200 X 0,136). 

(Fol. 2-6) Legenda S. Mauri martyris africani. 

Alia recensio Passionis BHL. 5791. 

Inc. In diebus iliis apud Castella provinciae Africae erat quidam vir 
timens nomen domini nostri lesu Christi, a parentibus christianis, nomine 
Maurus, mullam habens substantiam — Des. Audiens haec Formosus 
episcopus, qui tunc Romae aderat, qui et beati Mauripecuniam commenda- 
tam acceperat et hospitalitatis gratiam per tres annos exhibuerat, venit ad 
eundem locum, in quo corpus Dei martyris humatum iacebat, et referens 
gratias omnipotenti Deo condonavit pecuniam et fabricavit ecclesiam ad 
laudem et honorem domini nostri Iesu Christi ; ubi corpus martyris 
requiescit usque in praesentem diem. Martyrizatus est autem beatissimus 
Maurus Dei famulus die X kalendarum decembrium, regnante Domino... 
Amen. 


5.  ■ FONDI MINORI  » 

CODEX SANGTI ANDREAE DE YALLE 21 (alias 1701) 

Chartaceus, foliorum 27, paginarum 1-304, foliorum 3 (0m,263 X 0,194), exaratus 
saec. XVII a Dominico Thomasio Cortonensi (cf. fol. 3 in initio codicis). 

(Pag. 1-304) Legenda de vita et miraculis B. Margaritae de Gor- 
tona. = BRL. 5314.- 

Praemissus est (fol. 4-18v) copiosus index rerum in hac Vita narrata- 
rum, tum (fol. 19-21) pars hullae Leonis X et breve Alexandri VII de hac 
beata. 

CODEX SANGTI ANDREAE DE VALLE 127 (alias 1619) 

Chartaceus, foliorum 10 (0m,24 X 0,17), exaratus saec. XVIII. 
Fol. 1 : Francisci Ferrante sanctae Vadensis ecclesiae archidiaconi. 

(Fol. 2-8v) Passio S. Secundi. = BHL. 7560. Iun. 1. 

Exscriptum est hoc exemplar ex tomo I Bibliothecae Vallicellanae, ut. 
testatur notarius(fol. 8v-9). 


128 IV.  BIBLIOTHEGA  NATIONALIS 


CODEX SANCTI ONUPHRII 95 (alias 464) 

Membraneus, foliorum  18 [A-B et sign. 1-16]  (0m,230 X  Om,167),  exaratus 
saec. XV. Fol. 2 scriptum saec. XVI/XVII : bibliothecae S. Honuphrij. 

(Fol. 2-15v) Nativitas sanctissimi Honofrii heremitae confessoris 
atque abbatis. = BHL. 6338. 
Deest prologus. 


6.  CODIGES  IESUITICI 

CODEX 61 (alias 2190) 

Ghartaceus, foliorum 377 [sign. 1-94, 85bis-94bis, 95-367]. Constat aliquot codi- 
cillis formae variae (max. 0m,215 X 0,160; min. 0m,182 X 0,133) exaratis saec. 
XVII et XVIII. 

1. (Fol. 83-90) Vita SS. Eleuterii ep. et Anthiae matris eius (ex 
antiquissimo codice ecclesiae Reatinae). = BHL. 2450. 

2. (Fol. 118-122) Passio S. Domnini mart. = BHL. 2265. Oct. 10. 

" Questo martirio di S. Domnino e copiato da un Passionario antichis- 
„ simo, quale oggi e del sige senatore Carlo di Tommaso Strozzi. „ 

3. (Fol. 283-291v) De  vita et moribus R.  Guilhelmi  eremitae, 
authore S. Theobaldo episcopo Cantuariensi. 

Inc. Guilhelmus eremita olim Aquitaniae dux ac Pictavensis comes 
comitili, ut fertur, genere oriundus Pictavensi provincia patre Theodosio 
consule, matre vero Aldalia genitus fuit. Cum ex genere clarus, ex fortuna 
pecuniosus, cx fama gloriosus esset — Des. ibi furiosis dementia tollitur et 
sanitas reparatur. Obiit autem Verbi incarnati anno MCLVI quarto idus 
februarii, et sepultus esl, aslanlibus fratribus eremitis, in ea spelunca quae 
Stabulum Rhodis nuncupalur. 

4. (Fol. 295-306v)  Vita, martyrium et translatio S. Agrippinae 
virginis, patronae iucundissimae civitatis Maenarum in Siciliae regno. 

Inc. Agrippina virgo et marlyr Christi orta et nutrita exlitit in magna 
civitate Romana, quae a parva aetale amans virginitatem Deo seipsam 
obtulit — Des. Vixit autem Euprexia cum filia sua servienles ecclesiae 
sanctae martyris Agrippinae quadraginta annis ct uno, et defunctae sunt 
more sanctarum mulierum in confessione bona. Passa cst virgo et martyr 
Christi Agrippina  in  civilate Romana kalendis iulii  iussu  Valeriani 


6.  GODICES  IESUITICI 129 

nequissimi imperatoris. Translata est autem in Siciliam in castello Minei   Iesuit. 61, 
VI kal. iunii anno Domini 264. Sepulta est vero VI idus iunii. 

Videntur hic tradi verba genuina libelli quem " dictione paululum 
perpolita „ edidit 0. Caietanus (BHL. 173). 

CODEX 266 (alias 2395) 

Membraneus, foliorum 24 (0m,228 x 0,165), eleganter exaratus saec. XVIII. 

Adiuncti sunt duo codicilli chartacei (0m,200 X 0,132), foliorum 12 et 8, in qui- 
bus descriptae manu paulo antiquiore Passiones de quibus infra 2 et 1 ; atque 
haec sunt ipsa exemplaria ad antiquiores codices exarata^quae exscripsit in mem- 
branis scriba saec. XVIII. 

1. (Membr. fol. 1-3; chartac. II, fol. 2-6) Passio ss. mm. Abundii 
et Abundantii (ex archivo basilicae Sanctae Mariae ad Praesepe). = 
cod. S. Mariae Maioris B61. 

2. (Membr. fol. 4-11 ; chartac. I, fol. 3-10v) Passio ss. mm. Abundii 
et Abundantii, Marciani et Iohannis eius filii (deprompta ex antiquo 
codice manuscripto qui in oppido Ariniano ... asservatur penes cla- 
rissim.virum Lucium Sabellum eius oppidi dommum). = BHL. 16,18. 

3. (Membr. fol. 12-20) Sanctorum mm. Abundii presb. et Abun- 
dantii diac. gesta ex tribus vetustissimis et manuscriptis codicibus 
Romano, Arinianensi et Senensi transcripta anno Domini 1584. 

Officium liturgicum, in cuius lectionibus (fol. 12v-19v) exscripta est ipsa 
Passio BHL. 16. 

Fol. 19v-20 : ' Ego fr. Angelus Donati Garmelita Senensis haec omnia 
„ superiora scripta membraneo ex codice fideliter extraxi ... anno ... 
„ 1583 (sic). „ 

CODEX 552 (alias 2481) 

Membraneus, foliorum 88 (0m,218 X 0,137), exaratus saec. XV. Abscidit nebulo 
quispiam litteras initiales pictas. Perierunt voluminis folia prima, ultima, sed et 
quaedam intermedia. 

1 . (Fol. 1-44) <Epistula Pseudo-Eusebii de morteS.Hieronymi>.= 
BHL. 3866. 

Foliis perditis, periit initium. 

2. (Fol. 44-52v) <Epistula Pseudo-Augustini de S. Hieronymo. = 
BHL. 3867. 

3. (Fol. 53-88v) <Epistula Pseudo-Cyrilli de miraculis S. Hiero- 
nymi>. = BHL. 3868. 

Foliis perditis, deest finis. 

CATAL. LAT. ROM. 9 


130 IV.  BIBLIOTHECA  NATIONALIS 


Iesuit. 973. CODEX 973 (alias 3102) 

Chartaceus, foliorum A-D et sign. 1-220 (0m,215 X 0,150), exaratus saec. XV. 
Umore corrupta est pars superior foliorum. 

1. (Fol. 71-77v) Vita B. Pauli primi eremitae a Hieronymo con- 
scripta. = BHL. 6596. 

2. (Fol. 78-83^) Vita B. Malchi monachi captivi. = BHL. 5190. 

3. (Fol. 84-87v) Vita B. Pafnutii. = BHL. 6450. 

4. (Fol. 91-109) Inventio ac translatio corporis gloriosissimi con- 
fessoris Antonii et eremitae a beato Hieronymo de graeco in latinum 
translata, facta a Theophilo episcopo Gonstantinopoleos tempore 
serenissimi imperatoris Gonstantii per angelicam revelationem a 
deserto Aegypti in Gonstantinopolitanam civitatem cum omni gloria 
ac triumpho perenni tertio idus iunii. = BHL. 612. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 


CODEX 25 6 (alias I.i.S) 

Membraneus, foliorum 65. Constat simul compactis fragmentis codicum variae 
formae et aetatis (saec. XII-XV). 

Folia 40-57 (0m,332 X 0,235) paginis bipartitis exarata saec. XII. Fol. 40 nota- 
tum est : Ex scriplis D. Conslanlini Caietani. 

(Fol. 40-57) Vita et Passio sancti martyris Arialdi Mediolanen- 
sis. = BHL. 673-676. 


CODEX 82 (alias I.h.14, olim *.K.l, tum HH.1.2) 

Membraneus, foliorum 148 (0m,320 X 0,215), paginis bipartitis exaratus 
saec. XIV. 

In inferiore margine folii 1 notatum est : Ex dono R. P. D. Petri Francisci de 
Rubeis. 

1. (Fol. 1-4) Vita S. Pauli primi heremitae. = BHL. 6596. 

Praemissa est Praefatio. leronimus presbyter natus a patre Eusebio 
hunc librum scripsit in Belhleem, in loco videlicet mililum qui vocatur 
Litosirotos ; siquidcm aptum erat ut de milite in loco militum scriberetur ; 
vel in oppido Stridonis, quod nomen versum a Golhis Dalmatia nuncu- 
patur... Hic liber in tribus linguis habetur. Nam Hieronymus scripsit, 
Sofjronius vir graecus vertit in suam linguam ob duas causas, ut docerel 
monachos et ut hunc librum converteret in suam linguam sicut ceteros 
libros, id est psalterium et prophetas ; et Antonius discipulique eius narra- 
verunt in lingua egypciaca... Similiter et in lingua ebraica et graeca et 
siriaca et egypciaca et in aliis lam plurimis, ut ecclesiam novi testamenti 
de irrisione ebreorum liberaveril per translationem veterum voluminum 
in latinum sermonem. Explicit prefacio de vita Pauii. 

Sequitur : Amalhus et Macharius. Tempnanus aitquod sub isto tempore 
hii duo non fuerunt, quia alter mortuus fuit antequam moreretur, id est 
Macharius. ldeo dicit : " etiam nunc affirmat „ quia ambo in vita eorum 
affirmaverunt verbum eorum, post mortem alterius alter dicit. 


132 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

God. 82. 2. (Fol. 4-23) Vita S. Antonii. = BHL. 609. 

Deest epilogus Evagrii. 

3. (Fol. 23-3 lv) Vita B. Hilarionis edita a B. Hieronymo. = BHL. 
3879. 

4. (Fol. 31^-32) <Paenitentia S. Thaisis>. = BHL. 8012. 

Sequuntur (p. 32) pauci quidam loci ex Vitis Patrum, nempe ex Verbis 
seniorum, desumpti. 

5. (Fol. 32-60) Narratio S. Hieronymi presbyteri, quam ipse de 
Hierosolymis pergens in Aegyptum vidit. = BHL. 6524. 

6. (Fol. 60-62^) Actus Malchi monachi captivi. = BHL. 5190. 

7. (Fol. 62^-64) Vita S. Frontonii. = BHL. 3192. 

Desinit ut in codice Farfensi 57. 

8. (Fol. 66v-140) Adhortationes sanctorum patrum perfectio- 
nesque monachorum, quas de graeco in latinum transtulit B. Hiero- 
nymus presbyter. = BHL. 6527, 6529. 

Ultimis verbis subiuncta est haec rubrica verior : Expliciunt sermones 
sanctorum patrum interpretati de graeco in latinum a Pelagio diacono et 
lohanne subdiacono sanctae Romanae ecclesiae. 

9. (Fol. 141-142) Vita S. Marinae virg. = BHL. 5528. 

Inc. Frater quidam erat saecularis... 

10. (Fol. 142-147v) Vita S.Symeonis Syri, qui in columna stetit. = 
BHL. 7957. 

Desinit ut in codicibus Duacensi 840 (Anal. Boll., t. XX, p. 3941) et 
Rotomagensi U. 19 (ibid., t. XXIII, p. 1636). 

Fol. 148-148v scripta sunt eadem quae fol. l-lv; sed stetit amanuensis 
in medio fol. 148v. 

Ad codices 89-102 adnotatio. 

Complectuntur hi codices Gonstantini Caietani 0. S. B. (t 1650) opera 
quaedam, tum praesertim apographa quam plurima, quae ipse sive 
manu sua descripsit, sive ab aliis tum suo tum antiquiore tempore 
exarata summa diligentia collegerat. In quibus excutiendis haec obser- 
vanda duximus, 

1° ut apographorum aetatem tunc dumtaxat singillatim indicarerms, 
cum saec. XVI essent antiquiora; huiusmodi autem perpauca in his 
codicibusrepperimus; pleraque autem extremo saec. XVI et saec. XVII 
sunt exarata. 

2° ut, omissis tum libris vel foliis impressis, quae inter quaterniones 
manu scriptos pauca inseruit Caietanus, tum disquisitionibus seu disser- 
tationibus quibuslibet recenti aetate compositis, sola documenta hagio- 
graphica recenseremus et quidem fere ea dumtaxat, quae lingua latina 
ante saeculum XVI essent litteris mandata. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 133 

3° ut, quoniam quaterniones vel folia, quae collegit Gaietanus, minime 
omnia eiusdem formae sint, in singulis codicibus satis haberemus indi- 
care quaenam sint maximorum quorumque foliorum amplitudo. 

4° ut in exscribendis singulorum documentorum lemmatibus ea fere 
omitteremus quae certo constaret non antiqua esse, sed a Caietano vel 
ab alio recenti amanuensi addita. Subiunximus tamen, et quidem intra 
uncos ( ), quicquid adnotaverunt amanuenses de exemplaribus ad quae 
apographa sua confecerunt. 

CODEX 89 (alias I.g.1-3, olim *.i.i) 

Chartaceus, foliorum sign. 1-894 (max. O^l X 0,21) in tribus voluminibus com- 
pactorum (fol. 1-336, 867-894 et 337-605, 606-866). 

Exaratus est variis manibus saec. XIII-XVII, continetque u P. D. Constantini 
Caietani varia opera manuscripta „, sed et apographa ab eo collecta. 

1. (Fol. 173-180^) <VitaS. Petri Gaelestini>. = BHL. 6734. 

Solum initium. Reliqua pars huius apographi conservatur in 
codice 9333. 

2. (Fol. 319-322, 213-221^) Vita S. Basilii ep. et conf. (Ms. Vatic. 
biblioth. sign. num. 1194). = BHL. 1022. 

De hoc codice Vaticano vid. supra, p. 1-22. 

3. (Fol. 337-371v) Legenda S. Gerardi Ord. Fratrum Minorum. 

Inc. prol. Quoniam placuit Deo diebus istis novissimis — Inc. Floruit 
diebus istis novissimis in provincia et in regno Siciliae Dei sanctus frater 
Gerardus — Des. sicutmulta cera oblata cotidie clare monstratet opera 
praeostendunt. Haec autem scripta sunt a me fratre Bartholomaeo domini 
Albissi de Pisis... Amen. Explicit legenda ... finila ... anno Domini 
1347... Gf.BHL. 3435. 

4. (Fol. 372-377) Vita S. Petronii ep. Bononiensis. Oct. 4. 

Non videtur antiqua. — Inc. Petronius Bononiensis episcopus patre nalus 
est Petronio cive Conslantinopolitano, qui et vir fuit clarissimus et optimis 
litteris egregie eruditus ; siquidem et praefecturam praetorii gessit, qua 
dignilate maior nulla tum apud imperatores est habita, et librum de epi- 
scopi ordinatione conscripsit doctum imprimis, ut refert Gennadius, atque 
disertum — Des. Unde officium quoque in eius honorem postea est insti- 
tutum, quod ab omnibus Bononiensibus clericis eisdem octo diebus cele- 
bratur. 

5. (Fol. 637v-640v, 636-636v) Vita S. Savini ep. et mart. = BHL. 

7451. 

Omisso initio, inc. Maximianus Augustus iussit ut in capitolium omnes 

convenirent, et conventu facto in capitolio X kal. maias, haec alloquilur 

Augustus populum dicens : * Viri coetus — Foliis perditis, des. mutila : 


134 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

Cod. 89. Si credis ex toto corde tuo et penitentiam agis, omnia ministrabuntur cre- 

denti. Defe\ (c. lOextr.). 

6. (Fol. 641-643v) Sanctus Pontianus martyr Spoletinus. 

Multum similis Passioni BHL. 6891. — Inc. Temporibus impiissimi Anto- 
nini imperatoris orta est seditio valida populis cliristianis, quatenus idolis 
immolarent — Des. et sepelierunt eum in pace non longe a civitate Spole- 
tana in loco qui appellalur Lucianus, et sepultus esl XV kal. praedictas ; in 
quo loco florent beneficia eius usque in hodiernum diem ; denique maleficia 
latent, beneficia patent; ad sepulcrum eius quoque aegri veniunt et 
sanantur, infirmi properant et curantur, ipso adiuvante... Amen. 

7. (Fol. 643v-645) Sanctus Concordius martyr. = BHL. 1906. 

8. (Fol. 645-648v) Sanctus Gregorius martyr. = BHL. 3677. 

9. (Fol. 648v-653v, 637-637v) Sanctus Britius. 

Acta S. Carpophori et sociorum similiora Passioni BHL. 1620. — 
Inc. Sub tempore impiissimi luliani apostatae, persecutoris (cod. -tionis) 
christianorum, sanctus Anastasius applicuit cuidam sanctissimo episcopo 
Urbano cum duobus filiis suis ; unus Euticius, alter vero Brilius dicebatur. 
Quos vero sanctus Urbanus episcopus Britium et Carpoforum presbyterii 
gradu ordinavit, Laurentium autern et Abundium diaconos constituit — 
Des. et posuil in speluncam suam, et ibi sancti ab ea sunt conditi, et fuerunt 
in oratione illic in saecula saeculorum. Amen (cf. Act. SS., num. 14 extr.). 

10. (Fol. 664-664v) <Ex Vita S. Fortunati presb.>.= BHL.3081. 

Inc. a num. 3; desinit sub initio num. 6 ita : Quidam vir Severus nomine 
civis Marlanus mililiae gerens officium, dum operaretur in agro suo, et 
cetera. De Severo videin vita suapag. ... (sic). Vid. nimirum ad cod. 9360. 

11. (Fol. 665-672) Vita B. Mauri Syri abbatis et Felicis eius filii 
apud Vallem Narci prope maris ripam. 

Inc. Cum apud Caesaream Syriae atque Laudeliae multa gloriosissima 
magna turba congregata erat, congregati sunt autem in unum in Christi 
nomine numero CCC — Des. et alias multas virtutes per eos Dominus 
ostendit, et ad laudem ... Amen. De his sanctis cf. Act. SS., Iun. t. III, 
p. 112-14. 

12. (Fol. 675-675v) Vita S. Paractalis mart. 

De qua Act. SS., Iul. 1. 1, Tract. praelim. p. 69-70, num. 1-3; quo loco 
primae sententiae Vitae editae sunt (num. 2). In nostro codice deest 
prologus. — Des. sequamur eum pede inoffenso de monte umbroso et 
condenso, etc. (sic). 

13. (Fol. 675v, 674-674v) Vita S. Sensiae. 

Inc. ■ In libro manuscripto, quem secundum dico, multa leguntur de 
„ S. Miliano, cui D. Sentias comes extitit .... Quibus latius narratis ita 
„ loquitur : Eo tempore quo S. Milianus migraverat ad Christum, beatus 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 135 

Sensias, ascensa navicula, divino nutu Romanorum petiit littora „ — Foliis    Cod. 89. 
perditis, des. veniam sibi postulat peccatorum suorum, quia verum esse his 
indiciis comprobavil. Hoc primum miraculum operaius est Dominus \ 
Diversa est haec recensio a libellis BHL. 7581 et 7582. 

14. (Fol. 7006w-700fosv, 700-700^, 696-699^, 695-695^, 694-694^) 
Passio ss. mm. Arialdi levitae et sociorum. = BHL. 673. 

Foliis perditis, deest ultima pars. 

15. (Fol. 869-871v) <Vita S. Romani abbatis Autisiodorensis>. = 
BHL. 7305. 

Fragmentum, quod incipit : In eo denique loco ... et desinit : ad nihilum 
pervenerunt (= Act. SS., num. 10 - num. 16 med.). 

Nemo miretur quod praetermissa hic a nobis sunt " Quaedam reve- 
lationes ac miracula S. Benedicti „, quae, teste Narducci (Catalogus, p. 20), 
inter alia Gonstantini Gaietani opera et apographa exhibet codex 90, 
fol. 255-272v. Haec enim vel res post saeculum XV gestas referunt, vel, si 
antiquiores, vulgari lingua italica sunt conscripta. 

CODEX 91 (alias I.g.4-6, olim *,i.5) 

Chartaceus, foliorum 938 (max. 0m,290 X 0,215) in tribus voluminibus compac- 
torum (fol. 1-325, 326-611, 612-938). 

Gontinet Acta sanctorum mensium ianuarii et februarii a Gonstantino Caietano 
collecta. Fol. 1-2 descriptus est index Vitarum. 

1. (Fol. 3-16v) De vita vel obitu B. Basilii Gaesareae Cappadociae 

archiepiscopi edita ab Amphilochio episcopo Nicomediense, translata 

de graeco in latinum ab Urso presbytero Neapolitano (ex ms. langob. 

monast. Casanovae, card. Borrom.). Ian. 1. 

Pars prior Vitae solis lectionibus variantibus, iis tamen multis, differt 

a Vita BHL. 1024. Inde vero ab Elladius autem ... {Bibl. Casin., p. 211, 

col. 2) legitur alia versio earundem narrationum quae habet reliqua pars 

libelli BHL. 1024, subiuncta laudatione quadam S. Basilii. Desinit nempe : 

pro memoria suorum actuum reliquit in ecclesia quos inspiratione sancti 

Spiritus composuit libros (cf. Bibl. Casin., p. 219 extr.). His itaqueperactis, 

fundamus coram eo aliquantulas laudes ... Ave, pater beate... et post 

nonnulla : sic non dees ab exauditione, tamquam si tu ibi praesens existas, 

Domino tribuente tibi lale munus, cui ... Amen. 

Sequitur carmen, quod incipit : 

Hic patriarchae Basilii sunt condita membra 
et desinit : 

Gregorii versus suscipe, <...> pater, hos. 

Eandem recensionem repperimus in codice Veneto bibliothecae Mar- 
cianae 356, saec. XII/XIII. 


136 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

Cod.91. 2. (Fol. 17-21v) <Vita> S. Eugendi abbatis. = BHL. 2665. Ian. 1. 

3. (Fol. 23-26) Vita S. Odilonis abbatis Gluniacensis. — BHL. 
6282. Ian. 1. 

Deest inscriptio prologi : Petrus Damianus ... — Reliquis omissis, 
desinit mutila : Paulo vero post, sicut humanae curiositatis mos est | (= 
Act. SS., num. 21 ante med.). 

4. (Fol. 31-39v et iterum fol. 40-56) Vita S. Odilonis abbatis. = 
BHL. 6282. Ian. 1. 

5. (Fol. 57-70) Vitae historia S. Fulgentii Toletani monachi, 
abbatis et episcopi Ruspensis. = BHL. 3208. Ian. 1. 

6. (Fol. 71-72*) Vita S. Glari ab. Viennensis. = BHL. 1825. Ian. 1. 

7. (Fol. 73-74) Passio SS. Marciani presbyteri, Macharii et Stra- 
toclini et Protogenis (ex ms. basil. S. Petri Rom.). = cod. archivi 
S. Petri A.23. Ian. 2. 

8. (Fol. 75-76) Passio SS. Fructuosi episcopi, Accurii et Eulogii 
diaconorum (ex ms. basil. S.Petri Rom.). = cod. archivi S. Petri A.24. 

Ian. 3. 

9. (Fol. 77-80v) Passio SS. Vincentii episcopi et Benigni diaconi 
(ex ms. cod. litt. long. ecclesiae Gaietanae). = BHL. 8676.    Ian. 6. 

10. (Fol. 81-88) Vita B. Paulae abbatissae olim S. Margaritae 
Cafagioli (ex D. Zenobio Tantinio monacho Camaldulensi).   Ian. 6. 

Inc. De gonversione B. Paulae et quomodo audivit harmoniam caelestem. 
Beata Paula, Tinga in saeculo nominata, Florentiae in vico — Des. 
monasterium illud vel situm prolegit. Summa verborum D. Zenobii Tantinii 
monachi Gamaldulensis, qui vitam beatae Paulae scripsit. Ego frater 
Zenobius habui haec a reverendo fratre Francisco Del Fede ... Amen. 

Gharta umore corrupta, narratio magnam partem vix legi potest. Vid. 
ad cod. 9921. 

11 . (Fol. 89-89v) Brevis narratio vitae et miraculorum B.Maccharii 
Scoti protabbatis monasterii S. Iacobi Scotorum Vurtzburgi.  Ian. 6. 

Inc. Maccharius natione Scotus mirabili pietatis amore exaestuans ... 
Gonscripta est brevis haec narratio post annum 1573. 

12. (Fol. 95-100) In festivitate SS. luliani et Gelsii martyrum. Ian. 9. 

Passio quae inc. Sanctus igitur lulianus, cuius puer Celsius factus est 
imitator, in provincia Syriae claris tam fide quam genere parentibus 
exstitit ortus ... et des. ut BHL. 4532. 

13. (Fol. 100-101 v) Miraculum beati et gloriosi martyris Gelsii. 

Incipit : Scripturus beati et gloriosi Celsii martyris praeclarum et specta- 
bile miraculum ... Post pauca adnotavit Gaietanus : " desunt multa „ — 
Des. (mutilum) : Pater post haec peliit ab archipresbytero et clericis ut 
vigilias marlyris decantarent ; qui per totam noclem cum propinquis pueri 
et religiosis viris ac mulieribus in | 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 137 

Est haec narratio non magni mo-menti de sanatione pueri energumeni.    God. 91. 

14. (Fol. 101v-102) <Vita S. Mariae Magdalenae>. 

Breve fragmentum, quod incipit : | erat [pro] quadragesimo tempore 
semper pro sua sanclitate in solitudinem recedere ... et desinit ut BHL. 
5453. 

De apographis 12-14 adnotavit Gaietanus fol. 102 : u Ex ms. ecclesiae 
„ SS. Gelsi et Iuliani, Romae, mense novembris 1613. Constantinus 
„ Caietanus. Hunc autem codicem, quem nonnuilis abhinc mensibus 
„ nactus fueram, eorumdem sanctorum sacrae aedi obtuli restituique. „ 

15. (Fol. 103-106) Vita et obitus S. Petri Ursioli confessoris (ex 
ms. cod. sacri eremi Camaldulensis). = BHL. 6786. Ian. 11. 

16. (Fol. 113-1 18v) VitaetconversatioS.Theodorae Alexandrinae 
(ex ms. basil. S. Pet. Rom. sign. A, pag. 48). = cod. archivi S. Petri 
A.28. Ian. 12. 

17. (Fol. 122-127) DeS.Remigio. = £#L. 7159-7162, 7165. Ian. 13. 

Adnotavit Caietanus (fol. 121) hic exscripta esse quae apud Surium 
quidem deerant, legebantur autem " in perantiquo ms. longob. biblio- 
thecae Casinensis sign. olim 981, nunc 501. „ Ex eodem codice exscriptum 
est etdocumentum 18. 

18. (Fol. 127-137) Textus miraculorum. = BHL. 7166. 

Deest prologus. 

19. (Fol. 138-147v) Vita B. Remigii (ex manuscripto ecclesiae 
Syracusanae). = BEL. 7155. Ian. 13. 

Sequuntur (fol. 150-159) apographa imperfecta eiusdem "Vitae (BHL. 
7155 sqq.) " ex duobus manuscriptis ecclesiae Syracusanae „, quorum 
alterum eam exhibebat ad d. 1 octobris, alterum ad d. 13 ianuarii u iuxta 
martyrologium Usuardi. „ 

20. (Fol. 160-163v) Passio S. Potiti(ex ms. langob. monast. Gasae 
Novae card. Borrom.). Ian. 13. 

Inc. Sub Antonino imperatore et Gelasio praeside factum est in diebus 
illis sanclus Potitus dum esset in infantia constitulus in civitate Sardica — 
Des. et decotlalus est sanctus Potitus super fluvium qui dicilur Calabrum. 
Gf. BHL. 6909. 

21. (Fol. 166-178v) Vita SS. Iuliani martyris et Basilissae virginis 
(ex ms. basil. S. Petri Rom. sign. A, pag. 26). = cod. archivi S. Petri 
A.25. Ian. 13. 

22. (Fol. 179-180v) Passio SS. Felicis presb. et mart. et fratris eius 
Felicis presb. et conf. (ex ms. basil. S. Petri Rom. sign. A, pag. 55). = 
cod. archivi S. Petri A. 29-10. Ian. 14. 

23. (Fol. 200-217) Vita e miracoli del B.Oddone abbate e monaco. 

Ian. 15. 
Anal. tfoM.,t.I, p. 324-53. 


138 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 91. Praemissa est (fol. 201-203) summa quaedam totius causae et adnotatio 

de exemplaribus manuscriptis huius processus. Quae incipiunt: B. Oddo, 
monachus Cartusiensis, Novariae orlus . . . 

24. (Fol. 222-224v) De S. Secundina virg. et mart. = BHL. 7553. 

Ian. 15. 

Deest prologus. 

25. (Fol. 226-23 lv) Visio B. Fursei (habetur litt. long. in ms. bibl. 
Cas. sign. n. 290). = BHL. 3209. Ian. 16. 

26. (Fol. 232-247) De S. Antonino conf. — BHL. 582.    Ian. 17. 

Sequuntur (fol. 248-249) " adnotationes „ in hunc libellum. 

27. (Fol. 253-254v) Vita et Passio S. Pontiani (ex ms. Spoletinae 
civitatis). Ian. 19. 

Praemissum est capitulum, quod inscriptum est : Nativitas B. Pontiani 
martyris de civitate Spoletana, quodque inc. Ponlianus de civitate Spole- 
tana tali ordine natus est, ut Hieronymus doctor egregius testatur. Pater 
eius miles, cuius nomen Gratianus ... et des. in capite septem annorum 
baptizatus est, mortua matre. 

Passio inc. Temporibus impiissimi imperatoris Antonini orta estperse- 
cutio grandis populis chrislianis, quatenus idolisimmolarent ... 

Des. narratio latina: et nunc, Domine, suscipe spiritum meum. Subiun- 
gitur autem italice ipsum martyrium : AIV hora el mal fattore li diede un 
colpo ; subito disse Pontiano : " lo credo in Dio ... Quae narratio des. ln 
fine alli di de ogie nel predt0 loco sono rendute ad Dio laude e gratie, 
regnanle lesu Christo ... Amen. 

28. (Fol. 255-256v) S. Abundantiae virginis Spoletinae vita et 
miracula inclita. Ian. 19. 

Narratio non ita antiqua et fabulis inquinata, quae inc. Sanctissimam 
ac dilectissimam lesu Christi sponsam Abundantiam Spoletium praetulit, 
qua una nobis donala a Deoprecibus Exuperii et Sigismundae parentum 
honestissimorum et divitum, sed infecundorum, tempore Caroli Magni 
imperatoris cumulatissime in se patefecit quam bonus sit Deus — et des. 
Qui haec ergo aut perlegens aut percipiens non admiratur et non laudat 
Deum in sanctis suis, lapide durior, stolidior asino magisque impius 
homine barbaro censeri meretur. 

29. (Fol. 257-258 et iterum fol. 259-259v) Passio ss. mm. Solu- 
toris, Adventoris et Octavii. = BHL. 85. Ian. 20. 

30. (Fol. 264-269 et iterum fol. 270-277v) Vita S. Mauri ep. Gae- 
senatis et conf. ex ordine S. Benedicti assumpti ... = BHL. 5771. 

Ian. 20. 

31. (Fol. 288) <Miraculum S. Agnetis> (in perantiquo ms. codice 
bibliothecae Vaticanae sign. num. 1226). 

Legendae aureae c. 24, § 4, pars prior (usque ad : in eius digito apparere). 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 139 

32. (Fol. 326-337v) Vita et obitus S. Dominici  ab. et  conf. =    Cod.91. 
BHL. 2241. Ian. 22. 

33. (Fol. 338-346v) Domni Alberici diac. et mon. Casinensis vita 
vel obitus S. Dominici confessoris de Fulgineo. = BHL. 2244. Ian.22. 

34. (Fol. 347-359v) De S. Dominico abbate civitatis Sorae pro- 
tectore exegesis et vita (ex antiquo coriaceo exemplari in monasterio 
Sancti Bartholomaei de Trisulto,folio lxxxv pag. 2 et col. ij, descripto 
a fratre Iacobo Ianuensi Ord. Frat. Praedic. Gregorii noni [secundi 
ante corr.~\ pont. anno primo, mccxxxiij). = BHL. 2243.     Ian. 22. 

35. (Fol. 361-365) Vita S. Dominici ab. et conf. = BHL. 2244. 

Ian. 22. 

36. (Fol. 367-375) Officium ss. mm. Vincentii et Anastasii (ex 
vetusto breviario Gapuano quod est in bibliotheca illustrissimi 
domini cardinalis Stae Severinae, alias Sanctorii). Ian. 22. 

Insunt, tamquam lectiones (fol. 369-374), fragmenta Passionis BHL. 
8630 et Passionis S. Anastasii Persae (inc. Post haec praemotis quindenis 
ferme diebus Eraclius imperator eumdem sibi disparem principem ... cf. 
cod. archivi S. Petri A. 345). 

37. (Fol. 377-384v) Passio S. Anastasii monachi et mart. (prout 
habetur litt. long. per lect. dist. in mss. bibliothecae Gasinensis et 
Sublacensis ; haec eadem latinis litteris descripta exstat in ms. cano- 
nicorum S. Petri Romae, sign. A). = BHL. 411 (cod. archivi S. Petri 
A. 221). Ian. 22. 

38. (Fol. 385-388v) Miraculum S. Anastasii incliti mart. ... (ex ms. 
basil. S. Petri Rom. sign. A). = BHLAW (cod. archivi S.Petri A.222). 

39. (Fol. 389-393v) Passio S. Vincentii levitae (ex ms. S. Gaeciliae 
Transtib.). = BHL. 8628, 8633. Ian. 22. 

40. (Fol. 395-395 bis) De S. Vincentio et de his quae comitata sunt  • 
eius martyrium. Ian. 22. 

Passionis epitome. — Inc. Beatus Vincentius genere nobilis, scienlia el 
sanctitate insignis, a beato Valerio episcopo diaconus est ordinatus — Des. 
ubi a quadam matrona cum multis aliis veniente per signa, quae sanctus 
Vincentius apparens ei dixerat, invenitur et ab eisdem propter persecu- 
tionem paganorum in parva basilica sepelitur. 

41. (Fol. 396-397v) Vita S. Amasii ep. (habetur in ms. Gasin. bibl. 
litt. long. sign. n. 289, fol. 219, lect. dist.). = BHL. 354.     Ian. 23. 

42. (Fol. 402-429) Enarratio Leontii episcopi Neapoleos Cyprio- 
rum insulae de vita et actione S. P. N. Iohannis archiep. Alexandrini 
(ex ms. Vatic. bibl.). = BHL. 4388. Ian. 23. 

Loci pauci eiusdem libelli ex aliis codicibus exscripti sunt fol. 399-400. 

43. (Fol. 430-433) Passio S. Iuliani mart. (ex ms. ecclesiae Ati- 
nensis long. per lect. dist.) = BHL. 4553. Ian. 27. 


140 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

God. 91. 44. (Fol. 434-439) Legenda S.Iuliani mart. = BHL. 4553. Ian. 27. 

45. (Fol. 442v-447) Passio S. (Ae)miliani episcopi Lucensis (ex 
ms. biblioth. Casinen. sign. olim 1066, nunc 78).= BHL. 107. Ian. 28. 

u Quem corruptus ms. codex Millianum vocat. „ Ita apographum. 

46. (Fol. 448-455) Passio S. Miliani (ex ms. cod. ecclesiae Spole- 
tinae). = BHL. 107. Ian. 28. 

47. (Fol. 456-458v) Vita S. Gonstantii Pemsini. = BHL. 1938. 

Ian. 29. 
Omisso initio, inc. Sanctus Conslantius nobili prosapia ortus est Perusia 
et a suis cunabulis coepit militare Domino (Act. SS., num. 2)... 

48. (Fol. 459-466v) Passio S. Gonstantii ep. Perusini et sociorum 
(ex ms. coenobii Perusini S. Petri). = BHL. 1939. Ian. 29. 

49. (Fol. 475-484v) Passio S. Martinae (ex ms. basil. S. Petri 
Rom.). = BHL. 5587 (cod. archivi S. Petri A. 21). Ian. 1. 

50. (Fol. 486-486v) Vita S. Ursi ab. (ex ms. biblioth. Vallicell. 
num. VII). — cod. Vallicellanus VII59. Ian. 31. 

Inc. Abbas Ursus virlute laudabilis — Des. in altare proprio recondi- 
tum, ad laudem... Amen. 

51. (Fol. 487-487v) Eodem die, videlicet SS. Papiae et Mauri, 
Vita S. CJrsi ab. Lectio 3 (ms. biblioth. Gong. Orat. n° 7). = supra 50. 

Nimirum in exemplari ad diem 31 ianuarii duae primae lectiones sunt 
de SS. Papia et Mauro (cod. Vallic. VII B8), tertia autem, quae sola hic 
exscripta est, de S. Urso. 

52. (Fol. 490-501) Vita S. Brigidae virg. (ex ms. monasterii Rom. 
S. Gaeciliae et P. Emilii Sanctorii). = BHL. 1457. Febr. 1. 

Sequitur carmen, quod inc. Brigida nomen habet (= Chevalier, Repert. 
hymn. 2512). 

53. (Fol. 502-527) Vita S. Brigidae. = BHL. 1458. Febr. 1. 

Desunt prologi I et II. — Des. virginis ob meritum tetigit medicamine 
Christus, et additum est : tf Reliqua desiderantur in ms. bibliot. Gasin. „ 
Cf. Act. SS., Febr. 1. 1, p. 154, annot. e. 

54. (Fol. 528-531v) Tractatus de sacris reliquiis beatorum aposto- 
lorum Petri et Pauli apud Sanctum Mansuetum ac de earum inven- 
tione et translatione ... (ex ant. ms.). = BHL. 5218. Febr. 1. 

Des. crebris beatus Mansuetus miraculis dignalus est propalare (= MG., 
Scr. t. XV, p. 934, 1. 19). 

55. (Fol. 532-533v) Vita S. Severi ep. Ravennatis (ex ms. biblioth. 
Gasin. sign. n. 78). = BHL. 7680. Febr. 1. 

56. (Fol. 534-535) Passio S. Triphonis (ex ms. basil. S. Petri 
Rom. sign. litt. B). = cod. archivi S. Petri A. 313. Febr. 2. 

57. (Fol. 536-542v) Passio S. Blasii ep. (ex mss. ecclesiae Atinen- 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 


141 


sis long. per lect. dist., et item in Gasin. sign. 44). = BHL. 1380,    God. 91. 

1379. Febr. 3. 

Omissa ultima sententia et paenultima paulum contracta, des. In quo 

loco non longo post iempore ad honorem eorum constructa est basilica ; ubi 

mulla operari miracula eorum inlercessionibus nullus ambigat usque in 

hodiernum diem, ipso praestante... Amen. 

58. (Fol. 544-548) Passio S. Blasii ep. (ex ms. monasterii Trium 
Fontium). = BHL. 1379. Febr. 3. 

Reliquis praetermissis, des. Hisigitur tali ordine proseculis, Agricolaus 
beatissimum Blasium suo examini fecit assisti; quem tumenti pectore, 
facie permota | 

Versus de S. Agatha (inc. Aetnei nova monstra soli, flagrantia regna ...), 
qui leguntur fol. 576-584, fuerunt ■ scritti in nave del Sre Gapitano 
Gioanne Anl. Raguseo ... alli 22 di Marzo m.l.xxxiij, nello primo anno 
riformato di N. Sre Papa Gregorio XIII „, non vero anno 1853, ut perperam 
impressum est apud Narducci, p. 27. 

59. (Fol. 594-596) Vita S. Guarini ep. Praenestini et cardinalis, 
canonici regularis olim in canonica Sanctae Crucis Mortariensi, 
descripta ex libro qui dicitur Regula sanctissimi patris Augustini etc, 
per venerabilem Dei praeconem Augustinum Ticinensem canonicum 
regularem elucidata. = BHL. 8816. Febr. 6. 

60. (Fol. 598-601^) Passio S. Dorotheae virg.  —  BHL. 2323. 

Febr. 6. 
Inest (fol. 600) lemma Passio S. Theophili ante verba : lgitur Theophi- 
lus advocatus praesidis... 
6i. (Fol. 602-611) Passio B. Theodori mart. (ex ms. basil. S. Petri 
Rom.). = BHL. 8086 (cod. archivi S. Petri A. 233). Febr. 7 

62. (Fol. 612-619) Passio S. Tatianae (ex ms. c. basil. S. Petri 
Rom.). = BHL. 7989 (cod. archivi S. Petri A. 229). Febr. 8 

63. (Fol. 620-628) Vita seu Legenda B. Raynaldi ep. Nucerini 

Febr. 9 
Ipsa Vita antiqua de qua BHL., p. 1030, n° 1. 

Inc. Incipiunt aliqua memora<bi>lia de vila beati Raynaldi episcopi 
Nucerini, sicut ab antiquis relata sunt, quae iuridica relatione retulit 
minister eius, qui illi servivit pluribus annis. 

Sicut antiquorum traditio afjirmavit, cum tranquillitas a Deo fuisset 
reddila Latinis post maximas tempestates barbarorum, imperatores Alema- 
norum venientes in ltaliam incultas regiones comilibus et nobilibus dede- 
runt, qui cum eis veniebant. Tres autem comites germani fratres de 
Alemania ex originali ergastulo imperii venientes, scilicel Lupus, Vicus et 
et Eufredus, el istis datae sunt possessiones, videlicet Lupo circa Cameri- 
num longe lateque, et de islo descenderunt nobiles de Alviano et de 
Viscolis — Des. ille disparuit et totam ccclesiam fetore replevil. 


142 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 91. Sequitur 1° (fol. 627-627v) : Istos vero episcopos praefuisse (cod. profuisse) 

inNuceria invenimus, videlicet Albertus anno Domini M.VH... Lucas de 
Camereno decrelorum doctor 1362. 

Tum 2° (fol. 627v-628) : Haec suntmiracula B. Raynaldi episcopi Nucerini 
post annos Domini 1414 de mense augusti dicti anni. Laurentius Marcutii 
de Bagnaria devotus beati Raynaldi in feslo sanctae Mariae de mense 
augusti attulit bealo Raynaldo — Des. et de mane sequenti libera fuit 
absque aliquo dolore anguenatiae gratia Dei et beali Raynaldi (cf. BHL . 
■  7080, num. 1, 2). 

Denique 3° (fol. 628v-629) : u De S. Raynaldo ep. Nucerino ex ms. codice 
Gualdensi. „ Inc. Beatus Raynaldus episcopus Nucerinus de nobili stirpe 
filiorum Vicci ortus fuit — Des. Temporibus sancti Raynaldi floruit 
sanctus Franciscus et beata Clara circa annum Domini M.CC.XVH. 

64. (Fol. 634-644) M.GGGG.LXXII. de mense iunii, de virtutibus 
B. Goslini abbatis ordinis S. Benedicti memoriale abbas Georgius de 
Lucerna edidit. = BHL. 3623. Febr. 10. 

65. (Fol. 644-646v) Passio ss. mm. Zotici, Amantii et sociorum (ex 
ms. biblioth. Vatic. sign. num. 1194). = BHL. 9028. Febr. 10. 

66. (Fol. 659-666v) S. Bertharii martyris, sacri monasterii Montis 
Gasini abbatis, in solemnitate sanctae virginis Scholasticae homilia.= 
BHL. 7516-7517. 

67. (Fol. 682-701v) Sermo eiusdem (scil. Petri diaconi Gasinensis) 
in octava sanctissimi P. Benedicti. = BHL. 1142. Mart. 28. 

68. (Fol. 704-708v) Domni Guaiferii monachi Gasinensis historia 
S. Secundini ep. et conf. = BHL. 7556. Febr. 11. 

69. (Fol. 709-713v) Passio S. Lucii papae et mart. auctore domno 
Guaiferio Gasinensi monacho. = BHL. 5022. Mart. 4. 

Post ultima verba adnotatum est. " Reliqua in ms. non sunt. „ 

70. (Fol. 714-720v) Passio ss. mm. Faustini et Iovitae (ex biblio- 
theca Palatina). Febr. 15. 

Inc. Faustini et lovitae gesta, quae inferius digeruntur, tam magna 
tamque obstupenda sunt, ut vix atlingere ausim, neve supra fidem quid 
scribere videar, Deo tamen confisus opus meis viribus maius cxcellentiusque 
aggredior. Regnante Adriano, Brisiae civitate Italiae Faustinus et lovila 
germani inclito genere orti — Des. lataque sentcntia, capite plecti iubet. 
Quod ita, ut praeceptum fuerat, factum. Quieverunt autem in pace XVkal. 
martii, regnante Domino... Amen. 

71. (Fol. 723-726v) Vita S. Barbati ep. et conf. (habetur sign. n. 74, 
fol. 186, et sign. n. 289, fol. 275, ms. litt. long. biblioth. Casin. per lect. 
dist.). = BHL. 973. Febr. 19. 

72. (Fol. 727-729v) Divi Gonradi Placentini historia (ex originali 
existente penes arcam capellae divi Gonradi huius communitatis 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 143 

Netinae, unde ex<tra>cta est praesens copia cum sigillis et sub-    Cod. 91. 
scriptionibus). Febr. 19. 

Libellus saeculo XVI non antiquior. Adsunt multa alia documenta, 
nulla tamen antiqua, de eodem sancto. 

73. (Fol. 789-792) Vita S. Eustachii patriarchae Gonstantinopoli- 
tani per domnum Fabianum Gretensem ... ex graeco in latinum 
traducta. = BHL. 2790. Febr. 19. 

74. (Fol. 816-833v) Vita S. Petri Damiani venerabilis episcopi et 
eremitae. = BHL. 6706, 6707. Febr. 23. 

Vita eiusdem sancti quae fol. 796-815 legitur (inc. lnilia vitae viri 
clarissimi...), saeculo XVII vix est antiquior. 

75. (Fol. 835-849v) De gestis S. Petri Damiani venerabilis Ostien- 
sis episcopi cardinalis et eremitae (ex ms. perantiquo cod. doctissimi 
viri Hieronymi Piubei Ravennatis ... ab eodem et sua propria manu 
scripta, ad me missa D. G. A. G.). = BHL. 6706, 6707. 

76. (Fol. 851-876) <Vita S. Petri Damianix = BHL. 6706, 6707. 

Fol.. 877-885, iterum exscripta est Vita recens, quae iam habetur supra. 
fol. 796-815; sed quaedam mutata sunt, praefixaque est praefatio, quae 
inc. Magna soleo voluptale affici, viri Faventini... 

77. (Fol. 886-901 v) Vita B. Nicolai de Prussia monachi congrega- 
tionis S. Iustinae ... = BHL. 6227. Febr. 23. 

78. (Fol. 902v-905v) De B. Nicolao de Prussia monacho congrega- 
tionis S. Iustinae, ex libro primo de contemptu mundi et assumenda 
religione domni Bernardi Placentini abbatis coenobii S. Georgii 
Maioris Venetiarum. 

Inc. Monachus alter erat,'Nicolaus nomine ; qui vir... 
Des. Officio stili studui conscribere versu. 

Typis editiim est Bernardi Placentini (f 1486) carmen De contemptu 
mundi Cremonae anno 1511 cum aliis eiusdem opusculis. 

79. (Fol. 908-934) Vita B. Nicolai de Prussia monachi congrega- 
tionis S. Iustinae Ordinis S. Benedicti (ex libro pervetusto caractere 
abbatiae Florentinae ..., quem librum conscripsit D. Iohannes mona- 
chus nostrae congregationis a. C. M.GGCC.LXXXII). = BHL. 6227 . 

Febr. 23 . 

80. (Fol. 936-938) Passio S. Polycarpi (ex ms. basil. S. Petri Rom . 
sign. A, pag. 215). == cod. archivi S. Petri A. 239. Febr. 23. 


CODEX 92 (alias I.g.7.8, olim *.1.4) 

Ghartaceus, foliorum 869 (max. 0m,278 X 0,210) in duobus voluminibus com- 
pactorum (fol. 1-414, 415-869). 


144 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Ggd. 92. Continet Acta sanctorum mensium martii  et aprilis a Constantino Caietano 

collecta. Fol. 1-2 descriptus estindex Vitarum. 

1. (Fol. 12-13) Passio SS. XL martyrum (ms. Gasin. long. 74 
olim 1104 per lect. dist.). = BHL. 7540. Mart. 9. 

Reliquis omissis, des. dicet Domino : u Suscepior meus cs iu el refugium 
meum. Deus meus, sperabo in eum (= Act. SS., num. 5 med.). 

2. (Fol. 16-94) Vita, miracula et visiones B. Franciscae Romanae 
de Pojitianis (omnia de verbo ad verbum desumpta sunt ex veteri 
libro manuscripto, omissis passim quibusdam paucis brevitatis causa, 
prout suo quaeque loco assignantur in marginibus. Romae a. D. 
MDLXXXXI). Mart. 9. 

Inc. prol. Soloriens in altissimis Deus, Dei filius, expalerno utero ante 
luciferum genitus... 

(Fol. 18-58v) LlBER primus. Pauca quaedam extracta de vita et miraculis 
ac visionibus et revelationibus B. Franciscae de Roma, alias de Pontianis. 
Inc. In nomine sanclissimae et individuae Trinitatis... Haec quae dicenda 
sunt ad honorem aeterni Dei ... menle integra et corde puro. § I. Deeius 
adulescentia. Cum enim ad aetaiem 11 vel 12 venisset annorum, et voluisset 
potius in virginitale Deo servire quam iugum pati maritale, tamen — 
Des. non sine eius meriiorum abundantia, caelestis gratiae inundatione 
sibi concessis. lslius igitur animae a Deo electae et nimium dilectae finitis 
visionibus et maxime sponsi amoris revelationibus, sequitur de pugnis et 
triumphalibus bellis malignorum spiriluum (= BHL. 3094, lib. I epil.). 

Sequitur longa quaedam adnotalio, qua docet librarius quid a se in apo- 
grapho conficiendo sit praetermissum. Idem vero multas visiones, quas 
in hoc primo libro omiserat, postea (fol. 80v-94) supplevit. 

(Fol.  59v-70)  Liber  secundus.  Incipiunt, Dei favente gratia,  pugnae 

ET BELLORUM EXERCITIA, IMMO VERIUS TRIUMPHALES CONFLICTUS, QUOS IPSA 
Df.I  HUMILIS  ANCILLA  EXERCUIT,  DUM  VIVERET,  CUM  MALIGNIS  SPIRITIBUS,  ET 

primo... Inc In nomine sanctae et individuae Trinitatis. ln illo principio, 
quando ista Dei famula coepit habere visiones malignorum spiriluum 
(= BHL. 3094, lib. III, num. 1) — Des. Et talem monilionem et 
documentum ipsa beata saepe dedit suo patri spirituali. Et hoc fuit 
anno Domini 1437 mense martio. Finiunt laboriosissimi conflictus... 
conferre voluit. Nunc vero, Dei opitulante gralia, etc. ut BHL. 3094, 
lib. III, nuni. 45. 

In hoc libro nihil praetermisit librarius. 

(Fol. 70v-80) Liber tertius. De inferni suppliciis et locis ac diversi- 

TATE POENARUM, ET DE INFERNALI DAEMONE, ET DE SATHANA, ET DE ANGELIS EIUS. 

Inc. Quodam semel, cum ista beata graviter infirmaretur, causa recrea- 
tionis ivit ad ccllam suam, quae est in altiludine suae domus, ut ibidem 
attenlius vacaret orationi (cf. BHL. 3094, lib. III, num. 46) — Des. cum 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 145 

qua semper desiderabat vivere et mori. Laus Deo (= ibid., num. 93). Pauca    God. 92. 
praetermisit librarius. 

Sequitur (fol. 79-79v) De monitis traditis ab ista sangta anima tempore 
transitus sui (= BHL. 3094, lib. III epilogus). 

Tandem (fol. 79v-80) capitulum De eius sepultura. Inc. Post cuius felicis- 
simum excessum religiosorum atque clericorum non modica comitiva — 
Des. procul dubio vitam, quam ipsa possidet, consequentur aeternam, 
advocante filio Dei lesu Chrisio, qui... Amen. Laus sit Deo eiusque 
genilrici gloriosissimae virgini Mariae. " 1591. „ 

3. (Fol. 115-218v) Tractatus religiosissimae vitae B. Franciscae 

Olivetanae (ex ms. cod. eiusdem romani monasterii Turris Speculo- 

rum). 

Constat partibus duabus, quarum prior (fol. 115-124) inc. ut BHL. 3094 

liber I, et des. cum num. 30 eiusdem libri ; pars vero altera (fol. 124-218v) 

inc. ut BHL. 3094 liber II et des. Ego sum mensa, altare paratum cum 

omnibus paramentis bene aptaium et cum sacramentis bene ordinatis super. 

Amen (ibid., num. 182 ante fin.). 

4. (Fol. 221-230*) Vita S. Firmani. = BHL. 3001. Mart. 11. 

5. (Fol. 232-236) Vita vel obitus S. Gregorii papae edita a venera- 
bili Paulo diacono et monacho Gasinensis coenobii. = BHL. 3639. 

Mart. 12. 

6. (Fol. 253-264) Vita S. Eupraxiae virg. = BHL. 2718. Mart. 13. 

7. (Fol. 265-336v) Iocelini monachi de Furnesio Vita S. Patritii 
archiepiscopi et Hiberniae primatis et apostoli. =BHL. 6513. Mart. 17. 

Reliquis perditis, des. et quod fidei catholicae competit contraHum 
ecclesiasticisve institulis adversum evel{lere) = Act. SS., num. 147 sub init. 

8. (Fol. 413-414v) Vita S. Ruperti ep. et conf. Mart. 17. 

Epitome. — Inc. Tempore Hildeberti regis Francorum anno regni illius 
secundo sanctus et religiosus confessor. — Des. animam sanctam ferebant 
ad aeternam felicitatem ; ad quam merilis et precibus sanctorum germano- 
rum Trudperti martyris, Ruperti confessoris atque Gertrudis virginis 
sororis eorundem nos perducat lesus Chrislus Mariae filius super omnia 
benedictus. Amen. 

9. (Fol. 415-42 lv) Vita B. Fridiani Lucensis ep. et conf. (ex codice 
monialium S. Fridiani Florentiae). Mart. 18. 

Vita, inventio, miracula. — Inc. Beatus Fridianus clarissimus genere 
fuit, filius regis Ultoniae nomine Ultach — Des. Quod quidem ferrum ad 
memoriam posieritatis antc gloriosi confessoris altare suspensum usque 
hodie cernitur. Unde omnipotenli Deo gratias et laudes referamus, qui talia 
per famulum suum Fridianum episcopum operari dignatus est, qui cum 
Patre ... Amen. 

10. (Fol. 428-443) Vita S. Anselmi ep. Lucensis ... (ex perantiquo 

CATAL.  LAT.  ROM. 10 


146 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 92.   ms.codice bibliothecae Anicianae apostolici collegii Gregoriani domus 
S. Benedicti de Propaganda Fide). — BHL. 536, 537. Mart. 18. 

Des. libellus 537 : ln die ascensionis Domini nuper praeteritae quaedam 
femina de Godi, Richilda nomine, quam pluribus nota, per integrum 
annum et eo amplius, quantum est ab Epiphania Domini usque adpraedic- 
tum festum, visu caruerat, multis aslantibus (cod. astantium), precibus 
beatissimi praesulis desideratam recepit sanitatem. 

1 1 . (Fol. 446-452) Vita beatissimi Anselmi Lucensis episcopi, 
cuius corpus in cathedrali ecclesia Mantuana feliciter requiescit (ex 
ms. eccl. cath. Mant.). = BHL. 536, 537. 

Multa omissa sunt. Praetermissis ceteris, des. quae si inveniremus, 
vobis scriberemus (= Act. SS., num. 45 extr.). 

12. (Fol. 523-527v) Vita S. Endei abbatis Araniensis, ubi inserta 
est Vita S. Fancheae virginis die 1 ianuarii auctore Augustino Magra- 
din relata a P. F. Ioanne Golgano tomo primo de sanctis Hiberniae 
et Scotiae. = BHL. 2543. Mart. 21. 

Exscripta sunt et ea quae ad hanc Vitam praefatus est Colganus, 
nimirum §§ I etll. 

13. (Fol. 530-556v) Vita B. Ioannis a Baculo confessoris et mirifici 
(cod. -fice) heremite ad fratrem Franciscum de Auximo priorem et 
fratres Sancti Marci de Florentia. = BHL. 4335. Mart. 24. 

Inc. prol. Dilectis in Christo fralri Francisco de Auximo priori cete- 
risque— Des. Vita : Denique concludendo subiungo quod vitam et miracula 
dicti sancti sic brevibus et rudibus verbis perslrinxi ... Amen. 

14. (Fol. 562-562v) Haec est Vita Dagoberti (immo Baronti). = 
BHL. 996. Mart. 25. 

Des. honorifice collocatae eorum reliquiae fucrunt, sicque multi sancti 
habitaverunt in dicto loco. Sequitur: " Scrisi de verbo ad verbum ut 
reperj, quamvis multas discordantias inveniarn. Pasqual Cechoni piou0 di 
Lamp0. , 

15. (Fol. 563-564) Vita S. Baronti. = BHL. 996. Mart. 25. 

Des. ut u. 

16. (Fol. 566-568v) Legenda B. Goni Nasensis. Mart. 28. 

Narratio paulo fusior ea quae ex graeco exemplari edita est in Act. SS., 
Mart. t. III, p. 734; antiqua esse minime videtur. 

Inc. Tempore secundi comitis Rugerii in terra Nasi erat unus homo 
nobilis et miles — Des. et eius reliquias venerantes liberentur a polestate 
daemonis in vita praesenti et in futuro saeculo. Amen. Obiit autem beatus 
Conus Nasensis circa annum Domini M° ducentesimo trigesimo sexlo, de 
mensc marlii die XXVHl". Speciminis ergo exscripsi haec pauca, quae 
conferas cum narratione edita {Act. SS., 1. c, num. 2 extr.) : et cxire fecit 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 147 

ab axire eius vermem (cod. vermis) mirae magnitudinis, vulgo di uno    Cod. 92. 
spango, et sicpuer liberalus fuit. 

17. (Fol. 570-571) Legenda S. Secundi martyris habita a D. Petro 
de Manonibus (Marionibus ?). = BHL. 7558. Mart. 29. 

Deest prologus. — Des. El proconsul ait : " Ergo non sunt dii quos colit 
Romana militia ? „ Beatus Secundus respondit \ (— Act. SS., num. 3 post 
med.). Adnotatum est: " Finis et sic haec Vita deficit „. 

18. (Fol. 592-598) Passio S. Theodosiae (ex ms. basil. sancti Petri 
Rom. sign. A.). === cod. archivi S. Petri A. 240. April. 3. 

19. (Fol. 600-601v) Vita S. Guidonis ab. S. Mariae Pomposiae et 
confessoris (ex perantiquo mss. codice coenobii eiusdem exscripta). 

April. 4. 
Haec est epitome Vitae BHL. 8876. — Inc. Beatissimus Guido mona- 
chus et abbas coenobii valde venerabilis insulae Pomposianae, dioecesis 
Ravennensis, in suburbanis ortus Ravennae ex familia Stratiatorum, 
villa Casamarensi — Des. vel in diversis monasteriis in abbates direxit 
ac mirae probitatis reliquit et instituit. 

20. (Fol. 605-610v) Translatio S. Athanasii Neapolitani ep. et 
conf. = BHL. 737. ' April. 5. 

Sequuntur versus : 

Quisquis Athanasii vitam miraque beali 

Quae gessitlegeris talia scripta patris 
Lunissi scilo renovari mente serena 

Praesulis exiguus ductus amore prolis 
lllius ul caream probris prece necne piaclis 

Ingrediar summi elisiique zelam. 

21. (Fol. 611-614) Ganonisatio S. Vincentii. 

Bulla canonizationis edita a Pio papa II (Fontaninus, Codex canoniza- 
tionum, p. 175-80). 

22. (Fol. 615-622v, saec. XV) Martyrium B. Antonii de Pedemonte 
fratris Ordinis Praedicatorum compositum per fratrem Chostantium 
heremitam sancti Ieronimi de monasterio Sancti Raphaelis de Vene- 
tiis, qui fuit praesens dicto martyrio, quando scilicet idem frater 
Antonius die sanctissima Gaenae domini nostri Iesu Ghristi, videlicet 
decima mensis aprilis m.cccc.lx0, per manus impiorum et lapidibus 
obrutus et gladiorum vulneribus est confossus in civitate Tunisis, 
quae olim Kartago dicebatur. = BHL. 606. April. 10. 

Ultimis verbis subiuncta sunt testimonia haec : 

Yo Ferrant Eodiso del Re de Castella eic. fo fede che questa scriptura 
contiene in se veritade. 

Nos lohannes Baptista de Grimaldis consul lanuensium in Tunizi 
interfui et fidem facio praedictis. 


148 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 92. Ego Clcmens Cicer civis lanuensis ad praesens in Tunizi interfui supra- 

dictis, etc. 

Ego frater Petrus Ferrari natione Valentinus et Minorum Fratrum 
minimus testor omnia supradicla esse vera. 

23. (Fol. 623-626v) Vita S. Ansuini Gamerinensis ep. et conf. (ex 
ms. bibliothecae Gasin.). == BHL. 555. April. 11. 

Deest prologus. — Des. Ex illo itaque tempore coeperunt omnes unani- 
miier vicinarum regionum necnon etiam ex longinquis provinciis frequen- 
tare locum, in quo sanctum illius requiescit corpus, ad laudem... Amen. 
(= Act. SS., n. 22 init.). 

24. (Fol. 627-627v) De S. Benedicto de ponte confessore. = BHL. 
1098. April. 14. 

25. (Fol. 628-629) Passio ss. mm. Tiburtii et Valeriani et Maximi. 

April. 14. 
Inc. ut BHL. 8483 {Temporibus Marci Aureliiet Commodi imperatorum 
Turcius Almachius...) — Des. ut BHL. 8486. 

26. (Fol. 630-647v) B. Ioachini Vita ad magistrum Ghristophorum 
Servorum ordinis Generalem per fratrem Paulum digesta. = BHL. 
4287. April. 16. 

Foliis perditis, desinit mutila : a rebus supernis divinaeque maiestatis (= 
Act. SS., num. 24 extr.). 

27. (Fol. 648-651v) De S. Galdino S. R. E. presbytero cardinali 
tit.S.Sabinae ac archiepiscopo Mediolanensi. = #i/L.3232. April. 18. 

28. (Fol. 653-656) In festo S. Helienae virginis. April. 20. 

Officium, in quo leguntur (fol. 653v-655) tres lectiones BHL. 3800. 

29. (Fol. 657-663v) Passio S. Adelberti ep. et m. edita a domno 
Silvestro papa urbis Romae (habetur in ms. Gasin. litt. long. sign. 
n. 74, fol. 209). = BHL. 37. April. 23. 

Des. ubi merita et virtutes eius exhuberant usque in hodiernum diem. 
Passus esl autem ... Amen (cf. Act. SS., p. 187, annot. h). 

30. (Fol. 664-668) Historia inventionis et translationis S. Riccardi 
Andriensis ep. auctore Francisco Baucio Andriae duce (habetur 
excusa una cum eiusdem sancti vita et miraculis atque officio). = 
BHL. 7205. April. 23. 

31. (Fol. 668-669v) Legenda miraculorum S.Riccardi ep.Andrien- 
sis, quando ipsius sacrum corpus inventum fuit. = BHL. 7206. 

32. (Fol. 670) Passio S. Georgii mart. (ms. Casin. long. per lect. 
dist. sign. n. 74). = BHL. 3393. April. 24. 

Solus prologus cum primis sententiis Passionis. 

33. (Fol. 671-681v) Passio S. Georgii mart. (ex v. ms. c. coenobii 
S. Georgii Maioris Venetiarum). — BHL. 3396. April. 24. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDMNA 149 

34. (Fol. 704-707v) VitaS.Trudperti mart.= BHL.83%8. April.26.    God. 92. 

Deest prologus. 

35. (Fol. 708-708v) De canonizatione supradicti martyris sancti 
Trudperti. 

Quiain loco beati Trudperti miracula plura claruerunt, propter quae 
etiam iussu beati Stephani papae a multis episcopis est canonizatus (cf. 
BHL. 8333, num. 20); haec autem ilerala et in miraculis plurimis subli- 
mata deposilio piissimi martyris anno ab incarnatione Domini dcccxij 
(corr. ex. dccccxij), Ludovico Caroli filio imperium regente, quem paler 
adhuc vivens successorem ordinaverat. Morte patris comperta, ab Aqui- 
tania veniens adpalatium Aquis est consensu omnium rex creatus ; sub quo 
Leo papa moritur, pauco tempore elapso. Cui Stephanus substiiuitur imme- 
diate. Hic vero post consecrationem suam, missis ad imperatorem nuntiis, 
qui eius animum lenirent eumque ad se venturum praedicerent, iter ipsius 
festinanter subsequitur in Gallias. Cui imperator Remis occurrens ab eo 
honorifice est receplus. Papa ergo, ex more missarum sollemniis celebratis, 
Ludovicum Romanorum imperatorem regem pronuntiavit diademate 
coronatum. Secundo aulem anno, pio Ludovico regnante, VI. kal. maias 
estperacla eodem ipsoque in loco, quo sanguine (-nem ante corv. ) pretiosus 
Christi martyr extiterat antea laureatus (cf. BHL. 8329, c. 10 extr.). Tum 
interposita loco certe non suo hac sententia ex diplomatum initio 
desumpta {Quoniam acta praesentia labuntur, nisi scriplurarum testi- 
monio corroborentur) sequitur narratio BHL. 8335 (Congaudens itaque 
venerabilis Conslantiensis ecclesiae episcopus, Conradus nomine, virlutibus 
et miraculis ... cunctis videntibus, rcceperunt). 

36. (Fol. 714-721) Vita S. Pamphili conf., primi Valvensis ep. (ex 
antiquissimo ms. c. mosei D. Gonstantini Gaietani monachi Gassinen- 
sis 0. S. B.). April. 28. 

Inc. Post passionem domini nostri lesu Christi et praedicationem beato- 
rum apostolorum, qui per universum mundum ad praedicandum missi 
sunt, error persistebat Arrianae fidei in civitate Corfineo provinciae 
Valvensis — Des. Nam et ad corpus eius aegri veniunt et curantur, 
daemoniaci veniunt et liberantur, laudantes et benedicentes dominum 
nostrum Iesum Christum, cui est honor ... Amen. 

37. (Fol. 721-721v) <Miraculum S. Pamphili>. 

Inc. Anno Domini M CCC LXV die XXIII mensis augusti IIlae indictionis 
in medialo octavae assumplionis B. V. Mariae quaedam mulier, nomine 
Olorosa de Carceribus, diabolo vexala — Des. gratias et gloriam re<d>den- 
tibus. 

Adnotavit Caietanus : u Illius miraculi auctor diversus est ab eo qui 
vitam supralatam exaravit, et id habuimus ab ecclesia Sulmonensi „. 

38. (Fol. 723-868v) Legenda B. Gatherinae admirabilis virginis de 


150 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

God. 92.   Senis, sororis de paenitentia B. Dominici fundatoris ordinis Fratrum 
Praedicatorum. = BHL. 1702. April. 30. 

Ex codice " monasterii S. Bartholomaei apostoli ordinis Garthusiensis 
in partibus Campaniae „ scripto anno 1405; cf. fol. 866v. 


CODEX 93 (alias I.g.9-11, olim *.1.5) 

Ghartaceus, foliorum 1110 (max. 0m,282 X 0,205) in tribus voluminibus compa- 
ctorum (fol. 1-307, 308-702, 703-1110). 

Gontinet Acta sanctorum mensium mai et iunii a Constantino Caietano 
collecta. Fol. 3-4 descriptus est index Vitarum. 

1. (Fol. 5-6v) Passio S. Sigismundi regis (ex ms. perant. biblioth. 
nostrae). = BHL. 7717. Mai 1. 

Inc. Temporibus Tiberii privigni magni Augusti, hoc est Libiae uxoris 
cius filii ex superiori geniti coniuge, Pilatus ludeae procurator ab eodem 
Tiberio dirigitur. . . 

Sequuntur 12 hexametri versus, qui inc. 

Sancle Sigismunde, tibi canimus carmina laudis 
et des.    Ut veniam]tribuat superis per saecula cuncla. 

2. (Fol. 7-14v) B. Francisci Senensis Ord. Servorum Mariae Vita 
a Nicolao Burgensio equite clarissimo edita. = BHL. 3141.   Mai 1. 

3. (Fol. 20-20v) Vita S. Iuvenalis ep. Narniensis et martyris (ex 
ms. eius ecclesiae). Mai 3. 

Inc. Dum^Octavianus Augustus Caesar ad Persarum olim bella proce- 
deret (= BHL. 4614, sub initio num. 2). — Des. et sepultus est ad portam 
superiorem via Flaminia miliario ab urbe quinquagesimo quinto sub die 
VII0 iduum auguslarum (= ibid., num. 5 post med.). 

4. (Fol. 20v-21v) <Translatio S. Iuvenalis>.= BHL. 4615, num. 3- 

10 init. 

Inc. Anno Domini 904 venit vir quidam (tria prima verba A. D. 904 

postea addita sunt) — Des. illi vero iulerunt corpus eius el posuerunt in 

derirot§ novo cum beatissimo Cassio (cf. Acl. SS., annot. b et m). 

5. (Fol. 24-27v) Leboinus de inventione, translatione et miraculis 
almae crucis et sancti vultus in ecclesia S. Martini divinitus collocati 
(ex monumentis Lucensibus). = BHL. 4236. Mai 3. 

6. (Fol. 28-39v) <Miracula sanctissimi vultus> (ex monumentis 
eisdem). = cod. archivi S. Petri E. 422. 

7. (Fol. 39v-41) <Miraculum sanctissimi vultus> (ex monumentis 

eisdem). 

Inc. lstud est magnum miraculum quod nuper apparuit in partibus 

Tusciae in diocesi Castellana in territorio castri de Pelralunga. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 151 

Ut fide incredibili in credulilale immobili augeatur, radicetur et Cod. 93 
ferveat fidelis quilibet christianus, rem admirandam, miraculum inau- 
dilum sub compendio declarabo. Currentibus annis a nalivitate Domini 
M.CCC.XXXHIL, tertio idus septembris, in partibus Tusciae in diocesi 
Castellana in terrilorio castri de Petralunga dominante domino Branca 
de Branciis, assistentibus eidem assessoribus viris peritis domino Francisco 
de Ancona et Vanne, contigit in ipsis partibus fuisse hominem quendam a 
latronibus interfectum — Des. llte vobis ignoscat et erga vos oculos cle- 
mentiae aperiat virtutibus ac merilis sanctivultus, qui vivit... Amen. 

Sequuntur (f. 41-42) litterae D. Branchae et assessorum, quibus hoc 
miraculum attestantur. 

8. (Fol. 45-46) Passio S. Porphyrii presb. Gamerinensis magistri 
S. Venantii. Mai 4. 

Postbrevem laudationem martyrologicam (inc. In Camerinensi civitate 
passio beati Porphyrii presbyteri doctoris et magistri beati Venantii sub 
Antiocho rege, magno christicolarum perseculore. Qui quidem Por- 
phyrius...) exscripta sunt, nullo lemmate interposito, quaedam capitula 
Passionis S. Venantii (Eo itaque tempore rex Antiochus florens... et 
ipsum cum hymnis et laudibus honorifice sepelierunt = BHL. 8523, 
num. 9-11). 

9. (Fol. 48-59) Vita S. Angeli mart. Garmelitarum B. Mariae Dei 
genitricis civis Hierosolymitani de stirpe David per Revm Enoch 
patriarcham Hierosolymitanum, inventa in bibliotheca Panormi- 
tana. = BHL. 465. Mai 5. 

Inc. Vita : Nondum omnes mortui sunt qui lesseum et Mariam martyris 
Angeli parentes noverunt eorumque vitam ac mortem recordantur... 

10. (Fol. 59-60) Revelatio D.Ioannis Baptistae facta B. Athanasio 
de Glaromonte patriarchae Alexandrino, qui eam scripsit fratri suo 
Frederico de Glaromonte Panormitano. Gaput u\limum. = BHL. 468. 

Fol. 60-60y exscripta est media pars epistulae Thomae Bellorosii ed. in 
Act. SS., Mai t. II, p. 833. 

11. (Fol. 67-72v) Sermo venerabilis Paulini Legionensis britan- 
nicae urbis episcopi de translatione S. Matthaei apost. ab Aethiopia 
in Britanniam itemque de Britannia in Italiam. Mai 6. 

Inc. ut BHL. 5694, i. — Des. in ea honorabiliter est collocatum, ubi per 
longa temporum curricula quiescens, multa ibi per Dei gratiam peregit 
signa virtutum, ad laudem... Amen. 

Sequitur : Quoniam igitur gesta <.de> translatione sancti apostoli et 
evangelistae Matthaei primo de Aethiopia in Britanniam ac deinde a 
Britannia in Italiam a reverentissimo et sanctissimo episcopo Paulino 
sufficienter praesenti sermone descripta sunt, iam nunc, auxiliantc Domino, 
quaiiter iterum sancti eiusdem apostoli  reliquiae sint revelatae  atque 


152 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 93. reperlae et in Salernilanam civitalem translatae atque reconditae, unde a 

nobis hodierna solemnitas agitur, sicut ex maiorum fida relatione perce- 
pimus, adposterorummemoriam nos quoque relatu veridico transcribimus. 
Anno dominicae incarnationis DCCCC.LIV cum Gisulfus princeps Salerni- 
tanum populum regeret — Des. et aliis plurimis virtutum miraculis 
declaravit (= Act. SS., Sept. t. VI, p. 212, num. 71). 

Subiuncta est narratio BHL. 5694, n, quae des. ad audiendi diligentiam 
provocet. Quoniam autem, divina disponenteac largiente clementia, sanc- 
lissimi apostoli elevangelistae Matthaei corpus meruimus oblinere, omnes 
pariter alacri corde el puris ac devotis mentibus eius translationis sollemnia 
congruis studeamus obsequiis frequentare, ut per ipsius intercessionem 
valeamus ad praemia aeterna periingere, praestante Domino... Amen. 

12. (Fol. 87-97v) Vita B. Franchi (ex proprio originali in ecclesia). 

Mai7. 

Inc. ln illis temporibus quibus Federicus rex Siciliae de genere Norman- 
dorum sub Adriano papa Romanum suscepit imperium et Guillielmus 
filius eius in regem Siciliae coronatus, devictis Graecis (cf. BHL. 3143) — 
Des. Qui candelam ardentem l invenit, quae nullam 2 laesionem intulerat, 
et in nullo 3 penitus diminutam 4. 

Moderna miracula eiusdem 5. Inc.prol. Post haec autem pluribus annorum 
curriculis revolulis, sedens super thronum Dominus mirabite — Inc. Vir 
quidam de Barisano vulnus in crure — Des. in conspectu copiosae multi- 
ludinis gentium signis 6 evidentibus se recepisse voce lacrimabili confessa est 
Deo gratias referens 7 et sancto viro. 

Gontulimus hoc exemplar (= A) cum altero quod reperire est infra, 
n° 67 (= B). — * ardente A. — 2 non modo add. B. — 3 sed nec in ullo B. — 
4 diminuta fuit B. — 5 (Mo. mi. e.) E. mo. mi. B. — 6 generis A. — 
7 agens B. 

13. (Fol. 98-99) Vita S. Innocentii ep. (ex ms. ecclesiae Gaieta- 
tanae). = BHL. 4279. Mai 7. 

14. (Fol. 104-105) <Apparitio S. Michaelis> (ex tomo 7° de vita 
sanctorum sub fol. 136, Ant. Gallonii). — cod. Vallicell. VII100. Mai 8. 

15. (Fol. 112-116) VitaS.Euphrosynaevirg.=£iZL.2723.MailO. 

16. (Fol. 118-120) In translatione ss. mm. Gosmae et Damiani. 
Sermo domni N. monachi coenobii sancti Georgii Maioris Venetia- 
rum 0. S. P. B. (exscriptus a nobis ex ms. veteri codice sacrarii 
eiusdem coenobii). Mai 10. 

Haec non tam est narratio quam pia quaedam contio, qua docemur 
1° aliquando sanctos Cosmam et Damianum in monasterium Sancti 
Georgii Maioris esse translatos ; 2° pauca ab eis ibi patrata esse miracula, 
attamen fratrem Manfredum commissum nostrum a febre quartana esse 
sanatum; 3° olim amborum sanctorum corpora in una capsa esse con- 
dita, ita tamen ut separarentur per tabellam in medio affixamt apposita 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 153 

etiam lamina plnmbea utrique corpori, eius nomen litleris graecis indi- Cod. 93. 
cante ; 4° nuper vero, cum haec capsa innovaretur, permixta esse ossa 
utriusque sancti, servatas tamen esse laminas plumbeas ; 5° saepe saepius 
postulatas esse sanctorum reliquias, v. g. a parochiali ecclesia Sancti 
Iohannis Novi de Venetia, a monasterio S. Prosperi Regiensis, a mona- 
sterio monialium Misericordiae Patavii, atque forsan ideo factum esse 
utossa permiscerentur; nam, ait contionator, per hoc, cuius eorum reli- 
quias accepturus sit, pelens quis scire omnino nequit, et nos tamen certi 
sumus quod corpora ipsa, sic Deo volente, permixta diclorum sanctorum 
certissime sunt. 

Inc. Cum omnibus constet, fralres carissimi, quia Redemptor noster pro 
gentium redemptione in mundum venit — Des. Gratias itaque Deo aga- 
mus, qui hocprudenti consilio his sacris reliquiis nos funditus privari non 
permiseril. 

Ipsorum autem sanctorum martyrum Cosmae et Damiani ad hoc noslrum 
divi Georgii coenobium fuit facta translatio anno domini nostri lesu 
Christi 1154, indictione secunda sexto idus mensis mai, regnante Domino. . . 
Amen. 

17. (Fol. 123-124) Legenda B. Grispoliti ep. et mart. (in libro 
lectionum omnium sanctorum). == BHL. 1800. Mai 12. 

18. (Fol. 126-130) Passio ss. mm. Nerei et Achillei atque Domi- 
tillae virg. (ex ms. litteris longob. cod. nostrae bibliothecae, cui aliqua 
desunt in fme). = BHL. 6058, 6059, 6061-6063. Mai 12. 

Des. mutila : per suapraedia divisit, Eutycium XVI miliario ab urbe via 
Numentana (Act. SS., p. 11, num. 9 med.). 

19. (Fol. 133-138v) Vita B. Roberti conf. e Lotharingiae prin- 
cipibus oriundi et quondam Bingiorum ducis, auctore B. Hilde- 
garde ... (ex ms. cod. bibliothecae Moguntinae archiepiscopalis). = 
BHL. 7388. Mai 15. 

Inc. Beatum Robertum Deus in infantia ... ut apud Busaeum, ex quo 
Vita descripta est. 

20. (Fol. 141-144v) De ss.mm.Mariano et sociis eius. = BHL. 131. 

Mai 15. 

21. (Fol. 147-156v) S. Ubaldi ep. Eugubini Vita scripta a B. Theo- 
baldo eiusdem civitatis episcopo ad Federicum primum imperatorem 
(ex mss. Eugubinae civitatis). — BHL. 8357. Mai 16. 

22. (Fol. 157-161v) S. Ubaldi ep. Eugubini Vita ... = BHL. 8357. 

Mai 16. 

23. (Fol. 167-172v) Passio S. Venantii. = BHL. 8523.   Mai 18. 

24. (Fol. 173-174v) De vita venerabilis patris nostri Petri de Mur- 
rone, quod ipse propria manu sua scripsit et in cella sua reliquit. = 
BHL. 6733. Mai 19. 


154 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

God. 93. Perditis foliis, inc. mutil. Mulla et inenarrabilia bona acciderunt in illo 

loco per spatium quinque annorum... (Act. SS., num. 9 extr.). 

25 (Fol. 174^-209) <Vita et miracula S.Petri Gaelestini papae>.= 
BHL. 6734-6737. 

Notavit fol. 209 Gaietamus : " Haec excerpsi ex ms. cod. B. Mariae de 
Collemadio Patrum Caelestinorum anno 1597 „. 

26. (Fol. 214-217*) Vita et obitus B. Petri confessoris Gaelestini 
papae quinti. = BHL. 6750. 

Reliquis omissis, des. cum cap. 7 libri I : mansit ibi solus decem diebus 
cum duobus panibus secumallatis, totus satiatus laetitiaet exultatione. 

27. (Fol. 221-223v) Historia de translatione S. Petri confessoris 
olim Caelestini papae quinti. = BHL. 6756. Febr. 15. 

Inc. Solemnitatem feslivitatis eximiae, qua corpus beatissimi patris 
nostri Petri confessoris almifici de Campaniae partibus ad partes Aquilae 
est translatum — Omissa ultima parte, desinit : el sic divino instinctu 
Aquilam perrexerunt {Act. SS., num. 55 extr.). 

28. (Fol. 224-225) Translatio corporis S. Petri Gaelestini ad Col- 
lemadium propre Aquilam. = BHL. 6756. Febr. 15. 

Incipit utin 27. 

29. (Fol. 228-229v) Vita ss. patris eximii Petri confessoris olim 
Caelestini PP. V. Tractatus de sua vita, quam ipsemet propria manu 
scripsit et reliquit in propria cella. = BHL. 6733. 

30. (Fol. 230-234v) Sententiae cardinalium de miraculis Fratris 
Petri de Murrone, quondam Caelestini papae quinti (ex ms. cod. 
emmi card. a Balneo). = BHL. 6744. 

31. (Fol. 236-238v) Sententiae cardinalium de miraculis Fratris 
Petri de Morone, quondam Caelestini PP. V. = BHL. 6744. 

32. (Fol. 240-262v) Vita B. Petri Caelestini auctore Petro de 
Aliaco cardinale Cameracensi. = BHL. 6751. 

33. (Fol. 265-303v) <Vita et miracula S. Petri Gaelestini>. = 
BHL. 6734-6737. 

Apographi initium, quod hic deest, conservatur in cod. 89l. Hic inc. 
appropinquant, et ibat cum illis ; quos interrogavit quo vellent ire... (Anal. 
BoM.,t.XVI,p.402,lin.lO). 

Reliquis praetermissis, des. :et quam plures alii de hoc cum veritate 
testantur (Anal. BolL, t. XVI, p. 458, lin. 20). 

34. (Fol. 304-306v) <S. Petrus de Murrone de vita sua>. = 
BHL. 6733. 

Inc. ut supra 2i : Multa ... 

35. (Fol. 309-322) Maffei Vegii Laudensis <Vita S. Petri Gae- 
lestini>. — BHL. 6752. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 155 

36. (Fol. 322-324v) De Caelestini quinti pontificatu ex Ptholemeo    God. 93, 
Lucensi. = BHL. p. 981, 7b. 

37. (Fol. 326-347) Maphaei Vegii Laudensis <Vita S. Petri Gae- 
lestini>. = BHL. 6752. 

38. (Fol. 347-349v) De Caelestini quinti pontificatu ex Ptholemeo 

Lucensi. 

Ut supra 86. 

39. (Fol. 357-36 lv) Sententiae cardinalium de miraculis Fratris 
Petri de Morone. = BHL. 6744. 

40. (Fol. 363-41 lv) Iacobi S. Georgii ad velum aureum diaconi 
cardinalis <carmina de S. Petro Caelestino>. = BHL. 6746, 6748. 

" Ex mss. perantiquo habito Florentiae a R. P. D. Sabino de Tintoris 
Bononiensi priore coenobii S. Petri de Murrone congregationis Caelesti- 
norum ordinis S. P. Benedicti excerpsi ego D. Gonstantinus Gaietanus ... 
hoc anno 1596 „ (fol. 411»). 

41. (Fol. 430-462) Vita et obitus B. Petri confessoris <quondam> 
Caelestini papae. = BHL. 6750, 6755, 6757. 

42. (Fol. 466-476) Vita S. Bernardini Senensis Ord. Min. (ex ms. 
monialium S. Clarae Montis Flacci). Mai 20. 

Ed. m Anal. Boll., t. XXI, p. 58-80. 

Sequuntur (fol. 476-481v) narrationes a scriptore forsan non antiquo col- 
lectae, quibus ostenditur quanta in B. V. Mariam devotione praeditus sit 
Bernardinus. Inc. Virgo, ut communiter per omnes tenetur, vir Dei Bernar- 
dinus, Virginis devotissimus, Virgini semper extilit commendatus. Cuius 
ducatu et gubernatione usque ad caelestem gloriam pervenit, ut ex infra 
dicendis clarepatet. Et ut aliqua, licet pauca ex multis, referam, a nati- 
vitate incipiam. Igitur Bernardinus in die nativitatis Virginis natus est et, 
cum ad annos discretionis pervenit, Virginis civitatem habitavit — Des. ul 
notatum in catalogo. Et sic quasi annis XL huic nostrae generationi proxi- 
mus dixit : * Semper hi errant corde, ipsi vero suas vias non bene agno- 
verunt „. 

43. (Fol. 482-491)  Vita S. Iohannis primi abbatis monasterii 
S. Iohannis Parmensis. = BHL. 4419. Mai 22. 

44. (Fol. 492-496)  Vita  et  obitus  egregii  confessoris  Christi 
Romani abbatis, alumni divi Benedicti ... = BHL. 7305.    Mai 22. 

45. (Fol. 498-500v) Miracula S. Ephebi Neapolitani ep. et conf. == 
BHL. 2705. Mai 23. 

46. (Fol. 502-502\ 507-507v) De SS. Gerio et Effrendo fratribus 
confessoribus. = BHL. 3448. Mai 25. 

Deest prologus, pro quo haec posita sunt : Gerius dicitur a gera, quod 
estsaluspopuli. 

47. (Fol. 503-504v) Vita S. Gerii (ex codice archivii archiepiscopa- 
tus Firmani) = BHL. 3448. 


156 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 93. Initium ut supra46. 

48. (Fol. 508-529) Passio ss. mm. Urbani papae et sociorum eius 
(ms. Casin. 581 olim, nunc 60, finem versus, long.). = BHL. 8377, 
8378, 8376, 8374, 8375. Mai 25. 

49. (Fol. 530-533v) Passio S. Urbani papae (ms. Gasin. long. per 
lect. dist. sign. 74). = BHL. 8383-8385. Mai 25. 

50. (Fol. 535-540v) Vita B. Iacobi Philippi de Faventia (ex codice 
qui " Servitae religionis B. Mariae incunabula „ inscribitur, quique 
in Divae Annuntiatae apud Patres Servitas bibliotheca Florentiae 
asservatur). = BHL. 4105, 4106. Mai 25. 

51. (Fol. 542-562v) Vita et legenda S. Restitutae virg. et mart. (ex 
ms. ecclesiae S. Restitutae Soranae). = BHL. 7194. Mai 27. 

52. (Fol. 566-5 70v) Passio S. Restitutae virg. et mart. gloriosae 
(habetur in fine ms. Gasin. long.litt. sign.n.73). = ##L.7192. Mai 27. 

53. (Fol. 583-612) Legenda S. Bonae de civitate Pisana (ex ms. 
autographo monialium S. Martini Pisarum). = BHL. 1389.  Mai 29. 

54. (Fol. 612v) <Translatio S. Bonae>. = BHL. 1390. 

55. (Fol. 631v, 627-628v) Legenda S. Bonae virg. de civitate 
Pisana. = BHL. 1389. 

Reliquis omissis, des. Cum autem sacra quadragesima advenisset, eam in 
quadam caverna \ {Act. SS., num. 14). 

56. (Fol. 632-635v) Passio S. Proculi militis et martyris Bono- 
niensis. — BHL. 6954. Iun. 1. 

Ceteris omissis, des. carmine per parielem descripto studuit posteris 
memoriam beati martyris fore recuperandam, praestante Domino ... 
Amen (= Melloni, p. 506, col. 1 init.). 

57. (Fol. 636-639v) Passio S. Proculi ep. et mart. = BHL. 6956. 

Iun. 1. 

58. (Fol. 640-643) Inventio SS. Stephani, Benedicti et sociorum 
(ex perantiquo ms. c. musaei D. Gonstantini Gaietani ...). = BHL. 
7914. Iun. 1. 

59. (Fol. 643v-649) Passio ss. mm. Stephani, Benedicti, Leonis, 
Donati, Martini, Pauli et Marci. = BHL. 7915. 

60. (Fol. 650-650v) Vita S. Severi (ex antiquo cod. pergameno 
apud Montefalcum dioecesis Spoletinae). = BHL. 3087, num. 6-9 
med. Iun. 1. 

Inc. Quidam vir Severus nomine — Des. ab omnibus eius magnitudo 
pulchritudinis devotissime veneraretur. 

61 . (Fol. 652-665) Passio ss. mm. Gratiani {corr. Gratiniani) et 
Felini. = BHL. 3633. Iun. 1. 

62. (Fol. 669-685v) Passio S. Erasmi ep. et mart. edita a venera- 
bili Gelasio papa II ... = BHL. 2584. Iun. 2. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 157 

63. (Fol. 686) Ex fine Passionis S. Erasmi ep. et mart. quae incipit    God. 93. 
* Triumphales victorias et gloriosa certamina „ habetur quod sequi- 

tur in ms. cod. eccles. Caietanae. = BHL. 2585. 

Locus ex ultima parte desumptus, inde ab: Plurimorum namque post 
eius Iransitum curriculis evolutis... 

64. (Fol. 686-686v) Miraculum S. Erasmi. == BHL. 2586. 

65. (Fol. 687-687v) Passio S. Erasmi ep. et mart. strictim collecta 
et exarata a Ioanne Tarcagniota doctore ac cive Caietano (ex ms. 
cod. civitatis Caietanae). 

Inc. lect. I. Erasmus Antiochensis episcopus saeviente Diocletiani in chris- 
tianos rabie — Des. lect. III. quibus multi territi et perempti sunt. 

66. (Fol. 689-690) B. Coni Dianensis Vita. Iun. 3. 

Inc. Conus Dianensis ex nobili familia quanta sanctitate futurus esset, 
antequam conciperetur in utero, magno prodigio significatum est — Des. ac 
in templo S. Mariae Maioris honorifice conditum anno Domini 1261 mira- 
culis coruscans. Cuius translationis festum celebratur die 111° mensis 
iunii. Cf. BHL. 1943. 

Quae sequitur (fol. 691-694v) eiusdem S. Coni Vita, anno 1630 vel paulo 
post a quodam monacho Cartusiano composita est (cf. fol. 691v), et 
quidem, ut videtur, a D. Severo de Neapoli Cartusiano (fol. 693T). 

67. (Fol. 695-698) Vita S. Franci (ex ms. pergameno perantiquo 
illius ecclesiae). = supra 12. Iun. 5. 

68. (Fol. 699-699v) Vitae et Acta ss. mm. Florentii et sociorum 
(deprompta ex manuscriptis ab aedituo et custode templi eidem 
Florentio Perusiae dicati habitis). Iun. 5. 

Videtur saeculo XV recentior. 

Inc. Florentius togatus Valeriani Romanae urbis praefecti consitiarius, 
Decio Romae imperante et in christianos saevienle in eosque crudelitatem 
exercente, stupefactus non semel illorum constantia animique magnitu- 
dine — Des. in loco, qui postea Beatae Mariae Virgini dicatus fuisse 
creditur, honorifico sepulcro condita. Cf. BHL. 3052. 

69. (Fol. 701) De S. Claudio ep. et conf. — BHL. 1840. 

Deest prologus. — Des. in capsa argentea deforis deaurata a Clodoveo 
Francorum rege miro opere conflari iussa repositum, miraculis assidue 
crebrescentibus, requiescit. 

70. (Fol. 703-725v) Vita ss. patris Gulielmi Vercellensis confesso- 
ris ac fundatoris Congregationis Montis Virginis ... (descripta ex 
vetustissimo codice longobardis litteris exarato qui in eo monasterio 
[S. Salvatoris de Guleto] asservatur). = BHL. 8924. Iun. 7. 

Deest altera pars num. 57 (qui des. digitum sancti viriin aurem suam 
misit et mox auditum recepit) ; desunt et num. 60-65. 


158 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 93. (Fol. 726-730T) In festo S. Guilielmi. Officium, cuius duodecim lectiones 

praebuit 

7 1 . (Fol. 728v-730v) Vita sacraque conversatio sanctissimi patris 
nostri Guilelmi... 

Inc. (sine prol.) ut BHL. 8924 — Des. et mox auditum recepit (Act. SS.t 
num. 57 med.). 

72. (Fol. 731-733v) Vita S. Victorini conf. (reperta in civitate 
Camerini in ecclesia cathedrali in magno Lectionario appellato ac 
scripta in cartis membranis fol. X° ...). = BHL. 7659. Iun. 8. 

73. (Fol. 734-741 et iterum fol. 744-750) Vitae et Gesta SS. Seve- 
rini et Victorini (ex vetustissimo breviario manuscripto in carta 
pergamena ... cathedralis ecclesiae S. Severini, quod incendio periisse 
creditur). = BHL. 7664. Iun. 8. 

Deest prologus. 

Quae sequitur (fol. 751-758v) Vita B. Silvestri conversi monachi olim 
monasterii Angelorum Florentiae Ord. Camaldulensis, ab Augustino 
Fortunio composita est. 

74. (Fol. 759-791v) Vita B. Ioannis Dominici archiepiscopi Ragu- 
sini ac S. Sisti titulo cardinalis... = BHL. 4387. Iun. 10. 

75. (Fol. 797-799v) Passio S. Barnabae apostoli de graeco in lati- 
num (Pas. ms. Sublac). = BHL. 983. Iun. 11. 

76. (Fol. 801) De S. Oliva virgine. — BHL. 6328. Iun. 11. 

Exscriptae sunt primae dumtaxat sententiae. 

77. (Fol. 802-802v) De S. Oliva virgine tantum. = BHL. 6327. 

78. (Fol. 805-808) Passio S. Cyrini ep. et mart. (ex v. mss. bre- 
viario coenobii S. Eugenii non longe a Senarum civitate distantis). = 
BHL. 7035, 7036. Iun. 12. 

79. (Fol. 815-824v) Vita B. Antonii de Padua Ord. Fr. Min. (ex 
ms. cod. Anconit. conventus Fratrum S. Francisci per lect. dist). = 
BHL. 587. Iun. 13. 

Reliquis omissis, des. cum primo capitulo partis II : pro nobis prccator 
assiste. Amen (= ed. L. de Kerval, Sancti Antonii de Padua Vitae duae, 
Paris, 1904, p. 57). 

Sequitur locus qui in Dialogo de vitis sanctorum fratrum (ed. Lemmens, 
p. 10-11) legitur : Multa quidem et magna sanclitatis insignia... aposto- 
licae sedis reverentiae destinarenl. 

De hoc apographo cf. L. de Kerval, 1. c, p. 20-21. 

80. (Fol. 825-828v). In translatione S. Antonii de Padua, prout 
reperitur in sacro conventu Assisii (ex ms. cod. Anconit. conventus 
Fratrum S. Francisci per lect. dist.). 

Ex Vita BHL. 592, num. 31 med. - num. 43 med. Inc. Igitur cum 
beatus Antonius unclionem devote susciperet, psalmos pacnilentiales ipse 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 159 

cum fralribus decantavit — Des. celebrantes magnifice praetaxato  die    Con. 93. 
solemnitatem sanctissimi patris nostri Antonii. 

81. (Fol. 829-834v) Vita S. Richardi ab. lun. 14. 

Epitome Vitae BHL. 7220. — Inc. Beatus Richardus abbas in finibus 
Montis Falconis in villa quae dicitur Bantonis — Des. extrema valetudine 
coepit in dies urgeri, tandemque discessit a corpore 18 kal. iulii anno 
incarnationis dominicae 1046, indictione 14, concurrente secundo, epacta 
undecima, et migravit ad Dominum, cui gloria... Amen. Cuius sacrum 
corpus in hoc monaslcrio honorifice sepultum fuit et in translatione eius 
corporis de atio in aliud sacellum, quae facta fuit in anno incarnationis 
dominicae 1238, eius casula et omnia eius vestimenta incorrupta inventa 
fuerunt. 

82. (Fol. 835-838) Vita B. Richardi abbatis. = Supra 81. 

83. (Fol. 843-848) Vita et miracula B. Richardi. 

Inc. ut BHL. 7220. — Des. extrema valctudine coepit in dies urgeri, nec 
ab hoc tamen cessabat a laude Dei. Tandem discessit a corpore, caelo plau- 
dente, terraplangente, poslquam abbatiam huius monaslerii per 42 annos 
lenuisset, 18 calendas iulii anno incarnationis dominicae 1046 migravit 
ad Dominum, cui est laus... Amen. 

Cuius venerabile corpus Richardus huius urbis episcopus lavit et suis 
indumentis honorifice induit ; et ordinatis omnium ecclesiarum processioni- 
bus, cum summo honore per omnes ecclesias deportatum fuit ac tandem in 
monasterio Sancti Vitoni sepullum; cuius idem venerabile corpus anno 
incarnationis dominicae 1238 translatum fuit ad capellam quandam, 
quam aedificare fecit, et inventa fuit eius casula incorrupta. 

84. (Fol. 857-861) Vita S. Bernardi de Menthone (Haec ex anti- 
quissimo codice deprompta gothicis [longobardicis potius in marg.~] 
characteribus conscripto, prout potuit, enucleavit anno a partu Virgi- 
nis 1626 Ambros. comes de Menthone Sabaudus). = BRL. 1242. 

Iun. 15. 

Exscriptum  ex apographo  de quo  infra 85. Notandum  autem est 

utrumque apographum mendis non paucis inquinatum esse, insuper in 

apographo 84 nonnulla verba variis in locis omissa esse, quae librarius in 

exemplari legere nequiverat. 

85. (Fol. 863-876v) Vita S. Bernardi de Menthone (Haec ex anti- 
quissimo codice deprompta gothicis characteribus scripto, prout potuit, 
enucleavit anno a partu Virginis 1626 Amb. comes). = BRL. 1242. 

Post num. 12 leguntur ultimae sententiae prologi Vitae BHL. 1244 
(Bernardi (sic), domini ac fratres mei, ne potius ad interitum... ne 
fluat in cassum sermo noster) . — Sequitur locus desumptus ex prologo 
Yitae ineditae, quam repperinms in codice capituli Vercellensis XLVII, 
fol. 93-98v (saec. XV) : Sed quoniam parum fortasse videlur de nominis 
interprelalione disserere (hac de re disseruit nempe auctor prologi in 


160 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

God. 93. codice Vercellensi), ad ea quaeper eum divinitus gesta sunt, diverliculum 

faciamus. Nec expectetis cuncta sancti viri facia nos enarraturos, sed ea 
quae ad cognitionem noslram ante obilum ipsius et post Dominus operari 
dignatus est. Alia namque nobis ignota sunt. Verumtamen ad animi vestri 
consolationem spondemus Azolinum quendam virum prudentem ac in lege 
Domini meditantem eiusdemque viri germanum ea quae relinquimus 
declaraturum. Neque propterea despiciamur (cod. -mus), cum, licet auda- 
cius f\at comparatio, Moyses incepit quod non patravit, losue patravit 
quod non incepit. Eduxit enim ille filios Israel de Aegypto, sed non in 
terram promissionis introduxit; iste vero introduxit, sed ex Aegypto non 
eduxit. Quocircaper alium prima, per alium exlrema beati viri Bernardi 
facta suscipere ne contemnatis. — Tum veniunt Vitae BHL. 1244 
num. 2, 4, 5, 6, non tamen ad verbum, ita ut narratio modo brevior sit, 
modo fusior (des. gaudebit ab illa peste se liberatum. Quo facto ab illa 
nequissima peste liberati sunt). — Subiuncti sunt Vitae BHL. 1242 
num. 13 et 14 usque ad in aquis et in terra {Act. SS., p. 1078 et p. 1080, 
annot. z). Deest autem ultima pars num. 14 (Ego vero Richardus...). — 
Tandem paucis verbis narrata sunt alia miracula, quae in marginibus 
distincta sunt numeris5-30. En primum : Ulterius quidam devotus sancti 
Bernardi, tempestate devoratissima fructus terrarum in regione Lombar- 
dica devastante, suos sancti Bernardi remisit custodiae ; qui penitus, aliis 
sibi vicinis totaliter dissipatis, illaesi et sani remanserunt ; et ultimum : 
Daemonia corpora hominum invadentia fugerunt. Per quae supradicta 
triginta miracula meritis sancti Bernardi et alio constantia clarius clari- 
ficavit et vociferata per sanctum Nicolaum. Sic, o fratres carissimi, pure 
pangimus, Deopermittente, quivivit... Amen. 

86. (Fol. 890-899v) Passio S. Montani mart. (ex ms. ecclesiae 
Gaietanae). = BHL. 6011. Iun. 17. 

Deleto ultimo capitulo seu num. 19 (Post multum vero ... scaturil manna 
per virtutem domini nostri lesu Christi, qui etc), sic desinit Vita : Anno ab 
incarnatione Domini — (locus vacuus reliclus est, at in margine scrip- 
tum 1110), indictione tertia, tempore domini Pascalis 2 papae et Egidii 
Caietani episcopi, revelatum est ubi corpus sanctiMontani fuerat humatum ; 
quod cives Caietani transtulerunl una cum omnipopulo et clero cum hymnis 
el laudibus, et cum omni diligentia reposuerunt illud in ecclesia antiqua sub 
invocatione sanctorum martyrum Quirici et lulitae, et fodientes in confes- 
sione inde sub altari maiori collocaverunt illud; ex quo tempore eius 
sacrum corpus incepil scaturire manna ; ubi iugiter suis meritis patrat 
Deus bencficia omnibus invocantibus eum in verilale. 

87. (Fol. 900-901) Vita B. Marinae virg. = BHL. 5528.  Iun. 18. 

88. (Fol.941-990) VitaS.Romualdi ab.etconf.=£i/L. 7324.Iun.19. 

89. (Fol. 994-1014) Vita S. Ioannis Pulsanensis ab. (ex ms. peran- 
tiquo codice ecclesiae civitatis Materae). = BHL. 4411.     Iun. 20. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 161 

Des. ct diligenter collocatum a suis filiis honorifice, cum sanctis in gloria    Cod. 93. 
perenniter surrecturum. Amen (Act. SS., num. 58 extr.). 

90. (Fol. 1029-1043) Himnus seu rithmus, in quo continetur Vita 
B. Ioannis a Mathera, Pulsanensis coenobii abbatis = BHL. 4412. 

Des. Quiescit hic in Domino Seda, quaeso, discordias 

in caelis eius anima ; tuis piis precatibus 

regnat semper cum angelis orlas in tuo populo ; 

fruens Dei praesentia. regnet hic pax perpetua. 

Tu ergo, Dei famule Me, precor, tuum famulum 

loannes beatissime, defendas in hoc saeculo. 

sis memor tuae patriae loannes vocor nomine, 

tuorumque concivium. Franciscus sum de Blasiis. 

Non adsit hic mortalibus ln fuluro me colloces 

non peslis non penuria ; ad paradisi gaudia, 

sit procul omne praelium ibique fruar Domino 

a civitatis finibus. per infinita saecula. Amen 

Explicitvita B. Ioannis aMathera, Pulsanensis coenobii abbatis, inhoc 
rithmo contencla, excerpta ab eius legenda per me D. loannem Franciscum 
de Blasiis V. 1. D. Matheranum ad laudem omnipotenlis Dei Beataeque 
Virginis et S. loannis. Amen. Sub die 9 decembris 1604. 

Ex quo liquet hoc carmen BHL. 4412 exsulare debere a nostra Biblio- 
theca. Gonferenti enim hanc clausulam cum ea quae legitur in editis 
(Anachoritas Garganos tuam sectantes regulam ...) vix dubium esse 
potest alteram istam ab editore vel alio quopiam monacho esse suppo- 
sitam. 

91. (Fol. 1058-1071, saec. XV) Passio sanctorum decem milium 
martyrum ac militum crucifixorum = BHL. 20 b. Iun. 22. 

Foliis perditis, des. mutila : Sanctus Achacius dixit : " Loquere, fili, in 
nomine domini nostri lesu Christi securiter lalibus stullitiis et mendaciis, 
quia ea converti et reprobari (oportet). 

92. (Fol. 1072-1083v) Passio SS. decem milium martyrum ac 
militum crucifixorum. = BHL. 20 b. 

93. (Fol. 1084-1088) Historia de revelatione corporis B. Iohannis 
Baptistae, quam composuit venerabilis frater Iordanus Vercellensis 
de Ord. Fratrum Praedicatorum. = BHL. 4308. Iun. 24. 

Sequuntur duae narrationes, quarum altera ad verbum excerpta est ex 
Iacobi de Voragine Chronico Genuensi, parte XII, cap. 4 (Muratori, Rer. 
ilal. scr., t. IX, col. 46 c d ; inc. Temporc domini Oltonis Alexandri<ni> 
archiepiscopi anno 1230 capti fuerunt ... et des. el sic libere et totaliter 
sunt dimissi) ; altera autem, quam in editis non contigit reperire, forsan 
desumpta est ex libro IV Nicolai de Porta, BHL. 4309 (Inc. prol. Crescit 
in augmentum fervoris fides — Inc. Currente igitur <anno> 1316, die 

CATAL. LAT.  ROM. 11 


162 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

Cod. 93. paenultima iulii, venerunt quidam et nobiles viri de loco qui nuncupalur 

Monsdeuic— Des. et sic adpropria, divina praeambula gratia, remearunt 
incolumes). 

94. (Fol. 1091-1099v) Passio S. Phebroniae virg. et mart. Iun.25. 

Inc. prol. interpretis : In primo parenle paradisi felicitate amissa . . . In 
quo prologo hoc notandum : Denique Athanasius iunior Neapoleos urbis 
antistes scripturarum studio apprime eruditus vitam et agonem gloriosae 
martyris Phebroniae necnon et beati Petri Alexandrinae cathedrae ponli- 
ficis ex graeco latinis auribus me transferre praecepit ... — Inc. Passio : 
Temporibus igitur Diocletiani imperatoris Anthimus praefectus in fune- 
ream corruens valetudinem — Des. ut BHL. 2843. 

95. (Fol. 1101-1 102*) VitaS.Syriep.etconf.=£HL.7973. Iun.29. 


CODEX 94 (alias I.g.12.f39 olim *.i.6) 

Ghartaceus, foliorum 740 (max. 0m,285 X 0m,210) in duobus voluminibus 
compactorum (f. 1-401, 402-740). 

Continet collecta a Constantino Caietano Acta sanctorum mensium iulii et 
augusti. Fol. 1-2V descriptus est index Vitarum. 

1. (Fol. 3-8v) Passio ss. mm. et ep. Gasti et Secundini = BHL. 
1650. Iul. 1. 

2. (Fol. 8^9) Sermo de eisdem. = BHL. 1651. 

Des. Capita vero marlyrum Casti et Secundini in contra reposita sunt, 
ubiomnianno in illius sollemnitate venerantur, ad laudem ... Amen. 
Cf. Act. SS., 1. c, annot. 

3. (Fol. 12-13v, saec. XV) Annotationes quaedam abbreviatae 
super contentis in gestis et vita laude dignis beati Petri de Lucem- 
burgo, ut facilius per numerum inveniantur. Iul. 2. 

Index capitulorum libelli 944. 

4. (Fol. 13v-36, saec. XV) De vita, virtutibus et obitu gloriosi beati 
Petri de Lucemburgo et eius gestis devotissimis. = BHL. 6718. 

5. (Fol. 36-37, saec. XV) Supplicatio illustrissimi principis Karoli 
sexti Francorum regis pro canonizatione facienda beatissimi Petri 
praefati. 

Act. SS., Iul. 1. 1, p. 60910, num. 11, 12. 

Sequuntur (fol. 37-42) alia documenta ad processum canonizationis 
pertinentia, eaque eadem manu descripta. 

6. (Fol. 42v-44, saec. XV) Iohannis Marii Philelfi doctoris, militis et 
poetae laureati regiique consiliarii ad divum Petrum de Lucemburgo 
carmen. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 163 

Inc. Certa (Serta?) quanta vides, quanta funalia templo... Cod. 94. 

Sequuntur (fol. 44-45v) carmina breviora, miracula, oratio, eadem manu 
exarata. Fol. 46, 47, 73-76 adsunt documenta recentiora de eodem beato. 
Sed et fol. 49-72v manu saec. XVII exscripta sunt omnia quae leguntur 
fol. 12-45\ 

7. (FoL 78-84v) Officium B. Iohannis Spoletini abbatis (ex anti- 
phonario de communi ac proprio sanctorum maioris et collegiatae 
ecclesiae terrae Apicii, quod in dicta ecclesia asservatur ac sub anno 
millesimo trecentesimo septimo, regnante rege Roberto, scriptum 
fuisse apparet, praesens copia fideliter, ut iacet, exemplata fuit per 
me D. Petrum Racioppo ... an. 1613). Iul. 5. 

Insunt (fol. 80v-83v) lectiones novem de vita. — Inc. prol. Inler cetera 
nimirum documenta virtutum, quibus nos instruit vas electionis — Inc. Vir 
Domini sanctissimus lohannes ab ipso pueritiae suae tempore innocenter 
vivens — Des. (mutila) et orationes eorum exaudiet, et salvos faciet eos. 

Fuit Iohannes ille abbas Sancti Laurentii de Apicio. 

8. (Fol. 86-87) Vita S. Severi ep. Caesenatensis et conf. (ex ms. 
breviario pergameno eius ecclesiae). = BHL. 7674. Iul. 6. 

Inc. ab extrema lect. II (Ad ea quae de sancto Severo episcopo vel vetustate 
narrante audivimus...) — Des. in media lect. IX (et benedicentes Deum et 
beatum Severum servum eius laeti et alacres remearunt). Et adnotatum est : 
u Cetera desiderantur eo loci „. 

9. (Fol. 98-103v) De R. Fortunati Fanensis ep. vita tractatus edi- 
tus a Ioanne Nonantulano (et excerptus ex codice pergameno cathe- 
dralis ecclesiae Fanensis, pag. 272, columna 3a). = BHL.3085. Iul. 8. 

10. (Fol. 105-106) Vita S. Fortunati conf. = BHL. 3087. 

Omissa ultima paragrapho, des. Cuius nalalis celebratur kal. iunii, 
regnante Domino... Amen (cf. Act. SS., annot. L). 

11. (Fol. 112-117) Vita S. Petri ab. et conf. = BHL. 6765. 

Inc. Temporibus imperatoris secundi scilicet Ottonis fuit vir quidam 
egregiae venerabilisque vitae... 

Geterum in BHL., p. 983, legendum est : Temporibus Ottonis 11, pro 
quo perperam positum est : T. Otlonis 111. 

12. (Fol. 118-123v) Vita S. Petri abbatis primi coenobii S. Petri 
apostolorum principis, Perusinae civitatis ... = BHL. 6765.    Iul. 10. 

Inc. ut supra ll. 

13. (Fol. 126-131v) Vita S. Eugenii ep. et conf. (ex manu scripto 
breviario perantiquo aequivoci coenobii non procul ab urbe Sena- 
rum distantis). = BHL. 2680, 2681. Iul. 13. 

14. (Fol. 173-181v) Vita S. Athanasii ep. et conf. = BHL. 735. 

Iul. 15. 

15. (Fol. 183-184v, 189-190) Vita S. Marcellinae virg. (ex ms. 


164 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

Cod. 94.   perantiquo codice bibliothecae canonicorum bibliothecae S. Petri de 
Urbe). = BHL. 5223 (cod. archivi S. Petri A. 438). Iul. 17. 

16. (Fol. 185-188) Actus et Vita bb. virg. Marcellinae (ex Mom- 
britio). = BHL. 5223. Iul. 17. 

17. (Fol. 191-192v) Vita S. Marcellinae virg. (ex ms. perantiquo etc. 
ut ad 15). = BHL. 5223. Iul. 17. 

Fol. 190-190v et 193 exscriptum est epitaphium S. Marcellinae {Marcel- 
lina, tuos cum vila resolveret artus...) 

18. (Fol. 195-200) Vitae historia S. Rophili ep. Popiliensis et conf. 
' dicta in die illius festo. = BHL. 7283. Iul. 18. 

19. (Fol. 201) De S. Rophilo ep. 

Petrus de Natalibus, VI. 114. 

20. (Fol. 202-209^) Vita S. Rophili ep. Populiensis. = BHL. 7283. 

Iul. 18. 

21 . (Fol. 211-215) Vita SS. Praxedis et Pudentianae (ex libro ms. 
Sanctae Mariae Maioris). 

Pars prior Vitae de qua ad cod. S. Mariae Maioris B9. Omissus est pro- 
logus. — Des. haec pars : Hic fecit ordinationes... episcopos per diversa 
loca XII. — Locus qui fol. 213 praetermissus erat, postea fol. 217-217v 
suppletus est. 

22. (Fol. 216-217) <De S. Pudentiana et Praxede> (ex ms. biblio- 
thecae Sanctae Mariae in Vallicella). 

Pars altera eiusdem Vitae, quae et in codice S. Mariae Maioris B9 et in 
codice Vallicellano H. 618legitur. 

Inc. Factum est aulem post annos duos ut ex acclamat/ionibus atque 
seditionibus vulgi... 

23. (Fol. 217v-218v) Vita S. Pudentianae virg. = BHL. 6991. 

24. (Fol. 219-220) Vita S. Praxedis virg. 

Inc. Ad venerabilem virginem Praxedem propter germanae suae Puden- 
tianae obilum multi nobiles christiani veniebant eamque consolabantur . 
Cum sancto Pio episcopo veniebat quoque ad eam germanus Novatusf qui 
est frater noster in Domino — Des. ut BHL. 6989. 

25. (Fol. 220-222v) SS. virginum Romanarum Pudentianae et 
Praxedis. = BHL. 6990, 6989. 

Pars 6989 ita inc. : Pastor presbyter Timotheo compresbytero in Domino 
salulem. Virgo venerabilis Praxedis habitavit in titulo supradicto... 

26. (Fol. 225-226) De S. Praxede virg. et mart. (c. m. Sublac). = 
BHL. 6920. Iul. 21. 

27. (Fol. 227-229) Vita S. Mariae Magdalenae.=J3#L. 5450. Iul. 22. 

Deest prologus. 

28. (Fol. 229v-230v) Translatio S. Mariae Magdalenae. = BHL. 
5490. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 165 

29. (Fol. 233-235v) Legenda S. Iustae virg. et mart. atque S. Feli-   Cod. 94. 
cis et Iustini Florentiique martires (extracta ex proprio suo origi- 

nali). — BHL. 4586. Iul. 24/25. 

30. (Fol. 235v-237) De inventione corporum SS. Iustini, Felicis, 
Florentiae, Iustae et Umbrasiae. = BHL. 4587. 

31. (Fol. 241-245v) S. Simeonis monachi vita compendio collecta. 

Iul. 26. 

Epitome, quae non videtur antiqua, narrationum BHL. 7952, 7953. — 

Inc. In partibus Armeniae ex magistro militum natus Simeon, transacta 

adolescentia — Des. rogansque per merita sancti Simeonis salutem est 

consecutus. 

32. (Fol. 246-251v) Vita B. Ugonis de Saxoferrato (corr. de Serra 
S. Quirici). Iul. 26. 

Est haec Vita B. Hugonis monachi Silvestrini saec. XIII, multo tempore 
post ipsius mortem conscripta. Inc. prol. In sanctorum laudibus beato- 
rumve laudibus eorumque praedicare praeconia sacra insistere admonet 
pagina — Inc. Ugo quippe beatissimus de oppido Serre Sancti Quirici exti- 
tit oriundus — Des. et supra altare posito munere, cum gaudio remearunt 
ad propria. 

33. (Fol. 252-257v) Natale S. Symeonis. Iul. 28. 

Inc. prol. Insigne et gloriosum miraculum factum est in diebus nostris. 
Placuit autemDeo utper mepeccatorem et minimum discipulum domini 
Simeonis Antonium haec scriberentur — Inc. Sanctissimus itaque ac 
bealissimus Simeon cum adhuc parvulus esset aetate, erat pascens oves 
patri suo — Des. Tantae autem sanitates Dei gralia et eius merilis ibi 
fiunt, plures quam fiebant in vita sua. Ego autem, fratres, minimus 
omnium Antonius, pauca ex multis eius acia, quae oculis meis vidi, prout 
capere potui, adiuvante Domino, scripsi, ipso auxiliante... Amen. Cf. 
BHL. 7956-7958. 

34. (Fol. 259-264) Passio ss. virg. et mart. Florae et Lucillae (ex 
tomo secundo operum B. Petri Damiani). = BHL. 5018, 5019. Iul. 29. 

Gum additamento " Monasterium... Amen „ (P.L.,t.CXLIV, col. 1032). 

35. (Fol. 266-273) Passio ss. virg. et mart. Florae et Lucillae. — 
BHL. 5018, 5019. Iul. 29. 

Gum eodem additamento. 

36. (Fol. 274-286v) Passio ss. virg. et mart. Florae et Lucillae 
atque Eugegii regis. Iul. 29. 

Passio et translatio. — Inc. Igitur post salutiferam domini nostri lesu 
Christi passionem primus conlra ipsius nominis seclatores nequissimus 
Nero persecutionem exorsus, Pelrum et Paulum — Des. multa tamen 
adhuc miracula faciunt circa febres et infirmilales, si quis earum palroci- 
nium imploraverit. Amen. 


166 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

Cod. 94. 37. (Fol. 288-290v) De S. Martha (ex ms. cod. Anconitano con- 

ventus Fratrum S. Francisci per lect. dist.). = BHL. 5548.   Iul. 29. 

38. (Fol. 296-298v) Vita S. Iustae de civitate Sipontina. = BHL. 
4586. Aug. 1. 

Ornissis primis sententiis, inc. : Tres Germani fratres qui habitabant in 
civitate Sipontina, quorum nomina sunt — Des. in villa Offidiae, etc. 

39. (Fol. 300-307v) Vita S. Iustae de civitate Sepontina. = BHL. 

4586.   . 

Inc. ut supra 38 — Des. in villa Offidiae. 

40. (Fol. 309-348) De indulgentia B. Virginis de Portiuncula (ex 
ms. cod. Anconit. conventus Fratrum S. Francisci). — BHL. 3136o, 
3136 p. Aug.2. 

41. (Fol. 353-366) Vita S. Petri conf. et ep. Anagnini auctore 
S. Brunone ep. Signiensi (ex mendoso ms. c. perant. ecclesiae 
Anagninae). = BHL. 6699. Aug. 3. 

42. (Fol. 367-370) In festo nivis (ex ms. cod. Anconit. conventus 
Fratrum S. Francisci per lect. dist.). = BHL. 5403. Aug. 4. 

Deest prologus. 

43. (Fol. 371v-372) Alia Vita S. Emigdii. 

Petrus de Natalibus, VII, 24. 

44. (Fol. 374-381v) Passio S. Emygdii mart. urbis Asculanae 
ep. = BHL. 2535. Aug. 5. 

Sequitur epitaphium constans tribus distichis. 

Inc.  Vir iacet hic carus meritis et nomine clarus. . . 
Des. Det Deus aetherea floreat in patria. 

45. (Fol. 389-401) Passio ss. mm. Secundiani, Viriani et Marcel- 
liani. = BHL. 7550. Aug. 8. 

46. (Fol. 408-410) Vita S. Rufini (secundum lectionarium primum 

antiquum sacristiae S. Zenonis Pistorii, folio 63). = BHL. 7360. 

Aug. 11. 
Des. et orationibus iubilarc. Tu autem Domine. 

47. (Fol. 410v-412v) Vita S.Baronti (in primo lectionario sacristiae 
S. Zenonis, folio 82). = BHL. 996. 

48. (Fol. 414-418, saec. XV) Vita S. Porcarii ab. et sociorum eius 
martyrum. Aug. 12. 

Inc. Postquam Karolus vero Magnus in sancta ac venerabili seneclute 
migraverat ab hac vita... {— BHL. 3976, pars ultima). Folia 414-423 
umore adeo corrupta sunt, ut mulla vix legi possint ; scripta erant in iis 
praeter hanc Vitam officium liturgicum S. Honorati ep. Arelatensis aliaque 
minoris momenti. 

49. (Fol. 424-426v) Passio SS. Gratiliani et Felicissimae. = BHL. 
3630. Aug. 12. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDBINA 167 

50. (Fol. 428-451) Legenda S. Glarae virg. (ex ms. cod. Anconit.    Cod. 94. 
conventus Fratrum S.Francisci per lect. dist.).= BHL. 1815. Aug. 12. 

Inc. Quasi veterani. . . 

Sequuntur (fol. 451-452), nullo interposito lernmate, quaedam miracula 
non magni momenti, quae inc. Civis Eugubinus, nomine Iacobus de 
Franco, puerum quinquennem habens, qui debilis pedibus numquam ambu- 
laverat... et des. Post modicum ergo sanata de scrophulis, de alia infirmi- 
tate migravit. 

51. (Fol. 453-455v) In festo translationis S. Glarae, approbatus 
per dominum Alexandrum papam IIII (ex cod. ms. per lect. dist.). = 
BHL. 1817 b, 1817 d. 

Sequitur : Cuius privilegii tenor talis est, atque exscriptae sunt litterae 
Alexandri IV : Cum in vigilia festi (Potthast, Regesta, 17942). 

52. (Fol. 460-466v) Passio S. Cassiani ep. Brixinensis.   Aug. 13. 

Inc. prol. Caeleslis gloriae patriam primus homo initio praevaricationis 
amittens — Inc. Fuit igitur beatus Cassianus spectabilis genere, sanctitate 
insignis — Des. ut Deus precibus sancti Cassiani et in praesenti merita 
augeat et in fuluropraemia concedat, quod ipse nobis praestare dignetur... 
Amen. 

53. (Fol. 466v-469) <Passio S. Gassiani ep. Brixinensis>. Aug. 13. 

Prologus. Gloriosa Christi athletae Cassiani cerlamina et ipsius praedi- 
canda trophaea veridica divulgabat historia, quam libris digni memoria 
tradidil diligentia. Ceterum ita est cingulo brevitatis succincta, quatenus 
his, qui erga tam insignem triumphatorem ad laudcs debitas persolvendas 
largo desiderio flagrant, idonee non sufficiat. Talium ergo quorundam 
precibus inviiali ea quae de ipso sunt a maioribus Utteris iradita novo stilo 
nihilominus prosequi dignum duximus; quibus quoque quaedam inserimus, 
quae quidem aliquid ad gaudia taniae festivilalis adiciant ac legentium 
desiderio copiosius satisfaciant. 

Inc. Igilur Cassianus semper memorandus ac digna memoria recolendus, 
temporc quo trucutenta paganorum persecutio — Des. quatenus in electo- 
rum numero, Christo propilio, deputenlur. Passus est autem beatissimus 
Cassianus Christi martyr in urbe Corneliensi die id. aug., regnante... 
Amen. 

54. (Fol. 469-469v) Miraculum B. Germani Altissiodorensis ep. de 
admirabili allocutione cum B. Gassiano antistite. 

Locus ex Vita S.Germani BHL. 3454, scil. num. 64, omisso initio (inc 
Territorium sane Augustodunense. . .). 

55. (Fol. 469v-47(>) <Passio S. Cassiani>. — BHL 1625. 

56. (Fol. 470v-471v) <Passio S. Gassiani>. = BHL. 1626. 

Fol. 460-471T ab uno librario conscripta sunt, qui adnotavit fol. 472 : 
" Hanc gloriosi martyris atque pontificis Gassiani Vitam bis (diverso tamen 


168 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 94. , stilo) e carta pergamena et pervetusto manuscripto codice bona fide 

„ descriptam cum ipsomet autographo denuo contulimus, neque mendum 
„ aliud reperimus quam quod codex ipse vetustate nonnihil obliteratus 
„ uno vel altero loco lectionem minus perspicuam reddat. Brixine die 
„ XIII februarii anno dominicae inc. 1609. Simon Feurstain episcopus 
„ Bellinensis suffraganeus et praepositus Brixinensis „. 

Vitas duas, quas testatur episcopus ex u pervetusto „ codice descriptas, 
94 55 et 94 56 esse potius quam 94 52 et 94 53 libenter crediderim. Hae enim 
recentiores videntur. Cf. prologum Vitae 94 53; de Vita autem 94 52 satis 
erit exscripsisse hos locos (f. 463). Nunc autem restat ostendere testimonia 
quorundam virorum illustrium, qui beati Cassiani praeconia describunt et 
merita sanctitatis attollunt, qui quidem sunt, Prudentius, Petrus Chryso- 
logus, Usuardus monachus et Petrus Damianus... ; (f. 464) Usuardus 
quoque monachus regis Caroli capellanus, qui floruit circa A. D. 700, de 
beato Cassiano in suo martyrologio tale teslimonium profert, dicens... 

Fol. 476-506v eadem documenta rursus comparent, ita scilicet : 

F. 476 lemma : Gloriosa martyris atque ponlificis Cassiani Vita ex anti- 
quissimo manuscriplo codice descripta. Anyto Domini 1609. 

Fol. 477-493v : Passio 94 52. 

Fol. 494-500 :Passio 94 53. 

Fol. 500-501 : Miraculum 94 54. 

Fol. 501v-504:Passio9455. 

Fol. 504-506 : Passio 94 66. 

Fol. 506-506v: Attestatio Simonis Feurstain, apposito eiusdem sigillo. 

Fol. 509-522 alia manu scripta sunt lectiones et officium S. Cassiani 
recenti tempore composita. 

57. (Fol. 555-564) Vita S. Vuigberti conf. Fritzlariensis (ex ms. 
cod. bibliothecae Moguntinae Soc. Iesu). = BHL. 8879. 

Exscripta est ex editione Busaei. 

58. (Fol. 592-600) Tractatus de vita laudabili felicis archiprae- 
sulis B. Rainaldi per me editus fratrem Nicolaum de Arimino 
Ord. Min. sacrae theologiae humilem professorem anno Domini 
MCCCCXIV. = BHL. 7081. Aug. 18. 

Sequuntur (fol. 600) Sermones praedicabiles de B. Raynaldo, de quibus 
Act. SS., Aug. t. III, p. 690, num. 8, 9. 

Inc. prol. Beatissimi pontificis Raynaldi triplicem considero statum... 

(Fol. 600-605) Inc. Primus sermo. Psalm. 46°. Elegit nobis hereditatem 
suarn. Carissimi in Chrislo dilecli, beatus Bernardus doctor devotissimus 
cum ageret de cura clericorum — Des. quam nobis concedat lesus Christus 
Mariae filius. Amcn. 

(Fol. 605-609) Inc. Secundus sermo. Erat enim sacerdos Dei altissimi. 
Gen. 14. Carissimi in Christo dilecti, anliquus doctor egregius sollem- 
nisque scripturarum et morum indagator Origenes — Des. ut sermo lus. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 169 

(Fol. 609-614) Inc. Tertius sermo. Pontifex ex hominibus assumptus...    Cod. 94. 
Ad Hebr. 4. Carissimi, gtoriosus doctor Ambrosius volens ostendere — 
Des.a quo omne datum oplimum et omne donum perfectum est, cui laus... 
Amen. 

59. (Fol. 647-653v) Passio S. Magni ep. et mart. (ex vetustissimo 
ms. c. bibliothecae sacri coenobii Gasinensis). =BHL. 5167. Aug. 19. 

60. (Fol. 657-658) Passio S. Ephysii mart. Aug. 20. 

Narratio excerpta ex BHL. 2567. 

Inc. Tempore aulem illo erat quaedam femina, nomine Alexandria 
(= BHL. 2567, c. 3) — Des. has barbaras gentes subvertet, ut per illud 
feliciter vincam (= ibid., c. 9 med.). Martyrizalus est autem beatissimus 
Christi martyr Ephisus XVIII kal. februarii apud Callaritanam civita- 
tem... Cuius passionem ego presbyter Marcus, dum aprincipio... Amen 
(= ibid., c. 38). 

Passiones 60 et 61 exscriptas crediderim ex codice Vallicel- 
lano H. 3 26'27. 

61. (Fol. 658-658^) Passio S. Potiti mart. Aug. 20. 

Inc. Temporibus Antonini imperatoris fuit in civitate Sardica quidam 
puer christianissimus, nomine Potitus, in quo ab infantia spiritus Domini 
habilabat — Des. et fecerunt planctum magnum. Martyrizatus est autem 
beatus Potitus die iduum ianuarii, cum esset terdecim annorum. Cuius 
venerabile corpus in Sardiniam postea deportatum est et in loco eodem, ubi 
corpus beati Ephesi humatum fuit, libnestae traditum est sepullurae. Sed 
post[ea] multorum annorum curricula, videlicet anno ab incarnaiione 
Domini noslri lesu Christi 1088, pretiosa islorum sanctorum corpora, 
scilicet Ephisi et Potiti, Pisas cum magna reverentia sunt translata et cum 
celebri frequentia cleri et populi, cum imnis et laudibus in basilica sanctae 
Dei genitricis semperque virginis Mariae XIII0 kal. seplembris decentissime 
sunt colKocyata, ubi permerita eorummulta omnipotens Deus miracula 
operatur. Agilur autem festivitas horum martyrum et conventus civium 
idibus novembris, ad laudem... Amen. 

Fol. 663-664Y descripti sunt loci desumpti tum u ex Vita S. Paterni 
confessoris [immo martyris Fundani, aug. 21] quae incipit : Vigdare 
siquidem omni nisu „ tum " ex adictione ad Vitam S. Honorati abbatis „ 
[Fundani; cf. cod. Vallicellanum H. 48SJ. 

Inter. fol. 663-664 inserta sunt duo folia minora, nullo numero notata, 
in quibus legitur 

62. (Fol. 663a-663bv) Legenda S. Paterni. Aug. 21. 

Inc. Sanctus Paternus Alexandrino genere ortus, inpueritia sua Deum 
timens, Christi imitator — Des. Eadem autem hora beatus Paternus 
confessor et marlyr migravit ad Dominum sub XII0 kal. septembrium, ad 
laudem... 

63. (Fol. 665-668) Vita S. Andreae conf. de Scotia (ex pervetusto 


170 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDKINA 

God. 94.   ms.codice S.Martini ad flumen Mensulae et Fesularum civitatem).= 
BHL. 447. Aug. 22. 

Des. Cumque fratres in oratione simul adessent, videntibus cunctis, 
splendor nimius e caelo veniens circumdedit eum ; et tunc Dei famulus Deo 
reddidit spiritum cum eoperenniier regnaiurus. Sepultus est autem sanctus 
Christi confessor et Deigloriosus Andreas in ecclesia iuxta Melsulam sita ; 
ubi florenteius merita usque in hodiernum diem, ad laudem... Amen. 

64. (Fol. 699-706v) Passio S. Aureae virg. Romanae (ex ms. cod. 
coenobii Faent. S. Mariae de Angelis, nunc Vaticanae bibliothecae, 
et comp(le)ta ex ms. S. Gaeciliae trans Tiber., multis licet verbis ad 
ea discrepet). = BHL. 808, 809. Aug. 24. 

65. (Fol. 709-713) Sermo Leonis presb. de beatissima virgine 
Patricia. = BHL. 6484, 6485. Aug. 25. 

Post prologum tamen (... quam verba protulimus) Vita sicinc. Patricia 
itaque illustris virgo ex imperiali progenie orta ...;paulo post venit 

locus : una cum nutrice sua Aglae. Constantinus, qui Constans est 

appellatus, eodemtempore Constantinopolitanum regebat imperium... 

Sequitur (f. 713-713v) rude carmen de eadem, quod 

inc. Parthenopensis aedes, salve, Namplesque beata 
sagaci merito, Parthenopensis aedes... 
et des. Consiliatique sunt ocius Romam properarent, 
ut sui aedes orent consiliati sunt. 

66. (Fol. 715-718) De translatione S. Bartholomaei apost. (ex ms. 
Casin. monasterii). = BHL. 1005. Aug. 25. 

67. (Fol. 718-718v) Translatio eiusdem apostoli a Lypari Bene- 
ventum. — BHL. 1007. 

68. (Fol. 719-724v) Vita S. Severi ac beatissimi confessoris Ghristi 
atque abbatis (ex ms. veteri[s] ecclesiae Agathensis). = BHL. 7670. 

Aug. 25. 

69. (Fol. 727-728*) Vita et miracula B. Iohannis. = BHL. 4369. 

Aug. 26. 

70. (Fol. 733-735v) Passio SS. Rufi et Garponii (ex ms. long. 
ecclesiae Atinensis per lec. dist.). = BHL. 7378. Aug. 27. 

Ultimis sententiis omissis, des. Tunc, Deo faciente, obdormierunt 
custodes, et venientes christianinocte, illis dormientibus, rapuerunt cor- 
pora eorum et condierunt aromatibus preliosis et reposuerunt ea cum 
summo honore et gaudio in praefala crypla sub die kalendarum septem- 
brium, in hymnis et canticis conlaudantes dominum nostrum lesum Chri- 
slum, cui est... Amen. 

71. (Fol. 737-738) Vita B. Margaritae Septempedanae.   Aug. 27. 

De qua Act. SS., Aug. t. II, p. 120, num. 20 : tf Baronius... „ — Inc. Mar- 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 171 

garita Seplempedi, quod nunc Sanseverinum vocatur, ignobilibus et egenis    Cod. 94. 
parentibus orta, a teneris annispielalis, misericordiae et carilatis studiosa 
semper fuit — Des. Calcei vero vasis vilreis inclusi extant adhuc magnaque 
omnium admiratione illuc conflucntium co<n>spiciunt<ur>. Deo gralias. 
Dormivit in Domino die 3 (immo 5) augusti anno 1395. 


CODEX 95 (alias I.h.1-3, olim *.i:7) 

Chartaceus, foliorum 1177 (max.0m,315 x 0,215) in tribus voluminibus compac- 
torum (f. 1-357, 358-743, 744-1177). Sunthaec Acta sanctorum mensium septem- 
bris et octobris a Constantino Caietano collecta. Fol. 1-2 descriptus est index 
Vitarum. 

1 . (Fol. 3-6) Passio S. Terentiani ep. (ex ms. ecclesiae Atinensis 
long.). — BHL. 8003. Sept. 1. 

Inc. (post prol.). Reveriente Adriano imperatore... 

2. (Fol. 7-8) De S. Regulo archiepiscopo Africano et martyre. = 
BHL. 7102. Sept. 1. 

Deest prologus. — Des. vota solventes beneficia multi suscipiunt. Passus 
et sepultus est kalendarum die seplembris. Cuius honorifice celebrandam 
festivilatem multi invalidi expectant eius benefxcia, ut valentes fiant, 
regnante Domino... Amcn (Act. SS., num. 27 extr.). Cf. supra, p. 73u. 

3. (Fol. 8-8v) Sermo de translatione corporis B. Reguli archiep. et 
mart. in Lucanam civitatem. = BHL. 7103. 

Des. Regulus antisles, sibi qui caput ense peremptum 
portavil binis Chrislo sladiis faciente. 

Huius igilur sollemnitatem omnes cum summa devolione celebre- 
mus... Amen. 

4. (Fol. 9-10) Passio S. Reguli ep. et mart. (ms. Vatic. per lect. 
dist.). = BHL. 7102. Sept. 1. 

Adest prologus — Des ut supra 2 (var. lect. : kalendis septembribus. Cuius 
honorifice est celebranda festivitas. Multi... fiant, praestante...). 

5. (Fol. 13-20) Vita sanctissimi confessoris et sacerdotis Aegidii 
abbatis et protectoris huius ecclesiae de Ristonchis prope castrum 
de Pelago dioc. Fesul. (ex pergameno ms. perant. cod. coenobii 
Vallimbros.). = BHL. 95. Sept. 1. 

In hoc cod. ita : ... Exstitit namque indigena Agatensis... 

6. (Fol. 21-22v) Vita S. Gosmae eremitae et conf. (ex veteri ms. 
codice sacrarii S. Georgii Maioris Venetiarum).= BHL. 1981. Sept. 2. 

Des. Caput vero ipsius aliquantum fractum, in eius corpore reclusum 


172 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 95. est, ut diligenter contuentibus patet. Nam caput sibi appositum sancli 

Felicis confessoris est. 

7. (Fol. 25-25v) Natale S. Octaviani conf. (ms. Vatic. per lect. 8 
dist.). = BHL. 6257. Sept. 2. 

Omissa ultima parte, des. apographum : ut ait apostolus : tf Per quem 
mihi mundus \ 

8. (Fol. 27-3 lv) Passio S.Zenonis et filiorum eius (ex ms. ecclesiae 
Atinensis long. per lect. dist). = BHL. 8998. Sept. 2. 

9. (Fol. 33-39v) Passio S. Antonini. = BHL. 572, 573.    Sept. 2. 

Des. ubi florent sanctitalis beneficia usque in praesentem diem. Et non 
solum ibi, verum etiam ubicumque fideliter postulatus fuerit, nullus 
inveniri poterit qui, iuvante Christo sanctoque sufjragante Antonino, non 
continuo liberetur. Denique alii viri christiani cum magna diligentia 
quaesierunt corpus et unde sepultum fuerat ex aqua auferentes cum 
digna veneratione in civitate Frigdiliense honorifice deportantes sepullurae 
tradiderunt cum Almachio et loanne presbytero. Ubi simul sanctorum 
corpora collocantur, ibi ecclesiam magnam fabricaverunt ad honorem beati 
Antonini marlyris; ubi permanet sanctitatis eius gloria usqueinprae- 
sentem diem. Cuius sanclum corpus divisim sepultum veneraiur in terris, 
eius anima ab angelis suscepta cum Christo laetatur in caelis. Passus esl 
autem... Amm. 

10. (Fol. 47-50v) Passio B. Aygulphi mart. et abbatis Lerinensis 
cum tribus monachis sociis. = BHL. 193. Sept. 3. 

11. (Fol. 448-5 13v) Historia Dei genitricis virginis Mariae a viro 
religioso antiquo anonymo exsententiissanctorum patrum desumpta. 

Sept. 8. 

Inc. prol. Quoniam de geslis beatissimae virginis Dei genitricis admodum 
pauca in evangelica reperiuntur hisloria, quaedam vero antiqua scripta, 
quae originem eius ac vitam et assumptionem cum quibusdam miraculis 
historico modo describere videntur, olim a sanctis patribus repudiala 
legunlur, parvitati meae satis utile visum est — Inc. Siquidem [immo Si 
Deum] ore prophetico iubemur in sanctis suis laudare, multo magis in 
memoria beatae virginis matris eius oporlet nos dignis Deo praeconiis 
iubilare ... Gf. Anal. Boll., t. XX, p. 373, cod. 3552. 

Foliis perditis, deest altera pars operis inde a capitulo : Qualiter 
invenit eum in medio doctorum. 

12. (Fol. 514-517v) Passio SS. Gorgonii et Dorothei (ex ms. long. 
ecclesiae Atinensis per lect. dist.). = BHL. 3617. Sept. 9. 

13. (Fol. 552-552v) De S. Salvio ep. et conf. Sept. 10. 

Gregorius Turonensis, Hist. Franc, 1. VII, pars prior cap. I, omissa 
priore sententia. — Inc. Hic enim, ut ipse referre solitus erat, olim in habitu 
saeculari commoratus — Des. in quo omne pavimentum erat quasi argen- 
lum aurumque renitens. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDHINA 173 

14. (Fol. 554-556) De S. Eulalio ex Vita S. Fulgentii Ruspensis   God. 95. 
episeopi (ex BHL. 3208), Sept. 11. 

15. (Fol. 557v-568) Vita S. Bassiani Syracusani, Laudensis anti- 
stitis et conf. (ex Mombritio). = BHL. 1040. 

16. (Fol. 570-577) Legenda S. Othonis. = BHL. 6390.  Sept. 13. 

17. (Fol. 578-579^) Vita S. Venerii eremitae. Sept. 13. 

Pauci loci excerpti ex BHL. 8532. 

18. (Fol. 585-586v) De exaltatione sanctae crucis (ex ms. biblioth. 
Vatic. sign. num. 1269). = BHL. 4178. Sept. 14. 

19. (Fol. 587-590) In festo exaltationis sanctae crucis (exms.cod. 
Anconitano conventus Fratrum S. Francisci per lect. dist.). = BHL, 
4178. \ Sept. 14. 

Des. percipiensque miraculorum eius plurima incrementa. Atquedecre- 
tum slatuit omnibus episcopis ... ut dies relationis sanciae crucis ... cele- 
bretur. Sed et procurrentibus annis, Leone Romanis imperante apud urbem 
Romam, Sergius beatissimus papa in sacrario beati Pelri apostoli capsam 
argenteam in angulo obscurissimo iacentem ... reperit. Oratione itaque 
facta sigillum expressum abstulit ... Porro reperta illa particula sanctae 
crucis in basilica Sancti Salvaioris, quae appellatur Constanliniana, oscu- 
latur et adoratur, donante Domino... Amen. 

20. (Fol. 592) <Lectiones de S. Placido m. discipulo S. Benedicti>. 

Excerptae ex Vita BHL. 6863, num. 19-32. Incipit apographum a media 
lectione quinta. 

21. (Foi. 592v-593v, 591-591v). Miracula sanctae crucis (ex ms. cod. 
cathedr. Fundanae). Sept. 14. 

Sunt lectiones novem. — Inc. Tempore Innocentii secundi papae quidam 
puer in Fundana civitate, Leo nomine, cum iuxta fontem sederet, invasit 

eum daemon  Narratur  sanatio  1° pueri energumeni (lect.  1-5), 

2° mulieris energumenae (lect. 6-8), 3° meretricis aegrotae (lect. 9). — 
Reliquis omissis, desinit lect. 9 in media pagina : apparuit dicens : tt 0 
nobiiis puella, vade et dic meretrici Adelinae, quae per virtutem sanctae 
crucis, quae in Fundano permanet loco, sana effecta est ; et si non <vult?> 
citosurgere tuae vocis ad sonitum, dic illi quod dissimulat etc. 

Unus locus videtur edendus (ex lectione 4, fol. 593) : At vero laude 
celebri peracta, tunc nobilissimus comes, Leo Infans nomine, cuius sensu 
etprudentia tota illuslrabatur ltalia, dum esset /ide devotus, pietateplenus, 
orator facundissimus, coram omnibus ante venerabilem prostcrnens se 
crucem, Deum pro peccatis oravit suis, ingentia auri et argenti ac posses- 
sionum beato Petro aposlolo obtutit dona, in cuius ecclesia ipsa permanebat 
crux, et ut ei beatus Petrus apostolus aptam in caelo praepararet domum, 
iste nobilissimus comes Leo ecclesiam illius a fundamento postea renovavit 
et decoravit, hereditatibus ampliavit.. . 


174 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

Cod. 95. 22. (Fol. 591v, 594-594v) <Translatio et miracula sanctorum quo- 

rum corpora iacent in territorio Fundano>. 

Narratur translatio SS. Honorati, Paterni et Libertini ex vicina ecclesia 
Sancti Magni in Fundanam civilatem anno 1215 peracta. Est vero hoc 
fragmentum, idque mutilum, ex libello de S. Honorato abbate Fundano, 
qui libellus integer exscriptus est in codice Yallicellano H. 488. 

Incipit fragmentum abrupte, nullo lemmate praefixo, in media pagina 
591v : Et quoniam de eorum palienlia moribus et sanctitate ex relatione 
sanctissimi Gregorii papae — Foliis perditis, des. mutilum : nisi laquintus 
filius Marini Canoselli, quiparalylicus eral, et loannes Nero, qui a gutta \ 

23. (Fol. 595-596) Passio B. Cypriani ep. Garthaginiensis per 
Paulum diaconum edita. = BHL. 2042. Sept. 14. 

24. (Fol. 599-602) Passio S. Euperiae virg. et mart. (ex ms. eccle- 
siae Caietanae). = BHL. 2732. Sept. 16. 

25. (Fol. 653-656) Vita S. Ianuarii ep. et mart. = BHL. 4115- 
4119. Sept. 19. 

26. (Fol. 656-659) Miracula S. Ianuarii. = BHL. 4138. 

27. (Fol. 677-684v) Vita et Passio S. Christinae virg. et mart. ab 
Alphano archiepiscopo Salernitano scripta (ex ms. cod. ecclesiae 
Bovinensis). = BHL. 1759. lul. 24. 

28. (Fol. 685-696) Vita et Passio SS. duodecim fratrum marty- 
rum a domno Alphano ... metro heroico descripta. = BHL. 2299, 
2300. Sept. 1. 

Subiunctus est epilogus (lmminet inuncto ... milleno carmine clausum) 
ed. in Bibliotheca Casinensi, t. V, p. 39. 

29. (Fol. 697-704v) Passio SS. Dignae et Meritae virg. (ms. Subla- 
cense). = BHL. 2160, 2161. Sept. 22. 

Inc. pars I. Sub Decio et Valeriano perseculoribus, ut Hieronymus dicit, 
quo tempore Cornelium Romae, Cyprianum Carthagine... et des. etquae 
unanimes fuerunt, simul unanimes ad Christum lesum, cui crediderunt, 
cum palma marlyrii pervenerunt, qui regnat... Amen. 

Chartam itacorrupit atramentum, ut multalegi vix possint. 

30. (Fol. 705-709v) Passio SS. Dignae et Meritae virg. (ex peran- 
tiquo ms. codice monasterii Sublacensis et Romani monasterii 
S. Caeciliae). = BHL. 2160, 2161. Sept. 22. 

Inc. et des. pars I ut in 29. 

31. (Fol. 710-714) Historia et legenda B. Palatiates virg. et mart. 
(ex ms. cod. Anconit. conventus Fratrum S. Francisci per lect. 
dist.). — BHL. 6414. Sept. 23. 

32. (Fol. 715-719) Vita et Passio S. Sossii levitae et mart. = 
BHL. 4134. Sept. 23. 

Deest prologus. — Omissis ultimis verbis, des. Sanctissimum denique 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 175 

Sossium levitam cives sui Misenates lollenies in mirifica collocaverunt    Cod. 95. 
ecclesia die nono kalendarum octobrium, regnanteDomino... Amen. 

33. (Fol. 72 1-725 v) Passio beatissimi Gerardi ep. et mart. (ex 
pervetusto ms. cod. ecclesiae ducalis S. Marci evang. Venetiarum). = 
BHL. 3426. Sept. 24. 

34. (Fol. 733-737v) De ss. virg. Aurelia et Neomesia (ex mendoso 
ms. cod. perant. ecclesiae Anagninae). Sept. 25. 

Passio et translatio Anagniam. — Inc. Virginea corpora, pulsa caligine, 
caelestis gratiae claritate perfusa, stetla gemina. — Des. beatarum virginum 
aeternis gaudiis, ipsis iniervenientibus, potiamur, auxiliante rege virginum 
omnipotente Domino... Amen. Gf. Act. SS., Sept. t. VII, p. 138, num. 6. 

35. (Fol. 744v-750v) Translatio B. Iustinae virg. et mart. (ex cod. 
ecclesiae Placentinae). = BHL. 2054. Sept. 26. 

36. (Fol. 760-771) Vita S. Bonfilii ep. et conf. Fulginatis. = BHL. 

1392. Sept. 27. 

Deest prologus. 

37. (Fol. 778-783v) Passio S. Wenzeslai regis edita a domnoLau- 
rentio monacho S. Benedicti. = BHL. 8824. Sept. 28. 

38. (Fol. 784-792) Vita et obitus S. Hieronymi presb. a venerabili 
viro Sebastiano ss. patris Benedicti discipulo compositum. = BHL. 
3871. Sept.30. 

39. (Fol. 801-820) Epistula B. Eusebii ad B. Damasum ... = 
BHL. 3866. 

40. (Fol. 820-823v) Epistula Augustini ad B. Cyrillum ... = BHL. 
3867. 

41. (Fol. 823v-839) Epistula S. Gyrilli ad B. Augustinum ... = 
BHL. 3868. 

42. (Fol. 840-848v) Vita s. patris Hieronymi collecta ex tractati- 
bus eius ac SS. Augustini, Damasi, Gregorii, Gelasii et aliorum 
sanctorum patrum. = BHL. 3873, 3878. 

43. (Fol. 867-877v) Vita S. Hieronymi collecta ex tractatibus eius, 
Augustini, Damasi, Gregorii, Gelasii et aliorum patrum (ex ms. 
S. Mariae trans Tiberim). = BHL. 3873. 

44. (Fol. 897-902v) Vita et obitus S. Hieronymi presb. a venera- 
bili viro Sebastiano ss. patris Benedicti discipulo composita (ex 
mss. perantiquis codd. Sublacensi et Reatino). = BHL. 3871. 

45. (Fol. 906-938v) VitaS.Remigii. = £iZL. 7152,7155-7162,7165. 

Oct. 1. 

46. (Fol. 939-949v) Textus miraculorum. — BHL. 7166. 

Deest prologus. 

47. (Fol. 950-974v) Vita et officium S. Petri conf. et eremitae de 
Trebis (ex ms. cod. ipsius oppidi ecclesiae). Aug. 30. 

Inest Vita BHL. 6783. 


176 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 95. 48. (Fol. 987-989) Passio S.  Iustinae  virg.  et  mart. auctore 

S. Prosdocimo divi Petri apostolorum principis discipulo et primo 

Patavinae civitatis ep. = BHL. 4573. Oct. 7. 

Sequuntur (f. 991-995v) sermones duo S. Maximi de S. Iustina (Sollem- 

nitatem ... Omnis gloria), de quibus cf. Anal. Boll., t. XI, p. 353, 2" et 3°* 

49. (Fol. 997-1000) Historia B. Kyriaci ep. et mart. (ex ms. cod. 
Anconit. conventus Fratrum S. Francisci per lect. dist.). Oct. 7. 

- Inc. Post finem beati Constantini imperatoris impius lulianus in regnum 
succedens contra Persas statim exivit in bellum... (cf. BHL. 7025) — 
Des. Passio : Sanclissimum autem Kyriaci corpus iuxta pedem montis 
Calvariae, ubi repperit Christi crucem, sepelierunt viri timorati cum 
aromatibus condientes, hymnis et laudibus honorifice collocantes ; et ibi 
sepukrum eius in reverentia maxima usque nunc habetur ab incolis loci 
illius, ad laudem... Amen. Sequitur: Qualiter autem sanclissimum corpus 
eius ad Anconitanam urbem fuit translatum, brevi simplicique stilo 
duximus enarrare. Non post multum vero tempus, regina quaedam etc. ut 
Act. SS., Mai 1. 1, p. 441, num. 41. Post quem locum paucis narratur intra 
urbem translatum esse corpus, postquam fuit episcopalis sedes in civitatem 
Iranslata, reliquias tunc recognitas esse, facta esse miracula. Tandem 
des. Translato demum ad alteram episcopalem sedem sancti Kyriaci 
corpore, ipsius coopertum arcae, pedem minus habens, in longitudinem 
arcae productum caelilus est inventum. Sancti autem Kyriaci corpus 
tam honorifice collocatum innumerabilibus coruscat miraculis in terra 
marique, praestanle Domino ... Amen. 

50. (Fol. 1001-1002) Historia passionis S. Demetrii Thessaloni- 
censis (ex antiquo breviario regalis monasterii S. Dionysii in 
Francia). Oct. 8. 

Brevis epitome. — Inc. Cum imperator Maximianus apud Thessalonicam 
chrislianos persequens mullos occidi faceret — Des. non solum corporis sed 
et animae sanitatem obtinuit. 

51. (Fol. 1003-1003v) Passio S. Demetrii Thessalonicensis. = 
BHL. 2126. Oct. 8. 

52. (Fol. 1004-1009v) Passio S. Demetrii mart. (ms. long. Gasin. 
n. 70 per lect. dist.). = BHL. 2124. Oct. 8. 

53. (Fol. 1011-1016) Passio S. Reparatae virg. et mart. (ex vetu- 
stissimo manuscripto Sanctuario cathedralis ecclesiaeFlorentinae).= 
BHL. 7188, 7189. Oct. 8. 

54. (Fol. 1023-1024) Vita cuiusdam meretricis Tayses nomine. = 
BHL. 8012. Oct. 8. 

Sequitur brevis adhortatio : Ergo et nos, fratres dileclissimi, eius exem- 
plum imitemur, ut cum ea simul dominum lesum Christum glorificemus, 
qui cum Patre ... Amen. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 177 

55. (Fol. 1025-1026) <Vita S. Thaisis> (ms. bibl. Vat.). = BHL.   Cod. 95. 
8014, 8015. 

56. (Fol. 1027-1031v) Passio ss. mm. Demetrii diaconi fratris 
S. Dionysii Ariopagitae, et Aviti ac Daumeri. Oct. 9. 

Inc. Cum in passione Domini sol obscuratus esset, ut evangelistae descri- 
bunt — Des. quorum numerum ille solus novit, qui condidit. Passus est 
autem beaiissimus levita Christi Demetrius cum sociis suis apud castrum 
Casinum civilalis Eracleae sub Domitiano imperatore V idus aprilis, 
regnante Domino ... Amen. 

En summam libelli fabulosi ; Demetrius ille cum Dionysio fratre 
Romam venit. Dionysio a Clemente papa in Gallias misso, Demetrius a 
fratre Aurelianensium apostolus designatur. Aurelianos se confert cum 
Avito et Daumero, fundataque ecclesia Evurtium statuit episcopum. 
Fervente autem persecutione Domitiani, petentibus Aurelianensibus, in 
Italiam fugit et in crypla quadam montis Casini cum Avito et Daumero 
delitescit; cum quibus postea ibidem martyrio vitam finit. 

57. (Fol. 1037-1037v) Epistola Anastasii Romani bibliothecarii 
contra falsas quorumdam opiniones asserentium B. Dionysium Pari- 
siorum primum episcopum non esse Areopagitam. = BHL. 2184. 

Sola epistula. Notatum est fol. 1037v : u Hic iam sequidebebathistoria 
„ S. Dionysii auctore Methodio, sed ms. codex eam non habebat. „ 

58. (Fol. 1038) Epistola Hincmari Rhemensis archiep. de S. Dio- 
nysio Areopagita. = BHL. 2185. 

Exscriptum est solum initium. 

59. (Fol. 1040) Pro S. Gelasio. Ex historia S. Opilii antiquissima, 
quae in archivio S. Antonini exstat. Oct. 12. 

Quoniam fragmentum hoc et breve est, et antiquius lectionibus quae 
editae sunt tum de S. Opilione {Act. SS., Oct. t. VI, p. 64, num. 2, 3), tum 
de S. Gelasio (ibid., Febr. 1. 1, p. 465, num. 2), totum illud;hic exscriben- 
dum censuimus. 

Introiverat quadam vice infans Gelasius cellam Opilii fratris sui, dum 
oraret ad Dominum, el vidit in vestibulo angelorum multitudinem ; inter 
quos quidam erant qui sibi introilum prohibebant. Cumque ad ingressum 
ardenlius anhelaret, vidit virum gloriosum cauterio crucis impressum 
sedentem ad dexteram magni regis et benigna voce dicentem : * Sinite 
parvulos venire ad me, quia ipsorum est regnum caelorum. „ Hic infans 
ille Gelasius claruitmoribus et virtute, et in tanium resplenduerunt beatis- 
simi gressus eius, ut tamquam palma fronduerit et perpetuis in aeternita- 
tibus glorietur. Hic lamen ex hac vita migravit, cum Domino placuisset. 
Cuius insigne corpusculum beaius Maurus sancti Savini successor apud 
sanctum Savinum et nonnullos alios dignissimis exequiis sepelivit. Tu 
autem Domineetc. 

CATAL.  LAT. ROM. 12 


178 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 95. 60. (Fol. 1042-1045v) Passio S. Fortunatae virg. et mart. = BHL. 

3081. Oct. 14. 

Mutata ultima parte (inde a num. 12 med.), sic des. : in civitales pro- 
prias. Quod factum divina providentia quis ambigat, cum non suis sed 
aliorum civibus ex sublatis martyrum corporibus inviti quodammodo ac 
nescientes naulae consuluisse videntur? Passa est igitur sanctissima virgo 
et martyr Fortunata cum fralribus suis die XIV mensis octavi, qui inscri- 
■biturpridie idus octobris. 

Translata autem sunt beata eorum corpora post plurima tempora in 
monasterium virginum Christi dictum vocabulo Sancti Gaudiosi episcopi et 
confessoris iuxta basilicam Beati Agnelli confessoris et eiusdem quondam 
monasterii abbatis secus murum Neapolitanae civitatis. Ubi se petentibus 
beneficia praestare non desinunt, ad laudem ... Amen. 

61. (Fol. 1046-1051) Historia B. Bernardi confessoris, qui post 
multas peregrinationes obiit Arpini. = BHL. 1202. Oct. 14. 

62. (Fol. 1058-1060v) Passio SS. Euticetis et Acutii. = #i7L.4137. 

Oct. 18. 

63. (Fol. 1063-1070v) Vita vel obitus S. Gebizonis monachi edita 
a Paulo monacho Gasinensi (ms. litt. longob. in codice archivii Gasin. 
fol. 155). — BHL. 3295. Oct. 21. 

64. (Fol. 1071-1077v) Hieronymi presby teri de monacho captivo.= 
BHL. 5190. Oct. 21. 

65. (Fol. 1078-1090) Vita et Passio S. Bertharii mart. et abbatis 
sacri monasterii Gasinensis decimi noni (habetur in ms. breviario 
sign. 423 in biblioth. Gasin.). = BHL. 1271. Oct. 22. 

66. (Fol. 1092-1134v) Vita B. Ioannis a Gapistrano Ord. Min. 
S. Francisci scripta a Nicolao de Phara eiusdem instituti ac ipsius 
beati peregrinationis comite (ex ms. conventus S. Petri in Monte 
Aureo). = BHL. 4360. Oct. 23. 

Praemissus estprologus Magniac excelsi ... ut in cod. Sessoriano 125. 

67. (Fol. 1 136-1 136v) <Carmen de SS. Ghrysantho et Daria>. = 
BHLAIU. Oct.25. 

68. (Fol. 1136v-1139v) Passio ss. mm. Ghrysanthi et Dariae. = 
BHL. 1787. 

Des. Talis fuit passio beatorum martyrum, quae magis eis sepulturam 
intulit quam poenam ingessit. Ad quorum venerandam memoriam cum 
multa beneficia Deus praestaret, contigit ut ad diem nativitatis eorum 
infiniti populi multitudo concurreret. Hoc nuntialur imperatori, qui iussit 
ut in introitu cryptae paries levaretur et massa arenarii super deiceretur; 
ac sic factum est, ut omnes pariter, dum sacramenta Christi perciperent et 
martyrum gloriam celebrarent, ipsi quoque ad coronam martyrum pertin- 
xerunt, operante Deo nostro ... Amen. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 179 

69. (Fol. 1142-1 142v) De  ss. mm. Ghrysantho et Daria (ms. c.    God. 95. 
Sublacensis). = BHL. 1794. Oct. 25. 

70. (Fol. 1142v-1147v) Passio ss. mm. Chrysanthi et Dariae (ex 
eodem). = BHL. 1787. Oct. 25. 

Des. ut supra 68. 

Vita devotissimi et sanctissimi P. N. Bernardi ep. Vicensis (fol. 1148- 
1154) B ex antiquissimis scripturis in archivio eiusdem ecclesiae recon- 
ditis „ (Oct. 26) post saeculum XV est composita. 

71. (Fol. 1 155-1 158v) Natale S. Germani ep.et conf. (ex lib. manu- 
scriptis cathedralis Siracusan.). = BHL. 3465. Oct. 30. 

72. (Fol. 1 159-1 177v) Vita divi Thomae Florentini Ordinis sera- 
phici Patris Francisci, cuius corpus iacet in coenobio Fratrum Con- 
ventualium in urbe Reatina. = BHL. 8251. Oct. 31. 


CODEX 96 (alias I.h.4-6, olim *.i.8) 

Foliorum 871 (max. 0m,32 X 0,23) in tribus voluminibus compactorum (f. 1-290, 
291-542, 543-871). Sunt haec Acta sanctorum mensium novembris et decembris a 
Gonstantino Gaietano collecta. Fol. 1-2 descriptus est index Vitarum. 

(Fol. 3-12v) Vita bb. P. N. Bernardi ep. Vicensis ex antiquissimis scripturis in 
archivio eiusdem ecclesiae reconditis = cod. 95, f. 1148-1154. Nov. 1. 

1. (Fol. 14-19v) Passio S. Caesarii levitae et mart. (ex ms. biblioth. 
Casin.). = BHL. 1514. Nov. 1. 

2. (Fol. 26-37v) Vita vel obitus S. Amici monachi et eremitae (ex 
breviario Casinensi ms. in biblioth. sign. n. 423, fol. 78). = BHL. 388. 

Nov. 3. 

3. (Fol. 41-41v, 44-44v) Passio ss. mm. Valentini et Hilarii (ms. 
Casin. bibl. long. per lect. dist. n. 70). = BHL. 8471, 8472.   Nov. 3. 

Fol. 42-43% 45-48v, lectiones et fragmenta de eisdem, nullius momenti. 

4. (Fol. 49-49v) De S. Ydda vidua (ex breviario monast. S. Galli 
apud Helvetios). Nov. 3. 

Inc. Ydda in Suevia ex comitibus Kirchbergensibus oriunda. — Des. et 
apud Sancli Benedicti monachos in coenobio dicto Fischingensi sepulta fuit. 

5. (Fol. 51-54v) SS. martyrum Tryphi et Respicii (ex ms. Vatic. 
n. 1192). = BHL. 8340. Nov. 10. 

Reliquis omissis, des. : et conversus ad Dominum ait : Tu Domine Deus 
omnipotens, qui potes facere \ 

6. (Fol. 81-83v) Vita S. Mennatis conf. edita a domno Leone 
Ostiensi episcopo et Casinensis coenobii monacho (habetur ms. litt. 
long. in Casin. bibl. sign. n. 501, in fine). = BHL. 5926.    Nov. 11. 

7. (Fol. 83v-88) HistoriatranslationisS.Mennatismonachietconf. 


180 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

£od. 96.   a domno Leone S. R. E. card. episcopo Ostiensi et coenobii Gasi- 
nensis monacho descripta. = BHL. 5927-5929. 

8. (Fol. 124-130v) In natale S. Martini papae (ex antiquissimo cod. 
ms. S. Mariae ad Martyres). Nov. 12. 

Inc. ut BHL. 5597. — Ultimis sententiis omissis, desinit : Abrahae sini- 
bus. Positus est aulem in tumulis sanctorum Chersonitarum quasi stadio 
uno carus et dignus Deo, et pretiosissimis odoramentis sepultus est, ad 
laudem ... Amen. 

9. (Fol. 132-134v) Passio S. Quintini (ex ms. basil. S. Petri Romae 
sign. litt. D). = cod. archivi S. Petri A.55. Nov. 12. 

10. (Fol. 134v-135v) Inventio S. Quintini mart. (ex eodemms.).= 
cod. archivi S. Petri A.56. 

11. (Fol. 136-136v) Vita S. Floriani mart. (ex ms. ecclesiae S. Flo- 
riani parochialis villulae monasterii S. Benedicti extra Mantuam). 

Nov. 13. 

Inc. Florianus martyr passus est Diocletiano et Maximiano imperato- 
ribus, persecutione decima eaque ultima — Des. Deponitur honorifice 
martyr in templo a Cazimiro exstructo; pars corporis in primarium 
templum defertur ac in marmoreo altari includitur. Et sicut Hierosolyma 
Stephano, Roma Laurentio, ita suo gaudet Polonia Floriano. 

Narratio hrevis neque multum antiqua. 

12. (Fol. 138-139v) Vita S. Eugenii conf., archidiaconi ecclesiae 
Florentinae ac eiusdem episcopi S. Zenobii discipuli, descripta, ut 
puto, a Ioanne S. Georgii Terraenovae priore (1), congregationis 
Vallisumbrosae Ord. S. P. B. Nov. 17. 

Inc. Provincia Thusciae civilatis Florentiae fuit vir quidam nobilis et 
dives valde, re et nomine Clarus vocatus. Hic cum esset fide catholicus — 
Des. et ad eius gloriam infra triginta dies (post mortem Eugenii) extra 
civitatem versus orientem miliario VII, ipsius honore, astante populi 
multitudine copiosa, ecclesiam consecrarunt. 

13. (Fol. 142-152v) Sermo de doctrina et vita S. Oddonis abbatis 
Gluniacensis auctore Iohanne italo (fol. 38 c. in Bibl.Glun. ; ex peran- 
tiquo ms. c). = BHL. 6293. Nov. 18. 

tt Caret principio et fine. „ 

Inc. ... | diabolica nullo modo poterat cadere sors. Obstupescebant itaque 
super eos et admirantes dicebant ultra homines esse super quos sors eorum 
non potuisset cadere... (= lib. II, c. 12 med.; Mabillon, p. 171, lin. 18) — 
Des. illico compunclus corde dixit sociis suis : " Numquam memini tales 
viros vidisse, nec puto alicubi | (ibid., c. 19 med.; p. 174). 


(1) Exscripta est ex legendario quod an. 1448 manu sua exaraverat hic Iohannes 
(cf.fol.140). 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 181 

14. (Fol. 156-157v) De canonizatione S. Edmundi archiep.Cantua-   God. 96. 
riensis ab Innocentio IV facta. = BHL. 2406. Nov. 20. 

15. (Fol. 158-174*) <Vita S. Glementis papae>. = BHL. 1851. 

Nov.21. 
Deest liber II totus. 

16. (Fol. 180-184v) Legenda S. Mauri mart. (ex ms. cod. ecclesiae 
Fundanae). 

Passionis BHL. 5791 alia recensio, de qua supra, p. 127. 

17. (Fol. 188-189) De S. Mauro mart. (ex ms. cod. cathedr. Fun- 
danae). = supra 16. Nov. 22. 

18. (Fol. 194-203v) Passio S. Mercurii mart. edita ab Arichis 
principe (ex antiquo ms. cod. longob. litteris exarato apud Bartholo- 
meum Ghioccarellum). = BHL. 5933. Nov. 25. 

19. (Fol. 205-206) In vigiliis S. Mercurii mart. Sermo ven. Ste- 
phani sacerdotis et monachi. = BHL. 5939. 

20. (Fol. 207-208v) Passio S. Mercurii martyris. 

Epitome facta ut legeretur in officio ecclesiastico. — Inc. Decius ambi- 
tionis libidine ad pervadendum temere regnum Philippum imperatorem ... 
interfecit — Des. ubi etiam salutaria multa usque modo operatur aegris, et 
mirabilia videntur facta. 

21. (Fol. 209v-213v) Historia corporis gloriosi martyris Mercurii 
Caesarea delati Quintodecimum et deinde Beneventum. 

Inc. lmperator Constantinopoleos qui Constantinus et Constans est appel- 
latus, concipiens in animo Italiam a Longobardis invasam suae ditionis 
imperio revocare — Des. Itaque in Sancta Sophia collocata ara praestantior 
et privilegiata in celebrationibus est conslituta, effectusque est palronus 
Beneventani populi. Et haec anno X° principalus dicti principis Arrechis, 
anno vero Domini DCCLXVUl. — Gf. BHL. 5937. 

22. (Fol. 215-233) Legenda gloriosae virg. et mart. Caterinae 
sponsae Ghristi (ex ms. perant. cathedralis Reatinae). Nov. 25. 

Inc. prol. Deviante humano genere post saeculi renovationem a rectilu- 
dine infallibilis veritatis, tandem post ascensionem summi Salvatoris — 
Inc. lnvalescente igitur saeva persecutione christianorum ubique terra- 
rum — Des. Quo facto, duae res dignae memoria apparuerunt, una quod 
lac pro sanguine in teslimonium virginitatis de corpore eius efjusum in 
terra uberrime irrigavit ; altera quod mox angeli accesserunt et assumpse- 
runt corpus, per altum aeris sublevantes in Monte Sinai posuerunt. Quo 
peracto, innumerabilia ad laudem Dei fiunt miracula; inter quaeunum 
insigne slat miraculum, quod de sepulcro ipsius rivus olei indeficienter 
manare videtur, quo peruncta debilium corpora de tiquore salutari, qui 
dislillare non desinit de eius sepulcro, ubicumque apportentur, caelestis 
medicinae opem reportant. Consummata  est passio sanctae Catherinae 


182 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

God. 96. mensis novembris die XXV feria VI, regnante domino nostro lesu Christo, 

anno ab incarnatione eius CCCV, cui est omnis honor... Amen. 

23. (Fol. 247-252v) Vita vel obitus B. Petri Alexandrini ep. et 
mart. (ex ms. S. N. B.). = BHL. 6692. Nov. 26. 

24. (Fol. 255-287v) Vita B. Silvestri abbatis de Montefano prope 
Fabrianum (ex ms. eiusdem monasterii). = BHL. llkk.    Nov. 26 

Deest ultima sententia (Omnibus igitur...). 

25. (Fol. 291-294) Passio ss. mm. Decentii et Germani (ex libro 
antiquo episeopatus Pisauri). Nov. 27. 

Ex qua ad verbum excerpta est narratiuncula BHL. 2115, excepta 
ultima sententia {Mortui sunt...) 

Inc. Tempore quo Diocletianus mortuus est et impiissimus Maximianus 
suscepit imperium, data est sententiaper omnes provincias — Des. Tunc 
insurrexerunt chrisiiani contra Tarsum proconsulem et interfecerunt eum 
cum triginta mililibus suis, et domum castri eius superius et exterius muros 
magnae altitudinis a fundamentis destruxerunt. Christiani vero suscepe- 
runt corpora sanctorum martyrum Decentii et Germani et condierunt ea 
cum aromatibus et sepelierunt ea in arca marmorea non longe procul a 
civitate iuxta stratam maiorem. Martyrizati sunt autem sanctissimi 
martyres Decentius et Germanus Vkal. nov. in civilate Pisauria, regnante 
Domino... Amen. 

Sequuntur (fol. 294-295v) litterae Alexandri IV papae quae inc. Splendor 
paternae gloriae (Act. SS., Oct. t. XII, p. 571-72, num. 6). 

Fol. 295v notatum : tt Cronica, ex qua extracta sunt, extat apud me 
„ Marcum Antonium deGotte (?) patrit. Ragusinum „. 

(Fol. 296-299). In festo B. Siffredi. 

Insunt sex breves lectiones desumptae ex BHL. 7703, sed recentiore 
stilo conscriptae. 

26. (Fol. 300-301v) Passio S. Uluminatae virg. et mart. (ex ms. 
cod. bibliothecae Gasinensis). = BHL. 4267. Nov. 29. 

27. (Fol. 302-302v) Passio SS. Saturnini et Sisinnii (ex ms. 
monasterii monialium 0. S. Bened. S. Ioannis Gapuae). = BHL. 
7493. Nov. 29. 

28. (Fol. 305) Passio S. Andreae apost. (ms. biblioth. Vatic. sign. 
num. 1194). Nov. 30. 

Exscriptus est solus prologus, idem nempe qui legitur in cod. Latera- 
nensi A.8071, cum primis verbis Passionis BHL. 428. 
Eadem rursus ex codice Vaticano 1274 exscripta sunt fol. 307v. 

29. (Fol. 306-307) Acta S. Andreae apostoli et S. Gregorii papae 
(ex ms. cod. biblioth. Vatic. [1274]). = BHL. 435. 

30. (Fol. 308-321v) Liber de miraculis B. Andreae apostoli [ex 
eodem cod.]. = BHL. 430. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 183 

31. (Fol. 321v-333) Sermones qualiter populus Mirmidoniensium   Cod.96. 
per praedicationem B. Andreae apostoli ad baptismum pervenerunt 

[ex eodem cod.]. 

Inc. Poslquam dominus nosier lesus Christus, assumpla nostrae morta- 
litatis carne, in caelum ad Patrem ascendit — Des. per tempora cuncta, 
quippe et saecula, praesentia quoque fulura ei praeteriia, regnante unum 
per aeterna saecula. Amen. 

Haec sunt Acta Andreae et Matthaei, de quibus M. Bonnet, Acta apost. 
apocr., t. II, 1 (1898), p. xxi (de cod. Vaticano 1274). 

32. (Fol. 335-338) In natale ss. mm. Eusebii presb., Marcelli diac, 
Hippolyti, Hadrias, Paulinae, Neon, Mariae, Maximi, Martanae et 
Valeriae (ex antiquissimo cod. ms. S. Mariae ad Martyres). = BHL. 
3970. Nov. 30 (al. Dec. 2). 

33. (Fol. 339-346v, 364-365v, 351) Vita S. Bernardi ex abbate 
Vallumbrosano S. R. E. cardinalis et episcopi Parmensis. = BHL. 
1249, 1250. Dec. 4. 

Ultima verba libelli 9632 et prima verba 9633 iterum scripta sunt 
fol. 365\ 

34. (Fol. 351v, 366-367) Miracula ab alio anonymo fide oculata 
descripta. 

Inc. prol. Cum multa et quasi innumerabilia sint miracula quae 
Dominus — Inc. Praedictus itaque sanclissimus pater et poniifex perfectae 
conversationis et laudabilis vitae cursum glorioso fine concludens — 
Des. (mutila) : tamen semper habuit os iortum. Quod credo non fore sine 
causa. 

Hoc aliud credo criminale fore, si sub velamine celaretur; quod credo, si 
placet, audite. \ 

Res narrantur post mortem S. Bernardi multis temporum circulis 
evolutis peractae; quibus praesentem se interfuisse scriptor asserit. 

35. (Fol. 347-349) <Vita S. Bernardi ep. Parmensis>. 

Inc. Bernardus reverendus episcopus Florentina civitate clarissimis nata- 
libus ortus, liberalibus disciplinis a parentibus adhuc puerulus traditur 
imbuendus. Bernardus quippe quasi ferens nardum — Des. Sepultus est 
autem in ecclesia maiori apud Parmensem civitatem, ubi eius meritis divina 
fiunt miracula. 

36. (Fol. 352-363) Vita S. Bernardi Parmensis ep., S. R. E. tit. 
S. Ghrysogoni presbyteri cardinalis. 

Inc. Sanctus Bernardus, cuius vitam cum Dei auxilio enarrare inci- 
pimus, Florentiae natus est, urbe hominum frequenlia celebri, solertium 
ingeniorum altrice — Des. Huius celebrantur exequiae pridie nonas decem- 
bris, et ad ipsius tumulum caecis visus, surdis auditus ... restiluitur, ipso 
nimirum largiente qui... Amen. 


184 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 96. 37. (Fol. 369-373v) Barbarae virginis Nicomediensis vita(ex codice 

manuscripto cathedralis ecclesiae Reatinae). Dec. 4. 

Inc. Barbara gloriosissima virgo de ultramarinis orientalibus parti- 
bus civitate Nicomediae trahens originem, quamquam patrem paganum 
el gentilem haberet, verumtamen primum ex christicolae matris ore 
fidei rudimenta suscepit — Des. Valentianus vir quidam religiosus et 
probus petiit sanctarum virginum corpora, et beatae Barbarae corpus 
aromatibus conditum iuxta fonlem quendam cum omni reverenlia 
sepelivit. 

Aliquo transacto"iam tempore, patria illa bellorum feritate, daemone 
cooperante, terrarum 'et habitatorum gloria deslructa respectu praeteriti 
felicis temporis videbatur. Quapropter Reatini cives devotione virginis 
sanctae praeventi consideraverunt pretiosissimum illius corporis thesau- 
rum non solum ineptam1 tunc sepulturam habere2, verum, nisi Deus 
faveret, sanctissimas illas reliquius Reate honorifice condendas deferre. Sed 
cum pro praedicto corpore liberius deferendo magnae multitudinis exer- 
citum deslinarent et in loco campestri, ubi ad praesens est ecclesia Sancli 
Martini, castra metarentur3, corpus illud sanctissimum a quibusdam 
eiusdem exercitus armigeris, incolis conductis stipendio, est inventum. Qui 
cum fallaciter atque latenter dictis civibus vellent subtrahere ossa illa 
sanctissima, in vili sacculo ligaverunt et accepta licentia ad propria 
remeandi per civitaiem Reatinam ipsum corpus defercndo velut de hoc 
incogniti ad suas vel longinquas partes transire putabanl. Cumque dicti 
homines cum corpore illo sanctissimo intra1 intrinseca et extrinsecab 
moenia Reatinae urbis antiquum 6 burgum intrarent, superno divino 
miraculo non solum fixi et velut montes immobiles facti sunt, sed per 
omnes ecclesias et communis palatia sine manibus se ipsas1 insimul pulsa- 
bant8 campanae. Pro quo universa civitas est timore commota, ut, nisi 
subito quidnam esset revelatum fuisset, cogitassent magna Dei iudicia super 
eos vel alia insignia devenire. Sed quia id moxper ipsos deferentes immo- 
bilitate coactos sanctum corpus civibusest revelatum, Deum glorificaverunt 
miraculo, et ipsum infra duorum sanctorum corpora lulianae virginis et 
Felicis martyris, et reliquias plures in ecclesia cathedrali sub principali 
altari ° genitricis Dei Mariae cum magno honore Dei et ipsius virginis 
gloria condiderunt. Quam gloriam ipse Dei Filius nobis concedat, qui cum 
Patre ... Amen. 

Contulimus hoc exemplar 9637 (= A) cum sequenti 9738 (= B). — x inemptam B ; 
pro add. B. — 2 om. A. — 3 metirent B. — 4 infra B. — 5 e. el i. B. — 2 antequam 
A. — 7 ipsis B. — 8pulsabantur B. — 9 altare B. 

38. (Fol. 375-38CK) Passio S. Barbarae virg. (ex ms. perant. 
cathedr. Reat.). = supra 37. 

39. (Fol. 381-392v) Vita S. Nicolai ep. et conf. (ex mss. codd. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 185 

longob. bibliothecae Gasin. et ms. Vatic. biblioth. sign. 1194). =   Cod. 96. 
BHL. 6104-6108. Dec. 6. 

40. (Fol. 399-400v) Aliud miraculum (ex ms. biblioth. Vatic. sign. 
num. 1194). = BHL. 6171. 

41. (Fol. 400v-401v) Versus de S. Nicolao ep. et conf. (habentur in 
ms. litteris longob. cod. monasterii Gasaenovae card. Borromaei post 
Vitam eiusdem S. Nicolai). 

Inc.  Sume, Nicola sacer, dicatae munera laudis ; 

Magna Irophaea libens sume, Nicola sacer. . . 
Des. Et tibi, Christe, salus, virtus per saecula cuncta 

Flamine cum sancto et tibi, Christe, salus. 

42. (Fol. 403-404v) Passio S. Sabini Spoletini ep. (ex ms. longob. 
monast. Gasaenovae card. Borromaei). = BHL. 7451. Dec. 7. 

43. (Fol. 421-422) Passio S. Eulaliae virg. (ex ms. longob. mona- 
sterii Casaenovae card. Borromaei). = BHL. 2693. Dec. 10. 

44. (Fol. 423-426v) Vita S. Thomae ab. Farfensis et conf. = 
BHL. 8250. Dec. 10. 

45. (Fol. 427-442v) Officium beatissimi militis et martyris Gathervi 
(" fidelmente copiato [post an. 1631] da sette carte stampate in 
„ foglio in stampa anticha, nella quale manca la prima carta ... dove 
„ si saria visto da chi e stampata, in che luoguo, in che anno, in che 
„ millesimo „ [ita fol. 441v]). Dec. 21. 

Inest (f. 428-437) Vita, quae inc. : Beatus Cathervus Romae genitus ex 
nobilissimis parentibus duxit originem. Cuius mater de genere senatorum 
orta Catherina nomine vocabatur, paler vero domnus Ugo proprio nomine 
dictus est... et des. Ocius arripilur quod placet esse Dei. 

Sequitur f. 437v : Catervus dicitur a caterva ... Des. et martyr miles et 
virgo semper cum sua dulcissima uxore Seplimia Severina fuit. Finis. 

(Fol. 443) " De S. Gathervo mart. et Septimia eius uxore Tolentini „. 
Narratio brevis et recens. Inc. Cathervus Romae nobilissimis parentibus ab 
apostolis ad Chrislum conversis insenectute generatus... 

46. (Fol. 445-451v) VitaB. Odiliae virg. (ex ms. bibliothecae Vati- 
canae). — BHL. 6271. Dec. 13. 

47. (Fol. 451v-462) Passio B. Eustratii et aliorum qui cum eo sunt 
passi (ex ms. longob. monasterii Gasaenovae card. Borrom.). = 
BHL. 2778. Dec. 13. 

48. (Fol. 463-467) Vita S. Dionysii papae et conf. eiusque sacri 
corporis translatio. Dec. 13. 

Inc. prol. Auctoritate suggeritur divina quoniam secretum regis celare 
bonum est — Inc. Postquam sanctissimo papa Sixto per martyrii palmam 
ex hac luce feliciter subslracto — Des. JSam transeunt cuncta quae tempo- 
raliter celebrantur. 


186 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

Cod. 96. 49. (Fol. 469-475v) Vita S. Dionysii papae et conf. eiusque sacri 

corporis translatio (ms. Sublacense). = supra 4S. Dec. 26. 

50. (Fol. 477-480) Passio S. Albinae virg. et mart. (ex ms. eccle- 
siae Caietanae). = BHL. 233. Dec. 16. 

Sequitur : Multo autem tempore peracto, cum Formiae et loca iuxta 
sita ab Agarenis fuissent deslructa, revelalurn est a Domino ubi corpus 
beatae Albinae virginis et marlyris fuerat humatum. Caietani cives praefa- 
tum locum Scauri adeuntes abstulerunt corpus eius et cum magna dili- 
gentia illud Caietam retulerunt. Episcopus vero Bonus, qui tunc praeerat, 
cum omni clero elpopulo euntes ad mare cum hymnis et laudibus duxerunt 
illud ad ecclcsiam sanclae Vei genitricis virginis Mariae sexto x kalendas l 
iunii * et fodientes in confessione iuxta tumulum beati Erasmi honorifice 
ibidem corpus beatae Albinae posuerunt. Postmodum autem cumpraedicta 
ecclesia dedicata fuisset a venerabili papa Paschali temporibus domni 
Alberti Caietani episcopi, et inventum esl corpus beatae Albinae virginis et 
martyris in praedicto loco in confessione et fodientes2 inde sub altari 
maiori miserunt3 illud in ipso altari, ubi iugiter suis meritis patrat Deus 
beneficia omnibus invocantibus eum in veritate, ad laudem ... Amen. 

Contulimus hunc locum apographi Alexandrini (= A), cum codicibus Corsi- 
niano 88385 (= B) et Vallicellano H. 8, l48 (= C). — * om. B, C. — 2 (et ef.) 
effodientes A, C. — 8 posuerunt B. 

51. (Fol. 483-486) Vita S. Bernardi ep. Aprutini(ex editione prin- 
cipe an. 1601). = BHL. 1175. Dec. 19. 

52. (Fol. 489-490v) <Miracula S. Thomae apost.> (ex cod. biblio- 
thecae Gasinensis antiquissimo). = BHL. 8145. Dec. 20. 

53. (Fol. 491-491v) Vita S. Victoriae virg. (ex Gatalogo sanctorum, 
lib. I, cap. 83, ex picturis antiquis et ex fama quae in loco, ubi fuit 
martyrizata, viget). Dec. 23. 

Inc. Victoria virgo nobilissima civis Romana temporibus Decii milia- 
rio XII a Reate apud Trebulam passa est. Haec a cunabulis christiana — 
Des. quam sacerdotes cum populo in eodem loco sepelierunt X kal. ianuarii. 
— Antiqua minime videtur. 

54. (Fol. 492-492v) <De S. Victoria>. 

Inc. lesus. Maria. Ego prcsbyter Augustus, indignus diaconus et 
minister, ad aeternam memoriam. Regnante impio Decio imperalore, ut 
teslatur relatio Titalti episcopi facta de morte sanctae virginis et martyris 
Victoriae ... Ut docet scriptor,per RR. D. curatos et presbyteros et civi- 
tatis primates fuit conclusum de nova, el reclusa sepultura. Et sic ego 
minimus ad haec interfui. Et fuit siatutum in parte catecumbae tuliori et 
secretiori fodi duas foveas pro sepultura sanctorum corporum sororum 
eiusdem sanctae Vicloriae et in aliaparle catecumbae collocari sanctum vir- 
ginis Victoriae corpus ... Quo tempore haec facta sint, nuspiam dictum est. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 187 

55. (Fol. 494-495v) In ss. mm. Audacis et Anatholiae (ex ms.    Cod. 96. 
Sublacen.). Iul. 9. 

Inc. lect. I. Cum apud Thoram civitatem beatissima virgo Anatholia pro 
Christi nomine in exilio esset constituta, conligit, divina providente clemen- 
tia, lannanianum Diodori eiusdem provinciae consularis filium spiritum 
immundum arripuisse... (= BHL. 417, num. 11 med.) — Des. lect. VIII. 
Cwes autem Thorenses rapientes sanctae martyris corpus posuerunt illud 
in loco qui eis per revelationen fuerat ostensus. ln quo loco multa beneficia 
servis suis per merita sanctissimae virginis petentibus se praestare non 
desinit dominus lesus Christus, ad laudem... (= BHL. 417, num. 21 extr.). 

56. (Fol. 497-498v) Vita S. Victoriae virg. et mart. = BHL. 8591. 

Dec. 23. 

57. (Fol. 499-500v) Sermo Peregrini monachi in festivitate 
S. Victoriae virg. et mart. 

Inc. Victoria igitur in nuncupalione sui nominis insinuat quid de illa 
sentire debeamus— Des. Sic tandem cognoscentes virtuiem sanctae Victoriae 
nil ulterius de talibus praesumpserunt. — Insunt quaedam miracula. 

58. (Fol. 501-502v) Passio S. Gregorii Spoletini (ex ms. longob. 
monast. Gasaenovae card. Borrom.). = BHL. 3677. Dec. 23. 

59. (Fol. 503-508) Passio S. Anastasiae (ms. longob. monast. 
Gasaenovae card. Borrom.). = BHL. 1795, 8093, 401. Dec. 25. 

Inter 1795 et 8093 haec sola : Proficiscente igitur Diocletiano ad Mace- 
doniam, omnes christiani qui in vinculis erant iussit carceris tradi custo- 
diam; quos beata Anastasia nec diebus nec noctibus deserebat. Conveniebant 
enim omnes christiani ad Anastasiam viri et feminae indigentes ; quia 
enim iam penuriam christiani illo tempore sustinebant ; nulli enim chris- 
tiano licebat velpossidere vet artem aliquam exercere aut aliquod negotium 
agere. Anastasia vero quotidie hoc rogabat Dominum, ut non prius exiret 
de corpore, nisi omne pretium, quod de patrimonio suo vendito acceperat, 
expendisset. 

60. (Fol. 532-5326/s) In die natali S. Stephani sermo cuiusdam 
monachi 0. S. B. (ex antiquissimo quodam volumine Trium Fontium 
extra urbem Romam). 

Inc. Quoniam video noslras disputationes grafio ceraque ligari ... Nulla 
inest narratio. 

61. (Fol. 537-540) Translatio S. Stephani in Romam (ex ms. c. 
ant. Romae apud S.Mariam ad Martyres). = £#£.7881, 7880 a, 7880. 

62. (Fol. 543-547v) Translatio S. Stephani in Constantinopolim 
(ex cod. antiquissimo ms. Romae apud S. Mariam ad Martyres). = 
BHL. 7858. 

Praemissa est pars prior cap. 1 sermonis 319 S. Augustini {Donet mihi 
Dominus ... ipsam legem exposuit; cf. P.L., t. XXXIX, col. 1440). 


188 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

Cod. 96. 63. (Fol. 549-552) Translatio corporis s. protomart. Stephani a 

Constantinopoli ad urbem Romam edita a beato ac sancto Lucio 
archidiacono sanctae sedis apostolicae. = BHL. 7878, 7880, 7879. 

64. (Fol. 553-566v) De translatione s. protomart. Stephani Con- 
stantinopoli Venetias (ex pervetusto ms.c.sacrarii coenobii S.Georgii 
Maioris Venetiarum ...). = BHL. 7891-7893. 

65. (Fol. 587-591 v) Magni Felicis Ennodii episcopi Ticinensis de 
vita B. Antonii monachi sacrae insulae Lirinensis (ex cod. ms. biblio- 
thecae Vaticanae). = BHL. 584. Dec. 28. 

66. (Fol. 594-619) Legenda S. Gerardi conf. Ord. Fratrum Mino- 
rum (ex ms. Io. Bapt. Perusini S. D. N. Paulo V a secretis). = 
cod. 893. Dec. 29.' 

67. (Fol. 620-857) Quadrilogus in vita passione et processu 
S. Thomae Cantuariensis episcopi et martyris super ecclesiastica 
libertate (ex editione Parisina an. 1495). = BHL. 8200.    Dec. 29. 

68. (Fol. 869-870) Vita S. Thomae mart. de plurium narratione 
collecta (ex ms. biblioth. Vatic. sign. num. 1220). = BHL. 8194. 

Exscriptus est solus prologus cum primis verbis libri I. 

CODEX 99 (alias II.b.2-4, olim *.i.ll) 

Chartaceus, foliorum 1198 (max. 0m,30 X 0,21) in tribus voluminibus com- 
pactorum (fol. 1-330, 331-806, 807-1198). 
Continet " P. D. Constantini Caietani Miscellanea sacra ms. tom. III. „ 

1. (Fol. 97-112) <Vita S. Arialdi>. = BHL. 673-676. 

Foliis perditis, Vita inc. mutila : monasleriis circumquaque degenles, de 
iam dicta re omnes interrogans. Cumque cuncti in vera et pura fide... 
(= Act. SS., num. 33 med.). 

2. (Fol. 266-268) Sermo domni Gaufridi abbatis in anniversario 
S. Bernardi. = BHL. 1229. Aug. 20. 

3. (Fol. 268v-270v) Sermo a S. Hilario Arelatensi ep. de B. Hono- 
rato olim editus et, detractis versibus aliquantis, ad beati Patris 
nostri memoriam assumptus. = BHL. 1230. 

Fol. 294-312 legitur Thomae Mori catalogus martyrum Anglorum. 

4. (Fol. 331-334) Passionarium S. Caeciliae Urbis monasterii 
Transtiber. 

Index Vitarum in hoc contentarum. 

5. (Fol. 489-490) <Ex Vita S. Arialdi>. = BHL. 677, cap. 24- 
cap. 26 med. 

Inc. Absente igitur Herlembaldo — Des. Benefacite his qui oderunt 
vos, etc. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 189 

6. (Fol. 517-522) Vita B. Arnesti primi Pragensis archiepiscopi. Cod. 99. 

Inc. Fuit Arnestus natione Boemus etc. utBHL. 682. — Des. Legitur 
de hoc domino Arnesto inter cetera quod digitum sancti Nicotai, quem 
domnus Carolus 4 imperator dividere volens cum per incisionem inciperet 
cruentare, suis ad Deum precibus redintegravit. 

Inest libellus BHL. 681. Insunt et miracula facta anno 1468. 

7. (Fol. 533-536) De S. Anastasio ep. Interamnensi. 

Lectiones duodecim, quae des. ut BHL. 407. — Inc. Tempore namque 
Lolharii magnifici regis regnante iam Christo per undam baplismalis... 
(= Act. SS., num. linit.). 

8. (Fol. 541-569) De Bernardo Tholomei fundatore Olivetanorum. 

Inc. Tempore quo apostolicam sedem domnus Clemens quintus apud 
Avinionensem civitatem provida gubernatione regebat, exstitit vir qui- 
dam ... Postquam res a B. Bernardo gestas rettulit scriptor, historiam 
abbatum Montis Oliveti prosequitur usque ad tempora Michaelis de Prato 
(1375) et des. ibidem cum ceteris frairibus sepelilur. 

9. (Fol. 582-583*) De S. Bernerio confessore 0. S. Bened. Ebuli 
prope civit. Salernit. (ms. per lect. dist. in eadem ecclesia). = BHL. 
1252. 

10. (Fol. 584-589v) Passio S. Ganionis ep. et mart. (ex libro anti- 
quissimo in bergameno in litteris longobardis, qui conservatur in 
archivio metropolitanae ecclesiae Acherontinae). = BHL. 1541. 

11. (Fol. 594-594v) <Vita S. Aemiliani Gucullati> (ex ms. biblioth. 
G long.). = BHL. 100. 

Excerpta quaedam pauca. 

12. (Fol. 596-596v, 600-601 v) Vita B. Ioannis confessoris, S. Petri 
Damiani discipuli et episcopi Eugubini ... = BHL. 4410. 

13. (Fol. 603-605) <Translatio S. Hildefonsi facta anno 1496> (ex 
ms. archivio collegii maioris Gomplutensis). 

Inc. Valerianus de Villaquiran, philosophus inter sapientes ... Beati 
praesulis lllephonsi primum admirabilem invenlionem — Des. aliisque 
ingredientibus et vicissim venienlibus Deum laudanlibus, qui vivit et 
regnat... Amen. — Gf. N. Antonius, Bibliolheca hispana nova, t. II, p. 320. 

14. (Fol. 636-636v) Vita B. Lei (hab. ab illmy <episcopo?> Game- 
rino m<ense> ianuar. 1601). = BHL. 4832. 

Sequitur (fol. 639) narratio de translato Viguentiam S. Lei corpore, quae 
in editis omissa est. Haec est eius summa : persecutione ingruente, 
S. Gaudentium se occultasse ; pace autem christianis reddita, impera- 
torem (cuius nomen non profertur) voluisse ut S. Lei reliquiae trans- 
ferrentur. Quod cum fieret et in finibus urbis Adriae ad locum qui dicitur 
Viguentia ventum esset, immobile constitisse corpus atque ibi relictum 
esse. 


190 V.  BIBUOTHEGA  ALEXANDRINA 

Cod. 99. Inc. Nam multum post eius exitum, ut ipse pronuntiavit, exorta est 

heresis, instigante diabolo, a Martiniano Ariminensi presbytero — Des. 
Nam in augusto tempore perrexisse noveris ad superas auras, praestante 
Domino... Amen. 

15. (Fol. 644-687) Processus super vita et miraculis Philippi 
archiep. Bituricensis Urbani IV et Clementis IV auctoritate factus 
anno D. 1264 et 1265. = BHL. 6826, 6827. 

Pars 6827, exscripto integro lemmate (Testes producti super vita. ...), 
inc. mutila : congaudebat. Dixit etiam iste qui loquitur, quod libentissime 
rixas et discordias ad concordiam revocabat... 

16. (Fol. 751-805) Inquisitio iuridica in miracula B. Thomae de 
Gantilupo ep. Herefordensis in Anglia eorumque synopsis. 

Inc. In negotio canonizationis piae memoriae Thomae quondam Herefor- 
densis episcopi sedes apostolica de quinque principaliter mandavit inquiri, 
videlicet de fide, de moribus — Des. ltem dixit quod post praedicta fuit 
dictus dominus Thomas in studio Oxoniensi | " caetera desilnt n — Gf. 
BBL., p. 1194. 

17. (Fol. 858-861^) Vita B. Sperandiae virg. = BHL. 7826. 

Inc. Beata Sperandia in Eugubii civitate ... Sequuntur (f. 862v-864) 
miracula de quibus BHL., p. 1133, n° 4. 

18. (Fol. 867-868v) Vita S. Eutitii (desumpta ex vetustissimo bre- 
viario manuscripto monasterii seu abbatiae eiusdem S. Euticii vallis 
Castouanae de Nursia). 

Duodecim breves lectiones, excerptae ex Vita quae legitur in codice 
Vallicellano XXIV 2. — Inc. Fuit namque in partibus Syriae vir vitae [ac] 
venerabilis, Anastasius nomine, cum duobus honestissimis suis filiis, quorum 
unus Euticius, alter Britius dicebatur — Des. Post multum vero tempus 
placuit Domino ut ad alium locum eum (Euticium) transmitteret, qui 
(immo quo) illius semina exhortationum amplius fructificaret in christi- 
colis. — De his sanctis cf. BHL. 1620, cum quo libello, ad summam 
rerum quod attinet, nostrae lectiones conveniunt. 

19. (Fol. 874-876) B. Rophilli Pompilien. episcopi gesta a B. Petro 
Damiano conscripta. ==- BHL. 7283. 

20. (Fol. 894-900) Vita B. Silvestri conversi monachi olim mona- 
sterii Angelorum Florentiae Ord. Camuld. 

Inc. praefatio fratris Augustini Fortunii. Describens superioribus annis 
historiam nostram Camaldulensem — Inc. Beatus Sylvester in valle Seuis 
natus Venturas ad sacrum fontem nominatus fuerat, factusque vir fullo- 
num artem Florentiae exercebat — Des. ubi cum reliquiis bealae Paulae 
Iacobique Gerii recognitis asservatur. 

Haec Vita, sicut et sequens (99 21) ab ipso quidem Augustino conscripta 
videtur, itatamenut antiquiorem libellum retractaverit. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 191 

Sequitur (fol. 900) : Summa verborum ven. Patris Zenobii de Tantinis    Cod. 99. 
monachi monasterii Angelorum, qui vitam B. Sylvestri conscripsit anno 
Domini 1394. 

Subiciemus hic breviler de bealo Sylvestro in hac domo el magistro beatae 
Paulae, qui ambo repleti fuerunt gratia Spiritus sancti et domini nostri 
Iesu Christi, ne perdatur tanta bona memoria, quae est in benedictione 
utilisque animabus. Scribemus autem grosso modo, sicut fuerunt audita 
verba a multis fratribus, praecipue a fratre Francisco eius confessore 
aetatis annorum 85, qui hoc anno 1394 implet annos 62 in hac reclusione ; 
qui visa et audita saepenumero mihi retulit de islo beato Sylvestro, scilicet 
virtutes et dicta, quae a me suo stylo collecta fuerunt, ut vitarem insur- 
gentes tentationes et ne discederem a sensu audito. — Cf. Zenobii Tantini 
prologum ad Vitam B. Silvestri quam carminibus italicis conscripsit, ed. 
D. C. Stolfi, in Scella di curiositd letterarie, disp. LIII (Bologna, 1864), 
p. 133-34. 

21. (Fol. 901-908) Vita B. Paulae abbatissae olim S. Margaritae 
Gafagioli. 

Inc. Beata Paula, Tinga in saeculo nominata, Ftorentiae in vico, qui 
Pinli dicitur, morlua malre, sub cura palris crescebal adolescentula 
simplex et devota — Des. iuxta valicinium supra memoratae voculae per 
intercessionem beatae Paulae. 

Vid. supra 20 ; cf. etiam cod. 9110. 

Sequitur (f. 908) : Summa verborum D. Zenobii Tantinii monachi, qui vitam 
B. Paulae scripsit. 

Ego frater Zenobius habui haec a Wev. fratre Francisco del Fede seniore 
aetatis annorum octuaginta quinque etprofessionis heremiticae 62, necnon 
a F. Nicolao Nicolai de Albizis et a F. Petro de Pupio converso, qui 
fueruni illiperquam familiareset coniunctissimi, cum illa multoties locuti. 
Redegi autem in scriptis, ne res memoria digna aelerna depereat temporis 
iniuria, necnon iuvandi proximum gratia devolionemque excitandi legen- 
tibus. Nihil verbis audilis addere volui propriis aut audita ornare, ul 
legenles sumere exemplum valeant ab ista felici anima... Amen. — Cf. 
cap. 27 Vitae B. Paulae, quam Zenobius Tantini italice conscripsit, ed. 
D. C. Stolfi, t. c, p. 119-20. 

22. (Fol. 910-920)  Passio S. Peregrini martyris (ex ms. cod. 
Anconit. conventus Fratrum S. Francisci per lect. dist.). 

Inc. prol. (nullius momenti) Temporibus Diocletiani crudelissimi impe- 
ratoris quidem etiniqui Anolini eius proconsulis vir quidam religiosissi- 
mus, Peregrinus nomine — Inc. ut BHL. 6622. — Des. daemonium ab 
homine illo expulit ; quem ultra daemon vexare nequivit. 

Subiecta sunt haec rudi calamo scripta vel exscripta : 

In ruina posita olim Salvatoris 
et nunc basilica muris ovans novis. 


192 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

Cod. 99. JSam Hugo unxitplebem pleclro suae linguae, 

Philippus auxil opem satis manus dignae. 
lstis sacerdotibus in anno milleno 
a lesu Christi ortu bis cenlum viceno. 

23. (Fol. 922-924) Passio B. Dominici innocentis martyris Caesar- 
augustani (ex editione Hier. Blancae an. 1588). = BHL. 2247. 

24. (Fol. 936-951v) Historia vitae S. Symeonis Armeni monachi 
0. S. B. = BHL. 7952, 7953. 

Deest prologus. 


CODEX 100 (alias II. b. 7, olim *.U2) 

Ghartaceus, foliorum 134 [sign. pag. 1-50 et fol. 51-159J (max. 0m,275 X 0,200), 
exaratus saec. XVII et XVI. 

Est haec pars I tomi IV Miscellaneorum sacrorum Gonstantini Gaietani. 

Nihil continet hagiographicum. Lemma siquidem opusculi quod Narducci recen- 

suit sub n° 7 (fol. 66-114) sic debet integrari : Quinque prudentes virgines Con- 

stanlinus Caietanus pro viribus opera manuum earum, hoc est libros dictante 

Spiritu sancto ab iis conscripios, ex Anicianae .... donat. Sunt haec ergo opera 
ascetica, non autem Vitae harum sanctarum mulierum. 


CODEX 101 (alias II.b.8, olim *.U3) 

Chartaceus, foliorum 308. Constat duobus codicibus simul compactis. Est haec 
Constantini Caietani Miscellaneorum sacrorum tomi IV.pars II. 

II. Folia 72-308 [olim fol. A-E, fol. sign. 1-269, fol. F-G] (max. 0m,28 X 0,21), 
exarata variis manibus saec. XVII. 

1. (Fol. 111-128*) Vita S. Petronii ep. et conf. — BHL. 6641. 

Deest praeambulum. 

2. (Fol. 128v-133v) Sermo de inventione sanctis reliquiarum. = 
BHL. 6643. 

3. (Fol. 133M35v) Vita S. Rophilli conf. 

Inc. Rofillus a graeca elhimologia in nostro derivatur sermone amor. Ro 
in graeco alphabeto decimum obtinet locum ; eiusdem graeca subputatione 
centesimum continet numerum. Vnde nobis videtur — Des. in caelo reddit. 
Obiit autem beatissimus Christi Rophillus confessor XV kal. augusti. Con 
quo capiamus regnum aeternum, praestante Domino... Amen. 

4. (Fol. 135M39v) Vita S. Mariae Magdalenae. — BHL. 5450. 

Deest prologus. 

5. (Fol. 139v-141v)TranslatioS.MariaeMagdalenae.= ML.5490. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 193 

6. (Fol. 141M47) Vita S. Symeonis monachi. = BHL. 7957. Cod. ioi. 

7. (Fol. 147-147?) Passio S. Beatricis virg. = BHL. 7790. 

8. (Fol. 147M51) Historia S. Petri ad vincula. — BHL. 6682. 

9. (Fol. 151-161v) Passio vel Vita S. Eusebii Vercellensis epi- 
scopi. = BHL. 2748, 2749. 

10. (Fol. 161M74) Vita vel gesta S.Leonardi conf. = BHL. 4862- 
4871, 4875-4877. 

11. (Fol. 174-178?) Passio S. Mametis mart. = BHL. 5192. 

12. (Fol. 178v-180v) Passio S. Genesii mart. = BHL. 3321. 

13. (Fol. 180M82)  De  decollatione  S. Iohannis Baptistae. = 
BHL. 4296. 

14. (Fol. 182-185) De revelatione seu translatione capitis prae- 
cursoris Ghristi in occidentali parte Equitaniae. = BHL. 4297. 

15. (Fol. 185-188) Vita B. Bononii ab. et conf. — BHL. 1421. 

16. (Fol. 188-194?) Miracula S. Bononii. = BHL. 1423. 

17. (Fol. 194?-200v) VitaS.Marinieremitaeetconf. = £iLL.4830. 

18. (Fol. 200v-205) Vita seu Passio S. Eugeniae virg. et SS. Proti 
et Iacinti. = BHL. 2667. 

19. (Fol. 205v-208) PassioS.Mauritiicumsociissuis. = 5I?L.5744. 

20. (Fol. 208-211) Vita S. Hieronymi presb. = BHL. 3871. 

21. (Fol. 211-213?) Passio septem fratrum. = BHL. 2316. 

22. (Fol. 213?-214v) De translatione ss.mm. Vitalis et Agricolae. = 
BHL. 8695. 

Praemissus est longus prologus, qui inc. : Sicut vita sanclorum ple- 
rumquc corda fidelium inflammat multum ... et in quo soli loci communes 
sunt explicati. 

23. (Fol. 215-215v)  Miracula ss. mm. Vitalis et Agricolae. = 
BHL. 8696. 

Deest prologus. 

24. (Fol. 216-220) Vita S. Galli ab. et conf. = BHL. 3247. 

Deest prologus. Exscriptum est solum initium libelli. 

Fol. 220v-234 vacua relicta sunt. 

De tota hac parte (fol. 111-234) adnotavit fol. 234Y Gonstantinus Caieta- 
nus : " Vitae sanctorum, quas ego D. Gonstantinus Gaietanus exscribendas 
„ curavi ex ms. cod. pecorino perantiquo rnonasterii S. StephaniBononiae 
„ O.S. Ben. .. 


CODEX 102 (alias I.i.7-10, olim *.i.l4) 

Chartaceus, foliorum 855, exaratussaec. XIV-XVII.Est hic Constantini Caietani 
Miscellaneorum profanorum tomus I. 
Notandi nobis fuerunt duo tantum codicilli, qui in quarta parte (I.i.10 = folia 624- 

CATAL.  LAT.  ROM. 13 


194 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

God. 102.   850) continentur. Quae autem fol. 691-734 leguntur u Gesta sanctorum sanctae 
Interamnensis ecclesiae „, ea italica lingua scripta sunt. 

I. Folia 765-778 et 759-764 (0m,275 X 0,205), exarata saec. XVII. 

1. (Fol. 765-778, 759-764) <Hieronymi monachi liber de beatis 
Ordinis Vallisumbrosae>. 

Inc. prooemium " Hieronymi monachi ad Leonardum Medicem in 
Vallisumbrosae religionis beatos, quorum vitas et illustria facta paucis 
aperit „ : Non est apud me dubium, Laurenii magnifice — Inc. Igitur quia 
de S. Iohanne et de S. Bernardo de Ubertis — Des. (" De B. Margharita 
quae S. Humilitati comes exstitit „) a monialibus ipsius monasterii 
ostenditur. 

Fol. 763v notatum est: Hucusque ms. monasterii Passiniani Gongrega- 
„ tionis Vallisumbrosae exaratus tempore Blasii Milanensii eiusdem Gon- 
„ gregationis abbatis generalis circa A. D. 1500, ut eius insignia in proprio 
B codice ostendunt „. 

Subiuncta est (fol. 764) brevis laudatio nescio unde desumpta, quae inc. 
Beatus Pelrus, cuius optima conversatione et miraculis huius ordinis 
monasterium, quod vulgalo nomine de Monte Plano dicitur ... et des. per 
saltuosa el ardua loca. 

• 

II. Folia 787-838 (0m,20 X 0,14) exarata saec. XVII; quae temporis iniurias ita 

passa sunt, ut multa iam vix legi possint. Insunt u Vitae aliquot sanctorum Leri- 
„ nensium ex vetustissimo exemplari manu scripto ex pergamenis excerptae 
„ apud Lyrinum „ (fol. 787). 

2. (Fol. 789-790) De S. Gaprasio magistro S. Patris Honorati. — 
BHL. 1559. 

3. (Fol. 790v-801v) De S. Gaprasio excerpta ex Vita S. Patris 
Honorati per B. Gaesarium episcopum edita. 

Loci exscripti ex BHL. 3976. 

4. (Fol. 801v-803) DeS.VenantiofratreS.Honorati.= £#Zv.8520. 

5. (Fol. 804-816v) De S. P. N. Honorato primo abbate Lerinensi 
et episcopo Arelatensi. Sermo S. Hilarii episcopi Arelatensis et 
monachi Lyrinensis. = BHL. 3975. 

6. (Fol. 817-818) De S. Porcario ab. Lerinensi et martyre cum 
sociis. — BHL. 6901. 

7. (Fol. 818v-822) Item de S. Porcario et sociis ex quodam vetus- 
tissimo codice Lerinensi manu scripto in membranis. = BHL. 3976 
pars ultima (" Vita S. Porcarii „). 

8. (Fol. 822v-824v, 825-828) De S. Hilario ep. Arelatensi et disci- 
pulo S. P. Honorati. 

Inc. prol. Relaturus aliqua de sanctissima vita et conversatione mundis- 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 195 

sima bcali Hilarii . . . plurima librorum volumina revolvi, et pauca . . . sub    Cod. 102. 
brcvi compendio rcdigerc conatus sum — Inc. Hic igitur beatissimus Hila- 
rius regali exortus prosapia et gloriosi bealipalris nostri Honorati propin- 
quus genere — Des. ita eius continuis prccibus muniamur in terris ... et, 
qua fruitur gloria, perfruamur,per Dominum ... Amen. 

9. (Fol. 828v-829v, SUbis-SMbis^)  De S. Lupo ep. Trecensi et 
monacho Lerinensi. = BHL. 5087. 

Des. migravit ad Dominum. Obiit autcm inpacc lVkal. aug. in urbe qua 
digna fuerat sede sublimatus etgloria, adiuvantc Domino ... Amen. 

10. (Fol. 830-83 lv) De S. Siffredo ep. Vendacensi et monacho 
Lerinensi. = BHL. 7703. 

Passio S. Aygulfi, quae ultimo loco recensetur  in  indice  Vilarum 
descripto fol. 787, ab amanuensi non est exscripta. 


CODEX 120 (alias I.e.3, olim *.K.18, tum A.c.6) 

Membraneus, foliorum 251 (0m,265 X 0,175), paginis bipartitis exaratus variis 
manibus saec. XIV. Sequuntur folia quaedam 252-259 (0m,24 X 0,17) et 260-264 
(0ro,265 X 0,175) exaratasaec. XIII. 

Fol. 1 scriptum est saec. XVII : Ex dono R. P. D. Pelri Francisci de Rubeis. 

1 . (Fol. 1-81) Vita gloriosi martyris Thomae. 

Historia S. Thomae Gantuariensis episcopi illis multum similis quae 
dictae sunt Quadrilogi (= BHL. 8194 sqq., 8199, 8200), diversa tamen ab 
his. Multa exscripsit, qui libellum composuit, ex antiquioribus biographis 
atque ea etiam quae ipsorum erant maxime propria, v. g. caput 10 tomi V 
Vitae conscriptae ab Herberto de Boseham (P.L., t. GXG, col. 1263-64); 
nomina autem scriptorum, quorum libros exscripsit, non apposuit noster. 
Totius operis conspectum dedisse iuverit. 

Inc. liber I. Electus igilur ante mundi constitutionem beatissimus Tho- 
mas ortu suo felici Brilanniarum caput Londonias illustravit. Pater eius 
Gillebertus cognomento Beket, mater vero Matildis fuit ... (Hoc initium et 
ea quae sequunturad verbum exscripta sunt ex BHL. 8182, a quo tamen 
post aliquot capitula noster recedit) — Des. magis eligens afftigi et etiam 
inaudita pati pro clero Dei quam esse, ut antea fuerat, ut ita dicam, 
coaugustus augusto. 

Prologus libri II. Expedilis in superioribus ... proccdamus. Sunt haec 
ipsa prima verba libri II Quadrilogi (BHL. 8194 et 8200). 

Inc. liber II. Deposito igitur orario (cod. oratio), quod assidue et publice 
gestare consueverdt, bealissimus et fortissimus Dei athleta fugit, nil secum 
praeter pallium et sigillum suum in via portans ... (cf. BHL. 8190, 
tomi IV c. 1) — Des. Hoc igitur non mediocriter animatus oraculo magis 


196 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

God. 120. ac magis desiderio aelernorum aestuabat,  cupicns dissotvi et esse cum 

Christo. 

Prologus in librum III. Vcrum quia iam materia grandescere incipit, 
deinceps mutandus foret et stilus, ut litteris non terr<Ceri>is sed quibusdam 
filis roseis in syllabarum figuras aureas liquescentibus et quibusdam dictio- 
num solempniis exquisitis imminenlis consummalionis sancti gloria exa- 
randa. Non enim linguis hominum, scd angelorum potius eloquenda quac 
ab homine supra hominem gesta sunt, ct haec deinceps describenda. 

Inc. liber III. Igitur Rothomagensis et Nivernensis episcopi secundum 
mandatum apostolicum saepc et sacpius regem super pace Cantuariensis 
ecclesiae conveniunt,et censuram ecclesiaslicam sibi et terrae suae imminere 
in brevi asserebant; insiabatque peremptorius dies, ut sentcntia ulterius 
differri nonposset ... cf. BHL. 8194 (vel 8200), libri III, cap. 1. — Des. el 
ila rex ipse facli veritatem edocuit et praedicavit miraculum (= BHL. 8195, 
cap. 7 extr.). 

Inc. oratio auctoris. Igitur post descriptam sanctissimi viri vitam . . . 
Omnipotentem imploremus — Des. digne ei praeconiorum praesiemus obsc- 
quia. Passus est autem idem gloriosus Christi testis inviclissimus anno 
gratiae M° (sic). 

2. (Fol. 81v-83) Gathalogus eruditorum gloriosi martyris. = BHL. 
8196. 

Inc. Quoniam in superiori hisloria... — Omissa ultima parte, desinit 
in medio loco de Alexandro dicto Cuelin : inter pericula multa caute 
quidem et fortiter. 

3. (Fol. 83v) Haec revelatio Domini dicitur fuisse facta acl B. Tho- 
mam apud Pontiniacum. 

Brevis narratio rei alias notae (cf. P.L., t.CXC, col. 39). En illam : Dum 
beatus Thomas moratus est apud Pontiniacum et quadam die cclebrasset 
missam, in flctibus et gemilibus ante altare oravit, et vox de caelo elapsa 
est : " Thoma, Thoma, ecclesia mca glorificabitur in sanguine tuo „. Et 
rcspondit Thomas : tf Tu quis es, Domine ? „ Dicit ei lesus : u Ego sum lesus 
Christus filius Dei vivi, pater tuus „. Et rcspondit Thornas : " Ulinam 
glorificeris in sanguine meo „ . Dicit ei Dominus : tt Ecclesia mea glorifica- 
bitur in sanguine tuo, et tu vere glorificaberis „ . 

4. (Fol. 83v-85v) Istae sunt leges sive constitutiones iniquae, quas 
de mandato Henrici regis Anglorum filii Matillis imperatricis apud 
Glarendonam lohannes Oxoniensis, tunc decanus Sarisberiensis, in 
sordida phrasi digessit contra dignitatis ecclesiasticae libertatem. = 
BHL. 8236, 8239. 

Sequuntur (fol. 85v-86) litterae Alexandri III (Jaffe-Loewenfeld, 
n° 12204). 

5. (Fol. 86) Isti fuerunt interfectores S. Thomae. 


V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDBINA 197 

En totum : Willelmus dc Traci. Rein{aldus) filius Ursi. Hugo de More-    Cod. 120. 
villa. Ric(ardus) Brilon. 

Sequuntur (fol. 86-87v) litterae Alexandri III (Jaffe-Loewenfeld, 
n« 12201 et n° 11014), ipsius S. Thomae (P.L., t. GXG, col. 659-60) et 
Iohannis Sarisberiensis (P.L., t. GXGIX, col. 361-62). 

6. (Fol. 96-122) Historia Turpini Remensis ecclesiae archiepi- 
scopi de famosissimo rege Karolo Magno, quomodo terram Hispani- 
cam et Galecianam a potestate Sarracenorum liberavit. = BHL. 
1589-1594, 1596, 1597. 

Sequitur (fol. 122-122v) series regum Francorum, quae inc. Ex genere 
Priami fuit Mcroveus, qui gcnuit Childericum ... et des. Ludovicus genuit 
Philippum, qui nunc regnat [a. 1180-1223] ; tum (fol. 122v) series ducum 
Normanniae, quae inc. Anno ab incarnatione Domini dccc.lxxvi Rollo cum 
suis Normanniam penetravit ... et des. mortuo lohanne [qui dictus est Sine 
Terra], successit ei Henricus filius eius. 

7. (Fol. 169-177) Gesta Domini Salvatoris, quae invenit Theodo-  . 
sius Magnus imperator in Hierusalem in  praetorio Pontii Pilati 
in codicibus  suppliciis  a B. Ambrosio Mediol<an>ensi  episcopo 
conscripta. 

Inc. ut Gesta Pilati : Factum est autem ... — Des. ut non sacrificium 
mihi agant in scmpiternum. 

8. (Fol. 239-242*) In festivitate S. Ricardi conf. 

Officium musicis signis notatum, in quo lectiones novem (fol. 239v-241v), 
quae inc. Exultet\univcrsaUs ccclesia in venerandae memoriae beati Ricardi 
quondam Cycestrensis episcopi sollemnitate ... et des. laudalur Dominus de 
salutiferis graliis, salulis auctori graiiae rcferunlur, cui sit honor ... 
Amen. 

9. (Fol. 242^-246^) In festivitate S. Edmundi. 

Officium musicis signis notatum, in quo lectiones novem (fol. 243V246), 
quae inc. Bealus Edmundus Cantuariensis archicpiscopus ex piis parenli- 
bus Habendoniae genitus extitit, a puerilia tam religiose nutritus ... et 
des. angcUcis choris anima illa sancta ab omni contactu mundi inconta- 
minata suscipilur. 


CODEX 155 (alias I.d.10, olim *.i.l7) 

Ghartaceus, foliorum 213 (0m,22 X 0,16), exaratus saec. XVII. 

Fuit Gonstantini Caietani. 

Fol. 79 sqq. : " Aliqua gesta Romanorum pontificum quae in chronicis commu- 

nibus non habentur, quae quia digna sunt memoria et sunt ad posteriorum 

eruditionem, recollecta sunt modo infra scripto. „ 

Nihil in his quod proprie sit hagiographicum. Initium faciunt Vitae pontificum 


198 V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 

God. 155. Romanorum a Bosone cardinali conscriplae, v. g. fol. 79-80v S. Leonis IX 
(BHL. 4828), fol. 85v-95v S. Gregorii VII (BHL. 3654), fol. 118v-119v B. Eugenii III 
(BHL. 2671), etc. 


CODEX 199 (altas I.b.19, olim HH.d.26, tum *.k.M) 

Ghartaceus, foliorum 68 (0ra,185 X 0,130), exaratus saec. XV. 
Fuit olim Gonstantini Gaietani (fol. 1, fol. 38v). 

1. (Fol. 1-36^) Vita S. Placidi et sociorum eius. -= BHL. 6859. 

Oct. 5. 

2. (Fol. 39-48v)  Divi Blasii pontificis et sociorum martyrium. 

Febr. 3. 

Libellus conscriptus ab Hilarione Veronensi monacho monasterii 
SS. Nazarii et Gelsi Veronae, ut recte monuit Gonstantinus Gaietanus 
(fol. 38v). 

Inc. prol. : <CD>ebueram ab exordio lectori morem gerere et quam veritas 
historiae poposcisset, fidem astruerc — Inc. Blasius igitur Sebasta Cappa- 
dociae urbe exortus, quum per totum fere orbem — Des. Ades igilur, fave 
civibus tuis, et quae nunc usque sancta tua ossa custodit, Veronam sempcr 
tuere. Paucis nempe narravit Hilarion tempore Alexandri III papae 
S. Blasii aliorumque reliquias monasterio SS. Nazarii et Gelsi Veronensi 
traditas esse. 

3. (Fol. 49-60*) Divi Georgii martyrium. — BHL. 3396. April. 23. 

4. (Fol. 61-69)  Historia divorum martyrum Nazarii  et Gaelsi. 

Iul. 28. 
Auctore eodem Hilarione. Inc. prol. Quum divorum Nazarii et Celsi 
martyrum hisloriamrusticilate sua et verborum ac sententiarum inconcin- 
nitate mendosam meliorem facere peroptarem — Inc. Nazarius patrem 
habuit Aphricanum, genere (ut aiunt) etpatria Aphrum — Des. signa vero 
scribere et refcrre miracula, quia longum ct haec innumerabilia sunt, aliis, 
e toto terrarum orbe et qualia et quanta fuerint, coltigenda el scribenda 
reservo. 


CODEX 200 (alias l.a.7, olim *.k.58) 

Membraneus, foliorum 138 (0m,166 X 0,107), exaratus variis manibus saec. XII 
(fol. 1-83) et saec. XIII (fol. 84-138). 

Fol. 1 scriptum est : Est monaslerii Sancti Nicolai de Arcnis, ubi signatus erat 
gg.c.19 vel forsan etiam JJ.c.19; utrumque enim signum descriptum est. 

Ibidem legitur : In musaeo D. Constantini Caietani eius monasterii alumni asser- 
vatus. 


V.  BIBLIOTHEGA  ALEXANDRINA 199 

1. (Fol. 1-2) <De S. Hildefonso>. = BHL. 3917. Cod. 200. 

2. (Fol. 47v-50v) Vita vel gesta S. Hyldefonsi Toletanensis sedis 
metropolitani a B. Eladio episcopo eiusdem urbis edita. = BHL. 
3919. Ian. 23. 

3. (Fol. 51-61v) Publica Theophili paenitentiae satisfactio, qui 
Ghristum abnegavit et veniam B. Mariae interventu adipisci prome- 
ruit. = BHL. 8122. 

4. (Fol. 61v-63) Miraculum sanctae Dei genetricis Mariae quod in 
ecclesia eiusdem in puero hebraeo gestum est. = Mir. B VM. 
24 + 915. 

5. (Fol. 63-66) Vita beatissimae Mariae virginis a B. Ambrosio 
episcopo edita. Ex libro de virginibus. 

Inc. Sit igitur vobis tamquam In imagine descripta virginitas vitae 
Mariae, e qua velut e speculo species refulgel castitalis — Des. ut altaria 
sacerdotem. Ergo sancta Maria disciplinam vitae informet. Amen (Ambro- 
sius, De virginibus, lib. II, c. 2 cum primis verbis cap. 3). 

6. (Fol. 84v-138v) Vita beatissimi Anselmi Lucensis episcopi, cuius 
corpus Mantuae requiescit in ecclesia cathedrali. = BHL. 536, 537. 

Foliis perditis, libellus 537 desinit mutilus : quantum est ab epiphania \ 
Ab hoc autem codice mutilo pendent editiones omnes. Notandum quippe 
est unum eundemque librum tamquam duos diversos codices a R. Wil- 
mans esse bis allatum {MG., Scr. t. XII, pp. 12 et 13, cod. 1 et4). Hic nempe 
codex 220 fuit Gonstantini Gaietani monachi Gasinensis congregationis 
(non autem abbatiae, ut intellexisse videtur Wilmans, p. 13, not. 70); idem 
fuit Gollegii Gregoriani 0. S. Benedicti in regione Transtiberina ab ipso 
Gaietano excitati. 


CODEX 220 (alias I.a.6, olim S.h.94) 

Ghartaceus, foliorum 47 (0m,167 X 0,105), exaratus saec. XV. 

(Fol. 35-47). u Quam plura miracula de B. Virgine „. Breves narrationes miracu- 
lorum, quae vix non omnia nota iam sunt, hic vero aliis iisque fere paucioribus 
verbis sunt tradita. 

Fol. 35. Inc. ln Francia dum in ecclesia quorundam religiosorum Salve regina 
decantaretur, duo ludaei ... Similis narrationi Mir. BVM. 1077. 

Fol. 35-36. Inc. Scutifer quidam ante quandam ecclesiam lusit omnia sua etiam 
indumenta ... Similis narrationi Mir. BVM. 19. 

Ultimum miraculum (fol. 46v-47) inc. Fuit vir quidam iuvenis volens intrare 
Ordinem Minorum. Narravit hoc cuidam valde dilccto socio rogans eum instanter ul 
secum introiret ... Similis narrationi Mir. BVM. 1456. 


200 V.  BIBLIOTHECA  ALEXANDRINA 

CODEX 227 (alias I.a.12, olim JJ.6,51) 

Ghartaceus, foliorum 41 [A et sign. 1-40] (0m,15 X 0,10), exaratus saec. XVI in. 

1. (Fol. l-lv, 37-37v, 31-34v, 38-38v, 8-8v, 2-7v, 9-12v) De S. Hydul- 
pho. = BHL. 3947. 

Sequitur (fol. 13-17v) sermo contra depravatos saeculi mores, de quo 
Act. SS., Iul. t. III, p. 238, num. 41. Qui inc. Hinc iam superioribus inten- 
tionis nostrae partibus ... exaratis, non mepiget, tamelsi pudet, illo aureo 
saeculo talium virorum componere scoriam nostrae tempestatis... et des. et 
moventi sinesuimotione. Ipsi laus conlinua ... Amen. 

2. (Fol. 17v-23v) Ia translatione beatissimi Hydulfi  episcopi et 
confessoris. 

Narratio de translatione ab Adelberto abbate facta u anno 954 „. Forsan 
sunt hae lectiones, quas in lectionario Mediani Monasterii viderat Bel- 
homme {Act. SS., Iul. t. III, p. 220, num. 67). 

Inc. Quoniam vasa quae Deo dicantur ... et post satis mul ta : Quare 
Adalbertus abbas Mediani monasterii anno ab incarnato Verbo nongente- 
simo quinquagesimo quarto — Des. corpus autem sacratissimi praesulis 
noluit Deus amplius latere sub caespilis umbra, sed cum ingenti miraculo 
mundo manifestavit ad honoremeius, cuiesthonor ... Amen. 

3. (Fol. 23v-24) De SS. Iohanne et Benigno. 

Brevissima narratio, cuius verba modo similiora videntur narrationi 
BHL. 3949, c. vm, modo narrationi BHL. 3952. 

Inc. Eodem tempore VI idus mai corpora germanorum — Des. in morte 
ab invicem non sunt separati. 

4. (Fol. 24-30v) De S. Bonifacio. 

Narratio de S. Bonifatii, qui de Thebaeae legione fuisse ferebatur, pas- 
sione et in Medianum monasterium translatione, a monacho eiusdem 
monasterii conscripta. 

Inc. prol. Quotiescumque quorumlibet martyrum fides, constantia et 
passio a legentibus revolvuntur, non sunt vilipendenda — Inc. Igitur 
Bonifacius ex orientalium clara progenie, armis decoralus militiae car- 
nalis, extitit oriundus, sed sacrae fulei lorica maxime praemunitus, legionis 
Thebeae numero et merilo sociatus — Des. cuius memoriam annua devo- 
lione recolentes sinceris mentibus eius patrocinia exoremus, ut fidem plebis 
augeat, locum Medianum tueatur ... Amen. 

Fol. 35-36v, 39-39v, exscripta sunt, nullo praemisso titulo, ex Richeri, 
Gestis Senoniensis ecclesiae libri II capitula 14 et 18-20 (MG., Scr. t. XXV 
pp. 276, 279-80). 


VI. MBLIOTHECA ANGELICA 


CODEX 7(3 (alias A. 7. 15) 

Membraneus, foliorum sign. i-4(0m,253 X 0,178) et t-90(0m,275 X 0,193), paginis 
bipartitis exaratus saec. XIV exeunte. 

(Fol. 22v-24) Epistula B. Gyrilli episcopi ad B. Augustirium de 
laudibus B. Yeronimi presbyteri == BHL. 3868. 

Reliquis omissis, des. ut iuae, quas pridie recepi, litterae fatebantur. 
Haec omnia fine concludam. Amen (cf. P.L., t. XX, col. 297, c. 3 
sub fin.) 

CODEX [40 (alias B. 5. 9) 

Chartaceus, foliorum 315 (0m,2l3 X 0,148), exaratus variis manibus saec. XV. 
Fuit olim canonici Alberti Devoti, qni illum bibliothecae dono dedit. 

(Fol. 200-i20^v) Nativitas, vita et obitus B. Albani, qui natus fuit ex 
patre et filia, et postea accepit matrem in uxorem, post hoc occidit 
patrem et matrem, demum fuit sanctus = BHL. 201. 

CODEX  101  (alias B. 6. 14) 

Chartaceus, foliorum A (membranei) et sign. 21(3 (0m,3I0 X 0,214), exaratus 
saec. XV. 
Fol. A descriptus estindex libellorum. 

1. (Fol. 1-7) Malchi monachi = BHL. 5190. 

2. (Fol. 179v-192) Epitaphium Nepotiani ad Eliodorum ep. = 
BHL. 6057. 

CODEX 174 (alias B. 7. 3) 

Chartaceus, foliorum 166 (0m,307 X 0,210), exaratus anno 1735 et collatus cum 
originali olim servato in archivo ducali ser. ducis Mantuae (cf. fol. 165-165V). 

Totum implet processus factus in causa canonizationis B. Iohannis Boni de 
Mantua, de quo BHL., p. 643, 1°. 

CATAL.  LAT.  ROM. 14 


202 VI.  BIBLIOTIIECA  ANGELICA 


CODEX 234 (alias C. 3. 15) 

Chartaceus, foliorum A, P> et sign. 227(0m,213 X 0,142), exaratus saec. XV. 
Fuitolim cardinalis Dominici Passionei. 

(Fol. 180-185v) <Vita S. Pauli primi eremitae> = BHL. 6596. 


CODEX 278 (alias C. 0. 4) 

Chartaceus, foliorum 143 non eiusdem formae (max. 0m,313 X 0,220), exaratus 
variis manibus saec. XVI et XVII. 

1. (Fol. lll-121v, saec. XVI/XVII) Vita S. Medardi episcopi Novio- 
mensis, auctore primum Fortunato presbytero, cui tamen ab alio quo- 
dam docto viro non pauca postea adiecta esse non dubito, lectu non 
digna = BHL. 5866. 

Exscripta ex editione Surii. 

2. (Fol. 122-122v) De SS. Medardo et Gildardo... carmen = BHL 
5869. 

Exscriptum ex eadem editione. 

CODEX 305 (alias C. 7. 6) 

Chartaceus, foliorum 124 (0m,303 X 0,215), exaratus saec. XVI in. 

(Fol. 1-1 24v) Vita S. Gregorii, summi et incomparabilis viri, urbis 
Romae pontificis = BHL. 3642, 3641. 

CODEX 309 (alias C. 7. 10) 

Membraneus, foliorum 87 (0n,,295 X 0,215), paginis bipartitis exaratus saec. XIII. 

(Fol. 7V-17) Admonitiones et exempla sanctorum patrum. 

Narrationes excerptae praeserlim ex libro BHL. 0527. Primae sunt BHL. 
6527, lib. 1, §S 1-3, 9, 10, 11, 15, 23; lib. II, § I etc. ; ultimae BHL. 6527, 
lib. XVI 11, § 3 ; lib. V, §§ 4, 1,2; lib. XV, § 50. 

CODEX 339 (atjas C. 8. 7) 

Chartaceus, foliorum sign. 144 (0m,303 X 0,200), exaratus saec. XV. 

(Fol. l-144v) <Ioannis Andreae Ieronimianum opus>. 
Dequocf. BHL. 3870. 


VI.  BIKLIOTHECA  ANGELIGA 203 


CODEX 423 (alias D. 4. 11) 

Chartaceus, foliorum 214 (0m,204 X 0,137), exaratus saec. XVI. 

(Fol. l-14v) Vita B. Augustini Novelli confessoris = BHL. 804. 

CODEX 695 (allvs Q. 4. 13) 

Partim membraneus (fol. 1-21 et 90), partim chartaceus (fol. 22-89), foliorum 
sign. 90 (Om,137 X 0,099), exaratus saec. XV in. 

lnest (fol. l-40v) epistula spuria de S. Hieronymo BHL. 3806. Desunt ultima capi- 
tula 5*2 sqq. 

CODEX 810 (alias Q. 7.  19) 

Membraneus, foliorum A, f> et sign. 205 (0m,15l X 0,107) exaratus saec. XIV. 

1. (Fol. 1G8-185V) <Ex Vitis Patrum>. 

Narrationes excerptae praesertim ex libro BHL. 0527. Primae sunt BHL. 
6527, lib.I, §§1,2,6,8-11, L3 ; ultima BHL. 6527, lib. VIII, § 4. 

2. (Fol. 185v-187v) <Paenitentia B. Thaisis> = BHL. 8012. 

Des. utindicatum est supra, p. 176r'4. 

3. (Fol. 187v-201v) <Vita S. Onuphrii eremitae>. 

Inc. ut BHL. 6334. — Des. ut BHL. 6338. 

CODEX 909 (alias R. 3. 20) 

Chartaceus, foliorum A-D et sign. 1-344, formae non omnino eiusdem (max. 
0m,303 X 0,210), exaratus variis manibus saec. XVI et XVII. 

1. (Fol. 327-333, saec. XVI) Passio S. Longini martyris = BHL. 
49G5. 

Exscripta « ex originali quod Mantuae in sacristia episcopatus asserva- 
tur » (cf. fol. 326). 

2. (Fol. 333-340v, saec. XVI) In inventione sanguinis domini 
nostri Iesu Christi. 

Exscripta ex eodem originali (cf. ibid.). — Inc. Regnante serenissimo et 
piissimo Henrico Romanorum imperatore secundo, quando imperio 
(immo anno imperii) eius tertio, procurante Bonifacio probatissimo 
viro una cum nobilissima coniuge eius Beatrice marcham italicae 
regionis, exorta est res mirabilis et omnibus, qui audierunt et vide- 


204 VI.  BIBLIOTHECA  ANGELICA 

Cod. 909. rwat et qui audituri vel visuri sunt, valde mirabilis et laudabilis. Qua- 

darn nocte dum quidam Bonifacii eleemosynarius, nomine Adalbertus, 
lumine oculorum privatus, requiesceret in stratu suo infra ecclesiae 
Sancti Andreae — Des. clerus etpopulus remeabant ad propria glorifi- 
cantes et laudantes Iesum Christum dominum nostrum, quicumPatre... 
Amen. Haec vero revelatio et ostensio sanguinis domini nostri Iesu 
Christi, simul et spongiae unde potabat {-batur corr.), facta est quarto 
idus martii, secunda vero kal. aprilis, tertia namque tertio idus maii. 

Sequitur : « Nel fine di questa Cronica nella margine della carta vi sono 
» gionte queste parole : Residuum huius Cronice require in alio libro ubi 
» habetur isia Cronica completa in § hic lumen N. sicque miraculorum. 
» Pero questo tal libro non si trova » (add. al. m. « perche abrugio altre 
volte la sacristia »). 

CODEX 1009 (alias R. 0. 24) 

Constat simul compactis duobus codicillis membraneis (circ. 0m, 145 X 0,110) 
exaratis saec. XIV, quorum alter complectitur nunc folia 64, alterfolia 24. 

(God. II, fol. l-24v) Liber de miraculis B. Virginis. = a, b, Mir. 
BVM. 442, 59 + 557, 1462, 81, 1144, 740, 44, 4G6, c, 421, 1357, 
58 + 594, 674, 521, d, e, 480, f, g, h, 1722, i, 1070 (k), 1698, 852, 
1761, 10. 

Foliis perditis, reliqua desunt. 

a) De clemco in mari merso, qui illaesus ad littus rediit. Inc. Fuit 
clericus quidam Stephanus, gallus genere, beatam Dei genitricem prae 
omnibus sanctis ardenti corde diligens... In itinere Hierosolymitano 
naufragium passus a B. Virgine ereptus est. 

b) QUALITER PRAEFATUS CLERICUS A TENTATIONE CARNIS PER EAM LIBER 

effectus fuit. liic. Sic igitur postquam Hierosolymam venit et peractis 
pro quibusierat... 

c) De optimo fine cuiusdam monachi, qui in eius servitio devotus 
exstiterat. iiic. Quidam monachus Dolensis monasterii Leuricus nomine 
fuit... Eadem narratio atque Mir. BVM. 1388. 

d) De quodam canonico, cuius aegrotantis linguam et labia Virgo 
sancta proprii lactis instillatione liniens irroravit. Inc. Fuit 
quondam venerabilis Sanctae Mariae ecclesiae Nivernensis decanus, 
Ceterius (corr. Cetherius) nomine... Similis na rra tio Mir. BVM. 184. 

Teterium quendam anno 1100 fuisse maioris ecclesiae Nivernensis deca- 
num docet Gallia christiana, t. XII, col. 0()5. 

e) Qualiter Dei genitrix quendam devotum sibi famulum a daemo- 

NIBUS MISEBICORDITER ET MIRABILITER LIBERAVEBIT. Ex BKLATIONE DOMNI 

Petri Cluniacensis abbatis. lnc. Fuit in ordine Cartnsiensi non quidem 


VI.  BIBLIOTHEGA  ANGELIGA 205 

ex monachorum sed ex conversorum numero quidam humilis genere   Cod. 1009. 
iuvenis... ln somnio daemones sub figura porcorum et hominis enormis 
magnitudinis sibi minitantium videt; quos abigit B. Virgo. Cf. Petrus 
Venerabilis, De miraculis 1. II, c. 29 pars prior (P.L., t. CLXXXIX, 
col 94647). 

f) QUALITER CUIDAM DEVOTO SIBI MONACHO DEI MATER APPARUIT.  IllC. 

Adiciamus et alterum fideli stilo consolationis exemplum, ut sciatur... 
Fuit quidam aequae professionis monachus, qui huius piissimae Dei geni- 
tricis Mariae ita erat inientus in laudibus... Cum post matutinos ante 
altare B. Virginis obdormisset, ipsa cum duobus praesulibus eum invisit et 
solatur. 

g) De QUODAM clerico, quem carnis concupiscentiae laqueis irre- 
titum Virgo misericorditer liberavit. lnc. Pontifex quidam in obse- 
quio suo bonae indolis clericum habebat... Eadem narratio atque Mir. 
BVM. 94. 

h) De illo qui per beatam Virginem visum, quem natura negaverat, 
accipere meruit. Inc. Tempore sancti Bonifacii, qui quartus a beato 
Gregorio Romanae urbis episcopatum tenuit... Eadem narratio atque 
Mir. BVM. 473. 

i) De milite cuius anima cuculam accipere meruit, quam habere, 

DUM IN CORPORE <ESSET>,  PLURIMUM  DESIDERAVIT.  IllC.  Fllit,  inquit, 

miles,  quidam genere nobilissimus et his quae ad honoxem saeculi... 
Eadem narratio ntqueMir. BVM. 591. 
k) Inc. Miles quidam et eius clericus aliquando pariter equitabant... 


CODEX 1208 (alias S. 5. 35) 

Membraneus, foliorum 68 formne non omnino eiusdem (max. 0m,149 X 0,117), 
exaratus variis manibus saec. XV et saec. XIV (fol. 57-67). 

1. (Fol. l-lv) De translatione S. Monicae, ^quomodo ex Ostiis Tibe- 
rinis maxima cum celebritate cleri et popnli ac signorum miracu- 
lorumque Romam translata est, Martini pontificis decretum = BHL. 
6004 u translatio „ (initium). 

2. (Fol. lv-4) Translationis ordo sequitur. Meffeus (sic) Vegius 
domini papae Eugenii datarius scripsit. = BHL. 6004 " translatio „ 
(reliqua). 

Inc. Apud Ostia Tiberina sanctissima Augustini mater Monica ex 
hac vita migravit — Des. honor exhiberetur. 

3. (Fol. 4v-8) De signis miraculisque in hac translatione ostensis 
pauca haec quae sequuntur contemplare = BHL. 6004 " miracula „. 

Inc. Quae vero in eius translatione... Saba quidam nomine — Des. sed 


206 VI.  BIBLIOTHECA  ANGELICA 

Cod. 1208. haec pauca commemorare volui in matris huius sanctissimae memo- 

riam. 
Sequitur (fol. 8-12v) officium S. Monicae (sine lectionibus). 

4. (Fol. 13-41v) Historia divae Monicae, sanctissimi doctoris Aurelii 
Augustirii matris pientissimae = BHL. 6004 " prologus et Vita „. 

5. (Fol. 43-45v) <Bulla canonizationis S. Nicolai de Tolentino. 

Ed. I. Fontaninus, Codex canonizationum (1729), p. 161-63. 

6. (Fol. 45v-55v) <Officium S. Nicolai de Tolentino>. 

Insunt lectiones non ita breves. lnc. (fol. 46v) Nicolaus ex Piceno ortus 
fuit ex oppido quod Sancti Angeli vocatum est — Des. (fol. 55v) qui est 
magnus et potens et admirabUis per omnia saecula saeculorum. Amen. 


CODEX 1214 (alias S. 6. 6) 

Chartaceus, foliorum 203 variae formae (0m,280 X 0,200),  quorum alia typis 
impressa sunt, alia variis manibus exarata saec. XVI, XVII et XVIII. 

(Fol. 190-196v, saec. XVI) Honorii Venantii Fortunati de S. Medardo 
episcopo Veromandensi libellus = BHL. 5863. 


CODEX 1254 (alias S. 8.  12) 

Chartaceus. Constat binis codicillis (0M1,296 X 0,224) paginis bipartitis exaratis 
saec. XV in., quorum alter folia 65, alter43 complectitur. 
Inest (Cod. II, fol. 30-37) epistula spuria de S. Hieronymo BHL. 3866. 


CODEX 1269 (alias T.  1. 4) 

Membraneus, paginarum ^82 (0m452 X 0.307), paginis biparlitis exaratus 
saec. XIII a quodam Waltero (pag. 382 : Istud volumen scripsit Wa...rns cvins 
animani suscipiat Christus. Amen. m. u.p. q.). Erat baec Tercia pars Passio- 
narii afesto apostholorum Petri et Pauli usque adfestum beati Hieronymi pres- 
byteri et confessoris (pag. 382). Verum, perditis primisfoliis codicis, id estquater- 
nionibus qui signati erant [-IX, perierunt libelli priores viginti septem cum initio 
vig-esimi octavi. 

In folio chartaceo addito in inilio codicis scriptum cst saec. XVI.U : Ce Passio- 
naire ms m'a ete donne par M. de Supersax eveque de Sion, en 1722, au mois de 
iuin, quandje faisois la visiie de Vabbaye de S. Maurice en Vallais. 

I). archeveque d'Ephese. 

Fuitigitur Dominici Passionei. 


VI.  BIBLIOTHECA  ANGELIGA 207 

1. (Pag. 1-20) <Vita S. Germani ep. Autisiodorensis> = BHL.   Cod. 1269. 
3454. 

Foliis perditiSj inc. mutila : fatigari. Sed nec sic quievit etiam inter 
dolores a salutari praedicatione (Act. SS., num. 6 extr.). — Desinit epilo- 
gus utin BHL. 3453. 

2. (Pag. 40-28) XXIX. Passio SS. Machabaeorum = BHL. 5111. 

3. (Pag. 29-32) XXX. Passio S. Eusebii ep. 

Incipit ut sermo eclitus inter opera S. Maximi (P.L., t. LVII, 
col. 885 sqq.), cum quo sermone pars prior huius Passionis ad verbum fere 
eonvenit, ita tamen ut semel vel bis pauca quaedam in codice legantur 
quae in editis desunt, eaque nullius momenti. Sequitur laudatio sancti, in 
qua etiam duo narrantur : 1° Eusebium ante aliquantum temporis exitus 
sui mahifesta revelatione vidisse se kalendis augusti de monte ad montem 
volare; 2° post mortem sancti meritis ipsiuscontra invadentes Langobar- 
dos protectam esse basilicam eius et populum Vercellensem a caede prae- 
servatum. — Oes. Etsi quis a quacumque infirmitate detentus fide plenus 
ad sanctam confessionem eius veniens, mox ut orationem fuderit, pri- 
stinam recipiet sanitatem, praestante Domino... Amen. 

Non legitnr in codice « fragmentum » a Gallandio prolatum (P.L., 
t. LVII, col. 888). 

4. (Pag. 32-39) XXXI. Passio S. Stephani papae et mart. = BHL. 
7845. 

5. (Pag. 39-43) XXXII. Revelatio corporis protomartyris Stephani 
= BHL. 7851. 

6. (Pag. 43-46) XXXIII. Vita B. Memmii Gathalaunicae civitatis 
primi episcopi. 

Similior libellis BHL. 5910, 5911. — lnc. Vita : Igitur beatissimus Mem- 
mius episcopus nobili genere Romae oriundus fuit atque a santo Petro 
apostolo in episcopatum benedictus, partibus Galliarum verbumDomini 
praedicare una cutn fratribus suis esi directus, sancto scilicet Dioni/sio 
— Ues. pristinam recipiunt sanitatem. Nam cotidie per merita beati 
pontificis eadem signa monstrantur. 

Incipit narratio de inventione : JJnde et post tantis virtutibus et mira- 
culis Deus per servum suum claruit, ut novissimo tempore in anno 
secundo imperii Dagoberti regis, in mense quinio, in die qiiinta mensis, 
secunda vigilia noctis, cum ad tumulum sahcti viri nocturnos fratres 
celebrantes adstarent, res nova et numquam anteavisa ad capui sancii 
sepulcri apparet. Cum enim caelum imbres tribus mensibus non plue- 
ret super terram — Des. et aliac multae similes virtutes ibi gerun- 
tur, quas enarrare nemo potest etquas longum est per ordinem texere. 
Yere omnia quae vidimus, haec scripsimus et enarravimus. Quantam 
gloriam, quahtam claritatem, quanta praemia in perpetuum Deus 


208 


VI.  BIBLIOTHEGA  AXGELIGA 


Cod. 1269. sancto suo praeparavit, quando ad eius sepulcrum tanta est virtus et 

veneratio in praesenti, regnante Domino.... Amen. 

7. (Pag. 46-48) XXXIV. Passiones SS. Polocronii cum suis sociis 
et SS. Abdon et Sennes, Xysti, Laurentii, Hippolyti cum sociis suis 
= BHL. 6884. 

Cf. infran. 8-12. 

8. (Pag. 48-49) XXXV. Passio SS. Olympiadis et Maximi = 
BHL. 6. 

Pars prior usque ad verba : lussit itaque Valerianus omnes christianos 
publica auctoritate teneri et recludi. 

9. (Pag. 49-50) XXXVI. Passio SS. Abdon et Sennes = BHL. 6. 

Pars altera inde ab : Eodem tempore tenuit beatissimum senem Xustum 
episcopum Romanum . . . 

10. (Pag. 50-53) XXXVII. Passio SS. Xisti, Felicissimi et Agapiti 
= BHL. 7801. 

11. (Pag. 53-57) XXXVIII. Passio B. Laurentii = BHL. 4754. 

12. (Pag. 57-60) XXXIX. Passio B. Hippolyti et sociorum eius 
= BHL. 3961. 

13. (Pag. 60-63) XL. Passio S. Donati mart. = BHL. 2289. 

14. (Pag. 63-67) XLI. Vita S. Donati ep. et conf. = BHL. 2304. 

15. (Pag. 67-73) XLII. Vita B. Severi presb. et conf. = BHL. 
7692. 

16. (Pag. 73-81) XLII<I>. Passio S. Susannae mart. = BHL. 
7937. 

17. (Pag. 81-82) XLIV. Passio S. Eupli mart. = BHL. 2729. 

18. (Pag. 82-83) XLV. Vita S. Eusebii conf. = BHL. 2740. 

19. (Pag. 83-90) XLVI. Vita S. Arnulfi Metensis ep. = BHL. 689. 

Des. : Ceterum si omnia bona... enorme volumen et magnum legentibus 
affuisset. 

20. (Pag. 90-97) XLVII. Vita B. Theodori (corr. Theodoli) Sedu- 
nensis ep. = BHL. 8088. 

Post ultima verba edita (voluisti servare) multa in codice leg-untur, qui- 
bus auctor adhortationes suas persequitur; qui locus inc. Quam bene 
ct jmlchre psalmista praeoblavii dicens : «Benigne facin bona voluntate 
tua, Domine ... » et des. tunc ipse adiuius nos adiuvare dignetur 
piacatus, per Iesum Christum... Amen. 

21. (Pag. 97-101) XLVIII. Passio B. Mammae (sup. ras. al. man.) 
martyris. = BHL. 5196. 

Passioni praemissa est prima sententia Passionis SS. Marcellini et Petri 
BHL. 5230 : Benignitas Salvatoris nostri martgrum perseverantia com- 
probata eo usque processil, ut et fidei amicos coronaret et inimicos 
eorum ex ipsis inferorum claustris everteret.Inter singula denique gesta 
sanctorum... 


VI.  BIBLIOTHECA  ANGELIGA 209 

22. (Pag. 101-104) XLVIIII. Passio S. Agapiti mart. = BHL. 125.   Cod. 1269. 

23. (Pag. 104-110) L. Vita B. Elaphii Cathalaunensis episcopi. 

lnc. Igitur beatus ac Deo dilectus Elaphius praeclara urbe Lemovica 
parentibus secundum saeculi dignitatem non infimis extitit oriundus — 
Des. Solutus est autem a corporis ergastulo beatus Elaphius XIV kal. 
septembris, imperante utique illo cuius maiestas acpotestas nec incipit 
nec desinit in omnia saecula saeculorum. Amen. Cf, BHL. 2442. 

24. (Pag. 110-196) LI. Vita B. Bernardi Clarevallis abbatis = 
BHL. 1217, 1218, 1220. 

Ultimus liber des. ut BHL. 1209. 

25. (Pag. 196-198) LII. Passio S. Symphoriani = BHL. 7967. 

26. (Pag. 198-203) LIII. Passio B. Bartholomaei apostoli = BHL. 
1002. 

27. (Pag. 203-205) LIV. Passio S. Genesii = BHL. 3322. 

28. (Pag. 205-216) LV. Passio S. Secundi ducis = BHL. 7569. 

29. (Pag. 216-240) LVI. Vita B. Caesarii Arelatensis ep. = BHL. 
1508, 1509. 

30. (Pag. 240-266) LVII. Vita beatissimi patris nostri Augustini 
= BHL. 785, 786. 

31. (Pag. 266) LVIII. Passio S. Sabinae virg. = BHL. 7407. 

32. (Pag. 266-267) LIX. Passio SS. Felicis et Adaucti = BHL. 
2880. 

33. (Pag. 267-269) LX. Passio S. Marcelli = BHL. 5246. 

34. (Pag. 269-272) LXI. Passio SS. Ferreoli et Ferrucii = BHL. 

2903. 

Inc. Cum magnus sacerdos et martyr... 

35. (Pag. 272-273) LXII. Passio seu Vita SS. Victorini et Seve- 

rini. 

Ex Adone, ad d. 5 sept. — lnc. Fuerunt dao fratres Victorinus et Seve- 

rinus... 

36. (Pag. 273-282) LXIII. Vita S. Alpini Cathalaunicae urbis ep. 
= BHL. 310. 

ln media Vita, inter num. 7 et 8, legitur hic locus :Hinc Deum suis favere 
votis, quem iam ipsi sincera fide excolerent, fisi, facti audaciores frequen- 
tibus insidiis hostes sollicitabant. Impetu quoque non segni efferatis in 
eos animis irruentes alios occidebant, alios vulnerabant, ceteros vero 
fugabant. Qua de re Saxo[r]nes et Picti confjlobati invicemque federati 
cohortantur mutuo utifortiter in hostes irruerent, et indicto praelio die 
statuta procaciter ad certamen Britannos provocant. Hoc doctores 
veritatis cernentes Germanus Lupus et minister eorum Al[i]pinus suos, 
ne terreri debeant, hortantur in Deo confidere atque in ipso congres- 
sionis principio secum pariter omnes sublato ad caelum clamore « Alle- 
luia » commonent personare. Quod cum factum fuisset, terrore Domini 


210 VI.  BIBLIOTHEGA  ANGELIGA 

Cod. 1269. agitqti adversarii terga dabant insequentibus caedentibusque, paene 

usque ad internitionem consumpti. Qui autem evasere, navibus immissi, 
ut fines suos attingere potuerunt, pavore hostium fere exanimes urbes 
munitas moribundi subintrant. Britannes potiti victoria deinceps a suis 
finibus hostes arcent improbos. Hoc modo omni discrimine sancti viri 
erepta gente multisque patratis mirabilibus, adminiculante Dei suffra- 
gio, feliciter rediere adpropria. Tum inter num. 12 et J3 inserta est nar- 
ratio, quam ab ipso Vitae auctore scriptam esse crediderim (cf. Act. SS., 
Sept. III. 90, annot. b) et in qua plurimis omnino verbis (pag\ 276-280) 
refert, Attila cum Hunnis suis occidentalem Europam invadente, Homam a 
Leone papa, Aurelianos a S. Aniano, Trecas a S. Lupo esse defensos, sed 
et Catalaunum a S. Alpino, qui tum aliter, tum demum immisso in barbaro- 
rum exercitum ftuxu ventris, civium suorum incolumitati providerit; inci- 
pit haec narratio : Romanus orbis in illis diebus negligenter mandata 
ducens dominica virgae correptionis eius expertus est verbera... et desi- 
nit : Ita vir sanctus cum ingenti admiratione regis et exercitus magno- 
que omnium favore cum suis remeavit ad propria. Tandem inter num. 14 
el 15 non multis verbis scriptor in g-enere commemorat multos aegrotos 
atque daemoniacos a S. Alpino esse liberatos; qui locus incipit : Sufli- 
cient haec pauca de pluribus, cum providentis animus his facile perpen- 
sare queat... et desinit : cum interminatione edicens, ne cuiquam hoc 
propalare auderet. 

37. (Pag. 282-292) LXIV. Passio S. Adriani = BHL. 3744. 

38. (Pag. 292) LXV. Passio S. Iacincti diac. = BHL. 4053. 

39. (Pag. 293-295) LXVI. Passio  SS. Gorgonii  et Dorothei = 
BHL. 3614. 

40. (Pag. 295-298) LXVII. Vita S. Andomari ep. et conf. = BHL. 
764. 

Deest prolog-us. Nonnulla omissa sunt — Des. sicut per praedictum 
sanctum confessorem suum Audomarum mulids posi obitum eius fecit 
virtutes, quas, favente Deo, subsequejiti narrabimus sermone (cf. Aci. 
SS., p. 400, num. 17 extr.). 

41. (Pag. 298-304) LXVIII. Vita SS. Syri et Iventii = BHL. 7976. 

42. (Pag. 304-306) LXIX. Passio S. Valeriani mart. = BHL. 8488. 

43. (Pag. 307-308) LXX. Passio S. Gornelii papae = BHL. 1958. 

44. (Pag. 308-316) LXXI. Passio S. Gypriani ep. = BHL. 2041. 

Post haec verba : pro devotione fidei gloriosum (Act. SS., num. 31 extr.), 
reliquis omissis, subiuncta est Pnssio BHL. 2037, paucis rescissis, hoc exor- 
dio : Ordo itaque martyrii sic habetur : Aspasius Paternus proconsui 
ad Cgprianum episcopum dixit : Sacratissimi imperatores... Tandeni 
des. Eius corpus propter gentilium curiositatem iuxta piscinas cum 
voto et triumpho magno positum. 


VI.  BIBLIOTHECA  ANGELIGA 211 

45. (Pag. 316-318) LXXII. Relatio de exaltatione sanctae crucis   Cod. 1269. 
= BHL. 4178. 

46. (Pag. 318-325) LXXIII. Passio S. Euphemiae virg. = BHL. 
2711. 

47. (Pag. 325-331) LXXIV. Passio SS. Luciae et Geminiani = 
BHL. 4985. 

48. (Pag. 331-334) LXXV. Vita S. Arnulphi Vapincensis ep. 

Inc. Dum itaque beatae memoriae Alexander aposiolico fungeretur 
o/ficio ac Vapincensis ecclesia simoniaca Riperti Medullionensis intro- 
nizatione, immo eiusdem iamdudum attrita ingluvie, pastorali care- 
ret auxilio. — Des. Pastoris vestri, cuius vobis vitam descripsimus, pre- 
cibus vos adiuvari deposcite et, ut ipsum apud eum intercessorem habere 
possitis, instate... Amen. 

49. (Pag. 334-342) <LXXVI>. Passio S. Eustachii et sociorum 
eius. 

Inc. Temporibus Traiani imperatoris erat quidam magister militum 
— Des. ut BHL. 2760. 

50. (Pag. 342-350) LXXVII. Passio S. Matthaei apost. == BHL. 
5690. 

Deest prologris. 

51. (Pag. 350-356) LXXVIII. Eucherii episcopi Passio martyrum 
Thebaeorum = BHL. 5741. 

Des. Haec ab ipso cognovi presbytero. Haec pauca tantum miracula 
de multis passioni sanctorum inserenda credidi (cf. Act. SS., num. 
16 extr.) 

Praemissus estprologiis Passionis BHL. 5737. 

52. (Pag. 356-359) Sermo in sollemnitate martyrum Thebaeorum. 

Inc. Sacra haec hodierna soUemnitas... Cf. Kruscii in MG., Scr. rer. 
merov. t. III., p. 23. 

53. (Pag. 359-361) LXXIX. Passio S. Teclae virg. = BHL. 8024. 

54. (Pag. 361-364) LXXX. Passio SS. Andochii et Thyrsi = BHL. 
424. 

55. (Pag. 364-370) LXXXI Passio ss. mm. Cypriani et Iustinae 
= BHL. 2047, 2050. 

56. (Pag. 370-376) LXXXII. Passio ss. mm. Gosmae et Damiani. 

Inc. (sine prol.) ut BHL. 1970. Est haec recensio altera illius Passionis, 
qnae saepe cum ea ad verbum convenit, fere tamen pluribus verbis eadem 
narrat. Insuper in fine duo miracnla narrantur, quae in BHL. 1970 
desunl, de puerulo daemoniaco sanctorum meritis liberato et de separata 
utriusque martyris sepulturn. Tandem des. usque in praesentem diem 
caelestis medicinae beneficia largiuntur fideliter petentibus illis, cui 
esthonor... Amen. 


212 VI.  BIBLIOTHECA  ANGELICA 

Cod. 1269.     57. (Pag. 376-378) LXXXIII. Relatio de S. Michaele archangelo 
= BHL. 5948. 

58. (Pag.  379-382)  LXXXIIII.  Translatio  corporis  B.  Mariae 
Maardalenae = BHL. 5491. 


CODEX 1390 (alias T. (5. 4) 

Chartaceus, foliorum sign. 57 (0m,'33t X 0,232), exaratus saec. XVI. 

Fol. 1 brevissimae annotationes de S. Matthia (Inc. Mathias loco Iudae 
Iscariotes duodecimus apostolus...) et de S. Barnaba (Barnabas qui et 
Ioseph, natione cijprius, quae a Cyro rege...) 

1. (Fol.  2-3v) <Translatio  S.  Augustini  in  Sardiniam  et inde 
Papiam> = BHL. 800. 

2. (Fol. 8V-9V) <Breviarium apostolorum>. 

Inc. De divisione apostolorum. Post Domini ascensionem, eodem anno 
ac sancti Stephani lapidationem, facta est magna persecutio — Des. 
(de S. Iuda) Iudas, Iacobi frater... Sepultus est in Eritho Armeniae 
urbe. Cuius festivitas celebratur quinto kalendas novembris. 


CODEX 1420 (alias T. 7. 7) 

Chartaceus, foliorum sign. 147-266 (0m, 301 X 0,200), exaratus saec. XV. 
Erat olim cardinalis Dominici Passionei. 

(Fol. 219-244) Liber de expeditione Hy<s>paniae et Galiciae facta 
per cristianissimum et famosissimum imperatorem Carolum Magnum 
= BHL. 1589-1594, 1596. 

Quaedam omissa sunt vel paulo aliter scripta. Subiuncta sunt 1°) Capitu- 
lum de itinere Ispanie (fol. 240-241), nimirum epistula Callisti II quae inc. 
Crebro dilectissimi (= Jaffe-Loewenfeld 7111); 2°) Capitulum de viis 
S. Iacobi (fol. 241-242) ; 3°) Capitulum de fluminibus bonis et malis in viis 
S. Iacobi (fol. 242-243) ; 4°) Cajritulum de nominibus terrarum et qualita- 
tibus gentium que in viis S. Iacobi habentur (fol. 243-244), quae capitula 
desumpta sunt ex libro BHL. 4073, c. 1-7 ; 5°) Capitulum de indulgentia 
data per papam Innocentium et alios praelatos (fol. 244-244v), id est 
epistula spuria BHL. 4064 ; 6°) Capitulum de palatio Caroli (fol. 244v), 
quod des. et ibi multa alia [que] habentur depicta; quae omit<t>o ob 
scriptoris lectorisque fastidium. Vale. Cf. BHL. 1590, 1591, c. 30 et 31. 


VI.  BIBLIOTHECA  ANGELICA 213 


CODEX 1470 (alias V. 2. 7) 

Chartaceus, foliorum sign. 1-li et 1-32 (0m,186 X 0,133), exaratus una manu 
saec. XVI in. 

(Cod. II, fol. 1-7V) Expositio seu translatio historiae Annae et Ioa- 
chim de conceptu Virginis Mariae, prout a B. Mathaeo scriptum fere- 
batur = BHL. 5344, 5343. 


CODEX 1530 (alias V. 4.  10) 

Chartaceus. Constat duobus codicillis, quorum alter complectitur folia sign. 1-32 
(0'n,207 X 0,142) exaratusque est paginis hipartitis saec. XV; alter folia hahet 
sign. 1-22 (0m,207 X 0m,139) exaratusque esteodem saec. XV. 

lnsuntin codice 1 (fol. 1-6 et 6-32v) duae epistulae spuriae de S. Hieronymo BHL. 
3867 et 3868. 

CODEX 1927 

Chartaceus, foliorum sign. 44, multis postea non signatis (0m,21i X 0,170). 
Insunt collecta saec. XIX a lacoho Victor quodam gallo adversaria deS. Michaele 
et de ipsius legendis. Inter quae 

(Fol. 19-21) Revelatio S. Angeli de Monte Tancie. 
Exscripta ex tomo Vallicellino VII, fol. 135v. 


CODEX 2^230 

Memhraneus, foliorum A, B et sign. 61 (0m,274 X 0,190), exaratus saec. XV extr. 
(fol. 60-61 saec. XVI.) 

Fol. 61v manu saec. XV/XVI : Vincentius de Ferraris. Fol. A manu saec. XVII : 
Iohannis de Albizis liber est MCCCLl (sic). 

Insunt 1. (fol. l-28v, 28v-34, 34-57v) tres epistulae spuriae de S. Hieronymo BHL. 
3866-3868. 
2. (Fol. 57v-60) Legenda B. Hieronymi subbreviter == BHL. 3874. 
Deest prologus. 


214 VI.  BIBLIOTIIECA  ANGELICA 


CODEX 2254 

Membraneus, foliorum 118 (0m,20i X 0,155), exaratussaec. XIV. 
Erat prius Iacobi Manzoni, antea vero conventus in quo degebat anno 1736 Cyril- 
lus a Matre Dei carmelita Astensis. 

1. (Fol. l-112v) exscripta sunt, non paucis omissis, capitula nonnulla Legendae 
aureae. Inc. a cap. 2 (de S. Andrea); des. cum cap. 144 (deS. Furseo). 

2. (Fol. 112v-118v) De miraculis B. Mariae Virginis = Mir, BVM. 
1068, 1439, 1759, 1452 (a), 213, 1127, 470, 1082, 22, 759, 1087, 1295, 
462,113, 1516,621. 

a) lnc. Quidam monachus magnaeperfectioniselegit... 

3. (Fol. 118v) De quibusdam exemplis. 

Superest solum initium primi : Vir quidam vefierabilis, nomine Hera- 
dius, fiiiam unicam habebat... Est haec narratio quae tradita est in Vita 
S. Basilii BHL. m% c. 8. 


VII. BIBLIOTHECA OASANATENSIS 


CODEX 8 (ai.ias A. VI. 7) 

Chnrtaceus, intcrmistis quibusdam membranis, foliorum sign. 1-167 [55 bis] 
(Om,143 X 0,107), una manu exaratus saec. XV. 

Fol. 118v posl libellum 3 eadem manu scriptum est : Hoc gloriosum opusculum 
scripsi ego F. Bartholomeus de Colle Ordinis Minorum bb precipuam, quam ad 
eximium doctorem sanctum Ieronimum semper habui, devotionem... 

1. 2. 3. (Fol. 39-77, 77v-84v, 85-1 18v) (Epistulae tres de S. Hie- 
ronymo) = BHL. 38GG-3868. 

4. (Fol. 134-157) Legenda minor B. Francisci secunduni eximium 
doctorem Bonaventuram de Campo Regio = BHL. 3110. 

5. (Fol. 157-160) De eius translatione. 

Ultimum  caput  libelli BHL.  3107  (Act. SS., Oct. t.  II,  p. 782-83, 
Durii. 215-23). 


CODEX 21 (alias A. V. 15) 

Membraneus, foliorum 82 (0m,170 X 0,123), exaratus saec. XIV. 

Fol. 1 notatum est : Ego Frater tficolaus Montifalchius emi hunc librum Bono- 
nie anno Domini M°. D°. XXXI. die 8 februarii '; quo tempore serenissimus impe- 
rator Carolus Quintus a sanctissimo papa Clemente in ecclesia Sancti Petronii 
coronam accepit auream, et oculis propriis omnia gesta et acta vidi et alibi 
annotavi. 

(Fol. 3-82) Vita S. Glarae de Cruce = BHL. 1818. 
Ex hoc codice edita est. 

CODEX 104 (alias A. IV. 3G) 

Membraneus, foliorum 38 (0m,239 X 0m,171), exaratus saec. XV. 
Fuit  olim  lulii  Caesaris  Columnae,  cuius et nomen et insignia integumento 
impressa sunt. 


216 VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 

Cod. 104.     1. (Fol. 1-26) VitaB. Margaritae virginis cognomine deGolumpna. 

Inc. Margarita itaque ex nobili Romanorum progenie orta, dum 
patemis mansit in laribus, nondum relicto saeculo — Des. et illico 
sanatus est, et adhuc in ipsius crure magnarum remane<ji>t vesti- 
gia cicatricum. 

Illa est Margarita quae fundavit monasterium Sancti Silvestri in Capite de 
Urbe. 

2. (Fol. 27-31) <Alia vita eiusdem>. 

Inc. epistula : < >um virtutum perfectionis particulam, qua prae- 
clarae ac beaiae memoriae Margarita velut magna quaedam iubaria in 
praesenti etfuturo ammirabili claritate refulget,novae editionis eloquio 
quamquam polluta (cod. pollura) labiis et arida lingua coner depromere, 
insufficientiam meam... Tamen vos,o sanctissime pater, tanta sublimium 
virtutum, a quibus ipsa soror per vestram doctrinam primitus exstitit 
educaia (corr. cond-), laude flammamini, ut me licet immeritam ingenti 
inopique sororum coenobio presidentem congregationem mihi commissam 
cotidiano vestrae sanctae conversationis intuitu desiderem edoceri. 
Siccine, gloriosissime pater, neminem repperiebatis quem de virtute 
consulereiis et jwaecipue de muliere virtutis splendida Margarita, nisi 
vestram devotulam Siephaniam — Inc. Gloriosus in maiestate sua 
patris aeterni Filius, redemptor noster dominus Iesus Christus de caelo- 
rum summitate perspiciens — Des. De huius quidem miraculis quaedam 
materia huiusmodi semotim et breviter scriptitabo. Fuit itaque paenul- 
timo decembris mortis vinculis absoluta; victura perenniter ad fontem 
supernae prodiit voluptatis, ubi regnat et imperat trinus et unus, 
Deum... Amen. 

3. (Fol. 31v-38v) <Miracula eiusdem>. 

Inc. < Q >uaedam nobilis et devota mulier, nomine Risa, de castro 
quod Afile dicitur, viginti annis et amplius profluvio sanguinis et aliis 
doloribus vehementissime depressa — Des. mutila : Ipsa vero in lectum 
non decidit, sed quasi viva genuflexa ma \ et vacat reliqua pagina. 


CODEX 112 (alias A. IV. 50) 

Vitellinus, foliorum 94 (0m,23 X 0,15), eleganter exaratus saec. XV picturisque 
ornatus. 

1. (Fol. l-37v) Vita et Passio S. Barbarae virginis et martyris e 

diversorum autorum opusculis delectaet in unum opusculum redacta. 

Incipit Petri Ransam Panhormitani the<o>logi ordinis Praedi- 

CATORUM IN B. IUrrare virginis et martyris vitam et martyrium ad 

Piiilippum Perdicarium clarissimum iure consultum praeeatio \Annui 


VII.  HIIJLIOTHECA  CASANATENSIS 217 

tandem, Phiiippe Perdicarie iure consulte clarissime, piis effiagitationi- Cod. 112. 
bus tuis — tne. Beatam Barbaram constat fuisse natam Nicomediae, 
quae urbs in Bitinia est. Ducta autem fuit a nobilissimo sanguine 
Eunienis regis — Des. ad imitationem veterum sanctorumque 
patrum, qui ecclesiasticum officium, quod per omnes christianas 
ecclesias celebratur, composuere. Vale. Neapoli sexto idus novembres 
M.CCCC.LXVIIII. 

2. (Fol. 37v-38v) Ad doctissimum civilis pontificiique iuris consul- 
tum atque imperialem equitem Federicum Perdicarium eiusdem 
Petri Ransani praefatio in ecclesiasticum officium in solemnitate B. 
Barbarae celebrandum. 

Inc. Efflagitasti, Federice Perdicarie civilis pontificiique iuris consulte 
doctissime atque imperialis eques dignissime, ut, quemadmiodum supe- 
riore anno (1) a Philippo germano tuo — Des. Vale. Neapoli idibus 
novembribus MCCCCLXVIIIL 

Sequitur (fol. 38v-49) ipsum officium, in quo (fol. 40v-47v) lectiones 
novem, quae inc. Beata Barbara ex clarissimo genere Nicomediae, quae 
urbs in Bitinia esi, patre Dioscoro, matre Laodomia nata fuit... et des. 
quo tempore beata Barbara vix quartum decimum aetatis annum 
compleverat. 

3. (Fol. 51-71) <Petrus Ransanus de S. Vincentio Ferrerio> = 
BHL. 8660-8662. 

Sequitur (fol. 71-80v) ofllcium eiusdem sancti,in quo (fol. 73-79v)lectiones 
novem, quae inc. Beatus Vincentius Valentiae ex honestis probisque 
parentibus natus est... et des. iunctasque extendens manus ad caelestia 
regna feliciier evolavit. 

4. (Fol. 81-94v) Martyrium B. Antonii Lombardi Ordinis Praedi- 
catorum, qui ob Ghristi nominis confessionem nuper in urbe Tunisio 
saxis obrutus fuit a Saracaenis, scriptum ab eodem Petro Ransano 
per modum epistolae transmissae ad Pium II pont. max. 

Ed. ex hoc cod. in Anal. BolL, t. XXIV, p. 363-74. 


CODEX 118 (alias B. V. 9) 

Membraneus, foliorum 121 (0ny225 X 0,160), exaratus saec. XIII. 
(Fol. 116v-121) Passio S. Agnetis = BHL. 164. 


(1) Quam anno 1468 conscribere adorsus erat Vitam, non ante annum 1469absol- 
visse epistulae ostendunt. 

CATAL.  LAT.  ROM. 15 


218 VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 


CODEX 168 (alias B. III. 20) 

Membraneus, paginarum 254 [sign. 1-14, 14a, 14b, 15-44, 44a, 44b, 45-66, G6a, 66b, 
67-142, 145-250] (0m,27 X 0,19), paginis bipartitis exaratus saec. XIV. 

1. (Pag. 1-135) Liber de vita et obitu et miraculis S. Dominici et 
de Ordine Praedicatorum quem instituit = BHL. 2226. 

2. (Pag. 135-142) De modo orandi corporaliter S. Dominici. Gapi- 
tulum XXVI. 

Act. SS., Aug. 1. 1, p. 629-32. — In codice designatur haec narratio 2 tam- 
quam cap. 26 ultimae partis Vitae 2226. Post ultima verba leguntur ista : 
Explicit hoc opus compositum a fratre Aldobrandino de Toscanella 
Ordinis Praedicatorum. 

3. (Pag.  142-162)  Quaedam miracula B. Dominici, quae refert 
frater Petrus Glaudiensis — BHL. 2228. 

Omisso initio, inc. a med. cap. 3 : Et vere priscus fuit Iacob praedi- 
cando, Israel contemplando, ut nec Lia nec Rachel... 

4. (Pag. 163-249) Vita B. Francisci = BHL. 3107, 3109. 


CODEX 253 (alias A. VI. 40) 

Membraneus, foliorum 62 (0m,123 X 0,083), exaratus saec. XV manu antiquaria. 
Erat saec. XVI Octavii Guidotti Romani fisichi (fol. 59.) 

1. (Fol. l-31v) Vita B. Pauli primi eremitae ab Hieronymo presby- 
tero conscripta = BHL. 6596. 

2. (Fol. 32-59) De Malcho monacho captivo libellus ab Hieronymo 
editus = BHL. 5190. 


CODEX 270 (alias B. IV.  13) 

Constat simul conglutinatis aliquot codicillis membraneis exaratis saec. XV et XVI. 
Erat olim Iusti Fontanini archiepiscopi Ancyrani. 

Hagiographicus est quintus codicillus, qui et ultimus est. 

V. Foliorum 28, sign. 2-29 (0ni,206 X 0/160) paginis bipartitis exaratus saec. XV. 
In parte recta singulorum foliorum scriptum est saec. XVI : Cypriano Manente. 
Totum implet 

(Fol. 2-291) Liber fratris Odorici de Foro Iulii, provintie Sancti 
Antonii, de quadarn terra quae dicitur Pontus Naonis = BHL. 6306. 


VII.  BtBLIOTHECA  CASANATENSIS 21 9 

Inc. Nam primo transiens mare magnum — Inc. appendix I. Unum   Cod. 276. 
quod omisi referam — Inc. appendix III. Ego frater Odoricus de Foro 
Iulii — Des. appendix II. et magnis coruscal miraculis. Amen. Praemis- 
sus est index capitulorum. 

CODEX 331 (alias B. V.' 24) 

Membraneus, paginarum 132 (0m,22 X 0,16), paginis bipartitis exaratus 
saec. XIV. 

(Pag. 112-118) Legenda B. Bernardi abbatis Claravallensis = 
BHL. 1236. 

Sequuntur 1° (pag. 118-119) De antiphona Salve regina, quando 
facta est. In monaslerio quodam, in quo Dei famulus Bernardus abbatiae 
gerebat officium, duo erant adulescentes novitii... Quos, cum aquis sub- 
mersi essent, vidit in somnio sanctus Bernardus cantantes antiphonam 
Salve regina. 

2° (p. 119-120) < Quod lacte suo B. Virgo S. Bernardum recrea- 
vit>. Inc. Vere laudandus et canendus (cod. canandus) vir iste 
beatus Bernardus, qui ajjud venerabilem <7J^*> genitricem tantam 
meruit gratiam invenire — Des. ad quae nos introducat per beati Ber- 
nardi suffragia inclitus illesalvator Iesus, cui cum Patre... Amen. 

Indicem eapitulorum Vitae, in quo et hae duae narrationes tamquam 
ultima Vitae capitula recensentur, legere estpag. 132. 

CODEX 395 (alias A. III. 23) 

Membraneus, foliorum 243 (0m,286 X 0,208), paginis bipartitis exaratus 
saec. XIV. 

Continet Legendam auream. Pro Vita S. Francisci Assisiensis BHL. 3130 exscripta 
est(fol. 199-205v) Vita BHL. 31 10. Post capitulum deS. Laurentio inserlaest(fol. 161- 
163v) Vita S. Clarae Assisiensis excerpta ex libello BHL. 1815 (inc. sine prol. 
ut BHL. 1815; des. festumque eius soUemniter in tota ecclesia celebrandum 
instituit. Acta sunt haec apud Anagniam... anno dominicae incarnationis 
MCCLV... Amen). 

CODEX 457 (alias B. I. 12) 

Membraneus, foliorum 174 (0m,480 X 0,315), paginis bipartitis exaratus 
saec. XIV. Negleximus veterem numerorum seriem, quibus olim folia distincta erant; 
numeri siquidem illi non recte inscripti erant et praeterea plerique compactoris 
scalpro sunt excisi. 


220 VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 

Cod. 457.     Fol. 1 litteris rubris : Incipiunt legendae sanctorum a primo die augusti usque 
ad festum sancti Saturnini. Est hic liber lectionarius de sanctis, litteris gran- 
dioribus ad usum divini officii ecclesiae Ueneventanae descriptus. Singulas legendns 
pnucis recensuisse sntis erit. 
Fol. 174v descriptus est index Vitnrum. 

1. (Fol. 3-4) Passio S. Iustini presb. et mart. (ex BHL. 4586). 

2. (Fol. 4-5) In festo S. Stephani papae et mart. (ex Adone, 2 aug.). 

Sequitur lnudntio eiusdem ex Libro pontificali. 

3. (Fol. 5-6v) In inventione S. Stephani protomart. (Ado, 3 aug.). 

4. (Fol. 7-10v) In festo beatae Dei genitricis Mariae, qualiter basilica 
eiusdem, scilicet Sancta Maria Maior de Urbe, ad signum nivis caelitus 
ostensum aedificata fuit = BHL. 5403. 

5. (Fol. 10v-13) In festo S. Dominici = BHL. 2227. 

Deest prologus. — Des. diem igitur notans et horam invenit tuncser- 
vum Dei Dominicum migrasse a corpore (ed. Graesse, p. 479 med.) 

6. (Fol. 15-17) In festo ss. mm. Xisti, Felicissimi et Agapiti. 

Ex Libro pontificali et BHL. 7809. 

7. (Fol. 17-18) In festo S. Donati ep. et mart. (Ado, 7 aug.). 

8. (Fol. 18-18v) In festo SS. Cjaiaci, Largi et Smaragdi (ex Adone, 
16 mart. et 8 aug.). 

9. (Fol. 18v-19) In S. Romani mart. (ex Adone, 9 et 10 aug.). 

10. (Fol. 19-21) In festo SS. Septem Dormientium (ex BHL. 
2318). 

11. (Fol. 21-22) In festo S. Laurentii (ex BHL. 4753). 

12. (Fol. 25-26v) In ss. mm. Tyburcii et Susannae (Ado, 11 aug.). 

Nihil exscriptum est de S. Susnnna. 

13. (Fol. 26v-28) In festo S. Gassiani episcopi Beneventani. 

Lnudntio rebus nnrralis valde ieiuna, cuius summam optime a Ferrario 
traditam videsis in Acl. SS., Aug. t. II, p. 723, num. 1. 

lnc. Ad sancti huius patris Cassiani, huius nosirae Beneventanae civi- 
tatis episcopi, soUemnitatis gaudia, fratres carissimi, venire curemus 
— Des. Ubi florent eius orationum merita, ad laudem et gloriam... 
Amen. 

14. (Fol. 28-29v) In festo S. Clarae virg. (ex BHL. 1817). 

15. (Fol. 29v-30) In festo SS. Hippolyti et sociorum eius (Ado, 
13 aug.). 

16. (Fol. 30-30v) Eodem die S. Goncordiae (Ado, 13 aug.). 

17. (Fol. 30v-31) In commemoratione S. Eusebii (Ado, 14 aug.). 

18. (Fol. 42v-43) In S. Agapiti mart. (Ado, 18 aug.). 

19. (Fol. 43-45) In S. Magni (ex BHL. 5169). 

20. (Fol. 45-46v) In festo S. Bernardi ab. 


VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 221 

Epitome. — Inc. Bernardus Fontanis oppido Burgundiae patre   Cod. 457. 
Tecilino mitite, matre Adeleide, claris quidem dignitate saeculi — Des. 
Post multa miracula et exempla virtutum, completis annis vitae eius 63, 
anno Domini 1153 migravit ad Dominum. 

21. (Fol. 46v) In festo  SS.  Timothei, Hippolyti et Symphoriani 
(Ado, 22 aug.). 

Exscriptus est solus locus de S. Timotheo. 

22. (Fol. 46v-52v) In festo S. Bartholomaei apost. (ex BHL. 1002, 
1003). 

Subiuncta est brevissima commemoratio translationum iii Liparim et 
Beneventum. 

23. (Fol. 52v-56v) Historia  corporis  S. Mercurii Cesarea delati 
Quintodecimum et exinde translati Beneventum = BHL. 5937. 

24. (Fol. 56v-57v) In festo S. Augustini ep. et conf. (Ado, 28 aug.). 

25. (Fol. 58v-59) De S. Hermete (ex Adone, 28 aug.). 

26. (Fol. 62-62v) Pro S. Sabina (ex Adone, 29 aug.). 

27. (Fol. 62v-63) In festo SS. Felicis et Audacti = BHL. 2878. 

28. (Fol. 63-65) In festo SS. Duodecim Fratrum (ex BHL. 2297). 

29. (Fol. 65-67) In S. Antonini mart. (ex BHL. 572). 

30. (Fol. 68v-69) Pro S. Adriano (ex Adone, 8 sept.). 

31. (Fol. 74) In festo S. Gorgonii mart. = BHL. 3615. 

32. (Fol. 74v) In ss. mm. Prothi et Iacinthi (ex Adone, 11 sept.). 

33. (Fol. 74v-77) In festo exaltationis sanctae crucis. Sex primae 
lectiones pro sanctis. 

De S. Cornelio papa narratio desumpta praesertim ex Libro pontificaU; 
de S. Cypriano et de Exaltatione crucis ex Adone, ad d. 14 sept. 

34. (Fol. 77v) In S. Nicomedis mart. (Ado, 15 sept.). 

35. (Fol. 77v-78v) In festo  SS. Luciae et Geminiani (ex Adone, 
16 sept.). 

36. (Fol. 78v-79) S. Euphemiae (Ado, 16 sept.). 

37. (Fol. 79-84) In festo ss. mm. Ianuari ep., Festi et Desiderii 
= BHL. 4115-4118. 

38. (Fol. 84-84v) In festo S. Mathaei apost. et evang. 

P>revis Vita, quae paene inc. et des. ut BHL. 6544, cap. 76. — Inc. Bea- 
tus Mathaeug apostolus et evangelista, qui latine interpretatur donatus, 
qui etiam e tribu sua Levi — Des. qui orantem apostolum expansis 
manibus a tergo punctum ictu gladii feriens Christi martijrem fecit. 
Passusest... et requiescit in montibus Parthorum Xlkal. octobris. 

39. (Fol. 87-88v) In festo S. Mauricii et sociorum eius martyrum 
(ex BHL. 5748). 

40. (Fol. 88v-89) In S. Lini papae et mart. 

Ex Libropontificaii. 


222 VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 

Cod. 457.     41. (Fol. 89-91) In S. Teclae virg. (ex BHL. 8022). 

42. (Fol. 91-92v) In  ss.  mm.  Cypriani  et Iustinae virg.  (Ado, 
26 sept.). 

43. (Fol. 92v-93) In festo SS. Cosmae et Damiani (Ado, 27 sept.). 

44. (Fol. 93-94v) In dedicatione S. Michaelis archang. (ex Adone, 
29 sept.). 

45. (Fol. 98-99) In festo S. Hieronymi presb. (ex Adone, 30 sept.). 

46. (Fol. 100v) In festo S. Remigii conf. (Ado, 1 oct.). 

47. (Fol. 100v-103) In festo S. Modesti levitae et mart. 

Ieiuna valde narratio, cuius summa ex Ferrario bene tradita est in Act. 
SS., Oct. t. I, p. 326, num. 2. Nihil in codice de translatione dicitur. 

Inc. Modestus igitur noster, modestus nomine et opere, appeUative et 
proprie, de tellure Sardinica lapis nobis topation et lucifer matutinus 
effulsit — Des. martyrii consummavit agonem. Passus est igitur san- 
ctus martyr Modestus VI nonas octobris Diocletiano et Maximiano 
turannizantibus.... Amen, 

48. (Fol. 103-104v) In festo S. Francisci (ex BHL. 3110). 

49. (Fol. 104v-105) De S. Marco papa et conf. 

Ex Libro pontificali. 

50. (Fol. 105-107) In festo S. Domnini mart. = BHL. 2265. 

51. (Fol. 107) In festo SS. Dionysii, Rustici et Eleutherii (Ado, 
9 oct.). 

52. (Fol. 107-107v) In festo S. Calisti papae et mart. 

Ex Libro pontificali. 

53. (Fol. 107M10) In S. Pardi ep. et conf. (ex BHL. 6465). 

54. (Fol. 110-110v) In festo S. Lucae evang. = BHL. 4971. 

Sequitur alia laudatio, quae inc. Lucas hebraice, latine ipse consurgens 
sive elevans... et sepultus est in Bithinia plenus Spiritu sancio. Cuius 
ossa regnante Constantino in ConstantinopoUm sunt translata. Cuius 
natalicium celebratur XV kal. novembris. 

55. (Fol. 110M12) Infesto S. Hilarionis ab. (Ado, 21 oct.). 

56. (Fol. 112-114) In festo S. Ursulinae cum sociabus suis (ex 
BHL. 8437). 

57. (Fol. 114-118) In festo translationis S. Ianuarii  de Neapoli 
Beneventum = BHL. 4140. 

58. (Fol. 118-121v)In translatione sanctissimi Bartholomaei apo- 
stoli ex Lipari Beneventum (ex BHL. 1008). 

lnde ab : Ad hanc itaque insulam (Rorgia, p. 335)usque ad : beneficia 
l)C)senserunt,praestante Domino... Amen (ibid., p. 346). 

59. (Fol. 121v-122v) Unde supra de S. Bartholomaeo apostolo. 

licliqua pars libelli BHL. 1008, inde ab : Licet nunc (Borgia, p. 340). 

60. (Fol. 122v-123) Alia translatio B. Bartholomaei apostoli. 


VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 223 

Inc. ut BHL. 1011. — Des. : Dormitionis vero eius festiva celebritas   Cod. 457. 
colitur VIII kal. septembris; sicque ter in anno... Amen. Cf. BHL. 1006. 

61. (Fol. 123-125) In SS. Grisanti et Dariae (ex BHL. 1787). 

62. (Fol. 125) In festo S. Evaristi papae et mart. 

Ex Libro pontificali. 

63. (Fol. 125-126) In festo apostolorum Simonis etludae. 

Epitomae. — Inc. I :Simon Chananaeusad distinctionem— Des. cumipso 
iudice miraniibus ut 120 annorum senex crucis supplicium pertulisset. 
Passus est autem die V kal. novembris... Quo etiam die festum beati 
ludae coapostoli eius simili honore celebratur. Cf. cod. Lateranensis 
A. 8046. — Inc. II : Iudas, qui interpretatur confessor, Iacobi frater, qui 
alibi appellatur Libeus — Des. Sepultus est in Eritho Armeniae urbe. 
Cuius festivitas celebratur V kal. novembris. 

64. (Fol. 126-128) In festo S. Germani ep. et conf. (ex  BHL. 
3465). 

65. (Fol. 128-130) In festo S. Maximi mart. (ex BHL. 5846). 

66. (Fol. 135-137) In festo S. Gaesarii diaconi martyris (ex BHL. 
1511). 

67. (Fol. 137-138v) In festo ss. mm. Vitalis et Agricolae = BHL. 
8691. 

68. (Fol. 138v-140v) In S. Pardi ep. et conf. == supra n° 53. 

69. (Fol. 140v-142v) In S. Leonardi (ex BHL. 4862). 

70. (Fol. 142v-144v) In festo S. Gasti ep. et mart. 

Vita S. Casti episcopi Treventini, quem tempore Clementis I papae a 
Saracenis interfectum scriptor comminiscitur. ln nona lectione, quae est 
ultima, paucis narratur translatio S. Casti Benevenlum tempore Arichis 
principis peracta. — Inc. Beatissimus icjitur Castus, castus nomine et 
opere, proprie et appellative (cf. supra, 47), de finibus urbis Romae origi- 
nem duxit — Des. Quod inde auferentes cum hj/mnis et laudibus Bene- 
ventum transtulerunt atque in altario recondiderunt, ubi erat oracu- 
lum Sancti Andreae iuxta ecclesiam Beati Petri apostoli, in ipsa 
possessione praedicti Madii Cariosi; ubi a Domino praestantur multa 
beneficia per merita beati Casti usque in hodiernum diem. 

71. (Fol. 144M46) In festo SS. Quattuor Goronatorum (ex BHL. 
1837). 

72. (Fol. 146-146v) ln festo S. Theodori mart. (Ado, 9 nov.). 

73. (Fol. 146v-149v) In festo S. Martini ep.  et conf. (ex BHL. 
5610, 5613). 

74. (Fol. 149v) Pro S. Menna (Ado, 11 nov.). 

75. (Fol. 149v-151) In festo S. Martini papae et mart. 

Ex Libro pontificali. 

76. (Fol. 151-152v) In festo S. Bricii ep. et conf. = BHL. 1452. 


224 VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 

Cod. 457.     77. (Fol. 152v-156v) In festo S. Helisabeth. 

Lectiones novem. — Inc. lect. 1 : Ad decus et honorem divinae clemen- 
tiae (cf. BHL. 2493 prol.) et ad aedificationem Ecclesiae vitam et exitum 
beatissimae Helisabeth breviter sed veraciter explicamus. Cum esset 
nobilissimis orta natalibus, regis scilicet Ungarorum filia, in ^ialatio et 
in purpura nobiliter educata et quinquennis adhuc litteras ignoraret, 
imbuta fide catholica frequenter se ante altare provolvit, expandens 
coram se psalterium tamquam orans, ut ex bonae indolis praesagio fre- 
' quenter genuflexionibus complicatisque manibus coram altari orepavi- 
menio adhaereret (cf. BHL. 2493, pars I : Menckenius, col. 2012 
med.), primosque infantiae flosculos argumento bonae indolis et 
flore misericordiae decorabai. Aliquantulum autem adulta beatis- 
simum lohannem evangelistam... (cf. ibid., col. 2012 extr.). — Des. 
lect. IX : Ut de mutis caecis surdis claudis daemoniacis aliisque diversis 
passionum incommodis sileamus, tot post mortem eius meritis mortuos 
suscitavit, ut digne eam in hoc sanclis praeteriti temporis praerogativis 
maximis praeferamus. Ubi etiam illud superadditur admirandum, quod 
postquam corpus eius sollemniter elevatum est, de membris eius miri 
saporis et odoris olei liquor effulsit ad laudem domini nostri Iesu 
Christi. 

78. (Fol. 156v) In festo S. Pontiani papae et mart. 

Ex Libro pontificali. 

79. (Fol. 157-159v)Infesto S. Gaeciliae virg. et mart. (ex BHL. 
1495). 

80. (Fol. 159M62) In festo S. Clementis. 

Ex Hieronymo (De vir ill. 15), ex Libro pontificali et ex BHL. 1848. 

81. (Fol. 162-163v) In S. Grisochoni mart. (ex Adone, 24 nov.). 

82. (Fol. 163v-168v) In S. Mercurii mart. = BHL. 5934. 

83. (Fol. 168M72) In S. Katherinae virg. (ex BHL. 1659). 

84. (Fol. 172-174) In festo S. Petri Alexandrini (ex BHL. 6692). 

CODEX 463 (alias A. I. 21) 

Membraneus, foliorum 102 (0m,43 X  0,31),  pnginis bipartitis exaratus variis 
manibus saec. XIII litterisque pictis belle ornatus. 

Fol. 1 legitur lohannis de Bellomonte Franciae camerarii amico suo 
specialissimo domino Gaufrido de Capellis Franciae pannetario epistula 
die 26 iunii 1249 data <1e S. Ludovico IX rege. 

Fol. 45-45v descripta sunt epitaphia sex (Ludovici Francorum regis, 
S. Hernardi abbatis, Hugonis episcopi, Sugerii abbatis, Theobaldi comitis, 
Eugenii papae) ed. P.L., t. CLXXXV, col. 1251-54. Singulis praefixa sunt 
eadem lemmata, quae in editis. 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 225 

1. (Fol. 46-50) Vita et Passio B. Thomae pontificis et martyris =   Cod. 463. 
BHL. 8206. 

2. (Fol. 50-78v) Liber de miraculis beatissimi Thomae martyris et 
Cantuariensis archiepiscopi = BHL. 8171. 

Reliquis omissis et pagina non impleta, desinit in cap. 18 libri III : Quos 
puer ut vidit, extimuit et inhorruerunt pili capitis eius, maxime cum 
sanguinem\ 

3. (Fol. 79-81) Translatio S. Stephani protomartyris de Hieroso- 
lymis in GPolim = BHL. 7857, 7858. 

4. (Fol. 81-83v) Translatio S. Stephani Romam = BHL. 7884. 

Mai6. 

5. (Fol. 84-89v) Vita beatissimi Leonardi confessoris Ghristi = 
BHL. 4862-4871. 

6. (Fol. 89v-96) Vita S. Petri prioris Iuliaci = BHL. 6715. 


CODEX 529 (alias B. VI. 32) 

Chartaceus, insertis paucis membranis (fol. 29-32), foliorum 50 (0m,163 X 0,122), 
exaratus saec. XIV. Perierunt folia 25-28. 

Continet (fol. 1-24 v et 33-50v) fragmentum Legendae aureae ab initio ad caput 53 
(de Passione Domini), ita tamen ut nonnulla interciderint. Jnsertasunt etiam manu 
paulo posteriore alia quaedam, id est 

1. (Fol. i20-22v) De S. Antonio confessore de Ordine Minorum. 

lnc. ut BHL. 592. Pagina non impleta, des. mutila : Sed quoniam longum 
foret enarrare per ordinem quot diversas provincias praedicando lustra- 
verit, quanta ad eum tam maiorum quam minorum re\ {Act. SS., 
num. 1 1. in.) 

2. (Fol. 39-40v) <De S. Glara Assisiensi>. 

Inc. ut BHL. 1817. Fol. 40v in ultima parte folii annotatum est : Residuum 
huius legendae quaere in fine libri ubi invenies talesignum * ... Verum 
extremo libro perdito, nihil inveniri potest. 


CODEX 588 (alias B. V. 34) 

Membraneus, foliorum 73 [A-G, sign. 2-55, H-S] (0m,208  X 0,152), exaratus 
saec. XV. 

(Fol. A-F) In visitationem B. Antonii ad B. Paulum heremitam 
primum... = BHL. 6596. 


226 VII.  BIBLIOTHEGA  CASANATENSIS 


CODEX 620 (alias B. III. 12) 

Membrnneus, foliorum olim cireiter355 (0m,252 X 0,180), belle exaratas anno 1436. 
Nam folio ultimo in parte aversa scripsit ipse amanuensis :Explicit liber quintus... 
feliciter anno M. CCCC0. XXXVI0 die secunda aprilis ; subiunxit autem alia manus : 
Hic liber est mei luliani cardinalis Sancti Angeli, quem feci scribi Basilee anno 
DominiM. CCCC. XXXVI. 

Perierunt duodecim prima folia membranea; pro quibus in foliis chartaceis 14 
supplevit manus saec. XVII initium libelli 1, quod iam deerat. Ante autem quam 
periit initium voluminis, omnia folia serie numerorum signata erant, quae etsi par- 
tim compactoris cultro abscisa est, satis tamen agnosci potest. Folium 164 loco 
mutatum est et quinto loco ante finem codicis postea positum ; alia perierunt, v. g. 
circa folium 350. 

1. (Fol. l-34v) Vita B. Antonii abbatis == BHL. 609. 

2. (Fol. 34v-47v) Vita B. Hilarionis = BHL. 3879. 

Foliis perditis (et ante perierunt quam numeris suis folia sunt signala), 
des. suspitionem accolis tolleret, cum ingenti | (P. L., t. XXIII, col. 52, 
cap. 46). 

3. (Fol. 48-90) Liber primus vitae patruni = BHL. 6524. 

Foliis perditis, incipit sub initio prologi : miles paratus in castris 
imperatoris praesentiam... (P. L., t. XXI, col. 389, lin. 16.) 

4. (Fol. 90-93v) Hieronymus de monacho captivo, nomine Malcho 
= BHL. 5190. 

5. (Fol. 94-94v) <Vita S. Frontonii abbatis> = BHL. 3192. 

Solus prologus. 

6. (Fol. 95-96v) De Hospicio recluso = BHL. 3987. 

I)es. qui multa mihi alia de eius virtutibus narravit; pro quibus glo- 
ria salvatori Deo... Amen. 

7. (Fol. 96M30) Vita B. Pachomii = BHL. 6410. 

8. (Fol. 131M37) Vita B. Onufrii = BHL. 6336. 

9. (Fol. 137-148v) Vita Abrahae eremitae = BHL. \± 

10. (Fol. 148v-164v) Hieronymus in vita S. Paulae = BHL. 
6548. 

De folio 164, vid. supra. 

11. (Fol. 164M77) Vita S. Mariae Aegyptiacae = BHL. 5415. 

Deest prologus interpretis. 
Perierunt folia 178-180. 

12. (Fol. 1 81-21 7V) Liber secundus cle vitis patrum = BHL. 
6525 (ut "■ in primo editionum genere „). 

Excisum est folium 218. 


VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 227 

13. (Fol. 219-246) <Liber tertius  de  vitis  patrum> =  BHL.   Cod. 620. 
6534. 

Folio exciso, ine. mutikis sub initio cap. I : virorum cum Athanasio 
episcopo causa fidei fuit Romae; deinde etiam cum Demetrio episcopo... 
(P.L.,t. LXXIV, col. 344 A). 

14. (Fol. 246-340) Liber quartus de verbis <et> exemplis sanctorum 
patrum hcremitarum, cuius principium Pelagius sanctae Romanae 
ecclesiae diaconus, extrema (cod.-mo) vero Iohannes subdiaconus de 
graeco transtulit in latinum ad institutionem vitae monachorum = 
BHL. 6528, 6529. 

Deestfolium247. 

15. (Fol. 340-circiter 350) Quintus liber de institutione et conver- 
satione sanctorum patrum = BHL. 6538. 

Inc. prologus et inc. liber ut BHL. 6538. Verum cum folia quaedam 
perierint, alia perverso ordine sint posita (v. g*. illud quod sequitur 
fol. 343), non est videre quomodo desinat liber mutilus. 

16. (Fol. paenultimum et ultimum) <Vita S. Marinae> = BHL. 
5528. 

Folio  perdito,  inc.  mutila  :  diaboli,  ne seducaris  ab  eo...  (P. L. 

t. LXXIII, col. 691 b, cap. 1). 
Post ultima verba venit demum : Explicit liber quinius... 

CODEX 621  (alias B. V. 3) 

Membraneus, foliorum 112(0in,255 X 0,170), exaratus saec. XIII. 
Periit pars posterior voluminis. Ultima, quae supersunt, folia a muribus partim 
corrosa sunt. 

(Fol. l-112v) Vita B. Gregorii romani pontificis = BHL. 3641. 

Foliis perditis, des. mutila : quia tam a vobis quam a diabolo sub uno j 
(P. L., t. LXXV, col. 232 c ; lib. IV, c. 86). 

CODEX 641 (alias B. IV.  18) 

Membraneus, foliorum 189 (0m,255 X 0m,205), exaratus variis manibus beneven- 
tanis saec. IX in. Margx» inferior a muribus corrosus est. 
Fol. 1 scriptum estsaec. XV : Liber maioris ecclesiae. 

1. (Fol. 97-104) Vita et obitus Fursei abbatis = BHL. 3209. 

2. (Fol. 137-140) <Pauli diaconi carmen de S. Benedicto> = BHL. 
1105. 

Solum carmen Ordiar inde. 


228 VII.  BIBLIOTHEGA  CASANATENSIS 

Cod. 641.     3. (Fol. 140-140v) De miraculis Osualdi regis. 

Beda, Hist. eccl. lib. III, cap. 13 ultima pars, indeab : Tempore morta- 
litatis quae Britanniam... usque ad iinem : gloriam pracdicabat. 
4. (Fol. 168-170) Visiones de historia  gentis  anglorum Bedani 
presbyteri. De sancto Furseo scotto = BHL. 3212. 

Omissa ultima sententia, des. saepe constat, Deo operante, claruisse vir- 
tutibus. 

CODEX 6&2 (alias C. II. 3) 

Membraneus, foliorum sign. 9-293 (0m,271 X 0,198), paginis bipartitis exaratus 
saec. XIV. 

Continet Legendam auream, quae, foliis primis et extremis perditis, incipil ab 
ultima parte cap. 2 (de S. Andrea) et desinit sub initio cap. 180 (de SS. Barlaam et 
Iosaphat). 

CODEX 668 (alias B. III.  17) 

Membraneus, paginarum A, B et sign. 1-166, 169-274 (0,n,290 X 0,205), exaratus 
variis manibus saec. XII/XIII. 

Fuit monasterii monialium SS. Theodoriti et Laurentii Avenionensis (cf. pag. 191- 
192, 268-274). 

1. (Pag. 147-178) VitaB. Marthae hospitae Christi = BHL. 5545. 

2. (Pag. 179-191) Passio S. Thomae Cantuariensis = BHL. 8209. 

3. (Pag. 193-202) Passio ss. mm. Chaprasii et Fidei = BHL. 
2936 a. 

4. (Pag. 202-232) Passio beatissimi martyris Theodoriti = BHL. 
8076. 

5. (Pag. 232-255) Gesta vel passio S. Caeciliae virg. = BHL. 
1495. 

Reliquis omissis, des. ad gloriosas passiones eorum articulum reflecta- 
mus (= Mombritius, fol. 190v, col. 2, lin. 3). 

6. (Pag 255-256) Passio sancti ac beatissimi Clementis episcopi et 
martyris Christi, qui passus est Roma = BHL. 1848. 

Foliis perditis, superest solum initium. 

7. (Pag. 257-268) Passio S. Andreae apost. = BHL. 428. Nov. 30. 

Foliis perditis, deest initium. 

CODEX 699 (alias X. III.  19) 

Chartaceus, paginarum 949 (0m,32 X 0,20), exaratus paulo post annum 1640. 

Est hoc exemplar manu scriptum libri qui anno 1647 typis editus est, Hermnnni 
Crombachii Vita et martyrium S. Ursulae; exemplar autem hoc « ad BB. PP. Bevi- 
sores » mittendum erat (cf. pag. 949). 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 229 


CODEX 711  (alias A. III. 3) 

Membraneus, foliorum 78 (0m,317 X 0,208), exaratus saec. XII. 

(Fol. 57-65v) Vita vel obitus sanctorum qui in Domino praecesse- 
runt = BHL. 6544. 


CODEX 713 (alias A. II. 28) 

Membraneus, foiiorum nunc 106 (0m,325 X 0,245), paginis bipartitis exaratus 
saec. XI. 
Multa folia perierunt. 

1. (Fol. l-lv) <Passio S. Blasii> = BHL. 1371 a. 

Periit initium. — Des. Traditum est hoc usque in hodiernum diem 
omnibus perficientibus memoriam beatissimi et gloriosi Christi martyris 
Blasii cum lampadibus et hymnis et gloria indesinenter. Passus est... 
Amen. 

2. (Fol. lv-5) Passio S. Agathae virg. = BHL. 133. Febr. 5. 

3. (Fol. 5-19) Vita B. Benedicti ab. = BHL. 1102. Mart. 21. 

Additum est (fol. 19) carmen Ordiar inde usque ad : Omissis populis 
anguis inique furis. 

4. (Fol. 21-24v) <Vita S. Constantii ep. Perusini> == BHL. 1939. 

Foliis perditis, inc. mutila : concretus, eius quidem mirae claritatis 
aspectus {Act. SS., num. 4 in.), et des. mutila : suavitatis odorem a beati 
Leviani (sic) corpore perceperunt (ibid., num. 26 in.). 

5. (Fol. 32-37v) <Gesta Pilati>. 

Tischendorf, Evaiigelia apocrypha, p. 312-95; 2a ed., p. 333-416. — 
Foliis perdilis, inc. mutila a medio cap. 15 : quia beatus Elyas propheta 
adsumptus est in caelum. — Des. quae gesta sunt de Iesu inpraetorio meo. 

6. (Fol. 39-41) <Passio S. Marci evangelistao = BHL. 5276. 

Praemissus est prologus idem, qui in cod. S. Mariae Maioris A48; cuius 
tamen initium hic periit. 

7. (Fol. 41-41v) <Passio S. Iacobi apostoli> = BHL. 4093. 

Praecedit prologus idem, qui in codice S. Mariae Maioris A''1. 

8. (Fol. 41v-42v) Passio B. Philippi apostoli = BHL. 6813, 6814. 

9. (Fol. 42v-45v) <Inventio sanctae crucis> = BHL. 4169. 

Foliis perditis, des. mutila : Subito autem magna coruscatio de caelo 
illuxit ubi inventa est sancta crux, clarior solis lumi \ (Act.SS., num. 12 
postmed.). 


230 VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 

God. 713. 10. (Fol. 46-47v) <Vita S. Paterniani ep. Fanensis> = BHL. 6473. 

Foliis perditis, inc. mutila : Et dic mihi quid manducavit et in hoc 
lege, quem tu praedicas, quid vobis amplificavit. Quae vobis multiplicavit 
si non ieiunaveritis, sicut regula monasterii docet. — Des. Et ille dixit : 
Exire <h>abet fumus de vico Tanarum. Fuliginare <h>abet omnis 
terra et transiturus es in ipso die pridie idus novembris. Requiescit 
sanctus Paternianus in vico Tanarum inter Sinigalia et Fisanum, Deo 
gratias requiescet inpace. Et celebratur dies festivitatis eius X°die iulii, 
regnante Domino... Amen. 

11. (Fol. 47v-53) Passio B. Appollenaris,  qui fuit  discipulus B. 
Petri apostoli = BHL. 623. Iul. 10. 

12. (Fol. 53-56v) Passio  S. Iacobi  apostoli fratris  Iohannis = 
BHL. 4056, 4057. Iul. 25. 

13. (Fol. 59v-61v) Passio S. Stephani papae = BHL. 7845. 

Foliis perditis, des. mutila : Tunc catetizavit eos in eclesiastica tradi- 
tione et baptizavit quotquot crediderunt in domo Olimpii \ (Act. SS., 
num. 10 extr.) 

14. (Fol. 62-63) <Passio S. Sixti papae> = BHL. 7801. 

Foliis perditis, inc. mutila : quasi senex levioris pugnae cursum reci- 
pimus; te quasi iuvenem manet glo<rio>sior de tyranno triumphus... 
(Act. SS., num. 3 med.) 

15. (Fol. 63-68) Passio B. Laurentii mart. = BHL. 4753, 3961. 

16. (Fol. 73-77) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1001, 
1002, 1003. Aug. 25. 

17. (Fol. 77-78) Passio S. Savinae virg. = BHL. 7407.  Aug. 29. 

18. (Fol.  82v-85) Exaltatio  sanctae  crucis  domini  nostri Iesu 
Ghristi. 

Inc. prol. Inventione<m> autem sanctae crucis domini nostri Iesu 
Christi cum gaudio nimio ei gloria tertio mense celebravimus. Hodie, 
vero — Inc. Post inventionis eius gloria<m> invidia ductus diabolus 
commovit virum ferocissimum Chrosroi imperatore<m> — Des. 
Venite adoremus lignum sanctae crucis, et magnificemus nomen san- 
ctae crucis, et celebremus memoriam exaltationis eius XVIII kal. octobris 
ad honorem et gloriam Domini... Amen. 

19. (Fol. 85-85v) SS. Gornelii et Gypriani = BHL. 1958.  Sept. 14. 

Superest solum initium usque ad : Nos omnes desiderio desideramus 
tecum (Schelstraete, p. 189, col. 2ante med.) 

20. (Fol. 86-90) <Passio S. Matthaei apost.> = BHL. 5691. 

Foliis perditis inc. mutila : cum sis hebraeus, nosti graecam et aegi- 
ptiam et ethiopicam sermocinationem... (Act. SS., num. G sub in.) 

21. (Fol. 90-92) Dedicatio basilicae beati archangeli Michahelis 
= BHL. 5948. Sept. 29. 


VII.  BIBLIOTIIECA  GASANATENSIS 231 

22. (Fol. 92-93v) Passio S. Lucae evang. == BHL. 4974.   Oct. 14.   Cod. 713. 

Foliis perditis, des mutila : Isti homines maligni sunt et contra deos 
et contra regnum tuum subtiliter agunt. Nam si vis scire | 

23. (Fol. 95-97v) Passio B. Gaesarii diaconi = BHL. 1511. 

24. (Fol. 97v-101v) Passio ss. mm. Quattuor Coronatorum, Seve- 
rus, Severianus, Carpoforus et Victorinus = BHL. 1837.    Nov. 8. 

Foliis perditis, des. mutila sub initio cap. 8 : Nos non expavescimus 
terrores vestros nec blanditiis frangimur, sed magis nos timemus tor- 
menta (apud Budinger, p. 336 med.) 

25. (Fol. 102-102v) <Miraculum cle imagine crucifixi Berytensi>. 

Fragmentum recensionis diversae ab editis BHL. 4257, 4228, 4230. 

Foliis perditis narratio inc. mutila : autem dierum vocavit ipse ludeus 
congentile eius ad prandwm... et des. mutila : Concurrebant autem 
omnes adducentes infirmos quos habebant in domibus (cf. P. L., t. CXXIX, • 
col. 284b-285d; P. G., t. XXVIII, col. 814a-817a). 

Folium 106 ex alio codice paginis bipartitis exarato saec. XI/XIl huc 
accessit. 

26. (Fol. 106) <Passio S. Donatb = BHL. 2289. 

Supersunt sola ultima verba. 

27. (Fol. 106-10GV) Miracula ipsius = BHL. 2304. 

Ueest prologus, superestque solum initium. 

CODEX  718 (alias B. I. 3) 

Membraneus, foliorum A, sign. 229, B (0m,52 X 0,36), paginis bipartitis exara- 
tus saec. XI. 

1. (Fol. 1-3) Passio S. Andreae apost. = BHL. 428.     Nov. 30. 

Praecedit idem prologus, qui in codice Lateranensi A. 81 l03. 

2. (Fol. 3-4) Passio S. Barbarae virg. Dec. 4. 

Inc. In diebus illis sub imperatore Maximiano, praeside autem Mar- 
tiano, erat quidam vir magnus, nomine Dioscorus. — Des. et consumpsit 
eum. Valentinianus autem quidam vir religiosus et timens Deumpetiil 
corpus beatae Christi martyris... Martyrizata est autem... Amen. 

3. (Fol. 4-11) Vita S. Nicholai ep. et conf. == BHL. 6105-6107, 
6150-6156, 6160, 6161, 6163-6165, 6108. Dec. 6 

Inter 6160 et 6161 legilur locus qui inc. Haec licet perpauca scripta 
sunt ex his quae sanctissimus in vita sua patravit... et des. ad diver- 
sorum proficuam unctionem. Refero itaque caritati vestrae quodveri- 
dica relatione comperi. 

4. (Fol.11-16) Vita S. Ambrosii Mediolanensis ep. = BHL. 377. 

Dec. 7. 
Deesl prologus. 


232 VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSls 

Cod. 718.     5. (Fol. 16-17v) Vita S. Zenonis Veronensis ep. = BHL. 9007. 

Dec. 8. 
Des. Qui etiam venerabilis locus in recta ineffabilis ac beatae Trini- 
tatis confessione signis ac miraculis coruscat. 

6. (Fol. 17v) Lectio S. Gregorii papae de miraculo S. Zenonis. 

Inc. Quando apud Romam urbem alveum suum Tiberis egressus est. — 
Des. ut BHL. 9007. 

7. (Fol. 17v) Versus = Ghevalier, Repert. hymn. 15147. 

8. (Fol. 17v-20v) Vita beatissimi Syri episcopi = BHL. 7976. 

Dec. 9. 

9. (Fol. 20v-21v) Passio S. Luciae virg. = BHL. 4992.    Dec. 13. 

10. (Fol. 21v-25v) Passio S. Thomae apost. = BHL. 8143, 8136. 

Dec. 21. 

11. (Fol. 25v-29) Passio S. Iohannis apost. == BHL. 4320. Dec. 27. 

Praecedit prologus idem, qui in codice Lateranensi A. 81 123. 

12. (Fol. 29-29v) Passio S. Golumbae virg. = BHL. 1893. Dec. 30. 

13. (Fol. 29v-42v) Vita S. Silvestri papae == BHL. 7725-7729, 
7731, 7733, 7735. Dec. 31. 

14. (Fol. 42v-43) Passio S. Goncordii mart. = BHL. 1906.  Ian. 1. 

15. (Fol. 43-45v) Acta S. Barbatiani ep. et conf. = BHL. 972. 

Ian. 2. 

16. (Fol. 45v-52) Passio SS. Iuliani et Basilissae = BHL. 4532. 

Ian. 6. 
Deest prologus. 

17. (Fol. 52-60v) Vita S. Severini conf. = BHL. 7656. Ian. 8. 

18. (Fol. 60v-69v) Vita S. Basilii ep. = BHL. 1024. Ian. 9. 

Des. ut in codice archivi S. Petri B. 503. 

19. (Fol. 69--71v) Vita S. Pauli eremitae = BHL. 6596.   Ian. 10. 

Des. cum regnis suis. Unde gratias agamus omnes omnipotenti Deo, 
qui tanta mirabilia coruscare dignatus est in sanctis suis, ut ipso 
adiuvante mereamur eorum salvari precibus. Amen. 

20. (Fol. 71v-72) Natale S. Felicis papae = BHL. 2857.   Ian. 14. 

21. (Fol. 72-72-) Vita alterius Felicis = BHL. 2885. 

22. (Fol. 72^-82) Vita S. Mauri abbatis = BHL. 5773.    Ian. 20. 

Deest prologus (Postquam...) 

23. (Fol. 82-84) Passio S. Marci (immo Marcelli) papae === BHL. 
5235. Ian. 16. 

24. (Fol. 84-98v) Vita S. Antonii eremitae = BHL. 609.   Ian. 17. 

Omisso epilogo Evagrii, des. totius corruptionis artifices. Depositus 
est sanctus Antonius XVI kal. februarias, regnante Domino... Amen. 

25. (Fol. 98v-100) Passio ss. mm. Marii et Marthae, Audifax et 
Abacum = BHL. 5543. Ian. 19. 


VI r.  HIBLIOTHECA  CASANATENSIS 233 

26. (Fol. 100-109) Passio S. Sebastiani  mart. = BHL. 7543.   Cgd. 718. 

Ian. 20. 

27. (Fol. 109-111) Passio S. Agnes virg. = BHL. 150.    Ian. 21. 

28. (Fol. 111-113-) Passio S. Vincentii mart. = BHL. 8028, 
8630. Ian. 22. 

Foliis perditis, desinit mutiln : et sit in pastu piscium. Et si aliquid 
in membris eius est quod non sit rulneratum vel laceratum, ita tamen a 
fluctibus consumetur (cf. Act. SS., num. 18). 

29. (Fol. 114-115) <passio S. Anastasii> = BHL. 408. 

Foliis perditis, incipit mutiln : transivit in praedicto monasterio beatus 
Anastasius placens omnibusper Domini graiiam. Erat enim sedulusin 
ministerio fratrum... (cf. Act. SS., num. 13 in.) — Des. Qui reniens 
iusserunt eos ednci foris praedio Belhsaloe, in quo beatum Anastasium 
cum aliis circiter septuaginta riris interfecerunt propler nomen domini 
nostri Iesn Christi, qui vivit... Amen (cf. ibid., num. 33 in,). 

30. (Fol. 115-120) Vita S. Macharii abbatis = BHL. 5093. Ian. 23. 

Sequuntur nline nnrrnliunculne tle Mnenrio ex lihris tle Vitis pntrum 
collectne. 

31. (Fol. 120-127-) Vita vel obitus S. Paulae viduae == BHL. 
6548. Ian. 26. 

32. (Fol. 127--130-) Vita beatissimi Iohannis Crisostomi = BHL. 
4375. lan. 27. 

33. (Fol. 130V-133) Acta vel gesta beatissimi Marci evangelistae, 
quomodo translatum est corpus eius de Alexandria in Vinetia = 
BHL. 5283, 52S4. Ian. 31. 

34. (Fol. 133-136) Natale S. Geminiani ep. = BHL. 3300. Ian. 31. 

Deest prolog-us. 

35. (Fol. 136v-140) Vita beatissimi Severi archipraesulis Raven- 
natis = BHL. 7683. Febr. 1. 

36. (Fol. 140-142) Vita SS. Eugenii et Vindemialis episcoporum 
= BJIL. 2680, 2681. Febr. 1. 

]>es. nnrrntio 268J : in die iudicii. E<jo autem causam officiimei implere 
studui. Expliciuntacla... Amen. Cf. cod. I.nternnensis A. 7(J25. 

37. (Fol. 142-145v) Passio B. Blasii ep. et conf. = BHL. 1379. 

Febr. 3. 

38. (Fol. 145v-146v) S. Polycarpi ep. et conf. Febr. 3. 

Inc. ut BHL. 6874. — Des. ac, sicut conveniebat, e.r more condidimus. 
Quo in loco etiam, praestante Domino, sollemnes agimus celebresque 
conren tus, ma.rime q uidem in die passion is eius. Martyrizatus est autem . . . 
Amen. 

39. (Fol.  146v-148v)  Passio  S.  Agathae  virg.  =  BHL.  133. 

Febr. 5. 

CATAL.  LAT\  ROM. 16 


234 VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSlS 

Cod. 718. 40. (Fol. 148M49V) Passio S. Dorotheae = BHL. 2323. Febr. 6. 

Des. ut in codice Farfensi 29 52 (cf. supra, p. 122). 

41. (Fol.  149v-150v)  Depositio  S.  Iventii  martyris  =  BHL. 
4619. Febr. 8. 

42. (Fol. 150M51)  Vita  S.  Scholasticae virg. = BHL. 7515. 

Febr. 10. 

43. (Fol. 151-152-) Vita S. Rufmi  ep. et  conf. = BHL.  73G3. 

Febr. 11. 

44. (Fol.  152v-154) Passio S.  Valentini ep. et  mart. = BHL. 
8460. Febr. 15. 

45. (Fol.  154-158v)  Passio   ss.  mm.  Faustini  et  Iovittae  = 
BHL. 2838. Febr. 15. 

46. (Fol.  158v-161v) Passio S.  Iulianae  mart. =  BHL. 4522. 

Febr. 16. 

47. (Fol. 16P-164) Sermo in laude S. Mathiae apost. ex dictis san- 
ctorum patruuu.Christo favente, delibatus = BHL. 5695. Febr. 24. 

48. (Fol.  164-166)  Passio  SS.  XL  martyrum =  BHL. 7538. 

Febr. 25. 

49. (Fol. 166-168v) Vita beatissimi Gregorii papae urbisRomae = 
BHL. 3639. Mart. 12. 

50. (Fol. 168v)  Epitaphium (S. Gregorii Magni) = BHL. 3641, 
lib. IV, num. 68 extr. 

Act. SS., Mart. t. II, p. 202 (Suscipe terra... sine fine tenes). 

51. (Fol.  168M77)  Vita S. Benedicti  ab.  = BHL.  1102. 

Mart. 21. 

52. (Fol. 177-177-) Versus = BHL. 1106. 

Solum carmen Ordiar inde. 

53. (Fol. 178) Passio SS. Tiburtii et Valeriani. April. 14. 

Inc. ut in codice Lateranensi A. 79 t2. Paucis sententiisexseriptis, additur 
Interea. Cetera require in passione[m] sanctae Caeciliae in altero passio- 
nali. Vid. cod. 719U1. 

54. (Fol. 178-181) Passio S. Georgii mart. = BHL. 3393. April. 24. 

Deest prologus. 

55. (Fol. 181-182) Passio S. Marci evang. = BHL. 5276. April. 25. 

56. (Fol. 182-182*) Passio S. Vitalis mart. = BHL. 8700. April. 28. 

57. (Fol. 182M84) Passio S. Turpis mart. = BHL. 8307. April. 29. 

58. (Fol. 184-184v) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6813, 6)814. 

Mai 1. 

59. (Fol. 184M85V) Passio S. Iacobi apost. = BHL. 4088, 4096. 

Mai 1. 

60. (Fol. 185M87) Vita R. Mercurialis conf. = BHL. 5932. Mai 1. 

61. (Fol. 187-188) Passio S. Sigismundi mart. = BHL.11\1. Mai 4. 


VII.  BIBLIOTHEGA  CASANATENSIS 235* 

62. (Fol. 188-188v) S. Athanasii ep. et conf. Mai 4.   Cod 718. 

Inc. Sanctissimi Athanasii, Alexandrinae urbis episcopi, vitam stili 
compendio exdrare et ex historiae ecclesiasticae diffusa relatione excer- 
pere non piget. Qui beatissimus confessor multas Arrianorum perpessus 
insidias — Des. Moritur itaque Valentiniani et Valentis imperatorum 
temporibus sub diesexto nonarum maiarum, regnante Domino... Amen. 

63. (Fol. 188*491) Passio SS. Alexandri, Eventii et Theodoli == 
BHL. 266. Mai 3. 

64. (Fol. 191-193) Inventio sanctae crucis = BHL. 4169.   Mai 3. 

65. (Fol. 193-194v) Passio S. Senesii mart. = cod. Lateranensis 
A. 79 58. Mai 4. 

66. (Fol. 194M95) Natale S. Iohannis ante Portam Latinam = 
BHL. 4321. Mai 14. 

Deest prologus. — Reliquis omissis, des. Occurrit autem illis omnis 
populus virorum ac mulierum omnes pariter exultantes : Benedictus 
qui venit in nomine Domini (= Mombritius, fol. 29v, col. 1, lin. 15). 

67. (Fol. 195-19G-) Passio S. Victoris mart. = BHL. 8580. Mai 8. 

68. (Fol.  196v-197v) Passio SS. Gordiani et Epimachi = BHL. 
3612. Mai 10. 

69. (Fol.  197^-201) Passio SS. Nerei et Achillei = BHL. 6058- 
6066. Mai 12. 

70. (Fol. 201-201v) Passio S. Pancratii mart. Mai 12. 

Ine. Temporibus illis sub Diocliliano et Maximiano scelerattssimis 
imperatoribus facta est immanis persecutio adversus christianos, ita 
ut quicumque — Des. ut BHL. 6421. 

71. (Fol. 201v-203) Natale S. Theodori conf. = BHL. 8087. Mai 19. 

72. (Fol. 203-205) Vita SS. Insti et Clementis = BHL. 4606. 

73. (Fol. 205-205v) Passio S. Iuliae virg. = BHL. 4516.   Mai 22. 

74. (Fol. 205v-214) Passio S. Urbani ep. = BHL. 8376, 8374. 

Mai 25. 

75. (Fol. 214v-215v) Vita S. Proculi ep. et mart. Iun. 1. 

Inest nota narratio de SS. Firnio et Rustico martyribus, item de S. lJro- 
euli itinere Hierosolyniitano deque ipsius reditu per « Ungariarn » (cf. 
Act. SS., Mart. t. III, p. 452, num. 8). — Inc. Cum Maximus imperii 
fasces apud Mediolanum gereret, Proculus quartus ab Euprepio Vero- 
nam christiana religione imbueret (cod.-rif), persecutio non minima 
oborta (cod. aborta) est christianae professionis. Nam — Des. imper- 
fecta : nec alterius (peccata) baiulantes in anterioribus, nostra dimit- 
tentes in posterioribus. 

76. (Fol. 215v-217) Passio SS. Marcellini et Petri = BHL. 5231. 

Iun. 2. 

77. (Fol. 217-218v) Passio S. Blandinae mart. Iun. 2. 


236 VII.  BIBLIOTHEGA  CASANA^ENSIS 

(Iod. 178. J,u'- : Hodievna die occurrit nobis festivitas sanctae Blandinae, quae 

passa est apud ciritaiem Lugdunum cum quadraginta octo martyribus 
<sub> Marco Aurelio Vero et Antonio atque Lucio fiUis eius, quando 
per multas Romani orbis provincias, etc. ut apud Adonem, n<l <l. li iun., 
usque ad finem (martyres Athanacenses). 
78. (Fol. 218v-2l9.) Passio S. Bonefatii mart. Iun. 5. 

Ado, ad 5 iunii. 
79.. (Fol. 219-220) Passio S. Vincentii mart. = BHL. 8070. Iun. 0. 

80. (Fol. 220v-222) Natale SS. Primi et Feliciani = BHL. 0922. 

Iun. 9. 

81. (Fol. 222-222v) Passio S. Getulii mart. Iun. 10. 

Ado, ad d. 10 iunii. 

82. (Fol. 222v-225) Passio S. Barnabae apost. = BHL. 985. lun. 1 1 . 

83. (Fol. 225-22Sv) Passio  SS. Viti et  Modesti =  BHL. 8714. 

Iun. 1(>. 

84. (Fol. 228v-229) ^De B. Maria Magdalena> = BHL. 54-56. 

85. (Fol. 229-229v) <Vita S. Leonardr- = BHL. 4802. 

Foliis perditis, des. mulila : Quo audito, rex gavisus factus est valde 
(= Aiujellot, cap. I()in.). 


CODEX 710 (alias B. I. 4) 

Membraneus, foliorum 220 (0^,510 X 0,335), paginis bipartitis exaratus saec. XI. 
Est haec aitera pars Legendarii, cuius pars prior habetur in <o<lice 718. 

1. (Fol. 1-1 v) Passio ss. uuu. Gervasii et Protnsii = BHL. 3514. 

Iun. 19. 

2. (Fol. 1V-3V) Passio S. Paulini ep. et conf. = BJIL. 0558. 

Iun. 22. 

Des. navigare dispono. 

3. (Fol. 7V-9V) Passio SS. lohannis et Pauli = BHL. 3237, 3239. 

Iun. 20. 

4. (Fol. 9V-13V) Passio beatissimi Petri apost. = BHL. 6664. 

Iun. 29. 

5. (Fol. 13v-14) Versus apostolorum. 

P.L., t. GXLV,col. 94647, xciv. 

6. (Fol. 14) <Garmen de S. Ianuario>. 

Inc. O venerande pater, lanuari martyr opime, 

Nec te praeteream, o venerande pater 
Des. Te sine fine frui cum sanctis omnibus oro. 

In caelo merear te sine fine frui. 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 237 

7. (Fol. 14-17) Passio S. Pauli apost. = BHL. 657i>, G571. Cod. 719. 

8. (Fol. 17-17v) <Passio SS. Petri et Pauli apostolorum> = BHL. 
6654. 

Post ultima verba (necati sunt) sequilur : Desertus igitur Nero non 
post multos dies tunc ab omnibus suis fugit... dignum mefitis suis 
Vitae tuiii. Petrus et Paulus apostoli Dei passi sunt sub die III kalen- 
darum iuliarum, regnante Domino. Amen. 

9. (Fol. 17v-26v) Vita S. Martialis ep. = BHL. 555± Iun. 30. 

Praeeedit earmen etl. in Catal. Lat. Brux., t. II, j). 438-39. 

10. (Fol. 46v-i7v) Passio SS. Processi et Martiniani = BHL. 6947. 

Iul. ± 

11. (Fol. i>7v-i>8) Passio S. Mustiolae virg. = BHL. 4455.   Iul. 3. 

Des. Quae tamen migravit ad Dominum sub die V nonas iulii; ubi 
florent orationes eius usque in hodiernum diem, a<l laudem... Anten. 

12. (Fol. 48-30) Passio S. Procopi = BHL. 6950.  ' Iul. 8. 

13. (Fol. 30-31) Passio SS. Septern Fratrum = BHLMm. Iul. 10. 

14. (Fol. 31-31v) Passio S. Rulinae et Secundae = BHL. 7359. 

Iul. 10. 

15. (Fol. 31v-33) Translatio SS. Naboris et Felicis = BHL. 60i>9. 

Iul. l± 

16. (Fol.  33-35)  Vita  S.  Pelagiae  virg.  =  cod.  Lateranensis 
A. HV2. Iul. 13. 

17. (Fol. 35-37) Passio S. Margaritae virg. = cod. Lateranensis 
A. 811. lul. 13. 

18. Fol. 37-37v) Passio SS. Quirici et lulittae = BHL. 1801. 

Iul. H). 

19. (Fol. 37^-40) Passio <eorundeni> = BHL. 1809, 1811. 

20. (Fol. 40-4L) Vita S. Alexi. lul. 17. 

Inc. utBHL. 290. — Des. Cum summa ilcitas (cod. Ds) declarafe vellet 
sancti viri <.famam>, ex eius mausoleo mirifici odoris emanabat 
chrisma, etin quacumque angustia vel tribulatione positi erant, eius 
obtentu liberabantur, praestante Domino... Amen. Cf. cod. Lateranensis 
A.81*,VallicellanusXXIV10. 

21. (Fol. 4L-4i>) Passio S. Praxedis virg. = BHL. 6920.   Iul. l>1. 

22. (Fol. 42-44v) Passio S. Apolenaris mart. = BHL. 623. Iul. 23. 

23. (Fol. 44v-46v) Passio S. Christinae. lul. ^4. 

Passio S. Christinaede Tyro civitate. — Inc prol. Vnicus swtnmi patris 
rerum omnium conditor nostri. quos ad imaginem — Inc. Cum dudum 
midti errorum caligine (eod. -ni) detenti suum factorem non cognoscentes 
idola sufda et muta colerent — Des. Quod cum fuisset hnpletum, venit 
quidam de genere beatae Christi[a \nOe et cum magna diligentia ct honore 
sepelivii eam, Consummavit autem Dei virgo Christina certamen suum 


238 VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 

Con. 710. octavo kalendarum augustarum, animam Deo reddens, terrae corpus 

relinquens. Quamnossemper, fratres, studeamus sequiin opere, eamque 
sedulis rogitemus precibus, quatenus eius sanctis intercessionibus ad 
perpetua, ubi sancti laetantur, gaudia perduci mereamur. Quod omni- 
potens Deus, qui nos suo redemit sanguihe, largire dignetur, qui cum 
aeterno Patre... Amen. 
24. (Fol. 46v-48) Passio S. Iacobi apost. = BHL. 4056, 4057. 

Iul. 25. 

25: (Fol. 48-49v) Passio S. Ghristophori mart. = cod. Lateranensis 

A. 81°. Iul. 25. 

26. (Fol. 49v-52v) Passio S. Pantaleonis mart. = BHL. 6438. 

Iul. 26. 

27. (Fol. 52v-55v) Vita S. Symeonis monachi. Iul. 27. 

lnc. prol. Insigne et gloriosum miraculum factum est a Deo in diebus 
nostris. Placuit autem Deo... utpermepeccatorem etminimum omnium 
hominum Antonium, discipulum domini Simeonis (add. sup. lin.), scribe- 
rentur haec — Inc. Sanctissimus itaque ac beatus Symeon, cum adhuc 
parvulus esset aetate, erat pascens oves patris sui quem ad modum 
David propheta — Des. Tantae autem sanitates per Dei gratiam et 
cius meritis intercedentibus ibi effxciuntur, ut sint pluriores quam in 
vita sua. Ego autem Antonius omnium mihimus pauca exmultis actibus 
eius conscripsi orans Dominum... Amen. Cf. cod. Bibl. Alexandrinae 9433. 

28. (Fol. 55v-57) Passio SS. Nazarii et Celsi = BHL. 6040. Iul. 28. 

29. (Fol. 57). Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis = BHL. 
7790. Iul. 29. 

30. (Fol. 57-58v) Passio SS. Abdon et Sennen = BHL. 6884 et 6. 

Iul. 30. 

31. (Fol. 58v-67v) Vita sancti et beatissimi Germani patroni nostri, 
Autissiodorensis ecclesiae episcopi = BHL. 3454, 3455. 

32. (Fol. 67v-68) Qualiter idem sacrum corpus post primariam 
sepulturam corruscantibus miraculis bis fuerit transmutatum. 

Alia recensio eorum quae narrantur in Heirici libro miraculorum II, 
num. 96-103 (Act. SS., Iul. t. VII, p. 275-77). 

lnc. Sacrorum translatio corporum cum in aliis multis sanctorum, 
lum praecipue in beato Germano iubare miraculorum splendida com- 
mendatur. Cuius adorandi corporis glebam cum a temporesui transitus 
per annos plus minus circiter quadringentos in eadem ecclesia eo loci, 
ubi primarie fuerat sepulturae traditum, quievisset, Karolo Ludovici 
filio augusti iam summa regni Francorum administrante, ab Heri- 
boldo venerabili eiusdem urbis pontifice religiosissime translatum 
est non sine magna virtutum ac meritorum eius evidentia. Denique 
pretiosissimi sepulcri loco patefaclo, ita demum venerabile cqrpus cum 
universo vestium apparatu — Des. et formatae vocis recepii officium. 


VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 239 

Multa alia et numero plura... et geri visa sunt et gesta narrantur,   Cod. 719. 
quibus palam est divinitatis opem loco semper esse praesentissimam. Cui 
cum multa per vivam, tum etiam innumera per mortuum suppeditat 
operari ad sacri et vivi sui nominis gloriam competentem. 

33. (Fol. 68v-70) Natale S. Felicis mart. — BHL. 3865.   Aug. 1. 

34. (Fol. 70-72v) Passio S. Stephani pontificis = BHL. 7845. 

Aug. 2. 

35. (Fol. 72v-73v) Inventio corporum sanctomm, id est Stephani 
protomartyris,  Gamalielis,  Nichodemi  et Abibon = BHL. 7851. 

Aug. 3. 

36. (Fol. 73v-74v) Translatio corporis B. Stephani in CPolim =  • 
BHL. 7858. Aug. 3. 

37. (Fol. 74v-75v) Passio SS. Sixti episcopi et Felicissimi et Aga- 
piti = BHL. 7801. Aug. 6. 

lnc. ut in codiee Lateranensi A. 8120. 

38. (Fol. 77-80v) Passio ss. mm. Donati ep. et Hilariani monachi 
= BHL. 2294. Aug. 7. 

39. (Fol. 80v-81v) Passio SS. Cyriaci diaconi et Largi et Smaragdi 
atque Crescentiani sociorumque eius = cod. Lateranensis A. 81 22. 

Aug. 8. 

40. (Fol. 81v-82) Passio S. Romani mart. = cod. Lateranensis 
A. 8123. Aug. 9. 

41. (Fol. 82-83v) Passio S. Laurentii archidiaconi = BHL. 4753. 

Aug. 10. 
Inc. utincodice Lateranensi A. 8124. 

42. (Fol. 83v-84) Passio S. Tiburtii mart. Aug. 11. 

Inc. Beati Tiburtii martyris natalicius dies adest, filii Chromatii 
urbis praefecti, quem erudierunt in fide beatus Sebastianus et sanctus 
TranquiUinus — Des. et in eodem loco a parente quodam christiano 
sepultus est. In quo loco multa beneficia praestitit Christus, ad laudem... 
Amen. 

43. (Fol. 84-87v) Vita SS. VII Dormientium, qui in Epheso dormie- 
runt = BHL. 2315. Aug. 1 1 . 

44. (Fol. 87v-88) Passio S. Eupli diaconi = BHL. 2729.   Aug. 12. 

45. (Fol. 88v-89v) Passio S. Hippolyti mart. = BHL. 3961. 

Aug. 13. 

46. (Fol. 89v) Passio S. Cassiani mart. = BHL. 1626.    Aug. 13. 

47. (Fol. 89v-90) Passio S. Eusebii presb. = BHL. 2740. Aug. 14. 

48. (Fol. 90-96)  Sermo  Hieronymi  presbyteri de  assumptione 
S. Mariae ad Paulam et Eustochium. Aug. 14. 

P.L., t. XXX, col. 122-42. 

49. (Fol. 96-97) Passio S. Agapiti mart. = BHL. 125.    Aug. 18. 


240 VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 

C6D. 719.     50. (Fol. 07-98) Passio S. Symphoriani niart. = BHL. 7967. 

Aug. 22. 

51. (Fol. 98-99) Passio S. Timothei mart. = BHL. 8496.  Aug. 22. 

52. (Fol. 99-101) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1001- 
1003. Aug. 24. 

53. (Fol. 101-103) Translatio S. Bartholomaei apostoli = BHL. 
1005, 1007. 

54. (Fol. 103-104v) Passio S. Pontiarii mart. = BBL. 2^43. 

Aug. 25. 

55. (Fol. 104M05) Passio S. Genesii mart. = iWL. 3320. 

Aug. 25. 

56. (Fol. 105-105v) Natale S. Rufini conf. = BHL. 7372. Aug. 25. 

57. (Fol. 105v-107) Passio S. Alexandri mart. == BHL. 276. 

Aug. 26. 

58. (Fol. 107-108) Passio S. Ruphi = BHL. 7378. Aug. 27. 

59. (Fol. 108-108v) Passio S. Hermetis mart. Aug. 28. 

Inc. Hunc illustrissimum beatus Alexander pontifex et martyr, cum 
cssct praefectus urbis Romae, baptizavit cum uxore et filiis — Des. Qui 
decollatus, a beatasorore sua Thepdora collectus, in Salaria vetere non 
longe ab urbe Roma sepuitus est. Passus cst aatem... Amcn.  ■ 

60. (Fol. 108v-112) S. Augustini confessoris = BHL. 792. Aug. 28. 

61. (Fol. 112v-113v) Inventio capitis praecursoris Dornini = BHL. 
4290. Aug. 29. 
.  62. (Fol. 113M14) Passio S. Savinae virg. = BHL. 7407. 

Aug. 29. 

63. (Fol. 114) Felicis et Audacti = BHL. 2880. Aug. 30. 

64. (Fol. 114-116) S. Reguli mart. - BHL. 7102. Sept. 1. 

65. (Fol. 116-1 16v) Item ut supra = BHL. 7103. 

Des. Veve illa potest gaudere civitas, quae tantas ac tales meretur 
passidere reliqnias. Cuius dignissimam sanctitatem beatus Bedaconside- 
rans etiam festivitatis eius memoriam facerc curavit in martyrologio 
suo, quod vcrsibus exametris mXrifice composuit, dicens : 

Septembres Regulus tenet orditurque kakndas, 
Regulus antistes sibi qui caput esse peremptum 
Portavit hinis Christo stadiis facicnlc. 
Cuius reliquias nunc urbs Lucensis adorat. 
Huius igitur sollemnitatem omnes cnm summa dcvotionecelcbrcmns... 
Amcn. Cf. cod. Bibl. Alexandrinae 95?. 

66. (Fol. 116M18) Passio S. Terrentii mart. = BHL. 8003. 

Sept. 1. 

67. (Fol. 1 18-1 19) Obitus S. Prisci = BHL. 6928, 6927.   Sept. I. 

68. (Fol. 119-120) Passio S. Antonini mart. = BHL. 572. Sept. 3. 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 241 

Praecedit veliiti niintiatio quaedam martyrologica : In territorio Tolo-   Cod. 719. 
sanense Apamiae (cod. -nie)castro iu.vta fluvium quiAregia nuncupatur, 
liatale sancti Antonini martyris, qui passus est... In quo videlicet loco 
tunc temporis Vallis vocitabatur Nobilis. 

69. (Fol. 120-121) De mirabilibus eiusdem = BHL. 573. 

70. (Fol. 121-121v) Incipiunt miracula eiusdem = cod. Latera- 
nensis A. 8148. 

71. (Fol. 121M23) Passio S. Eleutherii mart. = BHL. 2451a. 

Sept. 7. 

72. (Fol. 123-125) Passio imaginis Domini  Salvatoris = BHL. 
4228. 

Seripta est haec narratio nianu saec. XII, erasis iis quae prius in codice 
legebantur. Spatio defieiente, des. Ex tunc itaque mos inolevit per 
divei*sas orbis terrae nationes... sed et reconciliare non desinunl nisi 
in honoie domini sancti Salvatoris (cf. P.G., t. XXVIII, p. 819a). 

73. (Fol. li>5-li>5v) Passio S. Luceiae virg. = BHL. 4981. Sept. 12. 

ln initio ila :... de terntorio urbi quo capta est... 

74. (Fol. 125M26) Passio S. Gornelii = BHL. 1958     Sept. 14. 

75. (Fol. 126-126v) Passio S. Gypriani ep. = BHL. 2037. Sept. 14. 

76. (Fol. 126M27V) Exaltatio S. Grucis = BHL. 4178.   Sept. 14. 

77. (Fol. li>7v-Ji>8) Passio S. Nicomedis mart. = BHLArm. 

Sept. 15. 

78. (Foi.  128-130) Passio  S.  Euphemiae virg. =  BHL. 2710. 

Sept. 16. 

79. (Fol. 130-132*) Passio SS. Luciae et Geminiani = BHL. 4988. 

Sept 16. 

80. (Fol. 132v-135) Passio S. Iustinae virginis seu conversio S. Gy- 
priani episcopi = BHL. ^047, 2050. 

81. (Fol. 135-138) <Passio> S. Matthaei apost. et evang. = BHL. 
6544, cap. 76, et 5690. Sept. 21. 

82. (Fol. 138-140) Passio  ss.  nim.  Mauricii, Exsuperii,  Gandidi 
atque Victoris = BHL. 5743. 

Inc. Temporibus Dioclitiani quqndam... Cf. Anat. BolL, t. XXlll, 
p. 15319. 

83. (Fol. 140-141) Item unde supra. 

Sermo qui inc. Sacra haec hodiema sollemnitas... Cf. MG.} Scr. rer. 
merov. 1. 111, p. 23. 

84. (Fol. 141-143) Passio S. Teclae virgmis=BHL. 8033. Sept. 23. 

85. (Fol. 143-144) Passio SS. Gosmae et Damiani. Sept. ±1. 

lnc. Dioctitidno etMaximiano imperatoribus, sedenle Lusia praeside, 
in civitate Egea exstiterunt quidam christiani instructi arte medicinae 
— l)es. recipientes a Salvatore coronas victoriae. Passi sunt autem... 
Amen. Cf. BHL. 1967, 


242 VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 

Cob. 71«).     86. (Fol. 144-144v) De mirabilibus SS. Cosmae et Damiani = cod. 
Lateranensis A. 81 6I. 

87. (Fol. 144v-145) Item  aliud miraculum = cod.  Lateranensis 
A. 8162. 

88. (Fol. 145-145v) Dedicatio basilicae S. Michaelis- archangeli == 
BHL. 5949, 5948. Sept. 29. 

89. (Fol.  147M50) Vita  S.  Hieronymi presb. = BHL. 3871. 

Sept. 30. 

90. (Fol 150-153v) Vita S. Remigii conf. = BHL. 7155, 7158. Oct. 1. 

91. (Fol. 153v-155v) Passio S. Reparatae virg. Oct. 8. 

Inc. prol. Beatorum Christi martyrum gloriosa certamina recolentes 

— Inc. Temporibus igitur Decii praesidis, quimulta crudelitate chri- 
stianospersecutusest, aprincipibus Romanis talepropositum esi edictum 

— Des. et conditum aromatibus hononfice sepelierunt. Requievit vero 
beatissima virgo Reparata in Domino et consummavit cursum martyrii 
sui VIII iduum octobris, regnante Domino... Amen. Cf. BHL. 7183. 

92. (Fol. 155v) Passio S. Dionysii et sociorum eius = BHL. 2178. 

Oct. 9. 
Des. mutila : non ferocitatem incredulae reputans gentis (= Act. SS., 
nutn. 5 med.). 

93. (Fol. 156-1 56 v) <Laudatio S. Dionysii areopagitae> = BHL. 
2187. 

lnc. mutila : Ariopagumvidisset beatum Dioni/sium, interrogare coepit 
quid coleret... (cf. Act. SS., Oct. t. IV, p. 704, num. 37 in.). 

94. (Fol. 156v-157v) Passio S. Domnini = BHL. 2265.     Oct. 9. 

95. (Fol. 157M58) Vita S. Gerbonii ep. = BHL. 1729.   Oct. 10. 

96. (Fol. 158-159v) Passio S. Galixti papae = BHL. 1523. Oct. 14. 

97. (Fol. 159v-161) Vita beatissimi Lucae evangelistae = BHL. 
4973. Oct. 18. 

98. (Fol. 161-163) Passio S. Miniati mart. = BHL. 5967. Oct. 25. 

Deest prologus. 

99. (Fol. 163v-166v) Passio  ss.  apostolorum Simonis et Iudae = 
BHL. 7752, 7753, 7750, 7751. Oct. 28. 

100. (Fol. 166v-167v) Passio S. Gaesarii mart. = BHL. 1511. 

Nov. 1. 

101. (Fol. 170M74) Vita S. Hilarii ep. = BHL. 3885, 3887. 

Nov. 2. 
Deest prologns libclli 3887. 

102. (Fol. 174-176v) Passio SS. Quattuor Goronatorum = BHL. 
1837. Nov. 8. 

103. (Fol.  176v-177v) Passio S. Theodori mart. = BHL. 8077. 

Nov. 9. 


VII.  BIBLIOTHEGA  CASANATENSIS 243 

104. (Fol. 177v-182v) <Vita> S. Martini ep. = BHL. 5610. Nov. 11.   Cop. 719. 

105. (Fol. 182v-184v) (Epistulae Sulpicii Severi de S. Martino) = 
BHL. 5611-5613, 

106. (Fol. 184v-195v) (Dialogi Sulpicii Severi de  S.  Martino) = 
BHL. 5614-5616. 

107. (Fol. 195v-196v) (Narrationes Gregorii Turonensis de S. Mar- 
\mo)=BHL. 5619-5623. 

108. (Fol. 196v) Natale S. Bricii ep. Incipit prologus = cod. Late- 
ranensis A. 8190. 

109. (Fol. 196v-197) Vita eiusdem = BHL. 1452. 

110. (Fol. 197-198v) Vita S. Frigiani ep. = BHL. 3175.   Nov. 18. 

Des. per quem tota patria sublimiter decoratur. Veneremur... Amen. 

111. (Fol. 198v-203) Passio S. Caeciliae virg. = BHL. 1495. 

. Nov. 22. 

112. (Fol. 203-204v) Passio S. Glementis mart. = BHL. 1848. 

Nov. 23. 

113. (Fol. 204v-205) Expositio Gregorii episcopi Turonensis eccle- 
siae. Liber mirabiliorum B. Clementis mart. = BHL. 1855, 1857. 

114. (Fol. 205-21 3V) Vita S. Golumbani ab. = BHL. 1898. Nov. 23. 

Deest epistula. 
115. '(Fol. 213v-215v) Vita S. Prosperi Regensis ecclesiae (episcopi 
corr. sup. Un.). = BHL: 6962. Nov. 25. 

116. Fol. 215v-216) De translatio<ne> eiusdem = BHL. 6963. 

Subiunctaest eadem peroratio, quae et in codice Lateranensi A. 8198. 

117. (Fol. 216-217) <MiracuIaS.Prosperi> = £fflv.(>965. 

Heliquis omissis, tles. in extremo cap. vm : conversatus est (= Anal. 
Boll, t. XV, p. 213). 

118. (Fol. 217-218) Vita  S.  Dalmatii ep.  Ruthenae  civitatis  = 
BHL. 2084. 

119. (Fol. 218-220) Passio S. Iacobi = BHL. 4100. Nov. 27. 


CODEX 726 (alias B. I.  11) 

Membraneus, foliorum 176 (0m,525 X 0m,370), paginis bipartitis exaratus saec. 
XI/XJl. 

1. (Fol. 1-1 8V) Vita S. Silvestri urbis Romae pontificis = BHL. 

7725-7727, 7730-7732, 7736. Dec. 31. 

Narralio 7732 ita  des.  effugisse supplicium. Et quoniam cupientes 

nosse eius insignem kistoriam, quae a sancto Eusebio scripta est graeco 

sermone, poterunt edoceri, in hoc loco qui coepit omnia translationi 


244 VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 

Cod. 726. nostrae finem imponat qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. 

Cf. BHL. 7735. 

Narratio 7736 des. ac corporis confertur medela cunctis prompla 
illinc fide poscentibus in nomine Iesu Christi salvatoris nostri, qui 
vivit... Amen. 

2. (Fol. 18v-19v) Passio S. Concordii niart. = BHL. 1906.  Ian. 1. 

3. (Fol. 19v-31v) Passio S. Martinae virg. et mart. 

. Inc. Regnante domino et salvatore nostro Iesu Christo, Alexandei' 
Caesar quarto anno imperii sui in toio orbe edictum proposuit dirigens 
praesides suos et iudices, ut christiani aut diis sacrificent — Des. Cuius 
corpusin onichino lapide honeste delatum est in orto qui vocatur Mira- 
bilis; ubi multa beneficia praestantur, ad laudem... Amen. 

4. (Fol. ilv-39v) Passio ss. mm. Inliani et Basilissae. Ian. 8. 

Inc. Beatissimimartjjris Iuliani et Basilissae narramus triumphum, 
qualiter certaminapro Christopertuleruntet adagonem fidei pervenerunt 
sub Diocliiiano et Maximiano impiissimis imperaioribus in Aniiochia 
civiiate, Marciano praeside, sub diesexto idus ianuarii. Erant namque 
beatus Iiilianus et virgo Basilissa in oratione constantes, vigiliis et 
parsimoniis, quorum fides ita unita eral in Christo — Des. a quacum- 
que fuerit infirmitate oppressus (ef. BHL. 4529, num. 64 sub init.). Sic 
itaque in civitate Antiochia passus est beatus Iulianus, qui fuit coniux 
beatae praedictae Basilissae, qui cum in virginitate per aliquot annos 
vixissent, monasteria, quia divites erant, construxerunt, ut multorum 
monachorum pater Iulianus fieret, Basilissa vero multarum virginum 
mater. Quarum multitudinem cum iam victricempraemisisset ad Domi- 
num, ipsa inter sancias oraiiones spiritum Domino reddidit; lulianus 
vero postmodum cum sanctis, quos praediximus, regna mansura per- 
cepit, per eum qui vivit... Amen. 

5. (Fol. 39v-o4) Passio S. Isidori mart. (in insnla Chio). 

Inc. Imperante Decio impiissimo imperatore, gravis persecutio in 
chrisiianos exoritur, adeo ut qui unum Deum atque trinum colerent, 
pubHcati torquereniur — Des. tribuatque ad taudem eiusdem nominis 
congregatis effectum iustae suae petitionis, praeslante Domino... Amen. 

Sequitur epilo^us. Sed qui virtutes ac beneficia eius suflicienter possunt 
enarrare, quae non solum sermouis sed omnis superant facultatem intet- 
legentiae? Ego autem quod de vita ac passione sancii huius veridica 
relaiione compefi, pro ingenioli mei capacitate revolvi ; verum sive aliter 
seu res se ita habeat, iudicio fidelium commisi. Fuerunt etiam, quem ad 
modum res apudsolam illam geniem iesiatur, quodcum beatus Isidorus 
in tormenta ad decollandum traheretur, arbores quae quasi in passione 
sua condolentes ianquam lacrimas fudisse feruntur : Ex quibus gommus, 
quem masticem appellant, ab illo tempore semper ibi fit, quia natura 


VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 245 

ubique sequitur quocumque praecedit imperium Dei iubentis, cui est   Cod. 726. 
gloria in saecula saeculorum. Amen. 

6. (Fol. 3446) Vita S. Severini = BHL. 7655, 7656. 

Deest clausula (Habcs... egregium). 

7. (Fol. 46-47) Vita S. Basilii ex libro XI ecclesiasticae historiae. 

Rufini Hist. eccl., lib. II, rnp. 9. — Mutatis primis verbis, inc. Busiiius 
et Gregorius ex Capadocia oriundi, quae copiosam sanctorum prodv.vit 
vineam, olivarum quoque — Mutatis ultimis verbis, des. Exstant etiam 
ipsius Gfegorii iuniofis aliquot opuscula luculenta. Moritur igitur 
Busitius imperante Gratiano. 

8. (Fol. 47-56) Alia Vita S. Basilii = BHL. 1024. 

His paucis contractus est prologus ; Rogaiv tno, Gregori princeps 
Neapolis', ego Ursus vitam bcati Basilii dc graeco in latinum transtuli. 
In qua si quid inepte dixi, veniam peto; si quid rcctc, mcritis illius 
tribuo. — Des. Vita : coUocati erant. Haecego Ursussaccrdostc, Grcgori 
princeps Neapolis, rogante dc graeco in latinum transtuli, adiuvantc co 
qui vivit in saecuta saeculorum. Amen. 

9. (Fol. 56-59) Vita S. Pauli prinii eremitae edita a B. Hieronymo 
= BHL. 6596. Ian. 10. 

10. (Fol. 59-61) Vita S. Melciadis papae. Ian. 10. 

Vitn desumpta ex Libro pontificali et ex liltoris apocryphis Miltiadis ad 
episcopos Hispanos {P.L., t. VII, col. 1 115-22). — Inc. Sanctus Melciadcs 
christianus religione, afer vero natione, quae dicitur a quodam ex 
posteris Abrahae, qui dictus est Afer — Des. Cui post quindecim dies 
defuncto Silvesier papa successit, ud lundein... Amen. 

11. (Fol. 61-68) Vita S. Hilarii ep. et conf. = BHL. 3885, 3887. 

Deest prologus libelli 3887. 

12. (Fol. 68-70v) Vita S. Felicis in Pincis = BHL. 2874. 

13. (Fol. 70v-71v) Miraculum S. Felicis Nolani = BHL. 2876. 

14. (Fol. 7J v-7i>) Passio S. Felicis martyris = BHL. 2880. 

Inc. Cum fervor... iutcrficerct. duos fratres simili nomine Felicem et 
Felicem gratia dignos presbyteros — Des. Ubi non post multum lempus, 
quiescente persecutione, fabricaia est ecclesia, in i/hu beneficia divina 
exuberant orationibus eorum usque in hodiernum diein. Gf. supra, 
pp. 39, 50lJ. 

15. (Fol. 72-73) Obitus alterius Felicis presbyteri in Pincis fratris 
= BHL. 2885. 

16. (Fol. 73-88) Vita S. Mauri abbatis = BHL. 5773. 

Deest prologus (Postqvam divinilus...) 

17. (Fol 88-92) Passio S. Marcelli papae = BHL. 5235.   Ian. 16. 

18. (Fol. 92-1 14^) Vita S. Antonii = BIIL. 609. 

Deest epilogus Evagrii. 


246 VII.  BlBLIOTHECA  CASANATENSIS 

Cod. 726.     19. (Fol. 114M17) Passio ss. mm. Marii, Marthae, Audifax et Am- 
bacum = BHL. 5543. 

20. (Fol. 117-131v) Passio S. Sebastiani mart. = BHL. 7543. 

21. (Fol. 131v-135v) Passio S. Agnetis virg. et mart. = BHL. 156. 

22. (Fol. 135M38) Passio S. Vincentii edita a Prudentio = BHL. 
8628, 8633. 

23. (Fol. 138-144v) Passio S. Anastasii mart. = BHL. 411. 

24. (Fol. 145-149v) Vita S. Geminiani ep. = BHL. 3299. 

25. (Fol. Fol. 149v-151v) Vita S. Severi ep. 

Inc. Post excessum beatissimi Apollenaris beatissimus Severus tertius 
decimus Ravennalem cathedram suscepit. Cuius nomen intellegitur in 
compositione sevus verus — Des. intra in gaudium Domini tui. Hoc tibi, 
hoc nobis ille concedat, qui dignatus est aeterna gaudia suis famulis 
polliceri, quivivit... Amen. 

26. (Fol. 151v-161) Vita S. Brigidae. 

lncipit prologus S. Donati episcopi : 

Praesul ego dictus Donatus sanguine scottus 
Virtutes scripsi virginis eximiae... 
Des. Si quid id in melius mutet quod cernit ineptum, 

Brigida virgo Dei auxilietur ei. 
lnc. Vita. Postquam unigenitus Dei filius dominus nosler Iesus Christus 
hostem humani generis diabolum sua potentia superavit atque prostra- 
vit, et totius orbis nationes ad suum cultum sive fidem per apostolorum 
praedicationem vocavit — Des. sed est tutissima civitas omnibus habi- 
tantibus et confugientibus ad eam. Quod totum meritis sanctae virginis 
Brigidae praestari dubium non est, adlaudem... Amen. 

27. (Fol. 161-165) Passio S. Blasii mart. = BHL. 1380, 1379. 

Des. ut indicatum est supra, p. UO-4157. 

28. (Fol. 165-167) Passio S. Agathae mart. = BHL. 133. 

29. (Fol. 167-174v) Passio S. Eufraxiae virg. = BHL. 2719. 

30. (Fol. 174M76) Passio S. Valentini mart. = BHL. 8460. 

31. (Fol. 176-176v) Passio SS. Faustini et Iovittae = BHL. 2837. 

Foliis perditis, superest solum initium. 


CODEX 745 (alias C. VI.  14) 

Chartaceus, foliorum 90 (0"Yl38 X 0,107), exaratus saec. XV. 
Fol. 1 : Isleliber est ad usum frairis Baptiste de Monte Salani. Pertinet ad 
locum Sancti Fortunati. 

1. (Fol. 2-43v) De transitu Ieronimi  Eusebius  ad  Damasum  = 
BHL. 3866. 


VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 247 

2. (Fol. 44-51 v) De laudibus Ieronimi ab Augustino — BHL. 3867.   Cod. 745. 

Folio al)lato, des. mutila : de mei imperitate et pauperie in laudes eximii 
Ieronimi(P.L., t. XXII, col. 289postmed.). 

3. Fol. 52-89v) (Pseudo-Gyrilli miracula S. Hieronymi) — BHL. 
38G8. 

Folio abrepto, inc. mutila : \sebio viro sanctissimo eiusdem Ieronimi 
sanciissimi discipulo sumant initium...(P.L..\. XXII, col. 290, cap. 1 exlr.) 


CODEX 857 (alias C. IV. 27) 

Chartaceus, foliorum 59 (0rn,208 X 0in,139), exaratus saec, XV extr. 

(Fol. 2-57) <Vita B. Iacobi de Marchia> = BHL. 4109. 

Fol. 57 subiunctum est : Ioannes Baptista Petrutius Parthenopeus, 
archiepiscopus Tarentinus, composuit anno Domini millesimo CCCC0, 
LXXXV0. 

Sanctus de Auria deSancto Sevenno eius familiaris et intimus dome- 
sticus propria manu scripsit. 

CODEX 890 (alias C. V.  17) 

Chartaceus, foliorum 52 (0,n,201 X 0,144), exaratus saec. XV in. 

(Fol. 49v-52v) Miracula B. Mariae Virginis. 

1. Viduae cuiusdam filius ad suspendium ducebatur ; quae cum 
flenset eiulans... Siniilis narratio Mir. BVM. 520. 

2. Uxor cuiusdam militis Hispani non poterat concipere, sed quasi 
sterilis jmtabatur... Similis narratio Mir. BVM. 790. Puerum non tradi- 
derat mater ecclesiae Beatae Mariae, sicuti voverat, ideoque mortuus 
erat ille. 

3. Matrona quaedam fuit a fiHo unigenito impraegnata. Diabolus 
vero... Similis narratio Mir. BVM. 47. 

4. Minorosa quaedam videbat frequenter matrem Dei in veste pretio- 
sissimaetpraeclara,sed tamenin sexta feria sempervidebateam indutam 
tunica asperaatqueviti... idque in memoriam passionis dominicae. 

5. Arbor habens folia quasi lilii... orta fuit in ore cuiusdam militis... 
Similis narratio Mir. BVM. 336. 

6. Ricardus rex Angliae propter honorem beatae Mariae omni petenti 
(cod. ompti) elemosynam iribuebat... Cum denarios aliquando non 
portaret, sancto lohanni in elfigie peregrini elemosynam petenti anulum 


248 VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 

Cod. (S90. suum dedit. Postea autem sanctus lohannes « mercatores Lundrenses» qui 

longe a patria derelicti erant, nave sine eis recedente, subitq Lundoniam 
transportavit, anulumque eis reddidit, qnem regi ostenderent. 

7. Angelus Domini accepit quendam fratrem praedicatorem et intravit 
quandam aulam pulcherrimam, ubi beata Mariacum mrginibus residen- 
tiam faciebat... Hunc claritas de vultu Virginis irradiat; iubet beata Maria 
subridens ut in foveam proiciatur; clamante fratre, angelus illum ad suam 

• ecclesiam reportat;  factus autem theologus maximus legit in honorem 
virginis gloriosae Cantica canticorum. 

8. Guillermus istrio in quadam cantilena composuit quaedam 
sinistra de rege Castellae... Cum ad Sanctum lacobum peregrinus iter 
haberet, in villa Puirgis a rege capitur et suspendio damnatur. Maria 
autem virgo, in cuius honorem antiphonam composuit, eum a carcere et 
a morte liberat. 

9. Clericus quidam in Carnotensi civitate morabatur, qui vani- 
ta<te>s saeculi... sequebatur. Eadem narratio Mir. BVM. 339. 

10. Abbas quidam cum monachis et muliis hominibus (cod. oibus) in 
mari mortis periculum sustinebat... Eadem narratio Mir. BVM. I. 

11. Pictor quidam beatae Virginis imaginem cum ianta[m] diligen- 
tia[m] depingebat... Eadem narratio Mir. BVM. 345. 

12. Parisiensis quidam scolaris fuit, qui adamabat quandam dominam 
uxorem cuiusdam militis... Cum qua cum in quodam sabbato noctu conve- 
nisset, ab adulterio abstinuit memor sabbati et ilico exspiravit. Sub capite 
autem eius inventa est schedula, qua dicebatur ipsum a I». Maria impe- 
trasse gloriam sempiternam. 

13. Monialis quaedam cottidie beatam Virginem salutabat... Apparet 
ei Maria monens ne festinet quando dicit « Dominus tecum », cumex his 
verbis magnum gaudium ipsa recipiat. 

14. Virgo quaedam dicebat coiidie horas beatae Virginis cum obsechio 
defunctorum... Quae cum virginitalem vovisset et iuvenem in sui amorem 
ferventem reppulisset, tandem artibus maleficis cuiusdam vetulae victa 
consensit in facinus. Dum autem in nemore iuvenem exspectat, et ille 
moras agit, horas beatae Mariae coepitrecitare... Yeniens iuvenis visaque 
beata Maria, quae precanti puellae in auxilium descenderat, a proposito 
recedit et ambo religiosum habitum assumunt. Cf. Mir. BVM. 1312. 

15. Liber viarum Dei narrat quod fuit quaedam sancta[m) virgo 
nomine Helisabet... 

16. Domina quaedam docebat pueros beatam Virginem salutare... 
Similis narratio Mir. BVM. 415. 

17. Iuvenis quidam adamabat quandam pnellam, quae erat devotis- 
sima matri Dei... Similis narratio Mir. BVM. 19. 

iS. Clericus quidam dicebat cotidie horas Virginis gloriosae... Similis 
narratio Mir.BVM.W. 


VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 249 


CODEX 934 (alias D. III. 13) 

Chartaceus, paginarum sign. 1-142 (0m,25 X 0,19), exaratus saec. XVII. 

In principio codicis atramento non ineleganter depicla est imagoCaelestini papae V 
sedentis et benedicentis praelato cuidam (id esl Iacobo cardinali), qui genuflexus 
ipsi lihrum porrigit. Suhscriptum autem est : Cosi appunto std designato nelV 
originale, che si conserva in Collemagio. 

Totum volumen implet 

(Pag. 1-142) Legenda B. Petri confessoris de Murrone. = BHL. 
6746, 6747, 6749. 

Primis verbis omissis,  inc.  epistula : Religiosis  viris...  dilectionis 
affectum. Historiam quam dudum per nos... 
Lihelli 6747 liher III desinit cum vers. 592 : Christi vice cuncta gerentis. 


CODEX 930 (aijas D. V 56) 

Chartaceus, foliorum A et sig-n. 1-05 (0m,245 X 0,195). 

Fol. A hic litulus scriptns esl : Processuspro canonizalione S. Thomae Aquinatis 
condiius Piperni iussu Ioannis XXII anno 1321 , fuleliter extractus ex Imp. 
Biblioiheca Parisiensi anno 1869. Est hic lihellus BHL. 8151, exscriptus ex codice 
Parisino Bibl. Nat. lat. 3113. 


CODEX 1046 (alias XX. II.  11) 

Chartaceus, foliorum A-K, paginarum sig-n. 1-422 (0m,305 X 0,205) et foliorum L-M 
(0m,270 X 0,195), exaratus ante d. 4 martii anni 1637 ah Ambrosio Rossi (fol. L). Est 
hoc apographum codicis Vaticani lat. 5410, qui et ipse apographum est anno 1C00 
desumptum ex exemplari olimservato in archivo ecclesiae Sanctae Mariaein Via Lata, 
in quo illud hodie frustra quaeras. 

Fol. II. Titulus : Vita et miracula SS. Cyri et Ioannis martijrum. 

Fol. C-Ev : Index capitum vitae et miraculorum SS. Abbacyri et I<o>annis 
martyrum in praesenti volumine contentorum per Sophronium monachum 
descriptorum... 

Fol. I. In nomine Domini. Amen. Anno dominicae incarnationis mUlesimo 
ducentesimo nonagesimo octavo indictione undecima tempore domini Bonifacii 
Papae octavi anno quarto mense februarii die sexta eiusdem mensis intrantis fuit 
isteliber, in quo continetur vita et martyrium multorum sanctorum martyrum, 
religatus per manum Iacobi Marqueti de Arenula et reparatus cum adiutorio 
benefactorum ecclesiae SS. Cyri et loannis. 

CATAL.  LAT.  ROM. 17 


250 VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 

Cod. 1046.     Pag\ 422. Finito libro sit laus et gloria Christo. 

Qui libro legit in isto, Gualterio animam benedicat magistro. 

Breviter hoc opus fecit Gualterius, cum tertius papa resideret Inno- 
centius. 

Anno MCCIIII per manus suprascripti libro peracto rogatu Cencii 
cancellarii senatorum. 

Date ergo honorem sanctis martyribus Cyro et Ioanni, pro quorum 
ipse amore fecit. Illorum precibus portae eidem aperiantur paradisi 
et infernales claudantur. Qui multa bona in vita fecerunt atque post 
mortem ab Alexandria Saracenorum Romam venerunt. 

1. (Pag. 1-23) <Passio S. Gyri et Iohannis> = BHL. 2077. 

Inc. mutila : \reminime valuisset... (cf. P.L., col. 705 d). 

2. (Pag. 23-78) Laus ss. mm. Gyri et Ioannis = BHL. 2079. 

3. (Pag. 78-412) Miracula = BHL. 2080. 

4. (Pag. 413-421) Translatio ss. mm. Abbacyri et Ioannis, qualiter 
Romam applicuerunt corpora. 

Ed. P. Aringhus, Roma subterranea (Piomae, 1659), 1. 1, p. 221-22. 

CODEX  1055 (aijas A. II. 9) 

Membraneus, paginarum 310 (0,n,325 X 0,230), paginis bipartitis exaratus saec. 
XII extr. 

1. (Pag. 1-193) Liber Barlaam et Iosaphath servorum Dei editus 
graeco sermone a Iohanne Damasceno viro sancto et erudito = 
BHL. 979. 

2. (Pag. 193-196) Vita S. Memmii Gathalaunensis episcopi = BHL. 
5910. 

Inc. In tempore illo cum beatissimus Memmius episcopus de nobili 
genere... 

3. (Pag. 190-211) Passio B. Eustachii sociorumque eius = BHL. 
2760. 

4. (Pag. 211-222) Passio SS. Quatuor Goronatorum = BHL. 1837. 

5. (Pag. 222-228) Passio S. Theodori mart. = BHL. 8077. 

6. (Pag. 228-248) Passio S. Gaeciliae virg. = BHL. 1495. 

7. (Pag. 248-256) Passio S. Glementis papae = BHL. 1848. 

8. (Pag. 256-258) Ex libro miraculorum B. Gregorii Turonorum 
episcopi = BHL. 1854, 1856. 

Omissis primis sententiis, incipit narratio 1854 : Factum est autem in 
una sollemnitate... 

9. (Pag. 258) De translatione corporis eiusdem (Clementis). 

Narratio fabulosa, quam alibi non repperimus. En illam. Itdius pa/ja 
perrexit in regionem Rabastie, in qua el Cersonia esse dinoscitur, ad 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 281 

destruendarh haeresim, quae In illis partibus pullulabat ; cumque regredi   (<od. 1055. 

vellet, apparuit ei angelus Domini dicens : « Noli recedere; a Domino 

» enim tibi praecipitur ut transferas corpus sancti Clementis, quod 

» hactenus in mare iacuit. » Cui Iulius : « Quomodo, » inquit, « hoc fieri 

» potest, cum mare non partiatur nisi in die natalis eius. » Cui angelus 

ait : « Hoc erit tibi signum quod Dominus tibi praecipiat reverti, quia 

» mare in occursum tuum partietur. » Perrexit igitur, et transtulit 

corpus, etposuit illud super ripam, et aedificavit ibiecclesiam et reliquias 

decorpore Romam tulit. Contigit autem ut, illo deferente, die quo reli- 

quias cum honore populus recepisset Romanus, eodem die sepulcrum, 

quod in mari remanserat, cum terra super mare se erigeret et fierei 

insula, ubi homines regionis illius basilicam construxerunt et congrega- 

tionem. Ex tunc ad illam insulam navigio itur. 

10. (Pag. 258-2G4) Passio S. Grisogoni mart. = BHL. 1795. 

11. (Pag. 264-273) Passio SS. Fusciani, Victorici et Gentiani = 
BHL. 3224. 

12. (Pag. 273-306) Passio S. Katarinae virg. = BHL. 1663 

Foliis perditis, des. mutila : quia video Christum me vocantem, qui est 
amor meus, rex etsponsus\ (= Act. SS. Hiberniae, col. 732 med.) 

13. (Pag. 307-308) Passio S. Luciae sacratissimae virginis == BHL. 
4992. 

Foliis perditis, superest sola pars"ultima. 

14. (Pag. 308-310) Passio S. Gaesarii diaconi = BHL. 1511. 

Foliis perditis, des. mutila : Leontius consularis dixit : Ut sacrificium 
offeras diis (= Act. SS., num. 14). 

CODEX 1104 (alias B. II. 23) 

Membraneus, foliorum 141. Constat fragmentis aliquot codicum manu beneven- 
tana exaratorum saec. XI-XIII. 

I. Folia 1, °2 (0m,32 X 0,21) paginis bipartitis exarata saec. XI/XU. 

1. (Fol. 1-2V) <Passio S. Andreae apost.> = BHL. 428. 

Praetermisit librarius magnam partem narrationis; siquidem sub prin- 
cipio folii 2 continuo transiit ab his verbis : volueris audire, retexam (ed. 
Bonnet, p. 8, 1. 8) ad illa : Cumque carnifices (ibid., p. 24, 1. 2). 

II. Folia 3-7 (0m,3l8 X 0,208) exarata saec. XII. 

2. (Fol. 3-6v) <Passio S. Iacobi apostoli> = BHL. 4057. 

Foliis perditis, inc. mutila : detrahentem actenus sustinuisti. Respon- 
dens Iacobus dixit : Si veram Deo penitentiam optuleris... (=Mombri- 
tius, fol. 19, col. 2extr.). 


^52 VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 

Cod. 1104.     3. (Fol. 6V-7V) Translatio S. Iacobi apostoli in Galliam. 

Alia recensio eaque mendosa valde litterarum spuriarum Leonis papae 
(cf. BHL. 4059-4061). — Inc. Leo episcopus servus servorum Christi 
omnibus occidentalibus credentibus in Domino. Innotescimus qualiter 
transvectum est corpus beati Iacobi aposioli ex lerusolima in Galliam, 
divina Dei gubernante providentia. Fuerunt enim eius religiosi ac 
mirae sanctitatis praediti septem quidem eius discipuli, quorum tribus 
. eorum nomina edicimus — Des. Et dum venerunt ad mare, sicut prius 
invenerunt navem jjraeparatam a Domino, et sic remearunt ad prae- 
dictam urbem Ierusolymam, et ipsi ibi quieverunt, ad laudem... Amen. 

III. Folia 8-25 (0m,323 X 0,215) exarata saec. XIII/XIV. 

4. (Fol. 8-19) Vita vel miracula B. Mariae Magdalenae = BTJL. 
5501. 

Ultima § omissa, des. protinus inde aufugit(ed. (Iraesse, p. 416, §9 extr.). 

5. (Fol.  19v-25)  Passio ss. mm. Modestini et sociomm eius = 
BHL. 5981. 

Inc. In Antiochia civitate facta est — Des. Et inde iter agentes, angelo 
Domini duce praevio, pervenerunt in finibus Abellinae civitatis in loco 
ubi ad Praetorium dicitur. Id quo non multo post ex hac luce migrave- 
runt ad Donunum XVI kalendas martii (cod. -tio); ubi, praestante Deo, 
ipsorum merita exuberant usque in praesentem diem, ad laudem... Amen. 

IV. Folia 26-81 (0m,322 X 0,214) exarata saec. XII. 

6. (Fol. 2G-43) Passio B. Andreae apost. 

Acta Andreae et Matthiae. — Inc. In illo temporeerant apostoli simul in 
unum congregati et dividebant inter se regiones, mittentes sortes — Des. 
Post expletos septes (corr. septe) dies profectus est et habiit inde. Cunctus 
autem populus Mermedoniae maximum usque ad minimum propter 
magnam dilectionem habierunt cum eo usque ad aliquantulum locum 
et reversi sunt in suam benedicentes et laudantes Dominum, dicentes : 
« Unus est Deus, quem nobis manifestavit beatus Andreas apostolus 
eius, » dominum nostrum lesum Christum, cui est honor... Amen. 

Locus editus ex tomo Vallicellano III apud Bonnet, Acta apost. 
apocr., t. II, I, p. 85, lin. 15-18, ita in codice : et vidit portam civitatis 
ipsius Mermedoniae, coepit celerius mirari valde etin inpetu statim exci- 
tavit eos dicens : « Surgite, fratres et fitioli mei, snrgite celerius et 
benedicamus Dominum Iesum Christum ; surgite, cognoscite magna 
eius mirabilia quae fecit vobiscum ; unde certissime scitote quiainilla 
nace, in qua reniebamus, ipse nauclerius cum quo loquebantus Dominus 
erat Iesus Christus; ipse enint tenebat oculos nostros, ne eum agnosce- 
re<n>t; propterea non agnovimus eum... 


VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 253 

7. (Fol. 43-46) Passio B. Barbarae virg. et mart. Cod. 1104. 

Inc. Temporibus imperatoris Maximiani erat quidam satrapas, 
nomine Dioscorus, dives valde, paganus vero existens — Des. Tunc 
furore repletus pater eius suscepit eam a praeside et perduxit eam ad 
montem; at vero martira Christi gaudens super hoc festinabat ut 
(corrigendum adl) perfectum victoriae bravium. 

8. (Fol 4(5-55) Vita et obitu<s> beatissimi sancti Nicolai archiepi- 
scopi. 

Inc. Natalicia beati Nicolai episcopi, quam nobis narrat beatus 
lohannes theologi, per magnam Domini virtutem et gratiam repletus 
ostendit nobis. Audiamus, fratres carissimi, quod fecit Dominus in eo 
per virtutem et magna miracula. Ipse vir Nicolaus Christi servus, 
magmis patronus et mirabilis factus est in Mirensium prefecture et in 
omni terre; ubicumque enim invocatum est sive in mari vel in terris — 
Des. Italiae autem habitantes promtis animis quamvis moderno tempore 
inchoaverunt devote celebrare eius festa sollempnitates didicerunt 
usque eius miracula assidue iocundati ecclesias plurimas, auxiliante 
Domino, in honore ipsius construere iam et dedicare meruerunt, ut hic 
eum patronum et advocatum et in futuro apud ipsum mundi condito- 
rem intercessorem habeant, praestante Domino... Amen. 

9. (Fol. 55-60) In festivitate conceptionis B. Mariae virginis = 
Mir. BVM. 90+209+1698. 

10. (Fol. 60-77) Passio B. Thomae apost = BHL. 8136. 

Des. sicque factum est ut translatum esset de India corpus apostoli et 
positum in civitate Edessa (ed. Bonnet, p. 159, 1. 15). 

11. (Fol. 77v- 81v) Passio B. Leuci ep. = BHL. 4894. 

Foliis perditis, des. mutila : Omnes quidem audiebant vocem, sed non 
sciebant unde vel de quo dicerent. Alii\ (cf. Act. SS., lan. t. I, p. 670, 
num. 6 extr.)» 

V. Folia 82, 83 fragmenla sunt eiusdem codicis ex quo folia 1, 2. 

12. (Fol. 82-83) Vita B. Ambrosii ep. = BHL. 377. 

Fragmentum, quod inc. Per idem tempus mortuo Auxeniio... (P. L., 
t. XIV, col. 30, cap. 6) et des. at quam ille invitatus advencrit, portari 
fecit (ibid., col. 32, cap. lOmed.). 

13. (Fol. 83-83v) Passio S. Luciae virg. = BHL. 4992. 

Superest soium initium. 

VI. Folia 84-91 (0m,308 X 0,210) paginis bipartitis exaratasaec. XII. 

14. (Fol. 84-91v) <Vita S. Onuphrii> = BHL. 6334. 

Foliis perditis, des. mutila : Et dum quispiam illorum hominum (cod. 


254 VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 

Cod. 1104. -nem) desiderat ita videre, assumitur in paradyso per aera (cod. aret) 

caeli et videt omnem gloriam sanctorum. 


CODEX 1207 (alias E. Y. 47) 

Chartaceus,  foliorum 219 variae formae (max. 0m,205 X 0,148). Constat simul 
collectis noimullis opusculis exaratis saec. XV-XVll. Interquae 

(Fol. 106, saec. XVI) Versus de S. Anna. 

Sex versiculi : Anna solet dici tres excepisse Marias... 

Des. Tertia maiorem Iacobum voiiicremque loannem. 
Sequitur brevis narratio prosa oratione : Sancia Anna, mater sanctae 
Mariae virginis matris domini nostri Iesu Christi, habuit quandam 
sororem, nomine Ysmeram — Des. ex quo excepit et peperit Iacobum 
maiorem et Ioannem evangelistam. 


CODEX 1315 (alias B. III. 25) 

Membraneus, foliorum 53 (0,n,265 X 0,200), paginis bipartitis exaratus saec. XIV. 

ln catalogo manu scripto recenselur hic codex tamquam continens Vitam S. Domi- 
nici. Reapse autem lei,ritur in eo (fol. 2-36v) Chronica Galvagni de la Flamma, cuius 
initium estlibellus BHL. 2229 a. 


CODEX 1300 (alias A. III. 4) 

Membraneus, foliorum 196 (0m,30 X 0,21). Constat nullo certo ordine simul com- 
pactis quaternionibus variorum codicum exaratorum saec. IX-Xll. 

1. Folia 1-8 exarata saec. XII. 

1. (Fol. 1-8V) Passio S. Laurentii levitae atque martyris Christi, 
qui passus est sub Detio imperatore = BHL. ¥loo. Aug. 10. 

IV. Folia 24-41 et 50-73 et 80-87 exarata saec. XI/XII. 

2. (Fol. 30v-41v, 50-73v) Liber vitae sanctorum patrum. 

Liber compositus ex libello BHL. 6534 et ex libris de verbis seniorum. 

Praemissus est prolo^us, cuius pars prior est ipsa pars prior prologi 
BHL. 6525 : Vere mundum...mi domineFidose; postquaepergitur : cuius 
vultus serenus Domini possedit splendor... Finito  prologo,  insertum 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 255 

est lemma : Incipit liber vitae sanctorum patrum; qui inc. : Beatifico Coo. 1336 
et admiror propositum tuum; dignwm est a beatitudine incipere huius 
epistulae textum... Est hic veluti alter prologus, cuius initium eadem 
persequitur, quae leguntur in initio epistulae Palladii ad Lausum (BHL. 
0532); ultimae autem sententiae sunt ipsae ultimae sententiae prologi 
BHL. 6525. Sequitur liber BHL. 6534, non tamen integer, cum desit prolo- 
gus atque capita alia, foliis perditis, perierint, alia vel omnino vel saltem 
parlim consulto sint omissa; quaedam etiam loco non suo exscripta sunt. 
Subiunctae sunt selectae narrationes desumptae praesertim ex libellis 
BHL. 6525 et 6527. 

VIII. Folia 163-186 exarata saec. X. 

3. (Fol. 163-186v) Sermo B. Geronimi ad Paitlam et aci virgines 
sub ea degentes de assumptione S. Mariae. 

P.L., t. XXX, col. 122-42. Foliis perditis, periit ultima pars. 


CODEX 1378 (alias C. III.  1) 

Chartaceus, foliorum 92 (0m,295 X 0,220), exaratus saec. XV. Totum volumen 
implet 

Secunda pars legendae B. Caterinae de Senis sororis de paeni- 
tentia B. Dominici fundatoris  et patris  Fratrum  ordinis  Praedi- 
catorum = BHL. 1702, pars II. 
Act.SS., num. 118-330. 


CODEX 1108 (alias A. I.  10) 

Membraneus, foliorum A et sign. 9-137, 139-206, 208-216, 207, 208bis-216bis, 217- 
272, post quod veniunt folia septem quae recenseo velut 273-279 [perierunt autem 
folia 42, 57, 60, 113, 154, 155, 160, 161, 233, 240, 246, 251, 252, 254, 264 et folium 
unum post fol. 275] (0n\41 X 0,31). Paginis bipartitis manu beneventana exaratus 
est saec. XI/XII. 

Primorum foliorum margo aliquantum umore corruptus est. 

1. (Fol. 9-14) <Passio S. Erasmi> = BHL. ^584. 

Foliis perditis, incipit mutila : Sane sanctus episcopus se ipse contradens 
militibus... (= ed. Gaetani, 1802, p. 22). 

2. (Fol. 14-19) Passio ss. mm. Marcellini et Petri = BHL. 5431. 

3. (Fol. 19-44) Passio ss. mm. Vincentii ep. et Benigni diac, = 
BHL. 8676. 


256 VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 

Cod. 1408.    4. (Fol. L>4-29v)  Passio  ss.  mni.  Primi et Feliciani = BHL. 
6922. 

5. (Fol. 29v-39v) In festivitate B. Barnabae apost. = BHL. 985. 

6. (Fol. 39v-49v)  Vita et obitus S. Onufrii  eremitae = BHL. 
6334. 

7. (Fol. 49v-54) Vita ss. min. Basilidis, Girini, Naboris  et Na- 
zarii = BHL. 1018. 

Praemissus estprologus Passionis BHL. 1020. 

8. (Fol. 54-59v) Vita et obitus B. Marciani ep. et conf. 

Inc. prol. Ad laudem et gloriam domini nostri Iesu Chrisli cuncto- 
rumque venerationes sanctorum cupimus, prout possumus... Prologus 
totus est in evolvendis locis eommunibus; sola haec notatu digna videntur : 
Tamen per singula omnia eius opera narrare nullatenus possumus, quia 
necscriptaneque dicta valuimus retinere verissime,sed quantum veritatis 
memoria teneamus, fideliter omnibus pandamus. — Inc. Vita. Igitur 
beatissimus Marcianus, Graecorum genere oriundus, ex nobilibus paren- 
tibus et nimium Deum timentibus originem duxit — Folio abscisso, des. 
mutiJa : Igitur postquam dominus noster Iesus Christus beatissimum 
Marcianumde hacluce subtraxit, coepit corpus eius virtutes et mira- 
cula exhibere non minora quam ei concesserat in vita. NonnuUi etiam 
infirmi expro\ (cf. BHL. n. 5264, num. 11 exlr.). 

Vi\ non ubiqne ad verbum convenithaec Vila cum BHL. 5264. 

9. (Fol. 61-69v) <Passio S. Viti> = BHL. 8714. 

Folio ablato, inc. nuitila : sedule Domini flagitabat clementiam ut aut 
patrisuo fidei lumen... 

10. (Fol. 69v-72v) Passio ss. mni. Nicandri et Marciani = BHL. 
6071. 

11. (Fol. 73-80) Translatio S. Bartholomaei apost. de India  in 
Lipari. Sermo venerabilis Theodori abbati<s> = BHL. 1005. 

Subiuncta snnt prima verba BHL. 1007 : Haec... fido relatu explicuit. 

12. (Fol. 80-83v) Passio ss. mm.  Gervasi  et Protasi = BHL. 
3514. 

13. (Fol. 83v-88) Vita et obitus S. Paulini conf. et ep. = BHL. 
6558. 

Des. : navigare dispono. 

14. (Fol. 88-90v) Gregorius papa in dialogico libro de eo ista est 
prosecutus = BHL. 6560. 

15. (Fol. 90v-96v) Passio ss. mm. Iohannis et Pauli = BHL. 3336, 
3238. 

16. (Fol. 97-110) Passio ss. apostolorum Petri et Pauli = BHL. 
6661,6657,6659. 

17. (Fol. 110-112v) <Miraculum ss. apostolorum Petri et Pauli>. 


VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 257 

lne. prol. Cum sancta fides et pura religio christianorum post nativi-   Cod. U08. 
tatem et passionem seu resurrectionem pariterque ascensionem domini 
nostri lesu Christi — Inc. Quadam die quidam pater familias unum 
pauperem mercede praecepit sibi conducere... 

Plurimis omnino verbis narrat scriptor pauperem illum Romam se 
conlulisse, ut festivitati apostolorum Petri et Pauli interesset ; cum autem 
de nocte advenisset et ianuas clausas invenisset, apparentibus ipsi in somno 
duodecim apostolis, subito illum in ecclesiam Sancti Petri esse transpor- 
tatum. 

Folio abscisso, des. mutilum : et gaudium eorum mihi tulit. 

18. (Fol. 114-116) <Passio S. Felicitatis cum septem filiis> = 
BHL. 2853. 

Folio ablato, inc. mutila : \conia eius per hanc christiani nominis 
proficisse... (Aci. SS., num. 1 in.) 

19. (Fol. 118v-122) Passio ss. mm. Mauri et Iasonis. 

Narratio desumpta ex Passione SS. Chrysanthi et Dariae (BHL. 1787). 
— Inc. Cum in divinis laudibus per diversas sanctorum victorias rutilo 
fulgore universus claresceret orbis, inter innumeros Christi bellatorum 
triumphos gloriosorum martyrum Iasonis et Mauri laudabilis gloriae 
certamen emicuit. Clarissimis interea orti parentibus, qua devotione 
sancti baptismatis incorruptionem susceperint, sacratae passionis testi- 
monio ocius in propatulo claruerunt. Denique temporibus Numeriani 
imperatoris beatus Chrijsantus urbem Romam adveniens veritatis 
lumine circumfusus, erroris tenebras relinquens — Des. Quorum ncc 
numerus nec nomina collecta sunt, quia et laciniosum esse et superftuum 
iudicavimus. Haec auiem, sicut gesta sunt, nos Armenius et Varinus 
fratres a sancto Stephano papa romano in sede apostolica factipresbyteri 
direximus ad omnes ecclesias per orientem et occidentem, ut sciat omnis 
mundus quia martgres suos Dominus in triumpho martyrii et in gloria 
perpetuae coronae suscepit perhenniter gloriantes in caelestibus. Hi ergo 
sunt athletae Christi fortissimi, qui calcata morte pestifera regna tenent 
supera. Dignis namque honoribus sunt venerandi saepius, ut eorum 
precibus mereamur consequi caelorum regna largius, unde cum sanctis 
omnibus concinamus crebrius Trinitati laudum modulamina per 
immortalia saecula saeculorum. Amen. 

20. (Fol. 122-126). Passio ss. mm. Naboris et Felicis = cod. ar- 
chivi S. Petri A. 459. 

21. (Fol 126-129) Passio ss. mm. Rufinae et Secundae = BHL. 
7359. 

22. (Fol. 129-132) Passio ss. mm. Quirici et Iulittae matris eius 
= BHL. 1801. 

23. (Fol. 132-141v) Vita S. Vitaliani ep. et conf. = BHL. 8687. 

24. (Fol. 141v-147v) Vita et obitus S. Alexii conf. = BHL. 287. 


258 VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 

Cod. 1408.    25. (Fol. 147M50) Vita et obitus S. Mariae Magdalenae. 

Inc. Fuit beatissima Maria Magdalena secundum saeculi fastum... etc. 
ut BHL. 5439; ex quo libello, omissis tamen plurimis, vix non ad verbum 
excerpta est pars prior et longior huiusce Vitae. — Des. Substractus itidem 
praesul Maximinus ab hac luce sepultus est iuxta beatae Mariae sepul- 
crum infra basilicam. 

26. (Fol. 150-151) Unde supra. 

Inc. Narrat losepus quod Maria Magdalena post ascensionem Domini 
salvatoris pro ardenti dilectione Domini et taedio eius quod habuit,post 
ascensionem Domini numquam videre virum voluii. — Des. Et presbyter 
sepelivit eam in ecclesiasua honorifice; ubipro meritis eius praestantur 
beneficia a Iesu Christo indigentibus multimoda; cui cum Patre... Amen. 
Cf. BHL. 5453-5456. 

27. (Fol. 151-162) Passio S. Apollinaris ep. et mart. = BHL. 623. 

28. (Fol. 162-168) Passio S. Iacobiapost. == BHL. 4057. 

29. (Fol. 168-172v) Passio S. Christophori mart. = BHL. 1768. 

Des. gladio feriatur. 

30. (Fol. 172v-177v) Passio ss. mm. Nazarii et Gelsi = BHL. 6040. 

31. (Fol. 177v-178v) Passio ss. mm. Simplicii, Faustini et Beatricis 
= BHL. 7790. 

32. (Fol. 179-180) Passio S. Felicis ep. et mart. = BHL. 2857. 

33. (Fol. 180-184v) Vita et obitus S. Lupi conf. et ep. 

Inc. ut BHL. 5087. — Des. et ad gaudia perducat sempiterna. Obiit 
autem inpace gloriosa quarto kal. augusti in urbe qua digna sede fuerat 
sublimatus in gloria, adiuvante Domino... Amen. 

34. (Fol. 184v-190v) Passio ss. mm. Abdon et Sennen = BHL. 
6884 et 6. 

35. (Fol. 190v-192v) Passio SS. Septem fratrum Machabaeorum 
= BHL. 5106. 

36. (Fol. 199-210v) Passio B. Stephani ep. et mart. = BHL. 7845. 

37. (Fol. 210v-215) Passio ss. mm. Xisti ep., Felicissimi et Agapiti 
= BHL. 7809. 

38. (Fol. 215-2126is) Passio S. Laurentii levitae et mart. = BHL. 
4753. 

Inc. Cum duceretur sanctissimus Xistus urbis Romae episcopns ad 
supplicium, beatus Laurentius clamare ad eum coepit cum lacrimis 
dicens : « Noli me derelinquere, pater sancte... 

39. (Fol. 213fo'sv-215fri6'v) Vita et obitus B. Gassiani Beneventani 
ep. = cod. 45713. 

40. (Fol. 215fo'sv-217v) Passio S. Cassiani mart. = BHL. 1625. 

41. (Fol. 217v-219) Unde supra = BHL. 1626. 

Inc. Hinc doctus Prudentius dum taliter gesta, scilicet passiones 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 259 

sanctorum martyrum Cassiani et Yppoliti, scrutando affixit in volumine.   Cod. 1408. 
Prudentius, sicut notum est — Des. Tandem pius Deus martyris sui 
leviora faciebat sentiri tormenta. Unde nominibus (immo Dominus) 
sancti Cassiani tormenta miseratus... ubi dicitur locus Forum Corne- 
liense, Christo adiuvante... Amen. 

42. (Fol. 241v-256) Vita et obitus S. Magni ep. et conf. (mart. corr.) 

Inc. Beatissimus athleia Christi Magnus cum fuisset unicus parentibus 
suis, natus est in partibus Ajmliae in civitate Tranense. Pater namque 
eius adhuc paganus cum esset, tradidit eum ad pascendum oves, ut in 
mundanis rebus multiplicari potuisset — Des. Beatissimus igitur Pater- 
nus gratias Deo referens, qui ei sanctum ac beatissimum Magnurk ad 
consolandum atque ad confortandum Dominus transmiserat etillum in 
pace de koc saeculo ad se accersierat. Completa est itaque confessio cum 
agone martyrii beati Magni episcopi quartodecimo kalendarum septem 
briarum, ad laudem... Amen. Cf. BHL. 5174. 

43. (Fol. 256-257v) Passio S. Timothei mart. 

Inc. Egregii martyris Timothei festum Christi fidelibus esse non debet 
incognitum, pro cuius confessione nominis veritus non est mortis subire 
supplicium. Dum igitur Constantinus augustus totius monarchiae 
teneret habenas atque Tarquinius Romanae urbis ageret praefecturam, 
tanta persecutionis rabies — Des. huius quoque nominis martyr post 
funus ei contiguus ut iaceret, regnante Domino... Amen. Cf. p. 8942. 

44. (Fol. 257v-265v) Passio S. Bartholomaei apost. == BHL. 1002, 
1003. 

45. (Fol. 265v-272v) Passio S. Antonkni> mart. = BHL. 572, 573. 

46. (Fol. 272v-277) Nativitas S. Mariae. Incipit tractatus S. Hiero- 
nymi = BHL. 5343. 

47. (Fol. 277-278v) Miraculum B. Mariae que fecit in Gonstanti- 
nopolim == Mir. BVM. 24 + 915. 

48. (Fol. 279-279v) Passio B. Gornelii mart. = BHL. 1961. 

Reliquis foliis perditis, superest solum initium. 


CODEX 1410 (alias B. 1.  10) 

Membraneus, foliorum 114 (0m,432 X 0,300), paginis bipartitis exaratus saec. 
XIII/XIV. 

Erat olim in alia bibliotheca, a qua in Casanatensem venit, sig-natus n° 36 (foi. 1). 

Est hoc fragmentum alicuius lectionarii ; et folia quidem quae supersunt perverso 
ordine compacta sunt 

Ex Adonis martyrologio ad verbum excerptae sunt lectiones quae recensentur 
infra sub num. 1, 4, 7-11, 15-18, 22-24, 26-34, 36-39, 41-43, 45-47, 51-53, 59, 62, 65; 
ex Libro autem ^Ott^7?ca^'lectiones % 5, 6, 13-15, 20, 35, 44, 54, 56, 61, 63. 


260 YU.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 

Cod. 1410.     1. (Fol. 3V-4V) In festo ss. mm. Iohannis et Pauli. 

2. (Fol. 4v-5) In festo S. Leonis [II] papae et conf. 

3. (Fol.  10-1 lv) In festo ss. mm. Processi et Martiniani = BHL. 
6947. 

4. (Fol. 15-15v) In festo ss. mm. Septem Fratrum. 

5. (Fol. 16-16v) In festo S. Pii papae et mart. 

6. (Fol. 16v) In festo S. Anacleti papae et mart. 

7. (Fol. 16v) In festo S. Symphorosae cum septem filiis suis. 

8. (Fol. 16v-17) In festo S. Praxedis virg. 

9. (Fol. 19) In S. Ghristinae virg. et mart. 

10. (Fol. 20v) Pro S. Ghristophoro. 

11. (Fol. 20v) In festo S. Pantaleonis mart. 

12. (Fol. 20v-22) In festo ss. mm. Nazarii et Gelsi = BHL. 6040. 

13. (Fol. 22) S. Victoris papae et mart. 

14. (Fol. 22-22v) S. Innocentii <papae>. 

15. (Fol. 22v-23v) In natale SS. Felicis papae et mart., Simplicii, 
Faustini et Beatricis virg. 

De Felice ex Adone, subiuncta laudatione ex Libro pontificali. De 
ceteris ex Adone. 

16. (Fol. 23v-24) In festo ss. mm. Abdon et Sennen. 

17. (Fol. 26-26v) In festo S. Stephani papae et mart. 

Ex Adone, subiuncta laudatione ex Libro pontificali. 

18. (Fol. 26v-27v) In inventione S. Stephani protomartyris. 

19. (Fol. 28v-30) In festo S. Dominici conf. 

Inc. ut BHL. 2219. — Des. coepit apud Bononiani positus gravi aegro- 
tatione languescere ; spiritu tamen Deo infatigabiliter adhaeiebat 
(=BHL. 2219, c.53in.). 

20. (Fol. 30) In festo ss. mm. Sixti, Felicissimi et Agapiti. 

21. (Fol. 30-3 lv) Item passio eiusdem sancti cum beatis marty- 
ribus (ex BHL. 7801). 

22. (Fol. 31v-32) In festo S. Donati ep. et mart. 

23. (Fol. 32-33) In festo ss. mm. Gyriaci, Largi et Smaragdi. 

24. (Fol. 32v in marg. infer., saec. XIV) Pro S. Romano mart. 

25. (Fol. 33-33v) In festo S. Laurentii mart. (ex BHL. 4753). 

26. (Fol. 36-36v) In festo ss. mm. Tiburtii et Susannae. 

Foliis perditis, deest iinis. 

27. (Fol. 37-37v) <In festo S. Hippolytix 

Foliis perditis, deest initium. 

28. (Fol. 37v) S. Goncordiae. 

29. (Fol. 37v-38) In festo S. Eusebii. 

30. (Fol. 42v) Pro S. Sabina. 

31. (Fol. 42v-43) In festo ss. mm. Felicis et Adaucti. 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 261 

32. (Fol. 46-46v) De S. Adriano. Cod. 1410. 

33. (Fol. 46v) In festo S. Gorgonii mart. (Dorothei et Gorgonii). 

34. (Fol. 46v-47) In festo ss. mm. Proti et Iacincti. 

35. (Fol. 47-47v) De S. Gornelio. 

36. (Fol. 47v-48) Passio S. Gypriani ep. et mart. 

37. (Fol. 48-48v) <In exaltatione sanctae crucis>. 

38. (Fol. 48v-49) In festo S. Nicomedis mart. 

39. (Fol. 49-50) In festo ss. mm. Luciae et Geminiani et S. Eu- 
femiae virg. et mart. 

40. (Fol. 50) In festo S. Mathaei apost. et evang. (BHL. 6544, 
cap. 76). 

41. (Fol. 51-51v) In festivitate S. Michaelis archangeli.   . 

Foliis perditis, ileest finis. 

42. (Fol. 52-52v) In festo S. Hieronymi presbyteri. 

43. (Fol. 53-54v) In festo SS. Mauritii et sociorum eius. 

44. (Fol. 54v) In festo S. Lini papae et mart. 

45. (Fol. 54v-55v) In festo SS. Cypriani ep. et Iustinae virg. 

46. (Fol. 55v) In festo ss. mm. Gosmae et Damiani. 

Foliis perditis, deest finis. 

47. (Fol. 57) In festo S. Remigii ep. et conf. 

48. (Fol. 57-68v, 99-100v) Minor Vlta B. Francisci = BHL 3110. 

49. (Fol. 69-70) In S. Herculani ep. et inart. (ex BHL. 3823). 

50. (Fol. 70-71) In festo SS. Quattuor Goronatorum. (ex BHL. 
1837). 

51. (Fol. 71-71v) In festo S. Theodori mart. 

52. (Fol. 71v-73)InfestoS.Martiniep.etconf.(exJ5i/L.5G10,5G13). 

53. (Fol. 73-73v) Pro S. Menne. 

54. (Fol. 73v-74v) In festo S. Martini papae et mart. 

55. (Fol. 74v-75v) In festo S. Elisabeth. 

Inc. Sancta Elisabeth tamproienie quam moribus nobilissima apue- 
rilibus adhuc annis — Des. diversorumque dolorum infirmi, opitulante 
sancte Dei gratia, sunt curati, ad laudem... Amen. 

56. (Fol. 75v-76) In festo S. Pontiani papae et mart. 

57. (Fol. 76-79) In festo  S. Gaeciliae virg.  et mart. (ex BHL 
1495). 

58. (Fol. 79-81) In festo S. Glementis papae et mart. 

Hieronymus, Devir.inl. c. 15; sequitur laudatio Clementis ex Libro 
pontificaU, tum narratio excerpta ex BHL. 1848. 

59. (Fol. 81-82) In festo S. Grisogoni mart. 

60. (Fol. 82-84) In festo S. Katerinae virg. et mart, 

Inc. Regnante Maxentio Caesare Maximiani augusti fdio, in urbe 
Alexandria  erat  puella  quaedam  annorum  diiodeviginti  —  Des. 


262 VII.  BIBLIOTHEGA  GASANATENSIS 

Cod. 1110. confidenti animo dixit (Porphyrius) : « Actenus gloriae vestrae mili- 

» tavi, o rex; nunc ortum est in animo meo consitium ut iam non 
» terreno militem regi, sed immortali et caelesti domino nostro Iesu 
» Christo. » 

61. (Fol. 100v) De S. Marco papa. 

62. (Fol.  100M01) In festo ss. mm. Dionysii,  Rustici et  Eleu- 
'   therii. 

63. (Fol. 101-101v) In festo S. Galixti papae et mart. 
64". (Fol. 101v) In festo S. Lucae evang. 

Exscripto solo initio laudationis BHL. 4971 (Lucas... librum esse com- 
positum), subiuncta est integra illa altern laudatio, tle qua supra nd cod. 
4575*. 

65. (Fol. 101v) In festo S. Hilarionis ab. 

Ex Adone; superest solum initium. 

66. (Fol.  103v-104v) Iii festo ss. mm.  Vitalis et Agricolae (ex 
BHL. 8690). 

Foliis perditis, deestfinis. 

67. (Fol.  114-114v,  add.  saec.  XIV)  In  festo  nivis B. Mariae 
virg. (ex BHL. 5403). 


CODEX 1551  (alias A. IV.  19) 

Membraneus, foliorum 106 (0m ,215 X 0,155), exaratus anno 1518 (fol. 103 : Exa- 
ratus compleiusque est liber iste ad Dei laudem sueque genitricis virginis 
gloriose et almi confessoris Bernardini in loco Ciacherini apud Pistorium per 
Fratrem L. de Ca. ordinis Minorum re. obser. anno salutis M. CCCCC{\ XVIII. 
idibus septembris). 

1. (Fol. l-84v) F. Christophori Gabrieli (f 1523) Senensis Ordinis 
Minorum regularis observantiae Vita divi Bernardini. 

Inc. epist. I. Revmo patri et domino D. Iohanni... Studia litterarum 
profecto sunt — Inc. epist. II. Rdo P. Vicario Generali ordinis Minorum... 
Etsi equidem nonnullos — Inc. prol. Magnam iucundamque lucem — 
Inc. Oriundus illa siquidem provincia sacerrimus hic exstitit vir, in 
qua — Des. ubicum supernis civibus opifice rerum omnium Deo optimo 
maximo frui valeamus in saecula saeculorum. Amen. 

2. (Fol. 85-102) De miraculis <S. Bernardini> post mortem pa- 
tratis. 

[nc. prol. Quoniam quidem Deum sanctitatis datorem — Inc. In 
civitate Aquilana Amicus Cicharelli Mici boni hominis de Balneo Aqui- 
lani aetatis circiter mensium XVIII — Des. quod postea defunctus fecit, 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 263 

absolvisse. — Inc. epil. Lectores illos, quinon tammella quam colores —   Cod. 1551 
Des. obtegit arida testa. Valete. 


CODEX 4557 (alias A. V. 22) 

Partim membraneus, partim chartaceus, foliorum Aetsign. 108(0^,220 X 0,147), 
exaratus saec. XV. 

Fol. Av. Iste liber est ad usum fratris Bartholomei de Colle ordinis Minorum 
praedicatoris, licet indigni, quem de elemosinis sibi collatis scribi fecit in Sancto 
Geminiano provinciae Tuscie castro ad laudem Dei et animarum salutem. 

(Fol. l-105v) Quarta et ultima pars Iero. domini Iohannis Andree 
excellentissimi decretalium doctoris. 

Operis quod Hieronymianus inscriptum est (cf. ad BHL. 3876) pars 
qnarta. Omisso prologo, inc. Per Hieronymumepistolae... 


CODEX 1727 (alias A. IV. 31) 

iVIembraneus, foliorum 443 (0m,187 X 0,135), paginis bipnrtitis exaratus saec. XIV. 
Continet Legendam auream. 


CODEX 1898 (alias B. II. 15) 

Membraneus, foliorum 26! (0m,365 X 0,250), paginis bipartilis exaratus saec. XIV 
extr. et auro coloribusque ornatus. 

Fol. 2 in margine inferiore litteris rubris scriptum est : Hunc librum scribi et 
iluminari fecit soror Clara Ofredutii de Ghelfonibus monialis monasterii 
Sancte |||||||!|||| (nomen erasum). 

1. (Fol. 2) Prologus in librum vitae sanctorum patrum = BHL. 
G525 (prologus). 

2. (Fol. 2-6) Vita S. Pauli primi heremitae = BHL. 6596. 

3. (Fol. 6-31) Vita S. Antonii abbatis = BHL. 609. 

Deest epilogus Evagrii. — Des. corruptionis artifices. Igitur beatus 
Antonius XVI kal. februarii recessit e saeculo et vivet semper Deo in 
saecula saeculorum. Amen. 

4. (Fol. 31-42v) Vita S. Hilarionis a Ieronimo edita = BHL. 3879. 

5. (Fol. 42v-45) Vita monachi captivi a S. Ieronimo edita. = BHL. 
5190. 


264 VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 

Cod. 1898.     6. (Fol. 45-84 v) Vita sanctomm patrum, ut multi putant, edita a 
Ieronimo = BHL. 6524. 

Capitula sese hoc ordine excipiunt : prologris, cap. 1, 7-33, epilogus, 
cap. 2-6. 

7. (Fol. 84v-146) Liber tertius vitae sanctorum patrum, qui dicitur 
Paradisus. = BHL. 6533, 6532. 

Deest epistula Palladii (Laudo magnopere...) 

8. (Fol. 146-153) Gapitula libri quarti sanctorum patrum. 

Index in folia, quae sequuntur, 153-240. 

Totus ille liber constat capitulis 413, quorum duo prima computantur 
libelli infra recensiti 9 et 10; reliqua porro capitula 3-413 (fol. 165-240) 
excerpta sunt ex libris de verbis seniorum, neque singillatim recensenda 
videntur. 

9. (Fol. 153-162v) Vita S. Abrahae edita a S. Efren diacono = 
BHL. 12. 

10. (Fol. 162v-165) Vita S. Frontonii abbatis = BHL. 3191. 

Inc. prol. Ad hedificationem quoque vestram — Des. Vita : sua sancti- 
ficatione conservant. 

11. (Fol. 240-244v) Vita S. Pelagiae = BHL. 6607. 

12. (Fol. 244v-245v) Vita et paenitentia S. Thaisis = BHL. 8014, 
8015. 

13. (Fol. 245v-254) Vita S. Mariae Aegyptiacae = BHL. 5417. 

14. (Fol. 254-255) De S. Marina = BHL. 5528. 

15. (Fol. 255v-256v) De quadam puella filia boni patris et pessimae 
matris = BHL. 6529, lib. I, c. 15. 

16. (Fol. 256v-261) Vita S. Eufrosinae = BHL. 2723. 

CODEX 2114 (alias XX. I. 28) 

Chartaceus, foliorum 264 variae formae (max. 0m,275 X 0,205), exaratus 
saec. XVII. 

1. (Fol. 18-23v) <Vita S. Terentii>. 

Non videtur antiqua. — Inc. Beatus Terentius Forum Cornelium, quam 
urbem posteri Imolam dixere, patriam habet. Sed quo tempore natus sit 
aut quos parentes habuerit, non liquet. Humili quidem loco editum non 
parva ex iis, quae sequuntur, coniectura est — Des. ubi miraculis 
innumerabilibus illum Deus illustrem fieri voluit. 

2. (Fol. 58-74v) Vita et obitus S. Amici monachi et eremitae 
descripta a divo Bernardo monacho Gasinensi ad D. Amichum mona- 
chum Gasinensem = BHL. 388. 

« Ex breviario antiquo ms. in Bibliotheca Casinensi ». 


VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSlS 265 

3. (Fol. 76-82v) Domini Alberici diaconi et monachi  Gasinensis  Cod. 2114. 
Vita vel obitus S. Dominici monachi et conf. = BHL. 2244. 

Sequitur (fol. 83-87v) liber qtfem anno 1559 composuit D. Vilielmus Narniensis, 
monachus Sublacensis monasterii S. Scholasticae sub congregatione Casinensi, de 
vita et virtutibus sanctimonialis et beatae virginis Cleridoniae a se recognita ad 
omnes Sublacenses. 

Inc. prol. Etsi, in Christo dilectissimi tum fratres et monachi — Inc. 
Beata igitur Cleridonia virgo claris orta natalibus in Ciculi oppido 
oriunda fuit — Des. ac laudes aeterno Deo persolvebantur in saecula. 
Amen. 

Fol. 127-211 exscriptus est Petri diaconi liber de ortu et vita iustorum coenobii 
Casinensis, in quo : 

4. (Fol. 131M38) Petri diaconi Vita vel obitus S. Placidi, discipuli 
S. Benedicti = BHL. 6862. 

5. (Fol. 141-151v) Petri diaconi Vita S. Severi ep. et conf. =* BHL. 
7675. 

6. (Fol. 155v-173v) Petri diaconi Vita S. Apollinaris abbatis = 
BHL. 622. 

7. (Fol. 175M88) Petri diaconi Vita S. Guinizonis = BHL. 8951. 


CODEX 2360 (alias XX. VI. 36) 

Chartaceus, foliorum A-E, sign. 1-221 etF (0m,287 X 0,203), exaratus saec. XVIII 
in. Est hoc apographum codicis chartacei qui asservabatur in coenobio « Rev. 
PP. S. Dominici in Campo Regio Sennrum civitatis » (fol. 221). 

(Fol. 1-221) Libellus de supplemento legendae prolixae virginis 
beatae Gatharinae de Senis distinctus in tres partes iuxta tres partes 
istius legendae. 

Est hoc opus Thomae Antonii de Senis (alias Thomae Catfarini), qui 
fuit P>. Catharinae faniiliaris, scriptum anno 1416 (cf. fol. 214v). 

Inc. prol. Compulsus apluribus venerabilis virginis beatae Catharinae 
de Senis non parum devotis pariter et affectis — Inc. pars. 1. Quoniam 
tot et tanta de virgine supradicta meas pervenerunt in manus, utpote 
tam ipsius virginis legenda quam reverendus magister Raymundus 
generalis ordinis Praedicatorum composuit, quam etiam dictae virginis 
liber quem scribentibus pluribus ipsa in suo vulgari et in quadam 
abstractione constituta dictavit, quametiam libri epistolarum suarum... 
Quantum ad primum, sciendum quod cum virgo esset parvula, annum 
percurrens quintum, venerabatur Virginem Dei matrem, et ubicumque 
imaginem eius reperisset, dicebat « Ave Maria » — Des. pars. 111. Quod 

CATAL.  LAT.  ROM. 18 


266 VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 

Cod. 2360. utique cum ceteris aliis concessis etiam concedere dignelur ipsius virginis 

sponsus aetemus Iesus, qui cum Patre... Amen. Et ita finis imponiiur 
tertiaeparti huius libelli... Amen. 

CODEX 2608 (alias XX. VI. 22) 

Chartaceus, foliorum A, B etsign. 1-100 (0m,270 X 0,203), exaratus saec. XVI. 

1. (Fol. 1-47) Passio et miracula S. Petri Parentii martyris = 
BHL. 6763, 6764. 

Des. Ad certitudinem praesentium et memoriam futurorum (Act. SS., 
num. 47 paulo ante finem), etadditur : « Reliqua praesentis fidei huic divi 
» Petri addita Yitae hic desunt; quae in vero codice scripta oh frequentem 
» chartarum digitis volutationem aholita ac deleta minime intelliguntur. » 

2. (Fol. 48-59) Passio S. Viti martyris et Modesti et Grescentiae 
= BHL. 8712. Iun. 15. 

3. (Fol. 59v-70v) Passio S. Gonstantii mart. = BHL. 1939. Ian. 29. 

4. (Fol. 71-85) Passio S. Ghristinae virg. et mart. = BHL. 1748. 

CODEX 2808 (alias XX. V. iO) 

Chartaceus, paginarum 531 (0m,30 X 0,21), exaratus saec. XVII in. Est hoc apo- 
graphum codicis olim asservati in conventu Fratrum Praedicatorum Senensi. 

(Pag. 1-529) Processus quorundam dictorum et attestationum 
super celebritate memoriae, ac virtutibus, vita et doctrina B. Gathe- 
rinae de Senis publice productarum in curia episcopali Gastellana de 
Venetiis... = BHL. 1707. 

CODEX 3187 (alias C. V. 6) 

Memhraneus, foliorum 1 1 (0m,263 X 0,185), exaratus saec. XIII litteraque picta 
ornatus. 
Erat olim monialium Sancle Yuliane (ita in integumento). 

(Foli l-lO) Passio B. Iulianae virg. et mart. = BHL. 4523. 


CODEX 3242 (alias X. IV. U) 

Chartaceus, foliorum 428 variae formae (max. 0m,275 X 0,200), variis manihus 
exaratus saec. XVII et XVIII. 


VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 267 

(Fol. 405-415v) Vita illustrissimae virginis Margaritae filiae Belae  Cod. 3212. 
Quarti regis Hungarorum Ord. Praed. 

Non videtur antiqua. — Ine. Illustrissima virgo Margerita regum Hun- 
gariae pretiosissima gemma, patrem habuit Belam IV Hungariae regem, 
matrem vero Mariam Theodori Lascaris Constantinopolitani impera- 
toris filiam. Cumque Tartari, uterum gerente matre regina, anno 1242 in 
Hungariam irruerent — Des. Nocte qua discessit F. Petrus lector Tauri- 
nensisposi nocturnas preces dormiens audivit in somnisvocemdicentem : 
« Agna mortua est ». Devota sanctimonialis in nwnasierio S. Michaelis 
Ord. Praemonstratensis vidit beatissimam Virginem Mariam Marga- 
ritae inter choros angelorum diadema gemmis ac lapidibus pretiosis 
coruscans imponere ac cum iubilo in caeluni deducere. Multa miracula 
fecit et facit in honorem sponsae suae sponsus virginum lesus Christus, 
cuisit honor... Amen. 


CODEX 3898 

Chartaceus, foliorum 89 (0m,220 X 0,145), exaratus variis manibus saec. XV. 
Perierunt folia aliquot inter fol. 65 et fol. 66. 

Erat olim Libra(riae)S. Francisci Stronconi (fol. I). 

Insunt aliquot Vitae sanctorum aliaque pia opuscula italice scripta, et praeterea 
lingua latina 

1. (Fol. 51-57v) Vita sanctissimi Antonii confexoris et abbatis (in 
Thebaide). 

Inc. Fuit in civitate Patras quidam ditissimuspuer, nomine Antonius, 
ex nobili progenie procreatus, qui ab infantia sua Dominum Ieswm 
Christum timere studuit ac eius in omnibus adimplere mandata. Cum 
esset annorum septem, parentes eius eum licteris tradiderunt — l^s. 
Discipuli autem eius involutum corpus, ut praeceperat, humo operuerunt 
et quod nemo interim usque ad hunc diem praeter eos, ubi conditum sit, 
novit (cf. Act. SS., lan. t. II, p. U0, num. 115). Vixit autem beatus 
Antonius centum quinque annis. 

2. (Fol. 57v-65v) Translatio corporis S. Antonii confessoris et ab- 
batis a B. Hieronymo, facta tempore Gonstantini serenissimi impe- 
ratoris a Theophilo episcopo Constantinopoleos, facta revelatione 
per angelum, de Aegypto in Constantina civitate cum omni gloria et 
triumpho trahslatum est corpus eius tertio idus iunii = BHL. 612. 

lnc. Tempore quo Constantinus regnabat imperium in Ibizancium 
civitatem, factum est, cum non haberet filios — Foliis perditis, des. Et 
dum pervenirent ante portas illius ecclesiae, filia imperatoris Sophia, 
quae erat a spiritibus occupata\ (Anal. BolL, t. II, p. 353, 1. 27). 


268 VII.  BIBLIOTHECA  CASANATENSIS 


CODEX 4165 

Chartaceus, foliorum 32(0m,295 X 0,205), paginis bipartitis exaratus saec. XV. 
Erat olim Di casa Minutoli Tegrimi. 

1. (Fol. 1-27) Legenda pro praedicatoribus singulariter abreviata 
B. Katerinae de Senis sororis ordinis de Paenitentia B. Dominici 
Ord. Praed. 

Prologus. Licet commendabiliter per venerandae memoriae reve- 
rendum magistrum Raymundum de Capua, quondam generalem ordinis 
Praedicatorum, composita fuerit legenda admirabilis virginis supra- 
dictae beatae Katerinae de Senis cum aliquali prolixitate, quam 
necessario exigebat excessus magnalium virginis narrandorum, attamen 
ego fraier Thomas de Senis in dicto ordine Praedicaiorum minimus 
praefataeque virginis familiaris et in Domino filius, licet indignus, a 
quampluribus hinc inde pulsatus ad breviorem stilum diciam legendam 
pro habiliori tectura eiusdem, utpatei inprologo ipsiusper me abrevia- 
tae legendae, reduxi; sed quoniam praedicta abreviata legenda haben- 
iibus praedicare in nimium videbatur esse prolixa, hinc est quod a non 
paucis quam plur<i>es infestatus, etiam dictam abreviatam ad stilum 
adhuc breviorem pro habentium praedicare de virgine habililatione 
maiori decrevi reducere... Verum deliberavi (cod. -rari) quod sub eisdem 
capitulis et parlibus, sub quibusest tam legenda prima prolixa quam2a 
per me communiter abreviata, sit etiam ista tertia, ut sic pro vitando 
quovis errore eadem forma capitulorum et partium utrobique servetur. 
Et quamvis haec legenda singulariter abreviaia respectu multarum 
aliarum longa aliqualiter videatur, attamen respectu praefatae prolixae 
et alterius per me communiter abreviatae resuliat brevissima. Ex qua 
brevitate necessario in ipsa plurima obmittuntur. Unde cum quis voluerit 
plenius de gestis et dictis virginis informari, tam ad supradictas primas 
legendas librumque de supplemento primae legendae ac etiam contesta- 
tiones publicas de virgine factas, quam ad alia[m) per ipsam et de ipsa 
scripta poterit habere recursum ; quamvis aliquapauca in ista recitentur 
quae in prolixa minime continentur... 

Inc. de nomine Katerinae. Quemadmodum supra dictus domnus 
Iacobusin suis supra dictis docet legendis — lnc. pars. I. Fuit vir unus 
in civitate Senensi nomine Iacobus Benencasa, habens consortem nomine 
Lapam civitatis eiusdem — Des. pars. III. Ex quo manifeste concluditur 
quod non solum modo auream per martyrii desiderium, sed etiam 
aureolam per actualem martyrii passionem consecuta est in caelestt 
gloria; cuius gloriae nos omnes meritis virginis huius sacrae participei 
efficiat qui sine fine vivit et regnat amen, amen, Christus. 


VII.  BIBLIOTHECA  GASANATENSIS 269 

2. (Fol. 27-3 lv) Gapitulum ponendum immediate post legendam Cod. 4165. 
abreviatam beatae Katerinae de Senis, in quo per processum dictae 
legendae <et> scripturarum in eadem expressarum evidenter dedu- 
citur quantum et a quibus virgo sit devote invocanda, veneranda et 
extollenda, necnon qualitersit imitanda et tamquam approbata repu- 
tanda. 

Inc. Ex praelibatae legendae bveviloquo pvocessu aliarumque plurium 
scripiurarum, quae inibi explicantur, quibuslibet intelligenti et discreta 
mente clavius claveve potest quanta reverentia — Des. Reddant insuper 
illi gratiarum (cod. gratias) debitas actiones, qui quamvis in suis 
sanctis semper fuerit mirabilis et laudabilis, nuper tamen in hac 
sacratissima virgine mirabilior atque laudabilior videtur in tevvis, 
cuius tamen maiov laus in caelis, ubi cum honove et glovia pev 
infinita vivit saeculovum saecula. Amen. 


VIII. MBLIOTHECA CHISIAM 


Ad bibliothecam Chisianam nemini iam in praesentiarum aditum patere, quod alii 
non pauci infausta experientia edocti nos monuerant, tum datis perhumanis litteris, 
tum praesens verbis prorsus benevolis confirmavit illustrissimus princeps Marius 
Chisius. Ne tamen omni notitia libellorum hagiographicorumlatinorum, qui in egregia 
illa bibliotheca collecti sunt, lectores nostri fraudentur, ea saltem proferemus quae 
ex catalogo manu scripto codicum Chisianorum summa, qua potuimus, diligentia 
annotaveramus. 

CODEX A. IV. 90. Membraneus in-8°, saec. XV. Insunt 

1. Vita S. Pauli primi eremitae (BHL. 6596). 

2. (Fol. 91 et 99) epistulae spuriae de S. Hieronymo BHL. 3867, 3868. 

CODEX A. IV. 91. Chartaceus in-12°, saec. XV. Insunt 

(Fol. 119, 190vet205)epistulaespuriaedeS. Hieronymo BHL. 3866-3868. 

CODEX A. V. 132. Membraneus in-4°, circ. saec. XV. Inest 
Historia de Septem Dormientibus Ephesinis. 

CODEX A. V. 137. Membraneus in-8°, circ. an. U70. lnest 

(Fol. 27v) Vita S. Antonii monachi per Evagrium presbyterum e graeco 
in latinum translata (BHL. 609). 

CODEX A. VI. 188. Membraneus in-fol., anno 1481. Insunt 
Vita et transitus S. Hieronymi eiusque exhortationes. 

CODEX A. VII. 215. Membraneus in-fol., saec. XIV. Inest 
Vita S. Macarii. 

CODEX B. V. 83. Membraneus in-4°, circ. saec. XIV. Inest 

Historia de SS. Ioachimo et Anna et de infantia Salvatoris (cf. BHL. 
5335 sqq.). 

CODEX B. V. 87. Membraneus in-8°. circ, saec. XIV. Inest 

lohannis Climaci Scala, adiecta, ut saepe alias, Vita eiusdem (fol. 84). 

CODEX B. VII. 125. Membraneus in-4", circ an 1400. lnest 

« Vita aliquorum sanctorum patrum Aegyptiorum et martyrum. Acce- 
dnnt nonnulla ascetica. » 


272 VIII.  BIBLIOTHECA  GHISIANA 

CODEX C. V. 120. Chartaeeus in-8°, clrc. saec. XV. Insunt 

Libri tres de conformitate  Vitae B. Francisci ad vitam lesu Christi 
(BHL. 3134). 

CODEX C. V. 129. Membraneus in-8°, circ. an. 1350. lnest 
lacobi de Voragine Legenda aurea. 

CODEX C. VIII. 129. Chartaceus in-fol., saec. XV. 

Inesse videtur opus de quo ad cod. C. V. 120. 

CODEX D. V. 72. Chartaceus in-12°, circ. saec. XVI. Inest 
Officium et missa B. Bassiani. 

CODEX D. V. 73. Chartaceus in-12°, circ. an. 1400. Insunt 

« Officium translationis S. Agathae et alia, cum officio S. Francisci ». 

CODEX D. V. 74. Chartaceus in-12°5 saec. XV. Inest 
Officium S. Rosae. 

CODEX E. IV. 117. Chartaceus in-8°, saec XVI in. Inest 

Vita B. Pauli Iustiniani eremitae, fundatoris Societatis eremitarum Sancti 
Bomualdi montis Coronae ordinis Camaldulensis, scripta a Luca eremita 
eiusdem ordinis(f 1528). — Dicitur hic esse codex Lucae autographus. 

CODEX E. IV. 129. Membraneus in-8°, anno 1460. Insunt 

(Fol. 42, 70, 78) tres epistulae spuriae de S. Hieronymo BHL. 3866-3868. 

CODEX F. IV. 82. Membraneus in-8°, saec. XIV. Insunt 
(Fol..., 70v, 83) tres eaedem epistulae. 

CODEX F. IV. 84. Chartaceus in-16°, saec. XVI. lnest 

Iohannis Tortellii Arretini Vita et mores S. Zenobii episcopi Florentini 
(BHL. 9018). 

C0DEX F. IV. 85. Chartaceus in-12°, anno 1536. Inest 

Legenda S. Cassiani martyris, Imolae patroni, conscripta a quodam 
lacobo Ord. Praed. 

Praemissae sunt litterae lohannis Baptistae a Sellis ad Georgium ab 
Austria episcopum Brixinensem (1525-1539), tum aliae eiusdem ad episco- 
pum lmolensem. 

Exscripta sunt praeterea « ex originali exstanti in ecclesia Imolensi 
S. Cassiani » 1) Passio S. Cassiani, 2) Carmen Prudentii (BHL. 1625), 
3) Observationes in Prudentium, 4) Officium S. Cassiani. 

Eiusdem ut videtur, operis aliud apographum servat Bibliotheca Vaticana 
in codice Ottoboniano latino 237. 


VIII.  BIBLIOTHECA  GHISIANA 273 

CODEX F. IV. 86. Membraneus in-12°, saec. XIV. Insunt 

1. Vitae Fratrum Ord. Praedicatorum (prologus et quinque partes). 

2. (Fol. 229)Chronica ordinisab an. 1202 ad an. 1241. Cf. B. U. Reichert, 
Fr. Gerardi de Fracheto 0. P. Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum 
(Lovanii, 1896), p. xvm. 

CODEX F. IV. 87. Membraneus in-12°, saec XIV. lnsunt 

1. Vita S. Elisabeth Ungariae regis liliae in VIII libros divisa, praemisso 
prologo (cf. BHL. 2496-2498). 

2. (Fol. 143v) Sermo quo angelus instruxit Elisabeth de statu perfectionis. 

3. Epistula Gregorii IX de canonizatione eiusdem (BHL. 2492). 

CODEX F. IV. 89. Chartaceus in-8°, saec. XVI labente. Inest 

Vita S. Facundini episcopi Tadinatis. « Praeit nota foliorum et paginarum 
exemplaris originalis ». 

CODEX F. IV. 90. Ita signati sunt in catalogo manu scripto (fol. 196v etfol.245) 
duo codicilli, qui forsan simul conglutinati sunt. 

I. Chartaceus in-8°, saec. XV (ita catulogus fol. 196v post corr.; « suec. XIV» ante 

corr.). Inest 

1. Petri Banzani VitaS. Vincentii Ferrerii in tres libros dispertitu, prae- 
missrs praefutione et cupitulorum indice (BHL. 8657, 8658). 

II. Membruneus, foliorum 34 (fol. 31-34 churtuceu), exurutus suec. XIV (fol. 26v-27v 

suec. XV, fol. 28v-34v vuriis munibus suec. XVI). Erut olim Liber conventus 
Cracoviensis S. Trinitatis (fol. 1). De hoc codicillo cf. L. Cwiklihski, inter 
Monumenta Poloniae historica, t. IV (Lw6w, 1884), pp. 819-21, 826-27. Insunt 

2. (Fol. l-26v) Vita S. Iacchonis ordinis Fratrum Praedicatorum 
= BHL. 4052. 

Editu exhoc codice. — Subiectue sunt (fol. 26v-27v) unnotutiones quuedum 
de miruculis suec. XIV et XV putrutis, de quibus cf. GwiKLlfiSKi, t. c, 
p. 819-20. 

3. (Fol. 28v-31v) De inventione et bina inventione ossium B. Ia- 
cincti. 

Ed. exhoc codice CwiKLinSKi, t. c, p. 894-99. 

4. (Fol. 31v?-33v) Novae capellae et altarium erectio. 

Ed. exeodem ibid., p. 900-901. 

5. (Fol. 33v-34v) Carmina in altari B. Iacincti noviter constructo in 
lapide alabastrino exsculpta. 

Ed. ex eodem ibid., p. 901-903. 


274 YIU.  BIBLIOTHECA.  GHISIANA 

CODEX F. IV. 91. Chartaceus in-8°, saec. XVI. lnsunt 

1. (Fol...  ) Miracula S. Agnelli (= BHL. 150?). 

2. (Fol. 24) Passio SS. Iasonis, Mauri et Hilariae (cf. supra p. 77 105, 
25719). 

3. (Fol. 55) Passio S. Reguli archiepiscopi (cf. BHL. 7102 sqq.). 

4. (Fol. 60) Vitae S. Lucinae nobilis matronae. 

5. (Fol. 62v) Passio S. Senesii (cf. BHL. 7576). 

6. (Fol. 68) Passio SS. Vincentii et Benigni (cf. BHL. 8676)). 

7. (Fol. 72v) Vita S. Silai conf. (cf. BHL. 7721). 

CODEX F. IV. 94. Membraneus in-8°, circ. saec. XIV. Insunt 

1. (Fol... ) Vita S. Margaritae Ungaricae Ord. Praed. in duas partes 
divisa. — Videtur esse Vita BHL. 5331; annotatum enim est in catalogo 
hanc Vitam esse ampliorem ea quae edita est in Actis SS. (= BHL. 5332). 

2. (Fol. 56v) Legenda de vita S. Lazari. 

3. (Eol. 59v) Legenda de vita et passione S. Katherinae virg. et mart. 

4. (Fol. 64) Legenda de vita S. Firminae virg. et mart. — Cf. inferius cod. 
Vallicellanum H. 943. 

5. (Fol... ) Legenda de inventione corporum SS. Firminae et Olym- 
piadis. — Cf. ibid.,H. 944. 

6. (Fol. 71v) Legenda de S. Martha. 

7. (Fol. 74v) LegendaS. Iohannis pii, communius eleemosynarii. 

8. (Fol. 91v) Legenda S. Iohannisevangelistae. 

CODEX F. IV. 100. Chartaceus in-8°, saec. XVII. Insunt 

1. (Fol. 95) Vita S. Bartii martyris ex fragmentis lulii Gabrielis collecta 
a D. Const. Caietano. 

2. (Fol. 113) Vita S. Leonis episcopi Catanensis cum prologo (cf. BHL. 
4838). 

3. (Fol. 146) Vita S. Bertarii martyris ex ms. Cassinensi deprompta 
(BHL. 1271). 

CODEX F. VIII. 204 (quem codicem iam deesse docet catalogus, fol. 242v). Charta- 
ceus in-folio, saec. XVI. Inerat 

VitaB. Sitae, praemisso prologo (cf. BHL. 90J9). 

CODEX F. VIII. 208. Membraneusin-fol., circ. an. 1320. Insunt 

1. (Fol. 55v?) Sermones sanctorum patrum interpretati de graeco in 
latinum a Pelagio diacono et lohanne subdiacono (cf. BHL. 6527-6530). 
Sequuntur correptiones patrum XII et sententiae. 

2. (Fol. 58v?) Vita sanctorum patrum cum prologo etpraefatione. 

3. (Fol...   ) De S. MartinoTuronensi Dialogus in XV capitadivisus. 

4. (Fol. 82v) Vita eiusdem cum prologo. Libri secundi [h. e. epistularum 
BHL. 5611-5613?] habetur initium tantum. Cetera desiderantur. 


VIII.  BIBLIOTHEGA  GHISIANA 275 

CODEX F. VIII. 209. Membraneus in-4°, circ. an. 1400. lnsunt 

1. (Fol... ) Evagrii ab Iberis Pontici Vitae sanctorum patrum in tres 
libros divisae. Praemissus est memorabilis eventus narratio et sermo de 
sollertia iudicis unius. Sequuntur trium librorum capitula et parva praefatio. 
Singuli prologum habent. 

2. (Fol. 171v) Vita S. Hilarionis (BHL. 3879). 

CODEX F. VIII. 210. Membraneus in-4°, circ. an. 1300. Inest 

Attonis Pacensis Vita S. Iohannis Gualberti cum praefatione (BHL. 4398). 

CODEX F. VIII. 211. Membraneus in-4°, circ. an. 1405. lnest 

Raimundi de Vineis Capuani Vila S. Catharinae de Senis divisa in partes 
tres, praemissis duobus prologis (BHL. 1702). 

CODEX F. VIII. 213. Chartaceus in-folio, anno 1605. Inest 

Vita B. Sitae, praemisso prologx) ; sequuntur miracula (cf. BHL. 9019- 
9021). Ad calcem reiectum est monumentum anni et loci unde hoc exemplar 
depromptum. 

CODEX G. IV. 96. Membraneus in-8°, circ. an. 1300. Insunt 

1. Martyrium S. Petri apostolorum principis. 

2. Lectiones in cathedra S. Petri. 

3. (Fol. 15) Martyrium S. Pauli apost. 

4. Passio S. Andreae apost. 

5. (Fol. 42) Passio S. Iohannis apost. cum praefatione. 

6. Passio S. Philippi apost. 

7. Passio S. Iacobi apost, fratris Domini. 

8. Passio S. Iacobi apost., fratris Iohannis evang*elistae. 

9. Passio S. Bartholomaei apost. 

10. Passio S. Matthaei apost. 

11. Passio SS. Simonis et Iudae apost. 

12. Passio S. Thomae apost. 

13. (Fol. 130v) Passio S. Christophori. 

14. (Fol. 138) Vita et Passio S. Cucufatis. 

CODEX G. IV. 97. Chartaceus in-8°, saec. XIV (immo XV). lnest enim 

Vita S. Athanasii Alexandrini episcopi ex Graecorum traditionibus in 
latinum transcripta, cui praemissa est epistula ad Eug-enium <IV> papam. 
Cf. BHL. 732. 

CODEX G. IV. 130. Membraneus in-4°, saec. XIV. Inest 
lacobi de Voragine Legenda aurea. 

CODEX G. V. 131. Membraneus in-4°, saec. XV. Insunt 

Flores extracli de Vitis sanctorum patrum, praemissis prologo et capi- 
tulorum indice. 


276 VIII.  BIBLIOTHECA  GHISIANA 

CODEX H. IV. 119. Membraneus in-16, exaratus anno 1460 a Gabriele de Canale. 
Inest. 

(Fol. 70v) Hieronymi VitaS. Pauli primi eremitae (BHL. 6596). 

CODEX I. VI. 234. Chartaceus in-4°, saec. XVI. Insunt 

1. Iacobi Caietani de Stephanescis libri tres de electione et abdicatione 
S. Petri de Murrone cum prolog-o ad Sulmonenses et praefatione (BHL. 

6746, 6747). 

2. Eiusdem libri tres de canonizatione S. Petri de Murrone (BHL. 6749). 

CODEX I. VII. 262. Chartaceus in-folio, saec. XV. Inest 

Narratio sanctorum patrum et pastorum qui in occidentali ecclesia florue- 
runt ex Quintilio, Acatio, Anatolio et aliis. Adnotatum autem est : « pag. 
2V hic est titulus subrubricatus, iteratus et amplior in margine ». 

CODEX L. III. 64. Insunt 

1. Vita et martyrium Ioannis Fissheri episcopi RofTensis. 

2. (Fol. 90) Eiusdem vitae mortisque compendium anglo sermone exa- 
ratum. 

CODEX M. VII. XLIX. Insunt 

1. Vita S. Bonaventurae. 

2. Vita S. Francisci. 

CODEX P. VIII. 15. Membraneus in folio, circ. saec. XIII. 

Est hoc Lectionarium sanctorum. Incipit a Passione S. Savini episcopi, 
quam tarrien praecedit fragmentum Vitae S. Barbarae et S. Nicolai; desinit 
in Passione SS. Tiburtii et Valeriani, quam sequitur initium alterius. 

CODEX Q. II. 51. Chartaceus in-folio, saec. XVI. Inest 

Vitadivi Arnesti primi Pragensis archiepiscopi. 


IX. BIBLIOTIIECA CORSMANA 


CODEX 64 (alias 40. F. 1) 

Chartaceus, foliorum sign. I-VI, 1-120 (0,n,300 X 0,204), exaratus variis manibus 
saec. XV. 
Fuit olim cardinalis Ludovici de Ludovisiis. 

1. (Fol. 98-99v) Legenda S. Floriani et sociorum suorum, quae ex 
antiquissimis scripturis et approbatis inventa est. 

Ed. in Anal. Boll., t. XXIII, p. 303-307. 

2. (Fol. 99M04) <Miracula B. Floriani Bononiensia>. 

Inc. De puero qui sanatus est anocivo dolore singultus. Fuilpuer 
quidam annorum quinque de civitate Bononiensi, de loco qui dicitur 
Castello, de cap" Sanctae Mariae de Castello, qui patiens singultus per 
octo dies continuos — Des. cum lacrimis laudaverunt Christi martyrem 
Florianum; toUentes puerum cum maximo gaudio ad sepulcrum mar- 
tyris deduxerunt, haec voce publica nuntiantes. Amen. Cf. Anal. BolL, 
t. c.,p. 293. 

3. (Fol.  104-1 06v) Vita  S.  Iulianae  virg.  Ex  dictis  sacrorum 
doctorum Augustini et Ambrosii = BHL. 4519. 

Post ultima verba scriptum est : Huc usque ex diciis Ambrosii. Inde 

4. (Fol. 106v-108) Laus Augustini de Iuliana, et doctrina atque 
exortatio ad eandem de continentia viduali. 

S. Augustini liber de bono viduitatis (P.L., t. XL, col. 431-50). 

Sequitur brevissimus locus, qui inc. : Igitur beata Iuliana huius vitae 
dies suos feliciter complens... et des. Hic requiescit corpus S. Iulianae 
viduae. Festum vero eiuscolitur XHidus februarii, ad laudem... Amen. 

5. (Fol. 108v-109) Passio beatissimi Proculi episcopi et martyris 
= BHL. 6956. 

Reliquis omissis, des. Tunc praefectus iussitcaedi beatum Proculum 
et diu caesum catenis constrictum in carcerem mitti cum aliis christia- 
nis (Melloni, p. 280, col. 2 med.). 

CODEX 121 (alias 43. C. 29) 

Charlaceus. foliorum 89 (0n\250 X 0,185), exaratus saec. XV. 
(Fol. 79-88) <Passio S. Margaritae> = BHL. 5303. 


278 


IX.  BIBLIOTHECA  GORSINIANA 


CODEX 3(34 (alias M. G. 19) 

Membraneus, foliorum 323 (0m,300 X 0,217), paginis bipartitis exaratus saec. XIV. 
Continet Legendam auream. 


CODEX 370 (alias 40. E. U) 

Membraneus, foliorum 390 (0m,I48 X 0,110). Constat binis codicibus simulcom- 
pactis, quorum alter (fol. 1-279) saec. XIII paginis bipartitis, alter (olim signatus 
568) saec. XIV exaratus est. Uterque eratsaec. XV conventus Fratrum Minorum de 
Luca (f. 279, 280, 388v), et quidem ad usum fratris Benedicti de Medicis (fol. I). 


1. (Fol. 280-356v) Vita B. Francisci = BHL. 3107. 

2. (Fol. 357-385)  Quaedam  de  miraculis  ipsius  post mortem 
ostensis = BHL. 3109. 


CODEX 382 (alias 39. E. 8) 

Chartaceus, foliorum 108 (0m,202 X 0,147), exaratus saec. XV. 

1. (Fol. 1-67) Vita B. Francisci = BHL. 3107. 

2. (Fol. 67-88) Quaedam de miraculis ipsius post mortem ostensis 
= BHL. 3109. 

3. (Fol. 89-108v) <Vita S. Francisci> = BHL. 3114. 

Foliis perditis, inc. mutila : \bant tolerabant eum in talibus eum turbare 
nolentes (Act. SS., num. 2 med.) — lleliquis omissis, des. Similiter et viri 
uxorati et mulieres maritatae a lege matrimonii\ (Act. SS., num. 60 
extr.) 


CODEX 777 (alias 41. G. 12) 

Membraneus, foliorum 492 (0m,322 X 0,210), manu beneventana exaratus saec. 
XIII (cf. G. Waitz, in MG., Scr. rer. lang., p. 401). 
Fol. 1 : Hic liber est monasterii Sancti Severini de Neapoli. 
In folio 193 chartaceo descriptus est saec. XVII index Vitarum. 

1. (Fol. 1-1 2V) Vita et passio S. Phebroniae Virg. et mart. 

Incipit prolog-us interpretis : In primo parente paradisi felicitate 
amissa, genus humanum multifarias incurrit valitudines... Denique 
Athanasius iunior Neapoleos urbis antistes... vitam et agonem gloriosae 


IX.  BIBLIOTHECA  GORSINIANA 279 

martyris Phebroniae verum et beati Petri Alexandrinae cathedrae Cod. 777. 
pontificis ex graeco stilo latinis auribus me (add. post.) transferre 
praecepit — Inc. Temporibus igitur Dioclitiani imperatoris Anthimus 
praefectus in funeream corruens valitudinem vocavit ad se germanum 
suum, nomine Selenum — Des. ut BHL. 2843. Cf. eod. Ribl. Alexandri- 
nae 9394. 

2. (Fol. 12v-17v) Passio S. Dorotheae virg. et mart. = BHL. 2323. 

3. (Fol. 17v-32) Vita S. Eupraxiae virg. = BHL. 2719. 

4. (Fol. 32-34) Vita B. Marinae virg. = BHL. 5528. 

5. (Fol. 34-40) Vita S. Euphrosynae virg. = BHL. 2723. 

6. (Fol. 40-51) Natale S. Brigidae virginis. Vita et miracula eius 
= BHL. 1457. 

Aliter separatione facta inter Vitam et prologum, ita in codice des. 
prologus : quod non valet ingenium ferre dictantis; incipit autem Vita : 
Haec sancta et Deo dicata virgo Brigida egregiis crescens virtulibus et 
fama bonarum rerum ad eam de omnibus provinciis... Vitae subiunctum 
est carmen Brigida nomen habet (Chevalier, Repert. hijmn. 2512). 

7. (Fol. 51-57) Vita S. Melaniae = BHL. 5886. 

Inc. Igitur beatissima Melania Romanae urbis senatu oria fuit. Hanc. . . 

8. (Fol. 57-62) Conversio S. Pelagiae = BHL. 6605. 

Desunt prologi. 

9. (Fol. 62-74) Vita S. Mariae Aegyptiacae = BHL. 5417. 

Deest prologus. Omissis ultimis sententiis, des. omnia fratribus enar- 
ravit, nihil eis abscondens de hiis quae audierat et viderat. 

10. (Fol. 74-75v) Vita cuiusdam meretricis,  Tayses nomine = 
BHL. 8012. 

Sequitur brevis adhortatio eadem atque in cod. Bibl. Alexandrinae 9554. 

11. (Fol. 75v-80v) Passio S. Fortunatae virg. et mart. = BHL. 
3081. 

Mutata ultima parte (inde a num. 12 med.) sic des. Quod factum divina 
providentia quis ambigat, cum non suis sedaliorum civibus ex sublatis 
martijrum corporibus inviti quodammodo ac nescientes nautae consu- 
luisse videantur. Passa est igitur sanctissima virgo et martyr 
Foriunata cum fratribus suis (c. f. s. add. sup. lin.) die xiv° mensis 
ociavi qui inscribitur pridie idus octobris. Addidit autem alia mnnus 
saec. XIII in infimo mnrgine : Translata autem sunt eorum beata 
corpora post plurima tempora in monasterium virginum Christo 
dicat<ar>um vocabulo Sancti Gaudiosi episcopi et confessoris, situm 
iuxta basilicam (add. sup. lin.) beati Agnelli confessoris et eiusdem 
quondam monasterii abbatis, secus murum Neapolitanae civitatis. Ubi 
se petentibus beneficia praestare non desinunt. ad laudem... Amen. 
Cf. cod. Bibl. Alexnndrinae 95'!0. 


280 IX.  BIBLIOTHECA  GORSINIANA 

Cod. 777. 12. (Fol. 81-86v) Sermo Leonis presbyteri de beatissime vir(ginis) 

Patricie = BHL. 6484, 6485. 

13. (Fol. 87v-93v) Vita et obitus S. Aspren Neapolitani episcopi 
= BHL. 725. 

14. (Fol. 93v-98v) Natale S. Ianuarii episcopi martyris = BHL. 
4115-4118. Sept. 19. 

15. (Fol. 98v-102v) Miracula eius = BHL. 4138. 

16. (Fol.  102v-109) Natale S.  Sossii levitae et  martyris.  Vita 
et Passio eius = BHL. 4134. Sept. 23. 

Deest prologus. — Des. utin codice Bibl. Alexandrinae 9532. 

17. (Fol 109-1 13v) Passio ss. mm. Euticetis et Acutii = BHL. 
4137. Oct. 18. 

18. (Fol.  113v-121v) Vita et passio S. Maximi levitae et mar- 
tyris = BHL. 5847. Oct. 30. 

19. (Fol. 122-130) Natale S.  Agrippini Neapolitani episcopi = 
BHL. 174-177. Nov. 9. 

20. (Fol.  130-149v)  Miracula S. Agnelli  confessoris = BHL. 
150-151. Dec. 14. 

21. (Fol. 150-157v) Translatio S. Atbanasii Neapolitani episcopi 
= BHL 737. April. 5. 

Sequuntur versiculi sex editi supra, p. 14720. 

22. (Fol. 157v-165)  Vita  et obitus  S.  Severi Neapolitani  epi- 
scopi = BHL. 7676-7678. April. 29. 

23. (Fol.  165M71)  Natale  sanctorum  martyrum  Mariani  et 
sociorum eius = BHL. 131. Mai 15. 

24. (Fol. 171-174v) Natale S. Epbebi Neapolitani episcopi. Mira- 
cula eius = BHL. 2705 Mai 23. 

25. (Fol.  174M86)  Vita  et  obitus  S.  Atbanasii  Neapolitani 
episcopi = BHL. 735. Iul. 15. 

26. (Fol. 186-188) Natale S. Paulini Nolani episcopi = BHL. 
6560. Iun. 22. 

27. (Fol.  188-192)  <Vita  S.  Paulini  ep.  Nolani>  =  BHL. 
6558. 

Inc. Petruspresbyter Uranio. Litteras nobilitatis tuae — Des. navigare 
dispono. 

CODEX 792 (alias 39. C. 12) 

Chartaceus, foliorum 56 (0m,2(>5 X 0,200), exaratus saec. XVI post medium. 

(Fol.  1-54) Sancti patris nostri Iobannis Gualberti Vita  aedita 
a  beato viro Attbone Pistoriensi  episcopo = BHL. 4398. 
Deest epilogus. 


IX.  BIBLIOTHEGA  CORSINIANA 281 


CODEX 819 (alias 38. B. 13) 

Chartaceus, foliorum 175 (0m,275 X 0,205), exaratus saec. XVI. 
Insunt de Vitis Romanorum pontificum inde a Ioanne XII « fragmenta ex variis 
antiquis manuscriptis codicibus excerpta », et quidem ex Bosone : 


1. (Fol. 3V-5V)  <De Leone papa IX> = BHL. 

2. (Fol. 13-26v) <De Gregorio  papa VII> = BHL. 3654. 

3. (Fol. 56-58v) <De Eugenio papa III> = BHL. 2671. 


CODEX 883 (alias 39. D.  11) 

Chartaceus (praeter folia membranea i, 2), foliorum 340 variae formae (max. 
0m,29 X 0,22), exaratus non una manu saec. XVI et XVII. 

1. (Fol. 23-28v) Historia translationis corporis S. Andreae apo- 
stoli ex Hierusalem in civitatem Amalfiam opera et industria 
illustrissimi et reverendissimi cardinalis Petri tituli Sancti Marcelli, 
Amalfia oriundi. 

lnc. (sine prol.) ut BHL. 434. — Des. magnificantes Deum et virtutem 
sancti corporis, cuius merita gloriosa coruscant, ad laudem... Amen. 

2. (Fol. 30-36) Legenda sanctissimi apostoli Bartholomaei = BHL. 
1002, 1003. 

3. (Fol. 38-41 v) In translatione B. Bartholomaei apostoli ex Lipari 
Beneventum. 

Inc. Ad hanc itaque insulam beati Bartholomaei apostoli corpus, orta 
quadam persecutione adversus ecclesiam, ut Theodorus ille Constantino- 
politanus Studii et Saccudiorum abbas...in uno suorum inde opuscu- 
lorum, a paganis cum arca marmorea — Des. Eorum vero non est 
numerus, qui hactenus in multis necessitatibus beati Bartholomaei bene- 
ficium persenserunt, praestante Domino... Amen. 

4. (Fol. 44-45 v) Copia historiae inventionis clavi domini nostri Iesu 
Christi conventus Sancti Salvatoris de SpoletoordinisPraedicatorum. 

lnc. prol. Sapientia abscondita et thesaurus invisus... (Auctor ad scri- 
bendum implorat auxilium Petri martyris almi...) 

Inc. Legitur in historia de inventione sanctae crucis, quae in eccle- 
siasticis historiis invenitur, cui etiam consonat Cronica quaedam... 
quomodo Constantinus... Age vero clavus Spoleti servatus idem fuisse 
dicitur, quem Helena imperatrix in mare Hadriaticum abiecerat. De cuius 
inventione ita narrationem exorditur scriptor : Senes ipsius (urbis) commu- 

CATAL.  LAT.  ROM. 19 


282 IX.  BIBLIOTHECA  GORSINIANA 

Cod. 883. niter sic asserunt : Soliiarius quidam in monte Luco... Clavus porro, 

quem solitarius ille, angelo monente, in litore reppererat, ipso mortuo, 
in officina fabri inter ramenta ferri proiectus, postea miraculo quodam 
agnitus et (ita desinit narratio) ad basilicam hanc Sancti Salvatoris et 
conventum Fratrum Praedicatorum ordinis cum summo honore est 
allatus et reconditus, ubi omni populo in festo eiusdem supradictae 
basilicae sollemniter demonstratur. 

5. (Fol. 50-51) Passio S. Caesarii mart. 

Lectiones tres ex BHL. 1511 excerptae. 

6. (Fol. 53-54) Passio SS. Valentini et Hilarii mart. 

Lectiones tres excerptae ex BHL. 8471-8472. 

7. (Fol. 54-55) Passio SS. Vitalis et Agricolae. 

Lectiones tres ex BHL. 8691 excerptae. 

8. (Fol. 55-56) Vita S. Gregorii ep. et conf. 

Lectiones tres ex BHL. 3678 excerptae. 

9. (Fol. 56-57) Vita S. Leonardi conf. 

Lectiones tres ex BHL. 4862 excerptae (inc. Antiquorum patrum 
beatus Leonardus eruditus vita in occiduis mundi partibus velut prae- 
clarum sidus...) 

10. (Fol. 57v-58v) Passio S. Antimi martyris. 

Excerpta ex BHL. 561. 

11. (Fol. 58v-59v) Passio SS. Quatuor Coronatorum martyrum. 

Lectiones tres excerptae ex BHL. 1839. 

12. (Fol. 59v-61) Passio S. Theodori martyris. 

Lectiones tres excerptae ex BHL. 8077. 

13. (Fol. 61-62) Passio S. Martini papae et mart. 

Lectiones tres ex BHL. 5596 excerptae. 

14. (Fol. 62v-65) Vita B. Martini ep. et conf. 

Lectiones septem ex BHL. 5610 et 5613 excerptae. 
Libelli 15-18 exscripti sunt ex « libello manuscripto ecclesiae Civitatis 
Gastellanae » (cf. fol. 66) anno 1572. 

15. (Fol. 67-71v) Passio ss. mm. Abundii et Abundantii et Mar- 
ciani ac Ioannis eius filii = BHL. 16. 

16. (Fol. 71v-74v) <Inventio et translatio eorundem> = BHL. 18. 

17. (Fol. 74v-85v) Primum diadema in festo eductionis sive reve- 
lationis reliquiarum SS. Ioannis et Martiani = BHL. 4432. 

Sequuntur (fol. 85v-86v) miracula quae inc. Fuit praefata quaedam 
7nulier <.cuius> facies ulceribus erat plena... et des. nam ipsorum 
meritis scrofula disparuit evanescens. 

18. (Fol. 91-94v) De S. Gratiliano et de S. Felicissima martyribus 
= BHL. 3630. 


IX.  BIBLIOTHECA  CORSINIANA 283 

19. (Fol. 99-106) Passio ss. mm. Abundi et Abundantii et Mar-   Cod. 883. 
tiani et Ioannis eius filii == BHL. 16. 

« Descripta ex exemplari D. Curtii Ranchi canonici S. Petri 1583. » 

20. (Fol. 111-118) Passio S. Erasmi ep. et mart. edita a sanctis- 
simo Gelasio papa II et Gasinensis coenobii monacho = BHL. 2584. 

Multum contracta ultima parte, des. ad aeterni regis curiam est evectus 
(c. 34). Sepultus est autem ad occidentalem eiusdem civitatis partem 
iuxta amphitheatrum a Probo episcopo (c, 35); ubi innumerabilia eius 
meritis et intercessionibus fiunt miracula; omnibus digne pulsantibus 
aperitur digneque petentes accipiunt quae precantur, praestante 
Domino...  Amen. (c.  37 extr.). 

21. (Fol. 118-125) Passio S. Erasmi ep. et mart. = BHL. 2585. 

Des. gaudetin aevum. Obiit...Amen (cf. supra, p. 10929). Tum interposito 
verbo Finis, sequitur (fol. 125v) ultima pars ipsius Passionis inde ab Pluri- 
morum namque post eius transitum annorum curriculis evolutis... 
usque ad Amen. 

22. (Fol. 125v-126) Novum miraculum B. Erasmi regnante domino 
Garolo 2°, m° ccc° primo = BHL 2586. 

23. (Fol. 126M28) De vita et obitu S. Innocentii ep. = BHL. 4279. 

24. (Fol. 128-130v) Legenda B. Eupuriae virg. et mart = BHL. 
2732. 

25. (Fol. 130v-132v) Legenda S. Albinae virg. et mart. = BHL. 


Sequitur (fol. 133) brevis narratio de translatione Caietam, ut in cod. 
Bibl. Alexandrinae 9650. 

26. (Fol. 133-137) Legenda S. Marciani ep. et mart. 

De qua Act. SS., lun. t. II, p. 787. num. 6. — Inc. Post triumphalem 
victoriam domini nostrilesu Christi, qua suo pretioso sanguinemundum 
redimere dignatus est — Des. Ibi itaque multa miraculorum beneficia 
se flagitantibus praestare non desinit usque in hodiernum diem, ad lau- 
dem... Amen. 

27. (Fol. 1 37-141 v) Passio ss. mm. pontificum Gasti et Secundini = 
BHL. 1650. 

28. (Fol. 141v-142) Sermo de eisdem = BHL. 1651. 

Des. utin cod. Bibl. Alexandrinae 942. 

29. (Fol. 142-148v) Passio S. Montani mart. = BHL. 6011. 

Deest epilogus. 

30. (Fol. 149-150-) Passio S. Theodori mart. = BHL. 8077. 

31. (Fol. 151-152v) Translatio capitis S. Theodori mart. = BHL. 
8081. 

32. (Fol. 153-162) Vita S. Gastrensis episcopi et conf. = BHL. 
1645. 


284 IX.  BIBLIOTHEGA  GORSINIANA 

Cod. 883. «  Extracta a quibusdam antiquissimis chartis conservatis in maiori 

ecclesia civitatis Montis Regalis » (in Sicilia). 

33. (Fol. 162v-163v) Vita S. Gastrensis ep. et conf. = BHL. 1644. 

Inde ab : Sanctus Castrensis moenia Suessanae urbis adiii (= Act. SS., 
num. ll)usque ad : atque sanctum Deo reddidit spiritum (ibid., num. 
16 med.). 

34. (Fol. 217-221) Vita S. Victoriani <abbatis Asaniensis>. 

« In eodem processu inter iura monasterii S. Victoriani, fol. 1042 et seq., 
habetur. » 

Inc. Beatus igitur Victorianus ex Italia genus ducens alto sanguine — 
Des. Mansit sanctissimum corpus eius (id est S. Gaudiosi episcopi 
Turiasonensis) in eodem loco ubi humatum est per multa curricula 
annorum, quousque, crescente devotione fidelium, delatum est venerabi- 
liter et associatum corpori beatissimi Victoriani, ut qui simul vixerant 
in religione sanctiiatis, simul et viverentin aeternitate felicitatis, auxi- 
liante Domino... Amen. Cf. Act. SS., Ian. t. I, p. 738-43. 

35. (Fol. 229v-233) <Vita S. Raimundi ep. Rotensis> = BHL. 7076. 

« Ex eodem processu inter iura civitatis Barbastrensis, fol. 1114 et seqq. » 

36. (Fol. 238-239) <De ss. mm. Vemlanis Blasio et Demetrio>. 

Annotatum est de libellis 38 et 37 (fol. 235v) : « Uecepi a R. P. D. epis- 
copo Verulano die XXIII octobris 1568 super passione ». 

Inc. Beati martyres Blasius et Demetrius dum ecclesiam quadam die 
intrassent cum aliis fulelibus oraturi — Des. Beatissimi martures 
chrisiianos se esse confessi sunt, cumque in Chrisii fide constanter per- 
sisterent, fiageUis caesi sunt. Deinde ad Mariis templum ducti sacrificare 
contemnentes, praeses in eos gladio animadver[ten]ti iussit. Passi sunt 
tertio kal. decembris. 

37. (Fol. 239-240v) In inventione ss. mm. Blasii et Demetrii. 

Inc. Tempore igitur quo snmmus Caelestinus tertius universalem 
cathedram divino nuiu Romae feliciter gubernabat, anno videlicet 
dominicae incarnaiionis H96 — Des. Venientes itaque ante septemtrio- 
nalem ecclesiae ianuam locum, qui sibi fuerat asanctis demomtratus, 
ipsi episcopo designando monstravit; in quo sanciorum corpora die 
sequenti sunt, Domino cooperante, manifesta reperta (add. al. man. 
quarto cal. iunii). 

38. (Fol. 241v-243v) Vita SS. Voti et Felicis et Iohannis primi ere- 
mitae dicti monasterii = BHL. 8732. 

« Ex processu dissolutionis unionis Oscensis et Iaccensis et erectionis 
Balbastrensis etapplicationis fructuum monasteriorum, iuter iura producta 
pro parte monasterii S. Ioannis della Penna, habetur fol. 915 et seqq. » 
Ex eodem exscripti sunt libelli 39-41. 

39. (Fol. 243v-246) <Vita eorundem> = BHL. 8733. 


IX.  BIBLIOTHEGA  GORSINIANA °285 

Inc, reliquis omissis : Miraculum vero valde mirabile quod a plerisque   Cod. 883. 
religionis huius... (Act. SS., num. 8). 

40. (Fol. 246-249v) <Vita eorundem> = BHL. 8734. 

41. (Fol. 249v-252v) <Passio SS. Torquati, Gtesiphontis et alio- 
rum> = BHL. 8311. 

42. (Fol. 253-254v) <De S. Indaletk». 

« Ex eodem processu ibidem a fol. 920 et seq. » 
Inc. Videamus, fratres, cuius hodie iranslaiionem celebramus, sancti 
utique Indaletii, et quid significat hoc nomen, videamus — Des. Fuerunt 
comprobatae dictae tres orationes suprascriptae « Exulternus in Do^ni- 
no » in commemoratione sanctorum Torquati sociorumque eius... In 
fine Torquatus... conditi quieverunt. 

43. (Fol. 266-267) Vita S. Enneci abbatis == BHL. 2544. 

« Ex eodem processu dissolutionis et erectionis fol. 924 et seq., inter 
iuraproducta pro parte S. Ioannis de la Penna. » 

44. (Fol. 276-295v) Vita S. Severini = BHL. 7655, 7656. 

« Ex libris Monasterii S. Severini Neapolitani ». — Deest clausula (Habes, 
egregie...) 

45. (Fol. 300- 309v) Translationis libellus S. Severini, id est quo- 
modo ex castello Luculano in Neapolitanam urbem translatum sit 
venerandum eius cadaver = BHL. 7658. 

Ex iisdem libris. 

46. (Fol. 310-322) Passio simul et translatio gloriosi levitae et 
martyris B. Sosii = BHL. 4134, 4135. 

Ex iisdem libris. 


CODEX 1144 (alias 41. E. 4) 

Membraneus, foliorum A, B et sign. 1-385 (0m,258 X 0,180), paginis bipartitis 
exaratus saec. XIV. 
Continet Legendam auream. 


CODEX 1532 (alias 39. D. 5) 

Chartaceus, paginarum 421  (0m,312 X 0,217), exaratus saec.  XVII. Erat olim 
Nicolai Rossii, in cuius bibliothecae catalogo signatus est n° CCCXCV. 

(Fol. 1-419) <Vita et miracula B. Margaritae  de  Cortona> = 
BHL. 5314. 

Post ultima verba (promissam imaginem destinavit), quae leguntur 
p. 418, sequuntur duo miracula : 


286 IX.  BIBLIOTIIEGA  GORSINIANA 

Cod. 1 532. 1°) In Burgo Sancti Sepulchri quaedam iuvenis domina iam suo tradita 

viro a daemone sic fuit obsessa.. . 

2°) Religiosa et morum honestaie conspicua soror Andriana... Haec 
omnia beata Margarita coram ser Badio et suis sororibus cum laetitia 
recitavit. 

Sequitur (pag. 419) : Hanc legendam compilavit frater Iuncta de 
mandato frairis Ioannis de Castillione... 

(Pag. 420) In Dei nomine. Amen. Indictione undecima, die vero 
xv februarii MCCCVIII hora XXII feci hunc ac complevi. 

Ego Domnus Gabriel (locus vacuus) de Ferraria complevi librum 

hunc hora supradicta. 

CODEX 1803 (alias 40. E. 9) 

Membraneus, foliorum 98 (0m,16 X 0,11), paginis bipartitis exaratus saec. XV in 

(Fol. l-47v, 48-56v, 56v-97) (Epistulae tres de S. Hieronymo) = 
BHL. 3866-3868. 

GODEX 1815 (alias 41. G.  17) 

Membraneus, foliorum 255 (0m,295 X 0,225), exaratus saec. XV. 

1. (Fol. 1-3) (Pseudo-Augustini epistula de S. Hieronymo) = 
BHL. 3867. 

2 (Fol. 3-18) (Pseudo-Cyrilli epistula de eodem) = BHL. 3868. 

CODEX NICOLAI ROSSII LXXXYI (alias 45. G. 14) 

Membraneus, foliorum sign. 1-7,  18-25 et pag. 1-107 (0m, 27 X 0,21), exaratus 
saec. XIV. 
Fol. 7 exarata esteadem imag-o, quae in cod. Casanatensi 934. 

(Fol. 6-6v, 18-25v et pag. 1-107) Iacobi Sancti Georgii ad Velum 
(corr. al. man. Vellus) aureum diaconi cardinalis opus metricum <de 
S. Petro de Murrone> = BHL. 6746-6749. 

CODEX NICOLAI ROSSII CCLXXVI (alias 44. E. 38) 

Chartaceus, foliorum 104 (0m, 188 X 0,131), exaratus saec. XVII. 
Erat olim di Don Gio. Battista Passerini monaco Celestino e curato di San 
Michele Bisdomini ffol. 2VJ. 


IX.  BIBLIOTHEGA  GORSINIANA ^287 

(Fol. 5-96) Iacobi Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconi cardi-     cod. 
nalis opus metricum <de S. Petro Caelestino = BHL. 6746-6749.  nic. rossii 


276. 


CODEX NICOLAI ROSSII CCXCI (alias 41. E. 39) 

Membraneus, foliorum 130 (0m, 185 X 0,417), exaratus saec. XII. Continet opuscula 
S. Augustini. Inest et 

(Fol. 57-58) De vita vel de actibus B. Augustini ep. 

Brevis narratio de moribus S. Augustini iam facti episcopi; quae inc. 
ut BHL. 788 (Beatus Augustinus ex provincia...) et des. : Queni quan- 
tusve fuerit in hoc saeculo, omnibus suis posteris notum est; quantus 
auteni apud Dominum, a fidelibus solis scitur, quem nos imbetes (an 
hebetesl) et indigni humiliter (eum add. sup. lin.) deprecamur, ut 
sinceritatem qua<m> nos in terris docuit, sua gratia largiente apud 
Deum in caelis optinere faciat, auxiliante Domino... Amen. 


CODEX NICOLAI ROSSII CCCXCV 

Est hic codex iam Corsinianus 1532, de quo supra. 


X. BIBLIOTHECA VALLICELLAM 


TOMUS I 

Membraneus, foliorum A et sign. 1-336 (0m,565 X 0,360), paginis bipartitis 
exaratus saec. XI/Xll. 

Fol. A in charta pergamenae ag-glutinata descriptus est saec. XV index Vitarum. 
lbidem scripsit manus saec. XVI : Abbatis Crescentii, in parte autem aversa 
annotavit manus saec. XII numerum et vocabula singulorum librorum huius 
nostrae ecclesiae; adiunxit eadem manus indicem librorum quos domnus Hyero- 
nimus abbas conficere studuit (utrumque elenchum ed. M. Faloci Pulignani in 
II Bibliofilo, t. III, Bologna, 1882, p. 9; tum etiam G. Becker, Catalogi bibliothe- 
carum antiqui, Ronnae, 1885, p. 218-19); alia vero manus saec. XII exscripsit 
chartam factam tempore eiusdem abbatis Hieronymi, quae incipit : Anno dominicae 
incarnationis M° C° LXX". indictione IHU, regnante domino Frederico, nos here- 
des et nepotes Tebaldi filii Supponis et Tebaldi Ugolini iureiurando iungimur 
ecclesiae Sancti Euticii, ut viventes sive morientes per omne tempus cum ea inse- 
parabiliter maneamus, etcastellum quod modo facimus, hoc est Podium Forcellae, 
neqae inpignore,nequein commutatione... alienabimus sine licentia ipsius abbatis 
domni Hyeronymi vel successorum eius post ipsum... et des. Mainictus, Ofre- 
ducius et Azachaus interfuerant testes et Ascari Debulgarellus fecit similiter, 
Munaldus iudex sacri palatii rogatus scripsi. Unde habemus fuisse olim librum 
abbatiae Sancti Euticii de Nursia 0. S. B. 

1. (Fol. 1-3V) Passio <S. Andreae apostoli>. = BHL. 428. 

Praemissus est prologus idem, qui in codice Lateranensi A. 8071. 

2. (Fol. 3v-5) Passio S. Barbarae = BHL. 915. Dec. 4. 

3. (Fol. 5-13v) Vita S. Sabae abbatis = BHL. 7406 Dec. 5. 

Reliquis omissis, desinit, non impleta pagina ; Dumque eum transisse 
iam ex hoc saeculo cognovissent, suam sectam iniquissimam in propa- 
tulo divulgare coeperunt (cf. Vitae graecae cap. 83 med.). 

4. (Fol. 14-20v) Acta S. Nicolai episcopi = BHL. 6104-610G. Dec.6. 

Sequitur (fol. 20v-2i) miraculum rudi stilo conscriptum : Aliud namque, 
fratres carissimi, miraculum narro, quod chronicis accidit nostris 
aures stupore compressae auditu fideli quaedam voci valde conversae 
abbas quoque referente sum expertus, quae nostros satis illuminavit 
ocellos. Acceptum namque, Deo iuvante, de tali ac tanto viro beatissimo 
Nycolao opus subsequamur. Cum itaque saeva persecutio Agarenorum 

CATAL.  LAT.  ROM. 20 


290 X. BIBLIOTHEGA VALLICELLANA 

Tom. I. in quandam civitatem Mireae nuncupata insisteret, mulii nobiles atque 

ignobiles christiani feraliier in eorum manibus inciderent, contigit 
repentino casu accidente ut quidam fraier in monasterio Beati Nicolai 
commoranie crudeliter a saevis manibus eorum raptus efficitur. Narratur 
porro monachum illum in servitutem abductum cuidam ero ethnico traditum 
esse; elapso autem anno, cum in die festo S. Nicolai viro isti astaret urceo 
aureo aquam ministrans, per unam horam in exstasin raptum esse atque 
extemplo ad portam ecclesiae monasterii sui esse transportatum. — Des. et 
ilico eo revexit cogitando, ubi revehi debuit deprecando. Sequuntur versi- 
culi sex de hoc miraculo : 

Nicolai proceris procerum venerande sodalis... 
Laushonor sit Deo, decus per saecula cuncta. Amen. 

5. (Fol. 21-21v) Prologus obitus S. Nicolai. 

Narratio addita in loco vacuo manu saec. XII. 

Inc. Monachus quidam (cod. -dem), fratres carissimi, bonae memoriae 
Iohannes subdiaconus sanctae Parthenopensis ecclesiae, qui vitam sancti 
patris Nicholai interpretatus est, manifestat non se potuisse invenire 
obitum eius, propterea intermississe ; et non mirum, cum in Italia inter- 
pretasset. Unde ego infimus Iohannes monachus et presbyter, cum in 
urbe Constantinopoli manerem, sancti patris ductus amore quaesivi et 
inveni, et non (add. al. man. sup lin.) in qualibuscumque scedulis, sed 
in archivis et emendatis codicibus, et secundum tenuitatem mei sensus 
interpretavi cum meis qnidem sermonibus, sed veritate firmatis atque 
munitis. Unde, optime lector, legenecnon et indubitanter crede. 

Sermo quidem antiquitus scriptum atque firmatum, qui usque ad nos 
veraci relatione pertincxit, qualia fuerunt insignia beatissimi patris 
Nycholai. Venerabilis quidem fuit in ftwribus, angelicus in visione — 
Des. collaudayites Dominum lesum Christum, qui cum Deo Patre... Amen. 

Est haec narratio de morte S. Nicolai ita composita ut, si non meminisset 
scriptor de oleo, quod e sepulcro sancti manare ferebatur, de quolibet 
sancto episcopo et confessore scribi potuisset. 

6. (Fol. 22-24) Passio S. Savini episcopi = BHL. 7453.    Dec. 7. 

7. (Fol. 24-25) Passio S. Eulaliae = BHL 2696. Dec. 10. 

8. (Fol. 25-26v) Passio S. Luciae virginis = BHL. 4992.  Dec. 18. 

Des. ut in codice archivi S. Petri in Vaticano H. 582. 

9. (Fol. 26v-33) Passio S. Thomae apostoli = BHL. 8136. Dec. 21. 

10. (Fol. 33-35) Natalis S. Gregorii mart. = BHL. 3677. Dec. 23. 

11. (Fol. 35-37v) Sermo ad laudem S. Gregorii editus. 

Inest dumtaxat communis quaedam laudatio meritorum et miraculorum 
sancti martyris. — lnc. Gregorius igitur, martyr gloriosus, ut fertur, 
Spoletano fuerat oriundus —  Des. Qua de re studeamus eum, quem 


X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 291 

ad modum actenus prosatim, ita etiam versibus nunc laudare dicendo    Tom.I. 
(sequuntur disticha quindecim) : 

Carmina digna tibi, Gregori martyr erilis, 
Pangat nunccoetus; fautor adesto pius... 
Gloria summo Deo per cuncta saecla manenti. 
Quisquis amen dicat Gloria summo Deo. 

12. (Fol. 37v-39v) Passio S. Victoriae = BHL. 8591. Dec 24. 

13. (Fol. 39v-45v) Passio S. Anastasiae = BHL. 1795, 118, 8093, 
401. Dec. 25. 

14. (Fol. 46-48) Sermo de translatione S. Stephani. Dec. 26. 

Alia versio narrationis BHL. 7851-7853. — Inc. Lucianus gratia opitu- 
lante superna presbyter ecclesiae Hierosolimitanae solo statutae Capar- 
gamalis villa orthodoxis fidelibus cunctis universalis ecclesiae occiden- 
talis terrarumque partibus diffusae in Domino perpetuam salutem. 
Hortatu, dilectissimi fratres, religiosi viri Avito presbytero praeci- 
pueque praecepto formatus divino, ubi « Gratis », inquit, « quod capitis, 
largimini petentibus gratis », no<H>ui silentio obumbrare velamine 
reserari quod decuit multis, ob hoc nostrae qualiter tenuitati gloriosi 
martyris Stephani illustriumque virorum Nichodemus ac Gamalielis 
corpora sunt revelata... operae pretium duxi vestrae scribere sanctitati. 
Consulalu igitur Honorii Theodosiique imperatorum — Des. Tunc 
temporis cum prolixae siccitatis esset immensitas, sufficiens supernae 
pietatis pluvia descendit, quae sitientem largius terram madefaciens 
irrigavit. Quod meriiis beati protomartyris Stephani nullus ambigit 
periclitanii populo fuisse concessum ad perhennem laudabilemque glo- 
riam domini nostri Iesu Christi, qui cum Patre... Amen. 

15. (Fol. 48-49v) Sermo de translatione S. Stephani Gonstanti- 
nopolim = BHL. 7858. 

16. (Fol. 49v-50) Natalis S. Iohannis evangelistae. Incipit praefatio. 

Dec. 27. 
Ed. in Bibliotheca Casinensi, t. III, Floril. p. 38. 

17. (Fol. 50-53) Passio S. Iohannis evangelistae = BHL. 4320. 

18. (Fol. 53-53v) Sermo de eodem apostolo = BHL. 4324. 

Inc. Cumpost tyranni obitum... 

19. (Fol. 53v-67v) Vita S. Silvestri. = BHL. 7726, 7727, 7734. 

Dec. 31. 
Praefixus est prologus de quo supra pp. 20 55, 2l25. — Ileliquis omissis, 
des. liber 7727 : et nullus penitus draconis flatus apparuit ex illa die et 
deinceps (= Mombritius, fol. 292v, col. 2, lin. 11). Hic Silvester sepultus 
est in cimeterio Priscillae via Salaria ab urbe Roma miliario tertio 
pridie kalendas ianuarias. Qui vero catholicus et confessor quievit in 
Domino. 


292 X.  BlBLIOTHECA  VALLICELLANA 

Tom. i. 20. (Fol. 67v-72) Natale S. Basilii archiepiscopi. = BHL 1022, 

cap. xi, ix, viii, x (rec. a). Ian. 1. 

Des. certantes in bonis operibus et glorificantes Deum et dominum 

nostrum Iesum Christum. Natalicium vero beaii Basilii archiepiscopi, 

quo ad superna caelorum regna gloriosus ascendit, celebratur primo 

die intrante mense ianuario, adiuvanie Domino... Amen. 

21. (Fol. 72-73) Passio S. Goncordii = BHL. 1906. Ian. 1. 

22. (Fol. 73-78v) Natale S. Hylarii ep. = BHL. 3885, 3887. Ian. 13. 

Deest prologus libelli 3887. 

23. (Fol. 78v-89) Passio S. Iuliani = BHL. 4532. 

Deestprologus. 

24. (Fol. 89-90) Passio S. Pontiani = cod. Bibl. Alexandrinae 
89 6. Ian. 14. 

Des. Infirmi properant undique laesosque curantur 
Pedibus angelicis decurrunt pedibus curis... 
Tecum merear sulcator huius scandere regno 
Aures tamque tripudiat quam vocique mentis 
Ovans artus supplex tueantur ocellos, 
lpso adiuvante, qui cum Paire... Amen. 

. 25. (Fol. 90-92v) S. Felicis Nolani = BHL. 2874. Ian. 14. 

26. (Fol. 92v-93) Sermo de S. Felice Nolano = BHL. 2876. 

27. (Fol. 93-94) De S. Felice = BHL. 2880. 

Praemissus est prologus non ita brevis, qui inc. Gloriosa meriia ci 
luculenta miracula quae variis locis vel temporibus per beatum Feiicem 
sacerdotem et confessorem suum mirabiliter Dominus operatus est, 
religioso amore clarificare et pandere debemus... In illo nihil memoria 
dignum. 

28. (Fol. 94-94v) Item de alio S. Felice = BHL. 2885. 

lnc. Post haec alius sanctus Feiix venerabilis, memorati martyris 
germani iunior, et ipse presbyter, adductus est... 

29. (Fol. 94v-105v) Vita B. Mauri abbatis et discipuli almifici patri<s> 
nostri Benedicti = BHL. 5773. Ian. 15. 

Sequuntur versiculi (38 disticha), 

qui inc. Maure beate nimis, Benedicti patris alumne, 
Annue nunc orsis, Maure beate nimis... 

et des. Gloria sit Domino, deitati (cod.-tas) scilicet almae, 
Quo frueris iugius, gloria sit Domino. 

30. (Fol. 106-108v) Passio S. Marcelli papae et Sisinnii et Satur- 
nini = BHL. 5235. Ian. 16. 


X. BIBLIOTHEGA VALLIGELLANA 293 

31. (Fol. 108v-118v) Passio S. Sebastiani mart. = BHL. 7543.    Tom. 1. 

Ian.20. 

32. (Fol. 118v-120v) SS. Marii et Marthae, Audifax et Abacum = 
BHL. 5543. Ian. 20. 

33. (Fol. 120M23) Passio S. Agnetis = BHL. 156. Ian. 21. 

Des. victoriae palmam acquirant, cui est honor...Amen. 

34. (Fol. 123-125v) Passio S. Vincentii levitae = BHL. 8628, 8633. 

Ian. 22. 

35. (Fol. 125v-126) Miraculum. 

Immo pars sermonis de S. Vincentio. — Inc. Magnum spectaculum, 
fratres mei. Certabant duo, saeviens etpatiens, servus Christi Vincentius 
et filius diaboli Datianus; perfidus in martyris corpore saeviebat, sed 
nec sanctus Vincentius metuebat — Des. qui fuerat cum Petro in mari, 
ne mergeretur. Iam vero quod restat, carissimi, ipsum beatum Vincen- 
tium pariter deprecemur, ui nobis patronus (cod. -num) apud Deum esse 
dignetur et eius meritis ecclesia Christi cotidie sublimetur. 

36. (Fol. 126-127) Passio S. Feliciani = BHL. 2846. Ian. 24. 

37. (Fol. 127-128) Passio S. Gonstantii. Ian. 29. 

Inc. ut BHL. 1937. — Des. et ibi ipsum sepelierunt gaudentes et 
psallentes; et repleverunt corpus eius nardo et balsamo et aromatibus ; 
ubi praestantur beneficia eius usque in hodiernum diem,per Dominum... 
Amen. 

38. (Fol. 128-130) Passio S. Blasii = BHL. 1370. Febr. 3. 

Inc. Etenim in Sebastia Cappadociae tradidit quidem ad corre- 
ptionem eos... 

39. (Fol. 130-132) Passio S. Agathae = BHL. 133. Febr. 5. 

Inc. Sancta Agathe passa est in civitate Catenensium... Quintianus 
consularis... 

40. (Fol. 132-133v) Passio S. Valentini ep. = BHL. 8460. Febr. 14. 

41. (Fol. 133v-136v) Passio SS. Faustini et Iovittae = BHL. 2837. 

Febr. 16. 

42. (Fol.  136M40) Acta B. Mathiae apostoli = BHL. 5696. 

Febr. 24. 
Adestprologiis. 

43. (Fol. 140-142) Inventio capitis Praecursoris = BHL. 4293. 

Febr. 24. 

Des. addomicilia redieruntsua. Nunc ad seriem narrationis reversuri, 

oramus Christi bonitatis immensitas, ut potenti dextera suffulti ad 

optati litorisperducat nos meta < >tionis nostrae festuca inhaeserit, 

cum dilectione evulsa non livorem praeferat, sed kariiatem, ipso auxi- 
liante... Amen. Cf. Act. SS., annot <; et Z. 


294 X. BIBLIOTHECA VALLIGELLANA 

Tom. I. 44. (Fol. 142-145) Passio SS. XL martyrum = BHL. 7540. Mart. 9. 

Deest prologus. 

45. (Fol. 145-151v) Vita S. Ambrosii ep. Mediolanensis = BHL. 
377. April. 4. 

Reliquis omissis, des. Atque ita securus bellum inchoavit et consum- 
mavit ; nos tamen Mediolanipositiipso Maschizele referente cognovimus 
(P.L., t. XIV, col. 44, c. 51 extr.). 

46. (Fol. 151v-156) Passio S. Georgii Capadocis = BHL. 3393. 

April. 23. 
Inc. ut in codice Sessoriano 4821. 

47. (Fol. 156-157v) Passio B. Marci evangelistae = BHL. 5276. 

April. 25. 
Praecedit prologus idem, qui in codice S. Mariae Maioris A48. 
Inserta estpostmodum (saec. XII)haec Passio cum foliis 156, 157. 
Ultima pars Passionis 46 legitur in principio fol. 158; ceterum haec pars 
descripta est iterum saec. XII in principio fol. 156. 

48. (Fol. 158-159) Passio S. Vitalis = BHL. 3514. April. 28. 

49. (Fol. 159-160) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6813, 6817. 

Mail. 

50. (Fol. 160-161v) Passio  S.  Iacobi apost. = cod.  S. Mariae 
MaiorisA51. Mai 1. 

51. (Fol. 161v-164v) Passio S. Alexandri, Eventii et Theodoli = 
BHL. 266. Mai 3. 

52. (Fol. 164v-166v) S. Iuvenalis ep. = BHL. 4614. Mai 3. 

Inc. Cum deuniverso orbe... 

53. (Fol. 166v-168v) Inventio sanctae crucis = BHL. 4169. Mai3. 

Inc. Perrexit autem Helena mater Constantini imperatoris Hieroso- 
lymam et vicesima octava die secundi mensis in sanctam civitatem 
Hierusalem introivit cum exercitu magno. Congregavit autem... (Act. 
SS., num. 3 in.). 

54. (Fol. 168M70) Passio S. Victoris = BHL. 8580. Mai 8. 

55. (Fol. 170-171v) Passio SS. Gordiani et Epimachi = BHL. 3612. 

Mai 10. 

56. (Fol.  171v-173v) S. Antimi, Sisinnii, Maximi, Bassi, Fabiani, 
Dioclitiani, Florentii = BHL. 561. Mai 11. 

57. (Fol.l73v-174v) Passio S. Pancratii = BHL. 6420.    Mai 11. 

58. (174v-179v) Passio SS. Nerei et Achilei = BHL. 6058, 6060- 
6064, 6066. Mai 12. 

Insunt lemmata singularum partium propria. 

59. (Fol. 179v-181) Passio SS. Victoris et Goronae = BHL. 8561. 

Mai 14. 


X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 295 

60. (Fol. 181-184) Passio S. Eustasii et sociorum eius = BHL.    Tom. I. 
2760. Mai 20. 

Des. Deinde superveniente <nocte> occulte de ipso loco a christianis 
sublati sunt; ubipauco tempore, quiescente persecutione, basilica fabri- 
cata est. Quibus sacra devotione mense maio die vicesimo celebratur, ut 
de ipsorum intercessionibus et in hoc mundo et in perpetuum gaudeamus, 
per Iesum Christum... Amen- Cf. cod. Sessorianus 544. 

61. (Fol. 184-186) Passio S. Saecundi = BHL. 7560. Iun. 1. 

62. (Fol. 186-187*) Passio SS. Marcellini et Petri = BHL. 5231. 

Iun. 2.   ' 

63. (Fol. 187v-189v) Passio S. Vincentii = BHL. 8676.     Iun. 6. 

64. (Fol. 189v-191v) Passio SS. Primi et Feliciani = BHL. 6922. 

Iun. 9. 

65. (Fol. 191M95) Passio S. Barnabae apost. = BHL. 986, 985. 

Iun. 11. 

66. (Fol. 195-197v) Passio S. Viti, Modesti = BHL. 8712. Iun. 15. 

67. (Fol.l97v-198v) Passio SS. Nicandri et Marciani =  BHL. 
6070. Iun. 17. 

Des. Ecce enim splendida loqua in medio vestri quasi uxor martyris. 
Sancti vero martyres assumentes oraria duo oculos sibi ligaverunt 
Nicander et Marcianus dieXV kalendarum iuliarum, regnante Domino... 
Amen. 

68. (Fol. 198v-201) Passio SS. Iohannis et Pauli = BHL. 3236, 
3238. Iun. 26. 

69. (Fol. 201-206) Passio SS. apostolorum Petri et Pauli = BHL. 
6670, 6661, 6665 (sine prol.). Iun. 29. 

Perierunt inter fol. 205 et 206 folia duo. 

70. (Fol. 206-210) Passio S. Pauli apost. = BHL. 6572, 6570. 

71. (Fol. 210-211v) Passio SS. Processi et Martiniani = BHL. 
6947. Iul. 2. 

72. (Fol. 211v-212v) Passio S. Ruphinae et Secundae = BHL. 
7359. Iul. 10. 

73. (Fol. 212v-213v) Passio S. Felicitatis et filiorum eius = BHL. 
2853. Iul. 10. 

74. (Fol. 213v-215) Passio SS. Naboris et Felix. Iul. 12. 

Inc. Regnante impio Maximiano imperatore, in civitate Mediolanensi 
erat persecutio christianorum ingens. — Des. ut in cod. archivi S. Petri 
A. 459. 

75. (Fol. 215-218) Passio SS. Ermachorae et Fortunati = BHL. 
3838. Iul. 12. 

76. (Fol. 218-220v) Passio SS. Quirici et Iulittae = BHL. 1808. 

Iul. 15. 
Deest prologus. 


296 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. I. 77. (Fol. 220v-224) Passio S. Apolenaris ep. = BHL. 623. Iul. 23. 

78. (Fol. 224-226v) Passio S. Iacobi apostoli frater Iohannis = 
BHL. 4057. Iul. 25. 

Praemissus est prol., qui inc. Iacobus hebraice, latine supplantator, 
filius Zebedei... et des. gladio caesas occubuit., sepultusque est in arca 
marmorea VIII kal. augustas (cf. 2?i/L. 6544, cap. 71). 

79. (Fol. 226v-228) Passio SS. Nazarii et Celsi = BHL. 6040.Iul.28. 

80. (Fol. 228-228v) Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis = 
BHL. 7790. Iul. 29. 

81. (Fol. 228v-229) Passio S. Felicis = BHL. 2857. Iul. 29. 
82 (Fol. 229-231v) Passio SS. Abdon et Sennen = BHL. 6884 

et 6. Iul. 30. 

83. (Fol. 232v-236) Passio S. Stephani papae = BHL. 7845. Aug. 2. 

84. (Fol. 236-237) Passio SS. Syxti ep., Felicissimi et Agapiti = 
BHL. 7801. Aug. 6. 

85. (Fol. 237-240) Passio S. Donati ep. = BHL. 2289.    Aug. 7. 

86. (Fol. 240-242) Passio S. Laurentii = BHL. 4753.    Aug. 10. 

87. (Fol. 242-243) Passio S. Yppoliti et sociorum eius. = BHL. 
3961. ■   Aug. 13. 

88. (Fol. 243-244) Natale S. Eusebii presb. = BHL. 2740. Aug. 14. 

89. (Fol. 244-244v) Passio S. Genesii = BHL. 3320. Aug. 25. 

90. (Fol. 244v-247) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1001, 
1002. Aug. 25. 

91. (Fol. 247-250) Translatio S. Bartholomaei apost. de insula 
Liparina ad civitatem Beneventinam = BHL. 1011, 1005. 

Primam partem (id est BHL. 1005) praetermiserat scriba, quam postea 
fol. 248-250 supplevit, atque ultimis verbis subiunxit prima verba partis 
allerius (seu £#L. 1011), quae legiturfol. 247-248. 

92. (Fol. 250-254v) Natale S. Augustini ep. = BHL. 785. Aug. 28. 

Folio exciso, deest ultima pars. 

93. (Fol. 255-255v) <De S. Iohanne Baptista>. 

Libellus de quo Anal. Boll., t. XI, p. 258, 39° (des. et posuerunt illud in 
monumentum, et nuntiaverunt Iesu. Passus est... Amen). 

94. (Fol. 258-258v) Passio S. Savinae = BHL. 7407.  <Aug. 29>. 

95. (Fol. 258v-259v) Passio S. Savinae (immo Serapiae) = BHL. 
7586. Aug. 29. 

Folio perdito, des. mutila : et caligo et defectio nos comprehendit, et 
e.rinde non Itabuimus (= Act. SS., num. 9med). 

96. (Fol. 260-261v) <Passio SS. Donati, Felicis et sociorum> = 
BHL. 2297. 

Folio perdito, deest initium. Inc. Illis euntibus, nondum adhuc urbem 
exierant... (= Act. SS., num. 3med.). 


X. BIBLIOTHECA VALLIGELLANA 297 

97. (Fol. 261v-264) Passio S. Antonini sacerdotis = BHL. 572,    Tom. 1. 
573. Sept. 2. 

98. (Fol. 267-271v) Passio S. Adriani = BHL. 3744. Sept. 8. 

Inc. Factum est autem in tempore Maximiani tyranni ut ingrede- 
rentur in Nicomedia civitate ad interficiendos eos qui in Christo 
credebant — Des. Completaque oratione corporis eius signaverunt 
ipsam domum. Multitudo auiem virorum acmulierum quihaec viderunt, 
renuntiaverunt pompa huius saeculi, servitio Dei se subdiderunt et ex 
corde militaverunt Domino Iesu Christo, cui est honor... Amen. 

99. (Fol. 271v-273) Natale S. Gornelii ep. et mart. = BHL. 1961. 

Sept. 14. 

100. (Fol. 273-274) Passio S. Gypriani ep. = BHL. 2037. Sept. 14. 

Inc. Paternus proconsul episcopo dixit : Sacratissimi imperatores... 
— Deest clausula (Passus est...). 

101. (Fol.  274-275)  Exaltatio  sanctae  crucis  =  BHL.  4178. 

Sept. 14. 

102. (Fol. 275-279) Passio S. Euphemiae = BHL. 2709. Sept. 16. 

Des. usque in hodiernum diem, praestante Domino... Amen. 

103. (Fol. 279-283v) Passio S. Mathaei apost. = BHL. 6544, 
cap. lxxvi, et 5690. Sept. 21. 

104. (Fol. 283v-285v) Passio S. Mauricii = BHL. 5739. Sept. 22. 

105. (Fol. 285v-289) Passio S. Teclae virg. = BHL. 8023. Sept. 23. 

106. (Fol. 289-291v) Passio SS. Cosmae et Damiani = BHL. 1970. 

Sept. 27. 

107. (Fol. 291v-293v) Dedicatio S. Michaelis = BHL. 5949, 5948. 

Sept. 29. 

108. (Fol. 296v-300) Acta S. Hieronymi presb. atque doctoris eximii 
= BHL. 3871. Sept. 30. 

109. (Fol. 300-301) Passio S. Dionysii, Rustici et Eleutherii = 
BHL.mi. Oct. 9. 

Deestprologiis I. 

110. (Fol. 301-303) Passio S. Calixti papae = BHL. 1523. Oct. 14. 

111. (Fol. 303-305) Acta beatissimi Lucae evangelistae = BHL. 
4973. Oct. 18. 

Omisso prolog-o, praemissa est laudatio de qua ad cod. Casanatensem 
45754. 

112. (Fol. 305-309) Passio S. Maximi levitae = BHL. 5847. Oct. 19. 

113. (Fol. 309-313v) Passio ss. mm. Chrisanti et Dariae = BHL. 
1787. Oct. 25. 

114. (Fol. 313v-315v) Passio ss. apost. Simonis et Iudae = BHL. 
7752, 7753, 7749. Oct. 28. 

Foliis abscissis, deest finis. 


298 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. I. 115. (Fol. 316-316v) <Passio S. Gaesarii> = BHL. 1511. 

Foliis abscissis, inc. mutila : Leontio. Eadem hora Leontius consularis 
interrogavit Caesarium diaconum his verbis sub voce praeconia... (Act. 
SS., num. 13.) 

116. (Fol. 316v-319v) Passio SS. Quattuor Coronatorum = BHL. 
1837. Nov. 8. 

117. (Fol. 319v-321v) Passio S. Theodori = BHL. 8077.   Nov. 9. 

118. (Fol. 321v-322v) Sermo S. Athanasii episcopi de imago domini 
nostri Iesu Ghristi = BHL. 4227. 

119. (Fol. 322v-324v) Passio S. Mennae = BHL. 5921.   Nov. 11. 

120. (Fol. 324v-326) Passio S. Longini = BHL. 4965.    Nov. 22. 

121. (Fol. 326-332) Passio S. Gaeciliae virg. = BHL. 1495. Nov. 22. 

Des. : Triduana a Do^nino poposci indutia, ut Christo domino conse- 
cretur. Tunc defuncta est. Sepelivit eam sanctum Urbanum in cimiterio 
Calixti; ubi florent orationes eius usque in hodiernum diem, ad laudem... 
Amen. 

122. (Fol. 332-332v) Sermo S. Paschasii papae de inventione cor- 
poris S. Gaeciliae = BHL. 1499. 

Ed. ex hoc cod. et aliis Act. SS., Mai t. III, p. 397-98 (3a ed. p. 396-97), 
annot. I. 

123. (Fol. 332v-335) Passio S. Glementis = BHL. 1848.  Nov. 23. 

124. (Fol. 335-336) Expositio S. Gregorii <Turo>nensis episcopi. 
Liber miraculorum B. Clementis mart. atque pont. = BHL. 1855, 
1857. 

125. (Fol. 336-336v) Passio S. Saturnini ep. Tolosanae sedis = 
BHL. 7497. Nov. 29. 

Omissis ultimis sententiis, des. et corpore omni membrorum parte lace- 
rato, dignam Deo animam Christus (supplevit man. recentior haec : per 
manus sanctorum angelorum suscipiens coronavit, cui est honor... 
Amen). 

TOMUS II 

Memhraneus, foliorum sign. 1-299 (0m,560 X 0,355), paginis hipartitis exaratus 
saec. XII. 

Perieruntfolia signata 17-24, 45-68, 81-126, 141, 151, 153, I69, 175, 217, 231, 238, 
257, 300 et sqq. Ultima folia 292-299 temporis iniurias sunt passa. 

1. (Fol. 1-2) Passio S. Andreae apost. = BHL. 428. Nov. 30. 

.  2. (Fol. 9V-10V) Passio S. Barbarae = BHL. 913. Dec. 4. 

Inc. Temporibus Claudiiimperatoris Maximiani erat quidamsatrapas 
nomine Dioscorus... 
3. (Fol. ll-14v) Vita S. Nicolai ep. = BHL. 6111-6113. 


X. BIBLIOTHEGA VALLIGELLANA 299 

Sequitur(fol. 14v)carmenidemquodlegiturincod. ftibl. Alexandrinae9641.    Tom. II. 
Inc. Sum[m\e, Nicola sacer, devoti munera laudis... 

4. (Fol. 15-16) Passio S. Savini ep. = BHL. 7452. 

5. (Fol. 26-26v) Passio S. Luciae virg. = BHL. 4992.     Dec. 13. 

6. (Fol. 30v-33v) Passio S. Thomae apost. = BHL. 8143, 8136. 

Dec. 21. 

7. (Fol. 33v-34) Passio S. Gregorii Spoletini = BHL. 3677. 

8. (Fol. 34-35) S. Victoriae = BHL. 8591. <Dec. 24.> 

9. (Fol. 38v-39v) Sermo S. Augustini ep. in libris cle civitate Dei. 
Miraculum beati martyris Stephani = BHL. 7866. 

10. (Fol. 40-42) Passio S. Iohannis apost. et evang. = BHL. 4320. 

11. (Fol. 127) <Passio SS. Faustini et Iovitae> = BHL. 2837. 

Foliis perditis, superest sola pars ultima. 

12. (Fol. 127-129v) Vita S. Severi archiep. — BHL. 7683. 

13. (Fol. 129v-131) Passio S. Iulianae virg. = BHL. 4523. Febr. 16. 

14. (Fol. 131v-133v) Passio S. Mathaei (immo Matthiae) apost. = 
BHL. 5695. Febr. 24. 

Deest prologus (Matthias hebraice...) 

15. (Fol. 133v-134v) Passio SS. XL martyrum = BHL. 7538. 

16. (Fol. 134v-135) In natali S. Gregorii papae = BHL. 3645. 

17. (Fol. 135-137) Vita S. Gregorii papae = BHL. 3639. 

18. (Fol.  137-140v) Textus B. Ansuini expositio a Peregrino mo- 
nacho = BHL. 555. 

Desinit (a nativitate) in media pagella. 
19 (Fol. 140v, 142-147v) Miracula B. Benedicti abbatis = BHL. 
1102. 

Fol. 140v descriptus est index capitum. Perdito fol. 141, periit libelli 
initium. 

20. (Fol. 147M48) Versos = BHL. 1106. 

Carmen Ordiar... (usque ad Incolumem recipis tu miserande cutem), 
subiuncto prologo His quoque diebus. 

21. (Fol. 149M50V) Passio S. Eleutherii = BHL. 2451. April. 19. 

22. (Fol. 292-294v) <Vita S. Macarii Romani> = BHL. 5104. 

Superiore folii parte paulum rescissa, deest initium. 

23. (Fol. 294v-296) Vita B. Pauli primi eremitae = BHL. 6596. 

24. (Fol. 296-298v) Natalis S. Antonii. XVI kal. ian. 

Epitome.— Inc.prol. Presbyter Evagrius...(deestpro\ogu.s Atha.nn.sn).— 
Inc. Vita : Igitur Antonius nobilibus — Des. et totius corruptionis arii- 
fices. Depositus est S. Antonius XVI kalendas februarias. Cf. BHL. 609. 

25. (Fol. 298v-299v) Vita S. Hilarionis eremitae edita a S. Hiero- 
nymo presbytero = BHL. 3879. 

Deest prologus. 


300 X. BIBLIOTHEGA YALLIGELLANA 

Tom. II. 26. (Fol. 299v) Vita S. Severini abbatis = BHL. 7656. 

Omisso initio, inc. a cap. 8 (ed. Mommsen) : Feletheus quoque rex...; sed 
folii parte inferiore abrepta et foliis reliquis perditis, superest breve 
dumtaxat fragmentum. 

TOMUS III 

Membraneus, foliorum 264 [sign. 4-16, 16 bis, 17-43, 43H37, 44l, 442, 45-133, 
133bis, 134-254] (0m, 450X0,305). Constattribuscodicibusmutilissimulquecompactis, 
quorum prior (fol. 1-164) scriptura beneventana exaratus est saec. XI, alter (fol. 
165-244) saec. XII/XIII, tertius (fol. 245-254) saec. XIII manu communi sunt descripti, 
omnes quidem paginis bipartitis. Inter folia 43 et 442 insertus est quaternio minor 
(0m,295 X 0,210) foliorum 8, saec. XI/XII lineis plenis manu beneventana rescriplus. 
Vid. infra 1 1 . 

1. (Fol. 4-5v) Passio S. Andreae apost. = BHL. 428. 

2. (Fol. 6) <Passio S. Barbarae>. 

Foliis perditis, supersunt dumtaxat ultima verba : per eam Dominus usque 
in hodiernum diem. Martyrizata est beatissima Barbara sub Maximiano 
imperatore IV nonas decembris, regnante Domino... Amen. 

3. (Fol. 6-13v) S. Nicolai confessoris = BHL. 6104, 6105 c. ii-vi, 
6160, 6161, 6167. 

Quaedam omissa sunt in narralione 6160-6161. — Des. narratio 6167 : 
coepit dicere : « Domine meus Iesu Christe. filius Dei vivi, et beate Nicolae, 
gratias ago tibi, quia reduxisti filius meus ». Tunc coeperunt gratias 
agere Deo et benedicere nomen sanctum eius, qui famulum suum Nico- 
laum (cod. -laus) tanta mirabilia inspirantibus in eum dignatus est 
ostendere. Lausethonor semper... Amen. 

Sequuntur rudi valde calamo scriptae narrationes quattuor, quas inter 
editas legisse non meminimus. 

1° (fol. 10M1) Inc. Denique autem temporibus multis dum proficisce- 
rentur, conversus est ad faciem templi idolum destruere, respuere. Erat 
autem in pro furibus civitatis Mirensi siatua magKn^issima, qui 
templum erat Apollinis in antiquis diebus et paganorum saevitia — 
Des. non solum in corpore, sed in visione per spiritum eius liberabantur. 

2° ■fol. 11-12) Inc. Deinde autem usque in hodiernum diem omnia 
mirabilia faciebat nimis, et multiplicantur, et gloriae eius numquam 
est finis. Fuit quaedam mulier in illis diebus, quae erat Samaritanorum 
genus. Habebat enim dolor cottidie in capite suo — Des. mirabilia quae 
videbant et audiebant de beato Nicolao, gratias agentes Domino Deo 
nostro. 

3° (fol. 12-12v) Inc. Factum est, posleaquam mundum recess<iss>et 
beatus Nicolaus episcopus, convenire et congregare multitudo pontificis et 


X.  BIBLIOTHECA  VALLICELLANA 301 

sacerdotes et magno Constantino, ut corpus eius perducerent in Constan-   Tom. III. 
tinopolim. Et dum imponeret manus in sarcofagus, quae ex auro eis 
sepelierant, nimquam eum movere potuerunt — Des. apothecarius vero 
ibidem permansit in ecclesia Beati Nicolai usque in vita sua, gratias 
agens Domino... Amen. 

4° (fol. 1°2V-13V) Alia recensio miraculi BHL. 6164. — Inc. Post multa 
annorum curricula quod sanctus Nicolaus migrasset ad Dominum, 
transfretaverunt mare Hatriaticum multi Sarraceni et venerunt in 
Calabriae regionis, coeperuntque currere per regionis illa — Des. Perre- 
xit ad domum illam et consecravit eam in nomine Patris et Filii et 
Spiritus sancti et beatae et gloriosae Dei gcnitricis Virginis Mariae et 
beati Michaheli archangeli et sancti Nycolai confessoris; et fiunt ibi 
orationes multas, ad laudem... Amen. 

4. (Fol. 13v-16) Passio S. Savini episcopi = BHL. 7451. 

5. (Fol. 16-16 bisv) S. Ambrosii episcopi = BHL. 377. 

Omissa tota priore parte, incipit a cap. 40. Per idem tempus cum in 
extrema parte porticus, in quaiacebat(P.L., t. XIV, col. 43)... 

6. (Fol. 16bisv-19) Vita vel obitus S. Agnelli confessoris = BHL. 
150. 

Deest prologiis. — Reliquis omissis, des. Hoc itaque qualiter actum sit, 
in multis vitantes fastidium, in uno seriatim ostendamus. (Capasso, 
p. 311, cap. 5 extr.) 

7. (Fol. 19-20v) Passio S. Lnciae virg. et mart. = BHL. 4992. 

8. (Fol. 20v-30) Passio S. Eustrati = BHL. 2778. 

Deest prologus. 

9. (Fol.  30-36v)  Natale  S.  Thomae  apostoli  =  BHL.  8136. 

Dec. 21. 

10. (Fol.  36v-38v)  Passio  S.  Gregorii  mart.  =  BHL.  3677. 

Dec. 23. 
Quaternio qui sequitur folium 43 constat foliis sigriatis i^1-^1 et 441. 
Erasa sunt in foliis 43J-437 etpartim in fol. 411 ea quae prius scripta erant 
manu beneventana saec. XI; pro quibus fol. 43 ^-i^7 scripti sunt sermones 
manu item beneventana saec. XI/XII; porrofol. 44 l superest (11) fragmen- 
tum Actorum SS. Andreae et Matthiae (= BHL. p. 71, n° 3), quod inc. 
\doniae et respexit et cles. sicut aqua, ita ut, ed. ex hoc codice a Bonnet, 
p. 85-88. 

12. (Fol. 50v-53) <Translatio corporis S. Stepbani levitae Con- 
stantinopolim> = BHL. 7858. 

13. (Fol. 56-61) Passio S. Iohannis evangelistae === BHL. 4321. 

Prologus post Passionem positus est. 

14. (Fol. 61-62) Alind miraculum = BHL. 4324. 

15. (Fol. 64-65v) <Tita S. Silvestri papae> = BHL. 7727-7729. 


302 X. BIBLIOTHECA VALLIGELLANA 

Tom. III. Foliis perditis, incipit mutila : ratione[m] humana concludi. Unde mihi 

qui nondum locutus sum, hunc aditum aperite, ut cessantibus verbis 
aliqua virtutis efficacia in Deinostri nomine ostendamus, qui quo possit 
ratio humana... (cf. Mombritius, fol. 290, col. 1, lin. 34). — Reliquis 
omissis et pagina non impleta, des. : Calpurnius autem urbis praefectus 
cum simul esset cum principe quando haec Silvester asserere, cum 
esset gentilis, dixit : « Per clementiam tuam, sacratissime imperator, 
quoniam singulos dies moriuntur amplius | (= Mombritius, fol. 292, 
col. 1 extr.). 

16. (Fol. 66-75) Vita vel obitus S. Basilii = BHL. 1024. 

Deestprologus. — Post haec verba : Hoc autem miraculo facto, reversi 
sumus cum gaudio in civitatem nostram laudantes et benedicentes Deum 
(cf. Bibl. Casin., p. 214, col. 2 extr.), ceteris omissis, legitur dumtaxat 
recensio quaedam narrationis alias notae (cf. BHL. 2564-2566) De sancto 
Effraem syro, et qualiter fuerit graece locutus, quae inc. Fratres, 
narrationem volo facere, nobilis scilicet Basilii et Effrem syri. Nam 
quaedam patris nostri Basilii ipse vidi... et des. imperfecta : et dic ei : 
« Iubeingrederein sacrarium. Vocat te pater tuus archiejriscopus. » 

17. (Fol. 78-84v) Natalis SS. Iuliani et Basilissae = BHL. 4532. 

Ian. 9. 

18. (Fol. 84v-88v) Vita S. Severini === BHL. 7655, 7656. 

Desunt capitula. Deest et clausula (Habes, egregie...) 

19. (Fol. 88v) <Vita S. Leucii ep. Brundusini> = BHL. 4897. 

Foliis perditis, desinit sub initio num. 3 : Sed ille hoc multum confutans 
non se dignum esse dicebat. Etpater eius nomi\ 

20. (Fol.  89-93)  <Vita  S.  Hilarii  ep.  Pictavensis> =  BHL. 
3885, 3887. 

Deest utriusque libelli prologus. 

21. (Fol. 93-95) In natali S. Felicis Nolani = BHL. 2874. 

22. (Fol. 95-105v) In natali S. Mauri abbatis = BHL. 5773. 

Deest epistula Fausti. 

23. (Fol. 105M07) Passio S. Marcelli ep. = BHL. 5234. 

Nonnulla omissa sunt in media Passione. 

24. (Fol. 107-1 14v) Passio S. Sebastiani mart. = BHL. 7543. 

Ian. 20. 

25. (Fol. 114v-117v) Passio S. Agnes mart. = BHL. 156.  Ian. 21. 

26. (Fol. 117M20) Passio S. Vincentii levktae> et mart. = BHL. 
8628, 8633. Ian. 22. 

27. (Fol 126M29) Passio S. Blasii ep. et mart. = BHL. 1376. 

Des. qui celebrant memoriam sancti et gloriosi martyris Blasii cum 
lampadibus et hymnis. Martyrizatus est autem... Amen. Cf. supra 
p. 2291. 


X. WBLIOTHEGA VALLIGELLANA 303 

28. (Fol. 129-131) Passio s. virg. et mart. Agathae == BHL. 133.   Tom. III 

29. (Fol.  131-133)  Passio S. Valentini  ep.  et mart.  =  BHL. 
8460. 

30. (Fol.  133-135) Passio  S. Iulianae virg. et mart. = BHL. 
4522. 

Des. ab abibus et a feribus corpora eorum devorata sunt, ita ut ne 
unum quidem signum ex ossibus eorum inventum fuisset. Celebratur... 
Amen. 

31. (Fol. 135-138v) Vita S. Mathiae apostoli = BHL. 5695. 

32. (Fol. 138M44) In S. Scholasticae virg. = BHL. 7516, 7517. 

33. (Fol.  144-1 47 v) In natali S. Gregorii papae = BHL. 3639. 

34. (Fol. 147v-153v) Vita S. Benedicti = BHL. 1103. 

Reliquis omissis, desinit in medio cap. 16 : quae praeparavit Deus 
diligentibus se, nobis autem revelavit per Spiritum suum, qui cum 
Patre... Amen.(P. L., t. LXVI, col. 166 A.) 

35. (Fol.  153M56)  <Historia  B.  V.  Mariae> = BHL. 5335, 
cap. viii-xv. 

Des. Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae hrael. 

36. (Fol 157-158v) In Alexandria S. Marci evangelistae = BHL. 
5276. April. 25. 

37. (Fol. 158v-162v) Passio S. Georgii mart. = BHL. 3366. Apr. 23. 

38. (Fol. 162M63) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6817. 

39. (Fol. 163-164v) S. Iacobi apost. <Mai l.> 

Inc. ut BHL. 4086. — Des. ut in cod. S. Mariae Maioris A51. 

40. (Fol. 164v) <Inventio sanctae crucis> = BHL. 4169. 

Foliis perditis, des. mutila : vicesimo et octabo die secundi mensis in 
sancta civitate lerusalem \ {=-- Act. SS., num. 2 extr.). 


41. (Fol. 169-174v) Passio S. Thomae Cantuariensis archiep. et 
mart. 

Complectitur has duodecim lectiones : 1° Lect. I = BHL. 8218 inde ab : 
Beatissimus martyr Thomas Londoniis oriundus... usque ad : institutus 
est (Mombritius, fol. 338-338v, col. i, lin. 2); 2° Lect. II-YI - BHL. 8180 
inde ab : Igitur quem Deus praeelegerat... usque ad : absque subventione 
periclitari (P.L., col. 198c-204c; Robertson, p. 306-16, c. 10-21 sub 
fin.), nonnullis tamen tum hic, tum in sequentibus rescissis; 3° Lect. VU, 
VIII = BHL. 8218 inde ab : Ubi autem immolatus... usque ad : in saecula 
saeculorum. Amen. (Mombritius, fol. 338v, col. 1, lin. 9afine-339med.); 
4° Lect. IX et pars prior lectionis X = BHL. 8171 prologus; 5° altera pars 
lect. X et initium lect. XI = BHL. 8218 inde ab Aspiciebam in visione... 


304 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. III. usque ad : et manifestavit gloriam eius (Mombritius, col. 339, col. 1 

med. - 339v, col. 1, lin. 12);  6°  religua = BHL. 8171, lib. IV, c. 76, 
94 et 11 (des. tanti miraculi testimonium perhibuit). 

42. (Fol. 181-184v) Passio S. Andreae apost. = BHL. 428. 

43. (Fol. 186-187) Passio SS. Iasonis et Mauri, Glaudii et Valeriae 
cum sociis eorum. 

Inc. Igitur cum Claudius tribunus fuisset suis militibus prolocutus, 
cum universis militibus ipse Claudius genibus provolutus ad pedes Cri- 
santi orabat dicens : « In veritate probavi — Des. et super eam brevis- 
simam ecclesiam fabricaverunt, quia locus in quo defuncta fuerat 
eiusdem ortus erat Hilariae et, ex quo sancti passi fuerant, ibidem sibi 
mansionem collocaverat. 

Excerpta ad verbum ex Passione SS. Chrysanthi et Dariae (BHL. 1787; 
Act. SS., Oct. t. XI, p. 481-82, n° 18 extr.-21). 

44. (Fol. 187-188v) Passio S. Barbarae virg. = BHL. 913. 

45. (Fol. 188v-195) Vita B. Nicolai ep. = BHL. 6105, 6112, 6113. 

46. (Fol. 1 95-200) Vita S. Ambrosii Mediolanensis archiep. = 
BHL. 377. 

Deest prologus. — Reliquis omissis, des. Honoratus etiam sacerdos 
ecclesiac... Surge festina, quia modo est recessurus. Qui descendens 
obtulit sanctum Domini corpus. Quo accepto, ubi deglutivit, emisit 
spiritum, bonum viaticum secum ferens. (P.L., t. XIV, col. 43, c. 47 med.). 

47. (Fol. 200v-202v) Vita et actus S. Zenonis ep. 

lnc. (sine prologo) ut BHL. 9007; des. ut BHL. 9004. 

48. (Fol. 202v-204v) Vita S. Syri ep. = BHL. 7976. 

Omissa estpars media inde ab : Egressus dehinc ...usque ad : catholicae 
coniunxit ecclesiae(= Prelini, p. 186, c. 3- p. 210, c. 12 sub in.). 

49. (Fol. 205v- 207) Vita et actus S. Damasi papae. 

Inc. Imperante Constantio filio magni Constantini, Liberius urbis 
Romae praesidebat episcopus; qui mira quidem sapientia et virtutibus 
tempore quodam enituit... Et paulo post : Regnante autem Valentino 
piissimo augusto, Damasus sanctissimus Romanae ecclesiae episcopatum 
regebat. Qui tempore quidem Liberii presbyterii honore fungebatur — 
Des. ut BHL. 2086. — Sequitur BHL. 2085. 

50. (Fol. 207-209v) Passio S. Luciae virg. = BHL. 4992. 

51. (Fol. 209v-213v) Passio S. Thomae apost. = BHL. 8136. 

52. (Fol. 215v-220v) Vita S. Silvestri papae = BHL. 7741, 7742. 

Deest prologus. 

53. (Fol. 221-227v) Vita S. Basilii ep. = BHL. 1022. 

Omissa prima sententia, inc. Beatus igitur Basilius cum esset septem 
annorum, litteris a 2)areniibus traditus est. Vacans autem quinquennio 
in mathematicis — Des. ut in cod. archivi S. Petri A.23. 


X.  BIBUOTHEGA  VALLIGELLANA 305 

54. (Fol. 227v-231v) Vita B. Pauli primi eremitae = BHL. 6596.   Tqm. III. 

55. (Fol. 231v-235v) Vita S. Hilarii Pictavensis ep. et conf. = BHL. 
3885, 3887. 

Deest prologus utriusque libri. — Reliquis omissis, des. per quem a 
poena liberi sunt effecti (P.L., t. IX, eol. 196, c. 4 extr.). 

56. (Fol. 236-237) Vita et actus S. Felicis presb. et conf. = BHL. 
2885. 

57. (Fol. 237-244v) Vita et actus beatissimi Mauri abbatis = BHL. 
5773. 

Desunt epistula et prologus. 

58. (Fol. 244v) Passio S. Marcelli papae et mart. = BHL. 5234. 

Foliis perditis, superest solum initium. 


59. (Fol. 245-249) Passio  S.  Mygdii  martyris  urbis  Esculanae 
metropolitanae episcopi = BHL. 2535. 

60. (Fol. 249) Epitaphium S. Migdii martyris. 

Inc. Vir iacet hic carus, meritis et nomine clarus... 
Des. Det Deus aetheria floreat in patria. 

61. (Fol. 249-249v) <Rhythmus de S. Emigdio>. 

Inc. Easit mil<i~>es advenit Esculum, 

benedicta dies, quo salvet populum... 

in qua nox periit Des. Supplex rogat eum 
et lumen rediit, deprecando Deum, 

pater atque pius quod regat Esculum 

sacer Emigdius eius et populum. Amen. 

62. (Fol. 249v-253) Alia legenda beati martyris episcopi Migdii = 
BHL. 2537. 

63. (Fol. 253v-254v) <Vita S. Onuphrii>. 

Inc. ut BH L. (3334. — Des., pagina non impleta : et audivi vocem terri- 
bilem dicentem : « Egredere, pacifica anima, et veni ad me, ut mittam 
le in requiem quam dilexisti inter sanctos tuos el patriarchas. » Amen. 


TOMUS IV 

Membraneus, foliorum 169 (0m,420 X 0,265), paginis bipartitis manu beneven- 
tana exaratus saec. XI. 

1. (Fol. 1-5V) <Passio S. Thomae apost.> = BHL. 8136. 
Foliis perditis, periit initium. 

CATAL. LAT.  ROM. 21 


306 X.  BIBLIOTHEGA  VALLICELLANA 

Tom. IV. 2. (Fol. 5v-8) Passio S. Gregorii Spoletini ep. = BHL. 3677. 

3. (Fol. 29-32) <Translatio S. Stephani protomart. Gonstantino- 
polim> = BHL. 7858. 

4. (Fol. 32-39) Natale S. Iohannis evang. = BHL. 4320. 

Deestprologus. 

5. (Fol. 43-67) <Vita S. Silvestri papae> = BHL. mb-im, 7733, 

7735. 

Reliquis omissis, des. libellus 7727 : et nullus penitus draconis flatus 

apparuit ex illa die deinceps. Cf. ad tom. I19. 

6. (Fol. 73-88) Passio S. Basilii. 

Vita de qua supra, p. 1 35 l . — Deest prologus, neque adest carmen (Hic 
patriarchae...) 

7. (Fol. 93v-96v) Passio S. Severini conf. = BHL. 7656. 

Desunt capitula. — Foliis perditis, desinitsub initio cap. 6(ed. Mommsen) : 
tandem vidua mater ad sanctum virum vehiculo filium deduxit impo- 
situm. 

8. (Fol. 97-100) <Passio S. Sebastiani> = BHL. 7543. 

Foliis perditis, periit initium. 

9. (Fol. 100-103v) Passio S. Agnes virg. et mart. = BHL. 156. 

10. (Fol. 103v-106) Passio S. Vincentii levitae et mart. = BHL. 
8628, 8633. 

11. (Fol. 113M17) Passio S. Blasii ep. et mart. =- BHL. 1376. 

Des. qui celebramus memoriam sancti et gloriosi martyris Blasii cum 
lampadibus et hymnis. Martyrizatus est autem... Amen. Cf. tom. ]II27. 

12. (Fol. 117-120) Passio S. Agathae virg. et mart. = BHL. 133. 

13. (Fol. 120-124) Passio S. Scolasticae = BHL. 7517. 

Deest prologus. 

14. (Fol. 124-127) Passio Barbati ep. et mart. == BHL. 973. 

15. (Fol. 127-133v) <Passio> B. Mathiae apost. = BHL. 5695. 

16. (Fol. 133M39) <Vita> S. Gregorii = BHL. 3639. 

17. (Fol. 139-159v) Vita seu miraculis vel obitum B. Benedicti — 
BHL. 1102. 

18. (Fol. 164v-168v) Natale S. Georgii mart. = BHL. 3379. 

19. (Fol. 168v-169v) In S. Marci evang. = BHL. 5276. 

Foliis perditis, deest pars ultima. 

TOMUS V 

Membraneus, foliorum 236 (0m,5l X 0,35), paginis bipartitis exaratus saec. XI. 

1. (Fol. 1-5) <De S. Saba abbate>. 

Prima narralio inc. mutila \bulationibus ab Ascida subpositiperpalit1»- 
tiam victores oslensi sunt. Paucis enim diebus transactis, Petro archi- 


X. BIBLIOTHEGA VALLIGELLANA 307 

episcopo defuncto... (— Vitae graecae c. 90 in.) — Des. vero fol. 1r in    Tom. V. 
ultima parte sinistra pnginne : Misit namque et abbam Eulogium cum 
alios duos egumenos Cijriacum de monasterio qui dicebatur Fontane et 
Pancraiium quendam stilita. Sancta vero uni | (ibid. c 90; Cotelerius, 
p. 374 c). 

Altern nnrrntio incipit n sunimn pnrte dextrn eiusdeni pnginne, prnemisso 
lemmnte : Miracula S. Sabae confessoris. Inc. Anno vero sequenti 
secundum consuetudinem exivit in heremo cum quodam suo discipulo, 
Agapito nomine. Paucis autem iransactis diebus, cum de abstinentia 
Agapitus fatigatus essei (= Vitne grnecne c. 76) — Des. (fol. ov) : 
Huius miraculi inspector genitor meus exstitit, quipro hoc viso miraculo 
sancto viro ita inhaesit, ut ab eo numquam postea recedere vellet (ibiil., 
c. 82 med.). 

Tertin pnrs inscriptn est : Translatio eiusdem sanctissimi viri. 
Inc. Magnus autem et venerabilis certator Sabas mijfffsterium qnod 
ob religionis cultuni ei iniunctum fuerat explens Hierusolymis rever- 
titur (= Vitne grnecne c. 23) — Des. Postquam ergo cessavit hymber, 
inventus est suptus ruina lapidum praedictus puer nil laesioni\bu]s 
habens. Hoc ergo miraculum cum aliis pluribus vidi et huic opusculo 
inserere curavi (= ibid., c. 63 med.). 

2. (Fol. 5-8) Miraculum S. Nikolai == BHL. 6105, c. iv-vi, ix-xi. 

Omissoinitio, cnp. 4 inc. Quodam itaque praeterito tempore accidit ut 
quidain convicaneusbeali ' Nicolai, d um ailh uc ipse serrus ])ri puer esset... 

3. (Fol. 8-10v) Natalis S. Sabini ep. = BHL. 7453. Dec. 7. 

4. (Fol. 10v~17v) Natalis S. Damasi papae = BHL. 2088. Dec 11. 

Deest prologus. 

5. (Fol. 17M9V) Natalis S. Luciae virg. = BHL. 4992.   Dec 13. 

6. (Fol. 19v-30v) Natalis SS. Eustratii, Auxentii, Eugenii, Oresti et 
Nardarii = cod. archivi S. Petri A. 545. Dec 13. 

Des. Et precor onines qui legunt et qui audiunt, ut pro me apud 
Dominum intercedere digne<Cri>tur... Amen. 

7. (Fol. 30v-32v) Passio S. Gregorii Spolitini = BHL. 3677. Dec. 23. 

8. (Fol. 32v-33v) Miraculum S. Gregorii. 

Inc. Anno ab incarnaiione Domini licei millesimo tricesimo septimo, 
recolentibus nobis sanctum diem prae omnibus diebus celebraturum 
dominicae nativitatis, tribus denique retro diebus festa celebratur 
beatissimi almifici martyris Gregorii patronum accolarum Spoletum. 
Nunc, karissimi fratres, volo vobis aliquot miraculum, quae nuncnostris 
nuper temporibus actum est, vestris auribus intimare. Sunt denique duo 
sorores commanentibus intro coenobium sanctissimi Christi martyris 
Kyriaci atque almi Nikolai, monastico indutae habitu. Quae minor, 
Gaudentia nomine, ut mos est humanum genus muttimodis subiacere 
periculis, gravissimo morbopercussa... Nnrmtur porro sororem mniorem, 


308 X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 

Tom. V. cuius nomen non traditur, in somnis divinitus monitam, Gaudentiam pluvia 

illalavisse, quae die festoS. Gregorii praeterexspectalionem ceciderat; quo 
facto, aegrotam ilico sanatam esse. — Des. ita apudDeumpro animabus 
nostris exorare non cesses; quod ipse praestare dignetur... Amen. 

9. (Fol. 34-40v) Passio S. Thomae apost. = BHL. 8143, 8136. 

Dec. 21. 

10. (Fol. 41-47) Natalis S. Eugeniae virg. = BHL. 2667.  Dec. 24. 
' 11. (Fol. 47-50v) Vita S. Iohannis apost. et evang. = BHL. 4321. 

Pro prologo Pseudo-Melliti descriptus est alter ille qui editus est in Bibl. 
Casinensi, t. III, Floril. p. 38. 

12. (Fol. 50v-51) Verba de martyrium S. Iohannis evangelistae in 
urbe Roma. 

Locus exscriptus ex BHL. 4321. — Inc. Scribens de eo imperatori epi- 
stulam continentem ita : « Piissimo Caesari (= Bibl. Casin., p. 67, col. 2, 
lin. 14). — Des. nisi timuisset iussioni regiae contraire (ibiel., p. 08, 
col. 1, lin.32). 

13. (Fol. 51-52) Miracula S. Iohannis evang. = BHL. 4324. 

lnc. ut in codice Sessoriano 57. — Des. resurrectionis ostendens; in 
quo nospartem habere mereamur. Amen. 

14. (Fol. 52v-60) Miracula in vita B. Basilii archiep. 

Inc. Elladius vero quendam bonae confessionis per semetipsum servi- 
tutis oboediens fuit sancto et magno Basilio .... Hic milii de multa et 
magna miracula eius recensare consueverat eo quod dives quidam 
nobilis et fidelis, nomine Proterius, pergebat (cf. BHL. 1022, cap. 8) — 
Des. (ut in cod. archivi S. Petri A. 22) ubi et Leontius, qui ante illum 
episcopatum tenuit, cum aliis sacerdotibus dormit. Requievit autem 
Basilius, qui angelicam vitam super terram conversatus est, kalendis 
ianuariis... Amen. 

15. (Fol. 60-68v) S. Martinae virg. = BHL. 5588. <Ian. l.> 

16. (Fol. 68v-72) Natalis S. Pauli primi eremitae = BHL. 6596. 

Tan. 10. 

17. (Fol. 72-77) Acta sive Vita B. Theodorae Alexandrinae = 
BHL. 8070. Ian. 12. 

Des. Defunctus est autem archimandrita, et rogaverunt puerum ut 
accipere[n]t principatum, quoniam dignus erat Deo. Et levaverunt eum 
abbatem, Theodorum nomine, prae amore beatae Theodorae matri<s> 
spirituali<.s> suae. Supervixit autem in praesidatu monasteru 
annos XLIIH0 in virtute et servitio Christi, qui praestat servis suis 
digne peragere, ad laudem... Amen. 

18. (Fol. 77-79v) Passio SS. Zotici et sociorum eius. = BHL. 
9028. Ian. 12. 


X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 309 

19. (Fol. 79v-92v) Natalis S. Iuliani et Basilissae = BHL. 4532.   Tom. V. 

Ian. 13. 
Deestprologus. 

20. (Fol. 92v-98) Vita vel acta sive miracula S. Hilarii Picta- 
viensis ep. = BHL. 3885, 3887. 

21. (Fol. 98-99v) Epistula S. Hilarii. 

P. L., t. X, col. 549-52. 

22. (Fol. 99v-102v) Passio S. Felicis Nolani episcopi = BHL. 
2874. Ian. 14. 

Deest ipsa clausula : Post longos itaque... 

23. (Fol. 102M03) De mirabilibus S. Felicis = BHL. 2876. 

24. (Fol. 103-104)  Passio S. Felicis  presb. in Pincis sepulti = 
BHL. 2885. 

25. (Fol. 104-107v) Natalis S. Marcelli papae et mart. = BHL. 
5235. Ian. 16. 

26. (Fol. 107v-124) Natalis S. Sebastiani et aliorum sanctorum = 
BHL. 7543. Ian. 20. 

27. (Fol. 124-127) Natalis SS. Marii, Marthae, Audifax et Abbacum 
= BHL. 5543. Ian. 20. 

28. (Fol. 127-130v) Natalis S. Agnae = BHL. 156. Ian. 21. 

Des. victoriae palmam acquirant a domino nostro Iesu Christo, cui 
est honor... Amen. 

29. (Fol. 130M38) Natalis S. Anastasii mart. = BHL. 408. Ian. 22. 

30. (Fol. 138-141v) Miraculum S. Anastasii = BHL. 412. 

hicipit tamen ut BHL. 413. 

31. (Fol.  141v-144v) Passio S. Vincentii mart. = BHL. 8633. 

Ian. 22. 

32. (Fol. 144v-154v) Vita S. Iohannis Chrysostomi Constantinopo- 
litani. Ian. 27. 

Fol. 144v traditus est index capitulorum quinque, quibus constare 
dicitur Vita; sunt aulem haec capitula — capituli scripsit rudis librarius 
— totidem sermones seu homiliae, id est 

(Fol. 144v-146v). Sermo primus, cum de expulsione eius ageretur (ed. 
in P. G., t. LI, col. 431-36). 

(Fol. 146M48V) Item omelia II eiusdem sancti Iohannis, quando de 

ASIA  REGRESSUS  EST  CONSTANTINOPOLIM  IPSE IOHANNES EPISCOPUS (ed. 

ibid., col. 421-24). 

(Fol. 148v-149v) Item omelia III post exilii prioris reditum (ed. ibid., 
col. 441-42). 

(Fol. 149M54) Item beati Cosmae Vestitori <in> reditu corporis 

S. IOHANNIS EPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI, QUI ET CHRYSOSTOMI. — Inc. 

Auditum est omnino vobis, christianissimi mercatores, magnalia Dei et 


3J0 X.  BIBLIOTHEGA  VALLICELLANA 

Tom. V. petrae eius clamare — Des. quorum fiat omnium nobis impetrari atque 

frueri in Christo Iesu domino nostro; cui est gloria... Amen. Cf. BHG. II. 
(Fol. 154-154V) Item S. Procli episcopi Constantinopolitani sermo V 
in S. Iohannis Chrysostomi (ed. P. G., t. LXV, col. 827-34). 

33. (Fol. 154M61) Passio S. Abbacyri et Iohannis = BHL. 2078. 

Ian. 31. 
, 34. (Fol.  167-172v) Natalis S. Blasii  archiep.  = BHL.  1379. 

Febr. 3. 

35. (Fol. 172v-175v) Passio S. Agathae = BHL. 133.     Febr. 5. 

Inc. Sancta Agatha passa est... 

36. (Fol. 175v-182) Omelia venerabilis Bertharii abbati<s> in 
laudem beatissimae Scolasticae virg. = BHL. 7516, 7517. Febr. 10. 

37. (Fol. 182-184) Natalis S. Valentini ep. et mart. = BHL. 8460. 

Febr. 14. 

38. (Fol. 184-189)NatalisS.Iulianaevirg. = imL.4526. Febr.<l>6. 

Deestprologus. 

39. (Fol. 189-194) Natale SS. Quadraginta martyrum = BHL. 
7540. Mart. 9. 

40. (Fol. 194-203) Acta sive Vita B. Gregorii papae urbis Romae 
= BHL.3m. Mart. 12. 

Deest prologus. — Des. sub initio libri II : hereditarium dereliquit 
(lib. II, n. 1 extr., Act. SS.). 

41. (Fol. 203-204v) Miracula S. Gregorii papae, quae apud Grae- 
co<s> inveniuntur, sed et Romani ea recipiunt[ur], et nos illa trans- 
tulimus = BHL. 3645. 

42. (Fol. 204v-212) Vita et miracula S.Benedicti = £#L. 1102. 

Des. in medio cap. 21 : nec in egestate dubitare (P. L., t. LXVI, col. 172). 

43. (Fol. 212-219) S. Mariae Aegyptiacae. Apr. 9. 

Inc. (sine prol.) ut BHL. 5417. — Des. Zosimas aiitem, completis annis 
centum in eodem monasterio, migravit ad dominum nostrum Iesum 
Christum, cui est honor... Amen. 

44. (Fol. 219-224v) Passio B. Georgii mart. = BHL. 3393. Apr. 23. 

Deest prologus. 

45. (Fol.  224v) Natalis S. Marci evangelistae. Incipit prologus. 

Apr. 25. 
Foliis perditis, superest solummodo hoc lemma. 

46. (Fol. 226v-228) Passio S. Bibianae mart. = BHL. 1322. Dec. 2. 

Des. ut in codice Lateranensi A. 8072 (cf. supra p. 67, ubi legesis : Plebs 
fidelis dignum poscat policum auxilium, ut...). 

47. (Fol. 234-235v) Sermo in laude B. Mathiae apostoli e dictis 
sanctorum patrum delibatus = BHL. 5695, Febr. 24. 

Foliis perditis, deest pars ultima. 


X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 311 


TOMUS YI 

Membraneus. foliorum 256 (0m555 X 0,370), paginis bipartitis exaratus saec. 
XIII/XIV. 

1. (Fol. l-lv) <Passio S. Barbarae>. 

Foliis perditis, inc. mutila : moram non modicam. Descendens vero 
famula Dei Barbara de turre ut videret opus (cf. BHL. 913, c. 1 sub 
init.) et des. mutila : et tege denudatum corpus meum, utnon videatur a 
viris impiis. Et haec dicente ea, mox venit angelus Domini et j (cf. ibid., 
c. 4 med.). 

2. (Fol. 2-7) <Vita S. Sabae abbatis>. 

Foliis perditis incipit mutila : \pente fugio. Timeo quippe ne illam male- 
dictionem accipiam, de qua propheta dicit : « Maledicii qui declinant a 
mandatis tuis » (cf. Vitae graecae c. 4 extr.). — Des. inserere curavi, ut in 
tomo V1. 

3. (Fol. 7-16) <Vita S. Nicolai ep. Myrensis> = BHL. 6105-6108. 

4. (Fol. 16-24v) Vita vel obitus S. Ambrosii ep. et conf. = BHL. 
377. 

Folio perdito, des. mutila : cum devotione susceperimus, adveniente 
quodam (P. L., t. XIV, col. 45, lin. 3-4). 

5. (Fol. 25) <Passio S. Eulaliae> = BHL. 2693. 

Supersunt sola ultima verba haec : et ad voces psallentium multi ex 
populo convenerunt et mox cum laetitia sepelierunt eani, gratias agmles 
Patriet Filio... Amen. 

6. (Fol. 25-26) Sermo de revelatione conceptionis <B. V. Mariae> 
atque miraculi = Mir. B VM. 405. 

7. (Fol. 26v-27) Passio S. Luceiae virg. et mart. = BHL. 4980. 

Des. Etiam et alii, qui tunc missi fuerant in carcere, iidem quieverunt : 
Antonius... Quiciorius et alii novem. Explicit martyrium sanctae 
Luceiae virginis die idus decembris et supradictorum martijrum, qui 
nostri memores esse dignentur. Amen. Cf. cod. Farfensis 2949. 

8. (Fol. 27-30v) Natale S. Damasi papae = BHL. 2088, 2085. 

Deest prologus libelli 2088, cuius sola pars prior exscripta est usque ad : 
et cessavit persecutio {= Damasi opera, ed. Sarazanius p. 70 med.). 
Sequitur epistula Damasi ad Hieronymum quae inc. Dormientem te... 
(P. L., t. XIII, col. 371-73), tum epistula Hieronymi ad Damasum, quae inc. 
Quoniam vetusto... (P. L., t. XXII, col. 355-58), demum libellus BHL. 
2085. 

9. (Fol. 30v-32v) Passio S. Luciae virg. et mart. = BHL. 4992. 


312 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom.VI. 10. (Fol 32v-35v) Passio S. Eustasii (immo Eustratii) = BHL. 

2778. 

Foliis perditis, superest solum initium. 

11. (Fol. 36-40) <Miracula S. Agnelli ep. NeapoIitani> = BHL. 150. 

Foliis perditis, inc. mutila : mlutem, renuniia huic saeculo et Domino 
Deo incipe famulari (Capasso, p. 309, c. 3, lin. 12). — Reliquis omissis, 
des. Agnellus sanctus pia vobis commoda praefert (ibid., p. 317, c. 15, 
lin. U). 

12. (Fol. 40-45v) Passio S. Thomae apost. = BHL. 8143, 8136. 

13. (Fol. 45v-47v) Passio S. Gregorii Spoletini = BHL. 3677. 

14. (Fol. 47v-49v) Passio S. Ghrysogoni et Anastasiae = BHL. 
1795, 118. 

Foliis perditis, des. In hac autem intentione atto\ (Act. SS., num. 6 extr.). 

15. (Fol. 64-65v) Sermo de translatione S. Stephani = BHL. 7858. 

Foliis perditis, deest finis. 

16. (Fol. 72-78v) Passio gloriosissimi Thomae Cantuariensis episcopi. 

Inc. veluti quidam prologus : Exultet iam angelica turba caelorum, 
exultetetin novimartijris Thomae Cantuariensis archiepiscopi sanctae 
animae receptione — Des. Attamen interim tecum mundus addiscat quis 
qualis fuerit quem persequebaris. 

Inc. pars prior : Sanctus igitur Thomas Cantuariensis archiepiscopus, 
Anglicus indigena, genere moribus atque persona procerus, sacerdotum 
gloria, poniificum gemma — Des. Quid igitur? cantatis kyrieleysis, 
laudibus immensis redditis, facta ammonitione,percepta etbenedictione, 
post verae dilectionis sancti patris osculum quisque laetus et exsultans 
ad propria remeavit. 

Pars II. Incipit sancti praesulis impia mors. Dolor intolerabilis, 
irremediabilis miseria, impietas inaudita... Vix in ecclesia sua pius 
pastor, iocundus homo vixper triginta dies resederat — Des. ut quicum- 
que longe lateque positus de illa, qua pavimenta ecclesiae lavata sunt, 
aqua linitus fuerit, a quacumque retentusest infirmitate beati praesulis 
Thomae meritis, divina opitulante gratia, mox sanitati redditur. 

Pars III. Incipiunt miracula. Glorioso Christi martyre Thoma Can- 
tuariensi archiepiscopo in ecclesia sua immolato et nondum a loco ubi 
passus est amoto, infectus aer rubore — Des. boreales vesperae partes 
tanto rubore infectas viderunt. 

Pars IV. Arrreviata collectio miraculorum quae in Anglicis latet 
scripta. Inc. Coepit interea omnipotens Deus non solum ad sancti mar- 

tyris  Thomae sepulcrum Quae non  taedet scribere, quo ordine 

Emilinae uxori Roberti de Suffesia lumen reddiderit; militi WiUelmo 
de Berkesire quanta velocitate contractum restituerit brachium; quo- 
modo presbytero Willelmo Londoniensi paralytico — Des. et liniti oculi 
sanctificata sanguine sancti Thomae aqua lumen recipiunt. 


X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 313 

Pars V. De mortuo suscitato et de plaga abbatis qui vota pebsol- Tom. VI 
vebe betabdabat. Iiic. Aggravata est manus Domini super militem 
nominis magni Iordanum Effulsi filiuni et percussit domum eius — Des. 
Prius tamen miracula duo de duobus, qui mortui fuisse creduntur, 
subnectam praecedentibus, nec minus miranda, nec magnitudine multo 
inferiora. 

17. (Fol. 78v-97) <Vita> S. Silvestri papae == BHL. 7725-7728, 
7730, 7742, 7733, 7735. 

18. (Fol. 98v-105v) Vita B. Basilii. 

Inc. (sine prol.) ut BHL. 1024. — Foliis perditis, desinit mutila : filii mei 
infirniitatem per orationem expelle. Ille ait : « Si | (= Bibl. Casin., p. 211, 
col. 1 med.). 

19. (Fol. 106-110) <Passio S. Martinae> = BHL. 5588. 

Foliis perclitis, inc. mutila : et in ipso spem habere. Etiussit imperator 
venire eam ad templum idoli Artemidis... (Act. SS., num. 27, 28). 

20. (Fol. 110-113v) Natale S. Macharii eremitae = BHL. 5104. 

Foliis perditis, desinit mutila : et ipsum servum Christi salutavimus. 
Vespere | (P. L., t. LXXIII, col. 421, c. 16, 17). 

21. (Fol. 114-126) <Vita S. Severini presb.>=: BHL. 7656. 

Foliisperditis, incipit mutila a medio c. 5(ed. Mommsen) : monita prae- 
termiltas. Non te igitur pigeat pacem appetere... 

22. (Fol. 126-129v) Natale S. Pauli primi eremitae - BHL. 6596. 

23. (Fol. 129v-141v) Passio S. Iuliani = BHL. 4532. 

Deest prologus. 

24. (Fol. 141v-154v) Natale S. Leucii (Leuntii ante corr.) ep. et 
conf. (mart. ante corr.) = BHL. 4894. 

25. (Fol.  154v-155) Epistola Pascasii diaconi scripta ad Euge- 
nium presbyterum = BHL. 7657. 

26. (Fol. 155-158) Vita S. Hilarii ep. et conf. = BHL. 3885. 

27. (Fol  158-159v) Epistula  S.  Hilarii  ad  Apiam  filiam suam 
ab exilio destinata[m]. 

P. L., t. X, col. 549-52. 

28. (Fol. 159M63) Vita S. Felicis conf. = BHL. 2874, 2876. 

29. (Fol. 163-164v) Passio S. Felicis presb. === BHL. 2880, 2885. 

Narratio 2880 des... exuberant orationibus eius usque ad hodiernum 
diem, ad laudem... Amen. 

Narratio 2885 inc. : Post haec alius Felix vir venerabilis memorati 
martyris gennanus iunior adductus ad Draccum... 

30. (Fol. 164M79) Vita vel obitus B. Mauri abbatis = BHL. 
5773. 

31. (Fol. 179-184v) Passio S. Secundinae = BHL. 7553. 

32. (Fol 184v-186v) Passio S. Marcelli papae = BHL. 5234. 


314 X.  BIBLIOTIIEGA  VALLIGELLANA 

Tom. VI. 33. (Fol. 186v-199) Passio SS. Sebastiani mart. et sociorum eius 

== BHL. 7543. 

34. (Fol. 199-200) Passio SS. Marii, Marthae, Audifax et Abba- 
cuc = BHL. 5543. 

Foliis perditis, des. mulila : Hoc cum audissent Marius et Martha uxor 
eius cum filiis suis, quia caeca illuminata esset a beato Valentino presby- 
tero etquodper illuminationem (Act. SS., num. 11 in.). 
'35. (Fol. 201-202v) <Passio S. Agnetis> = BHL. 156. 

Foliis perditis, inc. mutila : abicere pectoris tui neque aequissimis 
consiliis praebere consensum... (Act. SS., num. 5 extr.) — Reliquis 
omissis, des. omnes fugerunt, aliquantum tamen lapidum ictibus laesi 
evaserunt (Act. SS., num. 13 med.). 

36. (Fol.  202v-204)  Passio S. Vincentii levitae et  martyris  = 
BHL. 8628, 8633. 

Foliis perditis inter fol. 202 et 203, deest pars quaedam Passionis. 

37. (Fol. 204-210) Passio S. Anastasii mart. = BHL. 411. 

38. (Fol. 210-211) Passio S. Emerentianae virginis = BHL. 2527. 

39. (Fol. 211-213) Sermo S. Ambrosii ep. = BHL. 158a. 

40. (Fol. 213v-216\) Passio S. Polycarpi mart. = BHL. 6877. 

41. (Fol. 216v-217v) Passio S. Ignatii mart. = BHL. 4261. 

42. (Fol. 217v-221v) Passio S. Blasii ep. et mart. = BHL. 1380, 
1379. 

Foliis perditis interfol. 218 et 219, deest parsmedia Passionis. — Des. ut 
in cod. Bibl. Alexandrinae 9157. 

43. Fol. 221v-224v) Passio S. Agathae virg. et mart. = BHL. 133. 

44. (Fol. 224v-229v) S. Savini Ganosini episcopi = BHL. 7443. 

Foliis perditis, des. mulila : Michi autem, qui beaiissimi Sabini scri- 
benda<is^> dictavit virtutes, Dominus lesus divinum illius meritis in 
secu\ (Act. SS., num. 24extr.). 

45. (Fol. 230-234v) <De S. Scholastica> = BHL. 7517. 

Foliis perditis, inc. mutila : \ncbris, amarum pro dulce et dulce pro 
amaro (= P. L., t. XClV,col. 483 c). 

46. (Fol. 234v) <Carmen cle S. Scholastica> = BHL. 7520. 

Praecedunt sex versus ed. P. L., t. XCV, col. 1594 ab (Dulcis adesto... 
columba volat). 

47. (Fol. 234^-237) Passio S. Valentini ep. et mart. = BHL. 8460. 

48. (Fol. 237-241) Passio S. Pantaleonis mart. = BHL. 643S. 

49. (Fol. 241-245) Passio SS. Faustini et Iovittae = BHL. 2837. 

50. (Fol. 245-247-) Vita S. Barbati ep. et conf. = BHL. 973. 

Foliis perditis, des. mutila : Interea uxor praefati Romuald Theode- 
rada nomine... colebat, omnino viri sui errorem \ (Act. SS., num. 14 in.). 


X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 315 

Eadem Vita integra exscripta est saec. XVII in foliis 248-255v, quae sunt    Tom. VI. 
chartacea (0m,205 X 0/135). 
51. (Fol. 256-256v) <Vita S. Benedicti> = BHL. 1102. 
Solum fragmentum superest. 


TOMUS VII 

Membraneus, foliorum 352 (0m,355 X 0,252), paginis bipartitis exaratus saec. 
XIII/XIV. 

Est hoc lectionarium, in quo ad usum officii divini congestae sunt et in lectiones 
distinctae Vitae Sanctorum, homeliae, alia huiusmodi. Fol. 1-318 continetur Proprium 
sanctorum, fol. 318-350V Coinmune sanctorum. Etsi documenta hagiogTaphica, utpote 
truncata vel contracta, paucis recensenda duximus, exscripsimus tamen sedulo 
notas topographicas aliquantuli momenti, quae in fine quarundam lectionum 
occurrunt. 

1. (Fol. 1-1 v) Passio S. Saturnini (BHL. 7493). 

2. (Fol. lv-3) Passio S. Andreae apost. = BHL. 428. 

Des. praestantur beneficia petentibus usque in hodiernum diem. Cf. 
Bonnet, p. 36, var. lect. lin. 7-8. 

3. (Fol. 3v-4) Passio S. Bibianae = BHL. 1333. 

4. (Fol. 4-5) Passio S. Barbarae. 

Inc. Temparibus Maximiani imperatoris erat quidam satrapa in 
Nicomedia civitate — Des. ita quod ex eo nec pulvis exiguus remaneret. 
Martyrizata estautem... Amen. 

5. (Fol. 5-5v) Vita S. Sabae (ex BHL. 7406). 

6. (Fol 5V-8V) Vita S. Nicolai = BHL. 6105. 

Des. ut ipsi postmodum plurima de rebus propriis pro Domino lar 
girentur. 

7. (Fol. 8V-9V) Vita S. Ambrosii ep. (ex BHL. 377, c. i-xii). 

8. (Fol. 9V-10V) Passio SS. Gervasii et Protasii mm. (inimo pars 
quaedam aliera Vitae S. Ambrosii, ex BHL. 377, c. xiv-xlviii). 

9. (Fol. 10v-llv) Passio Savini sancti ep. (ex BHL. 7453). 

10. (Fol. llv-12v) Conceptio S. Mariae virg. = Mir. BVM. 1698. 

11. (Fol. 12v) Vita S. Zenonis. 

Inc. Gloriosus Christi confessor Veronensis episcopus Zenon vigiliis 
orationibus et ieiuniis et elemosynis in quodam monasterio assidue 
vacabat — Des. Per quod miraculum accrevit per orbem vcneratio 
sancta. 

12. (Fol. 12v-13) Vita S. Syri ep. (ex BHL. 7976). 

13. (Fol. 13-14) In festo S. Melciadis papae. 


316 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. VII. Ex Libro pontificali. Sequuntur lifterae : Apostoli verba (Jaffe-Kalten- 

BRUNNER, 171). 

14. (Fol. 14-15v) In festo S. Damasci (ex BHL. 2087). 

15. Fol. (15v-17) Passio S. Luciae (BHL. 4992). 

16. (Fol. 17-17v) Passio S. Eustratii cum sociis suis. 

Inc. Diocletianus et Maximianus imperatores nomen Christi de terra 
auferre cupientes — Des. Quem supradictus episcopus cum multa dili- 
gentia sepelivit. 

17. (Fol. 17v-18) Passio S. Patris Mutii \id est Patermuthii] (ex 
BHL. 6471). 

18. (Fol. 18-20) Passio S. Thomae apost. (ex BHL. 8136). 

19. (Fol. 20v-21v) In natali S. Gregorii Spoletini (ex BHL. 3677). 

20. (Fol. 21v-23) <De SS. Victoria et Anatolia> (ex BHL. 8591). 

21. (Fol. 23-24) S. Eugeniae virg. (ex BHL. 2667). 

22. (Fol. 37-39) In festo S. Iohannis evang. (ex BHL. 4320). 

23. (Fol. 42v-44) Passio S. Thomae archiep. Gantuariensis = BHL. 
8211. 

24. (Fol.45v-47) In festo S. Silvestri (ex BHL. 7726). 

25. (Fol. 49-49v) Vita S. Basilii ep. 

Inc. utin codicibus archivi S. Petri A. 716, C. 1075. 

26. (Fol. 49v-50) S. Martina (ex Adone, 1 ian.) 

27. (Fol. 50v-51v) In octava S. Stephani. Sermo S. Augustini (BHL. 
7863). 

28. (Fol. 51v-53) S. Macharii (ex BHL. 5104). 

29. (Fol. 53-53v) Thelesphori papae et mart. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : Credimus sanctam fidem (Jaffe-K., 
34). 

30. (Fol. 53v) In octava S. Iohannis evang. (BHL. 6544, cap. lxxii). 

31. (Fol. 53v-54v) Glemens Alexandrinus in historia ecclesiastica 
(BHL. 4324). 

32. (Fol. 55-55v) Antheri papae. 

ExLibro pont. Sequuntnr litterae : Obtarem, fratres (Jaffe-K., 90). 

33. (Fol. 66-66v) In festo S. Severini ep. et conf. (ex BHL. 7656). 

34. (Fol. 66v) S. Agathonis papae. 

Ex Libro pont. 

35. (Fol. 66v-68v) Vita S. Pauli eremitae (ex BHL. 6596). 

36. (Fol. 69-70) In festo S. Ygini papae et mart. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : 1° Carissitui, Deus filium et2° Multa 
mihi fiducia (Jaffe-K., 35 et 30). 

37. (Fol. 71-71v) Passio SS. Gelsi et Iuliani (ex Adone, 9 ian.) 

38. (Fol. 71v-72) Vita S. Hilarii (ex BHL. 3885). 

39. (Fol. 72-73) Passio S. Margaritae. 


X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 317 

Inc. DiocletianietMaximianitemporibus beataMargarita XIV aetatis   Tom. VII. 
suae anno martyrizata est. Haec denique virgo filia erat cuiusdam viri 
nomine Edisii — Des. fecit eam decollari. Christicolae autem reverenier 
tulerunt corpus eius etdigno honore sepelierunt. 

40. (Fol. 73v-74-) Vita S. Felicis presb. in Pincis (ex BHL. 2875). 

41. (Fol. 74v-75) Vita alius (immo eiusdem) Felix (ex BHL. 2874). 

42. (Fol. 75-76) Vita S. Mauri (ex BHL. 5773). 

43. (Fol. 76-77) Passio S. Marcelli papae (ex BHL. 5234). 

44. (Fol. 77-78) In festo S. Antonii (ex BHL. 609). 

45. (Fol. 78-79v) In festo S. Priscae (ex BHL. 6926). 

46. (Fol. 79v-80) S. Aquilae. 

Ed. C. Narbey, Supplement aux Acta Sanctorum, t. II, p. 362-03. 

47. (Fol. 80-81 v) In festo SS. Marii et Marthae, Audifax et Abbacum 
(ex BHL. 5543). 

48. (Fol. 81v-83) In festo S. Sebastiani (ex BHL. 7543). 

49. (Fol. 83-83v) S. Fabiani papae. 

Inc. Operaepretiumduximus(cod. diximus)nequaquam silentio tegere, 
sed luculento quoque sermone detegere... Beatus itaqueFabianus. natione 
Romanus,patre natus Fabiano — Des. et cessavit episcopalus diesseptem. 

50. (Fol. 83v-86) In festivitate S. Agnetis (ex BHL. 156). 

51. (Fol. 86-86v) S. Iohannis Kalouitae. 

Ex Vita quae integra legitur in codicibus H. 1655, H. 483, aiiis. 

52. (Fol. 86v-87v) Passio S. Vincentii (ex BHL. 8630). 

53. (Fol. 87v-89) S. Anastasii (ex BHL. 411). 

54. (Fol. 89-89v) Passio S. Einerentianae (ex BHL. 156). 

55. (Fol. 90v-91) S. Gregorii Nazianzeni (ex BHL. 3667). ' 

56. (Fol. 91v-92v) Vita S. Paulae matris Eustochii edita a B. Hiero- 
nymo presb. (ex BHL. 6548). 

57. (Fol. 92v-93) In octavo S. Agnetis (ex BHL. 156). 

58. (Fol. 93-93v) Passio Papiae et Mauri (ex BHL. 5234). 

59. (Fol. 93v-94) Vita S. Ursi abbatis. (Ian. 31). 

Abbas Ursus, virtute laudabilis, Spoletini comitatus oppido, videlicet 
Valdi, ortus,in sacris scripturis apueritia eruditus et bonorum morum 
exstitit exornatus. Cum vero ad annos inteUigibUes pervenisset, eum 
quidam abbas, nomine Octo, in itinere invenit, et cognoscens eius deside- 
rium ad monasterium Sancii Severi, quod tunc ipse regebat, perduxit 
et ei sanctae conversationis habitum tradidit. In brevi autem tantum 
divina gratia comitaius profecit, utin humilitate obedientia et ieiunio, 
vigiliis et orationibus omnibus aequiperaret. Post aliquot vero annos 
cum ad suam patriam redisset, quosdam ex suis consanguineis et alios 
quam plurimos a via iniquitatis retrahens in habitu religionis conse- 
cravit ; et cum esset Spoleti, rogatus a Stephano Namiensi episcopo 
ecclesiam Sancti Cassiani martyris prope Narniam sitam, quam Agareni 


318 X. BIBLIOTHECA VALLIGELLANA 

Tom. VII. olim funditus destruxerant, in meliorem statu<m> erexit et suffi- 

cientibus fratribus ad divinum officium cumulavit. Perfectis l autem 
omnibus monasterii necessariis, artissimam arduamque specum petiit, 
volens ibi usque ad flnem vitae morari. Sed fratrum precibus victus vix 
optinuit ut in quadragesimali tempore, dum viveret, in ipsa specu vitam 
heremiticam duceret. Ibi quippe quadam die vitreum calicem casu con- 
fractum suis orationibus restauravit. Cumque supernus remunerator 
militem suum ad perpetuam requiem vocare decerneret, sexto die ante 
suum obitum fratribus notum fecit, et quia ad monasterium tam proptcr 
infirmitatem quam imbrium inundatione regredi non poterat, divinorum 
sacramentorum perceptione munitus in Perusino comitatu apud eccle- 
siam Beati Petri apostoli in vico Carisco sitam migravit ad Dominum 
anno dominicae incarnationis millesimo decimo secundo,mense ianuarii 
die ultima. Corpus vero eius ad suum monasterium est translaium a 
suis fratribus et honorifice in altare proprio reconditum ad laudem 
domini nostri Iesu Christi, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. 
Amen. 

1 cod. perfectus. 

60. (Fol. 94-94v) Passio SS. Gyri et Iohannis (ex BIIL. 2078). 

61. (Fol. 94v-95v) Passio S. Ignatii ep. (ex BHL. 4262). 

62. (Fol. 98-99v) Passio S. Blasii (ex BHL. 1379). 

63. (Fol. 99M01 v) Passio S. Agathae mart. (ex BHL. 133). 

64. (Fol. 101M03) In festivitate S. Helenae (ex BIIL. 3772). 

65. (Fol. 103-104) Passio S. Tatianae (ex BIIL. 7989). 

66. (Fol. 104-104v) Vita et obitus S. Scholasticae (BHL. 7514). 

67. (Fol. 104v-105v) Passio S. Valentini presb. (BHL. 8465). 

68. (Fol. 105M06) Passio S. Valentini (ex BHL. 8460). 

69. (Fol. 106-107) Vita et obitus S. Gonstantiae. 

Inc. Piae memoriae Constantinus ex Fausta Herculi filia quattuor 
filios legitur habuisse — Des. Corpus vero eius inpretioso labro porfiretico 
sepultum est et ibidem, ipsa petente, <a patre supplevi ex tomo X16> 
et fratribus ecclesia columnis et musivo ac lapidibus decorata in eius 
honore fabricata est. 

70. (Fol. 109-110) In festo S. Mathiae apost. (ex BHL. 5695). 

71. (Fol. 110-110v) Passio ss. martyrum GGLX (ex Adone, 1 mart.) 

72. (Fol. 110v) S. Herculani = BHL. 3822. 

73. (Fol. HOMll) <In> festo SS. Perpetuae et Felicitatis (ex 
Adone, 7 mart.) 

74. (Fol. 111-112) In festo SS. XL martyrum (ex BHL. 7540). 

75. (Fol. 112-114) In festo S. Gregorii papae (ex BHL. 3641). 

76. (Fol. 114-115v) In festo S. Benedicti (ex BHL. 1102). 

77. (Fol. 117M19) In S. Sixti papae et mart. 


X.  BIBLIOTHECA  VALLICELLANA 319 

Ex  Libro  pont.  Sequuntur  litterae  :  1° Carissimi, fideliter  agite   Tom. VII. 
2° Cognoscat sapientia (Jaffe-K., 81 et32). 

78. (Fol. 119-120) In natali S. Gaelestini papae et mart. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Cuperemus quideni (Jaffe-K., 369). 

79. (Fol. 120-120v) In festo S. Leonks> papae. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Divinis praeceptis (Jaffe-K., 414). 

80. (Fol. 120v-121) In festo S. Iulii papae. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Decuerat vos adversus (Jaffe-K., 
196). 

81. (Fol. 121-122) Passio SS. Tiburtii et Valeriani (ex BHL. 8483). 

82. (Fol. 122-123) In festo S. Aniceti papae et mart. 

ExLibropont. Sequuntur litterae : Bonorum operum (J affe-K.,57). 

83. (Fol. 123-123v) In festo S. Sotheris papae et mart. 

Ex Libro pont. Sequuntnr litterae : Divinis praeceptis (Jaffe-K., 61). 

84. (Fol. 123v-124v) S. Gaii papae et mart. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Directas ad nos (Jaffe-K., 157). 

85. (Fol. 124v) S. Agapiti <papae>et mart. 

Ex Libro pont. 

86. (Fol. 124v-125v) Passio S. Georgii mart. (ex BHL. 3393). 

87. (Foi. 125V-12GV) In S. Liberii papae et mart. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : Olim ab initio (Jaffe-K., °2±2). 

88. (Fol. 12GV) <De S. Benedicto II papa>. 

Ex Libro pont. 

89. (Fol. 12Gv-127v)PassioS.Marcievang. (ex BHL. 5274, 527G). 

90. (Fol. 127v) In S. Anacleti (corr. Gleti) papae et mart.  . 

ExLibro pont. 

91. (Fol. 127v-129) S. Marcellini papae. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : 1° Quam laudabiliter "2° Quid tam 
dulce (Jaffe-K., 158 et 159). 

92. (Fol. 129-130) In S. Anastasii papae. 

Ex Libro pont. Sequuntur lilterae : 1° Exigit dilectio vestra 2° Mulla 
mihi (Jaffe-K., 277 et278). 

93. (Fol. 130-130v) Passio S. Vitalis mart. (ex BHL. 3514). 

94. (Fol 130v-131) In festo S. Philippi (ex BHL. 6816). 

95. (Fol. 131) Passio S. Iacobi apost. (ex Adone, De festiv. apost.) 

96. (Fol. 132-132v) Inventio sanctae  crucis. Eusebius in decim 
libro (ex BHL. 4164). 

97. (Fol. 132M33) Passio SS. Alexanclri,  Eventi, Theodori et 
Iuvenalis (ex BHL. 266, 4614). 

98. (Fol. 133-133v) In festo S. Iohannis ante Portam Latinam (ex 
BHL. 4321). 


320 X.  BIBLIOTHECA  VALLICELLANA 

Tom. VII.     99. (Fol. 133v-134v) Translatio S. Stephani ad Romam (ex BHL. 
7878). 

100. (Fol. 135v-136) Revelatio S. Angeli de monte Tancie. 

Narratio excerpta ex longiore libello, cuius fragmenta repperimus in 
tomo XXII23. Quae in hoc tomo VII inc. Est locus in Sabinensium comi- 
talu... et des. apud Deum altissimum, qui vivit et regnat in saecula saecu- 
lorum. Amen. IUam edidimus in Archivio della R. Societa Romana di 
storia patria, t. XXIX (1906), p. 545-47. 

101. (Fol. 139-139v) In S. Gregorii <Nazianzeni> (Ado, 9 mai). 

102. (Fol. 139M40) In SS. Gordiani etEpimachi (ex BHL. 3612). 

103. (Fol. 140-140v) SS. Nerei et Achillei et Domitillae virg. (ex 
BHL. 6063, 6066). 

104. (Fol. 140v) S. Pancra[n]tii mart. 

Inc. Sub persecutione Valeriani beatus Pancratius cum esset annorum 
tredecim captiis ab apparitoribus — Des. aromatibus conditum sepelivit 

IV id. mai. 

105. (Fol. 140v-141) Passio S. Bonifatii (ex BHL. 1414). 

106. (Fol. 141-143-) Vita S. Brandaniep. (BHL. 1447). 

107. (Fol. 143v-144v) Passio S. Venanti et sociorum eius. 

Inc. Temporibus Antiochi regis impiissimi erat quidam puer christia- 
nissimus XV annorum in civitate Camerina — Des. et sepelicrunt in 
sarcophago novo, quod ibidem invenerunt, a civitate miliario uno, XII 
kal. iun.; ubi exuberant orationes usque in hodiernum diem, ad laudem... 
Amen. Cf. BHL. 8523. 

108. (Fol. 144v-145) Passio S. Potentianae (BHL. 6990). 

109. (Fol. 145-145v) In festo S. Urbani papae et mart. (ex BHL. 
8376). 

110. (Fol. 145v-146v) In S. Eleutherii papae. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Magno munere (Jaffe-K., 68). 

111. (Fol. 146v-147v) In festo S. Iohannis papae et mart. 

Ex Libropont. Sequitur Gregorii Magni Dial. lib. IV, c. 30 (Iulianus 
huius Romanae ecclesiae... quos in hac vita iniusie iudicavit). 

112. (Fol. 147v-148) In S. Felicis papae et mart. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Suscipientes (Jaffe-K., 144). 

113. (Fol. 148-149) Obitus S. Petronillae virg. (ex BHL. 6058-6062). 

114. (Fol.  149-149v) Passio  SS. Marcellini et Petri (ex Adone, 
2 iun.) 

Inc. Factum est dum teneretur Petrus exorcista in obscurissimo 
carcere — Des. in senectute sua nomine Dorotheus. Quorum corpora... 

V kal. [id.]sept. 

115. (Fol. 149v-150) In festo S. Herasmi (ex BHL. 2578 et ex 
Adone, 3 iun.) 


X. BIBLIOTHECA VALLIGELLANA 321 

116. (Fol. 150) Passio S. Quirini (ex Adone, 4 iun.) Tom. VII. 

117. (Fol. 150-150v) Passio S. Vincentii ep. (ex BHL. 8676). 

118. (Fol. 150M51) Passio SS. Primi et Feliciani (ex BHL. 6922). 

119. (Fol. 151-152v) Passio S. Barnabae apost. (ex BHL. 983). 

120. (Fol. 15^-153) S. Onufrii (ex BHL. 6336). 

121. (Fol. 153-154) Passio SS. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii 
(ex BHL. 1018). 

122. (Fol. 154-154v) In SS. Viti et Modesti et Crescentiae (ex BHL. 
8712). 

123. (Fol. 154v) SS. Marci et Marcelliani (ex BHL. 7543). 

124. (Fol. 154v-156) Passio et inventio SS. Gervasii et Protasii (ex 
BHL. 3514). 

125. (Fol. 156-157) In S. Silverii papae et mart. 

Ex Libro pont. 

126. (Fol. 157-158) In festo S. Paulini ep. (ex BHL. 6560). 

Verbis videve potuissent subiuneta sunt haec : Cuius corpus nunc 
videtur esse coniunctum corpori beati Bartholomaei apostoli Rom& in 
insula Lycaonia in ecclesia Sancti Alberti (id est Adalberti), quae nunc 
vocatur ecclesia Sancti Bartholomaei. Merito quoque trium sanctorum 
ibique praestaniur beneficia plurima, ad laudem... Amen. 

127. (Fol. 158-159) Eodem die sanctorum multorum. 

inc. etdes. ut in cod. archivi S. Petri A. 676. 

128. (Fol. 162-163) In festo SS. Iohannis et Pauli (ex BHL. 3236, 
3238). 

129. (Fol. 165v-166) S. Leonis (IV) papae. 

Ex Libro pont. 

130. (Fol.  166v-167v)  Passio apostolorum, quam Linus edidisse 
dicitur (ex BHL. 6650). 

131. (Fol. 170-171v, 172-172v) In festo S. Pauli (ex BHL. 6570). 

132. (Fol. 173v) Passio S. Lucinae virg. 

Urevis nuntiatio martyrologica, quae inc. Natale beatissimae Lucinae, 
quae a beatis apostolis baptizata atque instructa ... et des. houorabi- 
liter est sepulta. 

133. (Fol. 173v-174) Passio SS. Processi et Martiniani (ex BHL. 
6947). 

134. (Fol. 174M75) In natali S. Leonis (II) papae. 

Ex Libropont. 

135. (Fol. 179-180) Passio SS. Septem Fratrum et S. Felicitatis 
(BHL. 2853). 

136. (Fol. 180-181) Passio SS. Rufmae et Secundae (BHL. 7359). 

137. (Fol. 181-181v) Passio SS. Naboris et Felicis. 

Ex Passione de qua p. 1559. 

CATAL.  LAT.  ROM. 22 


322 X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 

Tom. VII. 138. (Fol. 181M82) Passio S. Pii papae. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : Gratias agimus (Jaffe-K., 43). 

139. (Fol. 182-182v) S. Anacleti papae. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : Benedictus Deus (Jaffe-K.; 2 vel4). 

140. (Fol. 182v-183v) In festo SS. Quirici et Iulittae (BHL. 1801). 

141. (Fol. 183M84) S. Bonosae (BHL. 1426). 

. 142. (Fol. 184-185) Vita et obitus S. Alexii conf. (ex BHL. 286). 

143. (Fol. 185-186) Vita et obitus S. Marinae. 

Inc. ut BHL. 5528. — Des. Audientes autem qui erant in ipso empurio 
et vicina monasteria quae acciderant, acceperunt cruces et cereos et 
venerunt illuc cum hymnis et canticis et psalmis, benedicentes Deum. 
Apud Ardeam est locus ubi beata Marina quiescit, et ipsa triginta duobus 
milibus distat ab urbe. In quo loco Dominus multa mirabilia operatur 
usque in praesentem diem, qui vivit... Amen. 

144. (Fol. 186-186v) PassioS. Symphorosae et filiorum eius (BHL. 
7971). 

Des. Quorum corpora sepulta sunt via Tyburtyna miliario octavo; 
ubi constructa fuit basilica, quae hactenus cernitur, qualis martyres 
decuit. Postmodum vero, quia ipse locus propter bella imminentia solus 
relictus fuerat, translata sunt corpora eorum intra urbem Romam et in 
basilica Beati Michaelis archangeli honorifice sepulta. 

145. (Fol. 186v-187v) De vita et obitu S. Praxedis scripta Pastoris 
presbyteri ad Timotheum (BHL. 6920). 

146. (Fol. 187v-188) Iosephi ex dictis.In festo S.Mariae Magdalenae 
(BHL. 5456). 

Des. repleantur virtutum unguentis. Transivit autem ex hoc saeculo XI 
kal. augusti, laetantibus angelis ... Amen. 

147. (Fol. 188-189) In festo S. Apollinaris (ex BHL. 623). 

148. (Fol. 189-189v) Passio S. Ghristinae virg. (ex BHL. 1758). 

149. (Fol. 189v-191) In festo S. Iacobi apost. (ex BHL. 4057). 

Sequitur brevissima commemoratio translationis in Hispaniam. 

150. (Fol. 191-192) Qualiter corpus S. Iacobi translatum sit de 
Ierosolimis in Galitia = BHL. 4061. 

Sequitur : Venerandum corpus beati Iacobi apostoli in Yspania talitcr 
translatum fuisse epistola beati papae Leonis pro cerium habemus. Quod 
si scriptum alias inveneriiis, omnino falsum essc ufjlrmarenon dubitetis. 

151. (Fol. 192-192v) Passio S. Ghristophori. 

lnc. Fuit quidam procerae staturae de genere gigantum, quem parentes 
christianae fidei cultores ob amorem Ciuisfi Christophorum vocaverunt, 
cnm Reprobus antea vocarelur — Des. Sepelitur honorifice corpus 
martyris et construitur ei basilica, ubi florent beneficia eius usque in 
praesentem diem, ad laudem... Amen. 


X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 323 

152. (Fol. 192v-193) S. Euticiani papae et mart. Tom. VII. 

Ex Libro pont 

153. (Fol. 193) Festivitas S. Annae matris S. Mariae. 

Inc. Beatissima et multiplici veneratione dignissima Anna mater [et) 
sanctae Dei genitricis Mariae, ut beatus narrat Hieronymus — Des. 
animam vero prophetis sociavit et <.cum ?> illis, ut creditur, qui cum 
Christo resurrexerunt, resurrexit; cui sit honor... Amen. 

154. (Fol. 193-193v) Vita S. Pastoris = cod. S. Mariae Maioris B17. 

Omisso initio, inc. Beatus Pastor inclita Romae prosapia ortus ... 

155. (Fol. 193v-194) Eodem die festum B. Pastoris mart. = cod. 
S. MariaeMaiorisB18. 

156. (Fol. 194-194v) Passio S. Pantaleonis mart. (ex BHL. 6441). 

157. (Fol. 194M96) Passio SS. Nazarii et Celsi (ex BHL. 6040). 

158. (Fol. 196-196v) S. Victoris papae et mart. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Semper enim in aeterno 
(Jaffe-K., 78). 

159. (Fol. 196M97) Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis 
(BHL. 7790). 

160. (Fol. 197-197v) Passio S. Felicis papae et mart. (BHL. 2857). 

161. (Fol. 197v) S. Seraphiae (ex Adone, 3 sept.) 

162. (Fol.  197M99) Passio  SS.  Abdon et Sennes (ex  BHL. 
6884 et 6). 

Des. et translata in cimiterium Pontiani. Postea vero Gregorius 
quartus papa transtulit ea inde intra urbem in basilicam Sancti Marci 
papae, et ibi honqrifice collocavit. In quo loco multa beneficia exuberant 
usque in hodiernum diem, ad laudem... Amen. 

163. (Fol. 199-200) In festo S. Petri ad vincula. Sermo venerabilis 
Bedae presbyteri (ex BHL. 6682). 

164. (Fol. 200-201) Festum SS. Machabaeorum (ex BHL. 5106). 

165. (Fol. 201-202) Passio S. Stephani papae et mart. (ex BHL. 
7845). 

166. (Fol. 202-203) Inventio corp<or>is S. Stephani protomart. 
(ex Adone, 3 aug.) 

167. (Fol. 203-204) Translatio eiusdem in  Constantinopolim = 
BHL. 7858. 

168. (Fol. 204-205) Passio S. Iustini mart. (ex BHL. 4584). 

169. (Fol. 205-206) Passio SS. Xisti, Felicissimi et Agapiti (ex 
BHL. 7801). 

170. (Fol. 206-207) Passio S. Donati ep. edita a Saeverino, qui 
quartus ab eodem fuit. 

Inc. Crebrescente rabie Iuliani imperatoris in chrisiianos, praecepit ut 
ubicumque aliquis illorum inveniretur, morti turpissimae subderetur. 


324 X.  BIBLIOTIIECA  VALLlCELLANA 

Tom. VII. Sub cuius potesiate quidam puer erat in civitate Romana —  Des. 

venerunt viri sanctissimi et sepelierunt corpora sanctorum martyrum 
Donati etHilarianimonachinonlongius amuro civitatis quam sexaginta 
septem cubitis, iuxta sepulcrum beatiSatiri. In quo loco nunc insimul 
recondita sunt corpora sanctorum Satiri, Donati, Hilariani et Antimi; 
quorum merita ibi manent usque in hodiernum diem, ad laudem...Amen. 

171. (Fol. 207-208v) Passio S.  Gyriaci et sociorum  eius Largi 
<et> Smaragdi (ex BHL. 2059 a.) 

172. (Fol. 208v-209) Passio Romani militis (ex BHL. 4753). 

Inc. utin cod. Lateranensi A. 81 23. 

173. (Fol. 209-21 lv et 213) Passio S. Laurentii mart. (ex BHL. 
7801, 4753). 

174. (Fol. 213-214) Passio S. Tiburtii (ex BHL. 7543). 

175. (Fol. 214-214v) Passio S. Susannae (ex Adone, 11 aug.) 

176. (Fol 215-215v) Passio S. Eupli (ex BHL. 2729). 

177. (Fol. 215v-216v) Vita.S. Leucii (ex BHL. 4897). 

178. (Fol.  217-218)  Passio  S.  Hippolyti  et sociorum  eius (ex 
BHL. 3961). 

179. (Fol. 218) S. Gassiani (ex Adone, 13 aug.) 

180. (Fol. 218v-219) S. Eusebii (ex BHL. 2740). 

181. (Fol. 226v-227) In festo S. Agapiti (ex Adone, 18 aug.) 

182. (Fol. 227v-228v) In festo S. Magni ep. (BHL. 5173). 

183. (Fol. 228v-229) In festo S. Symphoriani (ex BHL.  7967). 

184. (Fol. 229v) Passio SS. Timothei et Apollinaris (ex BHL. 8296). 

185. (Fol. 232) Passio S. Timothei (ex BHL. 7726). 

186. (Fol. 232-232v) S. Hippolyti (BHL. 3963). 

187. (Fol. 232v) S. Cyriacae (BHL. 2055). 

188. (Fol. 232v-233) In festo S. Aure<ae>. 

Inc. Erat quaedam virgo de genere regio, nomine Aurea, quam 
Claudius imperator eculeo suspenderat — Des. Quod beatus Nonnus, 
qui et HippoUjUa nuncupatur, collegit et cum omni diligentia sepelivit. 

189. (Fol. 233-235) In festo S. Bartholomaei apost. (ex BHL. 1002). 

Sequitur brevis narratio de translatione facta Liparim, Beneventum, 
Romam : Elapso itaque tempore non modico, in partibus illis pagani 
adversus chrisiianos vires resumentes... ubi digne, sicut apostolum 
decei, est locatum. Et cum ibi usque ad 838m annum ab incarnatione 
Domini requiesceret, supervenientes Sarraceni et insulam depraedantes 
(cf. BHL. 1007)... et Beneventum secum transferunt. Et fuerunt ibi (add. 
in rnarg.) usque ad tempora Oltonis teriii imperatoris. Quicepit civitatem 
Beneventum, et corpus apostoli inde auferens et in terram suam trans- 
ferre disponens, fiomam secum devexit. Sed praeventus {-tum man. pr.) 
morte, corpore apostoli Romae relicio, a suis militibus cum festinatione 
in terram suam est asportatus. 


X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 325 

190. (Fol. 235-235v)FestumS.Peregrinietsociorumeius(ex^iirL.   Tom. VII. 
2742). 

191. (Fol. 235v-236) S. Genesii mart. (BHL. 3316). 

192. (Fol. 236-236v) S. Lucii papae. 

ExLibropont. Sequunturlitterae : Litteris dilectioni<s>(J affe-K.,1%3). 

193. (Fol. 236v-237) In festo S. Zepherini episcopi. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : Divinae circa nos (Jaffe-K., 80). 

194. (Fol. 237-238v) Passio Hermetis et obitus S. Balbinae (ex 
BHL. 266). 

195. (Fol. 238v-239) Vita S. Augustini ep. (ex Adone, 28 aug.) 

196. (Fol. 239v-240) Passio S. Savinae = BHL. 7407. 

197. (Fol. 241-241 v) Passio SS. Felicis et Audacti (BHL. 2880). 

198. (Fol. 241v-242v) Vita S. Aegidii conf. (ex BHL. 93). 

199. (Fol. 242v-243) Passio SS. Duodecim Fratrum (BHL. 2298). 

200. (Fol. 243-244) Passio S. Antonini mart. = BHL. 575. 

201. (Fol. 244-244v)  Passio  S.  Zenonis  et  sociorum  eius (ex 
BHL. 8998). 

202. (Fol. 244v-245) In festo S. Victorini (ex Adone, 5 sept.) 

203. (Fol. 245-247)InnativitateS.Mariae(5i?L.5345,5344,5343). 

204. (Fol. 247-248) Passio S. Adriani (ex Adone, 8 sept.) 

205. (Fol. 249-249v) Passio SS.  Gorgonii et Dorothei (ex BHL. 
3617). 

206. (Fol. 249v) Sergius papa. 

Ex Libro pont. 

207. (Fol. 249v-250) In festo S. Hilarii. 

Ex Libro pont. de S. Hilaropapa. 

208. (Fol. 250) Passio SS. Prothi et Iacinthi (ex BHL. 2666). 

Inc. Cum ad beatam Eugeniam multae matronae vel virgines conve- 
nirent (= P. L., t. LXXIII, col. 616, c. 20). — Des. atque Deo fidem 
servantes decollantur. Passi sunt... III idus septembris, regnante 
Domino... Amen. 

209. (Fol. 250-250v) Passio S. Cornelii = BHL. 1958. 

210. (Fol. 250v-251v) De S. Gypriano (ex Adone, 14 sept.) 

211. (Fol. 251v-252) Exaltatio sanctae crucis (ex BHL. 4178). 

212. (Fol. 257v-258v) In festo S. Nicomedis presb. (ex BHL. 6237). 

Des. et illic eum sepelivit XVII kal. octobris. In quo loco dedicata fuit 
ecclesia in kal. iunii, quae nunc vero penitus destructa est. Ideo festivitas 
hodierna est passionis emsdem martyris, alia eiusdem ecclesiae dedica- 
tionis, quae apluribus hoc nescientibus in dictis kalendis colitur. 

213. (Fol. 258v-259) Passio S. Euphemiae (ex BHL. 2708). 

214. (Fol. 259-259v) Passio SS. Luciae et Geminiani (ex Adone, 
16 sept.) 


326 X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 

Tom. VII.     215. (Fol. 259v-261) Passio S. Matthaei apost et evang. (ex BHL. 
5691). 

216. (Fol. 261v-262v) Passio S. Mauricii et sociorum eius (ex BHL. 
5737). 

217. (Fol. 262v- 263) SS. Dignae et Meritae = BHL. 2162. 

218. (Fol. 263-263v) In festo S. Lini papae. 

Lectio la de cronica. Anno ab U. C. 795, ab incarnatione quoque 
Dominianno 43, beatus Petrus apostolus tenuit pontificalem cathedvam. .. 
constituit duos episcopos sibi adiutores Linum et Ctetum, cum quibus 
ceteros episcopos ordinabat. 

Lectio 2a. Beatus Petrus apostolus, die mortis instante, Clementem sibi 
successorem constituit, et qualiter conversari deberet... in commemora- 
tione primi et secundi adventus domini nostri Iesn Christi. 

Lectio 3a. Ordinationes autemquasprimuspontifex eiusdem Iesu Christi 
facere disposuit, per mensem decembrem celebravit. Quod observatum 
estper multos annos... nec quilibet Romanorum pontificum a beati Petri 
apostoli usque ad sancti Silvestri papae tempora legitur celebrasse nisi 
in mense decembri. 

Lect. IV et V ex BHL. 1848. — Lect. VI ex Libro pontificali. 

219. (Fol. 263v-264) S. Theclae virg. 

Ex Passione Ca, quam ed. Gebhardt, Passio S. Theclaevirginis (1902), 
3-127. 

220. (Fol. 264-266) Passio et inventio S. Eustachii et sociorum 
eius (ex BHL. 2760). 

J)es. levaverunt corpora sanctorum et deposuerunt ea in loco sanctis 
praeparato. Qui siquidem ex occidentali parte quadraginta passibus a 
templo distat Agrippae, quod etPanteon vocatum est. Postquam autem 
sedataest persecutio, ibidern oratorium magnis ditatum possessionibus 
construxerunt et supra sanclorum corpora, eo quod ibi angelus apparuit, 
altare ad honorem sancti Michaelis archangeli dedicaverunt. Cuietiam 
patrimonium, quod sanctorwn fuerat,pro honore martyrum collatum 
est. Quod siquidem altare, ampliata ecclesia, inde sublatum est; corpora 
tamen ubi altare fuerat latuerunt usque ad tempora Pascalis secundi 
papae. Tunc ipsis beatis martyribus cuidam presbnlerose revelantibus, 
inde (cod. in se) sublata sunt et in nova fabrica ecclesiae decenter 
coll<.oc>ata. Quae ecclesia nunc per manus Celestini tertii papae 
honorifice est consecrata. Celebratur siquidem memoria istorum marty- 
rumRomae VII kal. octobris, ad laudem... Amen. 

221. (Fol. 266-266v) Passio SS. Gypriani martyris et Iustinae vir- 

ginis. 

Inc. In civitate Antiochia, quae est iuxta locum qui dicitur Damne, 

erat quaedam virgo, Iustina nomine, cuius pater erat Edusius sacerdos 

idolorum. Haec virgo dum esset in domo sua — Des. Quidam nautae ex 


X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 327 

provincia Theogniti furantes pretiosa corpora et navi imponentes   Tom. VII. 
Romam transtulerunt. Suscepit autem ea Rufina nobilis matrona et cum 
summa reverentia custodivit, adhonorem... Amen. 

222. (Fol. 266v-268) Passio SS. Gosmae et Damiani(ex BHL. 1970). 

223. (Fol. 268-269^) In dedicatione S. Michaelis archangeli (ex 
BHL. 5948). 

224. (Fol. 270v-271v) Vita S. Hieronymi presb. (ex Adone, 30 sept.) 

225. (Fol. 27 lv) S. Sophiae cum duabus filiis suis = cod. S. Mariae 
Maioris B72. 

226. (Fol. 271v-274) Vita S. Remigii ep. (ex BHL. 7155). 

227. (Fol. 274-274v) In S. Eusebii (Eusepii rubr.) papae. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Benedictus Dominus (Jaffe-K., 165). 

228. (Fol. 274v-275v) Passio SS. Sergi et Bachi (ex BHL. 7599). 

229. (Fol. 275v-276) Vita S. Marci papae <ex BHL. 5295). 

230. (Fol. 276-277) Passio S. Reparatae virg. (ex BHL. 7184). 

231. (Fol. 277-278) Passio S. Dionysii et sociorum eius. 

Inc. Cum beatus Paulus apostolus Christi nomen ignotis gentibus 
praedicaret, advenit Athenas (cf. BHL. 2181) — Des. per eos divina 
virtus cotidie dignatur declarare miracula. Passisunt autem... Amen. 

232. (Fol. 278-279) Vita S. Gerboni ep. 

Prima pars ex BHL. 1729; sequitur c. 11 lib. III Dialogorum Greg-orii 
Magni. 

233. (Fol. 279-279v) Vita S. Gassii ep. 

Gregorius Magnus, Dial. lib. III, c. 6; lib. IV, c. 56. — Inc. Tempore quo 
Totila rex Gothorum Narniis pervenit — Des. e corpore exivit. Cuius 
nataliciumcelebraturincuriaromanipontificislllid. octobris, ad lau- 
dem... Amen. 

234. (Fol. 279v-280v) In S. Galixti papae (ex BHL. 1523). 

235. (Fol. 280v-282) In festo S. Lucae (ex BHL. 4973). ' 

236. (Fol. 282-283) In S. Hilarionis abbatis (ex BHL. 3879). 

237. (Fol. 283-283v) S. Asterius (ex BHL. 8463). 

238. (Fol. 283v-285v) In festo SS. Ghrysanthi et Dariae (ex BHL. 
1787). 

239. (Fol. 285v-286) In S. Evaristi papae et mart. 

Ex Libropont. Sequuntur litterae : Consuluistis nos (Jaffe-K., 20). 

240. (Fol. 286-288) In festo SS. Symonis et Iudae (ex BHL. 7749). 

241. (Fol. 288-289) In natali S. Germani ep. Gapuani (ex BHL. 
3465). 

242. (Fol. 291-292) Passio S. Gaesarii mart. (ex BHL. 1511). 

243. (Fol. 295-295v) Passio SS. Vitalis et Agricolae (ex BHL. 
8691). 

244. (Fol. 295v-297v) Natale S. Leonardi (ex BHL. 4862). 


328 X. BIBLIOTHEGA VALLIGELLANA 

Tom.VII. 245. (Fol.  297v-299) In  SS. Quattuor  Coronatorum  (ex BHL. 

1837). 

246. (Fol. 299-300v) In dedicatione basilicae Salvatoris. 

Ex narratione de crucifixo Herytetisi, et quidem ex recensione de qua 
Anal.BolL, t. XXIII, p. 18213. 

247. (Fol. 300v-301) S. Theodori mart. (ex BHL. 8077). 

248. (Fol. 301-302v) Natale SS. mart. Triphoni et Respitii (BHL. 
8337). 

249. (Fol. 302v-303v) S. Nympha virgo et mart. (ex BHL. 6256). 

250. (Fol. 303v-304v) In festo S. Martini ep. 

Inc. Sanctus Martinus in Sabaria civitate Pannoniorum nobili genere 
ortus, sed intra Italiam Ticini nutritus est — Des. ibique cum hymnis 
et canticis officiosissime sepelierunt. 

251. (Fol. 304v-305) S. Mennae mart. (ex Adone, 11 nov.) 

252. (Fol. 305-307) In festo S. Martini papae et mart. (ex BHL. 
5597). 

253. (Fol. 307-307v) In festo S. Bricii ep. (BHL. 1452). 

254. (Fol. 307v-308v) In festo S. Maguti ep. et conf. (ex BHL. 
5120). 

255. (Fol. 308v-309) In festo S. Pontiani papae et mart. 

Ex Libro pont. Sequuntur litterae : Oppido cor nostrum (Jaffe-K., 88). 

256. (Fol. 309-309v) In festo S. Gelasii papae. 

Ex Libro pont. 

257. (Fol. 309v-311) In S. Gaeciliae virg. et mart. (ex BHL. 1495). 

258. (Fol. 311-313) In S. Glementis papae et mart. (ex BHL. 
1848). 

259. (Fol. 31 3-31 3V) In S. Grisogoni mart. (ex BHL. 1795). 

260. (Fol. 313v-314) In S. Gaterinae virg. et mart. 

Inc. Imperator Maxentius dum idolis in Alexandria sacrificabat, beata 
Caterina filia Constantis regalistirpe progenita — Des. Satellites autem 
accipientes illam, secundum quod eis mandatum fuerat, impleverunt XXV 
die mensis novembris, regnante Domino... Amen. 

261. (Fol. 314-314v) In S. Prosperi ep. (ex BHL. 6962). 

262. (Fol. 314v-315) In S. Petri Alexandrini ep. (ex BHL. 6692). 

Inc. ut in cod. archivi S. Petri A. 68. 

263. (Fol. 351-352v) In festo S. Iohannis Grisostomi. 

Prologus. Quadam dierum, venerande pater Landulfe, tuis melliftuis 
velut ! omnium pigmentorum gustu suavissimo repletus colloquiis, legendi 
causa, uti praeceperas enchiridion2 manibus mihi semper haberi, solus 
rcmotiori consedi3 loco. Ubimeae fragilitatis non immemor, monasticae 

professionis cogitans modum l)e cuius, videlicet lohannis, vita libellus 

tunc mihi versabatur in 7nanus. Quod cumpercurrissem4 legendo, non 


X.  BIBLIOTHEGA  VALLICELLANA 329 

chrisostomicho, ut licuerat, composita stilo, sed verba repperiens digna Tom VII. 
Maevio5, quod legebatur meo non sedebat animo. Nam qui sacrarum 
scripturarum curiosissimus ac facundissimus exstiterat cultor, rusticum 
incultumque de eo reperiebam sermonem. Quapropter, licet nulla sim 6 
ad hoc congrua sujfultus scientia, animum tamen ad scribendum com- 
puli. Mei igitur ingenioli excedens modum, relictis verborum multimodis 
inculcationibus, superflua quaeque resecans, integram tamen materiam 
retinens, de prolixo ac fastidioso brevitati studens compendiosum legen- 
tibus feci sermonem. Notandum est autem non de1 attico me latinasse 
hoc verbo, sed quod latinum incultum repperi, latino excolens ligone tibi 
obtemperans latinius8 feci. 

Inc. Vita : Iohannes igitur Chrisosiomus, magno descendens genere, 
Antiochia, quae totius caput est9 Syriae, exstitit oriundus. Cuiuspater10, 
Secundus nomine, praefecturae Sgriae suffultus honore, mater vero nun- 
cupata est Anthusa, quod apud nos florens sive11 florida significat... 

Foliis perditis, deestfinis. 

Cf. St. Borgia, Memorie istoriche della pontificia citta di Benevento, 
t. II (1764), p. 296. 

Exemplar Vallicellanum (= 2) contulimus cum codice Bibliothecae Nationalis 
Neapolitanae XV. AA. 14, fol. 82v-88v, saec. XIII (= 1). — l (t m. v.) cuius 2. — 
2 euchidion 2. — 3 sedi 2. — 4 pertulissem 2. — ^mevio 1 (?); ineuio 2. — 6 om. 2. 
— ' om. 2. — 8 latinus 2. — 9 (c. e.) e. c. 2. — 10 est add. 1. — n vel 2. 


TOMUS VIII 

Membraneus, foliorum 194 (0m,43 X 0,29), paginis bipartitis exaratus manu 
beneventana saec. Xl/XIl litterisque initiatibus ornatus. Prima folia umore partim 
corrupta sunt. 

1. (Fol. 1-6V) <Passio S. Georgii> = BHL. 3393. 

Foliis perditis, inc. mutiia : da constantiam mentis (= Bibl. Casin., 
p. 344, col. 1, lin. 7) etdes. mutila : flagiiabanteum postulantes .Omagnus 
(=ibid.,p.347, col. 2,lin. 8). 

2. (Fol. 7-9v) <Passio S. Marci evangelistae> = BHL. 5276. 

Praecedit prologus, idem qui in codice S. Mariae Maioris A48; in hoc vero 
tomo VIII, foliis perditis, desunt prima illius verba. 

3. (Fol. 9M1) Passio S. Iacobi apost. = BHL. 4095. 

4. (Fol. ll-12v) Passio S. Philippi = BHL. 6817. 

5. (Fol. 12v-15) Inventio sanctae crucis = BHL. 4169. 

6. (Fol. 15-17) Inventio S. Michaelis archangeli = BHL. 5948. 

7. (Fol. 17-22v) Passio S. Eustasii et sociorum eius = BHL. 2761. 


330 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. VIII.     8. (Fol. 22v-27) Passio S. Herasmi ep. et mart. = BHL. 2582. 

Inc. Temporibus Diocletiani imperatoris facta estpersecutio christiano- 
rum in civitate Antiochia... 

9. (Fol. 27-29v) Passio S. Barnabae apost. = BHL. 983. 

10. (Fol. 29v-38) In S. Onufrii conf. 

Inc. ut BHL. 6335. — Des. et posuerunt librum in sanctam ecclesiam in 
memoria sanctorum. Cum quibus et nos mereamur portionem accipere 
et remissionem peccatorum in vitam aeternam, ipsoadiuvante... Amen. 

Sequitur (fol. 38-38v) carmen rude de S. Onufrio, quod 

inc. 0 gloriosepuer, Onufrie Trinitatis cultor, 

Suscipe versiculos, o gloriose puer... 
des. Gratias tibi Deus, Trinitatissummapotestas, 

Qui sanctos suos triumphat; gratias tibi Deus. 

11. (Fol. 38v-43) Passio S. Viti mart. = BHL. 8712. Mai 16. 

12. (Fol. 43-45v)Passioss.mm.NicandrietMarciani = £#L. 6072. 

Praemissus est prologus, qui totus locis communibus continetur. — Inc. 
Ad laudem et gloriam domini nostri Iesu Christi sanctorum victoriam 
martyrum non oportet tegi silentio... 

13. (Fol. 45v-47) Passio ss. mm. Gervasii et Protasii = BHL. 3514. 

14. (Fol. 51-54v) Passio ss. mm. Iohannis et Pauli = BHL. 3236, 
3238. 

15. (Fol. 55-63) Passio ss. apost. Petri et Pauli = BHL. 6661, 
6657, 6659. 

16. (Fol. 63-64v) Passio S. Felicitatis et septem filiorum eius. 

Inc. Temporibus Antonini erat quaedam mulier, Felicitas nomine, 
vidua cumsepiem filiossuos in viduitate permanens ; Deo suam voverat 
castitatem — Des. Iuxta quorum sepulcrum Christus omnium repara- 
tor... innumera beneficia praestabat. Nam ex obsessis corporibus... 
depellebantur infirmitates. Horum autem martyrum <passio add. al. 
man.> colitur X die mensis iulii... Amen. 

17. (Fol. 64v-70v) Passio S. Apollinaris mart. = BHL. 623. 

18. (Fol. 70v-74v) Passio ss. mm. Nazarii et Gelsi = BHL. 6041. 

19. (Fol. 74v-75v) Passio ss. mm. Simplicii, Faustini et Beatricis == 
BHL. 7790. 

20. (Fol. 75v-77) Passio  ss.  mm.  Abdon  et Sennes  = BHL. 
6684 et 6. 

Deest pars libelli 6684. 

21. (Fol. 77v-81v) Passio S. Iacobi apost. = BHL. 4057.' 

22. (Fol. 81v-82v) Passio SS. Machabaeorum = BHL. 5106. 

23. (Fol. 82v-85v) Passio S. Sixti ep. et mart. = BHL. 7809. 

24. (Fol. 85v-88v) Passio S. Donati ep. et mart. = BHL. 2290. 


X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 331 

25. (Fol. 88v-92v) Passio S. Laurentii levitae et mart. = BHL.   Tom. VIII. 
4753. 

Inc. utin cod. Casanatensi 14-0838. — Omissaultima sententia, des. et 
agentes vigilias noctis triduo cum multitudine christianorum. Passus est 
autem... Amen. 

26. (Fol. 96v-102) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1002, 
1003. 

27. (Fol. 104v-108v) Passio ss. mm. Donati et Felicis ac fratrum 
eorum = BHL. 2297. *  Sept. 1. 

Folio perdito, des. mutila : et dum diutius torquerentur, sanctissimi 
Donatus et Felixvoce constanti hilari | (Act. SS., num. 11 med.). 

28. (Fol.  113-115v) Exaltatio sanctae crucis. Sermo venerabilis 
Nyciforis archiepiscopi = BHL. 4178. Sept. 14. 

29. (Fol. 115M17) Passio S. Cypriani mart. = BHL. 2038. Sept. 14. 

Deest clausula : Passus est... 

30. (Fol. 117-120) Passio ss. mm. Ianuarii, Festi et Desiderii = 
BHL. 4115, 4116. 

31. (Fol. 120-127) Passio S. Matthaei apost. et evang.=£#£.5690. 

32. (Fol. 127-132) Passio ss. mm. Gosmae et Damiani ac fratrum 
eorum = BHL. 1970, num. 1-13. 

Inc. prol. Libet narrare sanctorum veneranda gesta, ut reverenter 
a piis animis legantur et audiantur... 

Post num. 13 legitur alia recensio eaque paulo fusior, miraculi BHL. 
1970, num. 14 (inc. Item apud Frenam in loco ubi sanctorum corpora 
posita sunt, egressus est rusticus quidam — des. Deo saloatori omniuni 
gratias reddiderunt). Cf. supra, p. 7462. 

Sequitur miraculum quod inc. Vir quidam nobilis et nimis grandaevus 
venit in templum admirabile eorum valde hydropicus... et des. enar- 
rando niagnalia quae facta fuit in eum per sanctos Dei Cosmas et 
Damianus (= libelli graeci BHG. 9, cap. 1 ; L. Deubner, Kosmas und 
Damian, p. 98-101). 

33. (Fol. 138-142) Sermo venerabilis Bertharii abbatis in laude 
S. Lucae evang. = BHL. 4973. 

Praefixus est prologus ed. in Biblia sacra cum glossa interlineari ordi- 
naria (Venetiis, 1588), t. VI, p. 163; qui inc. Lucas medicus, natione 
Syrus, cuius lclus in evangelio canitur (cf. cod. Lateranensis A. 7824) et 
des. ut non solum corporum sed etiam animarum eius proficeret medi- 
cina[m}. 

34. (Fol. 142-150) Passio ss. apost. Simonis et Iudae = BHL. 
7750, 7751. 

35. (Fol. 150-153v) Vita et obitus S. Germani ep. = BHL. 3465. 

Oct. 30. 


332 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. VIII.    36. (Fol. 155-159) <Passio SS. Glaudii, Nicostrati et sociorum> = 
BHL. 1837. 

Perdito folio, incipit mutila : desidero et desideravi scire Deum verum, 
et supplico vos (apud Budinger, p. 327 extr.). 

37. (Fol. 159-166v) Vita vel obitus B. Martini ep. et conf. = BHL. 
5610, 5613. 

Desunt libelli 5610 epistula el prologus. — Reliquis omissis, des. quae 
non se de Martini monasterio cuperet habere sacerdotem (P. L., t. XX, 
col. 166, c. lOextr.). — Deest et prologus libelli 5613. 

38. (Fol. 166M73) Passio S. Gaeciliae virg. et mart. = BHL. 
1495. 

39. (Fol. 173M78) Passio S. Glementis ep. et mart. = BHL. 1848. 

40. (Fol. 178-179) De miraculis eiusdem = BHL. 1855. 

41. (Fol. 179-187v) Vita vel obitus B. Petri Alexandrini ep. et mart. 
= BHL. 6692. 

42. (Fol. 187M90V) Passio S. Ghristophori mart. 

Inc. Post gloriosam ac triumphalem resurrectionem atque ascensionem 
domini nostri Iesu Christi multas sancta ecclesia ab impiis persecutiones 
sustinuit... et postmulta (fol. 188v) : Eo namque tempore (h. e. sub Decio) 
erat quidam religiosus et timens Deum, nomine Probus, qui de Chanaan 
terra, videlicet Sijriae, id est Ierusalem, ubi Dominus natus est, in 
Italiae partibus adveniens soiitariam vitam agendo Deum omnipotentem 
cotidie flagitavit et christianam fidem puplice praedicabat. Cernentes 
autem illum accolae (cod. accolere), Caesaris edicta cupiendo servare, 
tamquam Christi cultorem illi praesentare curaba<.i\>t. Oculus ammi- 
rabile vultum et speciosam indolem valde laetatus est rex. Erat enim 
statura sublimis et omnibus charismatibus opulentus. 0<6> quam rem 
distulit illum Caesar discutere et iudicare, sed erat amfnirabilis inter 
magnates quasi unus ex eis. Insuper etiam ad regis mensam perductus 
facta iucunditate regem exilarabat... Afficiebatur autem taedio pro eo 
quod italice loqui nequiret; ob quam rem deprecatus est Dominum, qui 
exaudivit eum, et loqui illi italice tribuit... Exorta persecutione, cum 
domesticos aulae regiae reprehenderet sanctns, alapa a milite accepta, 
e civitate proficiscitur. Quod cum regi miles renuntiasset, miltuntur qui 
« Probum » persequerentur. llle vero fugiens venit in regionem in qua 
christicolae morabantur, locique istius, catechumenus ipse, ecclesiam 
adit, postquam baculus, quem manu tenebat, tlores miraculo miserat. 
Comprehensus autem a militibus, qui eum persecuti erant, iter cum eis 
pergit atque, ut eorum inopiae subveniat, de paucis panibus plurimos 
profert. Quo miraculo cum permoti milites ad christianam fidem se conver- 
tissent, ducit illos sanctus ad praesulem loci illius, nomine Petrus (sic); 
a quo baptizantur cum milites, tum Probus, cui in baptismate praesul 


X. BIBLIOTHEGA VALLIGELLANA 333 

nomen imponit Christophori. Hic porro militibus persuadet ut secum regem   Tom. VTII. 
adeant et coram illo Christi iidem confiteantur. 

Atque hic sistit mira narratio, foliis perditis. 
43. (Fol. 191-194) <Vita S. Leonardi> = BHL. 4862. 

Foliis perditis, inc. mutila : dicens : Edicilo mihi, patrone beatissime, 
quo etiam appellaris nomine... (= Arbellot, c. 16). 


TOMUS IX 

Membraneus, foliorum sign. 1-215 [66 bisj (0m,5l5 X 0,350), paginis bipartitis 
exaratus manu beneventana saec XI. Adiunctus est codicillus, seu folia sign. 
216-219 (0m,41 X 0,27), paginis bipartitis manu beneventana exaratus saec. XII. 

1. (Fol. 1-5) Natalis S. Blasii ep. et mart. = BHL. 1379. Febr. 2. 

Continuo sequitur : Veniampetoafratribus ac lectoribus, immo etemen- 
dantibus, quia causa obedientiae coactus, nulla prerogativa scientiae 
(cod. scientiam) suffultus, pelagus immensum beati Blasii virtutum et 
viris peritissimis formidandum his paucis rustico sermone diciis par- 
vulo (cod. -lis) linthro percucurri. Orate autempro me... Amen. 

2. (Fol. 5-10) Passio S. Thryphoni mart. = BHL. 8339. Febr. (3). 

3. (Fol. 10-12). Passio S. Agathae virg. = BHL. 134.    Febr. 5. 

4. (Fol. 12-15v) Vita S. Scolasticae = BHL. 7517. 

Deest prologus. 

5. (Fol. 15M7) Natalis S. Valentini ep. et mart. = BHL. 8460. 

Febr. 14. 

6. (Fol. 17-18) S. Valentini presb. = BHL. 8466. Febr. 14. 

7. (Fol. 18-21) Natalis SS. Faustini et Iovittae = BHL.  2837. 

Febr. 15. 

8. (Fol. 21-25) Natalis S. Iulianes = BHL. 4526. Febr. 16. 

9. (Fol. 25-27v) Vita S. Barbati ep. = BHL. 973. Febr. 21. 

10. (Fol. 27v-31) Acta S. Mathiae apost. = BHL. 5695.  Febr. 24. 

Deest prologus. 

11. (Fol. 31-34v) Passio SS. XL martyrum = BHL. 7540. Mart. 9. 

12. (Fol. 34v-43) Vita S. Gregorii papae = BHL. 3641.  Mart. 12. 

Des. iuxta purgi basim, sicut hactenus cernitur, confessor veritatis 
meruit sepeliri. Exscripta sunt dumtaxat prologus, totus liber I et pars 
libri IV, inde ab extr. num. 67 (Item Rusticianae patriciae... — Act. SS., 
p. 202 b) usque ad finem num. 69. 

13. (Fol. 43-55v) Vita vei obitu<s> S. Benedicti abbatis con- 
fessoris Christi exposita (cod. -to) a B. Gregorio papae urbis Romae 
= BHL. 1102. 


334 X.  BIBLIOTIIEGA  VALLIGELLANA 

Tom. IX.     14. (Fol. 55v-56) De virtutibus et miraculis eius. 

Pauli Diaconi Hist. Langob. iibri I caput26; omissa sunt carmina, pro 
quibus (inter verba contexui et Libetme referre) exscriptum est ex eadem 
Historia libri IV caput 22. 

15. (Fol. 56-56v) Natalis SS. Victoris et Goronae. Mart. 24. 

Inc. ut in codice Farfensi 2918. — Des. mutila, foliis perditis : Victor 
dixit : « Sic mihi est oleum bulliens sicut aqua frigida, quae datur 
viatori sitienti ab aestu, et bibit, et refrigerabit. Ita et | (similia cf. in 
BHL. 8559, n. 5 extr.). 

16. (Fol. 57-62v) <Passio SS. Tarachi, Probi et Andronici> = 
BHL. 7981-7983. 

Folio amisso, epistula inc. mutila : glorificantes Deum et Dominum 
Iesum Christum. Obsecramus vos, ut etvos dignemini... 

17. (Fol. 62v-64) Passio SS. Herenei ep., Andochi presb., Benigni 
presb., Tyrsi diac, Felicis negotiatoris = cod. Farfensis 2940. April. 2. 

Inc. Quamquam nonnullis... — Perdito folio inter fol. 62 et63, periit 
initium ipsius narrationis. Prorsus autem praetermissa est in hoc codice 
altera pars libelli BHL. 424 (= cod. Farfensis 2941). 

18. (Fol. 64-67v) Natalis S. Theodosiae virg. et mart. = BHL. 
8090. April. 3. 

Deestfolium interfol. 64 et 65. 

19. (Fol. 67v-74) Natalis S. Mariae Aegyptiacae = BHL. 5417. 

April. 8. 

Deest prologus. — Omissis ultimis sententiis, des.  omnia fratribus 

enarravit, nihil eis abscondens (cod. -derant) de his quae audierat et 

viderat. Illis autem haec audientibus, gratias egerunt domino salvatori 

nosiro Iesu Christo, qui cum Patre... Amen. 

20. (Fol. 74-79v) Passio S. Georgii = BHL. 3393. April. 23. 

Deest prologus (Plerique...) 

21. (Fol. 79v-81v) Passio S. Marci evang. = BHL. 5276. April. 25. 

Praemissus est prologus, idem qui in cod. S. Mariae Maioris A48. 

22. (Fol. 81v-82v) Natalis S. Vitalis mart. = BHL. 3514. April. 28. 

23. (Fol. 83-84) Exaltatio sanctae crucis = BHL. 4178. (Sept. 14). 

24. (Fol. 84-85) Natale S. Cornelii papae = BHL. 1958. Sept. 14. 

25. (Fol. 85-86) S. Cypriani ep. = BHL. 2038. Sept. 14 

26. (Fol. 86-90) S. Eufemiae = BHL. 2708. Sept. 14. 

27. (Fol. 90-93v) Natalis SS. Luciae et Geminiani = BHL. 4985. 

Sept. 16. 
Folio perdito; des. mutila : Paganorum impietas non licet sanctorum 
scrutari pietatem \ (== Mombritius, fol. 62, col. 1, lin. 42). 

28. (Fol. 94-95v) <Passio S. Ianuarii> = BHL. 4115-4118. 


X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 335 

Foliis perditis, incipit mutila : \atrum.  Veniens  autem  impiissimus   Tom. IX. 
praeses sedens... (= Acl. SS., num. 6 med.). 

29. (Fol. 95v-96v) Mirabilia S. Ianuarii = BHL. 4138. 

Reliquis omissis, des. fideliter preces effundens, ut sibi a Domino quam 
petebat possit obtinere. (= Act. SS., n. 8, cuius pars ultima in codice 
contracta est). 

30. (Fol. 96M00) Natale S. Matthaei apost. et evang. = BHL. 
5691. Sept. 21. 

Deest prologus. 

31. (Fol. 100-101v) Natale S. Mauritii et sociorum eius = BHL. 
5737. Sept. 22. 

Reliquis juuissis, des. Haec nobis tantum de numero... reliqua vero 
scripta sunt in libro vitae. Passa est autem beatissima legio... Amen. 
(Act. SS., num. 10 extr.). 

32. (Fol. 101v-104v) S. Mauricii = BHL. 5742. 

33. (Fol. 104v-107) Natale ss. mm. Cosmae et Damiani = BHL. 
1970. Sept. 27. 

34. (Fol. 107-107v) <Miraculum SS. Cosmae et Damiani>. 

Inc. Eo igitur tempore quo apud Constantinopolim sancta synodus 
facta fuisse dinoscitur de colendis venerandisque sacris imaginibus, 
haec ad comprobationein reverentiae earum quidam diaconus acpalriar- 
charum notarius, nomine Theodosius, coram adunaiis ibidem episcojns 
legendo retulit ex virtutibus quae divinitus patratae fuerunt per 
eorundem gloriosorum martyrum pretiosas effigies. In una enim civitate 
Graeciae, quae dicitur Egea, vir quidam mirae mansuetudinis erat, cui 
dirum contigii fieri ulcus in palma — Des. Utrique itaque Deo gratias 
referentes ad laudem nominis eius hoc miraculum pluribus hominibus 
indicarunt. Vid. eiusdem miraculi aliam recensionem latinam in P. L., 
t. CXXIX, col. 303 (= BHL. 1978 1). Cf. L. Deubner, Kosmas und Damian, 
p. 173-76. 

35. (Fol. 107M09) Dedicatio S. Michaelis archangeli — BHL. 
5948. Sept. 29. 

In inferiore margine folii I07v suppleta est manu recentiore annotatio 
BHL. 5949. 

36. (Fol. 109-113) Vita et obitus B. Hieronymi presb. = BHL. 
3871. Sept. 30. 

37. (Fol.  113-118) Passio  SS.  Sergi et Bachi = BHL.  7599. 

38. (Fol.  118-121) SS. Dionysii ep. et mart., Rustici presb. et 
Eleutherii presb. et mart. = BHL. 2178. Oct. 9. 

39. (Fol. 121-123v) Miraculum S. Dionysii = BHL. 2187. 

40. (Fol.  123v-126) Natale S. Calixti papae. S. Fortunatae. = 
BHL. 1523. Oct. 14. 


336 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. IX. 41. (Fol. 126-128v) Passio S. Lucae evang. = BHL. 4973. Oct. 18. 

42. (Fol. 128v-134) Passio SS. Ghrysanthi et Dariae = BHL. 
1787. Oct. 25. 

Deest prologus. 

43. (Fol. 134-138) Passio SS. Simonis et Iudae = BHL. 7752, 
7753, 7749. Oct. 28. 

Desinit ut indicatum est supra, p. 65116. 

44. (Fol. 138-143) Natale S. Maximi = BHL. 5847.     (Oct.) 30. 

45. (Fol. 143-145) Natale S. Germani ep. = BHL. 3465.  Oct. 30. 

46. (Fol. 145-147) Passio S. Caesarii = BHL. 1511. 

47. (Fol. 147-148) Miraculum S. Caesarii = BHL. 1517. 

48. (Fol. 153-157) Passio SS. Quattuor Goronatorum = BHL. 
1838. 

49. (Fol. 157-159) Passio S. Theodori mart. = BHL. 8077. Nov. 9. 

50. (Fol. 159-161) De ycona domini nostri Iesu Ghristi = BHL. 
4227. 

Inc. Petrus sanctissimus episcopus Nicomediae dixit : « Librum defero. . . 
Cf. supra, p. 1041. 

51. (Fol. 161-165) Vita S. Martini ep. = BHL. 5610, 5618 (initium), 
5619,5620. Nov. 11. 

Deest epistula libelli 5610. — Foliis inter fol. 162 et 163 perditis, deest 
maior pars libri 5610, atque prima verba praefationis in librum 5618; huius 
libri exscripturn est solum initium, id est cap. 1-5. 

52. (Fol. 165-166) Passio B. Britii ep. = BHL. 1452. 

53. (Fol. 166-173) Acta  S.  Martini papae = BHL. 5592-5594. 

Nov. 12. 

54. (Fol. 173-181) S. Gregorii Niseni episcopi de vita vel obitu 
B. Gregorii Thaumaturgi = BHL. 3678. 

55. (Fol. 181-133) S. Longini mart. = BHL. 4965. Nov. 22. 

56. (Fol. 183-190v) <Passio S. Gaeciliae> = BHL. 1495. 

57. (Fol. 190v-191) Revelatio domini Paschali papae, quam vidit 
in basilica B. Petri apostolorum principis deveniente (itttmo de in- 
ventione) corporis B. Caeciliae = BHL. 1499. 

Des. ut in cod. archivi S. Petri A. 530. 

58. (Fol. 191-194v) Acta S. Clementks> ep. et mart. = BHL. 
1848, 1855, 1857. 

59. (Fol.  194v-200v) Passio  S. Mercurii mart.  = BHL. 5933. 

Nov. 25. 

60. (Fol. 200v-206) <Passio S. Gatharinae> = BHL. 1659, 1661. 

61. (Fol. 206v-210) Passio S. Petri Alexandrini ep. 

Jnc. Regnante impio et iniquo Diocletiano in Nicomediensium illustris- 
sima civitate, erat multa tempestas et conturbatio ac aestusper omnem 


X. BIBLIOTHEGA VALLIGELLANA 337 

terrarum orbem. Non solum enim in ea civitate, in qua degebat Dei Tom. IX. 
pietatis inimicus, confusio et tribulatio erat, sed etiam in aliis civita- 
tibus, quocumque transmissum fuerat celebratum eius et impium prae- 
ceptum, nihilo m<Ci>nus in magnis negotia fluctibus exsistebant. Fuit 
itaque per idem iempus in Alexandrinorum civitate vir omni virtute 
nitidus, nomine Petrus. Hic propter immensam civilitatem — Des. 
sepelierunt sanctum Petrum et collocaverunt eum in cimiterio; in quo 
et multa signa facta sunt et usque hodie fiunt. Si enim, priusquam 
moreretur, beatus ita populi curam gessit, quanto magis post obitum 
omnibus ea (cod. enim) quae pertineni ad salutem praestabit (cod. -tavit), 
quippe cum sit coronam martyrii consecutus et fiduciam magnam 
habeat apud universorum dominatorem et Deum dominum nostrum 
Iesum Christum, cui est gloria... Amen. 

62. (Fol. 210-210v) <Passio S. Saturnini ep. Tolosani> = BHL. 
7497. 

Paginis perditis, des. mutila in medio c. 16 : Itaque quia nobis oportuno 
in tempore debitus ipsius finis exhibuit, nostra pariter deorumque 
nostrorum \ (La Fuente, p. 320). 

63. (Fol. 216-219v) <Passio S. Theclae> = BHL. 8022. 

Inc. Veniente Paulo Iconiumpost fugam, fuerunt ei duo comites Demas 
et Hermogenes aerarii, qui fallacia pleni erant... (Gebhardt, Passio 
S. Theclae, p. 3, lin. 10) — Foliis perditis, des. mutila : Quam cum vidisset, 
rapuit eam in amplexibus, dicens : « Nunc credo quia mortui resurgunt \ 
(ibid.,p. 111, lin. 19-20). 


TOMUS X 

Membraneus, foliorum 298 (0m,478 X 0,320), paginis bipartitis exaratus saec. 
XII/XIII. Perierunt folia 233, 240, 257, 264. 

1. (Fol. 1-6V) Vita S. Basilii ep. edita ab Urso venerabili subdiacono 
sanctae romanae ecclesiae = BHL. 1022. 

Deest inscriptio : Urso venerabili... — Heliquis omissis, des. cum c. 8 : 
glorificantem et laudantem Deum. Amen. (P. L., t. LXXIII, col. 305). 

2. (Fol. 6V-7V) Passio S. Felicis presb. in Pincis = BHL. 2885. 

3. (Fol. 7V-11V) Passio ss. mm. Marcelli papae, Saturnini presb., 
Sisinnii, Gyriaci, Largi, Smaragdi et aliorum sanctorum = BHL. 5235. 

4. (Fol. llv-13v) Passio S. Priscae virg. et mart. = BHL. 6926. 

lnc. Regnante Claudio caesare in tertio anno... 

5. (Fol. 13v) Passio S. Fabiani papae et mart. 

Ex Libro pontificali. 

6. (Fol. 13v-25v) S. Sebastiani mart. = BHL. 7543. 

CATAL.  LAT.  ROM. 23 


338 X.  BIRLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. X. 7. (Fol. 25v-28) Passio SS. Marii, Marthae, Audifax et Abbacum = 

BHL. 5543. 

8. (Fol. 28v-32) Passio S. Agnetis virg. = BHL. 156. 

9. (Fol. 32-35v) Passio S. Vincentii mart. = BHL. 8633. 

10. (Fol. 35v-40) Passio S. Anastasii mart. edita a Gregorio epi- 
scopo = BHL. 411. 

Deestprologus. — Omissis ullimis capitulis, cles. Victoriosissimus igitur 
martyr Anastasius... suum ayonisma pro lesu Christi nomine summa- 
tenus provexit, qui cum Patre... Amen (— Bibl. Casin., p. 109, col. 1 
med.). 

11. (Fol. 40-43v) Passio SS. Cyri et Iohannis = BHL. 2078. 

Deest prologus. 

12. (Fol. 43v-49v) Passio S. Blasii ep. et mart. = BHL. 1379. 

13. (Fol. 49v-52v) Passio S. Agathae virg. et mart, = BHL. 133. 

14. (Fol. 52v-53) Vita S. Scholasticae virg. = BHL. 7514. 

15. (Fol. 53-55) Passio S. Valentini ep. = BHL. 8460. 

Omisso initio, inc. : Igituf cum Athenienses nobiliter nati Proculuset 
Phoebus ei Apollonius scholastici viri... 

16. (Fol. 55-56) Natale S. Constantiae virg. = tom. VII69. 

Des. et ibidem ipsa a patre et fralribus ecclesia... fabricata est, 
regnante Domino... Amen. 

17. (Fol. 56-6 lv) In cathedra S. Petri apostoli. 

SS. Petri et lohannis gesta Antiochena.— Inc. Petrus igitur et Iohannes, 
ut ait Egesippus, sicut a Salvatore nostro vocati fuerunt et aliis omnibus 
paene praelati, ita indissolubili Spiritus sancti vinculo conglutinati 
suni. Nam... ambo cenam dominicam paraverunt, ambo... ambo... 
ambo Antiochiam praedicantes martyrium ibi sustinuerunt, ambo 
civitatem Romanam praedicatione et passione illustraverunt, sicut 
sequens pandit historia fimmo de solis rebus Antiochiae gestisagitj. Nam 
postquam urbs Antiocena a discipulis verbum vitae accipiens a Paulo et 
Barnaba confirmari meruit — Des. Sedit autem beatus Petrus in Antio- 
chia/ll annis septem, mensibus quatuor, diebus quinque; ardinavit per 
circuitum in civitalibus et castellis episcopos duodecim et sic ad expu- 
gnandum Symonem magum Romam a domino IesuChristo iransmissus 
esi, Iohannes vero ad praedicandum Ephesum adiil. 

18. (Fol. 61v-66v) Sermo in laude B. Matthiae apost. = BHL. 5695. 

19. (Fol. 66v-70v) Passio SS. XL martyrum = BHL. 7540. 

Deest prologus. 

20. .(Fol. 70v-90v) Vita et actus S.  Gregorii  papae  exposita  a 
B. Iohanne diacono = BHL. 3641. 

Deest prologus. — Exscripti sunt liber I, libri u num. 1-37, 41-45, 00, 
libri iv num. 68 (Acl. SS.). 


X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 339 

21. (Fol. 90v-105) S. Benedicti abbatis = BHL. 1102. Tom. X. 

22. (Fol. 105-107) Inventio et dedicatio S. Michaelis archangeli = 
BHL. 5949, 5948. 

23. (Fol. 107-108) Natale S. Pudentianae virg. = BHL. 6991. 

24. (Fol. 108-109v) Passio SS. Basilidis, Tripodis et Magdalis = 
BHL. 1018. 

25. (Fol. 109v-lllv) Passio sanctorum multorum. 

De quibus in BHL. 5673. — Inc. lectio I et des. lectio VIII ut narratio 
quae legitur in cod. archivi S. Petri A. 676. 

Inc. lectio IX. Post aliquantos autem annos volens Deus sanguinem 
suorum vindicare sanctorum, commovit cor Chosroi, ut primogenitum 
suum nomine Sirois contemneret — Des. Denique postquinque dieshoc 
facto iussit Sirois hunc arcubus interficere, sicque paulatim in malis 
suam tradidit animam. 

26. (Fol. 111M12V) S. Paulini ep. Nolani = BHL. 6560. 

Deest prologus. 

27. (Fol. 112v-113v) Passio apostolorum Petri et Pauli, quam Linus 
papa edidisse dicitur. 

lnc, ut BHL. 6650; des. ut BHL. 6657. 

28. (Fol. 113v-115) Passio SS. Processi et Martiniani =BHL.6M7. 

29. (Fol. 115-116v) Passio ss. virg. Rufinae et Secundae = BHL. 
7359. 

30. (Fol. 116M17V)S. Felicitatis cumseptemfiliissuis = ^i/L.2853. 

31. (Fol.  117v-118v)  Passio  ss.  mm.  Crispi  et  Crispiniani  et 
S. Benedictae (ex BHL. 3239-3242). 

Inc. Omnis qui operatur malum, odit lucem. Igitur postquam impiis- 
simus lulianus sanctos Dei Iohannem et Paulum noctu in propria domo 
fecil interfici, iussit dici quod in exsilium missi essent, ad hoc ut interfec- 
tionis eorum nullum signum invenireiur super terram. Tunc beatus 
Crispus presbyter et Crispinianus clericus et Benedicta lamentabantur in 
domo sua — Des. Ipso autem Terentiano cum filio suo referente, istapassio 
sanctorum scripta est. Qui Iulianus antequam ad Persidam iret, hoc 
audito, iussiteum cum filio suo capite truncari. Quorum corpora rapue- 
runt Iohannes et Pigmenius presbyter, et posuerunt in eadem domo 
sanctorum Iohannis et Pauli, ad laudem... Amen. 

Narrafa sunt, et saepe quidem vix non iisdem verbis, ea quae leguntur 
in Act. SS., Iun. t. V, p. 160, num. 4; p. 258, num. 2, 3; p. 161, annot. t; 
p. 160, numeri 6 parte altera etparte priore. 

32. (Fol. 118v-120) Passio SS. Naboris et Felicis = cod. archivi 
S. Petri A. 459. 

33. (Fol. 120-122v) Passio SS. Quirici et Iulittae = BHL. 1808. 

Deesl prologus. 


340 X.  BIBLIOTHEGA  VALLICELLANA 

Tom. X. 34. (Fol. 123-125v) Vita S. Alexii conf. 

Inc. Fuit vir Dei, et nomen ipsius Euphimianus, bene confidens et 
timens Deum, in civitate Romae sub Honorio et Archadio imperatoribus 
Romae;et erat prior principibus... (cf. BHL. 288). — I)es. et de ipso 
monumento exibat odor ita suavissimus ac si esset aromatibus plenum. 
Tunc populus iocundans... Amen. 

35. (Fol. 125v-126v) S. Sperati ep. et mart. = BHL. 7531. 

36. (Fol. 126M28) S. Marinae virg. = BHL. 5528. 

37. (Fol. 128-128v). Passio S. Symphorosae cum septem filiis suis 
= BHL. 7971. 

38. (Fol. 128v-129v) Passio S. Praxedis virg. = BHL. 6920. 

39. (Fol. 129v-131) Vita S. Mariae Magdalenae. 

lnc. ut BHL. 5454. — Des. ac, sicui fides poscentis meretur, larga 
exinde quisque, annuente Christo, tam animae quam corporis reportat 
beneficia; cui est honor... Amen. 

40. (Fol. 131-136) Passio S. Apolenaris martyris archiepiscopi = 
BHL. 623. 

41. (Fol. 136-139v) Passio S. Ghristinae virg. et mart. = BHL. 
1755. 

42. (Fol. 139v-142v) Passio S. Ghristophori mart. = cod. S. Mariae 
Maioris B1G. 

43. (Fol. 142vl44v) Natale S. Pastoris presh. = cod. S. Mariae 
Maioris B17. 

44. (Fol. 144v-150) Passio S. Pantaleonis mart. = BHL. 6439. 

45. (Fol. 150-152v) Passio hb. mm. Nazarii et Gelsi = BHL. 6040. 

46. (Fol. 152v-153) Passio S. Felicis papae et mart. = BHL. 2857. 

47. (Fol. 153-154) Passio ss. mm. Simplicii, Faustini et Beatricis 
= BHL. 7790. 

48. (Fol. 154-155v) S. Seraphiae virg. = BHL. 7586. 

49. (Fol. 155v-166) Passio ss. mm. Abdon et Sennen, Xisti, Feli- 
cissimi et Agapiti, Laurentii, Hippolyti et aliorum sanctorum = 
BHL. 6884, 6, 7801, 4754, 3961. 

50. (Fol. 166-171) Passio S. Stephani papae et mzxt = BHL. 7845. 

51. (Fol. 171-173) Passio S. Iustini presb. et mart. -= BHLA585. 

52. (Fol. 173-175v) Passio S. Donati ep. et mart. = BHL. 2292. 

53. (Fol. 175v) Miraculum B. Donati ep. 

Jnitiuni Vitne BHL. 2304, sine prologo. — Inc. Temporibus Theodosii... 
— Des. et factae humanis usibus saluberrimae, in nomine Patris... 
Amen (Mombritius, fol. 233, col. 1, lin. 15). 

54. (Fol. 176-179) Passio S. Susannae virg. = BHL. 7937. 

55. (Fol. 179-180) Passio S. Eupli diac. et mart. = BHL. 2729. 

56. (Fol. 180-180v) Natale S. Eusehii presb. = BHL. 2740. 


X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 341 

57. (Fol. 180v-183v) Passio S. Aureae virg. et aliorum sanctorum    To.u. X 
= BHL. 808. 

58. (Fol. 183v-184v) Passio S. Savinae -mart. = BHL. 7407. 

59. (Fol. 184v-185) Passio bb. mm/ Felicis et Adaucti = BHL. 
2880. 

60. (Fol. 185-188) Passio S. Antonini mart. 

Inc. Igitur reverentissimus Antoninus Tholosensi Appamiae oppido 
exstitit oriundus, nobilis quidem genere — Des. praestat triumphum 
(cf. BHL. 572). Subiuncta est appendix non absimilis illi quae legitur in 
cod. Lateranensi A. 8025 (cf. supra, p. 64). Ubi nullus catenis constrictus 
advenit... Itaque alii viri christiani cum magna diligentia quaesierunt 
corpus sancti cum laeva eius manu, et susceptum ex aqua cum digna 
veneratione in civitate Frigdelense honorificae sepulturae tradiderunt 
et in eodem loco sanctorum Almachii et Iohannis presbijteri corpora 
collocaverunt, et ibi ecclesiam magnam fabricaverunt ad honorem beati 
Antonini martyris, ubi permanet sanctitatis eius gloria usque in prae- 
sentem diem. Quorum sancta corpora divisa... Quorum apud nos... 
eorum ab his regionibus sonus sanctitatis per universum mundum diffa- 
matur, ipso adiuvante... Amen. 

61. (Fol. 188-190v) S. Zenonis mart. = BHL. 8999. 

62. (Fol. 190v-193) In nativitate S. Mariae virg. 

Inc. Igitur beata et gloriosissima semper virgo Maria ex regia stirpe 
et familia David oriunda, in civitate Nazareth nata, Hierosolymis in 
templo Domini nutrita fuit — Des. et gloriam plebis tuae Israel. 
(=BHL. 5336, c. 15 extr.). 

63. (Fol. 193-198) S. Adriani mart. et aliorum sanctorum = BHL. 
3744. 

64. (Fol. 198-199v) In exaltatione sanctae crucis = BHL. 4178. 

65. (Fol. 199v-200v) Passio S. Gornelii papae = BHL. 1958. 

66. (Fol. 200v-i201v) S. Gypriani ep. et mart. = BHL. 2038. 

67. (Fol. 201v-203v) Passio SS. Luciae et Geminiani = BHL. 4985. 

Omissa ullima sententia, des. omnia vestimenta suapretiosa sanctorum 
corporum sepulturae tradidit. Agitur natalis sanctorum... Amen. 

68. (Fol. 203v-i205) Passio S. Euphemiae virg. et mart. 

Epitome. — Inc. ut BHL. 2708. — Des. sepeliemnt in loculo novo quasi 
mille passus a civitate Calcedonensium. Completum est autem marty- 
rium... Amen. 

69. (Fol. 205-209v) Passio S. Matthaei apost. et evang. = BHL. 
5691. 

70. (Fol. 209v-210v) Passio S. Mauricii cum sociis suis = BHL. 
5737. 

Ceteris omissis, des. reliqua scripta sunt in libro vitae. Passa est 

autem beatissima legio... Amen (= Act. SS., num. 10 extr.). 


342 X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 

Tom. X. 71. (Fol. 210v-212) SS. virg. Dignae et Meritae = BHL. 2160. 

Deest prologus. 

72. (Fol. 212-218) Passio S. Eustathii et ffliorum eius = BHL. 
2760. 

73. (Fol. 218v-221v) Acta et Passio bb. mm. Gosmae et Damiani 
= BHL. 1970. 

74. (Fol. 221v-222v) Vita S. Marci papae. 

lnc. Temporibus itaque Constantini piissimi caesaris sanctissimus 
Silvester Romanus opiliopost multos actus mirabundos — Des. episcopos 
per diversa loca viginti septem. Qui etiam sepultus est in cimiterio 
Balbinae via Ardeaiina pridie nonas octobris, regnante Domino... 
Amen. 

75. (Fol. 222v-225v) SS. Sergi et Bachi = BHL. 7599. 

Omissisultimis sententiis, des. et depostierunt in eodem martyrio per 
eandem diem, qua et passus est, VII die mensis octobris, ad laudem... 
Amen. 

76. (Fol. 225v-228) Passio S. Galixti papae et mart. = BHL. 1523. 

77. (Fol. 228-231v) Vita B. Lucae evang. = BHL. 4973. 

Pro prolog-o descriptus est idem qui in tomo I111. 

78. (Fol. 231v-234) Vita et passio beatorum Septem Dormientium. 

Inc. In civitate Ephesi Decius crudelissimus imperator mandavit 
primalibus suis ut congregarentur multitudines populorum ad sacri- 
ficia in templis idolorum — Des. inclinantes capita sua in terra dormie- 
runt, et tradiderunt spiritum suum secundum praeceptum Dei. Statim 
cxsurgens imperator amplexatus est eos et cecidit super eos et flens 
osculabatur sanctos. Et praecepit imperator fieri loculos aureos et 
involvit vestimenta regalia et posuit in locellis corpora eorum; et in ipsa 
nocte apparuerunt imperatori et dixerunt ei : « Ex terra resurreximus, 
Deus vero suscitavit nos. » Praecepit imperaior lampadas turatas fieri 
et lapidibus ornaverunt locum illum ubi collectae sunt reliquiae sancto- 
rum, et dimisit eos inpace. Amen. 

79. (Fol. 234-237v) Passio ss. mm. Ghrysanthi et Dariae = BHL. 
1787. 

Deest prologus. 

80. (Fol. 237v-244) Passio apostolorum Simonis et Iudae = BHL. 
115% 7753, 7750, 7751. 

81. (Fol. 249v-251v) Passio S. Gaesarii mart = BHL. 1511. 

82. (Fol. 251v-255v) Vita S. Leonardi conf. = BHL. 4862. 

83. (Fol. 255v-260) Passio ss. mm. Quattuor Coronatorum= BHL. 
1837. 

84. (Fol. 260-262v) Passio S. Theodori mart. = BHL. 8077. 

85. (Fol. 262v-263v) Passio S. Tryfonis mart. 


X. BIBLIOTHEGA VALLIGELLANA 343 

Inc. Anno CCXCV regnavit Gordianus caesar, Aniciorum princeps,    To.vi. X. 
senator famosus. Hic cum esset fortunatus, habuit filiam nominis sui — 
Folio perdito, des. raiitila : Convenerunt autem religiosi uiri et sacerdote s 
Domini et tollentes venerabile corpus eius unxerunt unguento pretioso 
et involutum sindone munda \ 

86. (Fol. 265-266) Passio S. Nymphae virginis = BHL. 6254. 

Folio perdito, inc. mutila : Vade pacifice usque ad filiam meam... 
(= ed. Marascia, p. 80, lin. 1). 

87. (Fol. 266-272) Passio S. Gaeciliae virg. = BHL. 1495. 

88. (Fol. 272-274v) Passio S. Clementis mart. = BHL. 1848. 

89. (Fol. 274v-275v) S. Glementis miraculum = BHL. 1855. 

90. (Fol. 275v-279) Passio S. Gatherinae virg. 

Inc. ut in cod. Lateranensi A. 8069. — Des. His ita decursis, magno eam 
spiculaior ictu feriens Christi mariuram consecravit VIII kal. decem- 
bris. Corpus autem eius nutu Dei translatum ac sepultum in monte 
Sinay. Atego Anathasius dominae meae Ecatherinae immeritus famulus 
inter astans omnia fideliter descripsi, ad laudem... Anien. 

91. (Fol. 279-281) Passio S. Bivianae virg. = BHL. 1322. 

Des. ut in tomo V46. 

92. (Fol.  281-283v)  Passio  S.  Barbarae  virg.  =  cod.  archivi 
S. Petri A. 611. 

93. (Fol. 283v-290v) Vita S. Damasi papae = BHL. 2087. 

Reliquis omissis, des. et cessavit episcopatus eius diebus triginta uno. 
Postea vero translatus est ad banlicam quam iuxta theatrum con- 
struxerat beato Laurentio; ubi florent orationes eius, ad laudem... Amen 
(= Damasi opera, Romae, 1638, p. 60 med.). 

94. (Fol. 290v-292) Passio S. Gregorii Spoletini ep. et conf. = BHL. 
3677. 

95. (Fol. 292-293v) Passio S. Eugeniae virg. 

Epitome. — lnc. ut BHL. 2666. — Des. Ipso autem die natalis Domini 
missus est spiculator, qui illam in custodia positam percussit. Tunc 
sublatum corpus eius a matre posiium est non longe ab urbe in via quae 
laiina dicitur (=P. L., t. LXXIII, col. 620, c. 29 extr.). Sed elapso tempore, 
eius ossa infra urbem sunt translata et in basilica duodecim aposlolorum 
digno honore locata. Et quia ipso die quo passa est beata Eugenia eius 
festum congrue celebrari non potest, ex antiqua constituiione in domi- 
nica quae est natali Domini vicinior universa romana ecclesia sacratis- 
simae virginis memoria<.m> annue consuevit celebrare ipsius domi- 
nicae officio inserendo ; cui est honor . .. Amen. 

96. (Fol. 293v) Passio SS. Prothi et Hyacinthi mart. = tom. VII208. 

97. (Fol. 293v-295v) Passio S. Thomae Gantuariensis archiep. et 
mart. = BHL.m\\. 


344 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. X. 98. (Fol. 296-297v) Conceptio S. Mariae semper virginis = Mir. 

BVM. 90+1698, 1594+1713, 909+832. 

99. (Fol. 297v) Translatio corporis B. Stephani protomartyris. 

Exscriptae sunt dumtaxat ex libello BHL. 7878 ultima sententia prologi et 
prima sententia ipsius narrationis. 

100. (Fol. 298, saec. XIV). <Passio S. Kiliani>. 

Epitome libelli BHL. 4661. — Folio perdito, incipit mutila : perfectionem 
caritatis sineproximi dilectioneperfecte constare non posse. . . (=Act. SS., 
num. 3 extr.) — Des. Nam in loco qui dicitur Novum Monasterium 
necati pariter ibidem sunt tumulati. Geila vero daemone plena morsibus 
se ipsam dilaniavit; alii duo, effusis visceribus, se necavere. 


TOMUS XI 

Membraneus, foliorum 132 (0m,415 X 0,310), paginis bipartitis exaratus manu 
beneventana saec. XII. 

1. (Fol. 1) <Passio S. Andreae apostoli> = BHL. 439. 

Foliis perditis, supersunt sola haec ultima verba : sub Egea proconsute, 
regnante Domino... Amen. 

2. (Fol. 1-2V) Passio S. Barbarae mart. = BHL. 915. 

Foliis amissis, deest pars ultima. 

3. (Fol. 3-5) <Passio SS. Nazarii et Celsi> = BHL. 6041. 

Foliis amissis, inc. mutila : et venerabili caesari Cornelius salutem. 
Apparuit nobis homo, nomine Nazarius... (Catal. Lat. Brux., 1. 1, p. 52, 
lin. 13 . 

4. (Fol. 5-6v) Passio SS. Machabaeorum = BHL. 5106.   Aug. 1. 

Inc. Tempore quo rex Antiochus compellebat Iudaeos ut se transferrent 
a patriis et Dei legibus, contigit septem fratres cum matre. 

5. (Fol. 8V-11V, 21-23) Passio S. Stephani papae = BHL. 7845. 

6. (Fol. 12-12v) <Passio S. Georgii> = BHL. 3393. 

Foliis perditis, superest sola pars ultima. 

7. (Fol. 12v) Prologus in Passionem S. Marci evang. 

Supersunt haec : Marcus evangelista secandus, Peiri discipuius eiusque 
in baptismate filius \ (cf. supra, p. 8348). 

8. (Fol. 13-14) <Passio S. Pancratiix 

Foliis perditis, inc. mutila : Qui vocans ad se germanum suum, nomine 
Diongsius, commendavit ei Pancratium filium suum adiurans et 
ob<testans ne de>testabili victus cupiditate patrimonium nepotis in- 
vaderet — Des. ut BHL. 0420 vel 6421. 

9. (Fol. 14-16v) Passio SS. Gordiani et Epimachi = BHL. 3612. 


X.  BIBUOTHECA  VALLIGELLANA 345 

10. (Fol. 16v-20v) Passio SS. Nerei et Achillei = BHL. 6058, 6059.   Tom. XI. 

Deest prologus libelli 6058. — Foliis perditis, des. Dixit Simon : « Modo 
si eum suscitavero, interficietis Petrum. » Responditque | (= Act. SS., 
num. 12 med.). 

11. (Fol. 23-25v) Passio ss. mm. Xisti, Felicissimi et Agapiti = 
BHL. 7809. 

12. (Fol. 25v-29v) Passio S. Laurentii levitae et mart. = tom. VIII25. 

13. (Fol. 29v-34v) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1002, 
1003. 

14. (Fol. 34v-42) In S. Augustini ep. = BHL. 792. 

15. (Fol. 42-42v) De S. Sabina = BHL. 7407. 

16. (Fol. 42v-47) Natale SS. Duodecim Fratrum = BHL. 2297. 

17. (Fol. 47-50v) Passio S. Terentiani = BHL. 8003. 

18. (Fol. 50v-57) Passio ss. mm. Proti et Hyacinthi et S. Eugeniae 

virg. 

Inc. ut BHL. 2666. — Des. iubet eos decoUari Nicetius praefectus urbis. 

Passi sunt autem... Amen (cf. P. L., t. LXXIII, col. 619, c. 26 extr.). 

19. (Fol. 57-59) Passio S. Gornelii papae = BHL. 1961. 

20. (Fol. 59-60v) Passio S. Gypriani = BHL. 2038. 

21. (Fol. 60v-64) Exaltatio sanctae crucis = BHL. 4179. 

22. (Fol. 64-68v) Passio S. Ianuarii ep. et mart. = BHL. 41 15-41 18. 

23. (Fol. 68v-74) Natale S. Matthaei apost. et evang. = BHL. 

5691. 

Sequitur ipse epilogus libelli BHL. 5690. 

24. (Fol. 76-80) Passio SS. Mauricii et sociorum eius = BHL. 5741. 

Omissis ultimis sententiis, des. inserenda credidi. Ceterum satis multa 
ad narrandum quae... per servos suos Dominus operatur. Passa est 
autem beatissima legio pro nomine domini nostri Iesu Christi... Amen 
(= Act. SS., num. 17). 

25. (Fol. 80-86) Natale SS. Cosmae et Damiani = BHL. 1970. 

Deest prologus. 

26. (Fol. 86-90v) Vita vel obitus B.Hieronymi presb. = #HX. 3871. 

27. (Fol. 90v-96) Passio ss. mm. Sergi et Bachi = BHL. 7599. 

Omissis ultimis sententiis, des. ubicumque eius sanctae reliquiae fuerint, 
praecipue in sepulcro ubi prius fuerat, ad laudem... Amen... 

28. (Fol. 96-100) Passio ss. mm. Dionysii, Rustici et Eleutherii = 
BHL. 2178. 

29. (Fol. 100-103v) Passio S. Galixti papae = BHL. 1523. Oct. 14. 

30. (Fol. 103v-107v) In S. Lucae evangelistae. Sermo domni Bertharii 
abbatis = BHL. 4973. 

31. (Fol. 107v-115v) Passio ss. mm. Ghrysanthi et Dariae = BHL. 

1787. 

Deest prologus. 


346 X. BIBLIOTHECA VALLICELLANA 

Tom. XI. 32. (Fol. 1 15v-120v) Natale apostolorum Simonis et Iudae = BHL. 

7749. 

Foliis perditis, des. mutila : Sequebantur autem eos turbae discipulorum 
ducenti et eo amphus viri (= Mombritius, fol. 297, col. 2, liu. 3). 


TOMUS XII 

Membraneus, foliorum sign. 1-343 [180 et 334 bis, 277 omisso] (0m,288 X 0,165), 
exaratus saee. XII in. In initio et in fine posuit glutinator folia bina ex antiphonario 
saec. XII neumatibus ornato. 

Fol. lr scripsit manus saec. XVI : Abbatis Crescentii donum; ex quo habemus 
codicem aliquando fuisse abbatiae Sancti Euticii de Nursia. 

1. (Fol. lv-2) Gapitula de vita Pauli heremitae. 

Index in librum de quo infra3. 

2. (Fol. 2-2v) Versus metricae artis de B. Paulo primo heremita = 
BHL. 6597. 

3. (Fol. 2V-8V) Vita B. Pauli primi heremitae = BHL. 6596. 

4. (Fol. 8v-52) Vita S. Antonii, quam edidit B. Athanasius = 2?1?L. 
609. 

Praecedunt capitula. Deest epilogus Evagrii. 

5. (Fol. 52-54v) Versus in laude ipsius = BHL. 610. 

6. (Fol. 54v-74v) Vita B. Hilarionis edita a S. Hieronymo = BHL. 

3879. 

Praemissa sunt capitula. 

7. (Fol. 74v-108v) Vita sanctissimi abbatis Severini = BHL. 
7655-7657. 

8. (Fol. 108v- 21 lv) Liber qui appellatur Paradisus = BHL. 
6532. 

Praecedunt capitula. Deest epistula Palladii (Laudo magnopere...) 

9. (Fol. 21 2-21 2V) Versus suprascripti libri qui appellatur Paradisus. 

Anal. Boll., t. XI, p. 297-98. — Des. vertatur ad insiar. 

10. (Fol. 212v-274) Liber vitae sanctorum patrum, ut multi putant, 
editus a S. Hieronymo presb. = BHL. 6524. 

11. (Fol. 274-280) Vita S. Malchi monachi scripta a S. Hieronymo 
presb. = BHL. 5190. 

12. (Fol. 280-282) Paenitentia S. Taysi = BHL. 8015. 

■ 13. (Fol. 282v-297v) Vita vel Acta Mariae Aegyptiacae = BHL. 
5417. 

Deest prologus. 

14. (Fol. 297v-305) Vita S. Pelagiae = BHL. 6607. 

Praemissi sunt versiculi quattuor, de quibus ad BHL. 6606. 


X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 347 

15. (Fol. 305-32 lv) Vita S. Abrahae descripta a S. Ephrem diacono   Tom. XU. 
== BHL. 1± 

16. (Fol. 321v-343) Vita B. Paulae edita a S. Hieronymo = BHL. 
6548. 

TOMUS XIII 

Membraneus, foliorum sign. 1-242 [5-14 bis, 186 omisso]. Constat frag-mentis 
variorum codicum simul conglutinatis. 

1. Folia sig-n. 1-134 (0m,262 X 0,197) exarata saec. XI. Folia 75-79v rescripta sunt 
saec. XII, eraso libello hagiographico, ut creclere est, qui prius ibi legebatur. 

1. (Fol. 68v-75) Passio S. Vincentii mart. = BHL. 8628, 8633. 

2. (Fol. 79v-89) Passio Quadraginta martyrum = BHL. 7540. 

3. (Fol. 89-94v) Passio S. Gypriani mart.   . 

Prolog-us. Cgprianus afer, rhetor praecipuus, Cartaginensis cathedrae 
episcopus, a quodam Cecilio presbutero Ulectus, etiam ab eodem venera- 
bili sacerdote cognomentum sortitus est. Cuius peritia a<c> sanctifate 
non solum Cartago emicat, sedpaeneuniversaEcclesia suo fulget eloquio. 
Quis umquam tanti ingenii est tamque nitidi sermonis, ut digne perspi- 
cueqne queat fateri quae ei Dominus in pontificatu caelitus contulit. 
Sed quia tanti martyris vita iam uberius est exarata martyriumque 
digestum, idcirco illud omittimus. Quo pacto felici cruore policam 
adeptus esi mitram, Deo opitulante, veraci fidelique famine summatim 
ad laudem eius indagare curabo. — Inc. Passio : Paternus proconsul in 
secretario positus Cartaginensi Cypriano episcopo dixit : « Sacratissimi 
imperatores etc. ut BHL. 2037 ; secl post verba : Cyprianus episcopus dixit : 
« Fac quod tibipraeceptum est » (Act. SS., num. 2 extr.), sequitur : Missus 
in exsilinm in civitate Curubitana per praeceptum Aspasii Paterni pro- 
consulis; tum : Eo enim die etc. ut in BHL. 2041 (Act. SS., p. 329-30, 
num. 24-30 med.)... claritatis animabat; dein : Quotidie itaque sanctus 
sperabat etc. ut BHL. 2037 (Act. SS., p. 333, num. 3 extr.), quibusdam 
eliam ex BHL. 2041, nurn. 31, intermixlis. Inserla est insuper longa oratio 
Cypriani ad Deum ante martyrium. — Des. Inde ad cereos ad scolaces per 
noctem corpus eius ablatum est, et in area Macrobii Candidati procu- 
ratoris, quae est in via Appaliensi iuxta piscinam, et illic in mappalia 
positus estinpace. Passus est beaius Cyprianus Cartagine XVIII die 
kalendarum octobrium, eodem die quo Cornelius Romae, sed non eodem 
anno, regnaniibus Valeriano et Galieno imperatoribus, Tusco et Basso 
coss., apud nos regnante Domino... Amen 

4. (Fol. 94v-134v). Vita B. Gregorii romani pontificis = BHL. 
3641. 

Reliquis foliis perditis, des. sub finem libri II : Gregorius Romano 


348 X.  BIBLIOTIIECA  VALLICELLANA 

Tom. XIII. defensori : Dwinorum nos...praebere subsidium. Quia ergo | {= Act. SS., 

p. 158 c). 

II. Folia sig-n. 135-150 (0m,260 X 0,182) exarata saec. XIV. 

5. (Fol. 135-150v) Martyrium S. Pauli apostoli a Lino episcopo 
Romano graeca lingua conscriptum et ecclesiis orientalibus <desti- 
natum> = BHL. 6572, 6570. 

V. Folia sign. 185-190 (0ra,267 X 0,187) paginis bipartitis exarata saec. XI. 

6. (Fol. 185-187) <Passio S. Laurentii> = BHL. 4753. 

Foliis perditis. inc. mutila : \dum craticulae, et adductus est beatus 
Laurentius, et statim expoliavit se... (Mombritius, fol. 51, col. 1 extr.). 

7. (Fol. 187-190v) Passio S. Hippolyti = BHL. 3961. 

VI. Folia sign. 191-212 (0m,268 X 0,202) paginis bipartitis exarata manu beneven- 
tana saec. XII. 

8. (Fol. 191-201v) Vita S. Martini episcopi Turonensis ecclesiae = 
BHL. 5610. 

Desunt epistula etprologus. 

9. (Fol. 201v-203) <De transitu S. Martini> = BHL. 5613. 

Deest prologus. 

10. (Fol. 203-204v) <Miracula S. Martini> =- BHL. 5618. 

Foliis perditis, des. mutila : restrinxit incendium; novo quoque mira- 
culo \ (P. L., t. LXXI, col. 917 a). 

11. (Fol. 205-209v) Natale ss. mm. Cosmae et Damiani = BHL. 
1970. Sept. 27. 

12. (Fol. 209v-212v) Miracula eorundem SS. Gosmae et Damiani 
a Gicinno Neapolitanae ecclesiae de graeco in latino <translata> 
= BHL. 1979. 

VII. Folia sign. 213-228 (0m,270 X 0,205) exarata manu beneventana saec. XIII. 

13. (Fol. 213-226) Passio S. Sossii levitae et mart. = BHL. 4134. 

Deest prologiis. — Des. stilo prosequemur, ipso adiuvante... Amen. 
Foliis perditis, supersunt in capite folii 213'' solaultimahaec verba : annos 
terram repromissionis intrarunt, quae alterius libelli sunt. 

VIII. Folia sign. 229-242 (0",27 X 0,19) exarata rudi manu beneventana saec. X. 

14. (Fol. 229-242v) <Vita et miracula S. Nicolai ep. Myrensis> 
= BHL. 6105, 6167. 

Foliisperditis, incipit libellus BHL. (M05 a medio cap. n (Falconius, 
p. 114) : ceteros in sulphuris indicavit examinc...; perdito folio inter 
fol. 235etfol. 236, periitfinis cap. x etiniiium cap. xi. Praeterea a librario 
omissa sunt in libello 0105 altera pars cap. iv (inde ab Talia eo cogitante...), 


X.  BIBLIOTHECA  VALLICELLANA 349 

cap. v et vi, cap. xn etsqq. — Narratio BHL. 6167 sic desinit : Eufrosina   Tom. Xlll. 
mater eius commota sunt viscera sua super filium suum. Prae gaudio 
super filium suum flere coepit; gaudens dicebat : « Domine lesu Christe 
» filius Dei vivi, et beate Nicolae, gratias tibi ago quia reduxisti filius 
» meus, qui cum Patre. » 

Sequitur (fol. 240-242) miraculi BHL. 6164 recensio eadem, quae legitur 
in tomo III3, fol. 12M3V. 


TOMUS XIV 

Membraneus, foliorum 220 (0m,292 X 0,201), paginis bipartitis exaratus saec. XI. 
Fol. lr legitur 

1°) magnis litteris manu saec. XI : 

Pridie nonas madias obiit Ben sacerdos. 
2°) litteris maiusculis saec. XI rude hoc cnrmen : 

Altricis hjrio scls in aula volumen 
Optulit hoc Wido Interamnes digne dicata 
Haec in honore Dei plebisque salute fidelis. 
Iam deprecor graius legerit quicumque latimis, 
Ut veniam tribuat Widoni, dicat in aevum 
Et reueat sine culpa Deus in arcibus altis; 
Quod tribuat Dominus regnat qui semper aeternus. 
Callidiiate feros si quisque tactus avarus 
Hoc umquam iam dicta domo subripere tentat, 
Falsidici ludae maneat sociatus in antro 
Et lugeat semper sine fine flamma tgrannus. 
Dicite iam cuncti : Domine miserere datori. 
Amen. 

3°) manu saec. XV : Liber monasterii Sancti Pastoris de Reaie. 

1. (Fol. 43-47v) <Inventio S. Stephani protomartyris> = tom. I14. 

Foliis perditis, incipit mutila : Etcum itase habeatres (cod. rex), vereor 
ne pro lucis ministro ministrum suscipiam satanae. Cum ergo hocetatia 
mecum siupens volverem plurima. . . 

2. (Fol. 47v-50v) Passio S. Eustasii mart. Mai 20. 

lnc. In diebus Traiani imperatoris idolorum saevitia, ipso exigente, 
erat magister militum nomine Placidus... (cf. cod. Sessorianus 544). — 
Foliis perditis, desinit mutila : Et ecce illi duo iuvenes qui erant centu- 
riones ingressi sunt in quodam hortum qui era[n]t iuxta tabernaculum, 
in quo assistebat mulier; quaepe)- fenestram intuebatur eos \ 


350 X. BIBLIOTHECA VALLICELLANA 

Tom. XIV.    3. (Fol. 57v-58v) Inventio oratorii beati archangeli Michahelis in 
monte Gargano == BHL. 5948. Mai 8. 

Foliis perditis, superest solum initium narrationis. — In infimo margine 
fol. 57v addita estpostea (saec. XJ) annotatio BHL. 5949. 

4. (Fol. 59-67v) <Vita S. Martini ep. Turonensis> = BHL. 5610. 

Foliisperditis, incipit mutila a cap. 11 : Sed ut reliquas eius virtutes... 
(P. L., t. XX, col. 166). 

5. (Fol. 67v-69v) Item unde supra = BHL. 5613. 

Ueest prologus. 

6. (Fol. 69v-70) Aliud = BHL. 5619. 

7. (Fol. 70-73v) Passio S. Blasii mart. adque pontiftcis = BHL. 
1370. Febr. 3. 

Inc. Etenim in Sebastia Cappadociae qui fuit quadam qui ad corrup- 
tione eoque secundum gratiam Filii Dei heredes existebant. Multos 
quidem martyres sibi Dominus elegit... — Foliis perditis des. mutila : 
Impius vero dixit ad sanctummartyr<.em> : « In tantum decrevisti ut 
non | (= Act. SS., num. 13 extr., 14 in.). 

8. (Fol. 76v-83v) Vita B. Nicolai archiepiscopi = BHL. 6104-6106, 
6160,6161. 

In medio fol. 77 subito fit transitus a cap. II medio libelli 6105 (...ad 
posteros transmittere curamus) ad cap. IX (Quadam vero die...). 

9. (Fol. 83v-85) <Miraculum S. Nicolai>. 

Inc. prol. Rogatus a quidam accola vicinae civitatis, cui nomen Spole- 
tum, ut de virtutibus et signis beati Nicolai magnissimi confessoris 
aliquod nova cuderem — Inc. Cum itaque saeva persecutio Agarenorum 
in quandam civitatem Mireae nuncupatam insisteret, et multi nobiles 
atque ignobiles christiani feraliter in manibus eorum inciderent — Des. 
et ilico eo illu<,m> cogitando revixit (immo revexit) ubi revehi debuit 
precando. 

Nicolai proceris procerum venerande sodalis... 
Laus honor decus tibi sit per saecula cuncta. Amen. 

Idem miraculum, sed cum prologo prorsus alio, legiturin tomo l4. 

10. (Fol. 209-215) Passio S. Iohannis evang. = BHL. 4321. 

Deest prologus, pro quo legitur alius ed. in Bibl. Casin., t. III, Floril. 
p. 38. 

11. (Fol. 215-216v) <Narratio de S. Iohanne> = BHL. 4324. 

Inc. Cumpost tyranni obitum... 

1 2. (Fol. 216v-220) Passio S. Marci = BHL. 5276. 

Praemissus est prologus, idem qui in cod. S. Mariae Maioris A48. 


X.  HIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 351 


TOMUS XV 

Membraneus, foliorum sign. 1-234 [46 bis] (0m,312 X 0,500), exaratus manu bene- 
ventana saec. XII (fol. 1-191) et saec. XI (fol. 192-234). Pars prior (fol. 1-191) com- 
plectitur lectionarium, in quo paucae sanctorum Vitae. 

1. (Fol. ll-15v) Passio S. Agnetis virg. = BHL. 156. 

2. (Fol. 35-39) Vita S. Benedicti edita a beato papa Gregorio = 
BHL. 1102. 

Exscriptum est solum initium. 

3. (Fol. 86-88) <In> inventione protomartyris Stephani sermo 
B. Augustini ep. de miraculis sancti protomartyris Stephani = BHL. 
7863. 

4. (Fol. 132-138v) Vita S. Martini = BHL. 5610, 5613? 5619-5622. 

Desunt epistula libelli 5610 et prologus libelli 5013. Praeterea libellus 
5610, reliquis omissis, desinit in med. c. 5 : Quam ille ordinationem... 
non repudiavit (= P. L.. t. XX, col. 163). 

5. (Fol. 192-234v) <Vita S. Gregorii Magni papae> = BHL. 3641. 

Perditis foliis primisetultimis, superest solus liber IV, isque non integer. 
lncipitenim : \vilegium attributa docueris, uti in plateis pallio amplius 
non praesumas (= Act. SS., p. 181, num. 2 sub init); desinit vero : 
circulatim deducto, deinde sursum per\ (ibid., p. 207, num. 8i extr.). 
Insuper perditis foliis post folia 208 et 231, desunt quae in Act. SS. 
leguntur a num. 28 sub initio ad num. 36 med. et a num. 72 ad num. 79. 


TOMUS XVI 

Membraneus, foliorum 215. Constat fragmentis variorum codicum simul compactis. 
I. Folia  1-101  (0,n,360 X 0,275) paginis bipartitis exarata  manu  beneventana 
saec. XII. Folia 23-27 manu communi saec. XIV suppleta sunt. 

1. (Fol. 22v-37v) Sermo B. Hieronymi presbyteri. 

P. L., t. XXX. col. 122-42. 

2. (Fol. 64v-65v) Miracula sanctae Dei genitricis et virginis Mariae 
= Mir. BVM. 1698, 1187. 

Foliis perditis, periitfinis narrationis 1187 cum his quae sequebantur. 

3. (Fol. 66-69) <Passio S. Placidi> = BHL. 6863. 

Foliis perditis, inc. mutila : crucis admoto, dolorem qui diu latuerat 
inclusus, exclusit... (Act. SS., n. lOmed.). 


352 X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 

Tom. XVI.     4. (Fol. 69-71v) S. Hilarionis. 

Deest prologus. - Inc. ut BHL. 3879. — Des. tantisque fragamine odo- 
ribus, ut delibutum unguentis putaretur. 

Est haec epitome libelli 3879 multis in locis similis epitomae Adonis 
(ad d. 21 oct.), non tamen eadem, utpote longior. 

5. (Fol. 71v-72) Passio S. Dimitrii. 

Lectiones tres excerptae ex BHL. 2124. 

6. (Fol. 72-73) Passio S. Caesarii = BHL. 1516. 

7. (Fol. 73-73v) Valentini et Hilarii mart. = BHL. 8473. 

8. (Fol. 73v-74) Passio S. Martini papae. 

Lectiones tres excerptae ex BHL. 5596. 

9. (Fol. 74-74v) Passio S. Chrysogoni. 

Tres lectiones excerptae ex BHL. 1795. 

10. (Fol. 74v-75) Saturnini et Sisinnii = BHL. 7493. 

11. (Fol. 75-77v) Passio S. Restitutae = BHL. 7193. 

Foliis perditis, des. mutila : Ad quem Restituta : « Virgineo, inquid, 
» domine, pudori consulens et lascivientium contubernia devitans, vix 
» umquam domo | (= Act. SS., n. 5 med.). 

III. Folia 109-12-4 (0m,364 X 0,270) paginis bipartitis exarata manu beneventana 
saec. XI. 

1 2. (Fol. 124-124v) Miraculum sanctissimae Dei genitricis ac semper 
virginis Mariae apud ecclesiam, quod in puero hebraeo factum est 
= Mir. B VM. 24 + 915. 

Ultimam partem quae, folio perdito, deerat, supplevit in infimo folio 124v 
manus communis saec. XIV. 

IV. Folia 125-132 (0m,363 X 0,275) paginis bipartitis exarata manu beneventana 
saec. XI. 

13. (Fol. 125) Vita et obitus S. Constantii ep. et conf. = BHL. 
1934. 

14. (Fol. 125-1 25 v) Passio S. Terentiani ep. et mart. 

Duae lectiones excerptae ex BHL. 8003. 

15. (Fol. 125M26) Passio S. Prisci mart. 

Lectio excerpta ex BHL. 6927. 

16. (Fol. 126-126v) Vita et obitus S. Aegidii abbatis. 

Una lectio, quae inc. : A egidius igiiur Athenis oriundus fuit parentibus 
nobilibus genere, nobilioribus Christi fide — Des. omnia possibilia esse 
non creduntur. 

17. (Fol. 126v-127v) Passio ss. mm. Luciae et Geminiani = BHL. 
4990. 


X.  BIP.LIOTHECA  VALLIGELLANA 353 

18. (Fol. 127v-132v) Vita et obitus S. Bertharii ab. et mart. Tom. XVI. 

Leonis Marsicani Chronica Casinensis, lib. I, cap. 33, 35, 36, 40-44 
(MG., Scr. t. VII, p. 602-10). — Inc. Bertharius nonus decimus abbas 
sedit annis viginti et septem et mensibus septem. Hic praedecessoris sui 
Bassacii fuit discipulus... 

19. (Fol. 132v) Miracula B. Bertharii martyris. 

Foliis perditis, supersunt sola tria vel quattuor prinia verba; quae, per- 
gamena usu detrita, vix legi possunt. Prima littera erat S. 

V. Folia 133-139 (0U1,365 X 0,250) paginis bipartitis exarata manu beneventana 
saec. XI. 

20. (Fol. 133-136) Natale S. Leonks> papae et conf.     April 19. 

Ed. ex hoc codice Anal. Boll., t. XXV, p. 275-88. 

21. (Fol. 136-139) Alius sermo eiusdem. 

Ed. ibid., p. 288-95. Folio inter fol. 137 et 138 perdito, deest parsmedia 
libelli. 

22. (Fol. 139-139v) Aliud miraculum. 

Ed. ibid., p. 295-97. 

IX. Folia 160-207 (0"',365 X 0,230) paginis bipartitis exarata manu beneventana 
saec. XI, umore aliquantum corrupta. 

23. (Fol. 160-162v) <Passio SS. Faustini et Iovitae> == BHL. 
2837. 

Foliis perditis, ine. mutila : homo fuit pollutus inmanissimis sordibus, 
quisuorum fertur carnes vorasse ftliorum... (= Act. SS., num. 7 med.). 

24. (Fol. 162v-166v) Passio S. Iulianes = BHL. 4523.   Febr. 16. 

25. (Fol. 166v-170v) Depositio S. Barbati ep. = BHL. 973. 

Febr. 19. 
Des. et vixit annos LXXX. Obiit per confessionem XI kal. martii, id 
est XIX die mensis februarii, favente Domino... Amen. 

26. (Fol. 170v-175v) Natale S. Mathiae apost. = BHL. 5695. 

Febr. 24. 
Deest prologus. 

27. (Fol. 175v-179v) Passio ss. quadraginta martyrum = BHL. 
7537. 

28. (Fol. 179v) Natale S. Gregorii papae == BHL. 3639. 

Foliis perditis, superest solum initium. 

29. (Fol. 180) <Passio S. Marci evang.> = BHL. 5276. 

Foliisperditis, superest solus finis. 

30. (Fol. 180-181) Passio S. Vitalis mart. = BHL. 8701. April 28. 

CATAL.  LAT.  ROM. 24 


384 X.  BIBLI0T£EGA  VALLICELLANA 

\m. XVI 31. (Fol. 181-181 v) Passio SS. Philippi et Iacobi. Mai 1. 

Inc. ut BHL. 4086 (cf. BHL. 4094). — Foliis perdilis, des. mutila : Hic 
tertio die resurrexit a mortuis et dedit nobis discipulis suis potestatem 
in suo nomine (= Anal. Bolt., t. VIII, p. 186, lin. 15). 

32. (Fol. 182) <Passio S. Eleutherii ep.> — BHL. 2451 a. 

Legitur hic sola pars ultima. Foliis loco mutatis, inilium legitur infra 
fol. 194v; verum interduas has partes aliquid periit. 

33. (Fol. 182-183) S. Petronillae virg. = BHL. 6061, 6062. Mai 31. 

34. (Fol. 183-184v) Passio S. Erasmi = BHL. 2585a. Iun. ± 

Foliis loco mutatis, superest hic soliuu initium; tinis legitur infra, fol. 
195-20 lv. Periit tamen aliquid inter has duas partes. 

35. (Fol. 185-186v) Natale SS. Gordiani et Epimachi=£HL. 3612. 

Maill. 

36. (Fol. 186v-188) Natale S. Pancratii mart. = cod. Casanatensis 
71870. Mai 12. 

37. (Fol. 188-189) Natale ss. mm. Nerei et Achillei. Mai 12. 

Narratio partiiu ad verhum desiuupla ex BHL. 6058 et6063, intermistis 
narrationihus de niiraculis S. Glementis. — Inc. Cum ergosanctus etbealis- 
simus Linus omnem textum passionis eorum a<l ecclesias horihentales 
scripsisset de sancto Clemente — Des. a muro urbis miliario uno 
semi, iuxta sepulcrum in quo sepulta est beata Petronilla sancti Petri 
fiiia. Ubi orationes eorum florent usque in hodiernum diem, regnante 
Domino... Amen. 

38. (Fol. 189-190) Natale S. Potentianae virg. = BHL. 6991. 

Mai 19. 

39. (Fol. 190M94V) Passio S. Eustasii et sociorum eius = BHL. 
2761. Mai 20. 

Jnc. lndiebus Traiani imperatorisjdolorum saevitia, ipso exhibente, 
pollebat. Erat autem magister militum quidam... 

40. (Fol. 194v) Passio S. Eleutherii ep. et mart. = BHL. 2451a. 

Mai 29. 
Solum initium, sed vid. supra32. 

41. (Fol. 195-201v) <Passio S. Erasmi> = BHL. 2585a. 

Sola pars ultima, sed vid. supra34. — l)<4s. ut in codice Sessoriano 492'J. 

42. (Fol.  201v-203v)  Natale S. Barnabae  apost. = BHL.  983. 

Iini.il. 
Foliis perditis, deest linis. 

43. (Fol. 204-207v) <Passio S. Viti> = BHL. 871 2. 

Foliis perditis, deest initium. 

44. (Fol. 207v) Passio S. Bartholomaei  apost. = BHL.  1002. 

Aug. 25. 
Foliis perditis, superest soluni initium. 


X.  BIBLIOTHECA  VALLICELLANA 355 


TOMUS XVII 

Membraneus, fohorum 186. Constat fragmentis variorumcodicum simulcompactis. 
I. Folia 1-161 (0m,36 X 0,28) paginis hipartitis exarata manu beneventana saec. XI. 

1. (Fol. 1-24) Vita B. Antonii. = BHL. 609. 

Foliis perditis, deest initium. — Deest epilogus Evagrii. 

2. (Fol. 24-36v) <Vita> B. Hilarionis = BHL. 3879. 

3. (Fol. 36v-39) Vita S. Malchi = BHL. 5190. 

Reliquis omissis, des. sub initio cap. 8 : Peto sitentii fidem; tribuit, 
et iugi susurro inter spem et metum medii fluctuamus (= P. L., t. XXIII, 
col. 57). 

4. (Fol. 39-6 lv) <Vita> sanctorum patrum eremitarum = BHL. 

6524. 

Exscripsit librarius prologum, cap. 1 (omisso fine), cap. 8 (omissa priore 

parte), cap. 9, 1 1, 6, 20, 2, 5, 18, 19, 21 , 22, 23 (omisso fine),24, 27 (partem 

ultimam), 30 (partem priorem), 31-33, epilogum, cap. 3, 4. Et quidem nullo 

folio illic loci perdito, in media lineola transitum fecit a cap.  I mensam 

ponunt atque\ {P. L.. t. XXI, col. 403 a) ad medium cap.  8 : multum 

fetnporis etiam ipsi... (ibid., col. 421 b extr.). 

5. (Fol. 61v-67) De S. Eufrosina = BHL. 2723. 

lnc. Fuit quidam vir habitans in Ale.randria, nontine Pafnutius. 
honorabilis hominibus et custodiens... 

6. (Fol. 67-69) De S. Marina = BHL. 5528. 

7. (Fol. 69-79v) De S. Maria Aegyptiaca = BHL. 5417. 

Deest prologus. — Des. omnia fratribus enarravit, nihil eis abscondens 
tle ea quae audierat et viderat. Cf. tom. IX ly. 

8. (Fol. 79v-80v) De Tayses = BHL. 8012. 

Des. ut in cod. bibliothecae Alexandrinae 9554. 

9. (Fol. 80v-91) De S. Eugenia = BHL. 2666. 

10. (Fol. 91-95v) Vitae Patrum. 

Xarratiunculae excerptae ex libris de verbis seniorum, quas singillatim 
recensere supervacaneum ducimus. Primae duae sunt hae : BHL. 6525, 
cap. 154; BHL. 6527, libelli v cap. 30; ultimae autem duae : BHL. 6525, 
c. 46; BHL. 6527, libelli vn cap. 31. 

11. (Fol. 96-106) <Vitae Patrum> = BHL. 6524. 

Exscripsit Jibrarius cap. I inde ab Haec locutus sum (P. L., t. XXI, 
col. 403 D), cap. 15, 16, 12-14, 7, 8, paucis quibusdam omissis. Gf. supra4. 

12. (Fol. 106-145) Liber secundus <de vitis Patrum> = BHL. 

6525. 

Omissis paucis capitibus. 


356 X.  BIBLIOTHKCA  VALLICELLANA 

Tom. XVII.    13. (Fol.  145-151v, 161-161-, 158-159v, 156-157v,  152-153) Liber 
tertius <de vitis Patrum> = BHL. 6526. 

Perditis foliis, desunt nonnulla in medio libro, id est cap. 20 med. - 
cap. 28 in., cap. 31 extr. - c. 42 med., cap\ 49extr. - cap. 51 med. 

14. (Fol. 153-155) <Verba seniorum>. 

Dicta et narrationes ex variis libris excerptae, quae singidatim recensere 
operae pretium non est. Sequitur (fol. 155-155v) libelli BHL. 6524 cap. 10. 

15. (Fol. 155v, 160-160v) <Vita S. Fursei> = BHL. 3209. 

Foliis perditis, superest sola pars prior usque ad : Tunc vidit nigram 
nubem... apparere poterant plena deformita j (= Act. SS., num. 8 med.) 

III. Folia 163-168 (0m,347 X 0,230) paginis bipartitis exarata manu beneventana 
saec. XII. 

16. (Fol. 163-168v) <Translatio S. Marci Venetias> = BHL. 5284. 

Foliis perditis, deest initium (inc. regulus quidam nefandae gentis 
Sarracenorum [Act. SS., num. 2 in.]) et finis (des. Accepto igitur nautae 
verbo, Venetiam redeunt. Cnmque[= ibid., imui. 18med.j). 

V. Folia 174-180 (l)m, 365 X 0,230) paginis bipartitis exarata mann heneventana 
saec. XI/XII. 

17. (Fol. 174-175) <Passio S. Agathae> = BHL. 133. 

Foliis perditis, periit initium. 

18. (Fol. 175-178) Sermo Vertarii  abbatis  in S. Scolasticae == 
BHL. 7517. 

Deest prologus. 

19. (Fol. 178-180) Natale S. Valentini ep. et mart. = BHL. 8460. 

Febr. 14. 

20. (Fol. 180-180v) Natale ss. mm. Faustini et Iovittae, qui passi 
sunt sub Adriano imperatore = BHL. 2837. Febr. 15. 

Foliis perditis, superest solum initium. 

VI. Folia 181-186 (0m,360 X 0,245) paginis bipartitis exarata manu benevenlana 
saec. Xl/XII. 

21. (Fol. 181-183v)<Passio septem Dormientium> = BHL. 2315. 

Foliis perditis, incipit mutila : optima[n]tes eius. Dehinc iam socii 
eorum observabanl {= Bibl. Casin., p. 252, col. 2, I. 33). — Reliquis 
omissis, desinit abrupte : Haec autem aspiciens misericors Deus nec 
volens per\ (= ibid., p, 255, col. 2, 1. \). 

22. (Fol. 183v-186v) Passio S. Apollinaris mart. = BHL. 623. 

Foliis perditis, deest ultima pars. 


X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 357 


TOMUS XYIH 

Membraneus, foliorum (0"\34.0 X 0,248), paginis bipartitis exaratus saec. X. 
In codice canonico potius quam hagiographico invenire est 

1. (Fol. 255v-256v) De S. Marcellino papa, qualiter idolis turiiica- 
veri[n]t et ob hoc damnatus fuerit et postmodum ad martyrium 
pertinxerifnjt. 

Narratio desumpta ex Actis concilii Sinuessani. — Inc. Cum multi per 
pecuniam inducerentur ut turificarent diis, quidam nomine Urbanus, 
qui erat pontifex capitolii — Des. Ille autem prostratus in terra di.rit : 
« Peccavi coram Deo, peccavi et vobis; non possum iam in ordine esse 
» sacerdotum. » Tunc autem in eius damnationem subscripserunt omnes. 
Quo audito, Dioctetianus iratus misit apparitores et multos episcopos ad 
martyrium traxit. Hoc autem factum est X kal. sept. 

His ita digestis, cetera quae secuntur ex pontificali libro adiuncta 
sunt. Sequitur : Marc. natione romanus... episcopos per diversa loca V. 

2. (Fol. 256v-257) Quod papa Liberius post tres exsilii sui annos 
Arrianae perfidiae subscripserit et quod tunc presbyteri et clerici 
martyrio coronati sunt. Ex praedicto libro. 

ld est ex Libro pontificali (ed. Duchesne, p. 207-8). 

3. (Fol. 257-258) De eo quod tertius Xystus papa falso crimine 
infamatus sit et synodali iudicio purificatus. 

Altera recensio libelli BHL. 7813. — lnc. Quidam Crescentius genere 
nobilis, cum complesset vitae suae annos, in cunctis facultatibus suis 
fecit ecclesiam heredem — Des. non remittetur ei neque in hoc saeculo 
neque in futuro. His ita praelibatis, cetera quae sequuntur ex libro 
pontificali subiuncta sunt. Sequitur : Xystus natione Romanus... in 
cubicuto parentum eius. 

4. (Fol. 258-259) De Polochronio Hierusolymitano episcopo. 

Altera recensio iibelli BHL. 781 i. — Inc. : Ecclesiasticae consuetudinis 
est ut ea quae accidunt ad posterorum memoriam, immo correptionem 
(corr. correct-), apicibus tradantur. Igitur Polochronius Hierusolymi 
tanae sedis antistes per senectutis imperitiam dicebat Hierusolymam 
esse primam seque universatem esse pontificem — Des. revocaverunt in 
ea<M>dem urbem Polichronium episcopum cum magno honore eumque 
suo restituerunt episcopio; cui praesedit annis septem, mensibus sex, 
et requievit. 

5. (Fol. 260v-261) Facta et constitutiones S. Silvestri papae ex pon- 
tifieali libro. 

Ex Libro ponhficali. — Inc. Silvester natione Romanus — Des. per 
diversa loca LXV. 


358 X.  BIBLIOTHECA  VALLICELLANA 


TOMUS XIX 

Membraneus,foliorum 165(0,n,358 X 0,270). Constatfragmentisvariorum codicum 
qui manu beneventana, paginis bipartitis, exarati sunt saec. XI/XII. 

1. (Fol. 1-5) <Passio S. Andreae> = BHL. 428. 

2. (Fol. 18v-21v) Natale S. Barbarae mart. et virg. = BHL. 913. 

3. (Fol. 21v-31v) Vita S. Nicolai = BHL. 6105, 6106. 

Foliis perditis, deest ultima pars narrationis 6106. 

4. (Fol. 128-133v) <Passio ss. apostolorum Simonis et Iudae> = 
BHL. 7750, 7751. 

5. (Fol. 134-136v) Vita S. Germani Gapuani ep. = BHL. 3465. 

6. (Fol. 137-140) S. Gaesarii diaconi = BHL. 1511. Nov. 1. 

7. (Fol. 140-145) Passio SS. Quattuor Goronatorum = BHL. 1837. 

8. (Fol. 145-148) Passio S. Theodori mart. = BHL. 8077. 

9. (Fol. 148-150v) Miraculum yconae Domini et S. Theodori = 
BHL. 4227. Nov. 9. 

Inc. ut in tom. IX50. 

10. (Fol. 150v-153v) Natale S. Mennae et vigilia S. Martini = BHL. 
5921. Nov. 11. 

11. (Fol. 153v-155) Sermo de obitu S. Martini. 

Exscriptae sunt 1° pars libelli BHL. 5613, omisso prologo; 2° narratio 
BHL. 5622; 3° pars libelli BHL. 5612. 

12. (Fol. 155v) Passio S. Gaeciliae virg. et mart. = BHL. 1495. 

Superest solum initium. 

13. (Fol. 156-157v) <Vita S. Martini> = BHL. 5610. 

Fragmentum, quod inc. a medio cap. 4: | dictis ut inermis barbaris 
obiceretur (P. L., t. XX, col. 163 r) et des. in extr. cap. 13: aut monas- 
teriissit repletus. Nam ubi fana destru\ (ibid., col. 168 Ft)- 

14. (Fol. 158-164v) Passio S. Gaeciliae = BHL. 1495. 

Foliisperditis, deestultima pars. 


TOMUS XX 

Membraneus, foliorum 233. Constat fragmentis variorum codicum simul conglu- 
tinatis. 
Insunt praesertim homiliae et sermones, sed et quaedam hagiographica. 

Folia 90-106 (0m,550 X 0,355) paginis bipartitis exarata saec. XIII. 

1. (Fol. 90) Liber miraculorum S. Andreae apost. = BHL. 430. 


X.  BIJBLIOTHECA  VALLICELLANA 359 

Foliis perditis, supersunt sola ultiraa verba inde ab : adscire dignentur   1°M- ^ 
alumnum... 

2. (Fol. 90-91v) Passio ss. mm. Flaviani, Dafrosae, Demetriae et 

Bebianae, Prisci presbyteri et Priscilliani clerici, et religiosae feminae 

Benedictae, Fausti, Iohannis presb. et Benedicti presb., quam scripsit 

Donatus subdiaconus regionarius sanctae sedis apostolicae = BHL. 

1322. 

Inc. Primo imperio Iuliani... 

3. (Fol. 91v-95v) In natale S. Eligii = BHL. 2474. 

Deest prologus. — Foliis perditis, des. mutila : Taliter nempe agebat 
cunctis diebus vitaesuae et his exercitiis ad aeternam patriam\ (— MG., 
Scr. rer. merov. t  IV, p. 680, cap. 12extr.). 

4. (Fol. 96v-98v) Vita vel obitus B. Benedicti = BHL. 1102. 

Foliis abscissis, des. rautila : IUe itaque qui porcos pavit, vagal 
(P. L., t. LXVI, co1.138b). 

5. (Fol. 99-100) <Vita S. Barbati> = BHL. 973. 

Foliis perditis, inc. mutila : abiciens. Cumque mnatu<M> Romuald 
pergeret(Act.SS., nimi. 14). 

6. (Fol. 100-105) Sermo domini Bertharii {rubricator Bantharis) 
abbatis (de S. Matthia apost.) = BHL. 5695. 

7. (Fol. 105-106v) Passio  ss. quadraginta  niartyrum =  BHL. 

7540. 

Deest prologus. — Foliis perditis, des. mutila : Tunc dux ilico furibun- 

dus mandavit eorum vultus vehementer lapidibus caedi. Cui Canl (Act. 

SS., num. 9init.). 

Folia 167-170 (0m,58 X  0,39) paginis bipartitis  exarata  manu  beneventana 
saec. XII. 

8. (Fol.  167) <Passio S. Theodori  martyris  Heracleensis> = 
BHL. 8086. 

Foliis perditis, superest sola pars ultima inde ab : paulo post disrupta 
est, et eum exinde expellens ac Thesalonicam abigens... (Act. SS., num. 
27 extr.). 

9. (Fol. 167-168») Natale S. Priscae virg. = cod. archivi S. Petri 
A.216. Ian. 18. 

10. (Fol. 169-170») <Vita S. Euphrosynae> = BHL. mb. 

Foliis perditis, inc. mntila : | diae eius et rursum inobediens patri meo 
cxistere timeo (= Mombritius, fol. u254, col. J extr.) et des. mutila : Et 
haec dicens iubet pulsari tabulam, et congregatus universus populus 
cum (ibid., fol. 255v, col. I extr.). 

Folium 171 (0m,55 X 0,33) paginis bipartitis manu communi exaratum saec. XIII. 

11. (Fol. 171-J71V) <Passio SS. Nerei et Achillei> = BHL. 6058. 


360 X.  BIBLIOTHECA  VALLICELLANA 

Tom. XX. Foliis perditis, inc. mutila : a se excludi permisit, cum qua naia est... 

(= Act. SS., num. 7 postmed.) et des. mutila : Hi ergo duo omnes paene 
incolas insulae fal I (== Act. SS., num. 10 med.). 


TOMUS XXI 

Membraneus, foliorum 369. Constat fragmentis plurimorum codicum exaratorum 
saec. XI-XIV. 

III. Folia 126-131 (0m,290 X 0,205) manubeneventana exarata saec. XI. 

1. (Fol. 126-128) Natale S. Trofimae virginis = BHL. 8317. 

2. (Fol. 128-131v) Unde supra. Sermo = BHL. 8318. 

Foliis perditis, des. mutila (ut apud Martene et Durand) : et iura Saler- 
nitana gastaldei guberna | (= Act. SS., num. 20 post med.). 

IX. Folia 181-184 (0m,268 X 0,190) exarata saec. XIV. 

3. (Fol. 181-184v) Vita SS. Melii et Amici = BHL. 386. 

Foliis perditis, deest ultima pars. 

XII. Folia 197-202 (0m,298 X 0,212) manu beneventana exarata saec. XI. 

4. (Fol. 197) <Passio S. Luciae> = BHL. 4992. 

Foliis perditis, supersunt dumtaxat ultimae sententiae. 

5. (Fol. 197-202v) Natale S. Thomae apostoli = BHL. 8136. 

Foliis perditis, deest pars ultima. 

XIII. Folia 203-240 (0m,295 X 0,210) manu beneventana exarata saec. XI/XIl. 

6. (Fol. 203-207v) <Vita S. Brigidae> = BHL. 1457. 

Foliis perditis, deest initium. Sequebantur (fol. 207v) versus sedecim, 
qui erasi sunt. 
7 (Fol. 207v-215v) Vita S. Savini Canosinae sedis ep. = BHL. 
7443. 

8. (Fol. 215v-216v) Natale S. Vitalis (tertio die stante mense aprelis) 
= BHL. 8700. 

9. (Fol. 216v-223) SS.Nerei et Achillei = BHL. 6058, 6060. Mai 12. 

10. (Fol. 223-224v) Natale S. Potentianae virg. = BHL. 6991. 

11. (Fol. 224v-228) Natale SS. Marcellini presb. et Petri exorcistae 
= BHL. 5231. Iun. 2. 

12. (Fol. 228-231v) Natale SS. Vincentii ep. et Benigni diac. = 
BHL. 8676. Iun. 6. 


X. BIBLIOTHEGA VALLICELLANA 361 

13. (Fol. 231v-233v) Natale ss. mm. Primi et Feliciani = BHL.   Tom. XXI. 
6922. Iun. 8. 

Foliis perditis, periit ultima pars. 

14. (Fol. 234-237) <Passio SS. Chrysanthi et Dariae> = £#L. 1787. 

Foliis perditis, periit initium. 

15. (Fol. 237-239) Unde supra <immo Passio SS. Diodori, Mariani 
et sociorum> = BHL. 2164. 

Des. ut in codice Lateranensi A. 81 103. — Folio perdito inter fol. 238 et 
239, deest pars quaedam media libelli. 

16. (Fol. 239-240) Unde supra = BHL. 2165. 

Omissa ultima sententia, des. et post paucos dies pristinae est sanitati 
restitutus. 

17. (Fol. 240v) Versos de miraculis SS. Grisancti et Dariae = 
BHL. 1794. 

Foliis perditis, superest solum initium. 

XVII. Folia 270-302 (0ln,30 X 0,16) exarata saec. XI. 
Fol. 271-283v Breviarium martyrologii hieronymiani. 

TOMUS XXII 

Membraneus, foliorum 163 (0m,31 X 0,19), exaratus manu beneventana saec. 
XI/XII. 

Simul compactus est codicillus aller seu folia 164-181 (0m,270 X 0,175) manu 
beneventana exarata saec. XII. 

In folio membraneo, quod in initio codicis exstat nullo numero signatum, 
descriptus est saec. XIV/XV index Vitarum. 

Fol. 163v scripsit manus saec. XIV/XV : Liber Sancti Barthohmei de Trisuldo 
est iste. 

1. (Fol. 1-4) <Vita et translatio S. Martini eremitae in Monte- 
marsico>. 

Foliis perditis, incipit narratio ab ultima parte libelli BHL. 5601 : 
\modum in eiusdem loci specu conclusisset... Post ultima verba : fortitu- 
dinem traxit, sequitur recensio altera et, ut videtur, antiquior narrationis 
BHL. 5604, num. 5-8; quae ex hoc codice edita est Anal. Boll., t. XXV, 
p. 251-55. 

2. (Fol. 4-64v) Gesta sanctorum patrum = BHL.S5M. 

Prologo Benedictus Deus praemissus est et alter, prologum dico libelli 
BHL. 6525. 

3. (Fol. 64v-70) Vita Malchi captivi monachi = BHL. 5190. 


362 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. XXII. 4. (Fol. 70-76v) B. Cosmae Bestiarii dicta in reclitu reliquiarum 
sanctissimi patris nostri Iohannis Ghrysostomi, quae Guarimpotus 
grammaticus transtulit de graeca in latinam linguam. rogante <prae- 
dicto adcl. mp. Un.> Lupo humillimo presbytero. 

Ine. Audistis profecto, in Christo nobis dilectissimum conventum et 
sancium agmen, magnalia Dei et tapides ipsos clamare — Des. ut hic ct 
in aeternum te protegente et obsecrante dignetur tecum habitare cnm 
[D)eo, cui est cum Deo Patre... Amen. Cf. tom. V32. 

5. (Fol. 76v-94) Vita S. Hilarionis edita a B. Hieronymo presb. = 

BHL. 3879. 

6. (Fol. 94-109) De Abraham sanctissimo et eius nepte = BHL. 12. 

7. (Fol. 109-1 16v) Vita S. Pachomii hominis Dei a B. Hieronymo 
translata de graeco in latinum = BHL. 6412. 

Omissa sunt capita u et m. — Occurrunt bene multae lectiones variantes, 
v. g-. in ultimis verbis, quae sunt haec : odite malum, et Deus misericordiae 
et consolationis dabit sufferentiam vobis, ut possitis latronem iustiae 
(corr. iusticiae) superare adversarium fidei Satan, confirmati adiutorio 
domini nostri Iesu Christi salvatoris mundi, cui est honor... Amen. 
Praefixus est, tamquam praefatio, prologus S. Hieronymiin regulnm S. Pa- 
chomii(P. L., t. XXIII, col. 61-66). 

8. (Fol. 116v-126) Vita-et conversatio Macharii heremitae = BHL. 
5104. 

9. (Fol. 126-129v) Vita S. Frontoni ep. = BHL. 3190. 

10. (Fol. 129v-135v) Vita S. Germani ep. a Gonstantio ep. edita = 
BHL. 3453. Iul. 31. 

Lcgunturin codice epistula ad Censurium et libelli BHL. 3454, num. 1, 
9-16 (non autem 17), 38-41, 45-48, 49 (prima sententia), 50. 

11. (Fol.  135v-137)  Obitus  beatissimi  Isidori  Spalensis  ep.  a 
Redempto clerico recensitus = BHL. 4482. Mart. 31. 

12. (Fol. 137-139v) Vita vel gesta S.  Ildefonsi  Toletanae  sedis 
metropolitani ep. a B. Elladio eiusdem urbis ep. edita = BHL. 3919. 

13. (Fol. 139v-145v) Vita S. Symeonis monachi, qui in columna 
stetit = BHL. 7957. lan. 5. 

14. (Fol. 145v-150) Vita vel obitus S. Alexii = BHL. 290. 

15. (Fol. 150-154v) Natale S. Pamphili (ep. Sulmonensis et Gorfi- 
niensis). April. 2S. 

[nc. Erat quidem (cod. -dam) tempore illo arrianapersecutio, hereticis 
vero non credentibus bene in Domino. Beatus autem Pamphilus episco- 
pus semper in orationibus et psalmis et hymnis et canticis Dominum 
deprecabatur — J)es. et dum venisset ad, locum quae nominatur Buxi 
prope porta<m> civitatis, ostendit ei graviorem pondus, ut eum non 
potuerunt sustinere. Bequieverunt in locum eius, quia ibidem emana- 


X. BIBLIOTHEGA VALLICELLAN A 36o 

batur habere habitaculum corporis sni ibidgmque ecclesiam fecerunt   Tom. XXJI. 
domui templi latum et spatiosum, el aedificatum in nomine domini 
nostri Iesu Christi et beati Pamphili episcopi, et eiusque natalis multi- 
tudo populorum veniunt ad eum gaudentes et benedicentes Deum, qui 
vivit... Amen. 

Exscriptae sunt fol. J5iv-157v et fol. 163, nullo lemmate interposito, 
aJiquae narrationes desuniptae ex Vitis Patrum. 

16. (Fol. 157v-162v) Vita vel miracula B. Firmani confessoris et 
abbatis = BHL. 3000. 

Ultima linea folii non impleta, des. quanti apud se meriti haberetur. 

17. (Fol. 164-1 81 v). Vita vel obitus S. Onufrii anachoritarum. 

lun. 11. 
Ine. ut BHL. 6335. — Des. ut BHL. 6338 (et remissionem peccatorum 
in vitam aetemam, ipso adiuvante..-. Amen). 

TOMUS XXIII 

Membraneus, foliorum sign. 1-362 [316 bis] (0m,267 X 0,100). Pars prior et prae- 
cipua (fol. 1-313) exarata est saec. XIII litterisque pictis eleganter ornata. Deceteris 
suo Joco dicetur. 

1. (Fol. 247v-248v) <Passio S. Philippi apostoli> = BHL. 6817. 

2. (Fol. 248v-249v) Passio S. Iacobi apost. = BHL. 4096. 

Des. in eodem loco prope temptum. Triginta autem annos rexit eccle- 
siam in Hierusalem. 

3. (Fol. 249v-251) Passio ss. mm. Alexandri, Eventii et Theodori. 

Lectiones sex excerptae ex BHL. 266. 

4. (Fol. 251-251v) Inventio sanctae crucis. 

Leetiones tres ex BHL. 4168 desumptae; quae inc. Tempore Constan- 
tini imperatoris ab Helena regina matre ipsius pretiosum lignum crucis 
Christi Hierosolymis inventum est. Cuius inventionis historia cognitione 
omnium fidelium digna haec est. Reyina illa venerabilis, ut venit Hiero- 
solymam, diligenter et pie loca illa (cf. P. L., t. CXXIII, col. 257 c) — Des. 
et ex aliis galeam nichilominus belli usibus aptam (cf. ibid., col. 259 a). 
Haec autem omnia etiam Eusebius Caesariensis graeca historia describit. 

5. (FoL 251v-252v) In festivitate S. Iohannis ante Portam Latinam. 

Inc. Tempore Domitiani caesaris cum beatus Iohannes apostolus et 
evangelista verbum Dei constantissime praedicaret, apud urbem Ephe- 
sum a proconsule comprehensus admonebatur iuxta edictum imperiale 
ut negaret Christum — Des. Tandem discipuli et fratres.qui aderant 
taedio affecti quod eadem semper audirent... ut diligatis invicem sicut 
dilexi vos (= P. L., t. XXVI, col. 433 c). 


364 X.  BIBLIOTHECA  VALLIGELLANA 

Tom. XXIII.    6. (Fol. 259-261) In natale S. Petri apostolorum principis = BHL. 
6666. 

Des. Statimque ut plebs omnis respondit Amen, Petrus reddidit spiri- 
tum (= Mombmtius, t. II, fol. 200v, col. 2, lin. 6). 

7. (Fol. 261-263) Gelebratio S. Pauli apost. = BHL. 6570. 

Omissis primo et ultimis capitulis, inc. Quadam die cum Paulus doclri- 
naeinserviens... etdes. cum quidam vellent rapere, nusquam comparuit 
(cap. 16 med.). 

8. (Fol. 266-267v) Passio S. Apollenaris martyris. 

Lectiones novem desumptae ex BHL. 023. 

9. (Fol. 267v) In natali S. Iacobi apostoli = BHL. 4056. 

10. (Fol. 269-270v) Passio S. Sixti pont. et mart. = BHL. 7809. 

11. (Fol. 270v-273) In natale S. Laurentii archidiaconi martyris 
(ex BHL. 4753). 

lnc. ut in cod. Lateranensi A. 8124. 

12. (Fol. 278v) In natale S. Bartholomaei apost. = BHL. 1001. 

13. (Fol. 282v-283) <Passio S. Gornelii papae > (ex BHL. 1958). 

14. (Fol. 283-283v) Passio S. Gypriani mart. (ex BHL. 2037). 

15. (Fol. 284-284v) Exaltatio sanctae crucis = BHL. 4178. 

Omisso initio, inc. Tempore quo Eraclius arcem tenebat imperii, vir 
armis strenuus (= Mombritius, fol. 214, col. 1, lin, 36). — Reliquis 
praetermissis, des. His dictis, angelus in caelum rediit (ibid.. fol. 2MV, 
col.l, lin. 25). 

16. (Fol. 284v) In natali S. Mathaei apost. et evang. = BHL. 6544, 
cap. lxxvi. 

17. (Fol. 284v-286v) In festivitate S. Michaelis archangeli (ex BHL. 
5948). 

18. (Fol. 286v-288v) In natali S. Lucae apost. et evang. (ex BHL. 
4973). 

19. (Fol. 288v) In natale apostolorum Simonis et ludae = BHL, 
7752, 7753. 

20. (Fol. 291v-294) In natale S. Martini ep. et conf. = BHL. 5613 
(om.prol.), 5619,5621,5622. 

21. (Fol. 294-296) Passio S. Caeciliae virg. (ex BHL. 1495). 

22. (Fol. 296-297v) In natale S. Glementis mart (ex BHL. IS4S). 


Koliura 3166«. Est haec pars superior folii, quod erat plus duplo raaius quara simt 
cetera huius voluminis folia. Desumpta est ex lectionario paginis bipartitis exarato 
saec. XII. Abscissa est pars inferior huius folii; abscissa est etmargo exterior, ita ut 
columna scripta altera (interior) circiter 13 eentimetris, altera (seu exterior) 
vix 8 1/2 nunc in latitudinem pateat. Columnarum scriptarum pars quae superest in 


X.  RIBLIOTHECA  VALLICELLANA 368 

longitudinem 165 circiter millimetris se porrigit. Folii fragrnentum capite ad latus  Tom. XXIII. 
verso compactum est. 
23. (Fol. 316fo>) <De ecclesia S. Michaelis in monte Tancie>. 

Narrationem mutilamexhoc exemplari edidimus in Archivio della R. 
Societa Romana ili storia patria, t. XXIX (1906); p. 545-48. 


Folia 317-361 exarata una manusaec. XV. 

Folium 317 ornat imago picta S. Marthae cum dracone. 

24. (Fol. 317-343v) Gloriosissimae Marthae Ghristi hospitaeVita a 
B.Marcilla eius famula et filiola in hebreo prius edita et postea in lati- 
num sermonem per Sinticem de hebreo translata = BHL. 5545. 

25. (Fol. 357-361) Vita sanctarum Maria Iacobi et Salome. 

Lectiones novem de sola vita harum sanctarum, quae narrantur post 
mortem Iacohi Minoris a ludaeis navigio impositae appulisse in terram 
quae antiquitus Scicados dicebaiur, nunc autem Caremarchie nuncu- 
pantur, haud longe ah Arelate, ibique tandem mortuae esse. 

lnc. Legitur quod sanctae mulieres, videlicet Maria Iacobi et Salome, 

sorores beatissimae Mariae matris domini nostri Iesu Christi, post 

tissumptionem ipsius gloriosae virginis beaio Iacobo Minori episcopo 

Hierosolymitano continue adhaeserunt. Qualem specialem affectum duo 

praecipue movebant, primo quia videlicet in specie humana Christo 

Domino Iesu similimus erat — Des. idem discipuli cum reverentia sepel- 

lierunt, et inde appropria sunt reversi, praestante Domino... Amen. 

Folio 364, quod ad eundem codicillum perlinet ad quod folia 317-361, saec. XVII 

hispanica quaedani nullius momenti  scripta  sunt a  quodam, ut videtur,  Petro 

Cortes de Alcuvilla, cuius nomen ihi multotiens ascriptum est. 


TOMUS XXIV 

Memhraneus, foliorum sign. 1-J233 [102et226bis] (0m,4u25 X 0,305), paginisbipar- 
titis exaratus saec. XII. Folia 1-4 (0m,4!2 X 0,27), eodem saeculo descripta, principali 
codici adiuncta sunt. Ipsius autem codicis folia quaedam perierunt, ea vero quae 
supersunt perverso ordine sunt composila. 

Fol. I annotatum est saec. XVII : AbbatisCrescentii; ex quo colligere est eodicein 
fuisse ahbatiae Sancti Euticii de Nursia. 

1. (Fol. 1-4V) <Translatio S. Nicolai Barium> = BHL. 6190. 

Deest prologus. — Foliis perditis, desinit niutila : Sed licet totius Esperie 
de tanto mirifico munere iure congratulari videntur civitates et provin- 
cia \ (= Suiuus, c. I5med.). 


366 \.  WBLIOTHEGA  VALLICELLANA 

Tom. XXIV.    2. (Fol. 105-108) Natale S. Euticii confessoris abbatis.     Mai 23. 

Inc. prol. Propheta loquitur ad Deum: «Secundum altitudinem tuam 
multiplicasti filios hominum — Inc. Fuit namque in partibus Syriae vir 
vitaevenerabilis,Anastasius nomine,una cum duobus honestissimis suis 
filiis, quorum unus Euticius, alter Britius dicebatur — Ues. Et nunc. 
gratias Deo. undique clerici viri ac mulieres pueri etpuellae tripudiantes 
et iocundantes confluunt ad festivitatem illius et humiliter atque suppli- 
citerpetunt ut eundem defensorem habere mereantur. 

Vita, iti qua de uno eodemque Euticio narrata sunt et quae de filio Anas- 
tasii traduntur in BHL. J 620-1622 et quae de S. Eutychio rnonacho refert 
Gregorius Magnus, BHL. 2791. Fol. 106v sic : Post multum vero temporis 
placuit Domino ut ad alium locum eum transmitteret, quo illius semina 
exhortationum amplius fructificarent in christicolas. De quo beatus 
Gregorius aliquid in suo designdvit dialogo. Sic enim exeo exorsus eM : 
« Eodem namque tempore in Nursiae partibus... » 

3. (Fol. 108-1 13v) Passio B. Barnabae apost. = BHL. 986, 985. 

Iun.ll. 
Omisso loco de Dorotheo, des. eodem sancto. apostolo revelante inven- 
tum est, atque cum  hymnis et laudibus mirifice collocatum est, ad 
honorem... Amen. 

4. (Fol. 113M17V) Passio S. Viti et Modesti = BHL. 8712. Iun 15. 

5. (Fol. 124-127v) Passio SS. Iobannis et Pauli = BHL. 3236, 
3238. Iun. 26. 

6. (Fol. 127M35) Passio SS. Petri et Pauli = BHL. 6665. Iun. 29. 

Veruin prologus alius (Z?/fL. 6661) Passioni praemissus est. 

7. (Fol. 138M44) In S. Pauli apost. = BHL. 6570. Iun. 30. 

8. (Fol. 145v-147) S. Felicitas cum septein filiis suis,idest Ianuarius, 
Felix, Philippus, Sylanus, Alexander, Vitalis et Marcialis = BHL. 
2853. Iul. 2. 

9. (Fol. 147-151) Passio S. Quirici et Iulittae matris eius == BHL. 


Deest prologus. 

10. (Fol. 151-1 56v) Depositio B. Alesii conf. Iul. 27. 

liic. Temporibus Archadii et Honorii maximis imperatoribuh fuit 
quidam homo religiosus in urbe Boma, cui nomen erat Eufemianus, qui 
honore fulgebaiur patriciatus — Des. Cum summa deitas (cod. ds) 
sancti viri famam semper declarare vellet, ex eius mausoleo mirifici 
odoris emanaba<t> chrisma. Quod cum quisque fidelis devote sumebat, 
eius tactu[m\ diversae curabantur infirmitates,et in quacumque angustia 
vel tribulatione positus quisquis erat, eius obtentu[m] liberabatur, prae- 
stante et adiuvante Domino... Amen. Cf. cod. Casanatensis 71920. 

11. (Fol. 156v-161v) Passio S. Apollinaris = BHL. 623.    lul. 23. 


X.  BIBUOTHECA  VALLICELLANA 367 

Foliis perditis, desinit mutila : tamen si fabricam quaeris, non longe  Tom. XXIV. 
est ab urbe\ (— Act. $S., num. 28 init.). 

12. (Fol. 163-169) Natale S. Stephani papae = BHL. 7845. Aug. 2. 

13. (Fol. 169-171) Passio S. Sixti ep. = BHL. 7801. Aug. 6. 

14. (Fol. 171-175) Natale S. Donati ep. = BHL. 2293. Aug. 7. 

Deest prologus. — Reliquis oniissis, des. ct designavit oratorium domum 
ad sepulturam (iMomp.ritius, fol. 434, col. 1, lin. () a fine). 

15. (Fol. 175-180) Passio S. Cyriaci mart. et Sisinnii = BHL. 
5235 (cf. 2056). 

16. (Fol. 75-78) Passio S. Laurenti mart. = BHL. 4753.  Aug. 10. 

17. (Fol. 80-82v) Passio S. Hippolyti mart. = BHL. 3961. 

18. (Fol. 86v-91) Passio S. Bartholomaei apost. = BHL. 1002, 
1003. Aug. 25. 

19. (Fol. 95M00) Natale S. Aegidii ab. Sept. 1. 

lnc. Bealus itaque Aegidius divinam decorantem gratiam velud sotis 
radius occiduam partem suis meritis inradiavit et paene totius machina 
mundi suis odoribus adimplevit. Extitit namque indigena Adtheniensis 
ex magno viro Theodoro natus; genitricis illius, Pelagiam nomine, 
itlustrissima censebatur. Igitur cum essent ambo provectae a,etatis — 
Keliquis omissis, des. De Hactensa civitate natus sum, filium Theodori, 
et mater mea Pelagia. Per virtutem domini mei.Ivsu Christi feci mira- 
bilia <ri'. BHL. 95, c.28). 

20. (Fol. 104-104v, 182) Passio S. Cypriani (immo Cornelii papae) 
= BHL. 1958. 

21. (Fol. 182-183) Passio S[S. Cornelii et] Cypriani = BHL. 2038. 

Sept. 14. 

22. (Fol. 183-185) Exaltatio S. Crucis = cod. Casanatensis 713ls. 

23. (Fol.  185-189v) Natale  S. Matthaei  apost. = BHL.  5691. 

Sept. 21. 
Deest prologus. 

24. (Fol. 189M93V) Passio SS. Cosmae et Damiani= BHL. 1970. 

Sept. 27. 

25. (Fol. 198-201v) Lucae evangelistae = BHL. 4973.    Oct. 18. 

Deest proloyus. 

26. (Fol. 201v-204^) Passio S. Calixti papae = BHL. 1523. Oct. 14. 

27. (Fol. 204v-207v) Natale apostolorum Simonis et Iudae = BHL. 
7749. Oct. 28. 

Oniissis reliquis, des. inwiicus ille angelus eum nocere non posset 
(Mombritius, fol. 29bv, col. 1, lin. 31). 

28. (Fol. 211-2I3V. 222-223v) Natale SS. Quattuor Coronatorum 
= BHL. 1837. Nov. 8. 

F^olio perdito post fol. 413, deest ultima pars cap. 4, caput 5 et pars 
prior cap. (>. 


308 X.  IURLIOTHECA  VALLICELLANA 

Tom. XXIV.    29. (Fol. 223v-2266v;s) Dedicatio S. Salvatoris. Nov. 9. 

Miraculi in imagine Berytensi facli ea recensio quae legitur in codice 
Rotomagensi U. 3613 (cf. Anal. Boll, t. XXIII, p. 182). 
Folio 226 bis vix non toto abrepto, periit pars ultima. 

30. (Fol. 214-217) <Passio S. Caeciliae> = BHL. 1495. 

Foliis perditis, inc. mutila : discipulis sedplus quam quingentis simul 
demonstrare dignatus est... (Mombritius, fol. 190v, col. I, lin. 1). — 
Reliquis omissis, des. ut BHL. 8486. 

31. (Fol. 217-220v) Natale S. Glementis ep. = BHL. 1848. Nov. 23. 

32. (Fol. 220v-221v) Miraculum = BHL. 1855. 

33. (Fol. 221v et 5-9) Passio S. Ecatherinae virg. Nov. 25. 

Inc. ut in codice Lateranensi A. 8069. — Des. Veniens autem speculator 
truncavit cervical eius, et statim pro sanguine lac emanavit in terram. 
Et venientes angeli sustulerunt corpus eius et posueruntin monte Synay, 
et multi videntes glorificaverunt Deum. Ecce ego Athanasius scriptor 
simulet servus existens dominae meae Ecaierinae conscripsi[t] commen- 
taria eius cum omni cautela. Consumata est sancta Ecaterina mense 
novembris, die viginti quinque, luna vigesima quinta, feria sexta, hora 
tertia, regnante Domino... Amen. 


TOMUS XXV 

Membraneus, foliorum sign. 1-327 [verum bina folia signata sunt iisdem numeris 
216, 225, 231 , 235, 238, 264, 292, 296, 298] (0*61 X 0,40), pnginis bipartitis exaratus 
vnriis manibus saec. Xl/XIl. 

1. (Fol. 94v-100v) Sermo S.Hieronymi presb. ad Paulam et Heusto- 
chium in assumptione S. Mariae. 

P. L., t. XXX, col. 122-42. 

2. (Fol. 131v-134v) Sermo S. Agustini in sancti Martini = BHL. 
5610, 5613, 5619. 

Libri 5610 desunt prologus et ultima pars inde ab : In vico autem, cu 
Leprosum nomen est (cap. 14med.). Libri 5613 deest etiam prologus. 

3. (Fol. 226) S. Georgii mart. = BHL. 3393. April. 23. 

Omisso initio, inc. Anno ab incarnatione Domini fere cci, residente 
in urhc Roma Marcellino summo pontifice (cf. cod. Sessorianus 4821). 
Exscripta est sola pars prior libelli, et vacuae relictae sunl pnginae 226v 
et 227''. 

4. (Fol. 227v) <Passio SS. XL martyrum> = BHL. 7538. 

Exscriptae sunt solae ultimae sententiae. 

5. (Fol. 227v-228v) Passio S. Georgii mart. =BHL. 3379. April. 23. 


X.  BIBLIOTHEGA  YALLICELLAXA 369 

6. (Fol. 228v) <De S. Philippo apost.> = BHL. 6813. Tom. XXV 

7. (Fol. 228v-229v) Passio S. Marci apost. et evang. = BHL. 5276. 

April. 25. 

8. (Fol. 229v) Passio S. Philippi apost. = BHL. 6814.    (Mai 1). 

9. (Fol. 229v-230v) Passio S. Iacobi apost. = BHL. 4097.   Mai 1. 

10. (Fol. 230v-232) Passio SS. Alexandri, Eventi (cod, et Venti) et 
Theodoli = BHL. 266. Mai 3. 

11. (Fol. 232-234) Inventio sanctae vivificae crucis domini nostri 
Iesu Ghristi = BHL. 4170, 7733. Mai 3. 

12. (Fol. 234-234v) Passio SS. Gordiani et Epimachi = BHL. 3612. 

13. (Fol. 235-237) Ghristinae. 

Inc. ut BHL. 1748. — Des. ut in cod. archivi S. Petri A. 420. 

14. (Fol.  237-237v) Passio S. Pangratii mart. = BHL. 6421. 

15. (Fol. 237v-240) Passio SS. Nerei et Archilei = BHL. 6058- 
6066. Mai 12. 

16. (Fol. 240-241) Passio Marcellini et Petri = BHL. 5231. 

17. (Fol. 241-242v) S. Erasmi = BHL. 2578. 

18. (Fol. 242v-243v) Passio SS. Victoris et Coronae = BHL. 8561. 

Mai 14. 

19. (Fol.  243v-245) Passio  SS.  Eustasii  et  sociorum  eius  = 
tom. I60. Mai 20. 

20. (Fol. 245-246v) S. Euthii conf. atque abbatis = tom. XXIV2. 

Mai 23. 

21. (Fol. 246v-248) Passio S. Secundi = BHL. 7559. Iun. 1. 

22. (Fol. 248-249) Passio S. Vincentii mart. = BHL. 8676. Iun. 6. 

23. (Fol. 249-250v) Passio SS. Primi et Feliciani = BHL. 6922. 

Iun. 9. 

24. (Fol. 250v-252v) Passio S. Barnabae apost. = BHL. 986, 985. 

Iun. 11. 
Des. ut in tom. XXIV3. 

25. (Fol. 252v-254)Passio S. Viti et Modesti = BHL. 8712. Iun.(15). 

26. (Fol. 254-254v) Passio SS. Nicandri et Marciani = tom. I67. 

Iun. 17. 

27. (Fol. 254v-256) Passio SS. Iohannis et Pauli = BHL. 3236, 
3238. , . Iun. 26. 

28. (Fol. 256-259) Passio ss. apostolorum Petri et Pauli = BHL. 
6670, 6661 , 6665 (sine prol). (Iun. 29.) 

29. (Fol. 259-261v) Passio S. Pauli apost. = BHL. 6572, 6570. 

30. (Fol. 261v-262v) Passio SS. Processi et Martiniani = BHL. 
6947. Iul. 2. 

31. (Fol. 262v-263) Passio S. Ruphinae et Secundae = BHL. 
7359. Iul. 10. 

CATAL.  LAT.  ROM. 25 


370 X.  BIBLIOTHEGA  VALLIGELLANA 

Tom. XXV.     32. (Fol. 263-263v) Passio S. Felicitatis et filiorum eius = BHL 
2853. Iul. 10 

33. (Fol. 263v-264v) Passio SS. Naboris et Felicis = cod. archivi 
S. Petri A. 459. Iul. 12 

34. (Fol. 264v-265) Passio SS. Ermogores et Fortunati = BHL 
3838. Iul. 12 

35. (Fol. 265-266v) Passio SS. Quirici et Iulittae = BHL. 1808 

Iul. 15 
Deest prologus. 

36. (Fol. 266v-268v) Passio S. Apolenaris ep. = BHL. 623.   Iul. 23 

37. (Fol.  268v-269v) Passio S. Victorini mart. = BHL. 7659 

Iul. 24 

38. (Fol. 269v-270v) Passio S. Iacohi apostoli fratris Iohannis = 
BHL. 4056, 4057. Iul. 25 

39. (Fol. 270v-271v) Passio S. Christophori = BHL. 1771. Iul. 25 

40. (Fol. 271v-272v) Passio SS. Nazarii et Celsi = BHL. 6040 

Iul. 28 

'41. (Fol. 272v-273) Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis = 

BHL. 7790. Iul. 29 

42. (Fol. 273-273v) Passio S. Felicis = BHL. 2857. Iul. 29 

43. (Fol. 273v-274v) Passio SS. Abdon et Sennen = BHL. 6884 
et 6. Iul. 30 

44. (Fol. 275-277) Passio S. Stephani papae = BHL. 7845. Aug. 2 

Inc. Temporibus Diocletiani et Maximiani multi... 

45. (Fol. 277-279v) S. Emigdii ep. et mart. = BHL. 2537. Aug. 5. 

46. (Fol. 279v-280v) Passio S. Xisti ep., Felicissimi et Agapiti = 
BHL. 7801. Aug. 7. 

47. (Fol. 280v-282v) Passio S. Donati ep. = BHL. 2289.   Aug. 8. 

48. (Fol. 282v-284) Passio S. Laurentii = BHL. 4753.    Aug. 10. 

4